Tải ứng dụng Android và nội dung kỹ thuật số từ Cửa hàng Google Play

Bạn có thể cài đặt ứng dụng, trò chơi và nội dung kỹ thuật số trên thiết bị của mình từ Cửa hàng Google Play. Đôi khi bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng tức thì mà không cần cài đặt ứng dụng trên thiết bị của bạn. Một số nội dung thì miễn phí, một số nội dung thì bạn sẽ cần phải mua.

Tìm kiếm và tải ứng dụng hoặc nội dung kỹ thuật số xuống

  1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
  2. Tìm kiếm hoặc duyệt nội dung. 
  3. Chọn một mặt hàng.
  4. Nhấn vào Cài đặt (đối với các mặt hàng miễn phí) hoặc giá của mặt hàng.
  5. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất giao dịch và nhận nội dung. 

Đối với các mặt hàng có tính phí, bạn có thể chọn phương thức thanh toán khi nhấn Mũi tên xuống Mũi tên xuống. Nếu đây là lần đầu tiên bạn thực hiện giao dịch mua, chúng tôi sẽ thêm phương thức thanh toán của bạn vào Tài khoản Google.

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ đang dùng khi bạn truy cập Google Play trên máy tính bằng cách thay đổi thông tin cài đặt Tài khoản Google.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể dùng ứng dụng trên các thiết bị Android và Chromebook được hỗ trợ và không thể dùng trên máy tính Windows hay Mac.

Tìm ứng dụng và nội dung mà bạn đã thêm

Tìm ứng dụng và trò chơi

Các ứng dụng và trò chơi sẽ được cài đặt trên thiết bị của bạn. Bạn có thể tìm thấy chúng cùng với các ứng dụng khác của mình. 

Tìm nhạc, phim và nội dung kỹ thuật số khác

Nội dung kỹ thuật số sẽ xuất hiện trên một trong các ứng dụng Google Play trên thiết bị của bạn. Tùy thuộc vào loại nội dung, hãy tìm trong:

Cài đặt ứng dụng và nội dung trên các thiết bị khác

Khi bạn thêm một ứng dụng hoặc nội dung kỹ thuật số, nó được kết nối với Tài khoản Google của bạn chứ không chỉ thiết bị bạn dùng để cài đặt. Có nghĩa là bạn không cần phải mua lại nếu bạn có một thiết bị mới và bạn có thể sử dụng ứng dụng hoặc nội dung đó trên nhiều thiết bị.

Cài đặt lại ứng dụng trên thiết bị mới hoặc thiết bị thứ hai

Nếu có một thiết bị mới hoặc thiết bị thứ hai, bạn có thể cài đặt lại bất kỳ ứng dụng nào bạn đã mua

Nội dung được liên kết với Tài khoản Google của bạn. Vì vậy, bạn sẽ cần phải sử dụng cùng một Tài khoản Google trên tất cả các thiết bị để cài đặt lại nội dung. 

Lưu ý: Một số nội dung có thể không dùng được cho một số thiết bị.

Không thể chuyển nội dung giữa các tài khoản

Không thể chuyển nội dung giữa các tài khoản trên Google Play, ngay cả khi bạn sở hữu cả hai tài khoản. Nếu bạn có nhiều tài khoản trên thiết bị của bạn, hãy đảm bảo bạn đang đăng nhập vào tài khoản bạn muốn sử dụng trước khi hoàn tất giao dịch mua. 

Nếu bạn dùng nhầm tài khoản để mua một ứng dụng, hãy liên hệ với nhà phát triển ứng dụng. Họ có thể hoàn tiền cho giao dịch mua của bạn để bạn có thể mua lại nó trên tài khoản bạn muốn sử dụng.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?