Wymaganie podania hasła lub uwierzytelnienia zakupów

Aby zapobiec dokonywaniu na Twoim urządzeniu przypadkowych zakupów w aplikacji Sklep Play, możesz włączyć uwierzytelnianie. Wymusi ono podawanie określonych informacji, na przykład hasła, przy każdym zakupie. W razie potrzeby możesz zmienić lub zresetować hasło do swojego konta Google

Włączanie i wyłączanie uwierzytelniania

Ustawienia uwierzytelniania obowiązują wyłącznie na aktywnym koncie, na urządzeniu, na którym je dodasz. Jeśli korzystasz z danego konta Google na kilku urządzeniach, powtórz te czynności na każdym z nich. Jeśli na jednym urządzeniu korzystasz z wielu kont, powtórz te czynności na każdym koncie.

Zmienianie ustawień uwierzytelniania na urządzeniu mobilnym
 1. Otwórz aplikację Sklep Google Play Google Play.
 2. Kliknij menu Menu a następnie Ustawienia.
 3. Kliknij Uwierzytelnianie przy zakupach.
 4. Wybierz odpowiednie ustawienie.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Uwaga: do zmiany ustawień uwierzytelniania potrzebne Ci będzie hasło Google. Jeśli go nie pamiętasz, wejdź na stronę odzyskiwania konta

Zmienianie ustawień uwierzytelniania na Chromebooku

Uwaga: aby wykonać te czynności, na Chromebooku musisz używać aplikacji Sklep Google Play. Dowiedz się więcej o tym, jak korzystać ze Sklepu Google Play na Chromebookach

Jeśli używasz aplikacji Sklep Play na Chromebooku:

 1. Otwórz aplikację Sklep Google Play Google Play.
 2. Kliknij menu Menu a następnie Ustawienia.
 3. Kliknij Uwierzytelnianie przy zakupach.
 4. Wybierz odpowiednie ustawienie.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Uwaga: do zmiany ustawień uwierzytelniania potrzebne Ci będzie hasło Google. Jeśli go nie pamiętasz, wejdź na stronę odzyskiwania konta

Konfigurowanie uwierzytelniania odciskiem palca (na wybranych urządzeniach)

Jeśli Twoje urządzenie obsługuje uwierzytelnianie odciskiem palca, możesz zatwierdzać zakupy w Google Play odciskiem palca.

Prośba o uwierzytelnienie odciskiem palca pojawi się tylko wtedy, gdy aplikacja tego wymaga lub jeśli włączysz wymóg uwierzytelnienia zakupów (zgodnie z instrukcjami powyżej).

 1. Otwórz aplikację Sklep Google Play Google Play.
 2. Kliknij menu Menu a następnie Ustawienia.
 3. Zaznacz pole Uwierzytelnianie odciskiem palca.
 4. Wpisz hasło. Jest to wymagane tylko przy pierwszej konfiguracji uwierzytelniania odciskiem palca.

Uwaga: do skonfigurowania uwierzytelniania odciskiem palca będziesz potrzebować swojego hasła Google. Jeśli go nie pamiętasz, wejdź na stronę odzyskiwania konta

Zmienianie ustawień uwierzytelniania na Androidzie TV
 1. Otwórz aplikację Sklep Google Play Google Play.
 2. Wybierz Ustawienia a następnie Autoryzacja zakupu.
 3. Wybierz odpowiednie ustawienie.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Uwaga: do zmiany ustawień uwierzytelniania potrzebne Ci będzie hasło Google. Jeśli go nie pamiętasz, wejdź na stronę odzyskiwania konta

 

Znaczenie ustawień uwierzytelniania

Przy każdym zakupie w Google Play na tym urządzeniu (ustawienie domyślne): uwierzytelnianie jest wymagane w przypadku każdego zakupu treści cyfrowych w Google Play (także w aplikacjach).

Co 30 minut: po każdym uwierzytelnieniu zakupu możesz przez następne 30 minut kupować wszystkie rodzaje treści cyfrowych w Google Play (także w aplikacjach) bez konieczności przeprowadzania ponownego uwierzytelnienia.

Nigdy: do dokonania zakupu uwierzytelnianie nie jest wymagane. Po wyłączeniu uwierzytelniania mogą zdarzyć się nieautoryzowane zakupy. Odpowiadasz wtedy za wszelkie obciążenia.

Treści dla całej rodziny: uwierzytelnianie jest zawsze wymagane w przypadku zakupów w Google Play dokonywanych w aplikacjach przeznaczonych dla dzieci do 12 lat.

Wskazówka: gdy utworzysz w Google Play grupę rodzinną, jej członkowie będą mogli robić zakupy w tej usłudze, korzystając z rodzinnej formy płatności. Dowiedz się więcej o tworzeniu grupy rodzinnej i zarządzaniu nią w Google Play

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?