ข้อมูลสรุป

16 พฤศจิกายน 2022

การปรับปรุงนโยบาย

 • มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2023
  • เราจะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับแอปสินเชื่อส่วนบุคคลที่กำหนดเป้าหมายผู้ใช้ในไนจีเรียและเคนยา แอปสินเชื่อส่วนบุคคลใน 2 ประเทศนี้ต้องกรอกแบบฟอร์มประกาศสิทธิ์และส่งเอกสารให้เราตรวจสอบเพื่อที่จะคงอยู่หรือเผยแพร่แอปสินเชื่อส่วนบุคคลใหม่บน Google Play

  • เราจะปรับปรุงนโยบายโฆษณาหลอกลวงเพื่อชี้แจงว่าโฆษณาต้องไม่ลอกเลียนแบบหรือปลอมเป็นอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของฟีเจอร์ต่างๆ ในแอป
 • มีผลตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2023

ตัวอย่างและการชี้แจงใหม่

นอกจากนี้ เราได้เพิ่มตัวอย่างและการชี้แจงใหม่ในบางนโยบายที่มีอยู่แล้วด้วย เนื่องจากนโยบายเหล่านี้ไม่ใช่นโยบายใหม่หรือนโยบายที่มีการปรับปรุง มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติในการบังคับใช้สำหรับนโยบายเหล่านี้จึงยังคงเหมือนเดิม 

 • เราจะปรับปรุงนโยบายข้อมูลผู้ใช้เพื่อเน้นว่านักพัฒนาแอปมีหน้าที่รับผิดชอบต่อแนวทางการจัดการข้อมูลผู้ใช้จากต้นทางถึงปลายทางสำหรับข้อมูลที่ได้รับภายในแอปของตน
 

2 พฤศจิกายน 2022

การชี้แจงนโยบาย
 

7 กันยายน 2022

การปรับปรุงนโยบาย

 • มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2022
  • เรากำลังจัดทำการนำร่องแบบจำกัดเวลาซึ่งเปิดให้เผยแพร่แอปแฟนตาซีสปอร์ตระยะสั้น (DFS) และแอปไพ่รัมมี่โดยนักพัฒนาแอปของบริษัทในอินเดียแก่ผู้ใช้ในอินเดียได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 
p>27 กรกฎาคม 2022

 

นโยบายใหม่ที่กำลังจะเผยแพร่

 • มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2022
 • มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2022
  • เราจะเผยแพร่ข้อกำหนดใหม่สำหรับการประกาศ FLAG_SECURE ภายใต้นโยบายการใช้อุปกรณ์และเครือข่ายในทางที่ผิด ซึ่งระบุว่าแอปทั้งหมดต้องเคารพการประกาศ FLAG_SECURE และต้องไม่อำนวยความสะดวกหรือสร้างวิธีแก้ปัญหาชั่วคราวเพื่อข้ามการตั้งค่า FLAG_SECURE ในแอปอื่นๆ
  • เราจะเผยแพร่ข้อกำหนดใหม่ภายใต้นโยบายสิทธิ์เพื่อระบุว่าแอปทั้งหมดต้องมีฟังก์ชันหลักที่ยอมรับได้จึงจะใช้คลาส VpnService ได้ เรายังได้เพิ่มคำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดสำคัญในการใช้คลาส VpnService ด้วย
 • มีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2023
  • เราจะเผยแพร่ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิ์ใหม่ที่จำกัดสำหรับ Exact Alarm API ซึ่งระบุว่าแอปต้องประกาศสิทธิ์ในกรณีที่ฟังก์ชันหลักจำเป็นต้องใช้การปลุกในเวลาที่แน่นอนเท่านั้น แอปที่ประกาศสิทธิ์ใหม่ที่จำกัดดังกล่าวซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์เหล่านี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ใน Google Play 

การปรับปรุงนโยบาย

ตัวอย่างและการชี้แจงใหม่

นอกจากนี้ เราได้เพิ่มตัวอย่างและการชี้แจงใหม่ในบางนโยบายที่มีอยู่แล้วด้วย เนื่องจากนโยบายเหล่านี้ไม่ใช่นโยบายใหม่หรือที่มีการปรับปรุง มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติในการบังคับใช้สำหรับนโยบายเหล่านี้จึงยังคงเหมือนเดิม 

 • เราจะชี้แจงนโยบายการทำให้เด็กตกอยู่ในอันตรายเพื่อเน้นย้ำการห้ามใช้แอปเพื่อทำให้เด็กตกอยู่ในอันตราย ซึ่งรวมถึงการอำนวยความสะดวกต่อการค้าเด็ก การล่อลวง และการแบล็กเมลทางเพศออนไลน์
 • เราจะชี้แจงนโยบายวิธีจัดการข้อมูลสำหรับครอบครัวเพื่อระบุว่าแอปที่กำหนดเป้าหมายเป็นเด็กเท่านั้นจะต้องไม่ส่งตัวระบุโฆษณา Android (AAID), หมายเลขซีเรียลของซิม, หมายเลขซีเรียลของบิลด์, BSSID, MAC, SSID, IMEI และ/หรือ IMSI แอปที่กำหนดเป้าหมายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต้องไม่ส่ง AAID, หมายเลขซีเรียลของซิม, หมายเลขซีเรียลของบิลด์, BSSID, MAC, SSID, IMEI และ/หรือ IMSI จากเด็กหรือผู้ใช้ที่ไม่ทราบอายุ
 • เราจะรวมนโยบายเกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์ไว้ในหน้าที่ไปยังส่วนต่างๆ ได้ง่าย
 • เราจะชี้แจงนโยบายโฆษณาเพื่อเน้นย้ำว่าโฆษณาและข้อเสนอที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดงในแอปจะต้องสอดคล้องกับการจัดประเภทเนื้อหาของแอป
 • เราจะชี้แจงนโยบายโฆษณาเพื่อระบุว่าตัวระบุโฆษณาต้องไม่เชื่อมโยงกับตัวระบุถาวรหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามอีกต่อไป รวมถึงวัตถุประสงค์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • เราจะชี้แจงหลักเกณฑ์การสร้างเพื่อแสดงโฆษณาภายใต้นโยบายสแปมเพื่อป้องกันไม่ให้แอปแสดงโฆษณาคั่นระหว่างหน้าซ้ำๆ เพื่อหลอกล่อไม่ให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับแอปและทำงานในแอป
 • เราจะย้ายหลักเกณฑ์เฉพาะของแต่ละประเทศจากหน้านโยบายเกี่ยวกับการพนัน เกม และการแข่งขันที่ใช้เงินจริงไปยังลิงก์ในแบบฟอร์มแอปพลิเคชันการพนันเพื่อให้อ้างอิงได้ง่ายขึ้น
 • เราจะชี้แจงคำจำกัดความและตัวอย่างของเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนภายใต้นโยบายเนื้อหาไม่เหมาะสมเพื่อระบุว่าเราไม่อนุญาตแอปที่ใช้ประโยชน์ หรือนำเสนอเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนซึ่งมีผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรม หรือการเมืองอย่างมาก (เช่น เหตุฉุกเฉินของพลเมือง ภัยธรรมชาติ เหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ความขัดแย้ง ความตาย หรือเหตุน่าสลดใจอื่นๆ) โดยขาดความละเอียดอ่อนที่สมเหตุสมผล
 • เราจะชี้แจงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวภายใต้นโยบายข้อมูลผู้ใช้เพื่อระบุว่าแอปทั้งหมดต้องโพสต์ลิงก์นโยบายความเป็นส่วนตัวในช่องที่กำหนดไว้ให้ภายใน Play Console และต้องระบุลิงก์หรือข้อความของนโยบายความเป็นส่วนตัวไว้ภายในตัวแอปด้วย เราจะระบุด้วยว่านโยบายความเป็นส่วนตัวต้องเข้าถึงได้แบบสาธารณะและไม่มีการกำหนดเขตพื้นที่เสมือน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

11 พฤษภาคม 2022

นโยบายใหม่ที่กำลังจะเปิดตัว

การปรับปรุงนโยบาย

 • รายการต่อไปนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2022
  • เราจะปรับปรุงนโยบายข้อมูลผู้ใช้ให้รวมข้อมูลจาก Health Connect เป็นประเภทข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้
 

6 เมษายน 2022

นโยบายใหม่ที่กำลังจะเผยแพร่

 • รายการต่อไปนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2022
  • เรากำลังอัปเดตนโยบายเพื่อครอบครัวเพื่ออธิบายว่าหากแอปมีเนื้อหาที่ถือว่าไม่เหมาะสมสำหรับทั่วโลก เราอาจทำให้แอปใช้งานได้เฉพาะกับผู้ใช้ในภูมิภาคที่มองว่าเนื้อหาในแอปนั้นเหมาะสม
 • รายการต่อไปนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2022
 • มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2022
 • มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2022
  • เพื่อมอบประสบการณ์ที่ปลอดภัยให้ผู้ใช้ เราจะทำการขยายข้อกำหนดระดับ API เป้าหมายของ Google Play เพื่อให้ครอบคลุมถึงแอปที่ไม่มีการอัปเดต แอปที่ไม่ได้กำหนดเป้าหมายระดับ API ภายใน 2 ปีนับจากการเปิดตัว Android เวอร์ชันหลักล่าสุดจะไม่พร้อมใช้งานใน Google Play สำหรับผู้ใช้ใหม่ซึ่งมีอุปกรณ์ที่ใช้ Android เวอร์ชันล่าสุด ทั้งนี้ นักพัฒนาแอปสามารถขอขยายเวลาออกไป 6 เดือนได้หากต้องการเวลาเพิ่มเติมสำหรับการย้ายข้อมูล ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การปรับปรุงนโยบาย

 • รายการต่อไปนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2022
  • เรากำลังเปิดตัวข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับนักพัฒนาแอปที่เสนอสินเชื่อส่วนบุคคลในฟิลิปปินส์ นักพัฒนาแอปที่อยู่ในข่ายดังกล่าวต้องกรอกแบบฟอร์มการประกาศ ส่งเอกสารประกอบที่จำเป็น และปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้เรายังอัปเดตข้อกำหนดในการประกาศสำหรับอินเดียและอินโดนีเซียด้วย เพื่อชี้แจงว่านักพัฒนาแอปควรส่งเอกสารประกอบเพิ่มเติมหากชื่อของนักพัฒนาไม่ตรงกับชื่อในใบอนุญาตที่ส่งมา นักพัฒนาแอปที่เสนอสินเชื่อส่วนบุคคลในอินเดียโดยทำหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกจะต้องเปิดเผยชื่อของบริษัทการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (NBFC) และธนาคารที่เป็นพาร์ทเนอร์ทั้งหมดอย่างชัดเจนในคำอธิบายของแอป
  • เรากำลังอัปเดตนโยบายด้านวาจาสร้างความเกลียดชังเพื่อห้ามการใช้วาจาสร้างความเกลียดชังที่เกี่ยวข้องกับชนชั้นและการย้ายถิ่นฐาน 
  • เรากำลังอัปเดตนโยบายเกี่ยวกับลักษณะการทำงานที่เป็นการหลอกลวง ในส่วนการกล่าวอ้างที่ทำให้เข้าใจผิดเพื่ออนุญาตบางแอปที่ใช้เซ็นเซอร์เฉพาะทางสำหรับวัดค่าออกซิเจนในเลือดแบบฝัง (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเพิ่มเติม) และกำหนดให้ต้องใส่รายละเอียดเกี่ยวกับการอ่านค่าออกซิเจนในเลือดและอุปกรณ์เป้าหมายในคำอธิบายแอป เรายังคงห้ามเผยแพร่แอปที่อ้างว่ามีฟังก์ชันการวัดค่าออกซิเจนในเลือด แต่ไม่รองรับเซ็นเซอร์วัดค่าออกซิเจนในเลือดในอุปกรณ์ที่สวมใส่ได้ ฮาร์ดแวร์ หรือสมาร์ทโฟน
  • เรากำลังอัปเดตนโยบายโปรแกรม SDK โฆษณาที่ผ่านการรับรองสำหรับครอบครัวเพื่ออธิบายว่าการให้ข้อมูลที่เพียงพอแก่ Google Play ในการตรวจสอบ SDK อาจรวมถึงการส่งเวอร์ชันใหม่และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการรับรอง นอกจากนี้เรากำลังอัปเดตนโยบายต่างๆ เพื่อชี้แจงว่า SDK มีหน้าที่ในการรับรองด้วยตนเองว่าการเผยแพร่ SDK แต่ละเวอร์ชันสอดคล้องกับนโยบายโปรแกรมสำหรับนักพัฒนาแอปของ Play ฉบับล่าสุด
  • เรากําลังปรับปรุงนโยบายการช่วยเหลือพิเศษเพื่ออธิบายว่า Accessibility API ไม่ได้ออกแบบมาให้ขอการอัดเสียงการโทรจากระยะไกลและไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้

 • มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2022
  • เรากำลังขยายขอบเขตของนโยบายข่าวให้รวมแอปที่อยู่ในหมวดหมู่ "ข่าวและนิตยสาร" ของ Google Play และอธิบายตัวเองว่าเป็นแอปข่าวในข้อมูลเมตาของแอป นอกจากนี้เรากำลังอัปเดตนโยบายข่าวเพื่ออนุญาตให้แอปข่าวแสดงวิธีติดต่อเพียง 1 วิธีแทนที่จะเป็น 2 วิธี และอนุญาตให้ผู้เผยแพร่เนื้อหาดั้งเดิมไม่ต้องแสดงรายชื่อผู้เขียนบทความสำหรับทุกๆ บทความ 
 • รายการต่อไปนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2022

ตัวอย่างและการชี้แจงใหม่

นอกจากนี้ เราได้เพิ่มตัวอย่างและการชี้แจงใหม่ในนโยบายบางอย่างของเราด้วย โปรดทราบว่านโยบายเหล่านี้ไม่ใช่นโยบายใหม่และเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานรวมถึงแนวทางปฏิบัติของการบังคับใช้อันเนื่องมาจากการอัปเดตเหล่านี้

 

15 ธันวาคม 2021

การปรับปรุงนโยบาย

 • มีผลตั้งแต่วันที่17 มกราคม 2022
  • เราจะชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการสมัครใช้บริการเพื่อระบุว่าการสมัครใช้บริการต้องให้คุณค่าในระยะยาวหรือคุณค่าที่เกิดซ้ำแก่ผู้ใช้ตลอดอายุการสมัครใช้บริการ และต้องไม่ใช้เพื่อนำเสนอสิทธิประโยชน์ที่มีผลแบบครั้งเดียวให้แก่ผู้ใช้


18 พฤศจิกายน 2021

การปรับปรุงนโยบาย

 • มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2021
  • เรากำลังปรับปรุงนโยบายการชำระเงินของ Google Play เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใหม่ในเกาหลีใต้ ตอนนี้นักพัฒนาแอปสามารถยอมรับการชำระเงินสำหรับการซื้อในแอปจากผู้ใช้มือถือและแท็บเล็ตในเกาหลีใต้ด้วยระบบการเรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อในแอประบบอื่นนอกเหนือจากระบบการเรียกเก็บเงินของ Google Play

 

27 ตุลาคม 2021

การปรับปรุงนโยบาย

 • มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2021
  • เราปรับปรุงนโยบายเนื้อหาไม่เหมาะสมเพื่อห้ามไม่ให้มีการเผยแพร่แอปของหรือแอปที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและกิจกรรมเคลื่อนไหวที่เป็นอันตราย ซึ่งเชื่อมโยงกับความรุนแรงต่อพลเรือน
  • เราปรับปรุงขั้นตอนการบังคับใช้ให้รวมความสามารถในการจำกัดภูมิภาคที่จะให้บริการแอปของคุณแก่ผู้ใช้ผ่าน Google Play
  • เราปรับปรุงนโยบายเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศเพื่ออธิบายว่าเราอาจให้บริการแอปเฉพาะแก่ผู้ใช้ในภูมิภาคที่จัดว่าเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศในแอปนั้นเหมาะสม

นโยบายใหม่ที่เผยแพร่

 • มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2022
  • เราเพิ่มส่วนเครื่องมือดาวน์โหลดที่เป็นอันตรายลงในนโยบายซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อห้ามไม่ให้มีการใช้ "โค้ดที่อาจไม่ได้เป็นซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์เองแต่ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์อื่นๆ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MUwS)"
 • มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2022
  • เราเพิ่มข้อกำหนดเฉพาะใหม่ลงในข้อกำหนดของนโยบายเพื่อครอบครัวที่ใช้กับแอปโซเชียลสำหรับเด็กและแอปเด็กที่มีฟีเจอร์โซเชียล แอปเหล่านี้ต้องแสดงการแจ้งเตือนในแอปเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับผู้อื่นทางออนไลน์อย่างปลอดภัย ฟีเจอร์ที่ต้องมีการดำเนินการของผู้ใหญ่ก่อนจะเปิดใช้ฟังก์ชันการแชทที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลได้ และอนุญาตการจัดการฟีเจอร์โซเชียลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ แอปที่มุ่งเน้นการแชทกับบุคคลแปลกหน้าเป็นหลักต้องไม่มีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมาย
 • มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2022
  • เราเพิ่มนโยบายอีโมจิของ Android ซึ่งกำหนดให้แอปที่ทำงานใน Android 12 ขึ้นไปต้องใช้อีโมจิที่อนุมัติโดย Unicode เวอร์ชันล่าสุดภายใน 4 เดือนหลังจากที่เริ่มให้บริการ นโยบายดังกล่าวจะนำเสนอตัวเลือกในการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ให้แก่นักพัฒนาแอปด้วย

ตัวอย่างและการชี้แจงใหม่

นอกจากนี้ เราได้เพิ่มตัวอย่างและการชี้แจงใหม่ในนโยบายบางอย่างของเราด้วย โปรดทราบว่านโยบายเหล่านี้ไม่ใช่นโยบายใหม่ รวมถึงเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติของการบังคับใช้อันเนื่องมาจากการปรับปรุงเหล่านี้

 • เราชี้แจงข้อกำหนดของนโยบายโฆษณาและการสร้างรายได้สำหรับครอบครัวให้ชัดเจนว่าการสร้างรายได้และการโฆษณาทั้งหมดในแอปที่มีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมายจะต้องเป็นไปตามนโนบายนี้
 • เราชี้แจงนโยบายการสมัครใช้บริการเพื่อห้ามอย่างชัดแจ้งยิ่งขึ้นไม่ให้มีการเผยแพร่แอปที่นำผู้ใช้ไปพบกับประสบการณ์การซื้อที่หลอกลวงหรือมีการบิดเบือน (ซึ่งรวมถึงการซื้อในแอปหรือการสมัครใช้บริการ)
 • เราเปลี่ยนส่วนหัวของส่วนความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อชี้แจงการอ้างอิงถึงข้อมูลผู้ใช้ และให้ลิงก์ไปยังบทความในศูนย์ช่วยเหลือเพื่อดูคำแนะนำเพิ่มเติม

 

28 กรกฎาคม 2021

นโยบายใหม่ที่กำลังจะเผยแพร่

 • มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2021
  • เราจะนำเสนอตัวอย่างของรหัสชุดแอปสำหรับนักพัฒนาแอปเพื่อการใช้งานที่จำเป็น เช่น ข้อมูลวิเคราะห์หรือการป้องกันการประพฤติมิชอบ ทั้งนี้รหัสชุดแอปไม่สามารถใช้เพื่อการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้หรือการวัดผลโฆษณาได้
  • เราจะเพิ่มข้อจำกัดใหม่เกี่ยวกับตัวระบุที่ใช้ในแอปที่มีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมายไว้ในข้อกำหนดของนโยบายเพื่อครอบครัว นักพัฒนาแอปต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ภายในวันที่ 1 กันยายน 2021 ยกเว้นในส่วนของการเปลี่ยนแปลงรหัสโฆษณา ซึ่งจะมีเวลาจนถึงวันที่ 1 เมษายน 2022 ในการแก้ไขให้เป็นตามข้อกำหนด
  • เราจะเพิ่มส่วนใหม่ในนโยบายการบังคับใช้เพื่อปิดบัญชีนักพัฒนาแอปที่ไม่มีการใช้งานหรือหยุดใช้กลางคันหลังจากไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ เป็นเวลา 1 ปีประกอบกับพิจารณาปัจจัยเพิ่มเติม
 • มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2021 
 • มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2021 
  • เราจะปรับปรุงนโยบายข้อมูลผู้ใช้เพื่อห้ามไม่ให้มีการลิงก์ตัวระบุอุปกรณ์ถาวรกับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้ ตลอดจนตัวระบุอุปกรณ์ที่รีเซ็ตได้สำหรับการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุมัติล่วงหน้า
 • มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2022 
  • เราจะเพิ่มส่วนความปลอดภัยของข้อมูลใหม่ลงในนโยบายข้อมูลผู้ใช้ ซึ่งกำหนดให้นักพัฒนาแอประบุข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้ที่แอปรวบรวม ใช้ หรือแชร์ แอปทั้งหมดต้องโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใน Google Play Console และภายในตัวแอปด้วย

การปรับปรุงนโยบาย

 • มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2021 
  • เราจะปรับปรุงนโยบายเนื้อหาไม่เหมาะสมเพื่อตั้งข้อจำกัดใหม่สำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยเฉพาะการห้ามไม่ให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศเพื่อแลกกับสิ่งตอบแทน (เช่น การเดตข้ามวัย) 
 • มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2021 
  • เราจะปรับปรุงนโยบายบริการด้านการเงินเพื่อชี้แจงคำจำกัดความของค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดของสินเชื่อ และกำหนดให้แอปสินเชื่อส่วนบุคคลทั้งหมดติดแท็กอยู่ภายใต้หมวดหมู่ "การเงิน" อย่างถูกต้อง รวมถึงเพิ่มข้อกำหนดใหม่สำหรับแอปสินเชื่อส่วนบุคคลในอินเดียและอินโดนีเซียด้วย 
 • มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2021 
 • มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2021 
  • เราจะปรับปรุงนโยบายโฆษณาเพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการใช้งานรหัสโฆษณา Android เมื่อผู้ใช้ลบรหัสโฆษณา Android ในอุปกรณ์รุ่นใหม่ ระบบจะนำตัวระบุโฆษณาดังกล่าวออกและแทนที่ด้วยสตริงเลข 0 

ตัวอย่างและการชี้แจงใหม่

นอกจากนี้ เราได้เพิ่มตัวอย่างและการชี้แจงใหม่ในนโยบายบางอย่างของเราด้วย โปรดทราบว่านโยบายเหล่านี้ไม่ใช่นโยบายใหม่และเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานรวมถึงแนวทางปฏิบัติของการบังคับใช้อันเนื่องมาจากการปรับปรุงเหล่านี้

 • เราจะปรับปรุงนโยบายการโปรโมตแอปโดยให้ตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับกลยุทธ์ด้านโฆษณา/การโปรโมตที่ไม่อนุญาตเพื่อกระตุ้นให้เกิดการดาวน์โหลดแอป
 • เราจะชี้แจงและรวมคำแนะนำในการให้ข้อมูลแอปที่จำเป็นแก่เราผ่าน Play Console เช่น ข้อมูลเข้าสู่ระบบของแอปที่มีหน้าจอการเข้าสู่ระบบ 
 • เราจะใส่ลิงก์ไปยังบทความที่อัปเดตแล้วของศูนย์ช่วยเหลือซึ่งจะชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายสำหรับแอปข่าว

 

31 มีนาคม 2021

การปรับปรุงนโยบายที่มีอยู่

 • เรากำลังปรับปรุงนโยบายสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ทั้งหมดสำหรับแอปที่กำหนดเป้าหมายเป็น Android 11 ขึ้นไปและต้องการสิทธิ์เข้าถึงที่จัดเก็บข้อมูลภายนอก เพื่อให้ผู้ใช้ควบคุมการเข้าถึงพื้นที่เก็บข้อมูลในอุปกรณ์ของตนได้มากขึ้น
 • เรากำลังเพิ่มการปรับปรุงภูมิภาคสำหรับประเทศที่มีการพนันที่ใช้เงินจริง และกำลังเพิ่มการชี้แจงข้อกำหนดนโยบายโปรแกรมสะสมคะแนนที่นำรูปแบบเกมมาใช้
 • เรากำลังปรับปรุงนโยบายเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศและคำหยาบคายให้มีตัวอย่างแอปที่ไม่อนุญาตเพิ่มเติม

นอกจากนี้ เราได้เพิ่มการชี้แจงและตัวอย่างใหม่สำหรับนโยบายบางอย่างของเราด้วย โปรดทราบว่านโยบายเหล่านี้ไม่ใช่นโยบายใหม่และเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานรวมถึงแนวทางปฏิบัติของการบังคับใช้สำหรับการปรับปรุงเหล่านี้ 

นโยบายใหม่

 • นโยบายใหม่สำหรับระดับการเข้าถึงแพ็กเกจมีขั้นตอนการอนุมัติสำหรับสิทธิ์ QUERY_ALL_PACKAGES แบบใหม่ซึ่งควบคุมการเข้าถึงพื้นที่โฆษณาของแอปที่ติดตั้งในอุปกรณ์แต่ละเครื่อง นักพัฒนาซอฟต์แวร์มีเวลา 60 วันในการดำเนินการให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลง
 
28 มกราคม 2021

เรากําลังปรับปรุงนโยบายการพนัน เกม และการแข่งขันที่ใช้เงินจริงเพื่อให้นักพัฒนาแอปจำนวนมากขึ้นจากทั่วโลกสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนได้ด้วยวิถีทางที่ช่วยให้ผู้บริโภคปลอดภัยอยู่เสมอ ต่อไปนี้คือสรุปการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

 • เรากำลังเพิ่มประเทศที่นักพัฒนาแอปสามารถเผยแพร่แอปการพนันที่ใช้เงินจริงได้โดยมีใบอนุญาต ประเทศดังกล่าว ได้แก่ แคนาดา โคลอมเบีย ญี่ปุ่น เดนมาร์ก นอร์เวย์ นิวซีแลนด์ เบลเยียม ฟินแลนด์ เม็กซิโก เยอรมนี โรมาเนีย สเปน สวีเดน สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย (นอกเหนือจากประเทศที่อนุญาตแล้วในปัจจุบัน ได้แก่ บราซิล ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์)
 • เราจะเพิ่มข้อกำหนดใหม่สำหรับโปรแกรมสะสมคะแนนซึ่งนำรูปแบบเกมมาใช้
 • นอกจากนี้ เรายังปรับปรุงนโยบายในส่วนต่างๆ ให้มีตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
 
11 พฤศจิกายน 2020
 • เรากำลังจะเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานที่ยอมรับได้ของข้อมูล SMS และบันทึกการโทรสำหรับแอป CRM ธุรกิจและเครื่องจัดการเริ่มต้น หากต้องการทำการเปลี่ยนแปลงแอปให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ คุณสามารถเริ่มทำได้เลยตั้งแต่ตอนนี้ [นโยบายปัจจุบันนโยบายที่กำลังจะมีขึ้น - มีผลในวันที่ 16 ธันวาคม 2020]
 • เรากำลังจะปรับปรุงส่วน "ขอบเขตนโยบาย" โดยชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปที่อาจมีความเสี่ยงสูงต่อการละเมิด [นโยบายปัจจุบันนโยบายที่กำลังจะมีขึ้น - มีผลในวันที่ 16 ธันวาคม 2020]
 • เรากำลังจะปรับปรุงนโยบายข้อมูลผู้ใช้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงการจัดจำหน่ายสำหรับนักพัฒนาแอปของ Google Play เพื่อแสดงถึงความเชื่อถือได้ของเราเกี่ยวกับข้อสัญญามาตรฐานในการโอนข้อมูลจากเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือสหราชอาณาจักรไปยังสหรัฐอเมริกา ตามข้อมูลเมื่อเดือนกรกฎาคม 2020 [นโยบายปัจจุบัน | นโยบายที่กำลังจะมีขึ้น - มีผลในวันที่ 16 ธันวาคม 2020]
 
นอกจากนี้ เราได้เพิ่มการชี้แจงและตัวอย่างใหม่ๆ ลงในนโยบายบางอย่างของเราด้วย 


โปรดทราบว่าหากแอปของคุณเข้าถึงตำแหน่งในเบื้องหลัง คุณสามารถส่งแอปเข้ารับการตรวจสอบได้แล้วด้วยการกรอกแบบฟอร์มการประกาศสิทธิ์เข้าถึงตำแหน่งใน Play Console


28 กันยายน 2020

เรากําลังปรับปรุงนโยบายการชําระเงินเพื่อชี้แจงว่าเมื่อใดควรใช้ระบบการเรียกเก็บเงินของ Google Play สำหรับการซื้อในแอป การชี้แจงนี้สำคัญต่อการเพิ่มการปกป้องสำหรับผู้ใช้ในแอปที่จัดจำหน่ายโดย Play ตลอดจนช่วยให้นโยบายเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

แอปที่มีอยู่ซึ่งใช้ระบบการเรียกเก็บเงินทางเลือกจะต้องนำระบบดังกล่าวออกเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงนี้ สำหรับแอปเหล่านั้น เราขยายระยะเวลาผ่อนผันให้จนถึงวันที่30 กันยายน 2021 เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น ส่วนแอปใหม่ที่ส่งหลังวันที่ 20 มกราคม 2021 จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตนี้ได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือของเรา

 

September 16, 2020: 

 • วันที่มีผล: 21 ตุลาคม 2020 เรากำลังปรับปรุงนโยบายการสื่อให้เข้าใจผิดเพื่อชี้แจงว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สื่อให้เข้าใจผิดหรือปิดบังต้นทางของแอปหรือเนื้อหาจะถือว่าเป็นการละเมิดนโยบายของ Google Play  
 • วันที่มีผล: 21 ตุลาคม 2020 เรากำลังปรับปรุงนโยบายแอปการพนันเพื่ออนุญาตแอปการพนันที่ใช้เงินจริงซึ่งเผยแพร่โดยหน่วยงานราชการในบราซิล 

นอกจากนี้ เรากำลังดำเนินการแก้ไขคำที่พิมพ์ผิดในนโยบายสตอล์กเกอร์แวร์ด้วย แอปทั้งหมดจะมีเวลาจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2020 ในการปฏิบัติตามการแก้ไขนี้ 

 

8 กรกฎาคม 2020

เราได้เพิ่มนโยบายใหม่และการปรับปรุงนโยบายที่คุณควรทราบ แอปใหม่และแอปที่มีอยู่แล้วทั้งหมดจะได้รับระยะเวลาผ่อนผันอย่างน้อย 30 วันนับจากวันที่ออกการแจ้งเตือนนี้ (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ต่อไปนี้คือสรุปการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

 • เราได้เพิ่มข้อกำหนดใหม่สำหรับแอปที่ขอสิทธิ์เข้าถึงแบบกว้างไปยังพื้นที่เก็บข้อมูลของอุปกรณ์ รวมถึงขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์เข้าถึงและการประกาศที่เหมาะสมของแอปที่สร้างขึ้นสำหรับ Android R
 • เราได้เพิ่มนโยบายด้านข่าวสารเพื่อไฮไลต์ข้อกำหนดสำหรับแอปข่าวสารที่เผยแพร่ใน Google Play ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายนี้และข้อกำหนดของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในอนาคตได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือ 
 • เราได้ปรับปรุงนโยบายด้านเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (UGC) เพื่อกำหนดให้มีการรายงานในแอปสำหรับการติดแท็ก Anchor AR ในตำแหน่งที่มีความละเอียดอ่อน 
 • เราได้ปรับปรุงนโยบายโฆษณาสำหรับครอบครัวและการสร้างรายได้เพื่อชี้แจงให้ชัดเจนว่าเราไม่อนุญาตใช้โฆษณาตลอดจนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างรายได้ที่เป็นสแปมและมีการบิดเบือน 

เรายังได้ปรับปรุงนโยบายอีกมากมาย (รวมถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม การพนัน ซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตลอดจนการฉ้อโกงผ่านโฆษณา ซึ่งรวมถึงการฉ้อโกงผ่านการแสดงผล) โดยใช้ข้อความที่ชัดเจนขึ้นและยกตัวอย่างประกอบเพิ่มเติมด้วย โปรดทราบว่านโยบายเหล่านี้ไม่ใช่นโยบายใหม่และเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานรวมถึงแนวทางปฏิบัติของการบังคับใช้สำหรับการปรับปรุงเหล่านี้ อ่านการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ที่นี่ เราขอแนะนำให้คุณอ่านการปรับปรุงนโยบายเหล่านี้อย่างละเอียดในกรณีที่แอปของคุณได้รับผลกระทบ

 

เมษายน 2020: 

ไทม์ไลน์ของการบังคับใช้ แอปใหม่หรือการอัปเดตแอปที่เผยแพร่หลังวันที่ 16 เมษายน 2020 จะต้องเป็นไปตามนโยบายโปรแกรมสำหรับนักพัฒนาแอปเวอร์ชันล่าสุดโดยทันที แอปที่มีให้บริการใน Google Play ณ วันที่ 16 เมษายน 2020 จะมีเวลา 30 วันนับแต่วันนี้ในการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายเพื่อป้องกันการถูกนำออก เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น

การอัปเดตต่างๆ ดังที่แสดงด้านล่าง

 • เราปรับปรุงนโยบายลักษณะการทำงานที่เป็นการหลอกลวงเพื่อมุ่งเน้นที่แอปที่มีฟังก์ชันการทำงานที่หลอกลวงและข้อกำหนดที่ให้ระบุการเปิดเผยข้อมูลและข้อมูลเมตาที่ถูกต้อง
 • เราปรับปรุงนโยบายลักษณะการทำงานที่เป็นอันตรายเพื่อแนะนำถึงข้อกำหนดที่ให้มีการแจ้งเตือนผู้ใช้ก่อนที่แอปจะเริ่มต้นดาวน์โหลดไฟล์แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่
 • เราเพิ่มนโยบายสื่อที่มีการแก้ไขสำหรับแอปที่เผยแพร่หรือสร้างสื่อที่มีการดัดแปลง
 • เราปรับปรุงนโยบายมัลแวร์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบังคับใช้และการรายงานมัลแวร์ที่เว็บไซต์ Google Play Protect
 • เราปรับปรุงนโยบายการสมัครใช้บริการเพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่โปร่งใสเกี่ยวกับข้อเสนอการสมัครใช้บริการและการใช้เครื่องมือและบริการด้านการสร้างรายได้อย่างรับผิดชอบ
  • แอปใหม่หรือการอัปเดตแอปที่เผยแพร่ภายหลังการแจ้งเตือนนี้จะต้องเป็นไปตามนโยบายโปรแกรมสำหรับนักพัฒนาแอปเวอร์ชันล่าสุดโดยทันที แอปที่มีให้บริการใน Google Play อยู่ในปัจจุบันจะมีเวลา 60 วันในการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
 • เราเปลี่ยนชื่อโปรแกรมการรับรองเครือข่ายโฆษณาเป็นโปรแกรมโฆษณาสำหรับครอบครัว
 • เราปรับปรุงนโยบายเพื่อครอบครัวเพื่อรวมการเปิดเผยเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากเด็ก
 • เราปรับปรุงนโยบายเพื่อครอบครัวเพื่อชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานบลูทูธ
 • เราปรับปรุงนโยบายโฆษณาสำหรับครอบครัวและการสร้างรายได้เพื่อห้ามโฆษณาตลอดจนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างรายได้ที่เป็นสแปมและมีการบิดเบือน
 • เราปรับปรุงนโยบายตำแหน่งเพื่อโปรโมตความโปร่งใสและจำกัดการเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเบื้องหลัง
  • เนื่องจากการปฏิบัติตามนโยบายตำแหน่งนี้อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากกับแอป เราจึงขยายไทม์ไลน์เพื่อให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้รับผลกระทบได้ดำเนินการอัปเดตตามที่จำเป็น โปรดดูไทม์ไลน์และข้อมูลอัปเดตอื่นๆ ในศูนย์ช่วยเหลือ

 

พฤศจิกายน 2019: การปรับปรุงต่างๆ ตามที่แสดงด้านล่าง

 

สิงหาคม 2019: การปรับปรุงต่างๆ ตามที่แสดงด้านล่าง

 • เราปรับปรุงนโยบายการใช้อุปกรณ์และเครือข่ายในทางที่ผิดโดยยกตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปที่อำนวยความสะดวกด้านบริการพร็อกซีให้แก่บุคคลที่สาม
 • เราขยายนโยบายบริการทางการเงินเพื่อปกป้องผู้ใช้จากเงื่อนไขของสินเชื่อส่วนบุคคลที่หลอกลวงและแสวงหาผลประโยชน์
 • เราชี้แจงนโยบายการกล่าวอ้างที่ทำให้เข้าใจผิดโดยยกตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาที่มีการหลอกลวงซึ่งพิสูจน์ให้เห็นได้อย่างชัดแจ้งที่อาจแทรกแซงกระบวนการลงคะแนนเสียง

 

พฤษภาคม 2019: การปรับปรุงต่างๆ ตามที่แสดงด้านล่าง

 • เราเพิ่มนโยบายใหม่เพื่อครอบครัวและปรับปรุงนโยบายโปรแกรมออกแบบเพื่อครอบครัว
 • เราเพิ่มนโยบายใหม่เกี่ยวกับการรับรองเครือข่ายโฆษณาสำหรับแอปที่แสดงโฆษณาแก่เด็ก
 • เราปรับปรุงนโยบายเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเพื่อชี้แจงนโยบายเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศและวาจาสร้างความเกลียดชังที่มีอยู่ ตลอดจนเพิ่มนโยบายใหม่เกี่ยวกับกัญชา ยาสูบ และแอลกอฮอล์
 • เราปรับปรุงนโยบายการชำระเงินเพื่อเพิ่มข้อกำหนดในการเปิดเผยความน่าจะเป็นของสิ่งที่จะได้จากการสุ่มรางวัล (Odds for lootbox)
 • เราปรับปรุงนโยบายการพนันโดยมีการยกตัวอย่างเพิ่มเติม
 • เราชี้แจงนโยบายเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเพื่อห้ามการใช้งานฟีเจอร์การสร้างรายได้ที่ส่งเสริมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้อย่างชัดแจ้ง
 • เราปรับปรุงนโยบายฟังก์ชันการทำงานขั้นต่ำเพื่อดูแลให้แอปในแพลตฟอร์มของเรามีการออกแบบด้วยวิธีที่เสถียร น่าสนใจ และตอบสนองต่อผู้ใช้ได้ดี ซึ่งตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดของฟังก์ชันการทำงาน
 • เราปรับปรุงนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการห้ามขายหรือส่งเสริมการขายสินค้าลอกเลียนแบบในแอปให้ชัดเจน

 

มกราคม 2019: การปรับปรุงต่างๆ ตามที่แสดงด้านล่าง

 

ตุลาคม 2018: การปรับปรุงต่างๆ ตามที่แสดงด้านล่าง

 • เราชี้แจงนโยบายพฤติกรรมที่เป็นอันตรายเพื่อห้ามมิให้เผยแพร่แอปสปายแวร์ที่ใช้ในการสอดส่องและในเชิงพาณิชย์
 • เราชี้แจงข้อกำหนดของโปรแกรมออกแบบเพื่อครอบครัวและหลักเกณฑ์ของประกาศเรื่องการมุ่งเน้นเด็กเป็นหลักเพื่อป้องกันการสื่อให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับแอปที่เข้าร่วมโปรแกรมและกลุ่มอายุเป้าหมายของแอปเหล่านั้น
 • เราปรับปรุงนโยบายข้อมูลผู้ใช้และสิทธิ์ให้ชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อจำกัดการใช้สิทธิ์เข้าถึงประวัติการโทรและ SMS ด้วย
 • นอกจากนี้ เรายังจะนำข้อมูลผู้ใช้ที่มีใน Contacts Provider ออกด้วย คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • เราปรับปรุงส่วนการบังคับใช้เพื่ออธิบายขอบเขตการครอบคลุมของนโยบาย รวมถึงการดำเนินการที่เราอาจทำกับแอปที่ละเมิดนโยบาย

 

กรกฎาคม 2018: การปรับปรุงต่างๆ ตามที่แสดงด้านล่าง

 

เมษายน 2018: การปรับปรุงต่างๆ ตามที่แสดงด้านล่าง

 

พฤศจิกายน 2017: การปรับปรุงต่างๆ ตามที่แสดงด้านล่าง

 

ตุลาคม 2017: การปรับปรุงต่างๆ ตามที่แสดงด้านล่าง

 

สิงหาคม 2017: การปรับปรุงต่างๆ ตามที่แสดงด้านล่าง

 • เราเพิ่มนโยบายใหม่เกี่ยวกับแอปการพนัน ซึ่งขณะนี้ได้รับอนุญาตในสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ และฝรั่งเศสเท่านั้น
 • เราชี้แจงนโยบายข้อมูลผู้ใช้เพื่อให้คำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเผยที่ชัดเจน
 • ตอนนี้เราเผยแพร่นโยบาย Android Instant Apps ในหมวดหมู่ใหม่สำหรับโปรแกรม Android อื่นๆ โดยเฉพาะ
 • ตอนนี้เราเผยแพร่หลักเกณฑ์การจัดประเภทเนื้อหาไว้ในหมวดหมู่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store และโปรโมชัน

 

มิถุนายน 2017: การปรับปรุงต่างๆ ตามที่แสดงด้านล่าง

 • เราเพิ่มหลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลตามที่ EU-U.S. Privacy Shield (กรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา) กำหนดไว้

 

พฤษภาคม 2017: การปรับปรุงต่างๆ ตามที่แสดงด้านล่าง

 

เมษายน 2017: การปรับปรุงต่างๆ ตามที่แสดงด้านล่าง

 • เราชี้แจงข้อกำหนดของโปรแกรมออกแบบเพื่อครอบครัวและเพิ่มเกณฑ์การมีสิทธิ์สำหรับแอป Augmented Reality และ Virtual Reality
 • เราได้นำนโยบายการประกาศเรื่องการมุ่งเน้นเด็กเป็นหลักมาใช้ซึ่งกำหนดให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องประกาศว่าแอปของตนมีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักหรือไม่ใน Play Console

 

ตุลาคม 2016: ปรับปรุงส่วนที่เป็นตัวอย่างในนโยบายข้อมูลเมตาเพื่อความชัดเจน

 

กรกฎาคม 2016: การปรับปรุงต่างๆ ตามที่แสดงด้านล่าง

 • การเพิ่มส่วนนโยบายโปรแกรมครอบครัวของ Google Play ในศูนย์นโยบาย
 • เราชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเพื่อช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ระบุได้ดีขึ้นว่าควรเปิดเผยความเป็นส่วนตัวเมื่อใด และควรเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ใช้ที่ไหน
 • เราปรับปรุงนโยบายเนื้อหาที่ถูกจำกัดเพื่อชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดยืนของเราในเรื่องบริการที่เกี่ยวกับเพศอย่างโจ่งแจ้ง
 • เราปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับโฆษณาการพนันเพื่ออธิบายข้อกำหนดที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องปฏิบัติตามเมื่อแสดงโฆษณาการพนันใน Play
 • เราเริ่มใช้นโยบายเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งอธิบายถึงข้อกำหนดด้านฟีเจอร์ความปลอดภัยขั้นต่ำ
 • เราเพิ่มตัวอย่างในนโยบายพฤติกรรมที่หลอกลวงและความรุนแรงเพื่อชี้แจงพฤติกรรมหรือเนื้อหาที่ไม่อนุญาต

 

พฤษภาคม 2016: ปรับปรุงส่วนการชำระเงินโดยเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับ Android Pay

 

มีนาคม 2016: การปรับปรุงต่างๆ ตามที่แสดงด้านล่าง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false
true
92637