Skapa och hantera prenumerationer

I maj 2022 införde vi ändringar av hur prenumerationsprodukter definieras och hanteras på Play Console. Om du har befintliga prenumerationer och vill veta hur ändringarna påverkar dem läser du Nya ändringar av prenumerationer på Play Console.

På den här sidan kan du läsa mer om hur du skapar och hanterar prenumerationer på Play Console. Vi rekommenderar att du läser den här artikeln för att bekanta dig med prenumerationskoncepten, objekten och funktionerna innan du fortsätter.

När du använder Play Console måste du konfigurera och hantera prenumerationer, basprenumerationer och erbjudanden separat i den ordningen.

Tillgänglighet

Om det finns stöd för registrering som säljare där du bor kan du använda Google Plays faktureringssystem.

Om det finns sådant stöd i området och du vill börja använda funktioner från Google Plays faktureringssystem i dina appar kan du konfigurera en betalningsprofil och läsa igenom API-dokumentationen för Google Plays faktureringssystem.

Skapa och hantera prenumerationer

Klicka på ett avsnitt nedan för att utöka eller komprimera det.

Skapa en ny prenumeration

Det är viktigt att du har produkt-id:n med en genomtänkt struktur innan du skapar en prenumeration. Alla produkt-id:n måste vara unika för appen och kan inte ändras eller återanvändas efter att de har skapats.

 • Ett produkt-id måste börja med en siffra eller liten bokstav och får även innehålla understreck (_) och punkter (.). Högst 40 tecken får användas.
 • Obs! Du kan inte använda android.test som produkt-id, och inte heller ett produkt-id som börjar med android.test.

Förstå dina skyldigheter

Innan du skapar en prenumeration läser du vår prenumerationspolicy. Det är mycket viktigt att du förstår policyn och följer den. Du måste ge användarna tydlig insyn i erbjudandet. Detta omfattar bland annat utförliga villkor för erbjudandet, kostnaden för prenumerationen, hur lång faktureringsperioden är och om en prenumeration krävs för att använda appen. Användarna ska kunna granska informationen utan att behöva utföra ytterligare åtgärder.

Appar med prenumerationstjänster eller -innehåll måste dessutom ha ett tydligt användargränssnitt/UX så att användarna enkelt kan hitta och välja ett alternativ. Om du till exempel säljer prenumerationer i en app måste du se till att den tydligt visar hur en användare kan hantera eller säga upp sin prenumeration. Du måste även inkludera åtkomst till en lättanvänd onlinemetod för att säga upp prenumerationen i appen.

Så här skapar du en prenumeration:

 1. Öppna sidan Prenumerationer på Play Console (Generera intäkter > Produkter > Prenumerationer).
 2. Klicka på Skapa prenumeration.
 3. Ange information om prenumerationen.
  • Produkt-id: Ett produkt-id måste börja med en siffra eller liten bokstav och får även innehålla understreck (_) och punkter (.). Högst 40 tecken får användas.
  • Namn: Ett kort namn på din prenumeration på högst 55 tecken. Användarna ser detta i e-postmeddelanden och prenumerationscentret.
   • Du som utvecklare måste vara transparent när det gäller prenumerationstjänster eller innehåll du erbjuder i din app.
   • Prenumerationens namn måste beskriva erbjudandet på ett korrekt sätt. Kalla till exempel inte prenumerationen Kostnadsfri provperiod.
 4. Klicka på Skapa.
 5. Klicka på Redigera prenumerationsuppgifter för att visa och redigera sidan Prenumerationsuppgifter. Här kan du lägga till mer information.
 6. Klicka på + Lägg till förmån bredvid Förmåner och ange en beskrivning av en funktion i prenumerationen. Du kan lägga till upp till fyra förmåner (högst 40 tecken vardera).
  • Förmånerna ska framhäva funktioner som ger användarna en bättre uppfattning om vad som ingår i prenumerationen, t.ex. Fullständig katalog över tv-serier och filmer.
  • Du ska inte nämna kostnadsfria provperioder eller kampanjpriser i förmånen (t.ex. Testa utan kostnad i sju dagar) eftersom inte alla användare uppfyller kraven.
 7. Ange en beskrivning av prenumerationen bredvid Beskrivning (valfritt). Den är till för dig och visas inte för användare på Google Play.
 8. Du kan behöva tillhandahålla uppgifter om produkten du distribuerar enligt konsumentlagar eller i skattesyfte. Om så är fallet scrollar du till avsnittet Skatt och efterlevnad och klickar på Hantera inställningar. Läs mer om inställningarna för skatt och efterlevnad.
 9. Klicka på Spara ändringar.

Du måste skapa och aktivera minst en basprenumeration för att göra prenumerationen tillgänglig för användare på Google Play. Observera att när du har skapat en basprenumeration kan du inte längre radera prenumerationen. I stället måste du arkivera prenumerationen när du slutar sälja den.

Redigera en befintlig prenumeration
 1. Öppna sidan Prenumerationer på Play Console (Generera intäkter > Produkter > Prenumerationer).
 2. Klicka på högerpilen bredvid den prenumeration du vill redigera för att visa uppgifter om prenumerationen.
 3. Klicka på Redigera informationen om prenumerationen och gör ändringarna.
 4. Klicka på Spara ändringar.

Skapa och hantera basprenumerationer

Klicka på ett avsnitt nedan för att utöka eller komprimera det.

Skapa och aktivera en basprenumeration

Det är viktigt att du har basprenumerations-id:n med en genomtänkt struktur innan du skapar en basprenumeration. Basprenumerations-id:n måste vara unika inom en prenumeration för appen och de kan inte ändras eller återanvändas efter att basprenumerationen har aktiverats.

Basprenumerations-id:n måste börja med en siffra eller liten bokstav. Du kan använda siffror (0–9), små bokstäver (a–z) och bindestreck.

Så här skapar du en basprenumeration:

 1. Öppna sidan Prenumerationer på Play Console (Generera intäkter > Produkter > Prenumerationer).
 2. Öppna informationen genom att klicka på högerpilen bredvid den prenumeration du vill skapa en basprenumeration i.
 3. Klicka på Lägg till basprenumeration.
 4. Ange ett basprenumerations-id. Basprenumerations-id:t måste vara unikt inom en prenumeration och det kan inte ändras eller återanvändas efter att basprenumerationen har aktiverats.
 5. Välj typ:
  • Förnyas automatiskt: Prenumerationen förnyas automatiskt om inte användaren säger upp den.
  • Förbetald: Användarna måste betala manuellt för att förlänga prenumerationen.
  • Avbetalning (tillgängligt i utvalda länder/regioner): Användare betalar ett fast månatligt belopp under en angiven bindningstid för att få ett prenumerationsberättigande under hela bindningstiden. För närvarande är denna basprenumeration endast tillgänglig i följande länder: Brasilien, Frankrike, Italien och Spanien.
 6. (Endast basprenumerationer som förnyas automatiskt) Om du skapar en basprenumeration som förnyas automatiskt ska du ange följande:
  • Faktureringsperiod: Välj en längd för prenumerationsberättigandet. Följande faktureringsperioder är tillgängliga:
   • En gång i veckan
   • Var fjärde vecka
   • En gång i månaden
   • Varannan månad
   • Var tredje månad
   • Var fjärde månad
   • Var sjätte månad
   • Var åttonde månad
   • En gång om året
  • Respitperiod: Välj den längsta varaktigheten som användarna har kvar sina prenumerationsberättiganden när en avvisad betalning för förnyelse inte åtgärdas.
  • Pausat konto: Välj den längsta varaktigheten innan ett oåtgärdat betalningsproblem vid förnyelse leder till att prenumerationen löper ut. Pausperioden inleds när respitperioden löper ut. När är konto har pausats ska användaren inte ha åtkomst till prenumerationsberättiganden.
  • Ändringar av faktureringsplan och erbjudanden: Välj vad som ska hända med återstående betalda dagar när användare byter erbjudande.
  • Prenumerera på nytt: Om detta är aktivt kan användare med en utgången prenumeration som förnyas automatiskt köpa den på nytt i Play Butik.
 7. (Endast förbetalda basprenumerationer) Om du skapar en förbetald basprenumeration ska du ange följande:
  • Längd: Välj en längd för prenumerationen. Du kan välja mellan följande alternativ på prenumerationslängd:
   • 1 dag
   • 3 dagar
   • 1 vecka
   • 4 veckor
   • 1 månad
   • 2 månader
   • 3 månader
   • 4 månader
   • 6 månader
   • 8 månader
   • 1 år
  • Tillåt förlängning: Om detta är aktivt kan användarna förlänga en aktiv förbetald prenumeration i Play Butik.
 8. (Endast basprenumerationer med avbetalning) Om du skapar en basprenumeration med avbetalning ska du ange följande:
  • Bindningstid: Ange bindningstiden i månader (måste vara mellan 3 och 24).
  • Förnyelsetyp: Välj Förnyas automatiskt varje månad eller Förnyas automatiskt med samma period.
  • Respitperiod: Välj den längsta varaktigheten som användarna har kvar sina prenumerationsberättiganden när en avvisad betalning för förnyelse inte åtgärdas.
  • Pausat konto: Välj den längsta varaktigheten innan ett oåtgärdat betalningsproblem vid förnyelse leder till att prenumerationen löper ut. Pausperioden inleds när respitperioden löper ut. När är konto har pausats ska användaren inte ha åtkomst till prenumerationsberättiganden.
  • Ändringar av faktureringsplan och erbjudanden: Välj vad som ska hända med återstående betalda dagar när användare byter prenumeration. Om detta gäller en basprenumeration med avbetalning kan du läsa mer på webbplatsen för Android-utvecklare.
  • Prenumerera på nytt: Om detta är aktivt kan användare med en utgången prenumeration som förnyas automatiskt köpa den på nytt i Play Butik.
 9. Lägg till taggar för att identifiera basprenumerationen eller erbjudandet i API:et. (valfritt). De kan användas för att avgöra vilket erbjudande som ska visas när användaren uppfyller villkoren för fler än ett. Du kan lägga till upp till 20 taggar.
 10. Öppna avsnittet Pris och tillgänglighet och klicka på Hantera tillgängligheten i länder/regioner uppe till höger. Välj var basprenumerationen ska vara tillgänglig:
  • Användare kan endast köpa prenumerationer i de regioner där basprenumerationen är tillgänglig. Användarens land i Google Play används för att fastställa vilka basprenumerationer som är tillgängliga.
  • När Google lägger till stöd för en ny köparvaluta i ett land där appen redan distribueras gör vi basprenumerationen tillgänglig automatiskt om du väljer att göra basprenumerationen tillgänglig i Nya länder/regioner. Läs mer om hur du erbjuder appar i flera valutor.
  • Om du väljer en typ av basprenumeration som endast är tillgänglig för användare i vissa länder/regioner, till exempel en basprenumeration med avbetalning, kan du bara välja de länderna/regionerna.
 11. Klicka på Tillämpa när du har gjort dina val.

Så här anger du priset för en basprenumeration i flera länder/regioner samtidigt:

 1. Klicka på Uppdatera priser och välj de länder/regioner där du vill ange flera priser samtidigt.
 2. Klicka på Ange pris.
 3. Ange priset exklusive moms och valutan som du vill använda.
  • Priset konverteras till rätt valuta för varje land/region, moms läggs till för rättskipningsområden med moms och därefter ändras priset i enlighet med lokal tull.
 4. Klicka på Uppdatera.
 5. Klicka på Spara.

Så här anger du priset för en basprenumeration i ett enskilt land/en enskild region:

 1. Klicka på pennikonen i kolumnen Pris för att ange ett pris för platsen.
  • Skatter tillkommer automatiskt när du har angett ett pris.
  • I regioner där Google Play inte har stöd för lokal valuta kan du ange priset för basprenumerationen i USD eller EUR.
 2. Klicka på Spara.

Så här aktiverar du basprenumerationen:

 1. Klicka på Spara.
 2. Klicka på Aktivera för att göra basprenumerationen tillgänglig för användare.
Redigera en befintlig basprenumeration

Om du vill ändra priserna för basprenumerationen kan du läsa om hur du ändrar basprenumerationen och priset för erbjudandet.

Så här redigerar du en basprenumeration:

 1. Öppna sidan Prenumerationer på Play Console (Generera intäkter > Produkter > Prenumerationer).
 2. Klicka på högerpilen bredvid den prenumeration du vill redigera för att se uppgifter om prenumerationen.
 3. Klicka på högerpilen bredvid den basprenumeration som du vill redigera under Basprenumerationer och erbjudanden.
 4. Klicka på Spara ändringar när du är klar.

Obs! När du tar bort en region från basprenumerationen kan användare i den aktuella regionen inte längre köpa den basprenumerationen. Befintliga prenumeranter med en basprenumeration som förnyas automatiskt fortsätter dock att prenumerera efter att deras region har tagits bort från basprenumerationen.

Inaktivera eller återaktivera en basprenumeration

Du kan inaktivera en basprenumeration om du vill förhindra nya köp av den. Befintliga prenumerationer påverkas inte. Så här inaktiverar du en basprenumeration:

Obs! Om du inaktiverar en basprenumeration inaktiveras även alla tillhörande erbjudanden.

Så här inaktiverar du en basprenumeration:

 1. Öppna sidan Prenumerationer på Play Console (Generera intäkter > Produkter > Prenumerationer).
 2. Vid prenumerationen du vill redigera klickar du på högerpilen bredvid den basprenumeration du vill inaktivera.
 3. Visa informationen om basprenumerationen genom att klicka på högerpilen under Basprenumerationer och erbjudanden.
 4. Klicka på Inaktivera uppe till höger på sidan.

Så här återaktiverar du basprenumerationen och tillåter nya köp igen:

 1. Öppna sidan Prenumerationer på Play Console (Generera intäkter > Produkter > Prenumerationer).
 2. Klicka på högerpilen bredvid den prenumeration du vill redigera för att se uppgifter om prenumerationen.
 3. Klicka på högerpilen bredvid den basprenumeration som du vill återaktivera under Basprenumerationer och erbjudanden.
 4. Klicka på Aktivera längst ned på sidan.

Skapa och hantera erbjudanden

Klicka på ett avsnitt nedan för att utöka eller komprimera det.

Skapa och aktivera ett erbjudande

Det är viktigt att du har erbjudande-id:n med en genomtänkt struktur innan du skapar ett erbjudande. Erbjudande-id:n måste vara unika inom en basprenumeration och de kan inte ändras eller återanvändas efter att erbjudandet har aktiverats.

Ett erbjudande-id måste börja med en siffra eller liten bokstav. Du kan använda siffror (0–9), små bokstäver (a–z) och bindestreck.

Tänk på följande innan du skapar ett erbjudande:

 • Du måste förmedla erbjudandet tydligt i alla kampanjer i appar eller på välkomstskärmar.
 • Du måste vara tydlig med dina erbjudandevillkor, erbjudandets slut, hur mycket användarna debiteras, hur ofta de debiteras, hur de säger upp prenumerationen och om en prenumeration krävs för att använda appen. Användare ska inte behöva utföra ytterligare åtgärder för att läsa informationen.
 • Erbjudanden är valfria. Du behöver inte skapa ett erbjudande för att basprenumerationen ska bli tillgänglig.
 • Du måste ha en sparad basprenumeration (utkast eller aktiv prenumeration) för att kunna skapa ett erbjudande. Ett erbjudande är alltid länkat till en basprenumeration.
 • Som standard är erbjudanden tillgängliga i samma regioner som basprenumerationen. Inom ett erbjudande kan du välja att begränsa tillgängligheten till en delmängd av regionerna för basprenumerationen.

Skapa ett erbjudande:

 1. Öppna sidan Prenumerationer på Play Console (Generera intäkter > Produkter > Prenumerationer).
 2. Klicka på högerpilen bredvid den prenumeration du vill redigera för att visa uppgifter om prenumerationen.
 3. Klicka på Lägg till erbjudande i avsnittet Basprenumerationer och erbjudanden.
 4. Välj basprenumerationen som du vill att erbjudandet ska gälla för i rullgardinsmenyn och klicka på Lägg till erbjudande.
  • Observera att erbjudanden bara kan läggas till i basprenumerationer som förnyas automatiskt
 5. Ange ett erbjudande-id. Erbjudande-id:t måste vara unikt inom en basprenumeration och det kan inte ändras eller återanvändas efter att erbjudandet har aktiverats.
 6. Erbjudandet ärver automatiskt dess tillgänglighet från basprenumerationen som det är kopplat till. Om du vill ändra detta klickar du på Hantera tillgängligheten i länder/regioner. Du kan bara välja regioner som basprenumerationen är inriktad på.
 7. Välj kvalifikationskriterier för erbjudandet för att bestämma vilka kunder erbjudandet omfattar. Förvärv av nya kunder, Uppgradera eller Avgörs av utvecklaren. Läs mer om kvalificering till erbjudanden.
 8. Välj ett av följande alternativ för erbjudande för förvärv av nya kunder:
  • Aldrig haft den här prenumerationen: Det här erbjudandet är tillgängligt för användare som aldrig har haft den här prenumerationen.
  • Aldrig haft någon prenumeration: Det här erbjudandet är tillgängligt för användare som aldrig haft någon prenumeration i din app.
 9. Fyll i följande fält för ett uppgraderingserbjudande:
  • Nuvarande prenumeration: Erbjudandet är bara tillgängligt för användare som har den här prenumerationen.
  • Nuvarande faktureringsperiod: Erbjudandet är bara tillgängligt för användare som har den här faktureringsperioden. Detta kan till exempel vara användbart om du vill skapa ett årligt uppgraderingserbjudande för användare som för närvarande har en månatlig basprenumeration eller ett månatligt erbjudande.
  • Tillämpningsgräns: Hur många gånger en användare kan köpa det här erbjudandet (en gång eller obegränsat).
 10. För ett erbjudande som bestäms av utvecklaren väljer du logiken för kvalifikationskriterier i appen. Det kan till exempel vara kostnadsfria provperioder eller erbjudanden avsedda att vinna tillbaka tidigare prenumeranter.
 11. Lägg till taggar för att identifiera basprenumerationen eller erbjudandet i API:et (valfritt). De kan användas för att avgöra vilket erbjudande som ska visas när användaren uppfyller villkoren för fler än ett. Du kan lägga till upp till 20 taggar.

Så här lägger du till faser i ett erbjudande:

 1. Under Faser klickar du på Lägg till fas för att lägga till faser för en kostnadsfri provperiod och/eller introduktionspris. Ett erbjudande måste innehålla minst en prisfas.
 2. Välj typ av prisfas:
  • Typ: Välj fastyp bland följande:
   • Engångsbetalning: Prenumeranter betalar direkt för den angivna perioden.
   • Återkommande betalning: Prenumeranter betalar för varje period under ett visst antal perioder.
   • Kostnadsfri provperiod: Prenumeranter får ett visst antal dagar, veckor, månader eller år utan kostnad.
    • Kostnadsfria provperioder måste vara mellan tre dagar och tre år.
  • Längd: Ange antal dagar, veckor eller månader för kostnadsfria provperioder och engångsbetalningar.
  • Faktureringsperioder: Om typen är en återkommande betalning väljer du antalet faktureringsperioder.
  • Åsidosättande av pris: För enskilda eller återkommande betalningar väljer du en typ av åsidosättande av pris:
   • Fast belopp: Ett fast belopp, till exempel 50 kronor.
   • Rabatt i procent: En procentuell rabatt på baspriset, till exempel 50 %.
   • Rabattbelopp: En fast rabatt från baspriset, t.ex. 10 kronor i rabatt.

Så här anger du priset eller rabatten i flera länder/regioner samtidigt:

 1. Klicka på Uppdatera alla rabatter/Uppdatera alla priser och välj de länder/regioner där du vill ange flera priser samtidigt.
 2. Klicka på Ange pris/rabatt.
 3. Ange priset exklusive moms och valutan som du vill använda.
  • Priset konverteras till rätt valuta för varje land/region och moms läggs till för rättskipningsområden där moms inkluderas. Priset ändras i enlighet med lokal tull (för erbjudanden med fast belopp).
 4. Klicka på Uppdatera.
 5. Klicka på Tillämpa.

Så här anger du pris eller rabatt i ett land/en region:

 1. Klicka på pennikonen i kolumnen Pris för att ange ett pris för platsen.
  • Skatter tillkommer automatiskt när du har angett ett pris.
  • I regioner där Google Play inte har stöd för lokal valuta kan du ange priset för basprenumerationen i USD eller EUR.
 2. Klicka på Tillämpa.

Så här aktiverar du erbjudandet:

 1. När du har lagt till faserna klickar du på Spara.
 2. Klicka på Aktivera för att göra erbjudandet tillgängligt för användare som uppfyller villkoren.
Redigera ett befintligt erbjudande

Om du vill ändra priserna för erbjudandet kan du läsa om hur du ändrar basprenumerationen och priset för erbjudandet.

Så här redigerar du ett erbjudande:

 1. Öppna sidan Prenumerationer på Play Console (Generera intäkter > Produkter > Prenumerationer).
 2. Klicka på högerpilen bredvid den prenumeration du vill redigera för att öppna informationen.
 3. Klicka på högerpilen bredvid det erbjudande som du vill redigera under Basprenumerationer och erbjudanden.
 4. Klicka på Spara ändringar när du är klar.
 5. Klicka på Spara ändringar.
Inaktivera eller återaktivera ett erbjudande

Du kan inaktivera ett erbjudande om du vill förhindra nya köp. Befintliga prenumeranter kan dock fortfarande dra nytta av erbjudandet.

Så här inaktiverar du ett erbjudande:

 1. Öppna sidan Prenumerationer på Play Console (Generera intäkter > Produkter > Prenumerationer).
 2. Klicka på högerpilen bredvid den prenumeration du vill redigera för att öppna informationen.
 3. Klicka på högerpilen bredvid det erbjudande som du vill inaktivera under Basprenumerationer och erbjudanden.
 4. Klicka på Inaktivera uppe till höger på sidan.

Så här återaktiverar du erbjudandet och tillåter nya köp igen:

 1. Öppna sidan Prenumerationer på Play Console (Generera intäkter > Produkter > Prenumerationer).
 2. Klicka på högerpilen bredvid den prenumeration du vill redigera för att öppna informationen.
 3. Klicka på högerpilen bredvid det erbjudande som du vill återaktivera under Basprenumerationer och erbjudanden.
 4. Klicka på Aktivera längst ned på sidan.

Avsluta äldre priskohorter

För basprenumerationer som förnyas automatiskt kan du välja att avsluta en kohort för ett äldre pris och flytta användarna till det aktuella priset för basprenumerationen. Innan du gör det är det viktigt att du läser igenom och förstår hur du ändrar basprenumerationer och erbjudandepriser.

Avsluta en äldre priskohort

Så här avslutar du en äldre priskohort:

 1. Öppna sidan Prenumerationer på Play Console (Generera intäkter > Produkter > Prenumerationer).
 2. Klicka på högerpilen bredvid den relevanta prenumerationen för att se uppgifter om prenumerationen.
 3. Klicka på ikonen med tre punkter under Basprenumerationer och erbjudanden bredvid basprenumerationen med den äldre priskohorten du vill avsluta. Välj sedanVisa äldre prisnivåer.
 4. Välj startdatumet för kohorten du vill avsluta.
 • Viktigt! Om du avslutar en kohort avslutas även alla tidigare kohorter för samma basprenumeration och länder/regioner. Eftersom du kan ha olika pris för varje kohort måste du använda en annan sorts prisändring (ökning eller sänkning som kräver eller inte kräver användarens godkännande).
 1. Välj i vilka länder/regioner du vill avsluta kohorten.
 • Viktigt! Om kohorter med en prishöjning inte uppfyller kriterierna för region, frekvens eller belopp som beskrivs ovan visas varningsikoner som anger att höjningen sker utan att kräva användarens godkännande. Du kan se orsaken till att varningen visas genom att hålla muspekaren över ikonerna. Du kan fortsätta med de här höjningarna eller behålla nuvarande pris för kohorterna genom att avmarkera landet/regionen eller välja ett annat startdatum.
 1. Klicka på Granska migrering för att fortsätta.
 2. Kontrollera antalet länder/regioner och informationen om prisändringarna. Om en eller flera kohorter uppfyller kraven för en prishöjning som inte kräver användarens godkännande och du vill använda sådana höjningar när det går måste du granska kraven och intyga att de är uppfyllda genom att välja tillhörande alternativ. Observera att även om du har valt alternativet får kohorter som inte uppfyller kraven för prishöjning som inte kräver användarens godkännande automatiskt prishöjningar som kräver användarens godkännande.
 • Om dessa krav inte uppfylls eller om du inte vill använda prishöjningar som inte kräver användarens godkännande väljer du Använd alltid prishöjningar som kräver användarens godkännande. Om du inte vill använda prishöjningar som inte kräver användarens godkännande i vissa regioner kan du utföra en separat migrering som enbart omfattar de regionerna.
 1. Klicka på Starta migrering.

Aktivera eller inaktivera prenumerationspaus

Genom att aktivera paus i prenumerationsinställningarna kan användarna pausa prenumerationen i stället för att avsluta den. Tänk på följande:

 • Prenumerationspaus är inte tillgängligt för kostnadsfria prenumerationer eller årsprenumerationer.
 • Prenumerationspaus kan inte aktiveras för prenumerationer med förnyelseperioder som överskrider tre månader.
 • Intervallet för prenumerationspaus (mellan en vecka och tre månader) kan ändras när som helst.

Läs mer om prenumerationspauser och kraven för pausimplementering på webbplatsen för Android-utvecklare.

Så här aktiverar eller inaktiverar du prenumerationspaus:

 1. Öppna sidan Konfigurera intäktsgenerering på Play Console (Generera intäkter > Konfigurera intäktsgenerering).
 2. I avsnittet Prenumerationsinställningar väljer du Skapa eller Inaktivera bredvid Pausa.
 3. Klicka på Spara ändringar.

Relaterat innehåll

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny