Updates van het Google Play-beleid

Geplande beleidswijzigingen 

 

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Voorbeeld van beleid

Diversen (zie hieronder)

28 juli 2021 LINK

Overzicht van wijzigingen

Aankomende nieuwe beleidsregels

 • Vanaf 1 september 2021:
  • We bieden een preview voor ontwikkelaars van de app-set-ID voor essentiële toepassingen zoals analyse en fraudepreventie. De app-set-ID kan niet worden gebruikt voor advertentiepersonalisatie of metingen van advertenties.
  • We voegen aan onze vereisten voor het Gezinsbeleid nieuwe beperkingen toe op ID's die worden gebruikt in apps gericht op kinderen. Ontwikkelaars moeten uiterlijk op 1 september 2021 voldoen aan deze vereisten, behalve bij wijzigingen in de advertentie-ID. Voor advertentie-ID's hebben ontwikkelaars tot 15 januari 2022 de tijd om aan de vereisten te voldoen.
  • We voegen een nieuw gedeelte toe aan ons Handhavingsbeleid om inactieve of verlaten ontwikkelaarsaccounts te sluiten na 1 jaar inactiviteit en andere factoren.
 • Vanaf 15 oktober 2021:
 • Vanaf 28 oktober 2021:
  • We updaten ons Beleid voor gebruikersgegevens en verbieden het koppelen van permanente apparaat-ID's aan persoonsgegevens en gevoelige gebruikersgegevens of apparaat-ID's die kunnen worden gereset, behalve voor vooraf goedgekeurde toepassingen.
 • Vanaf 1 april 2022:
  • We voegen een nieuw gedeelte Veiligheid van gegevens toe aan het Beleid voor gebruikersgegevens, waarin ontwikkelaars nauwkeurige informatie moeten verstrekken over persoonsgegevens of gevoelige gebruikersgegevens die hun apps verzamelen, gebruiken of delen. Voor alle apps moet ook een privacybeleid worden gepost in de Google Play Console en in de app zelf.

Beleidsupdates

 • Vanaf 1 september 2021:
  • We updaten het Beleid voor ongepaste content met nieuwe beperkingen op seksuele content, in het bijzonder een verbod op seksuele relaties tegen vergoeding (d.w.z. 'sugar dating').
 • Vanaf 15 september 2021:
  • We updaten het Beleid voor financiële dienstverlening en verduidelijken de definitie van de totale kosten van de lening. We vereisen nu dat alle apps voor persoonlijke leningen op correcte wijze worden getagd in de categorie Financieel. We voegen ook nieuwe vereisten toe voor apps voor persoonlijke leningen in India en Indonesië.
 • Vanaf 29 september 2021:
 • Vanaf 4 oktober 2021:
  • We updaten ons Advertentiebeleid in verband met wijzigingen in het gebruik van de Android-advertentie-ID. Als een gebruiker de Android-advertentie-ID verwijdert op een nieuwer apparaat, wordt de advertentie-ID verwijderd en vervangen door een reeks nullen.

Nieuwe voorbeelden en verduidelijkingen

Daarnaast hebben we een paar nieuwe voorbeelden en verduidelijkingen toegevoegd aan sommige van onze beleidsregels. Houd er rekening mee dat deze beleidsregels niet nieuw zijn en dat onze normen en praktijken voor handhaving niet veranderen naar aanleiding van deze updates.

 • We updaten ons Beleid voor app-promoties met extra voorbeelden van verboden advertenties/promotietactieken die app-downloads stimuleren.
 • We verduidelijken en consolideren de richtlijnen om vereiste app-informatie (zoals inloggegevens voor apps met inlogbeperkingen) via de Play Console aan ons door te geven.
 • We voegen een link toe naar een geüpdatet Helpcentrum-artikel dat verdere verduidelijkingen bevat van het Beleid voor nieuws-apps.

 

Huidig actief beleid

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Overzicht van wijzigingen Volledig beleid bekijken

5 mei 2021

31 maart 2021

LINK LINK
 

Beleidsarchief

1 maart 2021

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

1 maart 2021

28 januari 2020

Pdf

Overzicht van wijzigingen

We updaten ons beleid voor Kansspelen, games en wedstrijden waarbij wordt gespeeld om echt geld zodat meer ontwikkelaars over de hele wereld duurzame bedrijven kunnen opbouwen op een manier die de veiligheid van consumenten waarborgt.Hier volgt een overzicht van alle wijzigingen:

 • We breiden het aantal landen waarin ontwikkelaars gelicentieerde apps voor kansspelen waarbij wordt gespeeld om echt geld kunnen publiceren uit met: Australië, België, Canada, Colombia, Denemarken, Duitsland, Finland, Japan, Mexico, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Roemenië, Spanje, de Verenigde Staten en Zweden (naast de bestaande toegestane landen: Brazilië, Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk).
 • We introduceren nieuwe vereisten voor loyaliteitsprogramma's met gamificatie.
 • We updaten ook verschillende gedeelten van het beleid met extra voorbeelden om meer uitleg te bieden.

20 januari 2021

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

20 januari 2021

28 september 20200

LINK

Overzicht van wijzigingen

We updaten ons betalingsbeleid om te verduidelijken wanneer het factureringssysteem van Google Play moet worden gebruikt voor in-app-aankopen. Deze verduidelijking is belangrijk om de gebruikersbeveiliging voor op Play gedistribueerde apps te verbeteren en maakt het beleid begrijpelijker.

Bestaande apps die op dit moment een alternatief factureringssysteem gebruiken, moeten dat systeem verwijderen om aan deze update te voldoen. Voor deze apps bieden we een verlengde respijtperiode tot 30 september 2021 om de vereiste wijzigingen aan te brengen. Nieuwe apps die na 20 januari 2021 worden ingediend, moeten aan het beleid voldoen.Ga naar ons Helpcentrum voor meer informatie over deze update.

16 december 2020

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Overzicht van wijzigingen Volledig beleid bekijken

16 december 2020

11 november 2020

LINK

LINK

Overzicht van wijzigingen

 • We voegen informatie toe over het acceptabele gebruik van sms- en gesprekslijstgegevens voor zakelijke CRM-apps en standaardhandlers.Als je wijzigingen in je apps wilt aanbrengen in overeenstemming met deze herziene richtlijnen, kun je dit vanaf vandaag doen. [Huidig beleid | Gepland beleid: met ingang van 16 december 2020]
 • We updaten het gedeelte Beleidsdekking met extra duidelijkheid over apps die een hoog risico op misbruik vormen. [Huidig beleid | Gepland beleid: met ingang van 16 december 2020]
 • We updaten ons beleid Gebruikersgegevens zodat dit overeenkomt met wijzigingen in de Distributieovereenkomst voor Google Play voor ontwikkelaars om aan te geven dat we vanaf juli 2020 vertrouwen op standaard contractclausules om persoonsgegevens van de Europese Economische Ruimte of het Verenigd Koninkrijk over te dragen naar de Verenigde Staten.[Huidig beleid | Gepland beleid: met ingang van 16 december 2020]
 
Daarnaast hebben we nieuwe uitleg en voorbeelden toegevoegd aan een aantal van onze beleidsregels.


Ter herinnering: als je app toegang heeft tot de locatie op de achtergrond, kun je je app nu indienen voor feedback door het declaratieformulier voor locatierechten in de Play Console in te vullen.

21 oktober 2020

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

21 oktober 2020

16 september 2020

PDF

Overzicht van wijzigingen

 • Ingangsdatum: 21 oktober 2020. We updaten ons beleid voor verkeerde voorstelling om te verduidelijken dat ontwikkelaars en apps die deelnemen aan gecoördineerde activiteit die een verkeerde voorstelling geeft van de herkomst van een app of content, of deze herkomst verbergt, in strijd zijn met het beleid van Google Play.  
 • Ingangsdatum: 21 oktober 2020. We updaten ons beleid voor apps voor kansspelen om een door de overheid uitgegeven app voor kansspelen waarbij wordt gespeeld om echt geld in Brazilië toe te staan. 

Daarnaast corrigeren we een typfout in ons beleid voor stalkerware. Alle apps hebben tot 1 oktober 2020 de tijd om aan deze correctie te voldoen. 

1 oktober 2020

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

1 oktober 2020

16 september 2020

PDF

Overzicht van wijzigingen

 • Ingangsdatum: 21 oktober 2020. We updaten ons beleid voor verkeerde voorstelling om te verduidelijken dat ontwikkelaars en apps die deelnemen aan gecoördineerde activiteit die een verkeerde voorstelling geeft van de herkomst van een app of content, of deze herkomst verbergt, in strijd zijn met het beleid van Google Play.  
 • Ingangsdatum: 21 oktober 2020. We updaten ons beleid voor apps voor kansspelen om een door de overheid uitgegeven app voor kansspelen waarbij wordt gespeeld om echt geld in Brazilië toe te staan. 

Daarnaast corrigeren we een typfout in ons beleid voor stalkerware. Alle apps hebben tot 1 oktober 2020 de tijd om aan deze correctie te voldoen. 

12 augustus 2020

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

12 augustus 2020

8 juli 2020

Pdf

Overzicht van wijzigingen

8 juli 2020:

We hebben nieuwe beleidsregels en beleidsupdates geïntroduceerd die uw aandacht vereisen. Voor alle nieuwe en bestaande apps geldt een respijtperiode van ten minste dertig dagen vanaf de datum waarop deze melding wordt gegeven (tenzij anders vermeld) om aan deze wijzigingen te voldoen. Hier volgt een overzicht van alle wijzigingen:

 • We hebben nieuwe vereisten geïntroduceerd voor apps die uitgebreide toegang vragen tot apparaatopslag, waaronder een passend beoordelingsproces omtrent toegang en declaratie voor apps die Android R gebruiken.
 • We hebben een beleid voor Nieuws gelanceerd om de vereisten uit te lichten voor Nieuws-apps die op Google Play worden gepubliceerd. Ga naar het Helpcentrum voor meer informatie over dit beleid en toekomstige vereisten voor ontwikkelaars. 
 • We hebben ons beleid voor door gebruikers gegenereerde content (UGC) geüpdatet zodat rapportage in apps vereist is voor AR-verankering op gevoelige locaties. 
 • We hebben ons beleid voor advertenties voor gezinnen en inkomsten genereren geüpdatet om te verduidelijken welke spamachtige en manipulatieve advertenties en praktijken om inkomsten te genereren verboden zijn. 

Daarnaast hebben we meerdere beleidsregels geüpdatet (waaronder het beleid voor ongepaste content, kansspelen, ongewenste software op mobiele apparaten en advertentiefraude inclusief vertoningsfraude) met duidelijkere taal en aanvullende voorbeelden. Houd er rekening mee dat deze beleidsregels niet nieuw zijn en dat onze normen en praktijken voor handhaving niet veranderen op basis van deze updates. U kunt deze wijzigingen hier bekijken. U doet er goed aan deze beleidsupdates zorgvuldig door te lezen voor het geval dit gevolgen heeft voor uw apps.

 

April 2020

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

16 april 2020

16 april 2020

pdf

Overzicht van wijzigingen

April 2020: 

Tijdlijn voor handhaving Nieuwe apps of app-updates die na 16 april 2020 zijn gepubliceerd, vallen meteen onder de nieuwste versie van het programmabeleid voor ontwikkelaars. Bestaande apps die op 16 april 2020 beschikbaar zijn op Google Play, krijgen dertig (30) dagen vanaf deze datum om voor naleving te zorgen en verwijdering te voorkomen, tenzij anders is vermeld.

Verschillende updates zoals hieronder beschreven:

 • We hebben ons beleid voor misleidend gedrag geüpdatet om functioneel misleidende apps en onze vereiste te benadrukken om toereikende kennisgevingen en metadata te verstrekken.
 • We hebben ons beleid voor kwaadwillend gedrag geüpdatet om een meldingsvereiste voor gebruikers te introduceren voordat apps beginnen met het downloaden van grote bronbestanden.
 • We hebben een beleid voor gemanipuleerde media ingevoerd voor apps die gewijzigde media verspreiden of maken.
 • We hebben ons beleid voor malware geüpdatet. Ga naar de Google Play Protect-site voor meer informatie over handhaving en de rapportage van malware.
 • We hebben ons beleid voor abonnementen geüpdatet om te zorgen voor transparante communicatie over aangeboden abonnementen en een meer verantwoordelijke manier van inkomsten genereren uit tools en services.
  • Nieuwe apps of app-updates die na deze kennisgeving worden gepubliceerd, vallen meteen onder de nieuwste versie van het programmabeleid voor ontwikkelaars. Bestaande apps op Google Play krijgen zestig (60) dagen om voor naleving te zorgen
 • We hebben het certificeringsprogramma voor advertentienetwerken hernoemd tot Advertentieprogramma voor gezinnen.
 • We hebben ons beleid voor gezinnen geüpdatet en er de kennisgeving voor de verzameling van persoonlijke en gevoelige informatie van kinderen in opgenomen.
 • We hebben ons beleid voor gezinnen geüpdatet om het gebruik van bluetooth te verduidelijken.
 • We hebben ons beleid voor advertenties voor gezinnen en inkomsten genereren geüpdatet en het gebruik verboden van spamachtige en manipulatieve advertenties en praktijken om inkomsten te genereren.
 • We hebben ons locatiebeleid geüpdatet om transparantie te promoten en de toegang tot locatiegegevens te beperken, met name op de achtergrond.
  • Omdat de naleving van dit locatiebeleid mogelijk aanzienlijke wijzigingen in uw app vereist, krijgen ontwikkelaars die daarmee te maken hebben langer de tijd om de noodzakelijke updates door te voeren. Bezoek ons Helpcentrum om tijdlijnen en andere updates te bekijken.

November 2019

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

November 2019

November 2019

PDF

Overzicht van wijzigingen

November 2019: verschillende updates zoals hieronder beschreven:

 • We hebben ons beleid voor misleidende claims verduidelijkt en gewezen op het verbod op desinformatie of bedrog in het kader van medische en gezondheidsgerelateerde apps en apps voor overheidsservices.
 • We hebben ons beleid voor metadata geüpdatet om ervoor te zorgen dat ontwikkelaars betere beschrijvingen en titels opstellen die hun app nauwkeurig beschrijven.
 • We hebben ons beleid voor certificering van advertentienetwerken geüpdatet om de vereisten voor advertentie-SDK's te verduidelijken.
 • We hebben ons beleid voor inkomsten genereren en adverteren met virtuele valuta's in apps geüpdatet.
 • We hebben onze beleidsregels voor spam en minimale functionaliteit geüpdatet om hogere kwaliteitsnormen vast te stellen voor apps op Google Play.

Augustus 2019

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

Augustus 2019

Augustus 2019

PDF

Overzicht van wijzigingen

Augustus 2019: verschillende updates zoals hieronder beschreven:

 • We hebben ons beleid tegen apparaat- en netwerkmisbruik geüpdatet met een extra voorbeeld van apps die proxyservices naar derden mogelijk maken.
 • We hebben ons beleid voor financiële dienstverlening uitgebreid om gebruikers te beschermen tegen persoonlijke leningen met misleidende en uitbuitende voorwaarden.
 • We hebben ons beleid tegen misleidende claims verduidelijkt met een extra voorbeeld van aantoonbaar misleidende content die processen bij verkiezingen kan verstoren.

Mei 2019

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

Mei 2019

Mei 2019

PDF

Overzicht van wijzigingen

Mei 2019: verschillende updates zoals hieronder beschreven:

 • We hebben een nieuw gezinsbeleid ingevoerd en ons programmabeleid voor 'Gemaakt voor gezinnen' geüpdatet.
 • We hebben een nieuw beleid voor de certificering van advertentienetwerken ingevoerd voor apps die advertenties weergeven aan kinderen.
 • We hebben ons beleid tegen ongepaste content geüpdatet om ons bestaande beleid tegen seksuele content en aanzetten tot haat te verduidelijken en een nieuw beleid voor marihuana, tabak en alcohol in te voeren.
 • We hebben ons betalingsbeleid geüpdatet en vastgelegd dat de kansen op het winnen van lootboxes bekend moeten worden gemaakt.
 • We hebben ons beleid voor kansspelen geüpdatet met extra voorbeelden.
 • We hebben ons beleid voor content van websitegebruikers verduidelijkt en functies voor het genereren van inkomsten verboden die aanstootgevend gedrag van gebruikers stimuleren.
 • We hebben ons beleid voor minimale functionaliteit geüpdatet om te zorgen dat apps op ons platform op een stabiele, inclusieve en responsieve manier worden ontworpen en voldoen aan alle functionaliteitsvereisten.
 • We hebben ons beleid voor intellectueel eigendom geüpdatet om het verbod op de verkoop en promotie van namaakartikelen in een app te verduidelijken.

Januari 2019

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

Januari 2019

Januari 2019

PDF

Overzicht van wijzigingen

Januari 2019: verschillende updates zoals hieronder beschreven:

Oktober 2018

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

Oktober 2018

Oktober 2018

PDF

Overzicht van wijzigingen

Oktober 2018: verschillende updates zoals hieronder beschreven:

 • We hebben ons beleid tegen kwaadwillend gedrag verduidelijkt, waarin surveillance-apps en commerciële spyware-apps worden verboden.
 • We hebben de programmavereisten voor 'Gemaakt voor gezinnen' en de richtlijnen voor primair op kinderen gerichte verklaringen verduidelijkt en een verkeerde voorstelling van de deelnemende apps en de beoogde leeftijdsgroep verboden.
 • We hebben ons beleid voor gebruikersgegevens en rechten geüpdatet voor meer duidelijkheid en betere dekking, onder meer door het gebruik van gesprekslijst- en sms-rechten te beperken.
 • We verwijderen tevens gebruikersgegevens die beschikbaar zijn via Contacts Provider. Klik hier voor meer informatie.
 • We hebben het gedeelte Handhaving geüpdatet en de dekking van ons beleid toegelicht, waaronder de maatregelen die we kunnen nemen tegen acties die ons beleid schenden.

Juli 2018

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

Juli 2018

Juli 2018

PDF

Overzicht van wijzigingen

Juli 2018: verschillende updates zoals hieronder beschreven:

 • We hebben ons beleid tegen het in gevaar brengen van kinderen verduidelijkt om het verbod te benadrukken op thema's voor volwassenen in apps die aantrekkelijk zijn voor kinderen.
 • We hebben een nieuw beleid ingevoerd waarin de verkoop wordt verboden van gevaarlijke producten, waaronder vuurwapens, explosieven, enzovoort. Ons beleid tegen geweld is hieraan aangepast.
 • We hebben een nieuw beleid ingevoerd over het minen van cryptocurrency in het gedeelte 'Financiële instrumenten'.
 • We hebben ons spambeleid verduidelijkt om herhaalde content expliciet te verbieden op ons platform. We staan ook geen apps toe die als primair doel het weergeven van advertenties hebben.
 • We hebben een nieuw beleid ingevoerd over verkeerde voorstelling in het gedeelte 'Privacy, beveiliging en misleiding'.

April 2018

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

April 2018

April 2018

PDF

Overzicht van wijzigingen

April 2018: verschillende updates zoals hieronder beschreven:

November 2017

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

November 2017

November 2017

PDF

Overzicht van wijzigingen

November 2017: verschillende updates zoals hieronder beschreven:

Oktober 2017

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

Oktober 2017

Oktober 2017

PDF

Overzicht van wijzigingen

Oktober 2017: verschillende updates zoals hieronder beschreven:

 • We hebben de geografische beperkingen van ons kansspelbeleid duidelijker gedefinieerd.
 • We hebben duidelijk gemaakt welke basisfunctionaliteit aanwezig moet zijn in apps op Google Play.
 • We hebben bepaald gedrag van hulp-apps geïdentificeerd dat ertoe leidt dat publicatie op Google Play wordt geweigerd.
 • We hebben aanvullende stappen gezet om gebruikers te beschermen door te beperken hoe en wanneer ontwikkelaars een rechtenverzoek kunnen doen.

Augustus 2017

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

Augustus 2017

Augustus 2017

PDF

Overzicht van wijzigingen

Augustus 2017: verschillende updates zoals hieronder beschreven:

Juni 2017

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

Juni 2017

Juni 2017

PDF

Overzicht van wijzigingen

Juni 2017: verschillende updates zoals hieronder beschreven:

 • We hebben nieuwe richtlijnen voor gegevensbeveiliging ingevoerd zoals vereist door het EU-U.S. Privacy Shield (EU-VS privacyschild).

Mei 2017

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

Mei 2017

Mei 2017

PDF

Overzicht van wijzigingen

Mei 2017: verschillende updates zoals hieronder beschreven:

April 2017

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

April 2017

April 2017

PDF

Overzicht van wijzigingen

April 2017: verschillende updates zoals hieronder beschreven:

 • We hebben de programmavereisten voor 'Gemaakt voor gezinnen' verduidelijkt en geschiktheidscriteria toegevoegd voor apps met augmented reality en virtual reality.
 • We hebben een beleid voor op kinderen gerichte verklaringen ingevoerd, dat ontwikkelaars verplicht in de Play Console op te geven of hun app voornamelijk op kinderen gericht is.

Oktober 2016

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

Oktober 2016

Oktober 2016

PDF

Overzicht van wijzigingen

Oktober 2016: het voorbeeldgedeelte in het beleid voor metadata is geüpdatet voor meer duidelijkheid.

Juli 2016

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

Juli 2016

Juli 2016

PDF

Overzicht van wijzigingen

Juli 2016: verschillende updates zoals hieronder beschreven:

 • Er is een tegel voor het Google Play-programmabeleid voor gezinnen toegevoegd aan het beleidscentrum.
 • We hebben ons beleid voor privacy en beveiliging verduidelijkt zodat ontwikkelaars beter kunnen bepalen wanneer een privacyverklaring vereist is en waar een dergelijke verklaring beschikbaar moet zijn voor gebruikers.
 • We hebben ons beleid voor beperkte content geüpdatet om ons standpunt over seksueel expliciete services verder te verduidelijken.
 • We hebben ons beleid voor kansspeladvertenties geüpdatet om de vereisten te verduidelijken waaraan een ontwikkelaar moet voldoen als hij kansspeladvertenties weergeeft op Google Play.
 • We voeren een beleid in voor content van websitegebruikers waarin de minimum vereisten voor veiligheidsfuncties worden beschreven.
 • We hebben voorbeelden aan het beleid tegen misleidend gedrag en geweld toegevoegd om niet-toegestaan gedrag of niet-toegestane content te verduidelijken.

Mei 2016

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen

Mei 2016

Mei 2016

Overzicht van wijzigingen

Augustus 2019: verschillende updates zoals hieronder beschreven:

 • We hebben ons beleid tegen apparaat- en netwerkmisbruik geüpdatet met een extra voorbeeld van apps die proxyservices naar derden mogelijk maken.
 • We hebben ons beleid voor financiële dienstverlening uitgebreid om gebruikers te beschermen tegen persoonlijke leningen met misleidende en uitbuitende voorwaarden.
 • We hebben ons beleid tegen misleidende claims verduidelijkt met een extra voorbeeld van aantoonbaar misleidende content die processen bij verkiezingen kan verstoren.

Maart 2016

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

Maart 2016

Maart 2016

PDF

Overzicht van wijzigingen

Maart 2016: verschillende updates zoals hieronder beschreven:

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
92637
false