Thiết kế ứng dụng cho trẻ em và gia đình

Ngày càng nhiều người sử dụng công nghệ như một công cụ để làm phong phú thêm cuộc sống của gia đình. Các bậc phụ huynh đều mong muốn tìm thấy những nội dung an toàn, chất lượng cao để chia sẻ với con cái. Có thể bạn thiết kế ứng dụng dành riêng cho trẻ em, hoặc cũng có thể là ứng dụng của bạn thu hút được sự chú ý của đối tượng này. Google Play muốn giúp bạn đảm bảo ứng dụng của bạn an toàn cho tất cả người dùng, kể cả gia đình.

Từ "trẻ em" có thể có nhiều nghĩa, tùy theo địa điểm và bối cảnh. Điều quan trọng là bạn phải tham khảo ý kiến của luật sư để giúp xác định những nghĩa vụ và/hoặc giới hạn theo độ tuổi mà ứng dụng của bạn có thể phải tuân thủ. Bạn là người biết rõ nhất cách thức hoạt động của ứng dụng. Vì vậy, chúng tôi trông cậy vào sự hỗ trợ của bạn để giúp chúng tôi đảm bảo các ứng dụng trên Google Play là an toàn cho gia đình.

Những ứng dụng được thiết kế dành riêng cho trẻ em phải tham gia chương trình Thiết kế cho Gia đình.Nếu ứng dụng của bạn dành cho cả trẻ em và người lớn, thì bạn vẫn có thể tham gia chương trình Thiết kế cho Gia đình. Tất cả ứng dụng chọn tham gia chương trình Thiết kế cho Gia đình sẽ đủ điều kiện để được phân loại cho chương trình Được Giáo viên Phê duyệt, nhưng chúng tôi không đảm bảo ứng dụng của bạn sẽ được đưa vào chương trình Được Giáo viên Phê duyệt. Cho dù bạn quyết định không tham gia chương trình Thiết kế cho Gia đình, thì bạn vẫn phải tuân thủ các yêu cầu sau đây của Chính sách về gia đình của Google Play, cũng như tuân thủ tất cả Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển của Google PlayThỏa thuận phân phối dành cho nhà phát triển.

THU GỌN TẤT CẢ MỞ RỘNG TẤT CẢ

 

Các yêu cầu của Play Console

Nội dung và đối tượng mục tiêu

Trước khi phát hành, bạn phải chỉ rõ đối tượng mục tiêu của ứng dụng, bằng cách chọn trong danh sách nhóm tuổi có trong phần Nội dung và đối tượng mục tiêu của Google Play Console. Bất kể đối tượng bạn xác định trong Google Play Console là gì, nếu bạn chọn đưa những hình ảnh và thuật ngữ có thể xem là hướng đến trẻ em vào ứng dụng, thì điều này có thể ảnh hưởng đến cách Google Play đánh giá đối tượng mục tiêu mà bạn đã khai báo. Google Play giữ quyền tiến hành đánh giá riêng về thông tin ứng dụng mà bạn cung cấp để xác định xem đối tượng mục tiêu mà bạn công bố có chính xác hay không.

Nếu bạn chọn đối tượng mục tiêu chỉ bao gồm người lớn, nhưng Google xác định rằng thông tin này không chính xác do ứng dụng của bạn hướng đến cả trẻ em và người lớn, thì bạn sẽ có thể chọn cách thông báo rõ với người dùng rằng ứng dụng của bạn là không dành cho trẻ em bằng cách đồng ý hiển thị một nhãn cảnh báo.

Bạn chỉ nên chọn nhiều nhóm tuổi cho đối tượng mục tiêu của ứng dụng nếu bạn thiết kế ứng dụng cho người dùng thuộc (các) nhóm tuổi đã chọn và đảm bảo rằng ứng dụng phù hợp với những người dùng đó. Ví dụ như đối với ứng dụng được thiết kế cho trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi và trẻ mẫu giáo thì bạn chỉ nên chọn nhóm tuổi mục tiêu là "Từ 5 tuổi trở xuống". Nếu bạn thiết kế ứng dụng cho một cấp học cụ thể, hãy chọn nhóm tuổi thể hiện chính xác nhất cấp học đó. Bạn chỉ nên chọn các nhóm tuổi bao gồm cả người lớn và trẻ em nếu bạn thực sự thiết kế ứng dụng của mình cho mọi lứa tuổi.

Nội dung cập nhật trong phần Nội dung và đối tượng mục tiêu

Bạn luôn có thể cập nhật thông tin của ứng dụng trong phần Nội dung và đối tượng mục tiêu trong Google Play Console. Bạn phải có bản cập nhật ứng dụng để thông tin này được cập nhật trên cửa hàng Google Play. Tuy nhiên, chúng tôi có thể xem xét mọi thay đổi bạn thực hiện trong phần này của Google Play Console để kiểm tra việc tuân thủ chính sách ngay cả trước khi bạn gửi bản cập nhật ứng dụng.

Bạn nên thông báo cho người dùng hiện tại biết nếu bạn thay đổi nhóm tuổi mục tiêu cho ứng dụng của bạn hoặc bắt đầu sử dụng quảng cáo hoặc tính năng mua hàng trong ứng dụng. Bạn có thể làm điều này qua phần "Có gì mới" trên trang danh sách cửa hàng của ứng dụng hoặc thông qua chức năng thông báo trong ứng dụng.

Nội dung mô tả sai trong Play Console

Việc mô tả sai bất kỳ thông tin nào về ứng dụng trong Play Console, kể cả ở trong phần Nội dung và đối tượng mục tiêu, đều có thể khiến ứng dụng của bạn bị xóa hoặc tạm ngưng. Vì thế, quan trọng là bạn phải cung cấp thông tin chính xác.

 

Các yêu cầu của Chính sách về gia đình

Nếu một trong những đối tượng mà ứng dụng hướng đến là trẻ em, thì bạn phải tuân thủ các yêu cầu sau đây. Việc không đáp ứng các yêu cầu này có thể khiến ứng dụng bị xoá hoặc tạm ngưng.

 1. Nội dung của ứng dụng: Nội dung mà trẻ em có thể truy cập được trong ứng dụng của bạn phải phù hợp với trẻ em. Nếu ứng dụng của bạn chứa nội dung không phù hợp trên toàn cầu, nhưng nội dung đó được coi là phù hợp với người dùng trẻ em ở khu vực cụ thể, thì ứng dụng có thể được cung cấp ở khu vực đó (chỉ áp dụng ở một số khu vực) nhưng vẫn không có ở các khu vực khác.
 2. Chức năng của ứng dụng: Chúng tôi không chấp nhận việc một ứng dụng chỉ đơn thuần cung cấp chế độ xem một trang web hoặc có mục đích chính là hướng lưu lượng truy cập liên kết đến một trang web, bất kể chủ sở hữu trang web đó là ai. 
  • Chúng tôi luôn không ngừng khám phá những cách thức mang lại trải nghiệm mới cho các nhà phát triển ứng dụng cho trẻ em. Nếu bạn muốn tham gia chương trình thí điểm Ứng dụng web đáng tin cậy (Trusted Web App) dành cho các ứng dụng giáo dục, vui lòng gửi yêu cầu tại đây.
 3. Câu trả lời trên Google Play Console: Bạn phải trả lời chính xác các câu hỏi về ứng dụng của bạn trong Google Play Console và cập nhật những câu trả lời đó để phản ánh chính xác mọi thay đổi trong ứng dụng. Yêu cầu này bao gồm nhưng không chỉ gồm việc công bố chính xác các yếu tố mang tính tương tác của ứng dụng trong Bảng câu hỏi phân loại nội dung, chẳng hạn như:
  • Người dùng ứng dụng của bạn có thể tương tác hoặc trao đổi thông tin với nhau;
  • Ứng dụng của bạn chia sẻ cho các bên thứ ba thông tin cá nhân do người dùng cung cấp; và
  • Ứng dụng của bạn chia sẻ cho những người dùng khác thông tin vị trí thực của người dùng.
 4. Quảng cáo: Nếu ứng dụng của bạn hiển thị quảng cáo cho trẻ em hoặc người dùng thuộc độ tuổi không xác định, thì bạn phải:
  • Chỉ sử dụng SDK quảng cáo có chứng nhận của Google Play để hiển thị quảng cáo cho những người dùng này;
  • Đảm bảo quảng cáo hiển thị cho những người dùng đó không liên quan đến quảng cáo dựa trên mối quan tâm (quảng cáo nhắm đến những người dùng cá nhân có đặc điểm nhất định dựa trên hành vi duyệt web trực tuyến) hoặc tiếp thị lại (quảng cáo nhắm đến những người dùng cá nhân dựa trên hoạt động tương tác trước đó của họ với một ứng dụng hoặc trang web); 
  • Đảm bảo quảng cáo mà những người dùng đó nhìn thấy có nội dung phù hợp với trẻ em;
  • Đảm bảo quảng cáo mà những người dùng đó nhìn thấy tuân theo các yêu cầu về định dạng quảng cáo dành cho Gia đình; và
  • Đảm bảo việc tuân thủ tất cả quy định pháp luật hiện hành và các tiêu chuẩn ngành liên quan đến quảng cáo cho trẻ em.
 5. Cách thức xử lý dữ liệu: Bạn phải công bố mọi hoạt động thu thập thông tin cá nhân và nhạy cảm từ trẻ em trong ứng dụng, bao gồm cả thông tin được thu thập qua các API và SDK mà ứng dụng gọi hoặc sử dụng trong ứng dụng. Thông tin nhạy cảm từ trẻ em bao gồm nhưng không chỉ gồm thông tin xác thực, dữ liệu cảm biến từ micrô và máy ảnh, dữ liệu thiết bị, mã nhận dạng Android và dữ liệu về việc sử dụng quảng cáo. Bạn cũng phải đảm bảo ứng dụng tuân thủ những cách thức xử lý dữ liệu dưới đây:
  • Các ứng dụng chỉ dành cho trẻ em không được truyền mã nhận dạng cho quảng cáo trên Android (AAID), số sê-ri của SIM, số sê-ri bản dựng, BSSID, MAC, SSID, IMEI và/hoặc IMSI.
  • Ứng dụng dành cho cả trẻ em và người lớn không được truyền AAID, số sê-ri của SIM, số sê-ri bản dựng, BSSID, MAC, SSID, IMEI và/hoặc IMSI từ trẻ em hoặc người dùng không rõ độ tuổi.
  • TelephonyManager của API Android không được yêu cầu cung cấp số điện thoại của thiết bị.
  • Ứng dụng chỉ dành cho trẻ em không được yêu cầu quyền truy cập thông tin vị trí, hoặc thu thập, sử dụng và truyền dữ liệu về vị trí chính xác.
  • Ứng dụng phải sử dụng dịch vụ Quản lý thiết bị đồng hành (CDM) khi yêu cầu kết nối qua Bluetooth, trừ phi ứng dụng của bạn chỉ nhắm tới thiết bị chạy những phiên bản hệ điều hành không tương thích với CDM.
 6. API và SDK: Bạn phải đảm bảo ứng dụng triển khai tất cả API và SDK theo đúng cách.
  • Các ứng dụng chỉ dành cho trẻ em không được chứa API hoặc SDK nào chưa được phê duyệt để sử dụng trong các dịch vụ chủ yếu hướng tới trẻ em. Quy định này bao gồm cả dịch vụ Đăng nhập bằng Google (hoặc dịch vụ API nào khác của Google có truy cập dữ liệu liên kết với một Tài khoản Google), Dịch vụ trò chơi của Google Play và mọi Dịch vụ API khác sử dụng công nghệ OAuth để xác thực và ủy quyền.
  • Ứng dụng dành cho cả trẻ em và người lớn không được triển khai các API hoặc SDK chưa được phê duyệt để sử dụng trong các dịch vụ hướng tới trẻ em, trừ phi những API/SDK này có áp dụng biện pháp sàng lọc độ tuổi theo cách không thúc đẩy gian lận hoặc được triển khai theo một cách thức không đòi hỏi phải thu thập dữ liệu từ trẻ em. Ứng dụng dành cho cả trẻ em và người lớn không được yêu cầu người dùng đăng nhập hoặc truy cập nội dung ứng dụng thông qua API hoặc SDK chưa được phê duyệt để sử dụng trong các dịch vụ hướng tới trẻ em. 
 7. Thực tế tăng cường (AR): Nếu ứng dụng của bạn sử dụng công nghệ Thực tế tăng cường, thì bạn phải cung cấp cảnh báo an toàn ngay khi phần Thực tế tăng cường này bắt đầu chạy. Lời cảnh báo cần có những nội dung sau:
  • Thông báo thích hợp về việc cần có sự giám sát của phụ huynh.
  • Lời nhắc người dùng lưu ý về các mối nguy thực tế ngoài đời (ví dụ như nhắc người dùng lưu ý đến môi trường xung quanh họ).
  • Ứng dụng của bạn không được yêu cầu người dùng sử dụng những thiết bị được khuyến cáo là không dành cho trẻ em (ví dụ: Daydream, Oculus)
 8. Tính năng và ứng dụng xã hội: Nếu ứng dụng của bạn cho phép người dùng chia sẻ hoặc trao đổi thông tin, thì bạn phải công bố một cách chính xác những tính năng này trong bảng câu hỏi phân loại nội dung trên Play Console. 
  • Ứng dụng xã hội: Ứng dụng xã hội là loại ứng dụng chủ yếu tập trung vào việc giúp người dùng chia sẻ nội dung dạng tự do hoặc giao tiếp với các nhóm có nhiều người. Mọi ứng dụng xã hội có nhắm đến đối tượng trẻ em đều phải đưa ra lời nhắc trong ứng dụng về việc giữ an toàn trên mạng và việc ý thức được nguy cơ trong thế giới thực xuất phát từ việc tương tác trên mạng, trước khi cho phép người dùng là trẻ em trao đổi nội dung nghe nhìn hoặc thông tin dạng tự do. Ngoài ra, bạn cũng phải yêu cầu người lớn thực hiện một thao tác trước khi cho phép người dùng là trẻ em trao đổi thông tin cá nhân. 
  • Tính năng xã hội: Tính năng xã hội là mọi chức năng bổ sung của ứng dụng giúp người dùng chia sẻ nội dung dạng tự do hoặc giao tiếp với các nhóm có nhiều người. Mọi ứng dụng có nhắm đến đối tượng trẻ em và có tính năng xã hội đều phải đưa ra lời nhắc trong ứng dụng về việc giữ an toàn trên mạng và việc ý thức được nguy cơ trong thế giới thực xuất phát từ việc tương tác trên mạng, trước khi cho phép người dùng là trẻ em trao đổi nội dung nghe nhìn hoặc thông tin dạng tự do. Ngoài ra, bạn cũng phải cung cấp một phương thức để người lớn quản lý các tính năng xã hội cho người dùng là trẻ em, bao gồm nhưng không chỉ gồm việc bật/tắt tính năng xã hội hoặc chọn chức năng theo cấp độ. Cuối cùng, bạn phải yêu cầu người lớn thực hiện một thao tác trước khi bật các tính năng cho phép trẻ em trao đổi thông tin cá nhân. 
  • Thao tác của người lớn là một cơ chế để xác minh rằng người đang thao tác không phải là trẻ em, đồng thời, khiến trẻ em khó có thể khai man tuổi để truy cập vào các khu vực trong ứng dụng được thiết kế dành cho người lớn (chẳng hạn như mã PIN, mật khẩu, ngày sinh, quy trình xác minh email, giấy tờ tùy thân có ảnh, thẻ tín dụng hoặc số an sinh xã hội của người lớn).
  • Các ứng dụng xã hội chủ yếu tập trung vào việc trò chuyện với người lạ sẽ không được nhắm đến trẻ em. Ví dụ: Ứng dụng trò chuyện ngẫu nhiên, ứng dụng hẹn hò, phòng trò chuyện mở hướng đến trẻ em, v.v.
 9. Tuân thủ pháp luật: Bạn phải đảm bảo ứng dụng của mình (bao gồm mọi API và SDK mà ứng dụng đó gọi hoặc sử dụng) tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA) của Hoa KỳQuy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) của Liên minh Châu Âu và mọi quy định hoặc luật hiện hành khác.
Ví dụ về trường hợp vi phạm phổ biến
 • Ứng dụng quảng cáo ở trang thông tin trên Cửa hàng Play rằng ứng dụng cung cấp trò chơi cho trẻ em nhưng nội dung ứng dụng chỉ phù hợp với người lớn.
 • Ứng dụng triển khai các API có điều khoản dịch vụ ngăn cấm việc sử dụng trong các ứng dụng hướng tới trẻ em.
 • Ứng dụng tán dương việc sử dụng rượu, thuốc lá hay các chất được kiểm soát.
 • Ứng dụng cho phép đánh bạc thật hoặc mô phỏng.
 • Ứng dụng chứa nội dung bạo lực, đẫm máu hoặc gây sốc không phù hợp cho trẻ em.
 • Ứng dụng cung cấp dịch vụ hẹn hò hoặc tư vấn về tình dục hay hôn nhân.
 • Ứng dụng chứa đường liên kết đến các trang web hiển thị nội dung vi phạm Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển của Google Play.
 • Ứng dụng hiển thị quảng cáo có nội dung người lớn (ví dụ: nội dung bạo lực, nội dung khiêu dâm, nội dung cờ bạc) cho trẻ em. Vui lòng xem Chính sách kiếm tiền và quảng cáo dành cho gia đình để biết thêm thông tin về chính sách của Google Play đối với quảng cáo, mua hàng trong ứng dụng và nội dung thương mại dành cho trẻ em.

 

Chương trình Thiết kế cho Gia đình

Những ứng dụng được thiết kế dành riêng cho trẻ em phải tham gia chương trình Thiết kế cho Gia đình. Nếu ứng dụng được thiết kế dành cho tất cả mọi người, bao gồm cả trẻ em và gia đình, thì bạn cũng có thể đăng ký tham gia chương trình.

Ngoài các yêu cầu trình bày trong Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển của Google PlayThỏa thuận phân phối dành cho nhà phát triển, thì ứng dụng cũng phải đáp ứng tất cả yêu cầu của Chính sách về gia đình và các điều kiện của chương trình Thiết kế cho Gia đình trước khi được chấp nhận tham gia chương trình này.

Để biết thêm thông tin về quy trình gửi ứng dụng để tham gia chương trình, bạn hãy nhấp vào đây.

Điều kiện tham gia chương trình

Tất cả ứng dụng tham gia chương trình Thiết kế cho Gia đình đều phải có nội dung và quảng cáo trong ứng dụng liên quan và phù hợp với trẻ em (ứng dụng phải có mức xếp hạng là Mọi người hay Mọi đối tượng từ 10 tuổi trở lên theo ESRB hoặc mức tương đương) và chỉ được sử dụng SDK quảng cáo được Google Play chứng nhận. Ứng dụng được chấp nhận tham gia chương trình Thiết kế cho Gia đình phải luôn tuân thủ tất cả yêu cầu của chương trình. Google Play có thể từ chối, xóa hoặc tạm ngưng mọi ứng dụng được xác định là không phù hợp với chương trình Thiết kế cho Gia đình. 

Ví dụ về trường hợp vi phạm phổ biến
 • Ứng dụng được phân loại ESRB ở nhóm Mọi người nhưng có chứa quảng cáo về nội dung đánh bạc
 • Ứng dụng dành cho cha mẹ hoặc người chăm sóc (ví dụ: theo dõi việc cho con bú, hướng dẫn phát triển)
 • Ứng dụng hướng dẫn dành cho cha mẹ hoặc ứng dụng quản lý thiết bị chỉ dành cho người dùng là phụ huynh hoặc người chăm sóc

Danh mục

Khi được chấp nhận tham gia chương trình Thiết kế cho Gia đình, bạn có thể chọn thêm một danh mục dành riêng cho gia đình, phù hợp với ứng dụng của bạn. Dưới đây là các danh mục dành cho các ứng dụng tham gia chương trình Thiết kế cho Gia đình:

Hành động và phiêu lưu: Ứng dụng và trò chơi mang tính hành động, bao gồm những trò thuộc thể loại đua xe đơn giản đến những cuộc phiêu lưu cổ tích, hay những ứng dụng và trò chơi được thiết kế để khơi dậy sự hứng khởi.

Trò chơi trí tuệ: Trò chơi khiến người dùng phải suy nghĩ, bao gồm những trò chơi giải đố, trò chơi so khớp, trò chơi trả lời câu hỏi và những trò chơi mang tính thử thách trí nhớ, khả năng tư duy hoặc suy luận.

Sáng tạo: Ứng dụng và trò chơi kích thích óc sáng tạo, bao gồm ứng dụng vẽ tranh, ứng dụng tô màu, ứng dụng lập trình cùng những ứng dụng và trò chơi khác cho phép bạn thỏa sức sáng tạo.

Giáo dục: Ứng dụng và trò chơi được thiết kế dựa trên ý kiến của các chuyên gia giáo dục (như nhà giáo, chuyên gia giáo dục, nhà nghiên cứu) để thúc đẩy việc học tập, bao gồm hoạt động học tập chuyên về kiến thức, cảm xúc và kỹ năng xã hội, thể chất và sáng tạo, cũng như liên quan đến các kỹ năng sống cơ bản, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề.

Nhạc và video: Ứng dụng và trò chơi có thành phần âm nhạc hoặc video, bao gồm mọi loại ứng dụng từ mô phỏng nhạc cụ cho đến cung cấp nội dung âm nhạc và video.

Nhập vai: Ứng dụng và trò chơi cho phép người dùng hóa thân thành các nhân vật, chẳng hạn như đầu bếp, người chăm sóc, hoàng tử/công chúa, lính cứu hỏa, cảnh sát hoặc nhân vật hư cấu.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
92637
false
false