Yêu cầu mật khẩu hoặc xác thực đối với giao dịch mua

Bạn có thể giúp ngăn chặn giao dịch mua ngẫu nhiên trên thiết bị của mình từ ứng dụng Cửa hàng Play bằng cách bật cài đặt xác thực. Xác thực có nghĩa là một số thông tin nhất định, như mật khẩu, phải được nhập trên thiết bị của bạn để thực hiện giao dịch mua. Nếu cần, bạn có thể thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu tài khoản Google của bạn

Bật hoặc tắt cài đặt xác thực

Cài đặt xác thực chỉ áp dụng cho tài khoản đang hoạt động trên thiết bị mà bạn thêm chúng vào. Nếu bạn sử dụng Tài khoản Google trên nhiều thiết bị, hãy lặp lại các bước dưới đây cho từng thiết bị. Nếu bạn sử dụng nhiều tài khoản trên thiết bị của mình, hãy lặp lại các bước dưới đây cho từng tài khoản trên thiết bị.

Thay đổi cài đặt xác thực trên thiết bị di động của bạn
 1. Hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Hãy nhấn vào Menu Menu tiếp đến Cài đặt.
 3. Nhấn vào Yêu cầu xác thực mua.
 4. Chọn một cài đặt.
 5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Lưu ý: Để thay đổi cài đặt xác thực, bạn cần có mật khẩu Google. Hãy truy cập vào khôi phục tài khoản nếu bạn không nhớ mật khẩu của mình. 

Thay đổi cài đặt xác thực trên Chromebook của bạn

Lưu ý: Điều này sẽ chỉ có hiệu quả nếu bạn đang sử dụng ứng dụng Cửa hàng Google Play trên Chromebook. Hãy tìm hiểu thêm về cách sử dụng Cửa hàng Google Play trên Chromebook

Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng Cửa hàng Play trên Chromebook:

 1. Hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Hãy nhấp vào Menu Menutiếp đến Cài đặt.
 3. Nhấp vào Yêu cầu xác thực cho giao dịch mua.
 4. Chọn một cài đặt.
 5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Lưu ý: Để thay đổi cài đặt xác thực, bạn cần có mật khẩu Google. Hãy truy cập vào khôi phục tài khoản nếu bạn không nhớ mật khẩu của mình. 

Thiết lập xác thực bằng vân tay (trên một số thiết bị nhất định)

Nếu thiết bị cho phép xác thực bằng vân tay, bạn có thể phê duyệt giao dịch mua trên Google Play bằng cách quét vân tay.

Bạn sẽ chỉ được nhắc để xác thực bằng vân tay nếu ứng dụng yêu cầu hoặc bạn đã làm theo các bước ở trên để yêu cầu xác thực cho mua hàng.

 1. Hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Hãy nhấn vào Menu Menu tiếp đến Cài đặt.
 3. Chọn hộp bên cạnh "Xác thực vân tay".
 4. Nhập mật khẩu. Bạn chỉ cần nhập mật khẩu vào lần đầu tiên thiết lập xác thực bằng vân tay.

Lưu ý: Để thiết lập xác thực bằng vân tay bạn sẽ cần mật khẩu Google của bạn. Hãy truy cập vào khôi phục tài khoản nếu bạn không nhớ mật khẩu của mình. 

Thay đổi cài đặt xác thực trên Android TV
 1. Hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Hãy chọn Cài đặttiếp đến Ủy quyền mua hàng.
 3. Chọn một cài đặt.
 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Lưu ý: Để thay đổi cài đặt xác thực, bạn cần có mật khẩu Google. Hãy truy cập vào khôi phục tài khoản nếu bạn không nhớ mật khẩu của mình. 

 

Ý nghĩa của cài đặt xác thực

Đối với mọi lần mua qua Google Play trên thiết bị này (cài đặt mặc định): Xác thực là bắt buộc cho mọi giao dịch mua nội dung kỹ thuật số thông qua Google Play (bao gồm cả trong ứng dụng).

30 phút một lần: Mỗi lần bạn xác thực cho một giao dịch mua, bạn có thể tiếp tục mua tất cả các dạng nội dung kỹ thuật số thông qua Google Play (bao gồm cả trong ứng dụng) trong vòng 30 phút tiếp theo mà không cần xác thực lại.

Không bao giờ: Không bắt buộc phải xác thực cho các giao dịch mua. Việc tắt xác thực có thể dẫn đến các giao dịch mua trái phép. Bạn phải chịu trách nhiệm với tất cả chi phí.

Nội dung thân thiện với gia đình: Luôn phải xác thực cho các giao dịch mua thông qua Google Play trong các ứng dụng được thiết kế cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống.

Mẹo: Khi bạn tạo gia đình trên Google Play, các thành viên trong gia đình bạn có thể sử dụng phương thức thanh toán cho gia đình để thực hiện giao dịch mua thông qua Google Play. Tìm hiểu thêm về cách thiết lập và quản lý gia đình trên Google Play

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?