Hạn chót để thực hiện chính sách

Chúng tôi thường xuyên cập nhật Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển để đảm bảo rằng người dùng có được trải nghiệm an toàn và đáng tin cậy trên Google Play. Trên trang này, bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về những thay đổi mới nhất đối với các chính sách của chúng tôi, bao gồm cả thời điểm những thay đổi này có hiệu lực và tài nguyên để giúp bạn chuẩn bị theo các bản cập nhật ứng dụng. Tất cả ngày tháng trên trang này đều được trình bày theo định dạng năm, tháng, ngày. Đối với những chính sách có thời hạn áp dụng trước đây hơn 3 tháng, hãy xem trong Kho lưu trữ chính sách của chúng tôi.

Thời hạn (YYYY-MM-DD)Thay đổi về chính sách
Tài nguyên
2023-07-31  
Chúng tôi sẽ đưa ra yêu cầu mới về quyền bị hạn chế khi dùng Exact Alarm API, theo đó các ứng dụng chỉ được khai báo quyền này khi chức năng cốt lõi của ứng dụng cần sử dụng chuông báo chính xác. Các ứng dụng khai báo quyền bị hạn chế mới này nhưng không đáp ứng các tiêu chí đã nêu sẽ không được chấp nhận trên Google Play. 
 
Thông báo ngày 27/7/2022
2023-08-31  

Chúng tôi sắp bổ sung hướng dẫn cho Chính sách về hành vi sử dụng sai trái thiết bị và mạng:

  • Đối với ứng dụng nhắm đến Android 14 trở lên, một loạt hạn chế mới trong chính sách sẽ được áp dụng cho việc sử dụng dịch vụ trên nền trước (FGS). Ứng dụng chỉ được khai báo dịch vụ trên nền trước (FGS) cho các trường hợp sử dụng phù hợp. Nhà phát triển cũng cần phải chỉ định một kiểu dịch vụ trên nền trước hợp lệ cho mỗi dịch vụ trên nền trước (FGS) dùng trong ứng dụng và khai báo quyền dịch vụ trên nền trước phù hợp với kiểu dịch vụ đó.
  • Chúng tôi sắp ra mắt một API JobScheduler và các yêu cầu mới nhằm giúp quá trình truyền dữ liệu do người dùng yêu cầu diễn ra dễ dàng và minh bạch hơn.
 
Thông báo ngày 2023-04-05
2023-12-07  
Để mang lại cho người dùng thêm quyền kiểm soát đối với dữ liệu của họ, chúng tôi đưa ra một yêu cầu mới về việc xoá tài khoản, theo Chính sách dữ liệu người dùng của Google. Nếu cho phép người dùng tạo tài khoản, thì ứng dụng của bạn cũng phải cho phép người dùng yêu cầu xoá tài khoản của họ ngay trong ứng dụng đó hoặc thông qua một tài nguyên trên web. Ngoài ra, tất cả nhà phát triển đều phải cập nhật Biểu mẫu An toàn dữ liệu trong Play Console. Có thể một số thông tin trong biểu mẫu này sẽ xuất hiện trong Mục An toàn dữ liệu của ứng dụng của bạn trên Google Play.
 
Thông báo ngày 2023-04-05
2023-04-05  
Chúng tôi sẽ làm rõ Chính sách về nội dung tình dục và ngôn từ thô tục để khẳng định rằng chúng tôi không chấp nhận những ứng dụng hoặc nội dung ứng dụng có chứa hoặc quảng bá nội dung tình dục không có sự đồng thuận, hành vi lợi dụng hoặc hành vi gạ tình để đổi lấy thù lao.
 
Thông báo ngày 2023-04-05
2023-04-05  
Chúng tôi sẽ thu thập và tập hợp thông tin về một số yêu cầu hiện tại đối với SDK để giúp bạn dễ dàng tìm thấy thông tin này hơn. Chúng tôi sẽ thêm một số ví dụ về những lỗi vi phạm thường gặp do SDK gây ra, nhằm giúp bạn quyết định SDK nào an toàn để tích hợp vào ứng dụng của mình.
 
Thông báo ngày 2023-04-05
2023-04-26  
Chúng tôi sắp cập nhật Chính sách thanh toán của Google Play để đáp ứng những thay đổi gần đây về quy định tại Ấn Độ. Nhà phát triển có thể cung cấp cho người dùng tại Ấn Độ thêm một hệ thống thanh toán thay thế ngoài hệ thống thanh toán của Google Play khi họ sử dụng điện thoại di động hoặc máy tính bảng để mua hàng trong ứng dụng mà Play phân phối.
 
Thông báo ngày 22/2/2023
2023-05-31  
Chúng tôi sắp cập nhật Chính sách về SDK quảng cáo tự xác nhận dành cho gia đình để yêu cầu nhà phát triển chỉ được sử dụng các phiên bản SDK tự xác nhận khi phân phát quảng cáo cho trẻ em hoặc người dùng không rõ độ tuổi. 
 
Thông báo ngày 16/11/2022
2023-05-31  
Chúng tôi sẽ cập nhật quy định về chức năng của ứng dụng trong Chính sách về gia đình để giúp bạn khai thác nội dung dựa trên nền tảng web trong ứng dụng.
 
Thông báo ngày 2023-04-05
2023-05-31  
Chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách về điểm xếp hạng, bài đánh giá và lượt cài đặt của người dùng để khẳng định rằng chúng tôi không chấp nhận những ứng dụng có chức năng chính là khuyến khích người dùng cài đặt ứng dụng khác hoặc khuyến khích người dùng xếp hạng/đánh giá ứng dụng.
 
Thông báo ngày 2023-04-05
2023-05-31  
Chúng tôi sẽ đưa ra thêm một số yêu cầu đối với ứng dụng cho vay cá nhân nhắm đến người dùng ở Pakistan. Ứng dụng cho vay cá nhân ở Pakistan phải gửi giấy tờ cấp phép tùy theo quốc gia để chứng minh năng lực cung cấp hoặc hỗ trợ khoản vay cá nhân.
 
Thông báo ngày 2023-04-05
2023-05-31  
Chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách về khoản vay cá nhân để khẳng định rằng những ứng dụng có chức năng chính là cung cấp hoặc hỗ trợ khoản vay cá nhân sẽ không được truy cập vào danh bạ hoặc ảnh của người dùng.
 
Thông báo ngày 2023-04-05
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
92637
false