Skapa och hantera prenumerationer

I maj 2022 införde vi ändringar av hur prenumerationsprodukter definieras och hanteras på Play Console. Om du har befintliga prenumerationer och vill veta hur ändringarna påverkar dem läser du den här artikeln.

På den här sidan kan du läsa mer om hur du skapar och hanterar prenumerationer på Play Console. Vi rekommenderar att du läser den här artikeln för att bekanta dig med prenumerationskoncepten, objekten och funktionerna innan du fortsätter.

När du använder Play Console måste du konfigurera och hantera prenumerationer, basprenumerationer och erbjudanden separat i den ordningen.

Tillgänglighet

Om det finns stöd för registrering som säljare där du bor kan du använda Google Plays faktureringssystem.

Om det finns sådant stöd i området och du vill börja använda funktioner från Google Plays faktureringssystem i dina appar kan du konfigurera en betalningsprofil och läsa igenom API-dokumentationen för Google Plays faktureringssystem.

Skapa och hantera prenumerationer

Klicka på ett avsnitt nedan för att utöka eller komprimera det.

Skapa en ny prenumeration

Det är viktigt att du har produkt-id:n med en genomtänkt struktur innan du skapar en prenumeration. Alla produkt-id:n måste vara unika för appen och kan inte ändras eller återanvändas efter att de har skapats.

 • Ett produkt-id måste börja med en siffra eller liten bokstav och får även innehålla understreck (_) och punkter (.). Högst 40 tecken får användas.
 • Obs! Du kan inte använda android.test som produkt-id, och inte heller ett produkt-id som börjar med android.test.

Förstå dina skyldigheter

Innan du skapar en prenumeration läser du vår prenumerationspolicy. Det är mycket viktigt att du förstår policyn och följer den. Du måste ge användarna tydlig insyn i erbjudandet. Detta omfattar bland annat utförliga villkor för erbjudandet, kostnaden för prenumerationen, hur lång faktureringsperioden är och om en prenumeration krävs för att använda appen. Användarna ska kunna granska informationen utan att behöva utföra ytterligare åtgärder.

Appar med prenumerationstjänster eller -innehåll måste dessutom ha ett tydligt användargränssnitt/UX så att användarna enkelt kan hitta och välja ett alternativ. Om du till exempel säljer prenumerationer i en app måste du se till att den tydligt visar hur en användare kan hantera eller säga upp sin prenumeration. Du måste även inkludera åtkomst till en lättanvänd onlinemetod för att säga upp prenumerationen i appen.

Så här skapar du en prenumeration:

 1. Öppna sidan Prenumerationer på Play Console (Generera intäkter > Produkter > Prenumerationer).
 2. Klicka på Skapa prenumeration.
 3. Ange information om prenumerationen.
  • Produkt-id: Ett produkt-id måste börja med en siffra eller liten bokstav och får även innehålla understreck (_) och punkter (.). Högst 40 tecken får användas.
  • Namn: Ett kort namn på din prenumeration på högst 55 tecken. Användarna ser detta i e-postmeddelanden och prenumerationscentret.
   • Du som utvecklare måste vara transparent när det gäller prenumerationstjänster eller innehåll du erbjuder i din app. 
   • Prenumerationens namn måste beskriva erbjudandet på ett korrekt sätt. Kalla till exempel inte prenumerationen Kostnadsfri provperiod.
 4. Klicka på Skapa.
 5. Klicka på Redigera prenumerationsuppgifter för att visa och redigera sidan Prenumerationsuppgifter. Här kan du lägga till mer information.
 6. Klicka på + Lägg till förmån bredvid Förmåner och ange en beskrivning av en funktion i prenumerationen. Du kan lägga till upp till fyra förmåner (högst 40 tecken vardera).
  • Förmånerna ska framhäva funktioner som ger användarna en bättre uppfattning om vad som ingår i prenumerationen, t.ex. Fullständig katalog över tv-serier och filmer. 
  • Du ska inte nämna kostnadsfria provperioder eller kampanjpriser i förmånen (t.ex. Testa utan kostnad i sju dagar) eftersom inte alla användare uppfyller kraven.
 7. Ange en beskrivning av prenumerationen bredvid Beskrivning (valfritt). Den är till för dig och visas inte för användare på Google Play.
 8. Du kan behöva tillhandahålla uppgifter om produkten du distribuerar enligt konsumentlagar eller i skattesyfte. Om så är fallet scrollar du till avsnittet Skatt och efterlevnad och klickar på Hantera inställningar. Läs mer om inställningarna för skatt och efterlevnad.
 9. Klicka på Spara ändringar.

Du måste skapa och aktivera minst en basprenumeration för att göra prenumerationen tillgänglig för användare på Google Play. Observera att när du har skapat en basprenumeration kan du inte längre radera prenumerationen. I stället måste du arkivera prenumerationen när du slutar sälja den.

Redigera en befintlig prenumeration
 1. Öppna sidan Prenumerationer på Play Console (Generera intäkter > Produkter > Prenumerationer).
 2. Klicka på högerpilen bredvid den prenumeration du vill redigera för att öppna informationen.
 3. Klicka på Redigera informationen om prenumerationen och gör ändringarna.
 4. Klicka på Spara ändringar.

Skapa och hantera basprenumerationer

Klicka på ett avsnitt nedan för att utöka eller komprimera det.

Skapa och aktivera en basprenumeration

Det är viktigt att du har basprenumerations-id:n med en genomtänkt struktur innan du skapar en basprenumeration. Id:n för basprenumerationer måste vara unika för appen och de kan inte ändras eller återanvändas efter att de har skapats.

Id:n för basprenumerationen måste börja med en siffra eller liten bokstav. Du kan använda siffror (0–9), små bokstäver (a–z) och bindestreck.

Så här skapar du en basprenumeration:

 1. Öppna sidan Prenumerationer på Play Console (Generera intäkter > Produkter > Prenumerationer).
 2. Öppna informationen genom att klicka på högerpilen bredvid den prenumeration du vill skapa en basprenumeration i.
 3. Klicka på Lägg till basprenumeration.
 4. Ange ett id för basprenumerationen. Id:t för basprenumerationen måste vara unikt för din app och det kan inte ändras eller återanvändas efter att det har skapats.
 5. Välj förnyelsetyp:
  • Förnyas automatiskt: Prenumerationen förnyas automatiskt om inte användaren säger upp den.
  • Förbetalt: Användarna måste betala manuellt om de vill förlänga prenumerationen.
 6. Om du skapar en basprenumeration som förnyas automatiskt ska du ange följande:
  • Faktureringsperiod: Välj en längd för prenumerationen. Följande faktureringsperioder är tillgängliga:
   • 1 vecka
   • 4 veckor
   • 1 månad
   • 3 månader
   • 6 månader
   • 1 år
  • Respitperiod: Ange hur länge användarna har åtkomst till prenumerationen efter att de har blivit ombedda att åtgärda ett problem med betalningen om debiteringen misslyckas vid automatisk förnyelse. Erbjudanden som du lägger till i basprenumerationen har alltid samma längd på respitperioden.
  • Ändringar av faktureringsplan och erbjudanden: Välj vad som ska hända med återstående betalda dagar när användare byter erbjudande.
  • Prenumerera på nytt: Tillåt (eller tillåt inte) att användare tecknar en ny prenumeration via Google Play Butik när deras prenumeration har sagts upp eller löpt ut.
 7. Om du skapar en förbetald basprenumeration ska du ange följande:
  • Längd: Välj en längd för prenumerationen. Du kan välja mellan följande alternativ på prenumerationslängd:
   • 1 dag
   • 3 dagar
   • 1 vecka
   • 4 veckor
   • 1 månad
   • 3 månader
   • 6 månader
   • 1 år
  • Tillåt förlängning: Tillåt användarna att förlänga prenumerationen i Google Play Butik
 8. (Valfritt) Lägg till taggar för att identifiera basprenumerationen eller erbjudandet i API:et. Taggar kan användas för att avgöra vilket erbjudande som ska visas när användaren uppfyller kriterierna för fler än ett. Du kan lägga till upp till 20 taggar.
 9. Öppna avsnittet Pris och tillgänglighet och klicka på Hantera tillgängligheten i länder/regioner uppe till höger. Välj var basprenumerationen ska vara tillgänglig:
  • Användare kan endast köpa prenumerationer i de regioner där basprenumerationen är tillgänglig. Användarens land i Google Play används för att fastställa vilka basprenumerationer som är tillgängliga.
  • Om du väljer att göra basprenumerationen tillgänglig i Nya länder/regioner när Google lägger till stöd för en ny köparvaluta i ett land där appen redan distribueras blir även basprenumerationen tillgänglig automatiskt. Läs mer om hur du erbjuder appar i flera valutor.
 10. Klicka på Tillämpa när du har gjort dina val.

Så här anger du priset för en basprenumeration i flera länder/regioner samtidigt:

 1. Klicka på Uppdatera priser och välj de länder/regioner där du vill ange flera priser samtidigt.
 2. Klicka på Ange pris.
 3. Ange priset exklusive moms och valutan som du vill använda.
  • Priset konverteras till rätt valuta för varje land/region, moms läggs till för rättskipningsområden inklusive moms och därefter ändras priset i enlighet med lokal tull.
 4. Klicka på Uppdatera.
 5. Klicka på Spara.

Så här anger du priset för en basprenumeration i ett enskilt land/en enskild region:

 1. Klicka på pennikonen i kolumnen Pris för att ange ett pris för platsen.
  • Skatter tillkommer automatiskt när du har angett ett pris.
  • I regioner där Google Play inte har stöd för lokal valuta kan du ange priset för basprenumerationen i USD eller EUR.
 2. Klicka på Spara.

Så här aktiverar du basprenumerationen:

 1. Klicka på Spara.
 2. Klicka på Aktivera för att göra basprenumerationen tillgänglig för användare.
Redigera en befintlig basprenumeration

Om du vill ändra priserna för basprenumerationen kan du läsa om hur du ändrar basprenumerationen och priset för erbjudandet.

Så här redigerar du en basprenumeration:

 1. Öppna sidan Prenumerationer på Play Console (Generera intäkter > Produkter > Prenumerationer).
 2. Klicka på högerpilen bredvid den prenumeration du vill redigera för att visa uppgifter om prenumerationen.
 3. Klicka på högerpilen bredvid den basprenumeration som du vill redigera under Basprenumerationer och erbjudanden.
 4. Klicka på Spara ändringar när du är klar.

Obs! När du tar bort en region från basprenumerationen kan användare i den aktuella regionen inte längre köpa den basprenumerationen. Befintliga prenumeranter med en basprenumeration som förnyas automatiskt kan dock fortsätta att prenumerera efter att deras region har tagits bort från basprenumerationen.

Inaktivera eller återaktivera en basprenumeration

Du kan inaktivera en basprenumeration om du vill förhindra nya köp av den. Befintliga prenumerationer påverkas inte. Så här inaktiverar du en basprenumeration:

Obs! Om du inaktiverar en basprenumeration inaktiveras även alla tillhörande erbjudanden.

Så här inaktiverar du en basprenumeration:

 1. Öppna sidan Prenumerationer på Play Console (Generera intäkter > Produkter > Prenumerationer).
 2. Vid prenumerationen du vill redigera klickar du på högerpilen bredvid den basprenumeration du vill inaktivera.
 3. Visa informationen om basprenumerationen genom att klicka på högerpilen under Basprenumerationer och erbjudanden.
 4. Klicka på Inaktivera uppe till höger på sidan.

Så här återaktiverar du basprenumerationen och tillåter nya köp igen:

 1. Öppna sidan Prenumerationer på Play Console (Generera intäkter > Produkter > Prenumerationer).
 2. Klicka på högerpilen bredvid den prenumeration du vill redigera för att visa uppgifter om prenumerationen.
 3. Klicka på högerpilen bredvid den basprenumeration som du vill återaktivera under Basprenumerationer och erbjudanden.
 4. Klicka på Aktivera längst ned på sidan.

Skapa och hantera erbjudanden

Klicka på ett avsnitt nedan för att utöka eller komprimera det.

Skapa och aktivera ett erbjudande

Tänk på att planera dina erbjudande-id:n innan du skapar ett erbjudande. Erbjudande-id:n måste vara unika för appen och de kan inte ändras eller återanvändas efter att de har skapats.

Ett erbjudande-id måste börja med en siffra eller liten bokstav. Du kan använda siffror (0–9), små bokstäver (a–z) och bindestreck.

Tänk på följande innan du skapar ett erbjudande:

 • Du måste förmedla erbjudandet tydligt i alla kampanjer i appar eller på välkomstskärmar. 
 • Du måste vara tydlig med dina erbjudandevillkor, erbjudandets slut, hur mycket användarna debiteras, hur ofta de debiteras, hur de säger upp prenumerationen och om en prenumeration krävs för att använda appen. Användare ska inte behöva utföra ytterligare åtgärder för att läsa informationen.
 • Erbjudanden är valfria. Du behöver inte skapa ett erbjudande för att basprenumerationen ska bli tillgänglig.
 • Du måste ha en sparad basprenumeration (utkast eller aktiv prenumeration) för att kunna skapa ett erbjudande. Ett erbjudande är alltid länkat till en basprenumeration.
 • Som standard är erbjudanden tillgängliga i samma regioner som basprenumerationen. Inom ett erbjudande kan du välja att begränsa tillgängligheten till en delmängd av regionerna för basprenumerationen.

Skapa ett erbjudande:

 1. Öppna sidan Prenumerationer på Play Console (Generera intäkter > Produkter > Prenumerationer).
 2. Klicka på högerpilen bredvid den prenumeration du vill redigera för att öppna informationen.
 3. Klicka på Lägg till erbjudande i avsnittet Basprenumerationer och erbjudanden.
 4. Välj basprenumerationen som du vill att erbjudandet ska gälla för i rullgardinsmenyn och klicka på Lägg till erbjudande.
  • Observera att erbjudanden bara kan läggas till i basprenumerationer som förnyas automatiskt
 5. Ange ett erbjudande-id. Erbjudande-id:t måste vara unikt för din app och det kan inte ändras eller återanvändas efter att det har skapats.
 6. Erbjudandet ärver automatiskt dess tillgänglighet från basprenumerationen som det är kopplat till. Om du vill ändra detta klickar du på Hantera tillgängligheten i länder/regioner. Du kan bara välja regioner som basprenumerationen är inriktad på.
 7. Välj kvalifikationskriterier för erbjudandet för att bestämma vilka kunder erbjudandet omfattar. Förvärv av nya kunder, Uppgradera eller Avgörs av utvecklaren. Läs mer om kvalificering till erbjudanden.
 8. Välj ett av följande alternativ för erbjudande för nya kundförvärv: 
  • Aldrig haft den här prenumerationen: Det här erbjudandet är tillgängligt för användare som aldrig har haft den här prenumerationen.
  • Aldrig haft någon prenumeration: Det här erbjudandet är tillgängligt för användare som aldrig haft någon prenumeration i din app.
 9. Fyll i följande fält för ett uppgraderingserbjudande:
  • Nuvarande prenumeration: Erbjudandet är bara tillgängligt för användare som har den här prenumerationen.
  • Nuvarande faktureringsperiod: Erbjudandet är bara tillgängligt för användare som har den här faktureringsperioden. Detta kan till exempel vara användbart om du vill skapa ett årligt uppgraderingserbjudande för användare som för närvarande har en månatlig basprenumeration eller ett månatligt erbjudande.  
  • Inlösningsgräns: Hur många gånger en användare kan köpa det här erbjudandet (en gång eller obegränsat).
 10. För ett erbjudande som bestäms av utvecklaren väljer du logiken för kvalifikationskriterier i appen. Det kan till exempel vara kostnadsfria provperioder eller erbjudanden avsedda att vinna tillbaka tidigare prenumeranter.
 11. (Valfritt) Lägg till taggar för att identifiera basprenumerationen eller erbjudandet i API:et. De kan användas för att avgöra vilket erbjudande som ska visas när användaren uppfyller villkoren för fler än ett. Du kan lägga till upp till 20 taggar.

Så här lägger du till faser i ett erbjudande:

 1. Under Faser klickar du på Lägg till fas för att lägga till faser för en kostnadsfri provperiod och/eller introduktionspris. Ett erbjudande måste innehålla minst en prisfas. 
 2. Välj typ av prisfas:
  • Typ: Välj fastyp bland följande:
   • Engångsbetalning: Prenumeranter betalar direkt för den angivna perioden.
   • Återkommande betalning: Prenumeranter betalar för varje period under ett visst antal perioder.
   • Kostnadsfri provperiod: Prenumeranter får ett visst antal dagar, veckor, månader eller år utan kostnad.
    • Kostnadsfria provperioder måste vara mellan tre dagar och tre år.
  • Längd: Ange antal dagar, veckor eller månader för kostnadsfria provperioder och engångsbetalningar.
  • Faktureringsperioder: Om typen är en återkommande betalning väljer du antalet faktureringsperioder.
  • Prisändring: För enskilda eller återkommande betalningar väljer du en av följande typer av prisändring:
   • Fast belopp: Ett fast belopp, till exempel 50 kronor.
   • Rabatt i procent: En procentuell rabatt på baspriset, till exempel 50 %.
   • Rabattbelopp: En fast rabatt från baspriset, t.ex. 10 kronor i rabatt.

Så här anger du priset eller rabatten i flera länder/regioner samtidigt:

 1. Klicka på Uppdatera alla rabatter/Uppdatera alla priser och välj de länder/regioner där du vill ange flera priser samtidigt.
 2. Klicka på Ange pris/rabatt.
 3. Ange priset exklusive moms och valutan som du vill använda.
  • Priset konverteras till rätt valuta för varje land/region och moms läggs till för rättskipningsområden där moms inkluderas. Priset ändras i enlighet med lokal tull (för erbjudanden med fast belopp).
 4. Klicka på Uppdatera.
 5. Klicka på Tillämpa.

Så här anger du pris eller rabatt i ett land/en region:

 1. Klicka på pennikonen i kolumnen Pris för att ange ett pris för platsen.
  • Skatter tillkommer automatiskt när du har angett ett pris.
  • I regioner där Google Play inte har stöd för lokal valuta kan du ange priset för basprenumerationen i USD eller EUR.
 2. Klicka på Tillämpa.

Så här aktiverar du erbjudandet: 

 1. När du har lagt till faserna klickar du på Spara.
 2. Klicka på Aktivera för att göra erbjudandet tillgängligt för användare som uppfyller villkoren.
Redigera ett befintligt erbjudande

Om du vill ändra priserna för erbjudandet kan du läsa om hur du ändrar basprenumerationen och priset för erbjudandet.

Så här redigerar du ett erbjudande:

 1. Öppna sidan Prenumerationer på Play Console (Generera intäkter > Produkter > Prenumerationer).
 2. Klicka på högerpilen bredvid den prenumeration du vill redigera för att öppna informationen.
 3. Klicka på högerpilen bredvid det erbjudande som du vill redigera under Basprenumerationer och erbjudanden.
 4. Klicka på Spara ändringar när du är klar.
 5. Klicka på Spara ändringar.
Inaktivera eller återaktivera ett erbjudande

Du kan inaktivera ett erbjudande om du vill förhindra nya köp. Befintliga prenumeranter kan dock fortfarande dra nytta av erbjudandet.

Så här inaktiverar du ett erbjudande:

 1. Öppna sidan Prenumerationer på Play Console (Generera intäkter > Produkter > Prenumerationer).
 2. Klicka på högerpilen bredvid den prenumeration du vill redigera för att öppna informationen.
 3. Klicka på högerpilen bredvid det erbjudande som du vill inaktivera under Basprenumerationer och erbjudanden.
 4. Klicka på Inaktivera uppe till höger på sidan.

Så här återaktiverar du erbjudandet och tillåter nya köp igen:

 1. Öppna sidan Prenumerationer på Play Console (Generera intäkter > Produkter > Prenumerationer).
 2. Klicka på högerpilen bredvid den prenumeration du vill redigera för att öppna informationen.
 3. Klicka på högerpilen bredvid det erbjudande som du vill återaktivera under Basprenumerationer och erbjudanden.
 4. Klicka på Aktivera längst ned på sidan.

Avsluta äldre priskohorter

För basprenumerationer som förnyas automatiskt kan du välja att avsluta en kohort för ett äldre pris och flytta användarna till det aktuella priset för basprenumerationen. Observera dock följande:

 • Om du avslutar en kohort för ett äldre pris påverkas endast priset för basprenumerationen. Du kan inte ändra priset för en erbjudandefas efter köpet.
 • Det går inte heller att flytta kohorten för det äldre priset till vilket pris som helst, utan endast till det aktuella priset för basprenumerationen.
Avsluta en äldre priskohort

 Så här avslutar du en äldre priskohort:

 1. Öppna sidan Prenumerationer på Play Console (Generera intäkter > Produkter > Prenumerationer).
 2. Klicka på högerpilen bredvid den prenumeration du vill redigera för att öppna informationen.
 3. Klicka på ikonen med tre punkter under Basprenumerationer och erbjudanden bredvid basprenumerationen med den äldre priskohorten du vill avsluta. Välj sedanMigrera äldre prisnivåer på rullgardinsmenyn.
 4. Välj i vilka länder/regioner du vill avsluta priskohorten och klicka på Välj datum och migrera.
 5. Välj datum för de äldre priskohorter som du vill avsluta och klicka på Godkänn migrering.
  • Användare som började prenumerera till och med detta datum migreras till det nuvarande priset.

Utvalda prenumerationer

Utöver att sälja prenumerationer i appen kan utvalda utvecklare sälja en utvald SKU direkt i Play Butik som en aktuell prenumeration. 

Våra undersökningar tyder på att direktförsäljning av prenumerationer i Play Butik kan ge fler prenumeranter men färre installationer. Du bör noga överväga vad som passar din app bäst i detta avseende innan du konfigurerar en utvald prenumeration. Aktuella prenumerationer kan t.ex. vara att föredra för appar där en stor del av innehållet finns bakom en betalvägg för prenumeranter. Den här funktionen går endast att använda i USA.

Obs! API:et för att bekräfta köp måste ha implementerats i appen. Du kan läsa mer om hur du implementerar API:et för att bekräfta köp på webbplatsen för Android-utvecklare.

Konfigurera en utvald prenumeration

Innan du konfigurerar en utvald prenumeration kollar du att rätt namn och beskrivning används på sidan med butiksuppgifter och att den har översatts till andra språk. Informationen visas för användarna på sidan med butiksuppgifter.

Så här konfigurerar du en aktuell prenumeration:

 1. Öppna sidan Prenumerationer på Play Console (Generera intäkter > Produkter > Prenumerationer).
 2. Skapa en ny aktuell prenumeration genom att klicka på Skapa under Aktuella prenumerationer eller klicka på högerpilen vid en aktuell prenumeration och ändra den.
 3. Klicka på + Land/region och välj de platser du vill rikta in dig på.
 4. Klicka på + Lägg till en prenumeration under Prenumerationer. Du kan välja 1–3 prenumerationer som aktuella. Kontrollera att rätt lokalisering används för prenumerationerna du väljer.
 5. Välj på vilka plattformar du vill erbjuda den aktuella prenumerationen under Plattformar. Det finns upp till tre alternativ per plattform:
  • Använd för alla: Alla användare som uppfyller villkoren kan se och köpa den aktuella prenumerationen.
  • Använd endast för licensierade testare: Bara licensierade testare kan se och köpa den aktuella prenumerationen. Med hjälp av det här alternativet kan du testa prenumerationen innan den lanseras i produktionskanalen.
  • Använd inte: Den aktuella prenumerationen är inte tillgänglig för någon användare. Detta är standardalternativet.
 6. Spara ändringarna.

Relaterat innehåll

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
false
true
true
92637