Wymaganie podania hasła lub uwierzytelnienia zakupów

Aby zapobiec nieautoryzowanym zakupom, możesz wymagać uwierzytelniania wszystkich zakupów, w tym zakupów w aplikacji, dokonywanych na tym koncie Google Play na tym urządzeniu. Przydaje się to, gdy z tego samego urządzenia korzysta więcej osób – zwłaszcza dzieci, które mogą coś kupić w swoich aplikacjach. Wymusi ono podawanie określonych informacji, na przykład hasła, przy każdym zakupie. W razie potrzeby możesz zmienić lub zresetować hasło do swojego konta Google.  

Wskazówka: gdy utworzysz w Google Play grupę rodzinną, jej członkowie będą mogli robić zakupy w tej usłudze, korzystając z rodzinnej formy płatności. Dowiedz się więcej o tworzeniu grupy rodzinnej i zarządzaniu nią w Google Play

Włączanie i wyłączanie uwierzytelniania

Ustawienia uwierzytelniania obowiązują wyłącznie na aktywnym koncie, na urządzeniu, na którym je dodasz. Jeśli korzystasz z danego konta Google na kilku urządzeniach, powtórz te czynności na każdym z nich. Jeśli na jednym urządzeniu korzystasz z wielu kont, powtórz te czynności na każdym koncie.

Zmienianie ustawień uwierzytelniania na urządzeniu mobilnym

 1. Otwórz aplikację Sklep Google Play Google Play.  
 2. Kliknij Menu Menu a potem Ustawienia.
 3. Kliknij Uwierzytelnianie przy zakupach.
 4. Wybierz odpowiednie ustawienie.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Uwaga: do zmiany ustawień uwierzytelniania potrzebne Ci będzie hasło Google. Jeśli go nie pamiętasz, wejdź na stronę odzyskiwania konta

Zmienianie ustawień uwierzytelniania na Chromebooku

Uwaga: aby wykonać te czynności, na Chromebooku musisz używać aplikacji Sklep Google Play. Dowiedz się więcej o tym, jak korzystać ze Sklepu Google Play na Chromebookach

Jeśli używasz aplikacji Sklep Play na Chromebooku:

 1. Otwórz aplikację Sklep Google Play Google Play.
 2. Kliknij Menu Menu a potem Ustawienia.
 3. Kliknij Uwierzytelnianie przy zakupach.
 4. Wybierz odpowiednie ustawienie.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Uwaga: do zmiany ustawień uwierzytelniania potrzebne Ci będzie hasło Google. Jeśli go nie pamiętasz, wejdź na stronę odzyskiwania konta

Konfigurowanie uwierzytelniania odciskiem palca (na wybranych urządzeniach)

Jeśli Twoje urządzenie obsługuje uwierzytelnianie odciskiem palca, możesz zatwierdzać zakupy w Google Play odciskiem palca.

Prośba o uwierzytelnienie odciskiem palca pojawi się tylko wtedy, gdy aplikacja tego wymaga lub jeśli włączysz wymóg uwierzytelnienia zakupów (zgodnie z instrukcjami powyżej).

 1. Otwórz aplikację Sklep Google Play Google Play.
 2. Kliknij Menu Menu a potem Ustawienia.
 3. Zaznacz pole Uwierzytelnianie odciskiem palca.
 4. Wpisz hasło. Jest to wymagane tylko przy pierwszej konfiguracji uwierzytelniania odciskiem palca.

Uwaga: do skonfigurowania uwierzytelniania odciskiem palca będziesz potrzebować swojego hasła Google. Jeśli go nie pamiętasz, wejdź na stronę odzyskiwania konta

Zmienianie ustawień uwierzytelniania na Androidzie TV
 1. Otwórz aplikację Sklep Google Play Google Play.
 2. Wybierz Ustawienia a potem Autoryzacja zakupu.
 3. Wybierz odpowiednie ustawienie.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Uwaga: do zmiany ustawień uwierzytelniania potrzebne Ci będzie hasło Google. Jeśli go nie pamiętasz, wejdź na stronę odzyskiwania konta

 

Znaczenie ustawień uwierzytelniania

Przy każdym zakupie w Google Play na tym urządzeniu (ustawienie domyślne): uwierzytelnianie jest wymagane w przypadku każdego zakupu treści cyfrowych w Google Play (także w aplikacjach).

Co 30 minut: po każdym uwierzytelnieniu zakupu możesz przez następne 30 minut kupować wszystkie rodzaje treści cyfrowych w Google Play (także w aplikacjach) bez konieczności ponownego uwierzytelnienia.

Nigdy: do dokonania zakupu uwierzytelnianie nie jest wymagane. Po wyłączeniu uwierzytelniania mogą zdarzyć się nieautoryzowane zakupy. Odpowiadasz wtedy za wszelkie obciążenia.

Uwaga: aby chronić Twoje konto, możemy wymagać uwierzytelniania zakupów niezależnie od wybranych ustawień.

Uwierzytelniania zakupów bez względu na ustawienia wymagamy na przykład w przypadku aplikacji przeznaczonych dla dzieci do 12 lat. W aplikacji Sklep Google Play te aplikacje są oznaczone gwiazdką i kategoriami wiekowymi „Do 5 lat” „6-8 lat” „6-12 lat” lub „Do 8 lat”.  

Nie wymagamy uwierzytelniania w przypadku aplikacji oznaczonych jako „Dla całej rodziny” ani wszelkich aplikacji z kategorii Familijne. Dowiedz się więcej o funkcjach rodzinnych w Google Play. Nie wymagamy uwierzytelniania na podstawie oceny treści. Oceny treści, takie jak „Dla wszystkich” czy „Dla wszystkich od 10 lat”, nie informują, czy aplikacja jest przeznaczona dla użytkowników w określonym wieku. Dowiedz się więcej o ocenach treści.

Możemy też wymagać uwierzytelniania z innych przyczyn związanych z zapobieganiem oszustwom.  

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?