Updates van de Google Play-beleidsregels

Huidige actieve beleidsregels

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Overzicht van wijzigingen Volledig beleid bekijken

14 december 2022

14 december 2022

LINK

LINK

Samenvatting van wijziging

Nieuwe verduidelijking

We hebben verduidelijkingen aan het Beleid voor doel-API-niveau toegevoegd. Omdat dit een verduidelijking is, veranderen onze normen en praktijken voor handhaving van dit beleid niet.

 • We hebben uitzonderingen toegevoegd voor het Beleid voor doel-API-niveau. U kunt die vinden in ons geüpdatete Helpcentrum-artikel. Deze uitzonderingen omvatten apps die permanent privé zijn en apps die de vormfactoren voor auto's of wearables targeten en in hetzelfde pakket zijn gebundeld. Meer informatie
 
Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Preview van beleid

Verschillende

16 november 2022

LINK

Overzicht van wijzigingen

Beleidsupdates

 • Ingangsdatum: 31 januari 2023
  • We introduceren aanvullende vereisten voor apps voor persoonlijke leningen die gebruikers in Nigeria en Kenia targeten. Voor apps voor persoonlijke leningen in deze twee landen moeten declaratieformulieren worden ingevuld en ingediend zodat we kunnen beoordelen of bestaande apps op Google Play mogen blijven staan en of nieuwe apps voor persoonlijke leningen mogen worden gepubliceerd op Google Play.

  • We updaten ons beleid Misleidende advertenties om te verduidelijken dat advertenties de gebruikersinterface van app-functies niet mogen simuleren of nabootsen.
 • Ingangsdatum: 31 mei 2023

Nieuwe voorbeelden en verduidelijkingen

Daarnaast hebben we een paar nieuwe voorbeelden en verduidelijkingen toegevoegd aan sommige van onze bestaande beleidsregels. Omdat deze beleidsregels niet nieuw of geüpdatet zijn, veranderen onze normen en praktijken voor handhaving voor deze beleidsregels niet.

 • We updaten ons Beleid voor gebruikersgegevens om te benadrukken dat ontwikkelaars verantwoordelijk zijn voor de end-to-end gegevensverwerkingsprocedures voor gebruikersgegevens die zijn verkregen via hun apps.
 • We wijzigen de naam van de beleidspagina Apps ontwerpen voor kinderen en gezinnen in Gezinsbeleid van Google Play voor een betere afstemming met het bestaande taalgebruik voor het beleid. Ook voegen we de pagina die voorheen bekend stond als Advertenties voor gezinnen en inkomsten genereren samen met de nieuwe pagina Gezinsbeleid van Google Play.

Beleidsarchief

9 november 2022

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

9 november 2022

2 november 2022

Pdf

Overzicht van wijzigingen

We hebben een van onze bestaande beleidsregels verder verduidelijkt. Omdat dit beleid niet nieuw of geüpdatet is, veranderen onze normen en praktijken voor handhaving van dit beleid niet.

Verduidelijking van het beleid

3 oktober 2022

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

3 oktober 2022

11 mei 2022

Pdf

Overzicht van wijzigingen

Aankomend nieuw beleid

Beleidsupdate

 • Ingangsdatum 3 oktober 2022:

28 september 2022

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

28 september 2022

7 september 2022

Pdf

Overzicht van wijzigingen

Beleidsupdate

 • Vanaf 28 september 2022
  • We voeren een tijdelijke pilot uit waarmee ontwikkelaars die in India gevestigd zijn, apps voor daily fantasy sports (DFS) en rummy (jokeren) kunnen distribueren naar gebruikers in India. Meer informatie

31 augustus 2022

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

Verschillende

27 juli 2022

Pdf

Overzicht van wijzigingen

Aankomende nieuwe beleidsregels

 • Vanaf 30 september 2022
 • Ingangsdatum: 1 november 2022
  • We introduceren nieuwe vereisten voor de declaratie FLAG_SECURE in ons Beleid voor misbruik van apparaten en netwerken die aangeven dat alle apps de declaratie FLAG_SECURE moeten respecteren en dat ze de FLAG_SECURE-instellingen in andere apps niet mogen omzeilen en hiertoe niet de mogelijkheid mogen bieden.
  • We introduceren nieuwe vereisten voor ons Rechtenbeleid om aan te geven dat alle apps acceptabele kernfuncties moeten hebben om de klasse VpnService te gebruiken. We hebben ook richtlijnen toegevoegd voor belangrijke vereisten voor het gebruik van de klasse VpnService.
 • Ingangsdatum: 31 juli 2023
  • We introduceren een vereiste voor een nieuw beperkt recht voor de Exact Alarm API, die aangeeft dat apps dit recht alleen mogen definiëren als hun kernfunctionaliteit een exact alarm vereist. Apps die het nieuwe beperkte recht definiëren maar niet voldoen aan deze criteria, worden niet toegestaan op Google Play.

Beleidsupdates

 • Ingangsdatum: 31 augustus 2022
  • We updaten de richtlijnen voor misleidende gezondheidsinformatie om aan te geven dat we geen apps toestaan met misleidende claims over gezondheid die strijdig zijn met de bestaande medische consensus of die gebruikers schade kunnen berokkenen.
  • We updaten ons Beleid voor nabootsing van identiteit om aan te geven dat het beleid de nabootsing van andere entiteiten of organisaties verbiedt. We hebben ook een aantal nieuwe voorbeelden voor app-titels en -iconen toegevoegd.
 • Vanaf 30 september 2022
  • We updaten ons Beleid voor abonnementen om aan te geven dat gebruikers hun abonnementen makkelijk moeten kunnen opzeggen in de app.
 • Ingangsdatum: 1 november 2022
 • Ingangsdatum: 15 februari 2023
  • We updaten onze bestaande richtlijnen voor stalkerware met de markering IsMonitoringTool voor alle legitieme volg-apps. Alle apps die deze tool gebruiken, moeten de volg- of trackingfunctionaliteit ook bekendmaken in hun Google Play Store-beschrijving.

Nieuwe voorbeelden en verduidelijkingen

Daarnaast hebben we een paar nieuwe voorbeelden en verduidelijkingen toegevoegd aan sommige van onze bestaande beleidsregels. Omdat deze beleidsregels niet nieuw of geüpdatet zijn, veranderen onze normen en praktijken voor handhaving voor deze beleidsregels niet.

 • We verduidelijken ons Beleid voor het in gevaar brengen van kinderen om te benadrukken dat we het gebruik verbieden van apps waarmee kinderen in gevaar worden gebracht, waaronder apps die kinderhandel, kinderlokken en sextortion mogelijk maken.
 • We verduidelijken ons Beleid voor gegevensprocedures voor gezinnen om aan te geven dat apps die uitsluitend kinderen targeten, geen Android-advertentie-ID (AAID), serienummer van de simkaart, serienummer van de build, BSSID, MAC, SSID, IMEI en/of IMSI mogen versturen. Apps die zowel kinderen als oudere doelgroepen targeten, mogen geen AAID, serienummer van de simkaart, serienummer van de build, BSSID, MAC, SSID, IMEI en/of IMSI versturen van kinderen of van gebruikers waarvan de leeftijd niet bekend is.
 • We consolideren de medische en gezondheidsgerelateerde beleidsregels op één pagina met makkelijke navigatie.
 • We verduidelijken ons Advertentiebeleid om te benadrukken dat advertenties en de bijbehorende aanbiedingen die worden getoond in uw app, consistent moeten zijn met de contentclassificatie van uw app.
 • We verduidelijken ons Advertentiebeleid om aan te geven dat de advertentie-ID niet meer gekoppeld mag zijn aan een permanente ID of persoonlijk identificeerbare informatie voor enig doeleinde, waaronder analysedoeleinden.
 • We verduidelijken de richtlijnen voor Gemaakt voor advertenties in ons Beleid voor spam om te voorkomen dat apps herhaaldelijk interstitial-advertenties laten zien om gebruikers af te leiden van interactie met een app en het uitvoeren van taken in de app.
 • We verplaatsen de landspecifieke richtlijnen van de pagina Beleid voor kansspelen, games en wedstrijden waarbij wordt gespeeld om echt geld naar een link op ons aanvraagformulier voor kansspelen, zodat ze makkelijker kunnen worden geraadpleegd.
 • We verduidelijken de definitie en voorbeelden voor gevoelige gebeurtenissen in het Beleid voor ongepaste content om aan te geven dat we geen apps toestaan die profiteren van of ongevoeligheid tonen ten opzichte van een gevoelige gebeurtenis met aanzienlijke sociale, culturele of politieke gevolgen (zoals noodsituaties, natuurrampen, bedreigingen van de volksgezondheid, conflicten, overlijdens of andere tragische gebeurtenissen).
 • We verduidelijken de richtlijnen voor Privacybeleid in ons Beleid voor gebruikersgegevens om aan te geven dat alle apps een link naar het privacybeleid moeten posten in het daarvoor bestemde veld in de Play Console en een link naar het privacybeleid of de tekst van het privacybeleid in de app zelf. We geven ook aan dat privacybeleid openbaar toegankelijk moet zijn en niet mag zijn voorzien van een geofence. Meer informatie over hoe u een privacybeleid toevoegt

11 mei 2022

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

Verschillende

6 april 2022

 Pdf

Overzicht van wijzigingen

Aankomende nieuwe beleidsregels

 • Ingangsdatum 11 mei 2022:
  • We updaten ons Gezinsbeleid om uit te leggen dat als een app content bevat die niet wereldwijd gepast is, we de app mogelijk alleen beschikbaar maken voor gebruikers in regio's waar de content binnen die app als gepast wordt beschouwd.
 • Ingangsdatum 11 juli 2022:
 • Vanaf 29 september 2022
 • Ingangsdatum 1 november 2022:
  • We willen gebruikers veilige en betrouwbare functionaliteit bieden. Daarom breiden we de Google Play-vereisten voor het doel-API-niveau uit naar bestaande apps die niet worden geüpdatet. Apps die geen API-niveau targeten dat binnen twee jaar van de nieuwste grote Android-versierelease valt, zijn niet beschikbaar op Google Play voor nieuwe gebruikers met apparaten waarop de nieuwste versie van Android is geïnstalleerd. Ontwikkelaars kunnen een verlenging van zes maanden aanvragen als ze meer tijd nodig hebben voor de migratie. Meer informatie

Beleidsupdates

 • Ingangsdatum 11 mei 2022:
  • We introduceren aanvullende vereisten voor ontwikkelaars die persoonlijke leningen aanbieden in de Filipijnen. In aanmerking komende ontwikkelaars moeten een declaratieformulier invullen, benodigde documentatie indienen en voldoen aan aanvullende kennisgevingsvereisten. We updaten ook de declaratievereisten voor India en Indonesië om te verduidelijken dat ontwikkelaars aanvullende documentatie moeten indienen als hun ontwikkelaarsnaam niet overeenkomt met de naam op de ingediende licentie. Ontwikkelaars die als bemiddelaars persoonlijke leningen in India aanbieden, moeten ook de namen van alle samenwerkende NBFC's en banken bekendmaken in de beschrijving van de app.
  • We updaten het beleid tegen Aanzetten tot haat om aanzetten tot haat met betrekking tot kasten en immigratie te verbieden.
  • We updaten het beleid tegen Misleidend gedrag - Misleidende claims om bepaalde apps toe te staan die ingesloten speciale oximetersensoren gebruiken (onder voorbehoud van verdere voorwaarden) en om meer informatie te vereisen over oximeterlezers en doelapparaten in app-beschrijvingen. We blijven apps verbieden die beweren oximeterfunctionaliteit te hebben, maar geen support bieden voor wearable-, hardware- of smartphone-oximetersensoren.
  • We updaten het Programmabeleid voor gecertificeerde advertentie-SDK's voor gezinnen om uit te leggen dat het verstrekken van voldoende informatie zodat Google Play een SDK kan beoordelen, mogelijk bestaat uit het indienen van nieuwe versies en andere informatie die nodig is om te voldoen aan de certificeringsvereisten. We updaten het beleid ook om te verduidelijken dat SDK's ervoor verantwoordelijk zijn zelf te certificeren dat elke SDK-versie voldoet aan het nieuwste Programmabeleid voor ontwikkelaars van Google Play.
  • We updaten het Toegankelijkheidsbeleid om uit te leggen dat de API voor toegankelijkheid niet is ontworpen en niet mag worden aangevraagd voor audio-opnamen bij externe telefoongesprekken.

 • Vanaf 14 september 2022
  • We breiden het bereik van het Nieuwsbeleid uit om apps op te nemen die worden vermeld in de categorie Nieuws en tijdschriften in de Google Play Store en die zichzelf beschrijven als een nieuws-app in de app-metadata. We updaten het Nieuwsbeleid ook om één methode voor vermelde contactgegevens in plaats van twee toe te staan voor nieuws-apps en om originele uitgevers toe te staan auteurs voor elk artikel weg te laten.
 • Ingangsdatum 11 oktober 2022:

Nieuwe voorbeelden en verduidelijkingen

Daarnaast hebben we een paar nieuwe voorbeelden en verduidelijkingen toegevoegd aan sommige van onze beleidsregels. Houd er rekening mee dat deze beleidsregels niet nieuw zijn en dat onze normen en praktijken voor handhaving niet veranderen naar aanleiding van deze updates.

 • We verduidelijken het bestaande taalgebruik in het Android-beleid voor emoji's met betrekking tot welke apps al voldoen aan het beleid en welke apps nog moeten worden aangepast om aan het beleid te voldoen.
 • We verduidelijken in het beleid over Oneerlijk gedrag mogelijk maken dat we apps verbieden waarmee nepbankrekeningen kunnen worden gemaakt.
 • We verduidelijken het bestaande taalgebruik in het Gezinsbeleid om aan te geven dat apps die uitsluitend kinderen targeten, geen locatierechten mogen aanvragen en de exacte locatie niet mogen verzamelen, gebruiken en overdragen.

17 januari 2022

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

17 januari 2022

15 december 2021

Pdf

Overzicht van wijzigingen

Beleidsupdate

 • Ingangsdatum: 17 januari 2022:
  • We verduidelijken ons Beleid voor abonnementen om aan te geven dat abonnementen blijvende of terugkerende waarde moeten bieden aan gebruikers gedurende de looptijd van het abonnement en niet mogen worden gebruikt om items aan te bieden die in feite eenmalige voordelen voor gebruikers zijn.

18 december 2021

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

18 december 2021

18 november 2021

Pdf

Overzicht van wijzigingen

Beleidsupdate

 • Ingangsdatum 18 december 2021:
  • We updaten het Betalingsbeleid van Google Play om te voldoen aan nieuwe regelgeving in Zuid-Korea. Ontwikkelaars kunnen betalingen voor in-app-aankopen van mobiele en tabletgebruikers in Zuid-Korea nu niet alleen accepteren via het factureringssysteem van Google Play maar ook via een alternatief in-app-factureringssysteem.

1 december 2021

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

Verschillende

27 oktober 2021

Pdf

Overzicht van wijzigingen

Beleidsupdates

 • Ingangsdatum 1 december 2021:
  • We updaten het beleid voor Ongepaste content om apps te verbieden die gepubliceerd worden door of gerelateerd zijn aan gevaarlijke organisaties en bewegingen die verband houden met geweld tegen burgers.
  • We updaten ons Handhavingsproces met de mogelijkheid om de regio's te beperken waar uw app via Google Play beschikbaar is voor gebruikers.
  • We updaten ons beleid voor Seksuele content om uit te leggen dat we een app misschien alleen beschikbaar maken voor gebruikers in regio's waar de seksuele content in die app als gepast wordt beschouwd.

Aankomende nieuwe beleidsregels

 • Ingangsdatum 2 februari 2022:
  • We voegen een gedeelte over schadelijke downloaders aan ons beleid voor Ongewenste mobiele software toe om 'code die zelf geen ongewenste software is, maar andere ongewenste mobiele software downloadt' te verbieden.
 • Ingangsdatum 1 april 2022:
  • We voegen nieuwe specificaties aan onze Beleidsvereisten voor gezinnen toe voor sociale apps voor kinderen en apps voor kinderen met sociale functies. Deze apps moeten in-app-herinneringen laten zien om veilig online met anderen te communiceren, moeten functies bieden die goedkeuring van een volwassene vereisen voordat chatfunctionaliteit wordt aangezet waarmee de gebruiker persoonlijke informatie kan delen en moeten doorlopend beheer van sociale functies toestaan. Daarnaast mogen sociale apps die vooral gericht zijn op chatten met onbekende mensen, geen kinderen targeten.
 • Ingangsdatum 11 mei 2022:
  • We voegen een beleid voor Android-emoji's toe dat vereist dat apps die worden uitgevoerd op Android 12 en hoger, binnen vier (4) maanden voldoen aan de nieuwste versie van door Unicode goedgekeurde emoji's nadat deze beschikbaar is gekomen. Het beleid geeft ontwikkelaars ook verschillende nalevingsopties.

Nieuwe voorbeelden en verduidelijkingen

Daarnaast hebben we een paar nieuwe voorbeelden en verduidelijkingen toegevoegd aan sommige van onze beleidsregels. Houd er rekening mee dat deze beleidsregels niet nieuw zijn en dat onze normen en praktijken voor handhaving niet veranderen naar aanleiding van deze updates.

 • We verduidelijken ons beleid voor Advertenties en inkomsten genereren met gezinscontent om duidelijk te maken dat ALLE vormen van inkomsten genereren en adverteren in apps die kinderen targeten, moeten voldoen aan het beleid.
 • We verduidelijken ons beleid voor Abonnementen om apps die gebruikers onderwerpen aan misleidende of manipulatieve aankoopprocessen (waaronder in-app-aankopen of abonnementen) explicieter te verbieden.
 • We wijzigen de kop voor het Gedeelte Veiligheid van gegevens, verduidelijken verwijzingen naar Gebruikersgegevens en bieden een link naar een Helpcentrum-artikel voor aanvullende richtlijnen.

1 september 2021

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

Verschillende

28 juli 2021

Pdf

Overzicht van wijzigingen

Aankomende nieuwe beleidsregels

 • Vanaf 1 september 2021:
  • We bieden een preview voor ontwikkelaars van de app-set-ID voor essentiële toepassingen zoals analyse en fraudepreventie. De app-set-ID kan niet worden gebruikt voor advertentiepersonalisatie of metingen van advertenties.
  • We voegen aan onze vereisten voor het Gezinsbeleid nieuwe beperkingen toe op ID's die worden gebruikt in apps gericht op kinderen. Ontwikkelaars moeten uiterlijk op 1 september 2021 voldoen aan deze vereisten, behalve bij wijzigingen in de advertentie-ID. Voor advertentie-ID's hebben ontwikkelaars tot 1 april 2022 de tijd om aan de vereisten te voldoen.
  • We voegen een nieuw gedeelte toe aan ons Handhavingsbeleid om inactieve of verlaten ontwikkelaarsaccounts te sluiten na 1 jaar inactiviteit en andere factoren.
 • Vanaf 15 oktober 2021:
 • Vanaf 28 oktober 2021:
  • We updaten ons Beleid voor gebruikersgegevens en verbieden het koppelen van permanente apparaat-ID's aan persoonsgegevens en gevoelige gebruikersgegevens of apparaat-ID's die kunnen worden gereset, behalve voor vooraf goedgekeurde toepassingen.
 • Vanaf 20 juli 2022:
  • We voegen een nieuw gedeelte Veiligheid van gegevens toe aan het Beleid voor gebruikersgegevens, waarin ontwikkelaars nauwkeurige informatie moeten verstrekken over persoonsgegevens of gevoelige gebruikersgegevens die hun apps verzamelen, gebruiken of delen. Voor alle apps moet ook een privacybeleid worden gepost in de Google Play Console en in de app zelf.

Beleidsupdates

 • Vanaf 1 september 2021:
  • We updaten het Beleid voor ongepaste content met nieuwe beperkingen op seksuele content, in het bijzonder een verbod op seksuele relaties tegen vergoeding (d.w.z. 'sugar dating').
 • Vanaf 15 september 2021:
  • We updaten het Beleid voor financiële dienstverlening en verduidelijken de definitie van de totale kosten van de lening. We vereisen nu dat alle apps voor persoonlijke leningen op correcte wijze worden getagd in de categorie Financieel. We voegen ook nieuwe vereisten toe voor apps voor persoonlijke leningen in India en Indonesië.
 • Vanaf 29 september 2021:
 • Vanaf 4 oktober 2021:
  • We updaten ons Advertentiebeleid in verband met wijzigingen in het gebruik van de Android-advertentie-ID. Als een gebruiker de Android-advertentie-ID verwijdert op een nieuwer apparaat, wordt de advertentie-ID verwijderd en vervangen door een reeks nullen.

Nieuwe voorbeelden en verduidelijkingen

Daarnaast hebben we een paar nieuwe voorbeelden en verduidelijkingen toegevoegd aan sommige van onze beleidsregels. Houd er rekening mee dat deze beleidsregels niet nieuw zijn en dat onze normen en praktijken voor handhaving niet veranderen naar aanleiding van deze updates.

 • We updaten ons Beleid voor app-promoties met extra voorbeelden van verboden advertenties/promotietactieken die app-downloads stimuleren.
 • We verduidelijken en consolideren de richtlijnen om vereiste app-informatie (zoals inloggegevens voor apps met inlogbeperkingen) via de Play Console aan ons door te geven.
 • We voegen een link toe naar een geüpdatet Helpcentrum-artikel dat verdere verduidelijkingen bevat van het Beleid voor nieuws-apps.

5 mei 2021

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

5 mei 2021

31 maart 2021

Pdf

Overzicht van wijzigingen

Updates voor bestaand beleid

 • We updaten het beleid voor het recht Toegang tot alle bestanden voor apps die apparaten met Android 11 en hoger targeten en toegang tot externe opslag nodig hebben, zodat gebruikers meer toegangscontrole hebben over hun apparaatopslag.
 • We voegen regionale updates toe voor landen waar kansspelen waarbij wordt gespeeld om echt geld worden aangeboden. Daarnaast geven we uitleg over de vereisten voor het beleid voor loyaliteitsprogramma's met gamificatie.
 • We updaten het beleid Seksuele content en grof taalgebruik met extra voorbeelden van niet-toegestane apps.

Daarnaast hebben we nieuwe uitleg en voorbeelden toegevoegd aan een aantal van onze beleidsregels. Houd er rekening mee dat deze beleidsregels niet nieuw zijn en dat onze normen en praktijken voor handhaving niet veranderen op basis van deze updates.

 • We updaten de vereisten voor het Gezinsbeleid met extra uitleg over app-functies.
 • We verduidelijken het beleid Nieuws omdat dit is gerelateerd aan apps met content van websitegebruikers, contactgegevens en het gebruik van advertenties.
 • We herhalen onze definitie van malware en verduidelijken de definitie van stalkerware.
 • We hebben een voorbeeld van veelvoorkomende schendingen verduidelijkt in het beleid Misleidende claims.
 • We hebben een link naar het Helpcentrum toegevoegd voor ons beleid Betalingen met extra informatie over het factureringssysteem van Google Play en antwoorden op veelgestelde vragen over het beleid voor betalingen.
 • We hebben het beleid Persoonlijke en gevoelige informatie verduidelijkt.
 • We hebben de vereisten voor COVID-19-apps verduidelijkt.
 • We hebben een voorbeeld toegevoegd van een veelvoorkomende schending van advertenties in het kader van het beleid Advertenties en inkomsten genereren met gezinscontent.

Nieuw beleid

 • Het nieuwe beleid Pakketzichtbaarheid introduceert een goedkeuringsproces voor de nieuwe rechten voor QUERY_ALL_PACKAGES, waarmee de toegang tot de geïnstalleerde apps op een apparaat wordt beheerd. Ontwikkelaars krijgen zestig (60) dagen de tijd om te voldoen aan de wijzigingen.

1 maart 2021

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

1 maart 2021

28 januari 2020

Pdf

Overzicht van wijzigingen

We updaten ons beleid voor Kansspelen, games en wedstrijden waarbij wordt gespeeld om echt geld zodat meer ontwikkelaars over de hele wereld duurzame bedrijven kunnen opbouwen op een manier die de veiligheid van consumenten waarborgt.Hier volgt een overzicht van alle wijzigingen:

 • We breiden het aantal landen waarin ontwikkelaars gelicentieerde apps voor kansspelen waarbij wordt gespeeld om echt geld kunnen publiceren uit met: Australië, België, Canada, Colombia, Denemarken, Duitsland, Finland, Japan, Mexico, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Roemenië, Spanje, de Verenigde Staten en Zweden (naast de bestaande toegestane landen: Brazilië, Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk).
 • We introduceren nieuwe vereisten voor loyaliteitsprogramma's met gamificatie.
 • We updaten ook verschillende gedeelten van het beleid met extra voorbeelden om meer uitleg te bieden.

20 januari 2021

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

20 januari 2021

28 september 2020

PDF

Overzicht van wijzigingen

We updaten ons betalingsbeleid om te verduidelijken wanneer het factureringssysteem van Google Play moet worden gebruikt voor in-app-aankopen. Deze verduidelijking is belangrijk om de gebruikersbeveiliging voor op Play gedistribueerde apps te verbeteren en maakt het beleid begrijpelijker.

Bestaande apps die op dit moment een alternatief factureringssysteem gebruiken, moeten dat systeem verwijderen om aan deze update te voldoen. Voor deze apps bieden we een verlengde respijtperiode tot 30 september 2021 om de vereiste wijzigingen aan te brengen. Nieuwe apps die na 20 januari 2021 worden ingediend, moeten aan het beleid voldoen.Ga naar ons Helpcentrum voor meer informatie over deze update.

16 december 2020

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

16 december 2020

11 november 2020

PDF

Overzicht van wijzigingen

 • We voegen informatie toe over het acceptabele gebruik van sms- en gesprekslijstgegevens voor zakelijke CRM-apps en standaardhandlers.Als je wijzigingen in je apps wilt aanbrengen in overeenstemming met deze herziene richtlijnen, kun je dit vanaf vandaag doen. [Huidig beleid | Gepland beleid: met ingang van 16 december 2020]
 • We updaten het gedeelte Beleidsdekking met extra duidelijkheid over apps die een hoog risico op misbruik vormen. [Huidig beleid | Gepland beleid: met ingang van 16 december 2020]
 • We updaten ons beleid Gebruikersgegevens zodat dit overeenkomt met wijzigingen in de Distributieovereenkomst voor Google Play voor ontwikkelaars om aan te geven dat we vanaf juli 2020 vertrouwen op standaard contractclausules om persoonsgegevens van de Europese Economische Ruimte of het Verenigd Koninkrijk over te dragen naar de Verenigde Staten.[Huidig beleid | Gepland beleid: met ingang van 16 december 2020]
 
Daarnaast hebben we nieuwe uitleg en voorbeelden toegevoegd aan een aantal van onze beleidsregels.


Ter herinnering: als je app toegang heeft tot de locatie op de achtergrond, kun je je app nu indienen voor feedback door het declaratieformulier voor locatierechten in de Play Console in te vullen.

21 oktober 2020

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

21 oktober 2020

16 september 2020

PDF

Overzicht van wijzigingen

 • Ingangsdatum: 21 oktober 2020. We updaten ons beleid voor verkeerde voorstelling om te verduidelijken dat ontwikkelaars en apps die deelnemen aan gecoördineerde activiteit die een verkeerde voorstelling geeft van de herkomst van een app of content, of deze herkomst verbergt, in strijd zijn met het beleid van Google Play.  
 • Ingangsdatum: 21 oktober 2020. We updaten ons beleid voor apps voor kansspelen om een door de overheid uitgegeven app voor kansspelen waarbij wordt gespeeld om echt geld in Brazilië toe te staan. 

Daarnaast corrigeren we een typfout in ons beleid voor stalkerware. Alle apps hebben tot 1 oktober 2020 de tijd om aan deze correctie te voldoen. 

1 oktober 2020

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

1 oktober 2020

16 september 2020

PDF

Overzicht van wijzigingen

 • Ingangsdatum: 21 oktober 2020. We updaten ons beleid voor verkeerde voorstelling om te verduidelijken dat ontwikkelaars en apps die deelnemen aan gecoördineerde activiteit die een verkeerde voorstelling geeft van de herkomst van een app of content, of deze herkomst verbergt, in strijd zijn met het beleid van Google Play.  
 • Ingangsdatum: 21 oktober 2020. We updaten ons beleid voor apps voor kansspelen om een door de overheid uitgegeven app voor kansspelen waarbij wordt gespeeld om echt geld in Brazilië toe te staan. 

Daarnaast corrigeren we een typfout in ons beleid voor stalkerware. Alle apps hebben tot 1 oktober 2020 de tijd om aan deze correctie te voldoen. 

12 augustus 2020

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

12 augustus 2020

8 juli 2020

Pdf

Overzicht van wijzigingen

8 juli 2020:

We hebben nieuwe beleidsregels en beleidsupdates geïntroduceerd die uw aandacht vereisen. Voor alle nieuwe en bestaande apps geldt een respijtperiode van ten minste dertig dagen vanaf de datum waarop deze melding wordt gegeven (tenzij anders vermeld) om aan deze wijzigingen te voldoen. Hier volgt een overzicht van alle wijzigingen:

 • We hebben nieuwe vereisten geïntroduceerd voor apps die uitgebreide toegang vragen tot apparaatopslag, waaronder een passend beoordelingsproces omtrent toegang en declaratie voor apps die Android R gebruiken.
 • We hebben een beleid voor Nieuws gelanceerd om de vereisten uit te lichten voor Nieuws-apps die op Google Play worden gepubliceerd. Ga naar het Helpcentrum voor meer informatie over dit beleid en toekomstige vereisten voor ontwikkelaars. 
 • We hebben ons beleid voor door gebruikers gegenereerde content (UGC) geüpdatet zodat rapportage in apps vereist is voor AR-verankering op gevoelige locaties. 
 • We hebben ons beleid voor advertenties voor gezinnen en inkomsten genereren geüpdatet om te verduidelijken welke spamachtige en manipulatieve advertenties en praktijken om inkomsten te genereren verboden zijn. 

Daarnaast hebben we meerdere beleidsregels geüpdatet (waaronder het beleid voor ongepaste content, kansspelen, ongewenste software op mobiele apparaten en advertentiefraude inclusief vertoningsfraude) met duidelijkere taal en aanvullende voorbeelden. Houd er rekening mee dat deze beleidsregels niet nieuw zijn en dat onze normen en praktijken voor handhaving niet veranderen op basis van deze updates. U kunt deze wijzigingen hier bekijken. U doet er goed aan deze beleidsupdates zorgvuldig door te lezen voor het geval dit gevolgen heeft voor uw apps.

 

April 2020

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

16 april 2020

16 april 2020

pdf

Overzicht van wijzigingen

April 2020: 

Tijdlijn voor handhaving Nieuwe apps of app-updates die na 16 april 2020 zijn gepubliceerd, vallen meteen onder de nieuwste versie van het programmabeleid voor ontwikkelaars. Bestaande apps die op 16 april 2020 beschikbaar zijn op Google Play, krijgen dertig (30) dagen vanaf deze datum om voor naleving te zorgen en verwijdering te voorkomen, tenzij anders is vermeld.

Verschillende updates zoals hieronder beschreven:

 • We hebben ons beleid voor misleidend gedrag geüpdatet om functioneel misleidende apps en onze vereiste te benadrukken om toereikende kennisgevingen en metadata te verstrekken.
 • We hebben ons beleid voor kwaadwillend gedrag geüpdatet om een meldingsvereiste voor gebruikers te introduceren voordat apps beginnen met het downloaden van grote bronbestanden.
 • We hebben een beleid voor gemanipuleerde media ingevoerd voor apps die gewijzigde media verspreiden of maken.
 • We hebben ons beleid voor malware geüpdatet. Ga naar de Google Play Protect-site voor meer informatie over handhaving en de rapportage van malware.
 • We hebben ons beleid voor abonnementen geüpdatet om te zorgen voor transparante communicatie over aangeboden abonnementen en een meer verantwoordelijke manier van inkomsten genereren uit tools en services.
  • Nieuwe apps of app-updates die na deze kennisgeving worden gepubliceerd, vallen meteen onder de nieuwste versie van het programmabeleid voor ontwikkelaars. Bestaande apps op Google Play krijgen zestig (60) dagen om voor naleving te zorgen
 • We hebben het certificeringsprogramma voor advertentienetwerken hernoemd tot Advertentieprogramma voor gezinnen.
 • We hebben ons beleid voor gezinnen geüpdatet en er de kennisgeving voor de verzameling van persoonlijke en gevoelige informatie van kinderen in opgenomen.
 • We hebben ons beleid voor gezinnen geüpdatet om het gebruik van bluetooth te verduidelijken.
 • We hebben ons beleid voor advertenties voor gezinnen en inkomsten genereren geüpdatet en het gebruik verboden van spamachtige en manipulatieve advertenties en praktijken om inkomsten te genereren.
 • We hebben ons locatiebeleid geüpdatet om transparantie te promoten en de toegang tot locatiegegevens te beperken, met name op de achtergrond.
  • Omdat de naleving van dit locatiebeleid mogelijk aanzienlijke wijzigingen in uw app vereist, krijgen ontwikkelaars die daarmee te maken hebben langer de tijd om de noodzakelijke updates door te voeren. Bezoek ons Helpcentrum om tijdlijnen en andere updates te bekijken.

November 2019

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

November 2019

November 2019

PDF

Overzicht van wijzigingen

November 2019: verschillende updates zoals hieronder beschreven:

 • We hebben ons beleid voor misleidende claims verduidelijkt en gewezen op het verbod op desinformatie of bedrog in het kader van medische en gezondheidsgerelateerde apps en apps voor overheidsservices.
 • We hebben ons beleid voor metadata geüpdatet om ervoor te zorgen dat ontwikkelaars betere beschrijvingen en titels opstellen die hun app nauwkeurig beschrijven.
 • We hebben ons beleid voor certificering van advertentienetwerken geüpdatet om de vereisten voor advertentie-SDK's te verduidelijken.
 • We hebben ons beleid voor inkomsten genereren en adverteren met virtuele valuta's in apps geüpdatet.
 • We hebben onze beleidsregels voor spam en minimale functionaliteit geüpdatet om hogere kwaliteitsnormen vast te stellen voor apps op Google Play.

Augustus 2019

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

Augustus 2019

Augustus 2019

PDF

Overzicht van wijzigingen

Augustus 2019: verschillende updates zoals hieronder beschreven:

 • We hebben ons beleid tegen apparaat- en netwerkmisbruik geüpdatet met een extra voorbeeld van apps die proxyservices naar derden mogelijk maken.
 • We hebben ons beleid voor financiële dienstverlening uitgebreid om gebruikers te beschermen tegen persoonlijke leningen met misleidende en uitbuitende voorwaarden.
 • We hebben ons beleid tegen misleidende claims verduidelijkt met een extra voorbeeld van aantoonbaar misleidende content die processen bij verkiezingen kan verstoren.

Mei 2019

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

Mei 2019

Mei 2019

PDF

Overzicht van wijzigingen

Mei 2019: verschillende updates zoals hieronder beschreven:

 • We hebben een nieuw gezinsbeleid ingevoerd en ons programmabeleid voor 'Gemaakt voor gezinnen' geüpdatet.
 • We hebben een nieuw beleid voor de certificering van advertentienetwerken ingevoerd voor apps die advertenties weergeven aan kinderen.
 • We hebben ons beleid tegen ongepaste content geüpdatet om ons bestaande beleid tegen seksuele content en aanzetten tot haat te verduidelijken en een nieuw beleid voor marihuana, tabak en alcohol in te voeren.
 • We hebben ons betalingsbeleid geüpdatet en vastgelegd dat de kansen op het winnen van lootboxes bekend moeten worden gemaakt.
 • We hebben ons beleid voor kansspelen geüpdatet met extra voorbeelden.
 • We hebben ons beleid voor content van websitegebruikers verduidelijkt en functies voor het genereren van inkomsten verboden die aanstootgevend gedrag van gebruikers stimuleren.
 • We hebben ons beleid voor minimale functionaliteit geüpdatet om te zorgen dat apps op ons platform op een stabiele, inclusieve en responsieve manier worden ontworpen en voldoen aan alle functionaliteitsvereisten.
 • We hebben ons beleid voor intellectueel eigendom geüpdatet om het verbod op de verkoop en promotie van namaakartikelen in een app te verduidelijken.

Januari 2019

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

Januari 2019

Januari 2019

PDF

Overzicht van wijzigingen

Januari 2019: verschillende updates zoals hieronder beschreven:

Oktober 2018

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

Oktober 2018

Oktober 2018

PDF

Overzicht van wijzigingen

Oktober 2018: verschillende updates zoals hieronder beschreven:

 • We hebben ons beleid tegen kwaadwillend gedrag verduidelijkt, waarin surveillance-apps en commerciële spyware-apps worden verboden.
 • We hebben de programmavereisten voor 'Gemaakt voor gezinnen' en de richtlijnen voor primair op kinderen gerichte verklaringen verduidelijkt en een verkeerde voorstelling van de deelnemende apps en de beoogde leeftijdsgroep verboden.
 • We hebben ons beleid voor gebruikersgegevens en rechten geüpdatet voor meer duidelijkheid en betere dekking, onder meer door het gebruik van gesprekslijst- en sms-rechten te beperken.
 • We verwijderen tevens gebruikersgegevens die beschikbaar zijn via Contacts Provider. Klik hier voor meer informatie.
 • We hebben het gedeelte Handhaving geüpdatet en de dekking van ons beleid toegelicht, waaronder de maatregelen die we kunnen nemen tegen acties die ons beleid schenden.

Juli 2018

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

Juli 2018

Juli 2018

PDF

Overzicht van wijzigingen

Juli 2018: verschillende updates zoals hieronder beschreven:

 • We hebben ons beleid tegen het in gevaar brengen van kinderen verduidelijkt om het verbod te benadrukken op thema's voor volwassenen in apps die aantrekkelijk zijn voor kinderen.
 • We hebben een nieuw beleid ingevoerd waarin de verkoop wordt verboden van gevaarlijke producten, waaronder vuurwapens, explosieven, enzovoort. Ons beleid tegen geweld is hieraan aangepast.
 • We hebben een nieuw beleid ingevoerd over het minen van cryptocurrency in het gedeelte 'Financiële instrumenten'.
 • We hebben ons spambeleid verduidelijkt om herhaalde content expliciet te verbieden op ons platform. We staan ook geen apps toe die als primair doel het weergeven van advertenties hebben.
 • We hebben een nieuw beleid ingevoerd over verkeerde voorstelling in het gedeelte 'Privacy, beveiliging en misleiding'.

April 2018

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

April 2018

April 2018

PDF

Overzicht van wijzigingen

April 2018: verschillende updates zoals hieronder beschreven:

November 2017

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

November 2017

November 2017

PDF

Overzicht van wijzigingen

November 2017: verschillende updates zoals hieronder beschreven:

Oktober 2017

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

Oktober 2017

Oktober 2017

PDF

Overzicht van wijzigingen

Oktober 2017: verschillende updates zoals hieronder beschreven:

 • We hebben de geografische beperkingen van ons kansspelbeleid duidelijker gedefinieerd.
 • We hebben duidelijk gemaakt welke basisfunctionaliteit aanwezig moet zijn in apps op Google Play.
 • We hebben bepaald gedrag van hulp-apps geïdentificeerd dat ertoe leidt dat publicatie op Google Play wordt geweigerd.
 • We hebben aanvullende stappen gezet om gebruikers te beschermen door te beperken hoe en wanneer ontwikkelaars een rechtenverzoek kunnen doen.

Augustus 2017

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

Augustus 2017

Augustus 2017

PDF

Overzicht van wijzigingen

Augustus 2017: verschillende updates zoals hieronder beschreven:

Juni 2017

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

Juni 2017

Juni 2017

PDF

Overzicht van wijzigingen

Juni 2017: verschillende updates zoals hieronder beschreven:

 • We hebben nieuwe richtlijnen voor gegevensbeveiliging ingevoerd zoals vereist door het EU-U.S. Privacy Shield (EU-VS privacyschild).

Mei 2017

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

Mei 2017

Mei 2017

PDF

Overzicht van wijzigingen

Mei 2017: verschillende updates zoals hieronder beschreven:

April 2017

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

April 2017

April 2017

PDF

Overzicht van wijzigingen

April 2017: verschillende updates zoals hieronder beschreven:

 • We hebben de programmavereisten voor 'Gemaakt voor gezinnen' verduidelijkt en geschiktheidscriteria toegevoegd voor apps met augmented reality en virtual reality.
 • We hebben een beleid voor op kinderen gerichte verklaringen ingevoerd, dat ontwikkelaars verplicht in de Play Console op te geven of hun app voornamelijk op kinderen gericht is.

Oktober 2016

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

Oktober 2016

Oktober 2016

PDF

Overzicht van wijzigingen

Oktober 2016: het voorbeeldgedeelte in het beleid voor metadata is geüpdatet voor meer duidelijkheid.

Juli 2016

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

Juli 2016

Juli 2016

PDF

Overzicht van wijzigingen

Juli 2016: verschillende updates zoals hieronder beschreven:

 • Er is een tegel voor het Google Play-programmabeleid voor gezinnen toegevoegd aan het beleidscentrum.
 • We hebben ons beleid voor privacy en beveiliging verduidelijkt zodat ontwikkelaars beter kunnen bepalen wanneer een privacyverklaring vereist is en waar een dergelijke verklaring beschikbaar moet zijn voor gebruikers.
 • We hebben ons beleid voor beperkte content geüpdatet om ons standpunt over seksueel expliciete services verder te verduidelijken.
 • We hebben ons beleid voor kansspeladvertenties geüpdatet om de vereisten te verduidelijken waaraan een ontwikkelaar moet voldoen als hij kansspeladvertenties weergeeft op Google Play.
 • We voeren een beleid in voor content van websitegebruikers waarin de minimum vereisten voor veiligheidsfuncties worden beschreven.
 • We hebben voorbeelden aan het beleid tegen misleidend gedrag en geweld toegevoegd om niet-toegestaan gedrag of niet-toegestane content te verduidelijken.

Mei 2016

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen

Mei 2016

Mei 2016

Overzicht van wijzigingen

Augustus 2019: verschillende updates zoals hieronder beschreven:

 • We hebben ons beleid tegen apparaat- en netwerkmisbruik geüpdatet met een extra voorbeeld van apps die proxyservices naar derden mogelijk maken.
 • We hebben ons beleid voor financiële dienstverlening uitgebreid om gebruikers te beschermen tegen persoonlijke leningen met misleidende en uitbuitende voorwaarden.
 • We hebben ons beleid tegen misleidende claims verduidelijkt met een extra voorbeeld van aantoonbaar misleidende content die processen bij verkiezingen kan verstoren.

Maart 2016

Ingangsdatum Aangekondigde wijzigingen Volledig beleid bekijken

Maart 2016

Maart 2016

PDF

Overzicht van wijzigingen

Maart 2016: verschillende updates zoals hieronder beschreven:

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
92637