Gezinsbeleid van Google Play

Steeds meer mensen gebruiken technologie als handige aanvulling op het gezinsleven en ouders zoeken veilige content van hoge kwaliteit die ze met hun kinderen kunnen delen. Mogelijk ontwerpt u apps die specifiek voor kinderen zijn of misschien trekt uw app gewoon de aandacht van kinderen. Google Play wil u helpen ervoor te zorgen dat uw app veilig is voor alle gebruikers, inclusief gezinnen.

Het woord 'kinderen' kan verschillende betekenissen hebben in verschillende landen en in verschillende contexten. Het is belangrijk dat u contact opneemt met uw juridisch adviseur om te bepalen welke verplichtingen en/of leeftijdsbeperkingen van toepassing kunnen zijn op uw app. U weet het beste hoe uw app werkt, dus we vertrouwen erop dat u ons helpt ervoor te zorgen dat apps op Google Play veilig zijn voor gezinnen.

Alle apps die voldoen aan het Gezinsbeleid van Google Play kunnen worden aangemeld voor het programma Goedgekeurd door docenten, maar we kunnen niet garanderen dat uw app wordt opgenomen in dat programma.

ALLES SAMENVOUWEN ALLES UITVOUWEN

 

Vereisten voor Play Console

Doelgroep en content

In het gedeelte Doelgroep en content van de Google Play Console moet u de doelgroep voor uw app aangeven voordat u deze publiceert. Dit doet u door deze te selecteren in de lijst met leeftijdsgroepen. Als u ervoor kiest afbeeldingen en terminologie op te nemen in uw app die kunnen worden beschouwd als getarget op kinderen, kan dit, ongeacht wat u aangeeft in de Google Play Console, van invloed zijn op de beoordeling van uw opgegeven doelgroep door Google Play. Google Play behoudt zich het recht voor om een eigen beoordeling uit te voeren van de app-gegevens die u verstrekt om te bepalen of de door u opgegeven doelgroep juist is.

U mag alleen meer dan één leeftijdsgroep selecteren voor de doelgroep van uw app als u uw app heeft ontworpen voor en ervoor gezorgd heeft dat de app geschikt is voor gebruikers binnen de geselecteerde leeftijdsgroep(en). Voor apps die zijn ontworpen voor baby’s, peuters en kleuters, moet bijvoorbeeld alleen de leeftijdsgroep '5 jaar en jonger' zijn geselecteerd als beoogde leeftijdsgroep voor die apps. Als uw app is ontworpen voor een specifiek klasniveau, kiest u de leeftijdsgroep die daar het best bij past. U mag alleen leeftijdsgroepen selecteren die zowel volwassenen als kinderen omvatten als u uw app daadwerkelijk heeft ontwikkeld voor alle leeftijden.

Updates in het gedeelte 'Doelgroep en content'

U kunt de informatie over uw app altijd updaten in het gedeelte 'Doelgroep en content' in de Google Play Console. Er is een app-update vereist voordat deze informatie wordt weergegeven in de Google Play Store. Eventuele wijzigingen die u aanbrengt in dit gedeelte van de Google Play Console kunnen echter ook voordat een app-update wordt ingediend, worden beoordeeld op naleving van het beleid.

We raden u ten zeerste aan uw bestaande gebruikers te informeren als u de getargete leeftijdsgroep van uw app wijzigt of begint met het gebruik van advertenties of in-app-aankopen. Dit kunt u doen in het gedeelte 'Wat is er nieuw' van de winkelvermeldingspagina van uw app of via meldingen in de app.

Verkeerde voorstelling in Play Console

Een verkeerde voorstelling van enige informatie over uw app in de Play Console, zoals in het gedeelte 'Doelgroep en content', kan ertoe leiden dat uw app wordt verwijderd of opgeschort. Het is dus belangrijk om de juiste informatie te verstrekken.

 

Beleidsvereisten voor gezinnen

Als kinderen een van de doelgroepen voor uw app zijn, moet deze aan de volgende vereisten voldoen. Voldoet uw app niet aan deze vereisten, dan kan deze worden verwijderd of opgeschort.

 1. App-content: De content van een app die voor kinderen toegankelijk is, moet geschikt zijn voor kinderen. Als uw app content bevat die niet wereldwijd gepast is, maar wel als geschikt wordt beschouwd voor gebruikers met een kinderaccount in een specifieke regio, dan kan die app beschikbaar zijn in die regio (beperkte regio's), maar blijft de app niet beschikbaar in andere regio's.
 2. App-functionaliteit: Uw app mag niet alleen een webweergave van een webpagina bieden of het aansturen van partnerverkeer naar een website als primair doel hebben zonder toestemming van de website-eigenaar of -beheerder.
 3. Antwoorden in de Play Console: U moet de vragen over uw app nauwkeurig beantwoorden in de Play Console en deze antwoorden updaten zodat ze eventuele wijzigingen in uw app nauwkeurig weergeven. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, correcte antwoorden over uw app in het gedeelte Doelgroep en content, het gedeelte Veiligheid van gegevens en de IARC-vragenlijst voor contentclassificatie.
 4. Gegevensprocedures: Als via uw app persoonlijke en gevoelige informatie van kinderen wordt verzameld, moet u dat bekendmaken, ook als dit gebeurt met behulp van API's en SDK's die in uw app worden aangeroepen of gebruikt. Gevoelige informatie over kinderen omvat, maar is niet beperkt tot, verificatie-informatie, gegevens van microfoon- en camerasensoren, apparaatgegevens, Android-ID en gebruiksgegevens voor advertenties. U moet ook zorgen dat uw app zich houdt aan de onderstaande gegevensprocedures:
  • Apps die uitsluitend kinderen targeten, mogen geen Android-advertentie-ID (AAID), serienummer van de simkaart, serienummer van de build, BSSID, MAC, SSID, IMEI en/of IMSI versturen.
   • Apps die uitsluitend kinderen targeten, mogen het recht AD_ID niet aanvragen als ze Android-API 33 of hoger targeten.
  • Apps die zowel kinderen als oudere doelgroepen targeten, mogen geen AAID, serienummer van de simkaart, serienummer van de build, BSSID, MAC, SSID, IMEI en/of IMSI versturen van kinderen of van gebruikers waarvan de leeftijd niet bekend is.
  • Het telefoonnummer van het apparaat mag niet worden opgevraagd bij de TelephonyManager van de Android-API.
  • Apps die uitsluitend kinderen targeten, mogen geen locatierechten aanvragen of de exacte locatie verzamelen, gebruiken of versturen.
  • Apps moeten de Companion Device Manager (CDM) gebruiken als ze om bluetooth verzoeken, tenzij uw app zich alleen richt op versies van het besturingssysteem die niet werken met de CDM.
 5. API's en SDK's: U moet ervoor zorgen dat uw app eventuele API's en SDK's naar behoren uitvoert.
  • Apps die uitsluitend kinderen targeten, mogen geen API's of SDK's implementeren die niet zijn goedgekeurd voor gebruik in voornamelijk op kinderen gerichte services.
   • Denk hierbij bijvoorbeeld aan een API-service die OAuth-technologie gebruikt voor verificatie en autorisatie en waarvan de servicevoorwaarden aangeven dat de service niet is goedgekeurd voor gebruik in op kinderen gerichte services.
  • Apps die zowel kinderen als oudere doelgroepen targeten, mogen geen API's of SDK's implementeren die niet zijn goedgekeurd voor gebruik in op kinderen gerichte services, tenzij ze worden gebruikt achter een neutraal leeftijdsscherm of zodanig worden geïmplementeerd dat er geen gegevens van kinderen worden verzameld. Apps die zowel kinderen als oudere doelgroepen targeten, mogen niet vereisen dat gebruikers app-content openen via een API of SDK die niet is goedgekeurd voor gebruik in op kinderen gerichte services.
 6. Augmented Reality (AR): Als uw app gebruikmaakt van augmented reality, moet u bij het starten van het AR-gedeelte onmiddellijk een veiligheidswaarschuwing opnemen. Deze waarschuwing moet het volgende bevatten:
  • Een geschikte melding over het belang van ouderlijk toezicht.
  • Een herinnering om zich bewust te blijven van fysieke gevaren in de echte wereld (bijvoorbeeld om zich bewust te zijn van de omgeving).
  • U mag niet vereisen dat gebruikers van uw app een apparaat nodig hebben waarvan het gebruik door kinderen wordt afgeraden (zoals Daydream of Oculus).
 7. Sociale apps en functies: Als gebruikers via uw apps informatie kunnen delen of uitwisselen, moet u deze functies duidelijk bekendmaken in de vragenlijst voor contentclassificatie in de Play Console.
  • Sociale apps: Een sociale app is vooral bedoeld om gebruikers de mogelijkheid te geven vrijevorm-content te delen of met grote groepen mensen te communiceren. Alle sociale apps waarbij kinderen deel uitmaken van de doelgroep, moeten een in-app herinnering bieden om internet op een veilige manier te gebruiken en de risico's te begrijpen die online interactie in de echte wereld kan hebben voordat wordt toegestaan dat gebruikers met een kinderaccount vrijevorm-media of informatie uitwisselen. U moet ook verificatie door een volwassene vereisen voordat gebruikers met een kinderaccount persoonlijke informatie mogen uitwisselen.
  • Sociale functies: Een sociale functie is een aanvullende app-functionaliteit waarmee gebruikers vrijevorm-content kunnen delen of kunnen communiceren met grote groepen mensen. Elke app waarbij kinderen deel uitmaken van de doelgroep en die sociale functies bevat, moet een in-app herinnering bieden om internet op een veilige manier te gebruiken en de risico's te begrijpen die online interactie in de echte wereld kan hebben voordat wordt toegestaan dat gebruikers met een kinderaccount vrijevorm-media of informatie uitwisselen. U moet volwassenen ook een optie bieden om sociale functies voor gebruikers met een kinderaccount te beheren, inclusief maar niet beperkt tot het aan- en uitzetten van de sociale functie of het selecteren van verschillende functieniveaus. Ten slotte moet u verificatie door een volwassene vereisen voordat functies waarmee kinderen persoonlijke informatie kunnen inwisselen, worden aangezet.
  • Verificatie door een volwassene is een mechanisme om te verifiëren dat de gebruiker geen kind is en kinderen niet aanmoedigt om hun leeftijd te vervalsen om toegang te krijgen tot delen van uw app die zijn bedoeld voor volwassenen (bijvoorbeeld een pincode, wachtwoord, geboortedatum, e-mailverificatie, identiteitsbewijs met foto, creditcard of SSN van een volwassene).
  • Sociale apps die vooral gericht zijn op chatten met onbekende mensen, mogen geen kinderen targeten. Voorbeelden zijn onder andere chatroulette-apps, dating-apps, op kinderen gerichte openbare chatruimtes.
 8. Juridische naleving: U moet ervoor zorgen dat uw app, inclusief eventuele API's of SDK's die uw app aanroept of gebruikt, voldoet aan de Amerikaanse Children's Online Privacy and Protection Act (COPPA), de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU en eventuele andere toepasselijke wet- en regelgeving.
Voorbeelden van veelvoorkomende schendingen
 • Apps die in de winkelvermelding spellen voor kinderen promoten, maar waarvan de app-content alleen geschikt is voor volwassenen.
 • Apps die API's implementeren waarvan de servicevoorwaarden het gebruik van die API in op kinderen gerichte apps verbieden.
 • Apps die het gebruik van alcohol, tabak of andere verdovende middelen idealiseren.
 • Apps die echte of gesimuleerde kansspelen bevatten.
 • Apps met geweld, bloedvergieten of schokkende content die niet geschikt is voor kinderen.
 • Apps die datingservices leveren of seksueel of huwelijksadvies aanbieden.
 • Apps die links bevatten naar websites met content die in strijd is met het Programmabeleid voor ontwikkelaars van Google Play.
 • Apps die advertenties voor volwassenen tonen aan kinderen (zoals gewelddadige content, seksuele content, content over kansspelen).

 

Advertenties en inkomsten genereren

Als u inkomsten genereert met een app die kinderen target op Play, is het belangrijk dat uw app voldoet aan de volgende vereisten van het Beleid voor advertenties voor gezinnen en inkomsten genereren.

Het onderstaande beleid is van toepassing op alle vormen van inkomsten genereren en adverteren in uw app, waaronder advertenties, crosspromoties (voor uw apps en apps van derden), aanbiedingen voor in-app-aankopen of andere commerciële content (zoals betaalde productplaatsing). Alle vormen van inkomsten genereren en adverteren in deze app moeten voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder eventuele relevante zelfregulerende of brancherichtlijnen).

Google Play behoudt zich het recht voor om apps met zeer agressieve commerciële tactieken te weigeren, te verwijderen of op te schorten.

Advertentievereisten

Als uw app advertenties laat zien aan kinderen of aan gebruikers van een onbekende leeftijd, zorgt u voor het volgende:

 • Gebruik alleen zelfgecertificeerde advertentie-SDK's voor gezinnen van Google Play om advertenties aan die gebruikers te laten zien.
 • De advertenties die aan deze gebruikers worden getoond, maken geen gebruik van op interesse gebaseerd adverteren (advertenties getarget op individuele gebruikers die beschikken over bepaalde kenmerken op basis van hun online browsegedrag) of remarketing (advertenties getarget op individuele gebruikers op basis van eerdere interactie met een app of website).
 • De aan deze gebruikers getoonde advertenties bevatten content die geschikt is voor kinderen.
 • De aan deze gebruikers getoonde advertenties voldoen aan de vereisten voor advertentie-indeling voor gezinnen.
 • Alle toepasselijke wet- en regelgeving en branchenormen die voor advertenties voor kinderen gelden, worden nageleefd.

Vereisten voor advertentie-indelingen

Vormen van inkomsten genereren en adverteren in uw app mogen geen misleidende content bevatten of zijn ontworpen op een manier die leidt tot onbedoelde klikken van gebruikers met een kinderaccount.

Als kinderen de enige doelgroep voor uw app zijn, is het volgende niet toegestaan. Als uw app bedoeld is voor zowel kinderen als oudere doelgroepen, is het volgende niet toegestaan wanneer u advertenties toont aan kinderen of aan gebruikers van een onbekende leeftijd:

 • Storende vormen van inkomsten genereren en adverteren, waaronder vormen van inkomsten genereren en adverteren die het hele scherm vullen of het normale gebruik verstoren en geen duidelijke mogelijkheid bieden om de advertentie te sluiten (zoals advertentieblokkering).
 • Vormen van inkomsten genereren en adverteren die het normale app-gebruik of de normale gameplay verstoren, waaronder advertenties met beloning of advertenties waarvoor toestemming moet worden gegeven, die niet na 5 seconden kunnen worden gesloten.
 • Vormen van inkomsten genereren en adverteren die het normale app-gebruik of de normale gameplay niet verstoren, mogen langer dan 5 seconden worden getoond (bijvoorbeeld videocontent met geïntegreerde advertenties).
 • Interstitial-vormen van inkomsten genereren en adverteren die onmiddellijk na het starten van de app worden getoond.
 • Meerdere advertentieplaatsingen op een pagina (bijvoorbeeld banneradvertenties die meerdere aanbiedingen op één plaatsing tonen of waarin meer dan één banner of videoadvertentie wordt getoond, zijn niet toegestaan).
 • Vormen van inkomsten genereren en adverteren die niet duidelijk te onderscheiden zijn van uw app-content, zoals offerwalls en andere beeldvullende advertentiebelevingen.
 • Gebruik van shockerende of emotioneel manipulatieve tactieken om advertentieweergave of in-app aankopen te stimuleren.
 • Misleidende advertenties die de gebruiker dwingen door te klikken met een sluitknop waarmee een andere advertentie wordt geactiveerd of met het plotseling weergeven van advertenties in gedeelten van de app waar de gebruiker meestal op een andere functie tikt.
 • Geen onderscheid bieden tussen het gebruik van virtuele gamevaluta en echte valuta om in-app aankopen te doen.
Voorbeelden van veelvoorkomende schendingen
 • Vormen van inkomsten genereren en adverteren die de vinger van de gebruiker vermijden als die ze probeert te sluiten
 • Vormen van inkomsten genereren en adverteren die de gebruiker na vijf seconden geen optie bieden om de aanbieding te sluiten, zoals in het onderstaande voorbeeld:

 • Vormen van inkomsten genereren en adverteren die het apparaatscherm grotendeels vullen zonder de gebruiker een duidelijke optie te geven om de advertentie te sluiten, zoals in het onderstaande voorbeeld:

 • Banneradvertenties die meerdere aanbiedingen laten zien, zoals in het onderstaande voorbeeld:
 • Vormen van inkomsten genereren en adverteren die door de gebruiker kunnen worden aangezien voor app-content, zoals in het onderstaande voorbeeld:
 • Knoppen, advertenties of andere vormen van inkomsten genereren die uw andere winkelvermeldingen op Google Play promoten, maar die niet te onderscheiden zijn van app-content, zoals in het onderstaande voorbeeld:

Hier volgen enkele voorbeelden van ongepaste advertentiecontent die niet mag worden getoond aan kinderen.

 • Ongepaste mediacontent: Advertenties voor tv-programma's, films, muziekalbums of andere mediakanalen die niet geschikt zijn voor kinderen.
 • Ongepaste videogames en downloadbare software: Advertenties voor downloadbare software en elektronische videogames die niet geschikt zijn voor kinderen.
 • Illegale of schadelijke stoffen: Advertenties voor alcohol, tabak, verdovende middelen en andere schadelijke stoffen.
 • Kansspelen: Advertenties voor gesimuleerde kansspelen, wedstrijden of sweepstakes, zelfs met gratis deelname.
 • Content voor volwassenen en seksueel suggestieve content: Advertenties met seksuele, seksueel suggestieve en niet-gezinsvriendelijke content.
 • Dating of relaties: Advertenties voor datingsites of sites voor volwassen relaties.
 • Gewelddadige content: Advertenties met gewelddadige en expliciete content die niet geschikt is voor kinderen.

Advertentie-SDK's

Als u advertenties weergeeft in uw app en uw doelgroep uitsluitend kinderen omvat, mag u alleen gebruikmaken van versies van zelfgecertificeerde advertentie-SDK's voor gezinnen. Als de doelgroep van uw app zowel uit kinderen als oudere gebruikers bestaat, moet u maatregelen voor het checken van de leeftijd invoeren, zoals een neutraal leeftijdsscherm, en zorgen dat advertenties die aan kinderen worden getoond, uitsluitend afkomstig zijn van versies van zelfgecertificeerde advertentie-SDK's voor gezinnen van Google Play.

Bekijk de pagina met het beleid voor het Programma voor zelfgecertificeerde advertentie-SDK's voor gezinnen voor meer informatie over deze vereisten en ga naar deze pagina om de huidige lijst met versies van zelfgecertificeerde advertentie-SDK's voor gezinnen te zien.

Als u AdMob gebruikt, raadpleegt u het Helpcentrum van AdMob voor meer informatie over de producten.

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw app voldoet aan alle vereisten voor advertenties, in-app aankopen en commerciële content. Neem contact op met uw aanbieder(s) van advertentie-SDK's voor meer informatie over hun contentbeleid en advertentiepraktijken.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Probeer de volgende stappen:

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu