Bản tóm tắt

Ngày 15 tháng 12 năm 2021

Nội dung cập nhật về chính sách

 • Có hiệu lực từngày 17 tháng 1 năm 2022:
  • Chúng tôi sẽ làm rõ chính sách về Gói thuê bao để khẳng định việc gói thuê bao phải đem lại giá trị lâu dài hoặc lặp lại cho người dùng trong suốt thời gian đăng ký. Đồng thời, không được dùng gói thuê bao để cung cấp những lợi ích mà người dùng chỉ dùng được một lần.


Ngày 18 tháng 11 năm 2021

Nội dung cập nhật về chính sách

 • Có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2021:
  • Chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách thanh toán của Google Play để đáp ứng quy định mới tại Hàn Quốc. Giờ đây, nhà phát triển có thể dùng một hệ thống thanh toán khác trong ứng dụng (ngoài hệ thống thanh toán của Google Play) để nhận các khoản thanh toán mua hàng trong ứng dụng do người dùng tại Hàn Quốc thực hiện trên thiết bị di động và máy tính bảng. 

 

Ngày 27 tháng 10 năm 2021

Nội dung cập nhật về chính sách

 • Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2021:
  • Chúng tôi sẽ cập nhật chính sách về Nội dung không phù hợp để nghiêm cấm các ứng dụng của hoặc có liên quan đến những phong trào và tổ chức nguy hiểm dính líu đến hành vi bạo lực với dân thường.
  • Chúng tôi sẽ cập nhật Quy trình thực thi của mình để bổ sung khả năng giới hạn các khu vực nơi ứng dụng của bạn được cung cấp cho người dùng thông qua Google Play.
  • Chúng tôi sẽ cập nhật chính sách về Nội dung tình dục để giải thích việc chúng tôi có thể chỉ cho phép cung cấp một ứng dụng cho người dùng ở những khu vực nơi nội dung tình dục trong ứng dụng đó được coi là hợp lệ.

Chính sách sắp ra mắt

 • Có hiệu lực từ ngày 2 tháng 2 năm 2022:
  • Chúng tôi sẽ thêm mục phần mềm tải ứng dụng có khả năng gây hại vào chính sách Phần mềm không mong muốn trên thiết bị di động để nghiêm cấm "loại mã về bản chất không phải là phần mềm không mong muốn, nhưng lại tải phần mềm không mong muốn khác xuống thiết bị di động (MUwS)."
 • Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2022:
  • Chúng tôi sẽ thêm quy cách mới vào Yêu cầu của Chính sách về gia đình đối với những ứng dụng xã hội dành cho trẻ em cũng như những ứng dụng dành cho trẻ em mà có tính năng xã hội. Những ứng dụng này phải đưa ra lời nhắc trong ứng dụng về cách tương tác an toàn với người khác trên mạng, các tính năng yêu cầu người lớn cho phép trước khi bật chức năng trò chuyện để người dùng có thể chia sẻ thông tin cá nhân, đồng thời cho phép việc quản lý liên tục các tính năng xã hội. Ngoài ra, những ứng dụng chủ yếu tập trung vào việc trò chuyện với người lạ sẽ không được nhắm đến trẻ em.
 • Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 4 năm 2022:
  • Chúng tôi sẽ thêm chính sách về Biểu tượng cảm xúc trên Android, yêu cầu các ứng dụng chạy trên Android 12 trở lên phải tuân thủ phiên bản biểu tượng cảm xúc mới nhất do Unicode phê duyệt trong vòng 4 tháng kể từ khi phát hành. Chính sách này cũng sẽ đưa ra nhiều cách tuân thủ cho các nhà phát triển.

Nội dung làm rõ và các ví dụ mới

Ngoài ra, chúng tôi đã thêm nội dung giải thích và các ví dụ mới vào một số chính sách. Xin lưu ý rằng những chính sách này không phải là chính sách mới và chúng tôi sẽ không thay đổi tiêu chuẩn cũng như phương pháp thực thi vì những nội dung cập nhật này.

 • Chúng tôi sẽ làm rõ các yêu cầu trong chính sách về hoạt động Kiếm tiền và quảng cáo dành cho gia đình để khẳng định việc TẤT CẢ hoạt động kiếm tiền và quảng cáo trong các ứng dụng nhắm đến trẻ em đều phải tuân thủ chính sách này.
 • Chúng tôi sẽ làm rõ chính sách về Gói thuê bao để thể hiện rõ ràng hơn việc nghiêm cấm các ứng dụng khiến người dùng mắc phải những hành vi mua bán lừa đảo hoặc thao túng tâm lý (bao gồm cả việc mua hàng hoặc gói thuê bao trong ứng dụng).
 • Chúng tôi sẽ thay đổi tiêu đề của mục An toàn dữ liệu, làm rõ những nội dung có đề cập đến mục Dữ liệu người dùng, đồng thời cung cấp đường liên kết đến bài viết trong trung tâm trợ giúp để hướng dẫn thêm.

 

Ngày 28 tháng 7 năm 2021:

Chính sách sắp ra mắt

 • Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2021:
  • Chúng tôi sẽ cung cấp mã nhóm ứng dụng dưới dạng tính năng dùng thử cho nhà phát triển để hỗ trợ những trường hợp sử dụng thiết yếu, chẳng hạn như dịch vụ phân tích hoặc chống lừa đảo. Bạn không thể dùng mã nhóm ứng dụng để cá nhân hóa quảng cáo hoặc đo lường quảng cáo.
  • Chúng tôi sẽ bổ sung các hạn chế mới vào các yêu cầu của Chính sách về gia đình đối với mã nhận dạng dùng trong ứng dụng hướng tới trẻ em. Các nhà phát triển cần phải tuân thủ chậm nhất là ngày 1 tháng 9 năm 2021, ngoại trừ các thay đổi về mã nhận dạng cho quảng cáo. Đối với mã nhận dạng cho quảng cáo, các nhà phát triển phải tuân thủ chậm nhất là ngày 1 tháng 4 năm 2022.
  • Chúng tôi sẽ bổ sung một mục mới vào Chính sách thực thi để đóng các tài khoản nhà phát triển không còn hoạt động nữa hoặc đã bị bỏ sau 1 năm không hoạt động, kèm theo một số yếu tố khác.
 • Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2021: 
 • Có hiệu lực từ ngày 28 tháng 10 năm 2021: 
  • Chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách về dữ liệu người dùng nhằm nghiêm cấm hành vi liên kết mã nhận dạng cố định của thiết bị với dữ liệu cá nhân và nhạy cảm của người dùng hoặc với mã nhận dạng đặt lại được của thiết bị, ngoại trừ các trường hợp sử dụng đã được phê duyệt trước.
 • Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2022: 
  • Chúng tôi sẽ bổ sung một mục An toàn dữ liệu mới trong Chính sách về dữ liệu người dùng. Theo đó, nhà phát triển phải cung cấp thông tin chính xác liên quan đến dữ liệu riêng tư và nhạy cảm của người dùng mà ứng dụng của họ thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ. Tất cả ứng dụng đều phải đăng chính sách quyền riêng tư lên Google Play Console cũng như trong chính ứng dụng.

Nội dung cập nhật về chính sách

 • Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2021: 
  • Chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách về nội dung không phù hợp nhằm thiết lập những hạn chế mới đối với nội dung khiêu dâm, đặc biệt là việc cấm các mối quan hệ tình dục đổi lấy thù lao (ví dụ: “sugar dating” – tình đổi lấy tiền). 
 • Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2021: 
  • Chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách về dịch vụ tài chính nhằm làm rõ khái niệm tổng chi phí của khoản vay và yêu cầu tất cả ứng dụng cho vay cá nhân đều phải gắn thẻ phù hợp trong danh mục Tài chính. Chúng tôi cũng sẽ bổ sung các yêu cầu mới đối với ứng dụng cho vay cá nhân ở Ấn Độ và Indonesia. 
 • Có hiệu lực từ ngày 29 tháng 9 năm 2021: 
 • Có hiệu lực từ ngày 4 tháng 10 năm 2021: 
  • Chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách quảng cáo nhằm chỉ rõ những nội dung thay đổi trong cách sử dụng mã nhận dạng cho quảng cáo trên Android. Trên một thiết bị đời mới, khi một người dùng xóa mã nhận dạng cho quảng cáo trên Android, mã nhận dạng đó sẽ bị loại bỏ và thay thế bằng một chuỗi số 0. 

Nội dung làm rõ và các ví dụ mới

Ngoài ra, chúng tôi đã thêm nội dung giải thích và các ví dụ mới vào một số chính sách. Xin lưu ý rằng những chính sách này không phải là chính sách mới và chúng tôi sẽ không thay đổi tiêu chuẩn và phương pháp thực thi vì những nội dung cập nhật này.

 • Chúng tôi đang cập nhật chính sách về hoạt động quảng cáo ứng dụng bằng việc bổ sung các ví dụ về những chiến thuật quảng cáo/quảng bá bị cấm sử dụng cho mục đích khuyến khích tải ứng dụng xuống.
 • Chúng tôi sẽ làm rõ và tổng hợp hướng dẫn về cách cung cấp cho chúng tôi thông tin bắt buộc về ứng dụng (chẳng hạn như thông tin đăng nhập đối với các ứng dụng có tường đăng nhập) qua Play Console. 
 • Chúng tôi sẽ bổ sung đường liên kết đến một bài viết đã cập nhật trên trung tâm trợ giúp, trong đó cung cấp nội dung giải thích rõ hơn về chính sách đối với ứng dụng tin tức.

 

Ngày 31 tháng 3 năm 2021:

Nội dung cập nhật đối với chính sách hiện hành

 • Chúng tôi sẽ cập nhật chính sách về Quyền truy cập vào mọi tệp đối với những ứng dụng hướng đến Android 11 trở lên và cần truy cập bộ nhớ ngoài. Nhờ đó, người dùng sẽ có thêm quyền kiểm soát đối với bộ nhớ trên thiết bị của họ.
 • Chúng tôi sẽ bổ sung nội dung cập nhật theo khu vực cho những quốc gia chấp nhận Cờ bạc bằng tiền thật, đồng thời làm rõ các yêu cầu của chính sách về Chương trình khách hàng thân thiết được thiết kế như một trò chơi.
 • Chúng tôi sẽ cập nhật chính sách về Nội dung khiêu dâm và thô tục bằng những ví dụ mới về ứng dụng bị cấm.

Ngoài ra, chúng tôi đã thêm nội dung làm rõ và các ví dụ mới vào một số chính sách. Xin lưu ý rằng những chính sách này không phải là chính sách mới và những nội dung cập nhật này không thay đổi các tiêu chuẩn và phương pháp thực thi của chúng tôi. 

Chính sách mới

 • Chính sách mới có tên Chế độ xem gói giới thiệu một quy trình phê duyệt đối với quyền QUERY_ALL_PACKAGES mới. Quyền này kiểm soát việc truy cập vào dữ liệu của những ứng dụng đã cài đặt trên một thiết bị. Các nhà phát triển sẽ có 60 ngày để tuân thủ quy định mới này.
 
Ngày 28 Tháng 1 năm 2021:

Chúng tôi đang cập nhật chính sách về Cờ bạc, trò chơi và cuộc thi bằng tiền thật để giúp các nhà phát triển trên khắp thế giới kinh doanh một cách bền vững và giữ an toàn cho người tiêu dùng. Sau đây là phần tóm tắt tất cả thay đổi:

 • Chúng tôi đang mở rộng số lượng quốc gia nơi nhà phát triển có thể phát hành các ứng dụng cờ bạc bằng tiền thật đã được cấp phép, bao gồm: Úc, Bỉ, Canada, Colombia, Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Nhật Bản, Mexico, New Zealand, Na Uy, Romania, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Hoa Kỳ (bên cạnh những quốc gia hiện đã được phép: Brazil, Ireland, Pháp, và Vương Quốc Anh).
 • Chúng tôi sẽ ra mắt những yêu cầu mới cho những chương trình khách hàng thân thiết được thiết kế như một trò chơi.
 • Chúng tôi cũng đang cập nhật nhiều phần trong chính sách và làm rõ thêm bằng những ví dụ bổ sung.
 
Ngày 11 tháng 11 năm 2020
 • Chúng tôi sẽ bổ sung thông tin liên quan đến những cách sử dụng dữ liệu SMS và nhật ký cuộc gọi chấp nhận được đối với các trình xử lý mặc định và ứng dụng CRM của doanh nghiệp. Nếu muốn thay đổi ứng dụng của mình theo những nguyên tắc sửa đổi này, bạn có thể bắt đầu ngay từ bây giờ. [Chính sách hiện tạiChính sách sắp tới – có hiệu lực từ Ngày 16 tháng 12 năm 2020]
 • Chúng tôi sẽ cập nhật mục Phạm vi áp dụng chính sách để bổ sung thông tin giải thích rõ những ứng dụng có nguy cơ cao sẽ mắc phải hành vi sai trái. [Chính sách hiện tạiChính sách sắp tới – có hiệu lực từ Ngày 16 tháng 12 năm 2020]
 • Chúng tôi sẽ cập nhật chính sách về Dữ liệu người dùng cho phù hợp với những thay đổi trong Thỏa thuận phân phối dành cho nhà phát triển trên Google Play nhằm ghi nhận việc chúng tôi dựa trên các điều khoản tiêu chuẩn trong hợp đồng để chuyển dữ liệu cá nhân từ Khu vực kinh tế Châu Âu hoặc Vương quốc Anh sang Hoa Kỳ kể từ tháng 7 năm 2020. [Chính sách hiện tại | Chính sách sắp tới có hiệu lực từ Ngày 16 tháng 12 năm 2020]
 
Ngoài ra, chúng tôi đã thêm nội dung làm rõ và các ví dụ mới vào một số chính sách. 


Hãy lưu ý rằng nếu ứng dụng của bạn truy cập thông tin vị trí khi ở chế độ nền thì giờ đây bạn có thể gửi ứng dụng đó để được xem xét bằng cách hoàn tất biểu mẫu Khai báo quyền truy cập thông tin vị trí trên Play Console.


Ngày 28 tháng 9 năm 2020:

Chúng tôi đang cập nhật chính sách Thanh toán để làm rõ trường hợp cần phải sử dụng hệ thống thanh toán của Google Play cho các giao dịch mua hàng trong ứng dụng. Việc làm rõ này là rất quan trọng để tăng cường các biện pháp bảo vệ người dùng trên các ứng dụng do Google Play phân phối, đồng thời giúp chính sách này trở nên dễ hiểu hơn. 

Tất cả ứng dụng hiện có đang dùng một hệ thống thanh toán khác đều phải loại bỏ hệ thống thanh toán đó để tuân thủ nội dung cập nhật này. Những ứng dụng này sẽ được chúng tôi gia hạn đến hết ngày 30/9/2020 để thực hiện mọi thay đổi bắt buộc. Mọi ứng dụng mới được gửi tới Google Play sau ngày 20/1/2021 đều phải đảm bảo tuân thủ. Để xem thêm thông tin về nội dung cập nhật này, vui lòng truy cập vào Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.

 

September 16, 2020: 

 • Ngày có hiệu lực: 21 tháng 10 năm 2020. Chúng tôi đang cập nhật chính sách về hành vi Xuyên tạc để làm rõ rằng việc các nhà phát triển và ứng dụng phối hợp thực hiện các hành vi xuyên tạc hoặc che giấu nguồn gốc của ứng dụng/nội dung là một hành vi vi phạm chính sách của Google Play.  
 • Ngày có hiệu lực: 21 tháng 10 năm 2020. Chúng tôi đang cập nhật chính sách về Ứng dụng cờ bạc để chấp nhận một ứng dụng cờ bạc bằng tiền thật do chính phủ phát hành tại Brazil. 

Ngoài ra, chúng tôi cũng sửa một lỗi chính tả trong chính sách về Phần mềm theo dõi. Sau ngày 1 tháng 10 năm 2020, tất cả ứng dụng đều phải tuân thủ những quy định được điều chỉnh này. 

 

Ngày 8 tháng 7 năm 2020:

Chúng tôi đã giới thiệu những chính sách mới và những nội dung cập nhật về chính sách mà bạn cần phải lưu ý. Tất cả ứng dụng mới và ứng dụng hiện có sẽ được gia hạn ít nhất là 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo này (trừ phi có quy định khác) trước khi bắt đầu tuân thủ những thay đổi trên. Dưới đây là phần tóm tắt tất cả thay đổi:

 • Chúng tôi đã giới thiệu những yêu cầu mới đối với các ứng dụng yêu cầu quyền truy cập rộng rãi vào bộ nhớ thiết bị, bao gồm quy trình xem xét phù hợp về thông tin khai báo và quyền truy cập đối với những ứng dụng hướng đến Android phiên bản R.
 • Chúng tôi đã ban hành chính sách Tin tức để nêu bật các yêu cầu đối với những ứng dụng tin tức phát hành trên Google Play. Để biết thêm thông tin về chính sách này và những yêu cầu đối với nhà phát triển trong tương lai, vui lòng truy cập vào trung tâm trợ giúp.
 • Chúng tôi đã cập nhật chính sách Nội dung do người dùng tạo (UGC) nhằm yêu cầu tính năng báo cáo trong ứng dụng đối với hoạt động neo vào những vị trí nhạy cảm trong chế độ AR (thực tế tăng cường).
 • Chúng tôi đã cập nhật chính sách Chương trình quảng cáo dành cho gia đình và kiếm tiền nhằm làm rõ những hành vi kiếm tiền và quảng cáo sai trái hoặc có tính chất thao túng mà chúng tôi nghiêm cấm.

Chúng tôi cũng đã cập nhật một số chính sách (bao gồm nội dung không phù hợp, cờ bạc, phần mềm không mong muốn trên thiết bị di động và gian lận trong quảng cáo như gian lận về số lượt hiển thị quảng cáo) bằng ngôn ngữ rõ ràng hơn và các ví dụ bổ sung. Xin lưu ý rằng những chính sách này không phải là chính sách mới và chúng tôi sẽ không thay đổi tiêu chuẩn và phương pháp thực thi vì những nội dung cập nhật này. Bạn có thể tham khảo những thay đổi này tại đây. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét cẩn thận những nội dung cập nhật này phòng trường hợp bất kỳ ứng dụng nào của bạn bị ảnh hưởng.

 

Tháng 4 năm 2020: 

Thời gian áp dụng Tất cả ứng dụng mới hoặc bản cập nhật ứng dụng phát hành sau ngày 16/4/2020 sẽ ngay lập tức phải tuân thủ phiên bản mới nhất của Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển. Các ứng dụng hiện có trên Google Play tính đến ngày 16/4/2020 sẽ có 30 ngày kể từ ngày 16/4/2020 để hoàn thành việc tuân thủ theo phiên bản chính sách mới nhằm tránh việc ứng dụng bị xóa, trừ khi có lưu ý khác.

Danh sách các nội dung cập nhật bao gồm:

 • Chúng tôi đã cập nhật chính sách về Hành vi lừa đảo để làm rõ các ứng dụng có chức năng lừa đảo cũng như cập nhật yêu cầu của chúng tôi về việc cung cấp chính xác thông tin công bố và siêu dữ liệu.
 • Chúng tôi đã cập nhật các chính sách về Hành vi nguy hiểm để ban hành yêu cầu thông báo cho người dùng trước khi ứng dụng bắt đầu tải xuống một lượng tài nguyên lớn.
 • Chúng tôi đã ban hành chính sách về Nội dung truyền thông bị thao túng dành cho các ứng dụng thay đổi nội dung truyền thông và truyền bá các nội dung thay đổi này.
 • Chúng tôi đã cập nhật chính sách về Phần mềm độc hại. Hãy truy cập vào trang web của Google Play Protect để biết thêm thông tin về biện pháp thực thi và báo cáo phần mềm độc hại.
 • Chúng tôi đã cập nhật chính sách về Gói đăng ký để đảm bảo tính minh bạch trong việc truyền đạt thông tin ưu đãi của gói đăng ký, cũng như tăng cường ý thức trách nhiệm trong việc áp dụng các công cụ và dịch vụ kiếm tiền.
  • Tất cả ứng dụng hoặc bản cập nhật ứng dụng phát hành sau thông báo này sẽ ngay lập tức phải tuân thủ phiên bản mới nhất của Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển. Các ứng dụng hiện có trên Google Play sẽ có 60 ngày để hoàn thiện việc tuân thủ chính sách mới
 • Chúng tôi đã đổi tên chương trình Chứng nhận mạng quảng cáo thành Chương trình quảng cáo dành cho gia đình.
 • Chúng tôi đã cập nhật chính sách về Gia đình để bổ sung yêu cầu công bố hoạt động thu thập thông tin cá nhân và thông tin nhạy cảm từ trẻ em.
 • Chúng tôi đã cập nhật chính sách về Gia đình để làm rõ thêm thông tin về việc sử dụng Bluetooth.
 • Chúng tôi đã cập nhật chính sách về Kiếm tiền và Quảng cáo cho Gia đình để ngăn cấm các hành vi kiếm tiền và quảng cáo sai trái hoặc có tính chất thao túng.
 • Chúng tôi đã cập nhật chính sách về Vị trí để minh bạch hóa và hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu vị trí, đặc biệt khi ứng dụng hoạt động ở chế độ nền.
  • Yêu cầu tuân thủ chính sách về Vị trí có thể đòi hỏi bạn phải thay đổi đáng kể ứng dụng của mình. Vì vậy, chúng tôi sẽ kéo dài thời gian để các nhà phát triển liên quan cập nhật các nội dung thay đổi cần thiết. Để xem thời gian áp dụng và các nội dung thay đổi khác, vui lòng truy cập vào Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.

 

Tháng 11 năm 2019: Danh sách các nội dung cập nhật bao gồm:

 • Chúng tôi đã làm rõ chính sách về Tuyên bố gây hiểu lầm để nhấn mạnh quy định cấm thông tin sai lệch hoặc lừa đảo liên quan đến các ứng dụng y tế, sức khỏe và ứng dụng cung cấp dịch vụ công.
 • Chúng tôi đã cập nhật chính sách về Siêu dữ liệu để yêu cầu nhà phát triển viết thông tin mô tả và đặt tên thể hiện chính xác bản chất ứng dụng của họ.
 • Chúng tôi đã cập nhật chính sách Chứng nhận mạng quảng cáo để giải thích rõ hơn các yêu cầu về SDK quảng cáo.
 • Chúng tôi đã cập nhật chính sách về hoạt động Kiếm tiền và Quảng cáo liên quan đến tiền ảo trong ứng dụng.
 • Chúng tôi đã cập nhật chính sách về Nội dung rác và Chức năng tối thiểu để nâng cao tiêu chuẩn chất lượng cho các ứng dụng trên Google Play.

 

Tháng 8 năm 2019: Danh sách các nội dung cập nhật bao gồm:

 • Chúng tôi đã cập nhật chính sách về hành vi Lạm dụng Thiết bị và Mạng và bổ sung ví dụ về những ứng dụng cung cấp dịch vụ proxy cho các bên thứ ba.
 • Chúng tôi đã mở rộng phạm vi áp dụng chính sách về Dịch vụ tài chính để bảo vệ người dùng khỏi các điều khoản cho vay cá nhân mang tính chất lừa đảo và bóc lột.
 • Chúng tôi đã làm rõ chính sách về Tuyên bố gây hiểu lầm và bổ sung ví dụ về nội dung rõ ràng có tính chất lừa đảo, có thể can thiệp vào quá trình bầu cử/bầu chọn.

 

Tháng 5 năm 2019: Danh sách các nội dung cập nhật bao gồm:

 • Chúng tôi đã ban hành chính sách mới về Gia đình và cập nhật chính sách chương trình Thiết kế cho Gia đình.
 • Chúng tôi đã ban hành chính sách mới về Chứng nhận mạng quảng cáo áp dụng cho những ứng dụng phân phát quảng cáo cho trẻ em.
 • Chúng tôi đã cập nhật chính sách về Nội dung không phù hợp để làm rõ các chính sách hiện tại về Nội dung khiêu dâm và Lời nói căm thù, đồng thời ban hành chính sách mới về Cần sa, Thuốc lá và Rượu.
 • Chúng tôi đã cập nhật chính sách về Thanh toán để yêu cầu công khai tỷ lệ nhận được hộp quà tặng (lootbox).
 • Chúng tôi đã cập nhật chính sách về Cờ bạc và bổ sung ví dụ.
 • Chúng tôi đã làm rõ chính sách về Nội dung do người dùng tạo để dứt khoát ngăn cấm các tính năng kiếm tiền khuyến khích người dùng thực hiện các hành vi phản cảm.
 • Chúng tôi đã cập nhật chính sách về Chức năng tối thiểu để đảm bảo các ứng dụng trên nền tảng của chúng tôi có thiết kế ổn định, hấp dẫn, có khả năng thích ứng, đáp ứng tất cả các yêu cầu về chức năng.
 • Chúng tôi đã cập nhật chính sách về Sở hữu trí tuệ để nêu rõ quy định cấm bán hoặc quảng bá hoạt động bán hàng giả trong ứng dụng.

 

Tháng 1 năm 2019: Danh sách các nội dung cập nhật bao gồm:

 

Tháng 10 năm 2018: Danh sách các nội dung cập nhật bao gồm:

 • Chúng tôi đã làm rõ chính sách về Hành vi nguy hiểm nhằm ngăn cấm các ứng dụng giám sát và gián điệp thương mại.
 • Chúng tôi đã làm rõ các yêu cầu của chương trình Thiết kế cho Gia đình và nguyên tắc Khai báo nội dung chủ yếu hướng đến trẻ em để ngăn cấm hành vi mô tả sai lệch về ứng dụng và nhóm tuổi mà ứng dụng đó hướng đến.
 • Chúng tôi đã cập nhật để làm rõ và mở rộng phạm vi áp dụng các chính sách về Dữ liệu của người dùngQuyền, bao gồm cả việc hạn chế sử dụng quyền đối với Nhật ký cuộc gọi và Tin nhắn SMS.
 • Chúng tôi cũng sẽ xóa thông tin của người dùng có trên Trình cung cấp danh bạ. Để tìm hiểu thêm, hãy nhấp vào đây.
 • Chúng tôi đã cập nhật mục Thực thi để nêu rõ phạm vi áp dụng của chính sách, bao gồm các hành động mà chúng tôi có thể thực hiện đối với các ứng dụng vi phạm chính sách của Google.

 

Tháng 7 năm 2018: Danh sách các nội dung cập nhật bao gồm:

 • Chúng tôi đã làm rõ chính sách về hoạt động Gây nguy hiểm cho trẻ em để nhấn mạnh việc ngăn cấm chủ đề người lớn trong các ứng dụng thu hút trẻ em.
 • Chúng tôi đã ban hành một chính sách mới nhằm ngăn cấm mọi hành vi bán Sản phẩm nguy hiểm, bao gồm súng ống, chất nổ, v.v. Theo đó, chúng tôi cũng đã cập nhật chính sách về Bạo lực.
 • Chúng tôi đã ban hành chính sách mới về việc khai thác Tiền mã hóa trong mục Công cụ tài chính.
 • Chúng tôi đã làm rõ chính sách về Nội dung rác để dứt khoát ngăn cấm nội dung trùng lặp trên nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi cũng không chấp nhận những ứng dụng có mục đích chính là phân phát quảng cáo.
 • Chúng tôi đã ban hành chính sách mới về nội dung xuyên tạc trong mục chính sách về Quyền riêng tư, Tính bảo mật và Lừa đảo.

 

Tháng 4 năm 2018: Danh sách các nội dung cập nhật bao gồm:

 

Tháng 11 năm 2017: Danh sách các nội dung cập nhật bao gồm:

 

Tháng 10 năm 2017: Danh sách các nội dung cập nhật bao gồm:

 • Chúng tôi đã xác định rõ hơn các hạn chế về mặt địa lý đối với chính sách về cờ bạc.
 • Chúng tôi đã làm rõ chức năng cơ sở phải có trong các ứng dụng trên Google Play.
 • Chúng tôi đã xác định một số hành vi của ứng dụng hướng dẫn sẽ khiến ứng dụng đó không được xuất bản trên Google Play.
 • Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bổ sung để bảo vệ người dùng bằng cách hạn chế phương thức và thời điểm các nhà phát triển có thể xin phép cấp quyền.

 

Tháng 8 năm 2017: Danh sách các nội dung cập nhật bao gồm:

 

Tháng 6 năm 2017: Danh sách các nội dung cập nhật bao gồm:

 • Chúng tôi đã ban hành các nguyên tắc mới về hoạt động bảo vệ dữ liệu theo yêu cầu của Chương trình bảo vệ quyền riêng tư giữa Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ.

 

Tháng 5 năm 2017: Danh sách các nội dung cập nhật bao gồm:

 

Tháng 4 năm 2017: Danh sách các nội dung cập nhật bao gồm:

 • Chúng tôi đã làm rõ các yêu cầu của chương trình Thiết kế cho Gia đình và thêm điều kiện tham gia chương trình cho các ứng dụng Thực tế tăng cường và Thực tế ảo.
 • Chúng tôi đã ban hành chính sách Khai báo Hướng đến trẻ em. Theo đó, nhà phát triển phải khai báo trong Play Console về việc liệu ứng dụng của họ có chủ yếu hướng đến trẻ em hay không.

 

Tháng 10 năm 2016: Cập nhật phần ví dụ trong chính sách về Siêu dữ liệu để giúp mọi người hiểu rõ hơn.

 

Tháng 7 năm 2016: Danh sách các nội dung cập nhật bao gồm:

 • Bổ sung ô Chính sách chương trình về Gia đình trên Google Play trong Trung tâm chính sách.
 • Chúng tôi đã làm rõ chính sách về Quyền riêng tư và Tính bảo mật để giúp nhà phát triển xác định tốt hơn thời điểm phải tuyên bố về quyền riêng tư và vị trí cần cung cấp tuyên bố đó cho người dùng.
 • Chúng tôi đã cập nhật chính sách về Nội dung bị hạn chế để làm rõ hơn quan điểm của chúng tôi về dịch vụ khiêu dâm.
 • Chúng tôi đã cập nhật chính sách về quảng cáo cờ bạc để chia sẻ các yêu cầu mà nhà phát triển phải tuân thủ khi hiển thị quảng cáo cờ bạc trong Play.
 • Chúng tôi đã ban hành chính sách về Nội dung do người dùng tạo, trong đó nêu rõ các yêu cầu tối thiểu về tính năng an toàn.
 • Chúng tôi đã thêm ví dụ vào cả hai chính sách về Hành vi lừa đảoBạo lực để làm rõ hành vi hoặc nội dung không được phép.

 

Tháng 5 năm 2016: Cập nhật phần Thanh toán để bổ sung thông tin về Android Pay.

 

Tháng 3 năm 2016: Danh sách các nội dung cập nhật bao gồm:

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
92637
false