Tạo một gói đăng ký

Khi sử dụng dịch vụ Thanh toán của Google Play, bạn có thể cung cấp các sản phẩm trong ứng dụng có tính phí định kỳ cho những người dùng sử dụng nội dung hoặc dịch vụ, gọi là gói đăng ký. Gói đăng ký có thể bao gồm các mục như nhóm ứng dụng, trò chơi hoặc nội dung khác có tính phí định kỳ bên trong ứng dụng của bạn trên Google Play.

Bạn có thể cung cấp nhiều gói đăng ký trong cùng một ứng dụng. Giá của gói đăng ký phải nằm trong khoảng giá được chấp nhận. Bạn không thể hủy phát hành gói đăng ký.

Lưu ý quan trọng: Chúng tôi áp dụng Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển trên Google Play và phí giao dịch cho các sản phẩm trong ứng dụng, bao gồm cả các gói đăng ký và sản phẩm được quản lý.

Khả năng sử dụng

Nếu ở vị trí được hỗ trợ đăng ký dành cho người bán, bạn có thể sử dụng dịch vụ Thanh toán của Google Play.

Nếu bạn đang ở vị trí được hỗ trợ và muốn bắt đầu sử dụng các tính năng Google Play Billing trong ứng dụng, hãy thiết lập hồ sơ thanh toánxem lại tài liệu về API Google Play Billing.

Sau khi bạn tạo một gói đăng ký, người dùng chạy phiên bản mới nhất của Cửa hàng Google Play có thể sử dụng gói đăng ký này.

Gói đăng ký và khoảng thời gian dùng thử miễn phí

 • Theo tuần: Không thể tính phí đăng ký theo tuần bằng cách thanh toán trực tiếp qua nhà cung cấp dịch vụ di động.
 • 1 tháng
 • 3 tháng
 • 6 tháng
 • Hàng năm

Thêm gói đăng ký vào ứng dụng

Cách thêm gói đăng ký cũng tương tự như cách thêm sản phẩm được quản lý, ngoại trừ giá được đặt cho một khoảng thời gian.

Trước khi tạo gói đăng ký, hãy nhớ lập kế hoạch về ID sản phẩm một cách cẩn thận. ID sản phẩm phải là duy nhất cho ứng dụng của bạn và không thể thay đổi hoặc sử dụng lại được sau khi bạn đã tạo.

 • ID sản phẩm phải bắt đầu bằng chữ thường hoặc số, đồng thời chỉ được chứa chữ thường (a-z), số (0-9), dấu gạch dưới (_) và dấu chấm (.)
 • Lưu ý: Mã sản phẩm android.test cùng với tất cả các mã sản phẩm bắt đầu bằng android.test hiện chưa thể sử dụng được.

Cách thêm gói đăng ký:

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Nhấp vào biểu tượng Tất cả ứng dụng Tât cả các ứng dụng.
 3. Chọn ứng dụng.
 4. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Sự hiện diện trong cửa hàng > Sản phẩm trong ứng dụng > Đăng ký.
 5. Nhấp vào Tạo đăng ký.
 6. Nhập chi tiết sản phẩm.
  • Tiêu đề: Tên ngắn của mặt hàng (tối đa 55 ký tự, nhưng bạn chỉ nên sử dụng tiêu đề 25 ký tự để hiển thị chính xác trong mọi ngữ cảnh), chẳng hạn "Thuốc ngủ".
  • Mô tả: Mô tả dài về mặt hàng (tối đa 80 ký tự), chẳng hạn như "Giúp bạn đi vào giấc ngủ ngay lập tức".
  • Giá: Nhập giá bằng đồng nội tệ của bạn.
 7. Bên cạnh “Trạng thái”, hãy chọn Hoạt động hoặc Không hoạt động.
  • Để một sản phẩm có sẵn để mua, sản phẩm đó cần phải ở trạng thái hoạt động và ứng dụng của sản phẩm đó cần phải được phát hành.
  • Nếu bạn đang sử dụng tài khoản thử nghiệm thì các mặt hàng đang hoạt động sẽ có sẵn trong ứng dụng chưa phát hành. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào trang web dành cho nhà phát triển Android của chúng tôi.
 8. Nhấp vào Lưu.

Tùy chọn đặt giá cho gói đăng ký

Giá giới thiệu

Với giá giới thiệu, bạn có thể chỉ định giá ban đầu áp dụng cho một số ngày, tuần, tháng hoặc chu kỳ thanh toán đã đặt. Ví dụ: bạn có thể cung cấp đăng ký với mức giá 1 USD/tháng trong 3 tháng đầu tiên. Hoặc, bạn có thể cung cấp giá giới thiệu 1 USD cho 10 ngày, sau đó là giá hàng tháng thông thường.

Khi kết thúc thời gian chào hàng, người dùng sẽ bị tính giá cho gói đăng ký đầy đủ.

Yêu cầu

 • Thời gian giới thiệu tối thiểu là 3 ngày và tối đa là 12 tháng.
 • Giá giới thiệu phải nằm trong khoảng giá được chấp nhận và thấp hơn giá đầy đủ của gói đăng ký.
 • Nếu bạn cung cấp bản dùng thử miễn phí và giá giới thiệu thì khi hết thời gian dùng thử, người dùng sẽ bị tính phí theo giá giới thiệu.
 • Mỗi lần, người dùng chỉ có thể nhận được một sản phẩm đăng ký cụ thể (SKU) theo giá giới thiệu.
 • Nếu thời gian giới thiệu là khoảng thời gian khác với thời gian đăng ký thì giá giới thiệu phải thấp hơn mỗi ngày so với giá gốc. Ví dụ: nếu đăng ký có chi phí là 15 USD mỗi tháng (hoặc 0,5 USD mỗi ngày), thì giá giới thiệu kéo dài một tuần phải thấp hơn 3,5 USD. Đối với những phép tính trên, một tháng luôn được coi là 30 ngày. 

Thêm giá giới thiệu

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Nhấp vào biểu tượng Tất cả ứng dụng Tât cả các ứng dụng.
 3. Chọn ứng dụng.
 4. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Sự hiện diện trong cửa hàng > Sản phẩm trong ứng dụng > Đăng ký.
 5. Bên cạnh "Giá giới thiệu", hãy nhập giá giới thiệu của bạn (theo đơn vị tiền tệ mặc định) và số ngày, tuần, tháng hoặc chu kỳ thanh toán định kỳ áp dụng.
  • Nếu bạn chọn thời hạn thanh toán thì giá giới thiệu sẽ lặp lại cho số thời hạn thanh toán mà bạn nhập. Nếu bạn chọn ngày, tuần hoặc tháng thì giá giới thiệu sẽ chỉ áp dụng cho người dùng 1 lần trong suốt khoảng thời gian đã chỉ định. 
  • Chúng tôi sử dụng giá bạn nhập làm cơ sở để tính giá cụ thể cho từng thị trường. Để cập nhật giá địa phương theo cách thủ công, hãy chọn Chỉnh sửa giá.
  • Để biết thêm thông tin về cách quản lý giá cụ thể theo thị thường cho các gói đăng ký, hãy truy cập vào tùy chọn cấu hình sản phẩm trong ứng dụng.
 6. Lưu thay đổi.
Bản dùng thử miễn phí
Bằng việc thiết lập bản dùng thử miễn phí, bạn có thể cho phép người dùng dùng thử gói đăng ký trước khi mua. Các bản dùng thử miễn phí sẽ hoạt động trong một khoảng thời gian mà bạn đã đặt, sau đó sẽ tự động chuyển sang gói đăng ký đầy đủ với giá và khoảng thời gian của gói đăng ký đó. Bạn có thể thiết lập bản dùng thử miễn phí cho bất kỳ loại gói đăng ký nào.
Lưu ý: Kể từ ngày 10 tháng 1 năm 2018, người dùng chỉ có thể nhận được một bản dùng thử miễn phí cho tất cả các gói đăng ký hiện có trong ứng dụng của bạn. Nếu bạn muốn cung cấp một bản dùng thử miễn phí cho mỗi sản phẩm đăng ký, bạn có thể thay đổi cài đặt trong Play Console.

Yêu cầu

 • Bạn có thể tạo một bản dùng thử miễn phí cho mỗi sản phẩm đăng ký.
 • Mỗi SKU đăng ký cần có một khoảng thời gian dùng thử.
 • Bản dùng thử miễn phí luôn có giá 0 đô la Mỹ.
 • Khoảng thời gian dùng thử phải từ 3 ngày trở lên.
  • Bạn có thể thay đổi khoảng thời gian dùng thử bất kỳ lúc nào, nhưng chỉ những người mua gói đăng ký mới mới đủ điều kiện để sử dụng khoảng thời gian dùng thử cập nhật.
 • Người dùng chỉ có thể nhận được một bản dùng thử miễn phí nếu trước đây họ chưa mua gói đăng ký mà bản dùng thử đó áp dụng.

Thêm bản dùng thử miễn phí

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Nhấp vào biểu tượng Tất cả ứng dụng Tât cả các ứng dụng.
 3. Chọn ứng dụng.
 4. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Sự hiện diện trong cửa hàng > Sản phẩm trong ứng dụng > Đăng ký.
 5. Nhấp vào Cài đặt đăng ký.
 6. Chọn hộp kiểm bên cạnh “Bản dùng thử miễn phí cho mỗi gói đăng ký”.

Cách người dùng bắt đầu dùng thử miễn phí

Để bắt đầu dùng thử miễn phí, người dùng cần hoàn thành quy trình chuẩn để mua gói đăng ký trên Google Play. Trước tiên, người dùng sẽ không bị tính phí vì khoảng thời gian ban đầu đã bao gồm trong bản dùng thử miễn phí và họ sẽ nhận được email thông báo rằng gói đăng ký bao gồm cả khoảng thời gian dùng thử miễn phí. Google Play ghi lại giao dịch 0 đô la Mỹ và gói đăng ký đó được đánh dấu là đã mua trong khoảng thời gian dùng thử hoặc cho đến khi gói đăng ký đó bị hủy.

Sau ngày kết thúc khoảng thời gian dùng thử, người dùng sẽ được tính mức phí đầy đủ của gói đăng ký qua phương thức thanh toán của họ. Mức phí này sẽ được tính định kỳ theo khoảng thời gian đã đặt của gói đăng ký đó. Trạng thái thanh toán có thể hiển thị dưới dạng đang chờ xử lý trong tối đa 24 giờ, ngay cả khi bạn không đặt thời gian gia hạn.

Lưu ý: Nếu người dùng hủy một gói đăng ký bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian dùng thử, thì gói đăng ký đó vẫn ở trạng thái hoạt động cho đến khi kết thúc khoảng thời gian dùng thử và họ sẽ không bị tính phí.

Quản lý các thay đổi đối với gói đăng ký

Thay đổi giá

Trải nghiệm người dùng

Việc thay đổi giá của gói đăng ký hiện tại sẽ ảnh hưởng đến người dùng mới và người đăng ký hiện tại như sau:

 • Người dùng mới có thể thấy ngay giá mới của gói đăng ký và đăng ký gói đó trên Google Play.
 • Người đăng ký hiện tại được thông báo về việc thay đổi giá qua email và qua thông báo trên Google Play trước 30 ngày kể từ ngày việc thay đổi giá có hiệu lực. Ngày thông báo dựa trên khoảng thời gian sử dụng và ngày hết hạn của gói đăng ký. Để tiếp tục sử dụng gói đăng ký, người đăng ký phải đồng ý với việc thay đổi giá trên Google Play.
  • Việc thay đổi giá không áp dụng ngay cho người đăng ký hiện tại. Sau khi thay đổi giá của gói đăng ký, bạn có ít nhất 7 ngày để liên hệ với người đăng ký về việc thay đổi giá trước khi người đăng ký được thông báo trên Google Play. Người đăng ký có thể đồng ý với việc thay đổi giá trước khi được thông báo trên Google Play.
  • Quan trọng: Nếu người đăng ký không đồng ý với việc thay đổi giá, thì gói đăng ký sẽ bị hủy vào ngày gia hạn khi việc thay đổi giá có hiệu lực.

Thay đổi giá của gói đăng ký

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên menu bên trái, nhấp vào Sự hiện diện trong cửa hàng > Sản phẩm trong ứng dụng > Đăng ký
 4. Chọn một gói đăng ký.
 5. Trong mục “Định giá”, hãy thay đổi giá của gói đăng ký.
 6. Nhấp vào Lưu.

Mẹo quản lý các thay đổi về giá

 • Sau khi thay đổi giá của một gói đăng ký, bạn sẽ không thể hoàn nguyên giá đó.
 • Sau khi thay đổi giá gói đăng ký, bạn nên liên hệ với người đăng ký bị ảnh hưởng để thông báo với họ rằng sự thay đổi này sắp diễn ra. Người đăng ký sẽ được thông báo tự động về việc thay đổi giá trên Google Play trước 30 ngày kể từ ngày có hiệu lực. Tuy nhiên, bạn nên liên hệ với người đăng ký trong vòng 7 ngày kể từ ngày thay đổi giá để giữ chân nhiều người đăng ký hơn.
 • Bạn có thể thay đổi giá của một gói đăng ký nhiều lần. Tuy nhiên, bạn không nên thay đổi giá nhiều lần vì mỗi lần thay đổi giá, bạn có thể mất một số người đăng ký. Vì vậy, hãy cân nhắc kỹ trước khi thực hiện.
  • Lưu ý: Nếu trong một khoảng thời gian ngắn, bạn thay đổi giá của một gói đăng ký hai lần, thì người đăng ký sẽ phải đồng ý với lần thay đổi giá lần đầu tiên và sau đó, phải đồng ý với lần thay đổi giá thứ hai để mức giá mà bạn chủ định có hiệu lực.
 • Nếu muốn cung cấp một mức giá cho người đăng ký hiện tại và mức giá khác cho người dùng mới, thì bạn có thể tạo một gói đăng ký mới có mức giá bạn muốn cung cấp cho người dùng mới. Bằng cách này, người đăng ký hiện tại có thể tiếp tục gia hạn gói đăng ký của mình mà không phải đồng ý với việc thay đổi giá.
Nâng cấp hoặc hạ cấp

Với các gói đăng ký trong ứng dụng, bạn có thể cho phép người dùng nâng cấp hoặc hạ cấp gói đăng ký hiện có của họ thành gói khác mà ứng dụng của bạn cung cấp. Ví dụ, người dùng có thể thay đổi từ đăng ký theo tháng thành theo năm hoặc từ đăng ký cơ bản thành cao cấp.

Người dùng sẽ không nhận được tiền hoàn lại cho gói cũ của mình. Do thời gian chưa sử dụng trong gói đăng ký hiện tại vẫn còn nên khoản phí đầu tiên của gói đăng ký mới của người dùng sẽ được hoãn lại.

Thời gian gia hạn

Thời gian gia hạn cho phép người đăng ký cập nhật phương thức thanh toán nếu phương thức thanh toán định kỳ bị từ chối. Điều này có thể hữu ích nếu những người đăng ký có thẻ tín dụng đã hết hạn, đã đăng ký bằng thẻ trả trước hoặc hủy bỏ thẻ mà không cập nhật thông tin thanh toán của họ.

Thanh toán bị từ chối và thời gian gia hạn

Vào đầu thời gian gia hạn, những người đăng ký nhận được email thông báo cho họ về thanh toán bị từ chối. Họ sẽ có thời gian để cập nhật phương thức thanh toán của mình mà không làm gián đoạn đăng ký. Sau khi những người đăng ký cập nhật phương thức thanh toán của họ lên hình thức thanh toán hợp lệ, ngày thanh toán đăng ký tiếp theo của họ vẫn như cũ.

Đối với các sản phẩm đăng ký mới, các giai đoạn gia hạn sau được đặt theo mặc định:

 • Đăng ký hàng tuần: 3 ngày
 • Thời gian đăng ký khác: 7 ngày

Thay đổi thời gian gia hạn

Bạn có thể thay đổi thời gian gia hạn (3, 7, 14 hoặc 30 ngày) cho các gói đăng ký riêng lẻ hoặc tắt thời gian gia hạn.

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng của bạn.
 3. Trên menu bên trái, hãy nhấp vào Sự hiện diện trong cửa hàngSản phẩm trong ứng dụng.
 4. Chọn tab Đăng ký.
 5. Chọn một gói đăng ký.
 6. Thay đổi cài đặt thời gian gia hạn của bạn.

Kết thúc thời gian gia hạn

Nếu hết thời gian gia hạn mà phương thức thanh toán của người đăng ký vẫn bị từ chối thì gói đăng ký sẽ bị hủy. Đồng thời, người đăng ký sẽ mất quyền truy cập vào nội dung đăng ký của mình.

Tạm ngưng tài khoản đối với các khoản thanh toán bị từ chối

Nếu phương thức thanh toán định kỳ của người đăng ký bị từ chối, thì bạn có thể tạm ngưng gói đăng ký của người dùng đó và hạn chế họ truy cập vào nội dung của bạn trong vòng 30 ngày trong khi chúng tôi thử lại giao dịch thanh toán. Nếu đã kích hoạt thì tính năng tạm ngưng tài khoản sẽ áp dụng cho tất cả các gói đăng ký trong ứng dụng của bạn.

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng của bạn.
 3. Trên menu bên trái, nhấp vào Sự hiện diện trong cửa hàng > Sản phẩm trong ứng dụng > Đăng ký.
 4. Mở rộng phần "Cài đặt đăng ký".
 5. Chọn hộp kiểm bên cạnh mục "Kích hoạt tính năng tạm ngưng tài khoản". 

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về việc triển khai tính năng tạm ngưng tài khoản, hãy truy cập vào trang web dành cho Nhà phát triển Android để biết thêm thông tin. 

Tạm dừng

 Để giảm tỷ lệ người dùng tự rời bỏ ứng dụng và cung cấp cho người dùng một giải pháp thay thế cho việc hủy gói đăng ký, bạn có thể cho phép người dùng tạm dừng gói đăng ký. Nếu được kích hoạt, tính năng tạm dừng sẽ áp dụng cho tất cả các gói đăng ký ngoại trừ SKU hàng năm trong ứng dụng của bạn. Trạng thái tạm dừng tài khoản phải được kích hoạt để cho phép việc tạm dừng. Để cho phép người dùng tạm dừng:

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng của bạn.
 3. Trên menu bên trái, nhấp vào Sự hiện diện trong cửa hàng > Sản phẩm trong ứng dụng > Đăng ký
 4. Mở rộng phần "Cài đặt đăng ký".
 5. Bên cạnh "Kích hoạt trạng thái tạm dừng", chọn hộp kiểm.
Hủy

Trải nghiệm người dùng

Nếu người dùng hủy đăng ký, người dùng đó sẽ không nhận được tiền hoàn lại. Thay vào đó, họ sẽ có quyền truy cập vào đăng ký đã mua cho tới khi kết thúc thời gian đăng ký trả trước.

Khôi phục đăng ký trong ứng dụng

Để giúp những người dùng đã hủy đăng ký và muốn đăng ký lại, bạn có thể cho phép người dùng đăng ký lại trong ứng dụng của bạn mà không cần đợi cho tới khi hết thời hạn của đăng ký hiện có. Khi người dùng đăng ký lại trước khi kết thúc thời gian đăng ký hiện có, họ sẽ thấy phí là 0 USD.

Khôi phục đăng ký từ ứng dụng Cửa hàng Play

Nếu bạn cho phép người dùng khôi phục đăng ký, người dùng có thể khôi phục quyền truy cập vào đăng ký đã hủy nhưng chưa hết hạn từ ứng dụng Cửa hàng Play. Khi người dùng khôi phục quyền truy cập, họ sẽ xác nhận ngày thanh toán tiếp theo và bạn sẽ nhận được thông báo. 

Mẹo: Tính năng này hoạt động tốt nhất khi bạn đã thiết lập thông báo dành cho nhà phát triển theo thời gian thực.

Cách cho phép người dùng khôi phục đăng ký:

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng của bạn.
 3. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Sự hiện diện trong cửa hàng > Sản phẩm trong ứng dụng > Đăng ký.
 4. Mở rộng phần "Cài đặt đăng ký".
 5. Chọn hộp bên cạnh "Cho phép người dùng khôi phục đăng ký".

Trách nhiệm của nhà phát triển

 • Bạn (với tư cách là nhà cung cấp nội dung hoặc quyền truy cập) có thể trực tiếp thực thi chính sách hoàn lại tiền linh hoạt hơn với người dùng của bạn. Bạn có trách nhiệm thông báo cho người dùng về mọi thay đổi đối với chính sách hoàn lại tiền của bạn và đảm bảo rằng các chính sách đó tuân thủ luật hiện hành.
 • Trong một số trường hợp, người dùng có thể liên hệ trực tiếp với bạn để yêu cầu hủy đăng ký. Trong trường hợp này và các trường hợp tương tự, bạn có thể sử dụng API phía máy chủ để trực tiếp hủy đăng ký của người dùng từ máy chủ của mình.
 • Bạn phải hỗ trợ một gói đăng ký miễn là gói đăng ký đó có tối thiểu một người dùng đang hoạt động. Nếu nhà phát triển không hỗ trợ các gói đăng ký có người dùng đang hoạt động, thì tài khoản của nhà phát triển đó sẽ bị tạm ngưng và gói đăng ký của người dùng sẽ được hoàn tiền bằng cách sử dụng tài khoản của nhà phát triển đó.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?