Tạo một gói đăng ký

Hãy xem lại Chính sách đăng ký chúng tôi mới cập nhật trong Trung tâm chính sách dành cho nhà phát triển để đảm bảo ứng dụng của bạn tuân thủ các thay đổi mới nhất.

Khi sử dụng dịch vụ Google Play Billing, bạn có thể cung cấp các sản phẩm trong ứng dụng tính phí định kỳ cho những người dùng sử dụng nội dung hoặc dịch vụ, gọi là gói đăng ký. Gói đăng ký có thể bao gồm các mục như nhóm ứng dụng, trò chơi hoặc nội dung khác có tính phí định kỳ bên trong ứng dụng của bạn trên Google Play.

Bạn có thể cung cấp nhiều gói đăng ký trong cùng một ứng dụng. Giá của gói đăng ký phải nằm trong khoảng giá được chấp nhận. Bạn không thể hủy phát hành gói đăng ký.

Lưu ý quan trọng: Chúng tôi áp dụng Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển trên Google Play và phí giao dịch cho các sản phẩm trong ứng dụng, bao gồm cả các gói đăng ký và sản phẩm được quản lý.

Tính sẵn có

Nếu bạn ở một địa điểm có hỗ trợ việc đăng ký làm người bán, bạn có thể sử dụng Google Play Billing.

Nếu bạn đang ở một địa điểm được hỗ trợ và muốn bắt đầu sử dụng các tính năng Google Play Billing trong ứng dụng, hãy thiết lập hồ sơ thanh toánxem lại tài liệu về API Google Play Billing.

Sau khi bạn tạo một gói đăng ký, người dùng chạy phiên bản mới nhất của Cửa hàng Google Play có thể sử dụng gói đăng ký này.

Gói đăng ký và thời hạn dùng thử miễn phí

 • Theo tuần: Không thể tính phí đăng ký theo tuần bằng hình thức thanh toán trực tiếp qua nhà cung cấp dịch vụ di động.
 • 1 tháng
 • 3 tháng
 • 6 tháng
 • Hằng năm

Thêm gói đăng ký vào ứng dụng

Cách thêm gói đăng ký cũng tương tự như cách thêm sản phẩm được quản lý, ngoại trừ việc giá được đặt cho một khoảng thời gian.

Trước khi tạo gói đăng ký, hãy nhớ lập kế hoạch về ID sản phẩm một cách cẩn thận. ID sản phẩm phải là duy nhất cho ứng dụng của bạn và không thể thay đổi hoặc sử dụng lại được sau khi tạo.

 • ID sản phẩm phải bắt đầu bằng chữ thường hoặc số, đồng thời chỉ được chứa chữ thường (a-z), số (0-9), dấu gạch dưới (_) và dấu chấm (.)
 • Lưu ý: Mã sản phẩm android.test cùng với tất cả các mã sản phẩm bắt đầu bằng android.test hiện chưa sẵn sàng sử dụng.

Trước khi thêm gói đăng ký, hãy xem Chính sách đăng ký.

Để thêm gói đăng ký, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Nhấp vào biểu tượng Tất cả ứng dụng Tât cả các ứng dụng.
 3. Chọn một ứng dụng.
 4. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Sự hiện diện của cửa hàng > Sản phẩm trong ứng dụng > Gói đăng ký.
 5. Nhấp vào Tạo đăng ký.
 6. Nhập chi tiết sản phẩm.
  • Tiêu đề: Tên ngắn của mặt hàng (tối đa 55 ký tự, nhưng bạn chỉ nên sử dụng tiêu đề 25 ký tự để hiển thị chính xác trong mọi ngữ cảnh), chẳng hạn "Thuốc ngủ".
  • Mô tả: Mô tả dài về mặt hàng (tối đa 80 ký tự), chẳng hạn như "Khiến các sinh vật ngủ ngay lập tức".
  • Lợi ích: Liệt kê tối đa 4 lợi ích, mỗi lợi ích mô tả một tính năng của gói đăng ký (tối đa 40 ký tự cho mỗi lợi ích)
   • Lợi ích phải nêu bật các tính năng nhằm giúp người dùng hiểu rõ hơn về những gì mà gói ứng dụng của bạn đem lại, chẳng hạn như "Danh mục đầy đủ gồm các chương trình truyền hình và phim".
   • Không phải người dùng nào cũng đủ điều kiện hưởng giá khuyến mại hay gói dùng thử miễn phí. Vì vậy, bạn không nên đề cập những lợi ích liên quan đến việc dùng thử miễn phí hay giá cả. Ví dụ: bạn không được phép đề cập đến lợi ích "Dùng thử 7 ngày miễn phí".
  • Giá: Nhập giá bằng đồng nội tệ của bạn.
 7. Bên cạnh “Trạng thái”, hãy chọn Hoạt động hoặc Không hoạt động.
 8. Để người dùng có thể mua sản phẩm thì sản phẩm đó phải ở trạng thái hoạt động và nhà phát triển cũng đã phát hành ứng dụng chứa sản phẩm đó.
 9. Nếu bạn sử dụng tài khoản thử nghiệm, thì các mặt hàng đang hoạt động sẽ có trong ứng dụng chưa phát hành. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào trang web dành cho nhà phát triển Android của chúng tôi.
 10. Nhấp vào Lưu.

Phương án đặt giá cho gói đăng ký

Giá của gói đăng ký

Bạn có thể chọn cung cấp một số nội dung hoặc dịch vụ trong ứng dụng của mình cho người dùng theo cước phí định kỳ trong một khoảng thời gian nhất định. Người dùng sẽ bị tính phí theo cước phí và tần suất bạn đã chọn cho đến khi họ hủy gói đăng ký. 

Ví dụ: người dùng mua gói đăng ký theo kỳ hạn một năm vào ngày 1 tháng 1 với giá $10 sẽ có quyền truy cập vào gói này cho đến ngày 31 tháng 12 và sẽ bị tính phí $10 vào ngày gia hạn tiếp theo.

Yêu cầu

 • Là nhà phát triển, bạn phải minh bạch về mọi dịch vụ đăng ký hoặc nội dung trong ứng dụng của mình. 
 • Bạn phải cung cấp thông tin rõ ràng về ưu đãi trên các quảng cáo trong ứng dụng hoặc trên màn hình chờ. 
 • Bạn phải giải thích rõ ràng các điều khoản ưu đãi, bao gồm chi phí của gói đăng ký, tần suất của chu kỳ thanh toán, cũng như liệu gói ứng dụng của bạn có yêu cầu đăng ký để sử dụng hay không. Hãy đảm bảo rằng người dùng không cần phải thực hiện thêm thao tác nào để kiểm tra thông tin này.
 • Giá đăng ký phải nằm trong khoảng giá được chấp nhận.
 • Tiêu đề của gói đăng ký hoặc tên SKU của bạn phải phản ánh chính xác ưu đãi của bạn. Ví dụ: đừng đặt tên cho gói đăng ký của bạn là "Bản dùng thử miễn phí".
Giá ưu đãi

Với mức giá ưu đãi cho người dùng mới, bạn có thể chỉ định giá ban đầu áp dụng cho một số ngày, tuần, tháng hoặc chu kỳ thanh toán đã đặt. Ví dụ: bạn có thể cung cấp gói đăng ký giá $1 mỗi tháng trong ba tháng đầu tiên. Hoặc, bạn có thể cung cấp giá ưu đãi cho người dùng mới ở mức $1 cho 10 ngày, sau đó là giá hàng tháng thông thường.

Khi kết thúc thời gian ưu đãi cho người dùng mới, người dùng sẽ bị tính giá đăng ký đầy đủ.

Yêu cầu

 • Bạn phảimô tả rõ ràng và chính xác các điều khoản của chế độ ưu đãi, bao gồm cả thời hạn sử dụng, giá tiền cùng thông tin mô tả về các dịch vụ hoặc nội dung mà người dùng có thể sử dụng. 
 • Hãy trình bày rõ ràng về điều khoản áp dụng sau khi thời gian ưu đãi cho người dùng mới kết thúc, bao gồm mức phí họ phải trả và cách hủy đăng ký.
 • Thời gian ưu đãi tối thiểu là 3 ngày và tối đa là 12 tháng.
 • Giá ưu đãi cho người dùng mới phải nằm trong khoảng giá được chấp nhận và thấp hơn giá đầy đủ của gói đăng ký.
 • Nếu bạn cung cấp bản dùng thử miễn phí và giá ưu đãi cho người dùng mới thì khi hết thời gian dùng thử, người dùng sẽ bị tính phí theo giá ưu đãi cho người dùng mới.
 • Mỗi lần, người dùng chỉ có thể nhận được một sản phẩm đăng ký cụ thể (SKU) theo giá ưu đãi cho người dùng mới.
 • Nếu thời gian ưu đãi cho người dùng mới là khoảng thời gian khác với thời gian đăng ký thì giá ưu đãi cho người dùng mới phải thấp hơn mỗi ngày so với giá gốc. Ví dụ: nếu gói đăng ký có giá là $15 mỗi tháng (hoặc $0,5 mỗi ngày), thì giá ưu đãi cho người dùng mới kéo dài một tuần phải thấp hơn $3,5. Trong những phép tính trên, một tháng luôn được coi là 30 ngày. 

Để biết thêm thông tin và ví dụ, hãy xem Bản dùng thử miễn phí và ưu đãi cho người dùng mới trong Trung tâm chính sách dành cho nhà phát triển.

Thêm giá ưu đãi

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Nhấp vào biểu tượng Tất cả ứng dụng Tât cả các ứng dụng.
 3. Chọn một ứng dụng.
 4. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Sự hiện diện của cửa hàng > Sản phẩm trong ứng dụng > Gói đăng ký.
 5. Bên cạnh "Giá giới thiệu", hãy nhập giá giới thiệu của bạn (theo đơn vị tiền tệ mặc định) và số ngày, tuần, tháng hoặc chu kỳ thanh toán định kỳ áp dụng.
 6. Nếu bạn chọn chu kỳ thanh toán thì giá ưu đãi sẽ lặp lại cho số chu kỳ thanh toán mà bạn nhập. Nếu bạn chọn ngày, tuần hoặc tháng thì giá ưu đãi cho người dùng mới sẽ chỉ áp dụng cho người dùng 1 lần trong suốt khoảng thời gian đã chỉ định. 
 7. Chúng tôi sử dụng giá bạn nhập làm cơ sở để tính giá cụ thể cho từng thị trường. Để cập nhật giá địa phương theo cách thủ công, hãy chọn Chỉnh sửa giá.
 8. Để biết thêm thông tin về cách quản lý giá gói đăng ký ở từng thị trường, hãy truy cập vào phần tùy chọn điều chỉnh sản phẩm trong ứng dụng.
 9. Lưu thay đổi.
Dùng thử miễn phí
Bằng việc thiết lập bản dùng thử miễn phí, bạn có thể cho phép người dùng dùng thử gói đăng ký trước khi mua. Các bản dùng thử miễn phí sẽ hoạt động trong một khoảng thời gian mà bạn đã đặt, sau đó sẽ tự động chuyển sang gói đăng ký đầy đủ theo mức giá và thời hạn thanh toán của gói đăng ký đó. Bạn có thể thiết lập bản dùng thử miễn phí cho bất kỳ loại gói đăng ký nào.
Lưu ý: Kể từ ngày 10 tháng 1 năm 2018, người dùng chỉ có thể nhận được một bản dùng thử miễn phí cho tất cả các gói đăng ký hiện có trong ứng dụng của bạn. Nếu bạn muốn cung cấp một bản dùng thử miễn phí cho mỗi sản phẩm đăng ký, bạn có thể thay đổi cài đặt trong Play Console.

Yêu cầu

 • Bạn phải cho người dùng biết: 
  • với bản dùng thử miễn phí, họ có thể sử dụng dịch vụ hoặc nội dung nào, 
  • cách thức và thời điểm bản dùng thử miễn phí sẽ chuyển đổi thành gói đăng ký có tính phí, 
  • gói đăng ký trả phí sẽ có giá bao nhiêu, 
  • và người dùng hủy như thế nào nếu họ không muốn chuyển sang gói đăng ký có tính phí.
 • Bạn có thể tạo một bản dùng thử miễn phí cho mỗi sản phẩm đăng ký.
 • Mỗi SKU đăng ký cần có một thời hạn dùng thử.
 • Bản dùng thử miễn phí luôn có giá 0 đô la Mỹ.
 • Khoảng thời gian dùng thử phải từ 3 ngày trở lên.
 • Bạn có thể thay đổi khoảng thời gian dùng thử bất kỳ lúc nào, nhưng chỉ những người mua gói đăng ký mới mới đủ điều kiện để sử dụng khoảng thời gian dùng thử cập nhật.
 • Người dùng chỉ có thể nhận được một bản dùng thử miễn phí nếu trước đây họ chưa mua gói đăng ký có áp dụng bản dùng thử đó.
 • Để biết thêm thông tin và ví dụ, hãy xem Bản dùng thử miễn phí và ưu đãi cho người dùng mới trong Trung tâm chính sách dành cho nhà phát triển.

  Thêm bản dùng thử miễn phí

  1. Đăng nhập vào Play Console.
  2. Nhấp vào biểu tượng Tất cả ứng dụng Tât cả các ứng dụng.
  3. Chọn một ứng dụng.
  4. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Sự hiện diện của cửa hàng > Sản phẩm trong ứng dụng > Gói đăng ký.
  5. Nhấp vào Cài đặt đăng ký.
  6. Chọn hộp kiểm bên cạnh “Bản dùng thử miễn phí cho mỗi gói đăng ký”.

  Cách người dùng bắt đầu dùng thử miễn phí

  Để bắt đầu dùng thử miễn phí, người dùng cần hoàn thành quy trình chuẩn để mua gói đăng ký trên Google Play. Trước tiên, người dùng sẽ không bị tính phí vì khoảng thời gian ban đầu đã bao gồm trong bản dùng thử miễn phí và họ sẽ nhận được email thông báo rằng gói đăng ký bao gồm cả thời hạn dùng thử miễn phí. Google Play ghi lại giao dịch $0 và gói đăng ký đó được đánh dấu là đã mua trong thời hạn dùng thử hoặc cho đến khi gói đăng ký đó bị hủy.

  Vào ngày đầu tiên sau khi kết thúc thời hạn dùng thử, người dùng sẽ bị tính mức phí đầy đủ của gói đăng ký qua phương thức thanh toán của họ. Mức phí này sẽ được tính định kỳ theo khoảng thời gian đã đặt của gói đăng ký đó. Trạng thái thanh toán có thể hiển thị dưới dạng đang chờ xử lý trong tối đa 24 giờ, ngay cả khi bạn không đặt thời gian gia hạn.

  Lưu ý: Nếu người dùng hủy một gói đăng ký bất cứ lúc nào trong thời hạn dùng thử, thì gói đăng ký đó vẫn ở trạng thái hoạt động cho đến khi kết thúc thời hạn dùng thử và họ sẽ không bị tính phí.

  Gói đăng ký nổi bật

  Ngoài việc bán các gói đăng ký trong ứng dụng của mình, bạn có thể bán trực tiếp một SKU nổi bật từ Cửa hàng Play bằng các gói đăng ký nổi bật. 

  Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng việc bán các gói đăng ký trực tiếp trên Cửa hàng Play có thể giúp tăng số người đăng ký nhưng cũng có thể giảm số lượt cài đặt. Bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng quyết định đánh đổi này có phù hợp với ứng dụng của mình không trước khi thiết lập gói đăng ký nổi bật. Ví dụ như đối với các ứng dụng đặt tường phí đăng ký để tiếp cận lượng lớn nội dung trên trong ứng dụng, bạn nên chọn gói đăng ký nổi bật.

  Lưu ý: Kể từ tháng 2 năm 2020, tính năng này chỉ áp dụng ở Hoa Kỳ.

  Yêu cầu

  • Ứng dụng của bạn phải hỗ trợ Billing Library phiên bản 2.0 trở lên. Bạn có thể tìm hiểu về Billing Library trên trang web dành cho Nhà phát triển Android.

  • Bạn cần triển khai API xác nhận mua hàng trong ứng dụng của mình. Bạn có thể tìm hiểu về cách triển khai API mua hàng trên trang web dành cho nhà phát triển Android

  • Vì sẽ hiển thị trên trang thông tin ứng dụng của Cửa hàng Play nên tên đăng ký mà nhà phát triển nhập vào phải thể hiện đúng tính chất của gói đăng ký. Ví dụ, bạn không nên đặt tên gói đăng ký là "Dùng thử miễn phí". Thay vào đó, hãy cân nhắc tiêu đề "Gói đăng ký VIP hằng tháng, chất lượng cao".

  • Nội dung mô tả gói đăng ký phải thể hiện chính xác tính chất của gói đăng ký. Bạn không nên chỉ lặp lại tiêu đề (ví dụ như "Gói đăng ký VIP hằng tháng, chất lượng cao") trong trường mô tả. Một bản mô tả hữu ích phải làm nổi bật những lợi ích của gói đăng ký và giúp người dùng hình dung được nội dung có trong gói đăng ký, chẳng hạn như “Thưởng thức tất cả các phim và chương trình truyền hình của chúng tôi, không lo quảng cáo". Hỗ trợ mọi thiết bị!”.

  Thiết lập gói đăng ký nổi bật

  Trước khi thiết lập gói đăng ký nổi bật, hãy đảm bảo gói đăng ký có tiêu đề và thông tin mô tả chính xác trên trang thông tin cửa hàng và đã bản địa hóa sang các ngôn ngữ khác. Người dùng sẽ thấy thông tin này trên trang thông tin cửa hàng của bạn.

  1. Đăng nhập vào Play Console.
  2. Chọn một ứng dụng.
  3. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Sự hiện diện của cửa hàng > Sản phẩm trong ứng dụng > Gói đăng ký.
  4. Trong phần "Cài đặt gói đăng ký nổi bật", hãy nhấp vào Quản lý các tùy chọn cài đặt.
  5. Bên cạnh mục "Gói đăng ký nổi bật", hãy chọn gói đăng ký bạn muốn làm nổi bật trên trang thông tin cửa hàng của mình.
  6. Trong mục "Nền tảng", hãy chọn các nền tảng bạn muốn áp dụng gói đăng ký nổi bật. Nhà phát triển có thể chọn tối đa ba tùy chọn cho mỗi nền tảng:
   • Bật cho tất cả người dùng: Tất cả những người dùng đủ điều kiện có thể xem và mua gói đăng ký nổi bật mà bạn cung cấp.
   • Chỉ bật cho người thử nghiệm được cấp phép: Chỉ người thử nghiệm được cấp phép mới có thể xem và mua gói đăng ký nổi bật của bạn. Trước khi phát hành, bạn có thể sử dụng tùy chọn này để xem thử phản ứng của người dùng về gói đăng ký.
   • Chưa bật: Đăng ký nổi bật không áp dụng với tất cả người dùng.
  7. Lưu thay đổi.

  Cách người dùng mua gói đăng ký nổi bật

  Sau khi bạn bật gói đăng ký nổi bật, người dùng Cửa hàng Play ở các quốc gia có tính năng này sẽ thấy tiêu đề, thông tin mô tả và giá gói đăng ký trên trang thông tin cửa hàng của bạn. Người dùng có thể lựa chọn Cài đặt để tải ứng dụng xuống mà không cần đăng ký, hoặc Cài đặt và dùng thử miễn phí để nhắc họ mua gói đăng ký.

  Sau khi chọn Cài đặt và dùng thử miễn phí, hệ thống sẽ kêu gọi người dùng mua gói đăng ký. Nếu người dùng mua gói đăng ký thì ứng dụng sẽ tự động được cài đặt trên thiết bị của họ.

  Lưu ý: Một số người dùng có thể thấy tùy chọn Đăng ký và cài đặt thay vì Cài đặt và dùng thử miễn phí, tùy thuộc vào việc họ có đủ điều kiện dùng thử miễn phí hay không.

  Quản lý các thay đổi đối với gói đăng ký

  Thay đổi giá

  Trải nghiệm người dùng

  Việc thay đổi giá của gói đăng ký hiện tại sẽ ảnh hưởng đến người dùng mới và người đăng ký hiện tại như sau:

  • Người dùng mới có thể thấy ngay giá mới của gói đăng ký và đăng ký gói đó trên Google Play.
  • Người dùng đang đăng ký mà sẽ phải trả theo mức giá cao hơn sẽ được thông báo về sự thay đổi giá này qua email và qua thông báo trên Google Play trong vòng 7 ngày kể từ khi giá thay đổi. Người đăng ký sẽ có 30 ngày để quyết định có chấp nhận giá mới hay không. Nếu người dùng không chấp nhận thì gói đăng ký của họ sẽ bị hủy vào ngày gia hạn tiếp theo.
   • Quan trọng: Việc tăng giá có thể làm tăng tỷ lệ người dùng rời bỏ gói đăng ký nếu người đăng ký không chấp nhận mức giá mới. Do đó, bạn nên liên hệ với những người đăng ký bị ảnh hưởng để thông báo cho họ về việc tăng giá trong vòng 7 ngày để giải thích cho việc thay đổi giá và nhắc người đăng ký về những giá trị mà họ sẽ nhận được.
   • Lưu ý: Nếu bạn thay đổi giá nhiều lần trước ngày gia hạn tiếp theo, thì người dùng chỉ phải trả lời chấp nhận hay không chấp nhận mức giá tại lần thay đổi gần nhất
  • Những người dùng đang đăng ký và sẽ trả theo mức giá thấp hơn sẽ được thông báo. Giá mới thấp hơn này sẽ được áp dụng từ ngày gia hạn tiếp theo.

  Thay đổi giá của gói đăng ký

  1. Đăng nhập vào Play Console.
  2. Chọn một ứng dụng.
  3. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Sự hiện diện của cửa hàng > Sản phẩm trong ứng dụng > Gói đăng ký
  4. Chọn một gói đăng ký.
  5. Trong mục “Định giá”, hãy thay đổi giá của gói đăng ký.
  6. Nhấp vào Lưu.

  Mẹo quản lý các thay đổi về giá

  • Sau khi thay đổi giá của một gói đăng ký, bạn sẽ không chuyển về mức giá cũ được nữa.
  • Bạn có thể nhiều lần thực hiện thay đổi giá của một gói đăng ký. Tuy nhiên, bạn không nên thay đổi giá nhiều lần. vì mỗi lần thay đổi giá, bạn có thể mất một số người đăng ký. Vì vậy, hãy cân nhắc kỹ trước khi thực hiện.
   • Lưu ý: Nếu trong một khoảng thời gian ngắn, bạn thay đổi giá của một gói đăng ký hai lần, thì người đăng ký sẽ phải đồng ý với lần thay đổi giá lần đầu tiên và sau đó, phải đồng ý với lần thay đổi giá thứ hai để mức giá mà bạn chủ định có hiệu lực.
  • Nếu muốn cung cấp một mức giá cho người đăng ký hiện tại và mức giá khác cho người dùng mới, thì bạn có thể tạo một gói đăng ký mới có mức giá bạn muốn cung cấp cho người dùng mới. Bằng cách này, người đăng ký hiện tại có thể tiếp tục gia hạn gói đăng ký của mình mà không phải đồng ý với việc thay đổi giá.
  Nâng cấp hoặc hạ cấp

  Với các gói đăng ký trong ứng dụng, bạn có thể cho phép người dùng nâng cấp hoặc hạ cấp gói đăng ký hiện có của họ thành gói khác mà ứng dụng của bạn cung cấp. Ví dụ, người dùng có thể thay đổi từ đăng ký theo tháng thành theo năm hoặc từ đăng ký cơ bản thành cao cấp.

  Người dùng sẽ không nhận được tiền hoàn lại cho gói cũ của mình. Do thời gian chưa sử dụng trong gói đăng ký hiện tại vẫn còn nên khoản phí đầu tiên của gói đăng ký mới của người dùng sẽ được hoãn lại.

  Thời gian gia hạn

  Thời gian gia hạn cho phép người đăng ký cập nhật phương thức thanh toán nếu phương thức thanh toán định kỳ bị từ chối. Tính năng này có thể hữu ích nếu người đăng ký có thẻ tín dụng đã hết hạn, đã đăng ký bằng thẻ trả trước hoặc hủy bỏ thẻ mà không cập nhật thông tin thanh toán của họ.

  Thanh toán bị từ chối và thời gian gia hạn

  Vào đầu thời gian gia hạn, những người đăng ký nhận được email thông báo cho họ về thanh toán bị từ chối. Họ sẽ có thời gian để cập nhật phương thức thanh toán của mình mà không làm gián đoạn gói đăng ký. Sau khi những người đăng ký cập nhật phương thức thanh toán của họ thành một hình thức hợp lệ, ngày thanh toán đăng ký tiếp theo của họ vẫn như cũ.

  Đối với các sản phẩm đăng ký mới, các giai đoạn gia hạn sau được đặt theo mặc định:

  • Gói đăng ký hằng tuần: 3 ngày
  • Gói đăng ký hằng tháng: 7 ngày
  • Các khoảng thời gian đăng ký khác: 14 ngày

  Thay đổi thời gian gia hạn

  Bạn có thể thay đổi thời gian gia hạn (3, 7, 14 hoặc 30 ngày) cho các gói đăng ký riêng lẻ hoặc tắt thời gian gia hạn.

  1. Đăng nhập vào Play Console.
  2. Chọn ứng dụng của bạn.
  3. Trên menu bên trái, hãy nhấp vào Sự hiện diện của cửa hàngSản phẩm trong ứng dụng.
  4. Chọn tab Đăng ký.
  5. Chọn một gói đăng ký.
  6. Thay đổi chế độ cài đặt thời gian gia hạn của bạn.

  Kết thúc thời gian gia hạn

  Nếu hết thời gian gia hạn mà phương thức thanh toán của người đăng ký vẫn bị từ chối thì gói đăng ký sẽ bị hủy. Đồng thời, người đăng ký sẽ mất quyền truy cập vào nội dung đăng ký của mình.

  Tạm ngưng tài khoản đối với các khoản thanh toán bị từ chối

  Nếu phương thức thanh toán định kỳ của người đăng ký bị từ chối, thì bạn có thể tạm ngưng gói đăng ký của người dùng đó và hạn chế họ truy cập vào nội dung của bạn trong vòng 30 ngày trong khi chúng tôi thử lại giao dịch thanh toán. Nếu đã kích hoạt thì tính năng tạm dừng tài khoản sẽ áp dụng cho tất cả các đăng ký trong ứng dụng của bạn.

  1. Đăng nhập vào Play Console.
  2. Chọn ứng dụng của bạn.
  3. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Sự hiện diện của cửa hàng > Sản phẩm trong ứng dụng > Gói đăng ký.
  4. Mở rộng phần "Cài đặt gói đăng ký".
  5. Chọn hộp kiểm bên cạnh phần "Kích hoạt tính năng tạm ngưng tài khoản".

  Quan trọng: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2020, tất cả ứng dụng bắt buộc phải có tính năng tạm ngưng tài khoản.

  Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về việc triển khai tính năng tạm ngưng tài khoản, hãy truy cập vào trang web dành cho Nhà phát triển Android để biết thêm thông tin. 

  Tạm dừng

  Để giảm tỷ lệ người dùng tự rời bỏ ứng dụng và cung cấp cho người dùng một giải pháp thay thế cho việc hủy gói đăng ký, bạn có thể cho phép người dùng tạm dừng gói đăng ký. Nếu được kích hoạt, tính năng tạm dừng áp dụng cho tất cả các gói đăng ký ngoại trừ SKU hằng năm trong ứng dụng của bạn. Tính năng tạm ngưng tài khoản phải được kích hoạt để cho phép tạm dừng. Để cho phép người dùng tạm dừng:

  1. Đăng nhập vào Play Console.
  2. Chọn ứng dụng của bạn.
  3. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Sự hiện diện của cửa hàng > Sản phẩm trong ứng dụng > Gói đăng ký. 
  4. Mở rộng phần "Cài đặt gói đăng ký".
  5. Chọn hộp kiểm bên cạnh phần "Kích hoạt trạng thái tạm dừng".

  Quan trọng: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2020, trạng thái tạm dừng sẽ được kích hoạt theo mặc định

  Số lượt hủy

  Trải nghiệm người dùng

  Nếu người dùng hủy đăng ký, người dùng đó sẽ không nhận được tiền hoàn lại. Thay vào đó, họ sẽ có quyền truy cập vào đăng ký đã mua cho tới khi kết thúc thời gian đăng ký trả trước.

  Khôi phục đăng ký trong ứng dụng

  Để giúp những người dùng đã hủy đăng ký và muốn đăng ký lại, bạn có thể thêm tính năng cho phép người dùng đăng ký lại trong ứng dụng của bạn mà không cần đợi cho tới khi hết thời hạn của gói đăng ký của họ. Khi người dùng đăng ký lại trước khi kết thúc thời gian đăng ký hiện có, họ sẽ thấy phí là 0 USD.

  Khôi phục gói đăng ký từ ứng dụng Cửa hàng Play

  Nếu bạn cho phép người dùng khôi phục gói đăng ký, người dùng có thể khôi phục quyền truy cập vào gói đăng ký đã hủy nhưng chưa hết hạn từ ứng dụng Cửa hàng Play. Khi người dùng khôi phục quyền truy cập, họ sẽ xác nhận ngày thanh toán tiếp theo và bạn sẽ nhận được thông báo. 

  Mẹo: Tính năng này hoạt động tốt nhất khi bạn đã thiết lập thông báo dành cho nhà phát triển theo thời gian thực.

  Cách cho phép người dùng khôi phục gói đăng ký:

  1. Đăng nhập vào Play Console.
  2. Chọn ứng dụng của bạn.
  3. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Sự hiện diện của cửa hàng > Sản phẩm trong ứng dụng > Gói đăng ký.
  4. Mở rộng phần "Cài đặt gói đăng ký".
  5. Chọn hộp bên cạnh "Cho phép người dùng khôi phục đăng ký".

  Trách nhiệm của nhà phát triển

  • Bạn phải đảm bảo rằng ứng dụng của mình hướng dẫn cho người dùng biết rõ cách quản lý hoặc hủy gói nội dung mà họ đăng ký.
  • Bạn (với tư cách là người cung cấp nội dung hoặc quyền truy cập) có thể trực tiếp áp dụng một chính sách hoàn lại tiền linh hoạt hơn cho người dùng. Bạn có trách nhiệm thông báo cho người dùng về mọi thay đổi đối với chính sách hoàn lại tiền của bạn và đảm bảo rằng các chính sách đó tuân thủ luật hiện hành.
  • Trong một số trường hợp, người dùng có thể liên hệ trực tiếp với bạn để yêu cầu hủy gói đăng ký. Trong trường hợp này và các trường hợp tương tự, bạn có thể sử dụng API phía máy chủ để trực tiếp hủy đăng ký của người dùng từ máy chủ của mình.
  • Bạn phải hỗ trợ một gói đăng ký miễn là gói đăng ký đó có tối thiểu một người dùng đang hoạt động. Nếu nhà phát triển không hỗ trợ các gói đăng ký có người đang dùng, thì tài khoản của nhà phát triển đó sẽ bị tạm ngưng và người dùng sẽ nhận tiền hoàn lại cho gói đăng ký từ tài khoản của nhà phát triển đó.

  Để biết thêm thông tin và ví dụ, vui lòng xem Quản lý và hủy trong Trung tâm chính sách dành cho nhà phát triển.

  Thông tin này có hữu ích không?
  Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

  Bạn cần trợ giúp thêm?

  Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố