Tải ứng dụng Android và nội dung kỹ thuật số qua Cửa hàng Google Play

Bạn có thể cài đặt ứng dụng, trò chơi và nội dung kỹ thuật số trên thiết bị của mình qua Cửa hàng Google Play. Đôi khi, bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng tức thì – những ứng dụng không cần cài đặt. Một số nội dung được cung cấp miễn phí và một số nội dung có tính phí.

Bạn chỉ có thể dùng ứng dụng trên các thiết bị Android và Chromebook được hỗ trợ mà không thể dùng trên máy tính Windows hay Mac.

Tìm kiếm và tải ứng dụng hoặc nội dung kỹ thuật số

 1. Trên thiết bị của bạn, hãy mở Cửa hàng Google Play Google Play hoặc truy cập Cửa hàng Google Play trên trình duyệt web.
 2. Tìm kiếm hoặc duyệt qua nội dung.
 3. Chọn một nội dung.
 4. Chọn Cài đặt hoặc giá của nội dung.
 5. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất giao dịch và nhận nội dung đó.
  • Nếu trước đây bạn từng mua hàng: Hãy chọn phương thức thanh toán bằng cách nhấn Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
  • Nếu đây là lần đầu tiên bạn mua hàng: Phương thức thanh toán mà bạn sử dụng sẽ được thêm vào Tài khoản Google của bạn.
Mẹo: Để thay đổi ngôn ngữ hiển thị trên Google Play, hãy thay đổi ngôn ngữ trong phần cài đặt Tài khoản Google của bạn.

Tìm ứng dụng và nội dung của bạn

Tìm ứng dụng và trò chơi

Những ứng dụng và trò chơi được cài đặt trên thiết bị của bạn. Tìm hiểu cách tìm và mở ứng dụng.

Tìm sách, trò chơi và nội dung kỹ thuật số khác

Dựa trên loại nội dung, nội dung kỹ thuật số sẽ xuất hiện trên một trong các ứng dụng Google Play trên thiết bị của bạn:

Cài đặt ứng dụng và nội dung trên các thiết bị khác

Các ứng dụng và nội dung kỹ thuật số được kết nối với Tài khoản Google của bạn chứ không chỉ trên thiết bị của bạn. Bạn không cần mua lại những nội dung này khi có thiết bị mới. Bạn có thể sử dụng những nội dung đó trên nhiều thiết bị.
Bật chế độ Đồng bộ hoá ứng dụng

Khi bạn bật chế độ Đồng bộ hoá ứng dụng, các ứng dụng bạn cài đặt trên điện thoại hoặc máy tính bảng sẽ tự động được cài đặt trên các thiết bị khác nơi bạn đăng nhập vào cùng Tài khoản Google. Bạn có thể đồng bộ hoá ứng dụng với các thiết bị khác như máy tính bảng, đồng hồ, Chromebook hoặc TV. Nếu sử dụng Android Auto, bạn cũng có thể đồng bộ hoá ứng dụng với ô tô. Cách bật chế độ Đồng bộ hoá ứng dụng trên thiết bị:

 1. Trên thiết bị Android, hãy mở phần Cài đặt Cài đặt.
 2. Nhấn vào Quản lý ứng dụng và thiết bị sau đó Đồng bộ hoá ứng dụng với các thiết bị.
 3. Chọn thiết bị mà bạn muốn đồng bộ hoá các ứng dụng của mình vào đó.

Tìm hiểu cách cập nhật Cửa hàng Play và ứng dụng trên Android.

Cài đặt lại ứng dụng trên thiết bị mới hoặc thiết bị thứ hai

Nếu có một thiết bị mới hoặc gặp vấn đề với chế độ Đồng bộ hoá ứng dụng, bạn có thể cài đặt lại bất cứ ứng dụng nào mà bạn đã mua. Để cài đặt lại nội dung, bạn phải sử dụng cùng một tài khoản trên tất cả thiết bị. Tìm hiểu cách cài đặt lại ứng dụng trên Android.

Mẹo: Một số nội dung có thể không dùng được trên một số thiết bị.
Không thể chuyển nội dung giữa các tài khoản

Bạn không thể chuyển nội dung giữa các tài khoản trên Google Play, kể cả khi bạn sở hữu cả hai tài khoản đó. Nếu bạn có nhiều tài khoản trên thiết bị của mình, bạn hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào đúng tài khoản bạn muốn sử dụng trước khi hoàn tất giao dịch.

Nếu bạn dùng nhầm tài khoản để mua một ứng dụng, hãy liên hệ với nhà phát triển ứng dụng. Họ có thể hoàn tiền cho giao dịch mua của bạn.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
84680