Tworzenie subskrypcji

Aby mieć pewność, że Twoja aplikacja jest zgodna ze zmienionymi Zasadami dotyczącymi subskrypcji, przejdź do Centrum zasad dla deweloperów i zapoznaj się z nimi.

Dzięki Płatnościom w Google Play możesz oferować tzw. subskrypcje, czyli produkty w aplikacji cyklicznie pobierające od użytkowników opłaty za dostęp do treści lub usług. W ramach cyklicznej opłaty subskrypcja może obejmować dostęp m.in. do aplikacji i gier albo innych treści dostępnych w Twojej aplikacji w Google Play.

W jednej aplikacji możesz oferować wiele elementów na zasadach subskrypcji. Ceny subskrypcji muszą zawierać się w akceptowanych przedziałach. Publikacji subskrypcji nie można cofnąć.

Ważne: produkty w aplikacji, czyli produkty zarządzane i subskrypcje, podlegają Zasadom programu dla deweloperów w Google Play oraz opłatom za transakcje.

Dostępność

Jeśli znajdujesz się w lokalizacji, w której obsługiwana jest rejestracja sprzedawców, możesz korzystać z Płatności w Google Play.

Jeśli Twoja lokalizacja obsługuje rejestrację sprzedawców i chcesz zacząć używać w aplikacjach Płatności w Google Play, skonfiguruj profil płatnościzapoznaj się z dokumentacją interfejsu Google Play Billing API.

Gdy utworzysz subskrypcję, będzie ona dostępna dla użytkowników posiadających najnowszą wersję aplikacji Sklep Google Play.

Cykle subskrypcji i bezpłatne okresy próbne

 • Tygodniowy: przy pobieraniu opłat za subskrypcje tygodniowe nie można korzystać z płatności bezpośrednio u operatora.
 • Miesięczny
 • Trzymiesięczny
 • Sześciomiesięczny
 • Roczny

Dodawanie subskrypcji do aplikacji

Dodawanie subskrypcji przebiega podobnie do dodawania produktu zarządzanego. Jedyna różnica jest taka, że cenę ustala się za dany okres.

Zanim utworzysz subskrypcję, starannie przygotuj identyfikatory produktu. Każda aplikacja musi mieć unikalny identyfikator, którego po utworzeniu nie będzie można zmienić ani użyć ponownie.

 • Identyfikator produktu musi zaczynać się od małej litery lub cyfry i może zawierać tylko małe litery (a–z), cyfry (0–9), podkreślenia (_) i kropki (.).
 • Uwaga: nie można używać identyfikatora produktu android.test ani żadnych identyfikatorów zaczynających się od android.test.

Przed dodaniem subskrypcji zapoznaj się z naszymi Zasadami dotyczącymi subskrypcji.

Aby dodać subskrypcję:

 1. Zaloguj się w Konsoli Play.
 2. Kliknij Wszystkie aplikacje Wszystkie aplikacje.
 3. Wybierz aplikację.
 4. W menu po lewej stronie kliknij Obecność w sklepie > Produkty w aplikacji > Subskrypcje.
 5. Kliknij Utwórz subskrypcję.
 6. Wpisz szczegóły produktu.
  • Tytuł: krótka nazwa elementu (maksymalnie 55 znaków, ale zalecamy użycie nie więcej niż 25 znaków, by tytuł zawsze wyświetlał się prawidłowo), np. „Eliksir snu”.
  • Opis: długi opis elementu (maksymalnie 80 znaków), np. „Powoduje, że istota natychmiast zasypia”.
  • Korzyści: podaj maksymalnie 4 korzyści opisujące poszczególne funkcje subskrypcji (maksymalnie 40 znaków).
   • Korzyści powinny podkreślać funkcje, by użytkownicy wiedzieli, co oferuje Twoja subskrypcja, np. „Pełny katalog filmów, seriali i programów telewizyjnych”.
   • Ponieważ nie wszyscy użytkownicy będą mogli skorzystać z ceny promocyjnej lub bezpłatnego okresu próbnego, korzyść nie powinna zawierać informacji o bezpłatnym okresie próbnym ani o cenie, np. „Wypróbuj za darmo przez 7 dni”.
  • Cena: podaj cenę w walucie lokalnej.
 7. Obok opcji „Stan” wybierz Aktywny lub Nieaktywny.
 8. Aby można było kupić produkt, musi on być aktywny, a zawierająca go aplikacja musi być opublikowana.
 9. Jeśli korzystasz z konta testowego, aktywne elementy będą dostępne również w nieopublikowanych aplikacjach. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie dla programistów aplikacji na Androida.
 10. Kliknij Zapisz.

Opcje cen subskrypcji

Ceny subskrypcji

Określone treści lub usługi możesz udostępniać w swojej aplikacji w ramach ustalonej przez siebie cyklicznej opłaty. Taka opłata będzie naliczana, dopóki użytkownik nie anuluje subskrypcji.

Jeśli na przykład użytkownik wykupił roczną subskrypcję 1 stycznia za 10 zł, będzie mógł z niej korzystać do 31 grudnia. W dniu odnowienia subskrypcji zostanie naliczona nowa opłata w wysokości 10 zł.

Wymagania

 • Deweloper musi w jasny i zrozumiały sposób udzielać użytkownikom informacji o usługach objętych subskrypcją i treściach oferowanych w aplikacji.
 • Informacje o ofertach w ramach reklam w aplikacji i na ekranach powitalnych należy przekazywać w sposób przejrzysty.
 • Musisz jasno określić warunki oferty – w tym koszt subskrypcji, cykl rozliczeniowy i to, czy subskrypcja jest wymagana do używania aplikacji. Użytkownicy nie powinni być zmuszeni do wykonania dodatkowych czynności w celu sprawdzenia tych informacji.
 • Cena subskrypcji musi się mieścić w dopuszczalnym przedziale.
 • Nazwa subskrypcji lub SKU musi dokładnie odzwierciedlać Twoją ofertę. Subskrypcja nie powinna się na przykład nazywać „Bezpłatna wersja próbna”.
Cena początkowa

Możesz określić cenę początkową i zdecydować, przez ile dni, tygodni, miesięcy lub okresów rozliczeniowych będzie ona obowiązywać. Na przykład możesz oferować subskrypcję w cenie 1 zł miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące. Możesz też ustalić cenę początkową na 1 zł przez dziesięć dni, a potem standardową cenę za subskrypcję miesięczną.

Po tym czasie naliczana będzie pełna cena subskrypcji.

Wymagania

 • Musisz w jasny i precyzyjny sposób przedstawić warunki oferty, w tym czas jej trwania oraz ceny, a także opisać, jakie treści lub usługi są udostępniane. 
 • Wyjaśnij, co się stanie po zakończeniu oferty dla nowych użytkowników – podaj między innymi wysokość opłaty subskrypcyjnej i opisz, jak można anulować subskrypcję.
 • Cena początkowa musi obowiązywać co najmniej 3 dni i przez maksymalnie 12 miesięcy.
 • Cena początkowa musi mieścić się w akceptowanym przedziale i być niższa niż pełna cena subskrypcji.
 • Jeśli oferujesz bezpłatny okres próbny i cenę początkową, będzie ona naliczana użytkownikom na koniec okresu próbnego.
 • Cenę początkową możesz przyznać danemu użytkownikowi tylko raz na subskrypcję (SKU).
 • Jeśli okres obowiązywania ceny początkowej nie odpowiada okresowi subskrypcji, cena początkowa musi być w przeliczeniu na dzień niższa niż w przypadku standardowej subskrypcji. Jeśli na przykład miesięczny koszt subskrypcji to 15 zł (lub 0,50 zł dziennie), cena początkowa na okres jednego tygodnia musi być niższa niż 3,50 zł. W przypadku takich obliczeń przyjmuje się, że miesiąc zawsze ma 30 dni.

Więcej informacji i przykładów znajdziesz w sekcji Bezpłatne wersje próbne i oferty dla nowych subskrybentów w Centrum zasad dla deweloperów.

Dodawanie ceny początkowej

 1. Zaloguj się w Konsoli Play.
 2. Kliknij Wszystkie aplikacje Wszystkie aplikacje.
 3. Wybierz aplikację.
 4. W menu po lewej stronie kliknij Obecność w sklepie > Produkty w aplikacji > Subskrypcje.
 5. W opcji „Cena początkowa” wpisz cenę dla nowych subskrybentów (w walucie domyślnej) i odpowiednią liczbę dni, tygodni, miesięcy lub okresów rozliczeniowych.
 6. Jeśli wybierzesz okresy rozliczeniowe, cena początkowa będzie obowiązywać przez podaną przez Ciebie liczbę okresów. Jeśli wybierzesz dni, tygodnie lub miesiące, użytkownik będzie płacić cenę początkową tylko w wybranym okresie. 
 7. Podana cena służy nam jako podstawa do obliczania cen na poszczególnych rynkach. Aby samodzielnie zmienić ceny lokalne, wybierz Edytuj cenę.
 8. Informacje o tym, jak zarządzać cenami subskrypcji na poszczególnych rynkach, znajdziesz w artykule o opcjach konfigurowania produktów w aplikacji.
 9. Zapisz zmiany.
Bezpłatne okresy próbne
Jeśli dodasz bezpłatny okres próbny, użytkownicy będą mogli wypróbować subskrypcję przed zakupem. Bezpłatne okresy próbne obowiązują przez określony przez Ciebie czas, a następnie automatycznie przechodzą w pełną subskrypcję z uwzględnieniem jej okresu i ceny. Możesz dodać bezpłatny okres próbny dla każdego typu subskrypcji.
Uwaga: od 10 stycznia 2018 roku użytkownicy mogą domyślnie korzystać tylko z jednego bezpłatnego okresu próbnego we wszystkich dostępnych subskrypcjach w aplikacji. Jeśli chcesz oferować po jednym bezpłatnym okresie próbnym na subskrypcję, możesz zmienić to ustawienie w Konsoli Play.

Wymagania

 • Musisz poinformować użytkowników:
  • jakie treści lub usługi będą dla nich dostępne podczas bezpłatnego okresu próbnego;
  • jak i kiedy bezpłatny okres próbny spowoduje przejście na płatną subskrypcję;
  • ile będzie kosztować płatna subskrypcja;
  • jak anulować subskrypcję, jeśli użytkownik nie chce przejść na jej płatną wersję.
 • Do każdego produktu objętego subskrypcją możesz dodać jeden bezpłatny okres próbny.
 • Każda jednostka SKU subskrypcji musi mieć określony czas trwania okresu próbnego.
 • Cena bezpłatnego okresu próbnego to zawsze 0 zł.
 • Okres próbny musi trwać co najmniej trzy dni.
 • Możesz zmienić ten okres w każdej chwili, ale nowy okres będzie obowiązywać tylko w przypadku nowo kupionych subskrypcji.
 • Użytkownicy mogą skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej tylko w sytuacji, gdy nie kupili wcześniej subskrypcji, której ten okres dotyczy.
 • Więcej informacji i przykładów znajdziesz w sekcji Bezpłatne wersje próbne i oferty dla nowych subskrybentów w Centrum zasad dla deweloperów.

  Dodawanie bezpłatnego okresu próbnego

  1. Zaloguj się w Konsoli Play.
  2. Kliknij Wszystkie aplikacje Wszystkie aplikacje.
  3. Wybierz aplikację.
  4. W menu po lewej stronie kliknij Obecność w sklepie > Produkty w aplikacji > Subskrypcje.
  5. Kliknij Ustawienia subskrypcji.
  6. Zaznacz pole obok opcji „Bezpłatna wersja próbna na poziomie subskrypcji”.

  Jak użytkownik może rozpocząć korzystanie z bezpłatnej wersji próbnej

  Aby rozpocząć korzystanie z bezpłatnej wersji próbnej, użytkownik musi przejść standardowy proces zakupu subskrypcji w Google Play. Na początku nie zostanie obciążony opłatą za subskrypcję, ponieważ bezpłatny okres próbny jest w nią wliczony – informacja na ten temat przyjdzie do użytkownika e-mailem. Google Play zarejestruje transakcję w wysokości 0 zł, a subskrypcja będzie oznaczona jako kupiona na czas okresu próbnego lub do chwili jej anulowania.

  Dzień po zakończeniu okresu próbnego forma płatności wybrana przez użytkownika zostanie obciążona pełną ceną subskrypcji, która będzie naliczana cyklicznie zgodnie z ustawionym okresem subskrypcji. Stan płatności może być wyświetlany jako oczekujący do 24 godzin, nawet jeśli nie ustawiono okresu prolongaty.

  Uwaga: jeśli użytkownik anuluje subskrypcję podczas okresu próbnego, subskrypcja pozostanie aktywna do końca tego okresu i nie zostanie naliczona opłata.

  Polecane subskrypcje

  Oprócz sprzedaży subskrypcji w aplikacji możesz za pomocą polecanych subskrypcji sprzedawać polecany kod SKU bezpośrednio w Sklepie Play.

  Z naszych badań wynika, że sprzedawanie subskrypcji bezpośrednio w Sklepie Play może potencjalnie prowadzić do wzrostu liczby subskrybentów, ale także do spadku liczby instalacji. Przed skonfigurowaniem polecanej subskrypcji warto dokładnie przemyśleć, czy to rozwiązanie jest odpowiednie dla Twojej aplikacji. Polecane subskrypcje mogą sprawdzić się szczególnie w przypadku aplikacji, w których znaczna część treści jest dostępna za opłatą subskrypcyjną.

  Uwaga: od lutego 2020 roku ta funkcja jest dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych.

  Wymagania

  • Aplikacja musi obsługiwać Bibliotekę płatności 2.0 lub nowszą. Informacje na temat Biblioteki płatności znajdziesz w witrynie Android Developers.

  • W swojej aplikacji musisz wdrożyć interfejs API do zatwierdzania zakupów. Informacje na temat wdrażania tego interfejsu znajdziesz na stronie dla deweloperów aplikacji na Androida.

  • Wprowadzona nazwa subskrypcji powinna dokładnie odzwierciedlać jej charakter, ponieważ będzie wyświetlana na stronie z informacjami o aplikacji w Sklepie Play. Subskrypcja nie powinna na przykład mieć nazwy „Bezpłatna wersja próbna”. Lepiej sprawdzi się np. „Miesięczna subskrypcja Premium VIP”.

  • Opis subskrypcji powinien dokładnie oddawać jej charakter. W polu opisu nie wystarczy powtórzyć tytułu, np. „Miesięczna subskrypcja Premium VIP”. Dobry opis podkreśla zalety subskrypcji i lepiej obrazuje wiążące się z nią możliwości, np. „Dostęp do wszystkich naszych programów telewizyjnych i filmów bez reklam, na wszystkich urządzeniach”.

  Konfigurowanie polecanej subskrypcji

  Zanim skonfigurujesz polecaną subskrypcję, upewnij się, że ma ona odpowiedni tytuł i opis na stronie z informacjami o aplikacji oraz że została zlokalizowana na inne języki. Użytkownicy zobaczą te informacje na stronie z informacjami o aplikacji.

  1. Zaloguj się w Konsoli Play.
  2. Wybierz aplikację.
  3. W menu po lewej stronie kliknij Obecność w sklepie > Produkty w aplikacji > Subskrypcje.
  4. W sekcji „Ustawienia polecanej subskrypcji” kliknij Zarządzaj ustawieniami.
  5. Obok „Polecane subskrypcje” wybierz subskrypcję, którą chcesz polecać na stronie z informacjami o aplikacji.
  6. W sekcji „Platformy” wybierz platformy, na których chcesz oferować polecaną subskrypcję. W przypadku każdej platformy dostępne są maksymalnie 3 opcje:
   • Włączone dla wszystkich: polecaną subskrypcję mogą wyświetlać i kupować wszyscy odpowiedni użytkownicy.
   • Włączone tylko dla licencjonowanych testerów: polecaną subskrypcję mogą wyświetlać i kupować tylko licencjonowani testerzy. Dzięki tej opcji możesz przetestować subskrypcję przed przekazaniem jej na ścieżkę produkcyjną.
   • Niewłączone: polecana subskrypcja nie jest dostępna dla żadnego użytkownika.
  7. Zapisz zmiany.

  Kupowanie polecanych subskrypcji przez użytkowników

  Gdy włączysz polecaną subskrypcję, na stronie z informacjami o aplikacji użytkownicy Sklepu Play zobaczą tytuł, opis i cenę subskrypcji (w krajach, w których ta funkcja jest dostępna). Będą mogli wybrać opcję Zainstaluj, która powoduje pobranie aplikacji bez subskrypcji, lub Wypróbuj bezpłatnie i zainstaluj, która zachęca do zakupu subskrypcji.

  Po wybraniu Wypróbuj bezpłatnie i zainstaluj użytkownicy zostaną poproszeni o zakup subskrypcji. Jeśli zakup się powiedzie, aplikacja zostanie automatycznie zainstalowana na urządzeniu użytkownika.

  Uwaga: użytkownicy, którzy nie kwalifikują się do skorzystania z bezpłatnego okresu próbnego, zamiast opcji Wypróbuj bezpłatnie i zainstaluj zobaczą Zasubskrybuj i zainstaluj.

  Zarządzanie zmianami w subskrypcjach

  Zmiany cen

  Z perspektywy użytkownika

  Gdy zmienisz cenę subskrypcji, wpłynie to na nowych i istniejących użytkowników w ten sposób:

  • Nowi użytkownicy natychmiast zobaczą nową cenę subskrypcji i będą mogli ją kupić w Google Play.
  • Obecni subskrybenci zostaną powiadomieni o zmianie ceny e-mailem i przy użyciu powiadomienia w Google Play siedem dni po zmianie ceny. Będą mieli 30 dni na wyrażenie zgody. Jeśli tego nie zrobią, ich subskrypcje zostaną anulowane w dniu odnowienia.
   • Ważne: zwiększenie ceny może skutkować zrezygnowaniem z subskrypcji przez użytkowników, którzy nie akceptują tej zmiany. Zalecamy skontaktowanie się z subskrybentami objętymi podniesieniem ceny w ciągu 7 dni od wprowadzenia nowej ceny i wyjaśnienie, skąd to wynika, wskazując na  zalety subskrypcji w nowej cenie.
   • Uwaga: jeśli zmienisz cenę kilka razy przed datą odnowienia, użytkownik musi odpowiedzieć tylko na ostatnią zmianę ceny.
  • Obecni subskrybenci otrzymujący obniżkę ceny zostaną o tym powiadomieni i skorzystają z niej przy odnowieniu subskrypcji.

  Zmienianie ceny subskrypcji

  1. Zaloguj się w Konsoli Play.
  2. Wybierz aplikację.
  3. W menu po lewej stronie kliknij Obecność w sklepie > Produkty w aplikacji > Subskrypcje
  4. Wybierz subskrypcję.
  5. W sekcji „Ceny” zmień cenę subskrypcji.
  6. Kliknij Zapisz.

  Wskazówki dotyczące zarządzania zmianami cen

  • Po zmianie ceny subskrypcji nie można jej cofnąć.
  • Możesz wielokrotnie zmieniać cenę subskrypcji, ale jest to niewskazane. Przy każdej zmianie ceny możesz utracić część subskrybentów, więc starannie zaplanuj te działania.
   • Uwaga: jeśli zmienisz cenę subskrypcji dwa razy w krótkim okresie, subskrybenci będą musieli się zgodzić na dwie kolejne zmiany cen, by nowa cena zaczęła ich obowiązywać.
  • Jeśli chcesz zaoferować różne ceny istniejącym i nowym subskrybentom, możesz utworzyć oddzielną subskrypcję z ceną dla nowych użytkowników. W ten sposób dotychczasowi subskrybenci będą mogli dalej odnawiać subskrypcję bez wyrażania zgody na zmianę ceny.
  Niższe i wyższe wersje subskrypcji

  Przy subskrypcjach w aplikacji możesz zaoferować użytkownikom opcję przejścia na niższą lub wyższą wersję subskrypcji. Użytkownik może na przykład przejść z subskrypcji miesięcznej na roczną lub z podstawowej na rozszerzoną.

  Użytkownicy nie otrzymują zwrotu środków za dotychczasową subskrypcję. Aby uwzględnić pozostały, niewykorzystany czas, pierwsza płatność za nową subskrypcję następuje z opóźnieniem.

  Okresy prolongaty

  Okresy prolongaty pozwalają subskrybentom zaktualizować formę płatności, jeśli płatność cykliczna zostanie odrzucona. Opcja ta jest użyteczna dla subskrybentów, których karta kredytowa straciła ważność, którzy zapłacili za subskrypcję kartą przedpłaconą lub anulowali kartę, ale nie zaktualizowali danych swojej karty.

  Odrzucone płatności i okresy prolongaty

  Po rozpoczęciu okresu prolongaty subskrybenci otrzymują e-maila z powiadomieniem o odrzuceniu płatności. Od tego momentu mają dodatkowy czas na zaktualizowanie formy płatności bez przerywania subskrypcji. Gdy subskrybent doda działającą formę płatności, następna data rozliczenia za subskrypcję pozostanie niezmieniona.

  W przypadku nowych produktów objętych subskrypcją domyślnie obowiązują te okresy prolongaty:

  • Subskrypcje tygodniowe: 3 dni
  • Subskrypcje miesięczne: 7 dni
  • Subskrypcje na inne okresy: 14 dni

  Zmiana okresu prolongaty

  Okres prolongaty indywidualnych subskrypcji możesz zmienić (na 3, 7, 14 lub 30 dni) lub wyłączyć.

  1. Zaloguj się w Konsoli Play.
  2. Wybierz aplikację.
  3. W menu po lewej stronie kliknij Obecność w sklepieProdukty w aplikacji.
  4. Wybierz kartę Subskrypcje.
  5. Wybierz subskrypcję.
  6. Zmień ustawienia okresu prolongaty.

  Zakończenie okresu prolongaty

  Jeśli po zakończeniu okresu prolongaty forma płatności subskrybenta będzie nadal odrzucana, jego subskrypcja zostanie anulowana, a on sam straci dostęp do oferowanych w jej ramach treści.

  Zawieszanie konta ze względu na odrzucone płatności

  W przypadku odrzucenia płatności cyklicznej subskrybenta możesz wstrzymać jego subskrypcję i ograniczyć mu dostęp do treści na 30 dni. W tym czasie ponownie spróbujemy pobrać opłatę. Jeśli aktywujesz to ustawienie, funkcja zawieszenia konta będzie stosowana do wszystkich subskrypcji w Twojej aplikacji.

  1. Zaloguj się w Konsoli Play.
  2. Wybierz aplikację.
  3. W menu po lewej stronie kliknij Obecność w sklepie > Produkty w aplikacji > Subskrypcje.
  4. Rozwiń sekcję „Ustawienia subskrypcji”.
  5. Zaznacz pole obok opcji „Włącz funkcję zawieszania konta”.

  Ważne: od 1 listopada 2020 r. funkcja zawieszenia konta będzie obowiązkowa.

  Więcej informacji o stosowaniu funkcji zawieszania konta znajdziesz na stronie dla deweloperów aplikacji na Androida

  Wstrzymania

  Aby zmniejszyć liczbę dobrowolnych rezygnacji i zapewnić rozwiązanie alternatywne do anulowania subskrypcji, możesz włączyć użytkownikom opcję jej wstrzymania. Jeśli aktywujesz to ustawienie, funkcja wstrzymania konta będzie stosowana do wszystkich subskrypcji w Twojej aplikacji z wyjątkiem rocznych kodów SKU. Wstrzymanie konta będzie możliwe po włączeniu funkcji zawieszenia konta. Aby umożliwić użytkownikom wstrzymywanie:

  1. Zaloguj się w Konsoli Play.
  2. Wybierz aplikację.
  3. W menu po lewej stronie kliknij Obecność w sklepie > Produkty w aplikacji > Subskrypcje
  4. Rozwiń sekcję „Ustawienia subskrypcji”.
  5. Zaznacz pole obok opcji „Aktywuj wstrzymanie”.

  Ważne: od 1 listopada 2020 r. wstrzymanie będzie domyślnie włączone.

  Anulowania

  Z perspektywy użytkownika

  Gdy użytkownik anuluje subskrypcję, nie otrzymuje zwrotu środków. Zamiast tego zachowuje dostęp do subskrybowanych treści aż do końca opłaconego okresu.

  Przywracanie subskrypcji w aplikacji

  Aby pomóc użytkownikom, którzy anulowali subskrypcję, ale chcą ją znów wykupić, możesz dodać możliwość odnowienia subskrypcji bez konieczności czekania, aż wygaśnie bieżąca subskrypcja. Jeśli użytkownik ponownie rozpocznie subskrypcję przed końcem bieżącego okresu, jego obciążenie wyniesie 0,00 zł.

  Przywracanie subskrypcji w aplikacji Sklep Play

  Jeśli umożliwisz użytkownikom przywracanie subskrypcji, będą oni mogli odzyskać dostęp do anulowanej subskrypcji, która jeszcze nie wygasła, w aplikacji Sklep Play. Po przywróceniu dostępu użytkownik potwierdzi datę następnej płatności, a Ty otrzymasz powiadomienie. 

  Wskazówka: ta funkcja działa najlepiej, jeśli masz skonfigurowane powiadomienia dla deweloperów w czasie rzeczywistym.

  Aby umożliwić użytkownikom przywracanie subskrypcji:

  1. Zaloguj się w Konsoli Play.
  2. Wybierz aplikację.
  3. W menu po lewej stronie kliknij Obecność w sklepie > Produkty w aplikacji > Subskrypcje.
  4. Rozwiń sekcję „Ustawienia subskrypcji”.
  5. Zaznacz pole obok „Pozwól użytkownikom na przywracanie subskrypcji”.

  Obowiązki dewelopera

  • Musisz umieścić w aplikacji jasne informacje o tym, jak można zarządzać subskrypcją lub ją anulować.
  • Jako dostawca treści lub usługi dostępu możesz wdrożyć bardziej elastyczne zasady zwrotu środków użytkownikom. W takim przypadku ponosisz odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników o wszelkich zmianach dotyczących tych zasad i ich zgodność z obowiązującym prawem.
  • Niekiedy użytkownik może skontaktować się bezpośrednio z Tobą, by poprosić o anulowanie subskrypcji. W takiej sytuacji możesz skorzystać z serwerowego interfejsu API i samodzielnie anulować subskrypcję użytkownika na swoich serwerach.
  • Dopóki subskrypcja ma co najmniej jednego aktywnego użytkownika, musisz ją obsługiwać. W przeciwnym razie Twoje konto dewelopera zostanie zawieszone oraz obciążone kwotą zwróconą użytkownikom za nieobsługiwaną subskrypcję.

  Więcej informacji i przykładów znajdziesz w sekcji Zarządzanie i anulowanie w Centrum zasad dla deweloperów.

  Czy to było pomocne?
  Jak możemy ją poprawić?

  Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

  Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem