Wyszukiwarka
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne

Zapobieganie przypadkowym i niechcianym zakupom

Aby zapobiec dokonywaniu na Twoim urządzeniu przypadkowych zakupów w aplikacji Sklep Play, możesz włączyć uwierzytelnianie. Wymusi ono podawanie określonych informacji, na przykład hasła, przy każdym zakupie.

Włączanie i wyłączanie uwierzytelniania

Ustawienia uwierzytelniania obowiązują wyłącznie na aktywnym koncie na urządzeniu, na którym je dodasz. Jeśli korzystasz z danego konta Google na kilku urządzeniach, powtórz te czynności na każdym z nich. Jeśli na jednym urządzeniu korzystasz z wielu kont, powtórz te czynności na każdym koncie.

Na urządzeniu mobilnym

Wybieranie ustawień uwierzytelniania

 1. Otwórz aplikację Sklep Google Play Play Store.
 2. Kliknij ikonę Menu Google Play Store Menu Icon > Ustawienia.
 3. Kliknij Wymagaj uwierzytelnienia zakupów.
 4. Wybierz ustawienie.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

 

Konfigurowanie uwierzytelniania odciskiem palca (na wybranych urządzeniach)

Jeśli Twoje urządzenie obsługuje uwierzytelnianie odciskiem palca, możesz zatwierdzać zakupy w Google Play, skanując odcisk palca.

Prośba o uwierzytelnienie odciskiem palca pojawi się tylko wtedy, gdy aplikacja tego wymaga lub jeśli włączysz wymóg uwierzytelnienia zakupów (zgodnie z instrukcjami powyżej).

 1. Otwórz aplikację Sklep Google Play Play Store.
 2. Kliknij ikonę Menu Google Play Store Menu Icon > Ustawienia.
 3. Zaznacz pole „Uwierzytelnianie odciskiem palca”.
 4. Wpisz hasło. Jest to wymagane tylko przy pierwszej konfiguracji uwierzytelniania odciskiem palca.

Uwaga: do zmiany ustawień uwierzytelniania potrzebne Ci będzie hasło Google. Jeśli go nie pamiętasz, wejdź na odzyskiwanie konta

Na Android TV
 1. Otwórz aplikację Sklep Google Play Play Store.
 2. Wybierz Ustawienia > Autoryzacja zakupu.
 3. Wybierz ustawienie.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Uwaga: do zmiany ustawień uwierzytelniania potrzebne Ci będzie hasło Google. Jeśli go nie pamiętasz, wejdź na odzyskiwanie konta

 

Znaczenie ustawień uwierzytelniania

Przy każdym zakupie w Google Play na tym urządzeniu: uwierzytelnianie jest wymagane w przypadku każdego zakupu treści cyfrowych w Google Play (także w aplikacjach).

Co 30 minut: po każdym uwierzytelnieniu zakupu możesz kontynuować kupowanie wszystkich rodzajów treści cyfrowych w Google Play (także w aplikacjach) przez następne 30 minut, bez konieczności przeprowadzania ponownego uwierzytelnienia.

Nigdy: do dokonania zakupu uwierzytelnianie nie jest wymagane. Po wyłączeniu uwierzytelniania mogą zdarzyć się nieautoryzowane zakupy. Odpowiadasz wtedy za wszelkie obciążenia.

Treści familijne: uwierzytelnianie jest zawsze wymagane w przypadku zakupów w Google Play dokonywanych w aplikacjach przeznaczonych dla dzieci do 12 lat.

Wskazówka: gdy utworzysz w Google Play rodzinę, jej członkowie będą mogli robić zakupy w tej usłudze, korzystając z rodzinnej formy płatności. 

Dowiedz się więcej o tworzeniu rodziny i zarządzaniu nią w Google Play

Czy ten artykuł był pomocny?