Актуализации на правилата на Google Play

Правила в сила към настоящия момент

Дата на влизане в сила Обявяване на промените Обобщена информация за промените Преглед на пълния текст на правилата

3 октомври 2022 г.

11 май 2022 г.

ВРЪЗКА

ВРЪЗКА


Архив на правилата

28 септември 2022 г.

Дата на влизане в сила Обявяване на промените Преглед на пълния текст на правилата

28 септември 2022 г.

7 септември 2022 г.

PDF

Обобщена информация за промените

Актуализация на правилата

 • В сила от 28 септември 2022 г.
  • Провеждаме пилотна програма за ограничен период, която дава възможност за разпространението на приложения за дневен фентъзи спорт и тип „реми“ за потребителите в Индия от регистрирани в държавата програмисти. Научете повече

31 август 2022 г

Дата на влизане в сила Обявяване на промените Преглед на пълния текст на правилата

Различни

27 юли 2022 г.

PDF

Обобщена информация за промените

Предстоящи нови правила

 • В сила от 30 септември 2022 г.
 • В сила от 1 ноември 2022 г.
  • Въвеждаме нови изисквания, свързани с декларирането на FLAG_SECURE, в правилата си относно злоупотребата с устройства и мрежи. Вече всички приложения трябва да зачитат настройката FLAG_SECURE и не бива да улесняват или създават начини за заобикалянето ѝ в други приложения.
  • Въвеждаме нови изисквания в правилата си относно разрешенията, за да отбележим, че всички приложения трябва да имат приемлива основна функционалност, за да използват класа VPNService. Добавихме и указания за ключови изисквания, свързани с използването на VPNService.
 • В сила от 31 юли 2023 г.
  • Въвеждаме ново изискване за ограничено разрешение, свързано с API за точен будилник, което гласи, че приложенията трябва да декларират това разрешение само ако основната им функционалност изисква точен будилник. Приложенията, които декларират новото ограничено разрешение, но не отговарят на критериите, няма да бъдат допуснати до Google Play.

Актуализации на правилата

Нови примери и разяснения

Освен това добавихме нови примери и разяснения към някои от съществуващите правила. Понеже тези правила не са нови, нито актуализирани, стандартите и практиките ни за прилагането им остават същите.

 • Изясняваме правилата си относно застрашаването на деца, за да затвърдим, че забраняваме използването на приложения с цел застрашаване на деца, включително трафик, подвеждане с цел сексуална злоупотреба и сексуално изнудване на деца.
 • Изясняваме правилата си относно практиките за данни за семейства, за да отбележим, че приложенията, които са насочени само към деца, не трябва да предават идентификатор за рекламиране за Android (AAID), сериен номер на SIM картата, сериен номер на компилацията, BSSID, MAC адрес, SSID, IMEI и/или IMSI номер. Приложенията, които са насочени към аудитория от деца и по-възрастни хора, не трябва да предават следните данни от деца или потребители с неизвестна възраст: AAID, сериен номер на SIM картата, сериен номер на компилацията, BSSID, MAC адрес, SSID, IMEI и/или IMSI номер.
 • Консолидираме правилата, свързани със здравето и медицината, в лесна за навигиране страница.
 • Изясняваме правилата си за рекламите, за да подчертаем, че рекламите и свързаните с тях оферти, които се показват в приложението ви, трябва да съответстват на класификацията на съдържанието му.
 • Изясняваме правилата си за рекламите, за да отбележим, че идентификаторът за рекламиране вече не може да е свързан с постоянен идентификатор или информация, позволяваща лично идентифициране, за каквито и да е цели, включително анализ.
 • Изясняваме указанията, свързани с рекламното предназначение, в правилата си относно спама, така че да забраним на приложенията многократно да показват рекламни заставки, за да разсейват потребителите и да им пречат да взаимодействат с приложението и да изпълняват задачи в него.
 • За по-лесен достъп местим указанията за конкретни държави от страницата си с правила за хазарт, игри и състезания с истински пари. Те вече ще бъдат налице чрез връзка във формуляра ни за приложения за хазарт.
 • Изясняваме определението и примерите си, свързани с деликатни събития, в правилата за неподходящото съдържание, за да отбележим, че не допускаме приложения, в които се извлича изгода от или се проявява нетактично отношение към деликатно събитие със значително социално, културно или политическо въздействие, като например опасности за населението, природни бедствия, извънредни ситуации, свързани с общественото здраве, конфликти, смъртни случаи или други трагични събития.
 • Изясняваме указанията, свързани с декларациите за поверителност, в правилата си за потребителските данни, за да отбележим, че трябва да публикувате връзка към декларация за поверителност за всички приложения в предназначеното за целта поле в Play Console, а в самото приложение трябва да фигурира текстът на декларацията или връзка към нея. Също така уточняваме, че декларациите за поверителност трябва да са обществено достъпни и без геозониране. Научете повече за добавянето на декларация за поверителност.

11 май 2022

Дата на влизане в сила Обявяване на промените Преглед на пълния текст на правилата

Различни

6 април 2022 г.

PDF

Обобщена информация за промените

Предстоящи нови правила

 • В сила от 1 ноември 2022 г.:
  • С цел осигуряване на безопасна и сигурна практическа работа на потребителите разширяваме изискванията на Google Play за целево ниво на API, за да включим съществуващите приложения, които не са актуализирани. Приложенията, които не са насочени към API ниво, пуснато до две години преди най-новата основна версия на Android, няма да бъдат налице в Google Play за нови потребители, чиито устройства са с най-новите версии на Android. Ако за мигрирането е необходимо допълнително време, програмистите могат да заявят шестмесечно удължение. Научете повече.

Актуализации на правилата

 • В сила от 11 май 2022 г.
  • Въвеждаме допълнителни изисквания за програмисти, които предлагат потребителски заеми във Филипините. Отговарящите на условията програмисти трябва да попълнят декларация, да изпратят необходимите документи и да изпълнят допълнителни изисквания за разкриване на информация. Също така актуализираме изискванията за деклариране за Индия и Индонезия, за да изясним, че програмистите трябва да изпратят допълнителни документи, ако името им не съвпада с името в изпратения лиценз. Програмистите, които предлагат потребителски заеми в Индия като посредници, трябва също така да разкрият по ясен начин в описанието на приложението имената на всички банки и небанкови финансови компании, с които си партнират.
  • Актуализираме правилата относно насаждането на омраза и забраняваме насаждане на омраза въз основа на каста и имигрантски статут.
  • Актуализираме правилата относно подвеждащото поведение в частта за подвеждащи изявления и разрешаваме (при допълнителни условия) определени приложения, които използват специализирани вградени сензори за измерване на сатурацията, и изискваме в описанията на приложенията да са посочени подробности за целевите устройства и датчиците за сатурация. Продължаваме да забраняваме приложения, които твърдят, че имат функционалност за измерване на сатурацията, но не поддържат носими, хардуерни или вградени в смартфон датчици за целта.
  • Актуализираме правилата за сертифицирани SDK за програмата за реклами за семейства и обясняваме, че за предоставяне на достатъчна информация на Google Play за преглед на SDK може да се наложи да се изпратят нови версии и всякакви други сведения, необходими за изпълнението на изискванията за сертифициране. Също така актуализираме правилата, за да изясним, че производителите на SDK имат отговорността самостоятелно да сертифицират, че всяка пусната версия на SDK спазва най-новите програмни правила за програмистите в Google Play.
  • Актуализираме правилата си за достъпността, за да обясним, че API за достъпност не е проектиран за записване на звука на другата страна в обажданията и не може да се изисква за това.

 • В сила от 14 септември 2022 г.
  • Разширяваме обхвата на правилата за новини, така че да включват приложения в категорията „Новини и списания“ в Google Play и да изискват приложенията да бъдат описани като новинарски в метаданните си. Също така актуализираме правилата за новини, като за новинарските приложения вече разрешаваме да се посочва един метод за връзка, а не два, и позволяваме на оригиналните издатели да не посочват авторите на всяка статия.
 • В сила от 11 октомври 2022 г.:

Нови примери и разяснения

Освен това добавихме нови примери и разяснения към някои от правилата. Моля, обърнете внимание, че това не са нови правила и в резултат на тези актуализации не променяме стандартите и практиките си за прилагане на правилата.

 • Изясняваме текста на правилата за семейства, за да е ясно, че приложенията, които са изцяло насочени към деца, не могат да заявяват разрешение за достъп до местоположението, нито да събират, използват и предават точното местоположение.

17 януари 2022 г.

Дата на влизане в сила Обявяване на промените Преглед на пълния текст на правилата

17 януари 2022 г.

15 декември 2021 г.

PDF

Обобщена информация за промените

Актуализация на правилата

 • В сила от 17 януари 2022 г.:
  • Изясняваме правилата си относно абонаментите, за да отбележим, че абонаментите трябва да предоставят на потребителите непрекъсната или повтаряща се стойност за целия период на абонамента и че не могат да се използват за предлагане на еднократни предимства.

18 декември 2021 г.

Дата на влизане в сила Обявяване на промените Преглед на пълния текст на правилата

18 декември 2021 г.

18 ноември 2021 г.

PDF

Обобщена информация за промените

Актуализация на правилата

 • В сила от 18 декември 2021 г.:
  • Актуализирамеправилата на Google Play относно плащанията, за да отговорим на новите регламенти в Южна Корея. Програмистите вече могат да приемат плащания за покупки в приложенията от потребители на мобилни устройства и таблети в Южна Корея чрез алтернативна система за вградено таксуване в допълнение на системата на Google Play за таксуване.

1 декември 2021 г.

Дата на влизане в сила Обявяване на промените Преглед на пълния текст на правилата

Няколко

27 октомври 2021 г.

PDF

Обобщена информация за промените

Актуализации на правилата

 • В сила от 1 декември 2021 г.
  • Актуализираме правилата относно неподходящо съдържание, за да забраним приложенията, публикувани от или свързани с опасни движения и организации, свързани с насилие срещу граждани.
  • Актуализираме прилагането на правилата, за да включим възможността за ограничаване на регионите, в които приложението ви се предлага на потребителите в Google Play.
  • Актуализираме правилата си относно сексуално съдържание, за да обясним, че може да направим дадено приложение достъпно само за потребителите в тези региони, в които сексуалното съдържание в съответното приложение се смята за подходящо.

Предстоящи нови правила

 • В сила от 2 февруари 2022 г.
  • Добавяме секция за софтуер за изтегляне на опасни приложения към правилата си относно нежелания софтуер на мобилни устройства, за да забраним следното: код, който сам по себе си не е нежелан софтуер, но изтегля друг нежелан софтуер на мобилни устройства.
 • В сила от 1 април 2022 г.
  • Добавяме нови спецификации към изискванията за съдържанието за семейства, предназначени за социалните приложения за деца и приложенията за деца със социални функции. В тези приложения трябва да има напомняния за безопасното взаимодействие с други хора онлайн, функции, изискващи съгласието на възрастен преди активирането на функционалност на чат, чрез която потребителите могат да споделят лична информация, и възможност за управление на социалните функции по всяко време. Освен това приложенията, чието основно предназначение са разговори с непознати, не трябва да са насочени към деца.
 • В сила от 11 май 2022 г.
  • Добавяме правила относно емоджи за Android, според които приложенията за устройства с Android 12 и по-нови версии трябва да съответстват на най-новата версия на емоджи, одобрени от уникод, в рамките на 4 месеца, след като тя стане достъпна. Също така правилата ще осигурят на програмистите различни опции за постигане на съответствие.

Нови примери и разяснения

Освен това добавихме нови примери и разяснения към някои от правилата. Моля, обърнете внимание, че това не са нови правила и в резултат на тези актуализации не променяме стандартите и практиките си за прилагане на правилата.

 • Изясняваме изискванията на правилата относно рекламите за семейства и осигуряването на приходи, за да бъде ясно, че ВСИЧКИ видове осигуряване на приходи и рекламиране в приложенията, насочени към деца, трябва да спазват правилата.
 • Изясняваме правилата си относно абонаментите, за да забраним изрично приложенията, които подлагат потребителите на измамна или манипулативна практическа работа при покупка (включително покупки или абонаменти в приложения).
 • Променяме заглавието на секцията за безопасност на данните, за да изясним споменаването на термина „потребителски данни“, и предоставяме връзка към статия в Помощния център за допълнителни указания.

1 септември 2021 г.

Дата на влизане в сила Обявяване на промените Преглед на пълния текст на правилата

Няколко

28 юли 2021 г.

PDF

Обобщена информация за промените

Предстоящи нови правила

 • В сила от 1 септември 2021 г.:
  • Предлагаме преглед за програмисти на ID на набора приложения за най-важните случаи на употреба, като например анализ и предотвратяване на измами. ID на набора приложения не може да се използва за персонализиране или измерване на рекламите.
  • В секцията Изисквания за съдържанието за семейства добавяме нови ограничения за идентификаторите, използвани в приложения, които са насочени към деца. Програмистите трябва да приведат приложенията си в съответствие до 1 септември 2021 г. Изключение са промените, свързани с идентификатора за рекламиране. Крайният срок за този идентификатор е 1 април 2022 г.
  • Към правилата относно налагането на мерки добавяме нова секция за закриване на неактивни или изоставени профили на програмист след 1 година липса на активност и при допълнителни фактори.
 • В сила от 15 октомври 2021 г.:
 • В сила от 28 октомври 2021 г.:
  • Актуализираме правилата си относно потребителските данни, за да забраним свързването на постоянни идентификатори на устройството с лични и поверителни потребителски данни или идентификатори на устройства, които могат да бъдат нулирани, освен при предварително одобрени случаи на употреба.
 • В сила от 20 юли 2022 г.: 
  • Добавяме нова секция за безопасност на данните към Правилата относно потребителските данни, според която програмистите ще трябва да предоставят точна информация относно личните или поверителните потребителски данни, които приложенията им събират, използват или споделят. За всички приложения трябва също да се публикува декларация за поверителност както в Google Play Console, така и в самото приложение.

Актуализации на правилата

 • В сила от 1 септември 2021 г.: 
 • В сила от 15 септември 2021 г.: 
  • Актуализираме правилата за финансовите услуги, за да разясним определението на общата стойност на заемите и да въведем изискването всички приложения за потребителски заеми да бъдат маркирани правилно в категорията „Финанси“. Също така добавяме нови изисквания за приложенията за потребителски заеми в Индия и Индонезия.
 • В сила от 29 септември 2021 г.: 
 • В сила от 4 октомври 2021 г.: 
  • Актуализираме правилата си за рекламите, за да посочим промените в употребата на идентификатора за рекламиране за Android. Когато потребител изтрие идентификатора за рекламиране за Android на по-ново устройство, идентификаторът ще бъде премахнат и заменен с поредица от нули.

Нови примери и разяснения

Освен това добавихме нови примери и разяснения към някои от правилата. Моля, обърнете внимание, че това не са нови правила и в резултат на тези актуализации не променяме стандартите и практиките си за прилагане на правилата.

 • Актуализираме правилата си за популяризиране на приложения с още примери за забранени реклами или рекламни тактики за поощряване на изтеглянето на приложения.
 • Разясняваме и консолидираме указанията как чрез Play Console да ни бъде предоставяна необходимата информация за приложенията, като например идентификационни данни за вход за приложения, до които има достъп само чрез вход в профил.
 • Добавяме връзка към актуализирана статия в Помощния център, която допълнително ще разясни правилата за приложенията за новини.

5 май 2021 г.

Дата на влизане в сила Обявяване на промените Преглед на пълния текст на правилата

5 май 2021 г.

31 март 2021 г.

PDF

Обобщена информация за промените

Актуализации на съществуващите правила

 • Актуализираме правилата за разрешението за достъп до всички файлове за приложенията, които са насочени към Android 11 (или по-нови версии) и се нуждаят от достъп до външното хранилище, така че потребителите да имат повече контрол над достъпа до хранилището на устройството си.
 • Добавяме регионални актуализации за държави с възможност за хазарт с истински пари, както и разяснения относно изискванията за програмите за лоялност с елементи на игра.
 • Актуализираме правилата относно сексуалното съдържание и непристойния език с още примери за забранени приложения.

Освен това добавихме нови разяснения и примери към някои от правилата. Моля, обърнете внимание, че това не са нови правила и в резултат на тези актуализации не променяме стандартите и практиките си за прилагане на правилата.

Нови правила

 • Новите правила относно видимостта на пакетите въвеждат процес за одобрение на новото разрешение QUERY_ALL_PACKAGES, което контролира достъпа до списъка с инсталирани на дадено устройство приложения. Програмистите ще разполагат с 60 дни, за да приведат приложенията си в съответствие с тези промени.

1 март 2021 г.

Дата на влизане в сила Обявяване на промените Преглед на пълния текст на правилата

1 март 2021 г.

28 януари 2020 г.

PDF

Обобщена информация за промените

Актуализираме правилата си за хазарт, игри и състезания с истински пари, за да се погрижим за безопасността на потребителите и повече програмисти по света да могат да създават устойчиви бизнеси. Ето обобщена информация за промените:

 • Увеличаваме броя на държавите, в които програмистите могат да публикуват лицензирани приложения за хазарт с истински пари, за да добавим Австралия, Белгия, Германия, Дания, Испания, Канада, Колумбия, Мексико, Нова Зеландия, Норвегия, Румъния, Съединените щати, Финландия, Швеция и Япония (в допълнение към понастоящем разрешените държави: Бразилия, Ирландия, Обединено кралство и Франция).
 • Въвеждаме нови изисквания за програмите за лоялност с елементи на игра.
 • Освен това актуализираме различни части от правилата с още примери, за да внесем допълнителна яснота.

20 януари 2021 г.

Дата на влизане в сила Обявяване на промените Преглед на пълния текст на правилата

20 януари 2021 г.

28 септември 2020 г.

PDF

Обобщена информация за промените

Актуализираме правилата си относно плащанията, за да изясним кога системата на Google Play за таксуване трябва да се използва за покупки в приложения. Това пояснение е важно за подобряване на защитата на потребителите в приложенията, разпространявани в Google Play, и прави правилата по-разбираеми.

Всяко съществуващо приложение, което понастоящем използва друга система за таксуване, ще трябва да я премахне с цел спазване на актуализираните изисквания. За тези приложения предлагаме удължен гратисен период за извършване на необходимите промени до 30 септември 2021 г. . Новите приложения, изпратени след 20 януари 2021 г., трябва да спазват актуализираните правила.За да прегледате допълнителна информация относно тази актуализация, моля, посетете Помощния ни център.

16 декември 2020 г.

Дата на влизане в сила Обявяване на промените Преглед на пълния текст на правилата

16 декември 2020 г.

11 ноември 2020 г.

PDF

Обобщена информация за промените

 • Добавяме информация за приемливата употреба на данните за SMS и списъка с обажданията за бизнес приложенията за управление на връзките с клиенти и стандартните манипулатори.Ако искате да промените приложенията си в съответствие с коригираните указания, можете да го направите от днес. [Настоящи правила | Предстоящи правила – в сила от 16 декември 2020 г.]
 • Актуализираме секцията „Обхват на правилата“ с допълнителни разяснения за приложенията, които може да носят голям риск от злоупотреба. [Настоящи правила | Предстоящи правила – в сила от 16 декември 2020 г.]
 • Актуализираме правилата си за потребителските данни във връзка с промените в Споразумението с програмистите относно разпространението в Google Play, според които от юли 2020 г. разчитаме на стандартни договорни клаузи за уреждане на предаването на лични данни от Европейското икономическо пространство или от Обединеното кралство към САЩ.[Настоящи правила | Предстоящи правила – в сила от 16 декември 2020 г.]
 
Освен това добавихме нови разяснения и примери към някои от правилата.


Напомняме ви, че ако приложението ви осъществява достъп до местоположението на заден план, вече можете да получите обратна връзка за приложението, като го изпратите и попълните формуляра за деклариране на разрешения за достъп до местоположението в Play Console.

21 октомври 2020 г.

Дата на влизане в сила Обявяване на промените Преглед на пълния текст на правилата

21 октомври 2020 г.

16 септември 2020 г.

PDF

Обобщена информация за промените

 • Дата на влизане в сила: 21 октомври 2020 г. Актуализираме правилата си за подвеждащото представяне, за да изясним, че програмистите и приложенията, участващи в координирана активност, която представя по подвеждащ начин или прикрива произхода на приложението или съдържанието, нарушават правилата на Google Play.  
 • Дата на влизане в сила: 21 октомври 2020 г. Актуализираме правилата си за приложенията за хазарт, за да разрешим публикувано от правителството приложение за хазарт с истински пари в Бразилия.

Освен това коригираме правописна грешка в правилата за шпионски софтуер. Всички приложения трябва да бъдат приведени в съответствие с тази корекция до 1 октомври 2020 г.

1 октомври 2020 г.

Дата на влизане в сила Обявяване на промените Преглед на пълния текст на правилата

1 октомври 2020 г.

16 септември 2020 г.

PDF

Обобщена информация за промените

 • Дата на влизане в сила: 21 октомври 2020 г. Актуализираме правилата си за подвеждащото представяне, за да изясним, че програмистите и приложенията, участващи в координирана активност, която представя по подвеждащ начин или прикрива произхода на приложението или съдържанието, нарушават правилата на Google Play.  
 • Дата на влизане в сила: 21 октомври 2020 г. Актуализираме правилата си за приложенията за хазарт, за да разрешим публикувано от правителството приложение за хазарт с истински пари в Бразилия.

Освен това коригираме правописна грешка в правилата за шпионски софтуер. Всички приложения трябва да бъдат приведени в съответствие с тази корекция до 1 октомври 2020 г.

12 август 2020 г.

Дата на влизане в сила Обявяване на промените Преглед на пълния текст на правилата

12 август 2020 г.

8 юли 2020 г.

PDF

Обобщена информация за промените

8 юли 2020 г.:

Въведохме нови правила и актуализации, на които трябва да обърнете внимание. Всички нови и съществуващи приложения ще получат гратисен период от поне 30 дни от публикуването на това известие (освен ако не е посочено друго), за да бъдат приведени в съответствие с тези промени. Ето обобщена информация за промените:

 • Въведохме нови изисквания за приложенията, които искат обширен достъп до хранилищата на устройствата, включително надлежна проверка на нивото на достъп и съответните декларирани разрешения за приложенията, които са предназначени за Android R.
 • Въведохме правила относно новините, за да откроим изискванията за публикуваните в Google Play приложения за новини. Посетете Помощния център за по-подробна информация относно тези правила и бъдещите изисквания към програмистите.
 • Актуализирахме правилата си относно генерираното от потребителите съдържание, за да въведем изискване системите за сигнали в приложенията да обхващат фиксирането на AR в деликатни местоположения.
 • Актуализирахме правилата си относно рекламите за семейства и осигуряването на приходи, за да добавим повече информация за забранените съдържащи спам и манипулативни реклами и практики за осигуряване на приходи. 

Също така актуализирахме няколко правила (включително тези относно неподходящото съдържание, хазарта, нежелания софтуер за мобилни устройства и измамите с реклами, в това число измами с импресии), като ги направихме по-ясни и добавихме още примери. Моля, обърнете внимание, че това не са нови правила и в резултат на тези актуализации не променяме стандартите и практиките си за прилагане на правилата. Можете да видите промените тук. Препоръчваме ви да прегледате внимателно актуализациите на правилата, в случай че засягат някое от приложенията ви.

 

април 2020 г.

Дата на влизане в сила Обявяване на промените Преглед на пълния текст на правилата

16 април 2020 г.

16 април 2020 г.

PDF

Обобщена информация за промените

Aприл 2020 г.

Срокове за прилагане Всички нови приложения или актуализации, публикувани след 16 април 2020 г.незабавно ще бъдат предмет на най-новата версия на Програмните правила за програмистите. Наличните в Google Play приложения към 16 април 2020 г. ще разполагат с 30 дни от тази дата, за да спазят правилата, така че да не бъдат премахнати от услугата, освен ако не е посочено друго.

Различни актуализации, както е посочено по-долу:

 • Актуализирахме правилата си за подвеждащото поведение, за да насочим вниманието към приложенията с подвеждаща функционалност и да подчертаем изискването си за предоставяне на точна информация и точни метаданни.
 • Актуализирахме правилата си за злонамереното поведение, за да въведем изискване за известяване на потребителите, преди приложенията да започнат изтегляния на големи ресурсни файлове.
 • Въведохме правила за манипулираната масова информация, насочени към приложенията, които разпространяват или създават фалшива информация.
 • Актуализирахме правилата си за злонамерения софтуер. Посетете сайта на Google Play Protect за допълнителна информация относно прилагането им и подаването на сигнали за злонамерен софтуер.
 • Актуализирахме правилата си за абонаментите, за да гарантираме прозрачното представяне на оферти за абонаменти и отговорното внедряване на инструменти и услуги за осигуряване на приходи.
  • Всички нови приложения и актуализации, публикувани след това известие, незабавно ще бъдат предмет на най-новата версия на програмните правила за програмистите. Приложенията, които понастоящем са налични в Google Play, ще разполагат с 60 дни, за да спазят правилата.
 • Преименувахме програмата за сертифициране на рекламни мрежи на програма за реклами за семейства.
 • Актуализирахме правилата си за семейства, за да включим изискване за разкриване на информация за събирането на лични и поверителни данни от деца.
 • Актуализирахме правилата си за семейства, за да изясним допълнително изискванията за използването на Bluetooth.
 • Актуализирахме правилата си за рекламите за семейства и осигуряването на приходи, за да забраним съдържащите спам и манипулативните реклами и практики за осигуряване на приходи.
 • Актуализирахме правилата си за местоположенията, за да насърчим прозрачността и да ограничим достъпа до данните за местоположението и по-специално, този на заден план.
  • Понеже спазването на тези правила може да изисква значителни промени в приложението ви, засегнатите програмисти ще разполагат с удължен срок, за да извършат необходимите актуализации. За да прегледате сроковете и друга актуална информация, моля, посетете Помощния ни център.

ноември 2019 г.

Дата на влизане в сила Обявяване на промените Преглед на пълния текст на правилата

ноември 2019 г.

ноември 2019 г.

PDF

Обобщена информация за промените

Ноември 2019 г.: Различни актуализации, които са посочени по-долу: .

 • Изяснихме правилата си за подвеждащите твърдения, за да подчертаем забраната за предоставяне на невярна информация или за подвеждане по отношение на приложения за медицински, здравни или правителствени услуги.
 • Актуализирахме правилата си за метаданните, така че програмистите да създават по-добри описания и заглавия, които точно представят приложенията им.
 • Актуализирахме правилата си за сертифицирането на рекламните мрежи, за да изясним допълнително изискванията за комплекти за разработване на софтуер (SDK) за реклами.
 • Актуализирахме правилата си за  осигуряването на приходи и рекламите за виртуални валути в приложения.
 • Актуализирахме правилата си за спама и минималната функционалност, за да зададем по-високи стандарти за качество за приложенията в Google Play.

август 2019 г.

Дата на влизане в сила Обявяване на промените Преглед на пълния текст на правилата

август 2019 г.

август 2019 г.

PDF

Обобщена информация за промените

Август 2019 г.: Различни актуализации, които са посочени по-долу:

 • Актуализирахме правилата си относно злоупотребата с устройства и мрежи с допълнителен пример, обхващащ приложенията, които улесняват прокси услуги към трети страни.
 • Разширихме обхвата на правилата си за финансовите услуги, за да защитим потребителите от условия, които са измамни и експлоатиращи по отношение на потребителски заеми.
 • Изяснихме правилата си за подвеждащите твърдения с допълнителен пример относно явно измамно съдържание, което може да попречи на изборните процеси.

май 2019 г.

Дата на влизане в сила Обявяване на промените Преглед на пълния текст на правилата

май 2019 г.

май 2019 г.

PDF

Обобщена информация за промените

Май 2019 г.: Различни актуализации, които са посочени по-долу:

 • Въведохме нови правила за семейства и актуализирахме правилата за програмата „Приложения за семейството“.
 • Въведохме нови правила за сертифицирането на рекламни мрежи за приложенията, които показват реклами на деца.
 • Актуализирахме правилата си за неподходящото съдържание, за да изясним съществуващите правила относно сексуалното съдържание и насаждането на омраза и да въведем нови за марихуаната, тютюневите изделия и алкохола.
 • Актуализирахме правилата си за плащанията, за да въведем изискване за разкриване на вероятността за получаването на пакети с дигитални бонуси.
 • Актуализирахме правилата си за хазарта с допълнителни примери.
 • Изяснихме правилата си за генерираното от потребителите съдържание, за да забраним изрично функциите за осигуряване на приходи, които насърчават нежелателно поведение на потребителите.
 • Актуализирахме правилата си за минималната функционалност, така че в платформата ни да се предлагат стабилни, ангажиращи и полезни приложения, които отговарят на всички изисквания за функционалност.
 • Актуализирахме правилата си за интелектуалната собственост, за да посочим ясно забраната за продажба на фалшифицирани стоки или рекламирането им с такава цел в приложенията.

януари 2019 г.

Дата на влизане в сила Обявяване на промените Преглед на пълния текст на правилата

януари 2019 г.

януари 2019 г.

PDF

Обобщена информация за промените

Януари 2019 г.: Различни актуализации, които са посочени по-долу:

октомври 2018 г.

Дата на влизане в сила Обявяване на промените Преглед на пълния текст на правилата

октомври 2018 г.

октомври 2018 г.

PDF

Обобщена информация за промените

Октомври 2018 г.: Различни актуализации, които са посочени по-долу:

 • Изяснихме правилата си за злонамереното поведение, забраняващи приложения за наблюдение и комерсиален шпиониращ софтуер.
 • Изяснихме изискванията за програмата „Приложения за семейството“ и указанията за декларацията за приложения, предназначени основно за деца, за да забраним подвеждащото представяне на участващите приложения и на възрастовата група, към която са насочени.
 • Актуализирахме правилата за потребителските данни и разрешенията, за да внесем повече яснота и да разширим обхвата им, включително да ограничим използването на разрешенията за достъп до списъка с обажданията и до SMS съобщенията.
 • Също така премахваме потребителската информация, налична при доставчика на данни за контакти. За да научите повече, кликнете тук.
 • Актуализирахме секцията Прилагане, за да обясним какво се обхваща от правилата ни, включително действията, които може да предприемем спрямо приложенията в нарушение.

юли 2018 г.

Дата на влизане в сила Обявяване на промените Преглед на пълния текст на правилата

юли 2018 г.

юли 2018 г.

PDF

Обобщена информация за промените

Юли 2018 г.: Различни актуализации, както е посочено по-долу:

 • Изяснихме правилата си относно застрашаването на деца, за да подчертаем забраната за използване на теми за възрастни в приложения, които са привлекателни за деца.
 • Въведохме ново правило, което забранява продажбата на опасни продукти, включително огнестрелни оръжия, взривни вещества и др. Правилата ни относно насилието също бяха актуализирани по съответния начин.
 • В секцията „Финансови инструменти“ въведохме ново правило относно добива на криптовалути.
 • Изяснихме правилата си относно разпространението на спам, за да забраним изрично публикуването на повтарящо се съдържание в платформата ни. Също така не допускаме приложения, чиято основна цел е да показват реклами.
 • В секцията „Поверителност, сигурност и измама“ въведохме ново правило относно подвеждащото представяне.

април 2018 г.

Дата на влизане в сила Обявяване на промените Преглед на пълния текст на правилата

април 2018 г.

април 2018 г.

PDF

Обобщена информация за промените

Април 2018 г.: Различни актуализации, които са посочени по-долу:

ноември 2017 г.

Дата на влизане в сила Обявяване на промените Преглед на пълния текст на правилата

ноември 2017 г.

ноември 2017 г.

PDF

Обобщена информация за промените

Ноември 2017 г.: Различни актуализации, които са посочени по-долу:

октомври 2017 г.

Дата на влизане в сила Обявяване на промените Преглед на пълния текст на правилата

октомври 2017 г.

октомври 2017 г.

PDF

Обобщена информация за промените

Октомври 2017 г.: Различни актуализации, които са посочени по-долу:

август 2017 г.

Дата на влизане в сила Обявяване на промените Преглед на пълния текст на правилата

август 2017 г.

август 2017 г.

PDF

Обобщена информация за промените

Август 2017 г.: Различни актуализации, които са посочени по-долу:

юни 2017 г.

Дата на влизане в сила Обявяване на промените Преглед на пълния текст на правилата

юни 2017 г.

юни 2017 г.

PDF

Обобщена информация за промените

Юни 2017 г.: Различни актуализации, както е посочено по-долу:

 • Въведохме нови указания за защитата на данните съгласно изискванията на EU-U.S. Privacy Shield (Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ).

май 2017 г.

Дата на влизане в сила Обявяване на промените Преглед на пълния текст на правилата

май 2017 г.

май 2017 г.

PDF

Обобщена информация за промените

Май 2017 г.: Различни актуализации, които са посочени по-долу:

април 2017 г.

Дата на влизане в сила Обявяване на промените Преглед на пълния текст на правилата

април 2017 г.

април 2017 г.

PDF

Обобщена информация за промените

Април 2017 г.: Различни актуализации, които са посочени по-долу:

октомври 2016 г.

Дата на влизане в сила Обявяване на промените Преглед на пълния текст на правилата

октомври 2016 г.

октомври 2016 г.

PDF

Обобщена информация за промените

Октомври 2016 г.: Актуализирахме секцията с примери в правилата за метаданните с цел по-голяма яснота.

юли 2016 г.

Дата на влизане в сила Обявяване на промените Преглед на пълния текст на правилата

юли 2016 г.

юли 2016 г.

PDF

Обобщена информация за промените

Юли 2016 г.: Различни актуализации, които са посочени по-долу:

 • Добавихме в Центъра за правила плочка с правилата на програмата на Google Play за семейства.
 • Изяснихме правилата си за поверителността и сигурността, за да помогнем на програмистите да определят по-лесно кога е необходимо разкриване на информация относно поверителността и къде да я показват на потребителите.
 • Актуализирахме правилата си за ограниченото съдържание, за да изясним допълнително позицията си относно услугите с явен сексуален характер.
 • Актуализирахме правилата си относно рекламите за хазарт, за да посочим какви изисквания трябва да спазват програмистите, когато показват такива реклами в Google Play.
 • Въвеждаме правило за генерираното от потребителите съдържание, за да установим минимални изисквания относно функциите за безопасност.
 • Добавихме примери към правилата за подвеждащото поведение и насилието, за да изясним какво поведение и съдържание не допускаме.

май 2016 г.

Дата на влизане в сила Обявяване на промените

май 2016 г.

май 2016 г.

Обобщена информация за промените

Август 2019 г.: Различни актуализации, които са посочени по-долу:

 • Актуализирахме правилата си относно злоупотребата с устройства и мрежи с допълнителен пример, обхващащ приложенията, които улесняват прокси услуги към трети страни.
 • Разширихме обхвата на правилата си за финансовите услуги, за да защитим потребителите от условия, които са измамни и експлоатиращи по отношение на потребителски заеми.
 • Изяснихме правилата си за подвеждащите твърдения с допълнителен пример относно явно измамно съдържание, което може да попречи на изборните процеси.

март 2016 г.

Дата на влизане в сила Обявяване на промените Преглед на пълния текст на правилата

март 2016 г.

март 2016 г.

PDF

Обобщена информация за промените

Март 2016 г.: Различни актуализации, както е посочено по-долу:

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
92637