แก้ปัญหาการดาวน์โหลดแอปด้วยขั้นตอนการแก้ปัญหาเบื้องต้น

​ลองทำตามขั้นตอนด้านล่างในกรณีต่อไปนี้

 • การดาวน์โหลดและการอัปเดตแอปขัดข้องและหยุดชะงัก
 • คุณดาวน์โหลดหรือติดตั้งแอปหรือเกมจาก Google Play Store ไม่ได้
 • คุณดาวน์โหลดหนังสือหรือเนื้อหาอื่นๆ จาก Google Play ไม่ได้
 • คุณเปิดแอป Google Play Store ไม่ได้เลย

ขั้นตอนการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ตรวจสอบการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตมือถือ
 • ตรวจดูว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีสัญญาณแรงพอ 
 • สัญญาณจะดีที่สุดเมื่อใช้การเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi
 • หากใช้ Wi-Fi ไม่ได้ ให้ตรวจดูว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมือถือมีสัญญาณแรงพอหรือไม่

หลังจากที่ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว ให้ลองดาวน์โหลดอีกครั้ง หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาด้านการเชื่อมต่อ ให้ไปที่แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในอุปกรณ์ Android

ตรวจสอบพื้นที่เก็บข้อมูล

 • หากอุปกรณ์มีพื้นที่เก็บข้อมูลเหลือน้อย คุณอาจดาวน์โหลดและติดตั้งแอปไม่ได้
 • อุปกรณ์อาจมีพื้นที่เหลือน้อยในกรณีต่อไปนี้
  • คุณได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับพื้นที่เก็บข้อมูล
  • อุปกรณ์ของคุณมีพื้นที่ว่างเหลือไม่ถึง 1 GB
 • หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับพื้นที่เก็บข้อมูลใน Android โปรดไปที่เพิ่มพื้นที่ว่าง
ตรวจหาการอัปเดตระบบ Android
 1. เปิดแอปการตั้งค่าในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะระบบ จากนั้น การอัปเดตระบบ
 3. สถานะการอัปเดตจะปรากฏขึ้น
 4. ทำตามวิธีการบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดหรือติดตั้งอัปเดต
เคล็ดลับ: หากอุปกรณ์ใช้ Android 2.2 หรือต่ำกว่า Google Play อาจทำงานไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ
ปิดและเปิด Google Play Store อีกครั้ง
 1. ในอุปกรณ์ Android ให้ปัดขึ้นจากด้านล่างค้างไว้แล้วปล่อยนิ้ว
 2. หากต้องการปิดแอป Google Play Store ให้ปัดแอปขึ้น
 3. หากต้องการเปิดแอปอีกครั้ง ให้แตะแอป Google Play Store Google Play
รีสตาร์ทอุปกรณ์
 1. กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้
 2. แตะปิดเครื่องหรือรีสตาร์ท
 3. หากอุปกรณ์ไม่รีสตาร์ท ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างจนกว่าอุปกรณ์จะเปิดอีกครั้ง​

ขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากขั้นตอนข้างต้นไม่ได้ผล ให้เลือกลิงก์ด้านล่างเพื่อดูขั้นตอนการแก้ปัญหาขั้นสูง 

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก