Suvestinės

2022 m. rugsėjo 7 d.

Politikos atnaujinimas

 • Įsigalioja 2022 m. rugsėjo 28 d.
  • Vykdome riboto laikotarpio bandomosios versijos programą, per kurią Indijoje įsikūrusiems kūrėjams leidžiama platinti kasdienio virtualiojo sporto (angl. „Daily Fantasy Sports“, DFS) ir ramso programas naudotojams Indijoje. Sužinokite daugiau
 

2022 m. liepos 27 d.

Būsima nauja politika

 • Įsigalioja 2022 m. rugsėjo 30 d.
 • Įsigalioja 2022 m. lapkričio 1 d.
  • Pristatome naujus FLAG_SECURE deklaracijos reikalavimus, įtrauktus į piktnaudžiavimo įrenginiu ir tinklu politiką, siekdami nurodyti, kad visos programos turi atsižvelgti į FLAG_SECURE deklaraciją, negali palengvinti ar kurti jokių sprendimų, leidžiančių apeiti FLAG_SECURE nustatymus kitose programose.
  • Pristatome į leidimų politiką įtrauktus naujus reikalavimus, kad visose programose turi būti priimtinos pagrindinės funkcijos, kad būtų galima naudoti „VPNService“ klasę. Taip pat pridėjome gaires dėl svarbiausių reikalavimų norint naudoti „VPNService“ klasę.
 • Įsigalioja 2023 m. liepos 31 d.
  • Pristatome tikslaus signalo API taikomą naują riboto leidimo reikalavimą, kuris nurodo, kad programos apie šį leidimą turi pranešti tik tuo atveju, jei pagrindinėms jų funkcijoms reikia tikslaus signalo. Programos, kurios praneša apie naują apribotą leidimą, neatitinkantį šių kriterijų, bus draudžiamos sistemoje „Google Play“. 

Politikos atnaujinimai

 • Įsigaliojimo data: 2022 m. rugpjūčio 31 d.
  • Atnaujiname klaidingos su sveikata susijusios informacijos gaires siekdami nurodyti, kad neleidžiame programų, kuriose yra nepagrįstų su sveikatos priežiūra susijusių teiginių, prieštaraujančių esamam medicininiam konsensusui ar galinčių pakenkti naudotojams.
  • Atnaujiname apsimetinėjimo politiką siekdami paaiškinti, kad politikos nuostatos draudžia apsimesti kitais subjektais ar organizacijomis.  Taip pat pridėjome programų pavadinimų ir piktogramų naujų pavyzdžių.
 • Įsigalioja 2022 m. rugsėjo 30 d.
  • Atnaujiname prenumeratos politiką siekdami nurodyti, kad naudotojams turi būti suteikiama galimybė programoje paprastai atšaukti prenumeratą.
 • Įsigalioja 2022 m. lapkričio 1 d.
 • Įsigalioja 2023 m. vasario 15 d.
  • Atnaujiname esamas stebėjimo programų gaires ir nurodome, kad stebėjimo programų žyma „IsMonitoringTool“ reikalinga visoms teisėtoms stebėjimo programoms. Visos šį įrankį naudojančios programos apie stebėjimo funkcijas taip pat turi paskelbti savo „Google Play“ parduotuvės apraše.

Nauji pavyzdžiai ir paaiškinimai

Be to, pridėjome naujų tam tikrų esamos politikos nuostatų pavyzdžių ir paaiškinimų. Kadangi šios politikos nuostatos nėra naujos ir nebuvo atnaujintos, jų įgyvendinimo standartai bei praktika nesikeičia. 

 • Patiksliname pavojaus vaikams politiką, akcentuodami draudimą naudojant programas kelti pavojų vaikams, įskaitant prekybos vaikais, vaikų viliojimo ir seksualinio prievartavimo palengvinimą.
 • Paaiškiname šeimoms skirtą duomenų rinkimo, naudojimo ir apdorojimo politiką siekdami nurodyti, kad tik vaikams skirtos programos negali perduoti „Android“ reklamavimo identifikatoriaus (AAID), SIM serijos numerio, versijos serijos numerio, PPRID, MAC, SSID, IMEI, ir (arba) IMSI. Programos, kurios taikomos vaikams ir vyresnėms auditorijoms, negali perduoti iš vaikų ar nežinomo amžiaus naudotojų gautų AAID, SIM serijos numerio, versijos serijos numerio, PPRID, MAC, SSID, IMEI ir (arba) IMSI.
 • Su sveikata ir medicina susijusias politikos nuostatas sujungėme puslapyje, kuriame paprasta naršyti.
 • Paaiškiname skelbimų politiką norėdami pabrėžti, kad programoje pateikiamos reklamos ir su jais susieti pasiūlymai turi atitikti programos turinio įvertinimą.
 • Paaiškiname skelbimų politiką siekdami nurodyti, kad skelbimo ID daugiau negali būti susietas su nuolatiniu identifikatoriumi arba asmens identifikavimo informacija bet kokiu tikslu, įskaitant analizę.
 • Paaiškiname „Sukurta skelbimams“ gaires, įtrauktas į šlamšto politiką, kad programose naudotojams pakartotinai nebūtų rodomi tarpinio puslapio skelbimai, jie netrukdytų naudotis programa ir atlikti užduotis programoje.
 • Konkrečioms šalims skirtas gaires, kurios buvo pateiktos lošimo iš tikrų pinigų, žaidimų ir konkursų politikos puslapyje, kaip nuorodą perkeliame į lošimo paraiškos formą, kad jas būtų lengviau rasti.
 • Paaiškiname visuomenę jaudinančių įvykių apibrėžimą ir pavyzdžius, įtrauktus į nepriimtino turinio politiką, siekdami nurodyti, kad neleidžiame programų, kuriose bandoma pasipelnyti iš visuomenę jaudinančio, su socialine, kultūrine ar politine veikla itin susijusio įvykio (pvz., civilinės kritinės padėties, stichinių nelaimių, visuomenės sveikatos krizių, konfliktų, mirčių ar kitų tragiškų įvykių) ar kuriose netinkamai pateikiami tokie įvykiai.
 • Paaiškiname privatumo politikos gaires, įtrauktas į naudotojų duomenų politiką, siekdami nurodyti, kad kiekvienos programos privatumo politikos nuoroda turi būti paskelbta atitinkamame sistemos „Play Console“ lauke, taip pat pačioje programoje turi būti paskelbta privatumo politikos nuoroda arba tekstas. Be to, nurodome, kad privatumo politika turi būti pasiekiama viešai ir nenustatoma pagal geografinę sritį. Sužinokite daugiau apie privatumo politikos pridėjimą

 

2022 m. gegužės 11 d.

Būsima nauja politika

Politikos atnaujinimas

 • Įsigalioja 2022 m. spalio 3 d.
 

2022 m. balandžio 6 d.

Būsima nauja politika

 • Įsigalioja 2022 m. gegužės 11 d.
  • Atnaujiname šeimos politiką, norėdami paaiškinti, kad jei programoje yra visuotinai nepriimtino turinio, galime nustatyti, kad programa būtų pasiekiama tik naudotojams regionuose, kuriuose tokios programos turinys laikomas priimtinu.
 • Įsigalioja 2022 m. liepos 11 d.
 • Įsigalioja 2022 m. rugsėjo 29 d.
 • Įsigaliojimo data: 2022 m. lapkričio 1 d.
  • Siekdami teikti naudotojams saugias ir patikimas funkcijas, išplečiame „Google Play“ tikslinio API lygio reikalavimus įtraukdami esamas neatnaujintas programas. Programos, kurios netaikomos pagal API lygį, išleistą per dvejus metus nuo naujausios pagrindinės „Android“ versijos leidimo, nebus pasiekiamos sistemoje „Google Play“ naujiems naudotojams, naudojantiems įrenginius, kuriuose veikia naujausios versijos „Android“. Kūrėjai galės prašyti pratęsti laikotarpį šešiems mėnesiams, jei reikės daugiau laiko perkėlimo procesui. Sužinokite daugiau.

Politikos atnaujinimai

 • Įsigalioja 2022 m. gegužės 11 d.
  • Pristatome papildomus reikalavimus kūrėjams, teikiantiems asmenines paskolas Filipinuose. Tinkami kūrėjai turi užpildyti deklaracijos formą, pateikti reikiamus dokumentus ir sutikti su papildomais paskelbimo reikalavimais. Be to, atnaujiname deklaracijos reikalavimus Indijoje ir Indonezijoje, siekdami paaiškinti, kad kūrėjai turėtų pateikti papildomus dokumentus, jei kūrėjo vardas neatitinka vardo pateiktoje licencijoje. Asmenines paskolas kaip lengvinančias priemones teikiantys kūrėjai Indijoje taip pat turi aiškiai paskelbti visų bendradarbiaujančių NBFC ir bankų pavadinimus programos apraše.
  • Atnaujiname neapykantos politiką, kad uždraustume su kastomis ir imigracija susijusią neapykantą. 
  • Atnaujiname apgaulingos elgsenos ir nepagrįstų tvirtinimų politiką, kad leistume tam tikroms programoms, naudojančioms įterptus skirtuosius oksimetrų jutiklius (atsižvelgiant į tolesnes sąlygas) ir kurių aprašuose reikalaujama išsamios informacijos apie oksimetrų skaitytuvus ir tikslinius įrenginius. Toliau draudžiame programas, kuriose tvirtinama, kad teikiamos oksimetrų funkcijos, bet kurios nepalaiko nešiojamojo įrenginio, aparatinės įrangos ar išmaniojo telefono oksimetro jutiklių.
  • Atnaujiname šeimoms sertifikuotų skelbimų SDK programos politiką, siekdami paaiškinti, kad norint suteikti „Google Play“ pakankamai informacijos, kad būtų galima peržiūrėti SDK, gali reikėti pateikti naujas versijas ir bet kokią kitą informaciją, reikalingą norint įvykdyti sertifikavimo reikalavimus. Taip pat atnaujiname politiką, siekdami paaiškinti, kad SDK būtina savarankiškai sertifikuoti, jog kiekvienas SDK versijos leidimas atitinka naujausią „Play“ kūrėjų programos politiką.
  • Atnaujiname pritaikomumo politiką, siekdami paaiškinti, kad pritaikomumo API nėra skirta nuotoliniams skambučių garso įrašams ir negali būti teikiama tokia jos užklausa.

 • Įsigalioja 2022 m. rugsėjo 14 d.
  • Plečiame naujienų politikos apimtį, įtraukdami programas, kurios priklauso „Naujienų ir žurnalų“ kategorijai sistemoje „Google Play“ ir apibrėžiamos kaip naujienų programa programos metaduomenyse. Be to, atnaujiname naujienų politiką, leisdami naujienų programoms vieną pateiktos kontaktinės informacijos metodą vietoj dviejų ir leisdami pradiniams leidėjams neįtraukti autorių kiekviename straipsnyje. 
 • Įsigalioja 2022 m. spalio 11 d.

Nauji pavyzdžiai ir paaiškinimai

Be to, pridėjome naujų tam tikrų politikos nuostatų pavyzdžių ir paaiškinimų. Atminkite, kad tai nėra naujos politikos nuostatos ir dėl šių atnaujinimų nekeičiame įgyvendinimo standartų ir praktikos.

 • Paaiškiname šeimos politikos tekstą, kad būtų lengviau suprasti, jog tik vaikams skirtos programos negali teikti užklausų dėl leidimo pasiekti vietovės duomenis arba rinkti, naudoti ir perduoti tikslios vietovės.

 

2021 m. gruodžio 15 d.

Politikos atnaujinimas

 • Įsigalioja:2022 m. sausio 17 d.
  • Paaiškiname prenumeratų politiką siekdami nurodyti, kad prenumeratos turi teikti nuolatinę ar pasikartojančią vertę naudotojams per visą prenumeratos laikotarpį ir negali būti naudojamos siekiant siūlyti naudotojams vienkartines privilegijas.


2021 m. lapkričio 18 d.

Politikos atnaujinimas

 • Įsigalioja 2021 m. gruodžio 18 d.
  • Reaguodami į naujus Pietų Korėjoje priimtus teisės aktus, atnaujiname „Google Play“ mokėjimų politiką. Kūrėjai dabar gali priimti mokėjimus už pirkinius programoje, kuriuos mobiliųjų įrenginių ir planšetinių kompiuterių naudotojai Pietų Korėjoje įsigyja naudodami alternatyvią atsiskaitymo už pirkinius programoje sistemą, ne tik „Google Play“ atsiskaitymo sistemą. 

 

2021 m. spalio 27 d.

Politikos atnaujinimai

 • Įsigalioja 2021 m. gruodžio 1 d.
  • Atnaujiname nepriimtino turinio politiką, siekdami uždrausti programas, kurias paskelbė pavojingos organizacijos ir judėjimai, susiję su smurtu prieš civilius, ar kurios turi ką nors bendro su tokiais judėjimais ar organizacijomis.
  • Atnaujiname įgyvendinimo procesą, įtraukdami galimybę riboti regionus, kuriuose programa pasiekiama naudotojams sistemoje „Google Play“.
  • Atnaujiname seksualinio turinio politiką, siekdami paaiškinti, kad galime padaryti programą pasiekiamą naudotojams tik tuose regionuose, kuriuose seksualinis turinys toje programoje laikomas tinkamu.

Būsima nauja politika

 • Įsigalioja 2022 m. vasario 2 d.
  • Mobiliesiems skirtos nepageidaujamos programinės įrangos politikoje pridedame skiltį apie kenkėjiškas atsisiuntimo programas, siekdami uždrausti kodą, kuris nėra nepageidaujama programinė įranga, bet jį naudojant atsisiunčiama kita nepageidaujama programinė įranga mobiliesiems (angl. „mobile unwanted software“, „MUwS“).
 • Įsigalioja 2022 m. balandžio 1 d.
  • Įtraukiame naujų specifikacijų šeimos politikos reikalavimuose dėl vaikams skirtų socialinių ir kitų programų, kuriose yra socialinių funkcijų. Šiose programose turi būti teikiami priminimai apie saugų bendravimą su kitais internete, funkcijos, kurioms reikia suaugusiųjų patvirtinimo prieš įjungiant pokalbio funkcijas, kuriomis naudotojas gali bendrinti asmens informaciją, ir toliau galima valdyti socialines funkcijas. Taip pat programų, kurių pagrindinis tikslas yra bendravimas su nepažįstamais žmonėmis, negalima taikyti pagal vaikus.
 • Įsigalioja 2022 m. gegužės 11 d.
  • Pridedame „Android“ jaustukų politiką, pagal kurią per keturis mėnesius nuo tada, kai tampa pasiekiamos, programos, veikiančios 12 ar naujesnės versijos sistemoje „Android“, turi atitikti naujausios versijos unikodo patvirtintus jaustukus. Politikoje taip pat bus pristatomi skirtingi kūrėjų taisyklių laikymosi variantai.

Nauji pavyzdžiai ir paaiškinimai

Be to, pridėjome naujų tam tikrų politikos nuostatų pavyzdžių ir paaiškinimų. Atminkite, kad tai nėra naujos politikos nuostatos ir dėl šių atnaujinimų nekeičiame įgyvendinimo standartų ir praktikos.

 • Paaiškiname šeimoms skirtų skelbimų ir pajamų gavimo politikos reikalavimus, kad būtų suprantama, jog VISOS gaunamos pajamos ir VISOS vaikams taikomos reklamos programose turi atitikti politiką.
 • Paaiškiname prenumeratų politiką, aiškiai drausdami programas, kuriose naudotojams teikiamos apgaulingos ar manipuliatyvios pirkimo funkcijos (įskaitant pirkimą programoje ar prenumeratas).
 • Pakeičiame skilties „Duomenų sauga“ antraštę, paaiškindami nuorodas į naudotojo duomenis ir pateikdami nuorodą į pagalbos centro straipsnį, kuriame galima rasti daugiau informacijos.

 

2021 m. liepos 28 d.

Būsima nauja politika

 • Įsigalioja 2021 m. rugsėjo 1 d.
  • Teikiame programų rinkinio ID, taikytino pagrindiniams naudojimo atvejams, pvz., analitikai ir apsaugai nuo apgaulės, versiją kūrėjų peržiūrai. Programų rinkinio ID negalima naudoti skelbimams suasmeninti ar vertinti.
  • Įtraukiame naujų apribojimų į šeimos politikos reikalavimus, susijusių su programose, kurios taikomos pagal vaikus, naudojamais identifikatoriais. Sąlygas kūrėjai turi atitikti iki 2021 m. rugsėjo 1 d., išskyrus skelbimų ID pakeitimus. Su skelbimų ID susijusias sąlygas kūrėjai turi atitikti iki 2022 m. balandžio 1 d.
  • Pridedame naują skiltį prie įgyvendinimo politikos, kad būtų uždarytos neaktyvios ar nebenaudojamos kūrėjų paskyros po vienų neveiklumo metų (bus atsižvelgiama ir į papildomus veiksnius).
 • Įsigalioja 2021 m. spalio 15 d. 
 • Įsigalioja 2021 m. spalio 28 d. 
  • Atnaujiname naudotojo duomenų politiką siekdami neleisti susieti nuolatinių įrenginio identifikatorių su asmens ir neskelbtinais naudotojų duomenimis ar iš naujo nustatomais įrenginių identifikatoriais, nebent tai taikoma iš anksto patvirtintais naudojimo atvejais.
 • Įsigaliojimo data: 2022 m. liepos 20 d. 
  • Prie naudotojo duomenų politikos pridedame naują skiltį „Duomenų sauga“, kurioje nurodoma, kad kūrėjai turi pateikti tikslią informaciją, susijusią su asmens ar neskelbtinais naudotojų duomenimis, kuriuos jų programos renka, naudoja ar bendrina. Visose programose turi būti paskelbta privatumo politika sistemoje „Google Play Console“ ir pačioje programoje.

Politikos atnaujinimai

 • Įsigalioja 2021 m. rugsėjo 1 d. 
  • Atnaujiname nepriimtino turinio politiką, taikydami naujus apribojimus seksualiniam turiniui, kuriais konkrečiai draudžiamas turinys apie lytinius santykius už atlygį (t. y. santykius su pagyvenusiu turtingu jaunų moterų garbintoju). 
 • Įsigalioja 2021 m. rugsėjo 15 d. 
  • Atnaujiname finansinių paslaugų politiką, siekdami išaiškinti bendro paskolos mokesčio apibrėžtį ir reikalaudami, kad visos asmeninių paskolų programos būtų tinkamai pažymėtos priskiriant jas finansų kategorijai. Taip pat pridedame naujus asmeninių paskolų programų Indijoje ir Indonezijoje reikalavimus. 
 • Įsigalioja 2021 m. rugsėjo 29 d. 
 • Įsigalioja 2021 m. spalio 4 d. 
  • Atnaujiname skelbimų politiką, siekdami nurodyti „Android“ reklamavimo ID naudojimo pakeitimus. Kai naudotojas ištrina „Android“ reklamavimo ID naujame įrenginyje, reklamavimo identifikatorius pašalinamas ir pakeičiamas eilute su nuliais. 

Nauji pavyzdžiai ir paaiškinimai

Be to, pridėjome naujų tam tikrų politikos nuostatų pavyzdžių ir paaiškinimų. Atminkite, kad tai nėra naujos politikos nuostatos ir dėl šių atnaujinimų nekeičiame įgyvendinimo standartų ir praktikos.

 • Atnaujiname programų reklamos politiką pridėdami papildomų draudžiamų skelbimų / reklamos metodų, kuriais siekiama paskatinti programų atsisiuntimus, pavyzdžių.
 • Paaiškiname ir sujungiame gaires, kuriose nurodoma, kaip per sistemą „Play Console“ pateikti būtiną programų informaciją, pvz., programų, prie kurių reikia prisijungti, prisijungimo duomenis. 
 • Pridedame nuorodą į atnaujinta pagalbos centro straipsnį, kuriame bus pateikta daugiau naujoms programoms taikomos politikos paaiškinimų.

 

2021 m. kovo 31 d.

Esamos politikos atnaujinimai

 • Atnaujiname visų failų prieigos leidimo politikos nuostatas, taikomas programoms, kurios taikomos pagal 11 ir naujesnių versijų „Android“ ir kurioms reikia pasiekti išorinę saugyklą, kad naudotojai galėtų geriau kontroliuoti prieigą prie savo įrenginių saugyklos.
 • Pridėjome regioninių atnaujinimų, skirtų šalims, kuriose leidžiamas lošimas iš tikrų pinigų, ir patikslinome sužaidybintos lojalumo programos politikos reikalavimus.
 • Atnaujinome seksualinio turinio ir nešvankybių politiką papildomais draudžiamų programų pavyzdžiais.

Be to, prie kai kurių politikos nuostatų pridėjome naujų paaiškinimų ir pavyzdžių. Atminkite, kad tai nėra naujos politikos nuostatos ir dėl šių atnaujinimų nekeičiame įgyvendinimo standartų ir praktikos. 

Nauja politika

 • Naujoje paketų matomumo politikoje pristatomas patvirtinimo procesas, taikomas naujam leidimui QUERY_ALL_PACKAGES, kuris kontroliuoja prieigą prie įrenginyje įdiegtų programų skelbimų vietų. Kūrėjai per 60 dienų turi pritaikyti savo programas pagal pakeitimus.
 
2021 m. sausio 28 d.

We’re updating our Real-Money Gambling, Games, and Contests policy so more developers around the world can build sustainable businesses, and in a way that helps keep consumers safe. Here's a summary of all the changes:

 • We’re expanding the number of countries in which developers can publish licensed real money gambling apps to include: Australia, Belgium, Canada, Colombia, Denmark, Finland, Germany, Japan, Mexico, New Zealand, Norway, Romania, Spain, Sweden, and the United States (in addition to the existing permitted countries: Brazil, Ireland, France, and the United Kingdom).
 • We’re introducing new requirements for gamified loyalty programs.
 • We’re also updating various portions of the policy with additional examples to provide further clarification.
 
2020 m. lapkričio 11 d.
 • Pridedame informacijos apie priimtiną įmonių RSKV programų ir numatytųjų doroklių SMS ir skambučių žurnalo duomenų naudojimą. Jei norite keisti programas, atsižvelgdami į šias peržiūrėtas gaires, galite tai padaryti nuo šiandien. [Dabartinė politikaBūsima politika – galioja 2020 m. gruodžio 16 d.]
 • Atnaujiname politikos aprėpties skiltį papildomai paaiškindami programas, kuriose gali kilti didelė piktnaudžiavimo rizika. [Dabartinė politikaBūsima politika galioja 2020 m. gruodžio 16 d.]
 • Atnaujiname naudotojų duomenų politiką, siekdami suderinti „Google Play“ kūrėjų platinimo sutarties pakeitimus, kad atitiktų mūsų standartinės sutarties sąlygas, taikomas perkeliant asmens duomenis iš Europos ekonominės erdvės ar JK į JAV nuo 2020 m. liepos mėn. [Dabartinė politika | Būsima politika galioja 2020 m. gruodžio 16 d.]
 
Be to, prie kai kurių politikos nuostatų pridėjome naujų paaiškinimų ir pavyzdžių


Primename, kad jei programa pasiekia vietovės duomenis fone, dabar galite pateikti programą gauti atsiliepimų užpildydami leidimų pasiekti vietovės duomenis deklaracijos formą sistemoje „Play Console“.


2020 m. rugsėjo 28 d.

Atnaujiname mokėjimų politiką, kad paaiškintume, kada pirkiniams programose turėtų būti naudojama „Google Play“ atsiskaitymo sistema. Šis paaiškinimas svarbus norint padidinti naudotojų apsaugą visose „Google Play“ platinamose programose. Be to, politika dabar bus lengviau suprantama. 

Visos esamos programos, kurios šiuo metu naudoja kitą atsiskaitymo sistemą, turės pašalinti ją, kad atitiktų šį naujinį. Šioms programoms suteikiame ilgesnį atidėjimo laikotarpį iki 2021 m. rugsėjo mėn., kad būtų galima atlikti reikiamus pakeitimus. Naujos programos, pateiktos po 2021 m. sausio 20 d., turės atitikti reikalavimus. Jei norite peržiūrėti papildomą informaciją apie šį naujinį, apsilankykite pagalbos centre.

 

September 16, 2020: 

 • Įsigaliojimo data: 2020 m. spalio 21 d. Atnaujiname klaidinančio pristatymo politiką, norėdami paaiškinti, kad kūrėjai ir programos, užsiimantys koordinuota veikla, kurią vykdant klaidingai pristatoma arba slepiama programos ar turinio kilmė, pažeidžia „Google Play“ politiką.  
 • Įsigaliojimo data: 2020 m. spalio 21 d. Atnaujinome lošimo programų politiką, pagal kurią leidžiamos valstybės išleistos lošimo iš tikrų pinigų programos Brazilijoje. 

Be to, ištaisėme rašybos klaidas stebėjimo programos politikoje. Iki 2020 m. spalio 1 d. visos programos turi atitikti šį taisymą. 

 

2020 m. liepos 8 d.

Pristatėme naują politiką ir politikos atnaujinimus, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį. Visoms naujoms ir esamoms programoms bus taikomas bent 30 dienų atidėjimo laikotarpis nuo šio pranešimo išsiuntimo (jei nenurodyta kitaip), kad būtų laikomasi šių pakeitimų. Toliau pateikta visų pakeitimų suvestinė.

 • Pristatėme naujus programų, kurioms reikia suteikti plačią prieigą prie įrenginio saugyklos, reikalavimus, įskaitant atitinkamą pagal R versijos „Android“ taikomų programų prieigos ir pareiškimo peržiūros procesą.
 • Pristatėme Naujienų politiką, siekdami pabrėžti sistemoje „Google Play“ paskelbtų Naujienų programų reikalavimus. Apsilankykite pagalbos centre, jei reikia išsamesnės informacijos apie šią politiką ir būsimus kūrėjams taikomus reikalavimus. 
 • Atnaujinome naudotojų sukurto turinio (NST) politiką: bus reikalaujama teikti ataskaitas programoje apie AR prieraišą delikačiose vietose. 
 • Atnaujinome šeimoms skirtų skelbimų ir pajamų gavimo politiką, siekdami paaiškinti draudžiamus šlamšto ir manipuliacijos skelbimus bei pajamų gavimo praktikos metodus. 

Taip pat atnaujinome kelias politikos nuostatas (įskaitant netinkamo turinio, lošimo, mobiliesiems skirtos nepageidaujamos programinės įrangos ir apgaulingų skelbimų, įskaitant apgaulingus parodymus), pateikdami jas aiškesne kalba ir su papildomais pavyzdžiais. Atminkite, kad tai nėra naujos politikos nuostatos ir dėl šių atnaujinimų nekeičiame įgyvendinimo standartų ir praktikos. Šiuos pakeitimus galite peržiūrėti čia. Raginame atidžiai peržiūrėti šiuos politikos atnaujinimus, jei tai gali turėti įtakos kuriai nors jūsų programai.

 

2020 m. balandžio mėn.: 

Įgyvendinimo terminai Visos naujos programos ar programų naujiniai, paskelbti po 2020 m. balandžio 16 d., turi iškart atitikti naujausios versijos kūrėjų programos politiką. 2020 m. balandžio 16 d. sistemoje „Google Play“ pasiekiamos programos turi būti pritaikytos minėtos politikos reikalavimams per 30 dienų nuo šios datos, antraip, jei nenurodyta kitaip, bus pašalintos.

Įvairūs toliau nurodyti atnaujinimai.

 • Atnaujinome apgaulingos elgsenos politiką, siekdami apibrėžti apgaulingai veikiančias programas bei savo reikalavimą teikti tikslius paskelbimo pranešimus ir metaduomenis.
 • Atnaujinome kenkėjiškos elgsenos politiką, norėdami pristatyti reikalavimą pateikti naudotojui pranešimą prieš pradedant didelius programų šaltinių failų atsisiuntimus.
 • Pristatėme manipuliuojamos medijos politiką, skirtą programoms, skleidžiančioms ar kuriančioms pakeistą mediją.
 • Atnaujinome kenkėjiškų programų politiką. Jei reikia papildomos informacijos apie kenkėjiškų programų politikos įgyvendinimą ir pranešimą apie šias programas, apsilankykite „Google Play Protect“ svetainėje.
 • Atnaujinome prenumeratų politiką, siekdami užtikrinti skaidrų informavimą apie prenumeratos pasiūlymus ir atsakingą pajamų gavimo įrankių ir paslaugų diegimą.
  • Visos naujos programos ar programų naujiniai, paskelbti po šio pranešimo, turi iškart atitikti naujausios versijos Kūrėjų programos politiką. Šiuo metu sistemoje „Google Play“ esančios programos turi būti pritaikytos per 60 dienų.
 • Pakeitėme Skelbimų tinklo sertifikavimo programos pavadinimą į Šeimoms skirtų skelbimų programą.
 • Atnaujinome šeimos politiką, siekdami įtraukti paskelbimo pranešimą apie vaikų asmens ir neskelbtinos informacijos rinkimą.
 • Atnaujinome šeimos politiką, siekdami išsamiau paaiškinti „Bluetooth“ naudojimą.
 • Atnaujinome šeimoms skirtų skelbimų ir pajamų gavimo politiką, siekdami uždrausti šlamšto ir manipuliacinius skelbimus bei pajamų gavimo praktikos metodus.
 • Atnaujinome vietovės politiką, siekdami užtikrinti skaidrumą ir apriboti prieigą prie vietovės duomenų, ypač fone.
  • Suprantame, kad siekiant užtikrinti vietovės politikos reikalavimų laikymąsi gali reikėti nemažų programos pakeitimų, todėl tokių programų kūrėjams bus pratęstas terminas, kad galėtų atlikti reikiamus pakeitimus. Jei norite peržiūrėti terminus ir kitus atnaujinimus, apsilankykite pagalbos centre.

 

2019 m. lapkričio mėn.: įvairūs toliau nurodyti atnaujinimai.

 • Patikslinome klaidinančių tvirtinimų politiką, akcentuodami draudimą skleisti bet kokią dezinformaciją arba apgaulingą informaciją apie programas, susijusias su medicina, sveikata ir valdžios institucijų teikiamomis paslaugomis.
 • Atnaujinome metaduomenų politiką, kad kūrėjai galėtų kurti geresnius aprašus ir pavadinimus, tiksliai nusakančius jų programą.
 • Atnaujinome skelbimų tinklo sertifikavimo politiką, siekdami išsamiau paaiškinti SDK reikalavimus.
 • Atnaujinome  pajamų gavimo ir skelbimų politiką apie virtualiąją valiutą programoje.
 • Atnaujinome šlamšto ir minimalių funkcijų politiką, siekdami nustatyti aukštesnius sistemos „Google Play“ programų kokybės standartus.

 

2019 m. rugpjūčio mėn.: įvairūs toliau nurodyti atnaujinimai.

 • Atnaujinome piktnaudžiavimo įrenginiu ir tinklu politiką – įtraukėme papildomą pavyzdį, susijusį su programomis, kurios trečiosioms šalims palengvina naudojimąsi tarpinio serverio paslaugomis.
 • Papildėme finansinių paslaugų politiką, kad naudotojai būtų apsaugoti nuo apgaulingų ir nesąžiningų asmeninių paskolų teikimo sąlygų.
 • Patikslinome klaidinančių tvirtinimų politiką – įtraukėme papildomą pavyzdį, susijusį su akivaizdžiai klaidinančiu turiniu, galinčiu trikdyti balsavimo procesą.

 

2019 m. gegužės mėn.: įvairūs toliau nurodyti atnaujinimai.

 • Pristatėme naują šeimos politiką ir atnaujinome programos „Skirta šeimai“ politiką.
 • Pristatėme naują skelbimų tinklų sertifikavimo politiką, skirtą programoms, kuriose teikiami skelbimai vaikams.
 • Atnaujinome netinkamo turinio politiką, siekdami paaiškinti esamą seksualinio turinio ir neapykantą skatinančio turinio politiką bei pristatyti naujas su marihuana, tabaku ir alkoholiu susijusios politikos nuostatas.
 • Atnaujinome mokėjimų politiką – pristatėme reikalavimą atskleisti laimėjimų dėžučių tikimybę.
 • Atnaujinome lošimo politiką – pateikėme papildomų pavyzdžių.
 • Patikslinome naudotojų sukurto turinio politiką, pagal kurią aiškiai draudžiamos pajamų gavimo funkcijos, skatinančios nepriimtinus naudotojų veiksmus.
 • Atnaujinome minimalių funkcijų politiką, siekdami užtikrinti, kad programos mūsų platformoje būtų stabilios, įtraukiančios, interaktyvios ir atitinkančios visus funkcijų reikalavimus.
 • Atnaujinome intelektinės nuosavybės politiką, siekdami patikslinti draudimą programoje parduoti suklastotas prekes arba jas reklamuoti siekiant parduoti.

 

2019 m. sausio mėn.: įvairūs toliau nurodyti atnaujinimai.

 

2018 m. spalio mėn.: įvairūs toliau nurodyti naujiniai.

 • Patikslinome kenkėjiškos elgsenos politiką, pagal kurią draudžiama naudoti stebėjimo ir komercines šnipinėjimo programas.
 • Patikslinome programos „Skirta šeimai“ reikalavimus ir nurodymo, kad turinys skirtas vaikams, gaires, kad uždraustume klaidinantį dalyvaujančių programų ir tikslinės jų amžiaus grupės pristatymą.
 • Atnaujinome naudotojo duomenų ir leidimų politiką, kad jos nuostatos būtų aiškesnės ir išsamesnės; įskaitant galimybę riboti skambučių žurnalo ir SMS leidimų naudojimą.
 • Taip pat pašalinome naudotojo informaciją, pasiekiamą kontaktų teikėjo komponente. Jei norite sužinoti daugiau, spustelėkite čia.
 • Atnaujinome skiltį „Įgyvendinimas“, kad paaiškintume politikos taikymo aprėptį, įskaitant veiksmus, kurių galime imtis dėl politiką pažeidžiančių programų.

 

2018 m. liepos mėn.: įvairūs toliau nurodyti atnaujinimai.

 • Patikslinome pavojaus vaikams politiką, akcentuodami draudimą vaikams skirtose programose naudoti suaugusiesiems skirtas temas.
 • Pristatėme naują politiką, pagal kurią draudžiama parduoti bet kokius pavojingus produktus, įskaitant šaunamuosius ginklus, sprogmenis ir kt. Taip pat atitinkamai atnaujinta smurto politika.
 • Skiltyje „Finansiniai instrumentai“ pristatėme naują su kriptovaliutų gavyba susijusią politiką.
 • Patikslinome šlamšto politikos nuostatas ir aiškiai uždraudėme mūsų platformoje skelbti pasikartojantį turinį. Taip pat neleidžiame teikti programų, kurių pagrindinis tikslas yra teikti skelbimus.
 • Skiltyje „Privatumas, sauga ir apgaulė“ pristatėme naują su klaidinančiu pristatymu susijusią politiką.

 

2018 m. balandžio mėn.: įvairūs toliau nurodyti atnaujinimai.

 

2017 m. lapkričio mėn.: įvairūs toliau nurodyti atnaujinimai.

 

2017 m. spalio mėn.: įvairūs toliau nurodyti naujiniai.

 • Aiškiau apibrėžėme geografinius lošimų politikos apribojimus.
 • Patikslinome pagrindines funkcijas, kurios turi būti teikiamos „Google Play“ programose.
 • Nurodėme tam tikrą vadovų programų elgseną, dėl kurios programos nebus teikiamos sistemoje „Google Play“.
 • Ėmėmės papildomų veiksmų naudotojams apsaugoti apribodami, kaip ir kada kūrėjai gali teikti leidimų užklausas.

 

2017 m. rugpjūčio mėn.: įvairūs toliau nurodyti naujiniai.

 

2017 m. birželio mėn.: įvairūs toliau nurodyti naujiniai.

 • Pristatėme naujas gaires, susijusias su duomenų apsauga, kurių reikalaujama pagal „EU-U.S. Privacy Shield“ (ES–JAV privatumo skydą).

 

2017 m. gegužės mėn.: įvairūs toliau nurodyti atnaujinimai.

 

2017 m. balandžio mėn.: įvairūs toliau nurodyti naujiniai.

 • Patikslinome programos „Skirta šeimai“ reikalavimus ir pridėjome išplėstosios realybės bei virtualiosios realybės programų tinkamumo kriterijus.
 • Pristatėme vaikams skirto turinio nurodymo politiką, kuri reikalauja, kad kūrėjai sistemoje „Play Console“ nurodytų, ar programa skirta vaikams.

 

2016 m. spalio mėn.: atnaujinta metaduomenų politikos pavyzdžių skiltis siekiant užtikrinti aiškumą.

 

2016 m. liepos mėn.: įvairūs toliau nurodyti atnaujinimai.

 • „Google Play“ šeimų programų politikos išklotinės elemento pridėjimas prie politikos centro.
 • Patikslinome privatumo ir saugos politiką, kad padėtume kūrėjams geriau nustatyti, kada reikia paskelbti apie privatumą ir kur tokia paskelbta informacija turėtų būti pasiekiama naudotojams.
 • Atnaujinome ribojamo turinio politiką, kad patikslintume nuostatas, susijusias su seksualinio pobūdžio paslaugomis.
 • Atnaujinome su lošimu susijusių skelbimų politiką, siekdami pasidalyti reikalavimais, kurių kūrėjas turi laikytis rodydamas su lošimu susijusius skelbimus sistemoje „Google Play“.
 • Pristatome naudotojų sukurto turinio politiką, kurioje pateikiami minimalūs saugos funkcijos reikalavimai.
 • Pridėjome pavyzdžių prie apgaulingos elgsenos ir smurto politikos nuostatų, siekdami paaiškinti neleidžiamą elgseną ar turinį.

 

2016 m. gegužės mėn.: atnaujinta skiltis „Mokėjimai“ – pridėta informacijos apie „Android Pay“.

 

2016 kovo mėn.: įvairūs toliau nurodyti naujiniai.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta

Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
Paieška pagalbos centre
true
92637
false
false