Skapa en prenumeration

Läs vår uppdaterade prenumerationspolicy i policycentret för utvecklare för att se till att appen uppfyller de senaste kraven.

Med Google Play Fakturering kan du erbjuda produkter i appar där användarna debiteras för innehåll eller tjänster på återkommande basis, så kallade prenumerationer. Prenumerationer kan omfatta sådant som en samling appar, spel eller annat innehåll i din app på Google Play mot en återkommande avgift.

Du kan erbjuda flera prenumerationer inom samma app. Prenumerationer måste prissättas inom det godkända prisintervallet. Det går inte att ta bort publiceringen av prenumerationer.

Viktigt! Google Plays programpolicy för utvecklare och transaktionsavgifter gäller för produkter i appar. Det gäller både hanterade produkter och prenumerationer.

Tillgänglighet

Om det finns stöd för registrering som säljare där du bor kan du använda Google Play Fakturering.

Om det finns sådant stöd i området och du vill börja använda funktioner från Google Play Fakturering i dina appar kan du konfigurera en betalningsprofil och läsa igenom dokumentationen för Google Play Billing API.

När du har skapat en prenumeration är den tillgänglig för användare som har den senaste versionen av Google Play Butik.

Prenumerationer och kostnadsfria provperioder

 • Veckoprenumeration: För tillfället går det inte att använda direktdebitering via operatören för veckoprenumerationer.
 • 1-månadsprenumeration
 • 3-månadersprenumeration
 • 6-månadersprenumeration
 • Årsprenumeration

Lägga till en prenumeration i appen

Du lägger till en prenumeration på ungefär samma sätt som du lägger till en hanterad produkt, förutom att priset gäller en viss tidsperiod.

Det är viktigt att du har produkt-id:n med en genomtänkt struktur innan du skapar en prenumeration. Alla produkt-id:n måste vara unika för appen och kan inte ändras eller återanvändas efter att de har skapats.

 • Ett produkt-id måste börja med en liten bokstav eller siffra och får endast bestå av små bokstäver (a–z), siffror (0–9), understreck (_) och punkter (.).
 • Obs! Du kan inte använda android.test som produkt-id, och inte heller ett produkt-id som börjar med android.test.

Läs vår prenumerationspolicy innan du lägger till prenumerationer.

Så här lägger du till en prenumeration:

 1. Logga in på Play Console.
 2. Klicka på Alla appar Alla appar.
 3. Välj en app.
 4. Klicka på Butiksvisning i menyn till vänster > Produkter i appar > Prenumerationer.
 5. Klicka på Skapa prenumeration.
 6. Ange information om produkten.
  • Namn: Ett kort namn på objektet (upp till 55 tecken, men vi rekommenderar att du inte använder mer än 25 tecken i ett namn så att det visas korrekt i alla sammanhang), t.ex. Sömndryck.
  • Beskrivning: En beskrivning av objektet (upp till 80 tecken), t.ex. Får varelser att somna omedelbart.
  • Fördelar: Ange upp till fyra fördelar som var och en beskriver en funktion som ingår i prenumerationen (upp till 40 tecken per fördel)
   • Fördelarna ska framhäva funktioner som ger användarna en bättre uppfattning om vad som ingår i prenumerationen, t.ex. Fullständig katalog över tv-program och filmer. 
   • Du ska inte nämna gratis provperioder eller kampanjpriser i fördelen (t.ex. Testa gratis i sju dagar) eftersom inte alla användare uppfyller kraven.
  • Pris: Ange ett pris i lokal valuta.
 7. Välj Aktiv eller Inaktiv bredvid Status.
 8. En produkt går bara att köpa om den är aktiv och finns i en publicerad app.
 9. Om du använder ett testkonto är aktiva objekt tillgängliga i appar som inte har publicerats. Läs mer på webbplatsen för Android-utvecklare.
 10. Klicka på Spara.

Prisalternativ för prenumerationer

Prenumerationspriser

Du kan välja att göra visst innehåll eller vissa tjänster i appen tillgängliga för användare mot en återkommande avgift under en viss tidsperiod. Användare kommer att debiteras ditt valda pris i enlighet med vald faktureringsperiod tills de väljer att avsluta prenumerationen. 

Om en användare till exempel köper en prenumeration på ett år den 1 januari för 10 USD har användaren åtkomst till prenumerationen fram till den 31 december och debiteras 10 USD på förnyelsedatumet.

Krav

 • Du som utvecklare måste vara transparent när det gäller prenumerationstjänster eller innehåll du erbjuder i din app. 
 • Du måste förmedla erbjudandet tydligt i alla kampanjer i appar eller på välkomstskärmar. 
 • Du måste vara tydlig med dina erbjudandevillkor, inklusive kostnaden för prenumerationen, hur lång faktureringsperioden är och om en prenumeration krävs för att använda appen. Användarna ska kunna granska informationen utan att behöva utföra ytterligare åtgärder.
 • Priser för prenumerationer måste ligga inom det godkända prisintervallet.
 • Prenumerationens namn eller SKU-namn måste beskriva erbjudandet på ett korrekt sätt. Kalla inte prenumerationen ”Gratis provperiod”, till exempel.
Introduktionspriser

Du kan ange ett introduktionspris som gäller ett bestämt antal dagar, veckor, månader eller faktureringsperioder. Det är till exempel möjligt att erbjuda en prenumeration för 1 USD i månaden de första tre månaderna. Eller så kan du erbjuda ett introduktionspris på 1 USD i tio dagar innan ordinarie månadspris börjar gälla.

När introduktionsperioden har löpt ut debiteras användarna prenumerationens ordinarie pris.

Krav

 • Du måste beskrivavillkoren för erbjudandet så tydligt som möjligt, bland annat tidslängden, priset och ange vilket innehåll och vilka tjänster som är tillgängliga. 
 • Var tydlig med vad som händer när introduktionserbjudandet upphör, inklusive hur mycket användarna debiteras och hur de kan avsluta prenumerationen.
 • Introduktionsperioden får pågå i minst 3 dagar och högst 12 månader.
 • Introduktionspriser måste vara inom det godkända prisintervallet och lägre än prenumerationens ordinarie pris.
 • Om du erbjuder en gratis provperiod och ett introduktionspris debiteras användarna introduktionspriset när provperioden har löpt ut.
 • En användare kan bara få ett introduktionspris för en viss prenumerationsprodukt (SKU) en gång.
 • Om introduktionstiden och prenumerationstiden är olika långa måste introduktionspriset per dag vara lägre än det ordinarie priset per dag. Om en prenumeration till exempel kostar 15 USD/månad (d.v.s. 0,50 USD/dag) måste priset för en introduktionsperiod på en vecka vara lägre än 3,50 USD. En månad anses alltid vara 30 dagar i detta avseende. 

Mer information och exempel finns i artikeln om gratis provperioder och introduktionserbjudanden i policycentret för utvecklare.

Lägga till ett introduktionspris

 1. Logga in på Play Console.
 2. Klicka på Alla appar Alla appar.
 3. Välj en app.
 4. Klicka på Butiksvisning på menyn till vänster > Produkter i appar > Prenumerationer.
 5. Ange introduktionspriset (i standardvalutan) och antalet tillämpliga dagar, veckor, månader eller faktureringsperioder bredvid Introduktionspris.
 6. Om du väljer faktureringsperioder återkommer introduktionspriset regelbundet under antalet faktureringsperioder som du anger. Om du väljer dagar, veckor eller månader debiteras användaren introduktionspriset en gång under den angivna tidsperioden. 
 7. Vi använder priset som du anger som grund för beräkningen av marknadsspecifika priser. Om du vill uppdatera lokala priser manuellt väljer du Redigera pris.
 8. Mer information om hur du hanterar marknadsspecifika priser finns i artikeln om konfigurationsalternativ för produkter i appar.
 9. Spara ändringarna.
Gratis provperioder
Med en kostnadsfri provperiod kan du låta användarna testa en prenumeration innan de betalar. Den kostnadsfria provperioden löper under den tid du har angett och konverteras därefter automatiskt till en ordinarie prenumeration till det pris och under den tidsperiod som gäller för prenumerationen. Alla prenumerationer kan ha en kostnadsfri provperiod.
Obs! Från och med den 10 januari 2018 får användarna bara en kostnadsfri provperiod per app, även om flera prenumerationer erbjuds i den. Om du vill erbjuda en kostnadsfri provperiod per prenumerationsprodukt kan du ändra inställningen på Play Console.

Krav

 • Du måste informera användarna om 
  • vilket innehåll eller vilka tjänster de får tillgång till under den gratis provperioden 
  • hur och när den gratis provperioden övergår i en betalprenumeration 
  • hur mycket betalprenumerationen kostar 
  • hur de kan avsluta prenumerationen om betalversionen inte önskas.
 • Du kan skapa en gratis provperiod per prenumerationsprodukt.
 • Det behövs en provperiod per prenumerations-SKU.
 • Kostnadsfria provperioder kostar alltid 0 USD.
 • Provperioden måste vara minst tre dagar.
 • Du kan ändra provperioden när som helst, men den uppdaterade provperioden gäller bara nya prenumerationsköp.
 • Användarna är bara berättigade till en gratis provperiod om de inte har köpt den aktuella prenumerationen tidigare.
 • Mer information och exempel finns i artikeln om gratis provperioder och introduktionserbjudanden i policycentret för utvecklare.

  Lägga till en gratis provperiod

  1. Logga in på Play Console.
  2. Klicka på Alla appar Alla appar.
  3. Välj en app.
  4. Klicka på Butiksvisning på menyn till vänster > Produkter i appar > Prenumerationer.
  5. Klicka på Inställningar för prenumeration.
  6. Markera kryssrutan Gratis provperiod på prenumerationsnivå.

  Så påbörjar användarna en kostnadsfri provperiod

  Användarna påbörjar en kostnadsfri provperiod genom att köpa en prenumeration som vanligt på Google Play. De debiteras inte direkt, eftersom den inledande perioden är kostnadsfri, och får ett e-postmeddelande om att prenumerationen har en kostnadsfri provperiod. Google Play registrerar en transaktion på 0 USD och prenumerationen markeras som köpt under provperioden eller tills den avslutas.

  Dagen efter att den gratis provperioden är slut dras hela prenumerationsavgiften från användarens betalningsmetod. Samma belopp debiteras igen efter den tidsperiod som prenumerationen gäller för. Betalningen kan stå som väntande i upp till 24 timmar, även om ingen respitperiod har ställts in.

  Obs! Om användaren avslutar prenumerationen under provperioden förblir prenumerationen aktiv tills provperioden är slut och användaren debiteras inte.

  Utvalda prenumerationer

  Utöver att sälja prenumerationer i appen kan du sälja en utvald SKU direkt i Play Butik som en utvald prenumeration. 

  Våra undersökningar tyder på att direktförsäljning av prenumerationer i Play Butik kan ge fler prenumeranter men färre installationer. Du bör noga överväga vad som passar din app bäst i detta avseende innan du konfigurerar en utvald prenumeration. Utvalda prenumerationer kan t.ex. vara att föredra för appar där en stor del av innehållet finns bakom en betalvägg för prenumeranter.

  Obs! I februari 2020 är den här funktionen endast aktiverad i USA.

  Krav

  • Appen måste ha stöd för Billing Library 2.0 eller senare. Du kan läsa mer om Billing Library på webbplatsen för Android-utvecklare

  • API:et för att bekräfta köp måste ha implementerats i appen. Du kan läsa mer om hur du implementerar API:et för att bekräfta köp på webbplatsen för Android-utvecklare

  • Prenumerationens namn visas på sidan med butiksuppgifter i Play Butik. Det måste därför ge en rättvisande bild av prenumerationen. Till exempel får en prenumeration inte heta Gratis provperiod. Något i stil med Premiumprenumeration per månad vore bättre.

  • Beskrivningen av prenumerationen ska ge en rättvisande bild av den. Upprepa inte bara namnet i beskrivningen, t.ex. premiumprenumeration per månad. I en bra beskrivning framhävs fördelarna med att prenumerera, och användarna får en bättre uppfattning om vad de får när de prenumererar. Exempel: Lås upp hela vår katalog med tv-program och filmer utan annonser. Titta på vilken av dina enheter som helst.

  Konfigurera en utvald prenumeration

  Innan du konfigurerar en utvald prenumeration kollar du att rätt namn och beskrivning används på sidan med butiksuppgifter och att den har översatts till andra språk. Informationen visas för användarna på sidan med butiksuppgifter.

  1. Logga in på Play Console.
  2. Välj en app.
  3. Klicka på Butiksvisning i menyn till vänster > Produkter i appar > Prenumerationer.
  4. Klicka på Hantera inställningar under Inställningar för aktuell prenumeration.
  5. Välj den prenumeration som ska visas på sidan med butiksuppgifter vid Aktuell prenumeration.
  6. Välj på vilka plattformar du vill erbjuda den utvalda prenumerationen under Plattformar. Det finns upp till tre alternativ per plattform:
   • Aktiverad för alla: Alla användare som uppfyller villkoren kan se och köpa den utvalda prenumerationen.
   • Endast aktiverad för licensierade testare: Bara licensierade testare kan se och köpa den utvalda prenumerationen. Med hjälp av det här alternativet kan du testa prenumerationen innan den lanseras i produktionskanalen.
   • Inte aktiverad: Den utvalda prenumerationen är inte tillgänglig för användarna.
  7. Spara ändringarna.

  Så köper användarna en utvald prenumeration

  När du har aktiverat en utvald prenumeration visas dess namn, beskrivning och pris på sidan med butiksuppgifter i Play Butik för användare i de länder där prenumerationen är tillgänglig. Användarna kan välja Installera och ladda ned appen utan att prenumerera eller Gratis provperiod och installation. Om de väljer det senare alternativet uppmanas de att köpa en prenumeration.

  Den som väljer Gratis provperiod och installation uppmanas att köpa prenumerationen. Om köpet går igenom installeras appen automatiskt på användarens enhet.

  Obs! För vissa användare kan texten Prenumerera och installera visas i stället för Gratis provperiod och installation, beroende på om de uppfyller villkoren för en kostnadsfri provperiod eller inte.

  Hantera ändrade prenumerationer

  Prisändringar

  Användarens upplevelse

  Så här påverkas prenumeranter och nya användare när du ändrar pris på en prenumeration:

  • Nya användare ser det nya prenumerationspriset omedelbart och kan välja att prenumerera på Google Play.
  • Befintliga prenumeranter meddelas om prishöjningar via ett e-postmeddelande och en avisering på Google Play inom sju dagar efter att prisändringen sker. Sedan måste prenumeranterna godkänna prisändringen inom 30 dagar, annars avslutas prenumerationen på förnyelsedatumet.
   • Viktigt! Prishöjningar kan leda till att fler hoppar av om prenumeranterna inte godtar prisändringen. Vi rekommenderar att du kontaktar de berörda prenumeranterna för att meddela dem om prisändringen inom sju dagar. Förklara varför ändringen görs och påminn om mervärdet de får.
   • Obs! Om du ändrar priset flera gånger innan användarens förnyelsedatum infaller behöver användaren bara godkänna den senaste prisändringen.
  • Befintliga prenumeranter meddelas om prissänkningar och det lägre priset börjar gälla på användarens förnyelsedatum.

  Ändra pris på en prenumeration

  1. Logga in på Play Console.
  2. Välj en app.
  3. Klicka på Butiksvisning på menyn till vänster > Produkter i appar > Prenumerationer
  4. Välj en prenumeration.
  5. Ändra prenumerationens pris under Prissättning.
  6. Klicka på Spara.

  Tips om prisändringar

  • När du har ändrat pris på en prenumeration går det inte att återställa det gamla priset.
  • Du kan ändra priset på en prenumeration flera gånger, men det rekommenderas inte. Varje gång du ändrar pris kan du tappa några prenumeranter, så tänk igenom hur du ska schemalägga en prisändring.
   • Obs! Om du ändrar priset på en prenumeration två gånger på kort tid måste prenumeranterna först godkänna den första prisändringen och sedan den andra innan det avsedda priset börjar gälla.
  • Om du vill erbjuda befintliga prenumeranter ett pris och nya användare ett annat kan du skapa en ny prenumeration med det pris som ska gälla för nya användare. Då kan de befintliga prenumeranterna förnya sina prenumerationer utan att behöva godkänna en prisändring.
  Uppgraderingar eller nedgraderingar

  Med prenumerationer i appar kan du låta användare uppgradera eller nedgradera prenumerationer till en annan variant som erbjuds via appen. De kan till exempel byta från en månadsprenumeration till en årsprenumeration eller uppgradera från en standardprenumeration till en premiumprenumeration.

  Användarna får ingen återbetalning för den tidigare prenumerationsvarianten. Som en kompensation för outnyttjad tid i den aktuella prenumerationen betalar de ingenting i början av den nya prenumerationsperioden.

  Respitperiod

  Genom att lägga till en respitperiod för prenumerationerna ger du användarna möjlighet att uppdatera betalningsmetoden om en återkommande betalning avvisas. Detta är användbart om prenumeranterna har använt ett kreditkort som giltighetstiden har löpt ut för, om de har prenumererat med ett förbetalt kort eller om de har slutat använda ett kort utan att uppdatera betalningsuppgifterna.

  Avvisade betalningar och respitperioder

  När respitperioden påbörjas meddelas prenumeranterna via e-post att betalningen har avvisats. De har då tid att uppdatera betalningsmetoden utan att prenumerationen avbryts. När prenumeranterna har uppdaterat betalningsmetoden till en giltig betalningsform ändras inte faktureringsdatumet för prenumerationen.

  Följande respitperioder anges som standard för nya prenumerationer.

  • Veckoprenumerationer: 3 dagar
  • Månadsprenumerationer: 7 dagar
  • Övriga prenumerationsperioder: 14 dagar

  Ändra en respitperiod

  Du kan ändra respitperioden (3, 7, 14 eller 30 dagar) för enskilda prenumerationer eller inaktivera respitperioder helt och hållet.

  1. Logga in på Play Console.
  2. Välj appen.
  3. Klicka på Butiksvisning på menyn till vänster > Produkter i appar.
  4. Välj fliken Prenumerationer.
  5. Välj en prenumeration.
  6. Ändra inställningarna för respitperiod.

  Respitperiodens slut

  Om prenumerantens betalningsmetod fortfarande avvisas när respitperioden löper ut avslutas prenumerationen och användaren förlorar åtkomsten till innehåll som omfattas av prenumerationen.

  Pausa konton efter avvisade betalningar

  Om en återkommande betalning från en prenumerant avvisas kan du pausa prenumerationen och begränsa användarens åtkomst till innehållet i 30 dagar medan vi försöker genomföra betalningen igen. Om funktionen för att pausa konton är aktiverad gäller den alla prenumerationer inuti appen.

  1. Logga in på Play Console.
  2. Välj appen.
  3. Klicka på Butiksvisning i menyn till vänster > Produkter i appar > Prenumerationer.
  4. Utöka avsnittet Prenumerationsinställningar.
  5. Markera kryssrutan Pausa kontot. 

  Viktigt! Från och med den 1 november 2020 blir Pausat konto obligatoriskt.

  Du kan läsa mer om hur du implementerar pausade konton på webbplatsen för Android-utvecklare

  Prenumerationspaus

  Du kan ge användarna möjlighet att pausa en prenumeration som ett alternativ till att säga upp den, vilket kan leda till färre avsiktliga avhopp. Om funktionen med prenumerationspaus är aktiverad gäller den alla prenumerationer i appen utom SKU:er med årsprenumeration. Du måste aktivera Pausa konto innan det går att aktivera prenumerationspaus. Så här ger du användarna möjlighet att pausa en prenumeration:

  1. Logga in på Play Console.
  2. Välj appen.
  3. Klicka på Butiksvisning på menyn till vänster > Produkter i appar > Prenumerationer. 
  4. Utöka avsnittet Prenumerationsinställningar.
  5. Markera kryssrutan Aktivera prenumerationspaus.

  Viktigt! Från och med den 1 november 2020 aktiveras paus som standard

  Uppsägningar

  Användarens upplevelse

  Inga pengar återbetalas när användaren avslutar en prenumeration. Däremot har användaren tillgång till den köpta prenumerationen tills den förbetalda prenumerationsperioden löper ut.

  Återställa en prenumeration i appen

  Du kan underlätta för den som avslutar en prenumeration och vill börja prenumerera på nytt genom att göra det möjligt för användare att prenumerera igen i appen innan den aktuella prenumerationsperioden har löpt ut. Om användaren börjar prenumerera igen innan den befintliga prenumerationen har löpt ut visas en debitering på 0,00 USD.

  Återställa en prenumeration via appen Play Butik

  Om du ger användarna möjlighet att återställa en avslutad prenumeration som inte har löpt ut kan de göra det i appen Play Butik. När prenumerationen återställs bekräftar användaren nästa betalningsdatum och du får en avisering. 

  Tips! Detta fungerar bäst om du har konfigurerat utvecklaraviseringar i realtid.

  Gör så här om användarna ska kunna återställa en prenumeration:

  1. Logga in på Play Console.
  2. Välj appen.
  3. Klicka på Butiksvisning på menyn till vänster > Produkter i appar > Prenumerationer.
  4. Utöka avsnittet Prenumerationsinställningar.
  5. Markera kryssrutan Tillåt att användare återställer prenumerationer.

  Utvecklarens ansvar

  • Du måste se till att appen tydligt beskriver hur en användare kan hantera och avsluta prenumerationen.
  • Du (som innehålls- eller åtkomstleverantör) kan införa en mer flexibel återbetalningspolicy direkt för dina användare. Det är ditt ansvar att meddela användarna om eventuella ändringar i din återbetalningspolicy och att se till att den följer gällande lag.
  • I vissa fall kan användaren kontakta dig direkt för att avsluta en prenumeration. Med API:et på serversidan kan du avsluta användarens prenumeration direkt på våra servrar i dylika fall.
  • Det måste finnas stöd för prenumerationen så länge det finns minst en aktiv prenumerant. Om en utvecklare inte stöder prenumerationer som har aktiva användare stängs utvecklarens konto av och kostnaden för prenumerationen återbetalas till användaren från utvecklarens konto.

  Mer information och exempel finns i artikeln om hantering och uppsägning i policycentret för utvecklare.

  Var det här till hjälp?
  Hur kan vi förbättra den?

  Behöver du mer hjälp?

  Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt