Skapa en prenumeration

Med Google Plays faktureringstjänst kan du erbjuda produkter i appar där användarna debiteras för innehåll eller tjänster på återkommande basis, så kallade prenumerationer. Med prenumerationer kan sådant som en samling appar, spel eller annat innehåll infogas i din app på Google Play mot en återkommande avgift.

Du kan erbjuda flera prenumerationer inom samma app. Prenumerationspriset måste ligga inom ett godkänt prisintervall. Det går inte att ta bort publiceringen av prenumerationer.

Viktigt! Google Plays programpolicy för utvecklare och transaktionsavgifter gäller för produkter i appar. Det gäller både hanterade produkter och prenumerationer.

Tillgänglighet

Om det finns stöd för registrering som säljare där du bor kan du använda Google Plays faktureringstjänst.

Om det finns sådant stöd i området och du vill börja använda funktioner från Google Play Fakturering i dina appar kan du konfigurera en betalningsprofil och läsa igenom dokumentationen för Google Play Billing API.

När du har skapat en prenumeration är den tillgänglig för användare som har den senaste versionen av Google Play Butik.

Prenumerationer och kostnadsfria provperioder

 • Veckoprenumeration: För tillfället går det inte att använda direktdebitering via operatören för veckoprenumerationer.
 • 1-månadsprenumeration
 • 3-månadersprenumeration
 • 6-månadersprenumeration
 • Årsprenumeration

Lägga till en prenumeration i appen

Du lägger till en prenumeration på ungefär samma sätt som du lägger till en hanterad produkt, förutom att priset gäller en viss tidsperiod.

Det är viktigt att du har produkt-id:n med en genomtänkt struktur innan du skapar en prenumeration. Alla produkt-id:n måste vara unika för appen och kan inte ändras eller återanvändas efter att de har skapats.

 • Ett produkt-id måste börja med en liten bokstav eller siffra och får endast bestå av små bokstäver (a–z), siffror (0–9), understreck (_) och punkter (.).
 • Obs! Du kan inte använda android.test som produkt-id, och inte heller ett produkt-id som börjar med android.test.

Så här lägger du till en prenumeration:

 1. Logga in på Play Console.
 2. Klicka på Alla appar Alla appar.
 3. Välj en app.
 4. Klicka på Butiksvisning på menyn till vänster > Produkter i appar > Prenumerationer.
 5. Klicka på Skapa prenumeration.
 6. Ange information om produkten.
  • Namn: Ett kort namn på objektet (upp till 55 tecken, men vi rekommenderar att du inte använder mer än 25 tecken i ett namn så att det visas korrekt i alla sammanhang), t.ex. Sömndryck.
  • Beskrivning: En beskrivning av objektet (upp till 80 tecken), t.ex. Får varelser att somna omedelbart.
  • Pris: Ange ett pris i lokal valuta.
 7. Välj Aktiv eller Inaktiv bredvid Status.
  • En produkt går bara att köpa om den är aktiv och finns i en publicerad app.
  • Om du använder ett testkonto är aktiva objekt tillgängliga i appar som inte har publicerats. Läs mer på webbplatsen för Android-utvecklare.
 8. Klicka på Spara.

Prisalternativ för prenumerationer

Introduktionspriser

Du kan ange ett introduktionspris som gäller ett bestämt antal dagar, veckor, månader eller faktureringsperioder. Det är till exempel möjligt att erbjuda en prenumeration för 10 SEK i månaden de första tre månaderna. Eller så kan du erbjuda ett introduktionspris på 10 SEK i tio dagar innan ordinarie månadspris börjar gälla.

När introduktionsperioden har löpt ut debiteras användarna prenumerationens ordinarie pris.

Krav

 • Introduktionsperioden får pågå i minst 3 dagar och högst 12 månader.
 • Introduktionspriser måste vara inom det godkända prisintervallet och lägre än prenumerationens ordinarie pris.
 • Om du erbjuder en gratis provperiod och ett introduktionspris debiteras användarna introduktionspriset när provperioden har löpt ut.
 • En användare kan bara få ett introduktionspris för en viss prenumerationsprodukt (SKU) en gång.
 • Om introduktionstiden och prenumerationstiden är olika långa måste introduktionspriset per dag vara lägre än det ordinarie priset per dag. Om en prenumeration till exempel kostar 15 USD/månad (d.v.s. 0,50 USD/dag) måste priset för en introduktionsperiod på en vecka vara lägre än 3,50 USD. En månad anses alltid vara 30 dagar i detta avseende. 

Lägga till ett introduktionspris

 1. Logga in på Play Console.
 2. Klicka på Alla appar Alla appar.
 3. Välj en app.
 4. Klicka på Butiksvisning på menyn till vänster > Produkter i appar > Prenumerationer.
 5. Ange introduktionspriset (i standardvalutan) och antalet tillämpliga dagar, veckor, månader eller faktureringsperioder bredvid Introduktionspris.
  • Om du väljer faktureringsperioder återkommer introduktionspriset regelbundet under antalet faktureringsperioder som du anger. Om du väljer dagar, veckor eller månader debiteras användaren introduktionspriset en gång under den angivna tidsperioden. 
  • Vi använder priset som du anger som grund för beräkningen av marknadsspecifika priser. Om du vill uppdatera lokala priser manuellt väljer du Redigera pris.
  • Mer information om hur du hanterar marknadsspecifika priser finns i artikeln om konfigurationsalternativ för produkter i appar.
 6. Spara ändringarna.
Kostnadsfria provperioder
Med en kostnadsfri provperiod kan du låta användarna testa en prenumeration innan de betalar. Den kostnadsfria provperioden löper under den tid du har angett och konverteras därefter automatiskt till en ordinarie prenumeration till det pris och under den tidsperiod som gäller för prenumerationen. Alla prenumerationer kan ha en kostnadsfri provperiod.
Obs! Från och med den 10 januari 2018 får användarna bara en kostnadsfri provperiod per app, även om flera prenumerationer erbjuds i den. Om du vill erbjuda en kostnadsfri provperiod per prenumerationsprodukt kan du ändra inställningen på Play Console.

Krav

 • Du kan skapa en kostnadsfri provperiod per prenumerationsprodukt.
 • Det behövs en provperiod per prenumerations-SKU.
 • Kostnadsfria provperioder kostar alltid 0 USD.
 • Provperioden måste vara minst tre dagar.
  • Du kan ändra provperioden när som helst, men den uppdaterade provperioden gäller bara nya prenumerationsköp.
 • Användarna är bara berättigade till en kostnadsfri provperiod om de inte har köpt den aktuella prenumerationen tidigare.

Lägga till en kostnadsfri provperiod

 1. Logga in på Play Console.
 2. Klicka på Alla appar Alla appar.
 3. Välj en app.
 4. Klicka på Butiksvisning på menyn till vänster > Produkter i appar > Prenumerationer.
 5. Klicka på Inställningar för prenumeration.
 6. Markera kryssrutan Gratis provperiod på prenumerationsnivå.

Så påbörjar användarna en kostnadsfri provperiod

Användarna påbörjar en kostnadsfri provperiod genom att köpa en prenumeration som vanligt på Google Play. De debiteras inte direkt, eftersom den inledande perioden är kostnadsfri, och får ett e-postmeddelande om att prenumerationen har en kostnadsfri provperiod. Google Play registrerar en transaktion på 0 USD och prenumerationen markeras som köpt under provperioden eller tills den avslutas.

Dagen efter att den kostnadsfria provperioden är slut dras hela prenumerationsavgiften från användarens betalningsmetod. Samma belopp debiteras igen efter den tidsperiod som prenumerationen gäller för. Betalningen kan stå som väntande i upp till 24 timmar, även om ingen respitperiod har ställts in.

Obs! Om användaren avslutar prenumerationen under provperioden förblir prenumerationen aktiv tills provperioden är slut och användaren debiteras inte.

Hantera ändrade prenumerationer

Prisändringar

Användarens upplevelse

Så här påverkas prenumeranter och nya användare när du ändrar pris på en prenumeration:

 • Nya användare ser det nya prenumerationspriset omedelbart och kan välja att prenumerera på Google Play.
 • Befintliga prenumeranter meddelas om prisändringen via e-post och via en avisering på Google Play 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Aviseringsdatumet beror på hur lång tidsperiod prenumerationen gäller och när den går ut. Prenumeranterna måste godkänna prisändringen på Google Play om de vill ha kvar prenumerationen.
  • Priset ändras inte genast för befintliga prenumeranter. När du har ändrat prenumerationspriset har du minst sju dagar på dig att meddela prenumeranterna om ändringen innan de aviseras om den på Google Play. Prenumeranterna kan godkänna prisändringen innan de aviseras på Google Play.
  • Viktigt! Om en prenumerant inte godkänner prisändringen avslutas prenumerationen på förnyelsedatumet när det nya priset börjar gälla.

Ändra pris på en prenumeration

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Klicka på Butiksvisning på menyn till vänster > Produkter i appar > Prenumerationer
 4. Välj en prenumeration.
 5. Ändra prenumerationens pris under Prissättning.
 6. Klicka på Spara.

Tips om prisändringar

 • När du har ändrat pris på en prenumeration går det inte att återställa det gamla priset.
 • När du ändrar priset på en prenumeration är det lämpligt att meddela de berörda prenumeranterna om den kommande prisändringen så att de vet om den. De aviseras automatiskt om prisändringen på Google Play 30 dagar innan den träder i kraft, men det är lämpligt att kontakta dem inom sju dagar från prisändringen så att du kan behålla fler prenumeranter.
 • Du kan ändra priset på en prenumeration flera gånger, men det rekommenderas inte. Varje gång du ändrar pris kan du tappa några prenumeranter, så tänk igenom hur du ska schemalägga en prisändring.
  • Obs! Om du ändrar priset på en prenumeration två gånger på kort tid måste prenumeranterna först godkänna den första prisändringen och sedan den andra innan det avsedda priset börjar gälla.
 • Om du vill erbjuda befintliga prenumeranter ett pris och nya användare ett annat kan du skapa en ny prenumeration med det pris som ska gälla för nya användare. Då kan de befintliga prenumeranterna förnya sina prenumerationer utan att behöva godkänna en prisändring.
Uppgraderingar eller nedgraderingar

Med prenumerationer i appar kan du låta användare uppgradera eller nedgradera prenumerationer till en annan variant som erbjuds via appen. De kan till exempel byta från en månadsprenumeration till en årsprenumeration eller uppgradera från en standardprenumeration till en premiumprenumeration.

Användarna får ingen återbetalning för den tidigare prenumerationsvarianten. Som en kompensation för outnyttjad tid i den aktuella prenumerationen betalar de ingenting i början av den nya prenumerationsperioden.

Respitperiod

Genom att lägga till en respitperiod för prenumerationerna ger du användarna möjlighet att uppdatera betalningsmetoden om en återkommande betalning avvisas. Detta är användbart om prenumeranterna har använt ett kreditkort som giltighetstiden har löpt ut för, om de har prenumererat med ett förbetalt kort eller om de har slutat använda ett kort utan att uppdatera betalningsuppgifterna.

Avvisade betalningar och respitperioder

När respitperioden påbörjas meddelas prenumeranterna via e-post att betalningen har avvisats. De har då tid att uppdatera betalningsmetoden utan att prenumerationen avbryts. När prenumeranterna har uppdaterat betalningsmetoden till en giltig betalningsform ändras inte faktureringsdatumet för prenumerationen.

Följande respitperioder anges som standard för nya prenumerationer.

 • Veckoprenumerationer: 3 dagar
 • Övriga prenumerationsperioder: 7 dagar

Ändra en respitperiod

Du kan ändra respitperioden (3, 7, 14 eller 30 dagar) för enskilda prenumerationer eller inaktivera respitperioder helt och hållet.

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj appen.
 3. Klicka på Butiksvisning på menyn till vänster > Produkter i appar.
 4. Välj fliken Prenumerationer.
 5. Välj en prenumeration.
 6. Ändra inställningarna för respitperiod.

Respitperiodens slut

Om prenumerantens betalningsmetod fortfarande avvisas när respitperioden löper ut avslutas prenumerationen och användaren förlorar åtkomsten till innehåll som omfattas av prenumerationen.

Pausa konton efter avvisade betalningar

Om en återkommande betalning från en prenumerant avvisas kan du pausa prenumerationen och begränsa användarens åtkomst till innehållet i 30 dagar medan vi försöker genomföra betalningen igen. Om funktionen för att pausa konton är aktiverad gäller den alla prenumerationer inuti appen.

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj appen.
 3. Klicka på Butiksvisning på menyn till vänster > Produkter i appar > Prenumerationer.
 4. Utöka avsnittet Prenumerationsinställningar.
 5. Markera kryssrutan Pausa kontot. 

Du kan läsa mer om hur du implementerar pausade konton på webbplatsen för Android-utvecklare

Prenumerationspaus

 Du kan ge användarna möjlighet att pausa en prenumeration som ett alternativ till att säga upp den, vilket kan leda till färre avsiktliga avhopp. Om funktionen med prenumerationspaus är aktiverad gäller den alla prenumerationer i appen utom SKU:er med årsprenumeration. Du måste aktivera Pausat konto innan det går att aktivera prenumerationspaus. Så här ger du användarna möjlighet att pausa en prenumeration:

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj appen.
 3. Klicka på Butiksvisning > Produkter i appar > Prenumerationer på menyn till vänster. 
 4. Utöka avsnittet Prenumerationsinställningar.
 5. Markera kryssrutan Aktivera prenumerationspaus.
Uppsägningar

Användarens upplevelse

Inga pengar återbetalas när användaren avslutar en prenumeration. Däremot har användaren tillgång till den köpta prenumerationen tills den förbetalda prenumerationsperioden löper ut.

Återställa en prenumeration i appen

Du kan underlätta för den som avslutar en prenumeration och vill börja prenumerera på nytt genom att göra det möjligt för användare att prenumerera igen i appen innan den aktuella prenumerationsperioden har löpt ut. Om användaren börjar prenumerera igen innan den befintliga prenumerationen har löpt ut visas en debitering på 0,00 USD.

Återställa en prenumeration via appen Play Butik

Om du ger användarna möjlighet att återställa en avslutad prenumeration som inte har löpt ut kan de göra det i appen Play Butik. När prenumerationen återställs bekräftar användaren nästa betalningsdatum och du får en avisering. 

Tips! Detta fungerar bäst om du har konfigurerat utvecklaraviseringar i realtid.

Gör så här om användarna ska kunna återställa en prenumeration:

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj appen.
 3. Klicka på Butiksvisning på menyn till vänster > Produkter i appar > Prenumerationer.
 4. Utöka avsnittet Prenumerationsinställningar.
 5. Markera kryssrutan Tillåt att användare återställer prenumerationer.

Utvecklarens ansvar

 • Du (som innehålls- eller åtkomstleverantör) kan införa en mer flexibel återbetalningspolicy direkt för dina användare. Det är ditt ansvar att meddela användarna om eventuella ändringar i din återbetalningspolicy och att se till att den följer gällande lag.
 • I vissa fall kan användaren kontakta dig direkt för att avsluta en prenumeration. Med API:et på serversidan kan du avsluta användarens prenumeration direkt på våra servrar i dylika fall.
 • Det måste finnas stöd för prenumerationen så länge det finns minst en aktiv prenumerant. Om en utvecklare inte stöder prenumerationer som har aktiva användare stängs utvecklarens konto av och kostnaden för prenumerationen återbetalas till användaren från utvecklarens konto.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?