Opprett abonnementer

Gå gjennom de oppdaterte retningslinjene våre for abonnementer i retningslinjesenteret for utviklere for å sikre at appen din overholder de nyeste endringene.

Ved hjelp av Google Play Fakturering kan du tilby produkter i apper der brukerne belastes for innhold eller tjenester regelmessig, det vil si abonnementer. Abonnementer kan inneholde for eksempel en samling med apper, spill eller annet innhold mot en gjentakende betaling i appen din på Google Play.

Du kan tilby flere abonnementer i den samme appen. Prisene på abonnementene må være innenfor den godtatte prisklassen. Du kan ikke oppheve publiseringen av abonnementer.

Viktig: Programretningslinjene for utviklere og tjenestegebyrene for Google Play gjelder for abonnementer og produkter i apper.

Tilgjengelighet

Hvis du er på et sted som støtter selgerregistrering, kan du bruke Google Play-faktureringssystemet.

Hvis du er på et støttet sted og vil begynne å bruke funksjonene for faktureringssystemet i Google Play i appene dine, kan du konfigurere en betalingsprofil og gå gjennom dokumentasjonen for API-et for faktureringssystemet i Google Play.

Når du har opprettet et abonnement, er det tilgjengelig for brukere som har den nyeste versjonen av Google Play Butikk.

Abonnementer og kostnadsfrie prøveperioder

 • Ukentlig
 • 1 måned
 • 3 måneder
 • 6 måneder
 • Årlig
Merk: Ukentlige abonnementer kan nå belastes med direktefakturering via telefonregning. Gå gjennom godkjente betalingsmåter på Google Play for å få mer informasjon. 

Legg til abonnementer i appene dine

Når du legger til abonnementer, gjør du det på omtrent samme måte som når du legger til produkter i apper, bortsett fra at prisen er angitt for en tidsperiode.

Før du oppretter et abonnement, må du planlegge produkt-ID-ene dine nøye. Produkt-ID-ene må være unike for appen din, og de kan ikke endres eller gjenbrukes etter at de er opprettet.

 • Produkt-ID-er må begynne med en liten bokstav eller et tall og kan bare inneholde små bokstaver (a-z), tall (0-9), understreker (_) og punktum (.).
 • Merk: Produkt-ID-en android.test er ikke tilgjengelig for bruk, og det samme gjelder alle produkt-ID-er som begynner med android.test.

Før du legger til abonnementer, må du gå gjennom retningslinjene våre for abonnementer.

Slik legger du til et abonnement:

 1. Åpne Play-konsollen og gå til Abonnementer-siden (Tjen penger > Produkter > Abonnementer).
 2. Klikk på Opprett et abonnement.
 3. Skriv inn abonnementsdetaljene dine.
  • Navn: Et kort navn på varen (opptil 55 tegn, men vi anbefaler å begrense titler til 25 tegn, slik at de vises riktig i alle sammenhenger), for eksempel «Søvneliksir».
  • Beskrivelse: En lang beskrivelse av varen (opptil 80 tegn), for eksempel «Får skapninger til å sovne umiddelbart».
  • Fordeler: Oppgi opptil fire fordeler som beskriver en abonnementsfunksjon hver (opptil 40 tegn hver).
   • Fordeler bør fremheve abonnementsfunksjonene for å gi brukerne en bedre forståelse av hva de får, for eksempel «Fullstendig katalog med TV-serier og filmer». 
   • Siden ikke alle brukere er kvalifisert for en kampanjepris eller kostnadsfri prøveperiode, skal fordelen ikke nevne kostnadsfri prøveperiode eller pris, for eksempel «Prøv 7 dager kostnadsfritt».
 4. Angi prisdetaljer i «Pris»-delen:
  • Faktureringsperiode: Velg tidsintervallet mellom kontoutskrifter.
  • Standardpris: Angi en standardpris, eller importér fra en eksisterende prismal. Prisen brukes til å generere lokale priser i andre land. Lokale priser bruker dagens valutakurs og landsspesifikke prismønstre. Land uten støtte for lokal valuta bruker standardprisen.
 5. Velg og definer flere alternativer i «Abonnementsinnstillinger»-delen:
  • Kostnadsfri prøveperiode: Du kan la brukerne prøve abonnementet før de betaler. Hvis du velger Slått på, velger du hvor mange dager du vil gjøre prøveperioden tilgjengelig kostnadsfritt. Finn ut mer nedenfor.
  • Introduksjonspris: Du kan tilby nye abonnenter en rabattert pris i en bestemt periode. Hvis du gjør det, må den rabatterte prisen være innenfor den godtatte prisklassen, og den må være lavere per dag enn den opprinnelige prisen. Finn ut mer nedenfor.
  • Utsatt tidsfrist: Du kan gi brukerne tid til å løse betalingsproblemer uten å deaktivere abonnementet. Utsatte tidsfrister kan være tre dager, sju dager eller 14 dager. Finn ut mer nedenfor.
  • Abonner på nytt: Du kan gi brukerne muligheten til å abonnere på nytt via Play-butikken etter at de har avsluttet abonnementet sitt. Finn ut mer nedenfor.
   • Viktig: Abonnering på nytt er bare tilgjengelig for apper som bruker versjon 2.0 av faktureringsbiblioteket i alle aktive APK-er.
 6. Klikk på Lagre.
 7. Klikk på Aktiver for å aktivere abonnementet du har opprettet.
  • For å være tilgjengelig for kjøp må produktet være aktivt, og den tilhørende appen må være publisert.
  • Hvis du bruker en testkonto, er aktive varer tilgjengelige i upubliserte apper. Gå til nettstedet vårt for Android-utviklere for å finne ut mer.

Alternativer for abonnementspriser

Abonnementspriser

Du kan velge å gjøre innhold eller tjenester i appen din tilgjengelig for brukere i en bestemt tidsperiode som fornyes til en gjentakende pris. Brukerne belastes med prisen du velger, til det gjentakende tidspunktet du velger, frem til abonnementet sies opp. 

For eksempel: En bruker som kjøper et årsabonnement 1. januar for USD 10, får tilgang til abonnementet frem til 31. desember og blir belastet USD 10 på neste fornyelsesdato.

Krav

 • Som utvikler må du være åpen om abonnementstjenester og -innhold du tilbyr i appen din. 
 • Du må forklare hva du tilbyr, på en tydelig måte i eventuelle kampanjer og splash-skjermer i appen. 
 • Du må også gi tydelig informasjon om vilkårene for tilbudet. Dette inkluderer kostnadene for abonnementet, hvor ofte brukerne faktureres, samt om det kreves et abonnement for å kunne bruke appen. Brukerne skal ikke måtte utføre flere handlinger for å kunne gå gjennom denne informasjonen.
 • Abonnementspriser må være innenfor det godtatte prisområdet.
 • Abonnementstittelen eller vareenhetsnavnet må gjenspeile tilbudet ditt nøyaktig. Du kan for eksempel ikke gi abonnementet navnet «gratis prøveperiode».
Introduksjonspriser

Med introduksjonspriser kan du spesifisere en innledende pris som gjelder et bestemt antall dager, uker, måneder eller faktureringsperioder. Du kan for eksempel tilby et abonnement for USD 1 per måned de første tre månedene. Eller du kan ha en introduksjonspris på USD 1 i ti dager og deretter den vanlige månedsprisen.

Når introduksjonsperioden er over, belastes brukerne med den normale abonnementsprisen.

Krav

 • Du må beskrive vilkårene for tilbudet ditt på en tydelig og nøyaktig måte. Dette inkluderer varigheten, prisen og en beskrivelse av innholdet eller tjenestene brukerne får tilgang til. 
 • Vær tydelig på hva som skjer når introduksjonstilbudet avsluttes, inkludert hvor mye brukerne blir belastet, og hvordan de kan si opp abonnementet.
 • Minimumsperioden for introduksjonspriser er tre dager, og maksimumsperioden er tolv måneder.
 • Introduksjonspriser må være innenfor det godtatte prisområdet og lavere enn den normale abonnementsprisen.
 • Hvis du tilbyr en gratis prøveperiode og en introduksjonspris, belastes brukerne med introduksjonsprisen når prøveperioden er over.
 • En bruker kan bare få en introduksjonspris for et bestemt abonnementsprodukt (en bestemt vareenhet) én gang.
 • Hvis introduksjonsperioden har en annen lengde enn abonnementsperioden, må introduksjonsprisen være lavere per dag enn den opprinnelige prisen. Hvis et abonnement for eksempel koster USD 15 per måned (eller USD 0,50 per dag), må en introduksjonspris som gjelder i én uke, være lavere enn USD 3,50. I disse beregningene regnes en måned alltid som 30 dager. 

Du kan se mer informasjon og eksempler i delen om gratis prøveperioder og introduksjonstilbud i retningslinjesenteret for utviklere.

Legg til en introduksjonspris

 1. Åpne Play-konsollen og gå til Abonnementer-siden (Tjen penger > Produkter > Abonnementer).
 2. Ved siden av «Introduksjonspris» velger du ett av følgende alternativer:
  • Engangsbetaling: Nye abonnenter betaler en introduksjonspris én gang for en bestemt periode. Etter dette betaler de vanlig pris.
  • Gjentakende betaling: Nye abonnenter betaler en introduksjonspris hver faktureringsperiode i et bestemt antall perioder. Etter dette betaler de vanlig pris.
 3. Hvis du har valgt Engangsbetaling i trinn 2, angir du den aktuelle varigheten og velger Dager, Uker eller Måneder. Hvis du har valgt Gjentakende betaling i trinn 2, angir du antall månedlige faktureringsperioder der introduksjonsprisen gjelder. 
  • Merk: Hvis du velger gjentakende faktureringsperioder, brukes introduksjonsprisen i det antallet faktureringsperioder du oppgir. Hvis du velger engangsbetaling, blir brukeren bare belastet med introduksjonsprisen én gang i løpet av de angitte dagene, ukene eller månedene.
 4. Klikk på Angi pris og skriv inn introduksjonsprisen (i standardvalutaen).
  • Vi bruker prisen du legger inn, som et grunnlag for å beregne markedsspesifikke priser. For å oppdatere lokale priser manuelt, velg Endre prisen.
  • For å få mer informasjon om hvordan du administrerer markedsspesifikke priser for abonnementer, gå til alternativer for konfigurering av produkter i appen.
 5. Klikk på Bruk prisene.
 6. Lagre endringene.
Gratis prøveperioder
Ved å opprette en gratis prøveperiode kan du la brukerne prøve et abonnement før de kjøper det. Gratis prøveperioder varer i den perioden du angir, og så konverteres de automatisk til et fullt abonnement med den perioden og prisen som gjelder for abonnementet. Du kan opprette en gratis prøveperiode for alle typer abonnementer.
Merk: Fra 10. januar 2018 kan brukerne som standard bare få én gratis prøveperiode for alle de tilgjengelige abonnementene i appen din. Hvis du vil gi en gratis prøveperiode per abonnementsprodukt, kan du endre innstillingen i Play-konsollen.

Krav

 • Du må fortelle brukerne 
  • om hvilket innhold og hvilke tjenester de får tilgang til med en gratis prøveperiode 
  • om hvordan og når prøveperioden blir til et betalt abonnement 
  • om hvor mye det betalte abonnementet koster 
  • om hvordan prøveperioden kan avsluttes før den blir til et betalt abonnement
 • Du kan opprette én gratis prøveperiode per abonnementsprodukt.
 • Hver vareenhet for abonnementer må ha en prøveperiode.
 • Gratis prøveperioder koster alltid USD 0.
 • Prøveperioder må være på minimum tre dager.
  • Du kan endre prøveperioder når som helst, men bare nye abonnementskjøp bruker den oppdaterte prøveperioden.
 • Brukere kan bare få en gratis prøveperiode hvis de ikke tidligere har kjøpt det aktuelle abonnementet.

Du kan se mer informasjon og eksempler i delen om gratis prøveperioder og introduksjonstilbud i retningslinjesenteret for utviklere.

Legg til en kostnadsfri prøveperiode

 1. Åpne Play-konsollen og gå til Abonnementer-siden (Tjen penger > Produkter > Abonnementer).
 2. Under «Abonnementsinnstillinger» klikker du på Administrer abonnementsinnstillinger.
 3. Under «Abonnementsalternativer» klikker du på nedoverpilen ved siden av «Kostnadsfri prøveperiode» og velger Slått på.
 4. Angi antallet dager brukeren kan prøve abonnementet ditt i, før vedkommende betaler (det må være minst tre dager).
 5. Lagre endringene.

Slik starter brukerne en kostnadsfri prøveperiode

For å starte en gratis prøveperiode må brukerne gå gjennom den vanlige prosessen for å kjøpe et abonnement på Google Play. De blir ikke belastet i begynnelsen fordi den innledende perioden er inkludert i den gratis prøveperioden, og de blir varslet på e-post om at abonnementet inkluderer en gratis prøveperiode. Google Play registrerer en transaksjon på USD 0,00, og abonnementet blir merket som kjøpt så lenge prøveperioden varer, eller til det sies opp.

Dagen etter at prøveperioden er over, blir brukerens betalingsmåte belastet med hele abonnementsbeløpet, og belastningen gjentas basert på tidsperioden som er spesifisert for abonnementet. Betalingsstatusen kan bli vist som ventende i opptil 24 timer, selv om ingen frist er angitt.

Merk: Hvis en bruker sier opp et abonnement i løpet av prøveperioden, fortsetter abonnementet å være aktivt til prøveperioden slutter, og brukeren blir ikke belastet.

Fremhevede abonnementer

I tillegg til å selge abonnementer fra appen din kan du bruke fremhevede abonnementer for å selge en fremhevet vareenhet direkte fra Play-butikken. 

Vi har gjort undersøkelser som peker mot at salg av abonnementer direkte fra Play-butikken potensielt kan gi et økt antall abonnenter, men også et redusert antall installeringer. Vi anbefaler at du tenker nøye over om dette kompromisset er et godt valg for appen din, før du konfigurerer et fremhevet abonnement. Fremhevede abonnementer kan for eksempel være et bedre alternativ for apper der store mengder av innholdet ligger bak en abonnementsbasert betalingsmur.

Merk: Per februar 2020 er denne funksjonen bare tilgjengelig i USA.

Krav

 • Appen må støtte Billing Library 2.0 eller nyere. Du kan finne ut mer om Billing Library på nettstedet for Android-utviklere

 • Du må implementere purchase ack API i appen din. For å finne ut hvordan du implementerer purchase ack API, kan du gå til nettstedet for Android-utviklere

 • Du må oppgi et abonnementsnavn som gir et godt inntrykk av hva abonnementet går ut på, ettersom navnet vises på siden med Play Butikk-oppføringen din. Abonnementer skal for eksempel ikke bare kalles «Gratis prøveperiode». En bedre tittel kan være noe som «Månedlig premium- og VIP-abonnement».

 • Abonnementsbeskrivelsen skal gi et godt inntrykk av hva abonnementet går ut på. Ikke bare gjenta tittelen i beskrivelsesfeltet, for eksempel «Månedlig premium- og VIP-abonnement». En god beskrivelse fremhever fordelene ved abonnementet og gir brukerne en bedre forståelse av hva de får. Eksempel: «Få tilgang til hele katalogen vår med TV-serier og filmer – uten annonser. Abonnementet gjelder for alle enhetene dine».

Konfigurer et fremhevet abonnement

Før du konfigurerer et fremhevet abonnementet, må du sikre at det har riktig tittel og beskrivelse på siden med butikkoppføringen din, samt at det er lokalisert på andre språk. Brukerne ser denne informasjonen på butikkoppføringssiden.

 1. Åpne Play-konsollen og gå til Abonnementer-siden (Tjen penger > Produkter > Abonnementer).
 2. Under «Utvalgte abonnementer» klikker du på Opprett for å konfigurere et nytt utvalgt abonnement. Eventuelt kan du klikke på høyrepilen ved siden av et eksisterende utvalgt abonnement for å gjøre endringer.
 3. Klikk på + Land/region, og velg stedene du vil målrette mot.
 4. Under «Abonnementer» klikker du på + Legg til et abonnement. Du kan velge 1–3 abonnementer du vil angi som utvalgte abonnementer. Sørg for at lokaliseringen er riktig for abonnementene du velger.
 5. Under «Plattformer» velger du hvilke plattformer du vil tilby det utvalgte abonnementet på. Opptil tre alternativer er tilgjengelige for hver plattform:
  • Bruk for alle: Alle kvalifiserte brukere kan se og kjøpe det utvalgte abonnementet.
  • Bruk bare for lisenstestere: Bare lisenstestere kan se og kjøpe det utvalgte abonnementet. Du kan bruke dette alternativet for å teste abonnementet før du inkluderer det i produksjonsversjonen.
  • Ikke bruk: Det utvalgte abonnementet er ikke tilgjengelig for noen brukere. Dette alternativet er valgt som standard.
 6. Lagre endringene.

Slik kjøper brukere fremhevede abonnementer

Når du har aktivert et fremhevet abonnement, kan brukere som er i landet der funksjonen er tilgjengelig, se abonnementets tittel, beskrivelse og pris på siden med butikkoppføringen din. Brukerne kan velge Installer eller Installer og få en gratis prøveperiode. Med det første alternativet kan de laste ned appen uten abonnement, og med det andre blir de bedt om å kjøpe et abonnement.

Når brukerne velger Installer og få en gratis prøveperiode, blir de bedt om å kjøpe abonnementet. Når en bruker kjøper abonnementet, installeres appen automatisk på brukerens enhet.

Merk: Noen brukere ser kanskje Abonner og installer i stedet for Installer og få en gratis prøveperiode. Dette avhenger av om de er kvalifisert for en gratis prøveperiode.

Administrer endringer av abonnementer

Prisendringer

Brukeropplevelse

Når du har endret prisen på et eksisterende abonnement, påvirker det nye brukere og eksisterende abonnenter slik:

 • Nye brukere kan umiddelbart se den nye abonnementsprisen og kjøpe et abonnement på Google Play.
 • Nåværende abonnenter som får en prisøkning, får beskjed om dette på e-post og via et varsel på Google Play sju dager etter at prisen endres. Abonnentene har 30 dager på seg til å godta prisendringen. Hvis de ikke godtar den, kanselleres abonnementet på neste fornyelsesdato.
  • Viktig: Prisøkninger kan føre til økt frafall av abonnenter hvis de ikke godtar endringen. Vi anbefaler at du tar kontakt med abonnenter som berøres av prisøkningen, innen syv dager for å forklare endringen og minne dem på hva de får med abonnementet.
  • Merk: Hvis du endrer prisen flere ganger før den neste fornyelsesdatoen for brukeren, trenger vedkommende bare å svare på den siste prisendringen.
 • Nåværende abonnenter som får en prisreduksjon, får beskjed om dette og belastes den lavere prisen på neste fornyelsesdato.

Endre prisen på abonnementer

 1. Åpne Play-konsollen og gå til Abonnementer-siden (Tjen penger > Produkter > Abonnementer).
 2. Klikk på Se abonnementet ved siden av abonnementet du vil endre.
 3. Under «Pris» klikker du på Endre prisen og skriver inn den oppdaterte prisen.
 4. Klikk på Bruk prisene.
 5. Lagre endringene.

Tips for å håndtere prisendringer

 • Når du har endret prisen på et abonnement, kan ikke endringen reverseres.
 • Du kan endre prisen på et abonnement flere ganger, men det anbefales ikke. Du kan miste noen abonnenter hver gang du endrer en pris, så eventuelle prisendringer bør planlegges nøye.
  • Merk: Hvis du endrer prisen på et abonnement to ganger på kort tid, må abonnentene først godta den første prisendringen og så den andre prisendringen før prisen du ønsker å bruke, trer i kraft.
 • Hvis du vil tilby én pris til eksisterende abonnenter og en annen pris til nye brukere, kan du opprette et nytt abonnement med prisen du vil tilby til nye brukere. På denne måten kan eksisterende abonnenter fortsette å fornye abonnementene sine uten å måtte godta prisendringer.
Oppgraderinger eller nedgraderinger

Med abonnementer i apper kan du gjøre det mulig for brukere å oppgradere eller nedgradere abonnementer de allerede har, til en av de andre abonnementstypene i appen din. De kan for eksempel bytte fra et månedlig til et årlig abonnement eller oppgradere fra et standardabonnement til et premium-abonnement.

Brukere blir ikke refundert for gamle abonnementer. For å gjøre opp for ubrukt tid for eksisterende abonnementer utsettes den første belastningen for nye abonnementer.

Utsatte tidsfrister

Med utsatte tidsfrister kan abonnentene dine oppdatere betalingsmåtene sine uten å miste tilgangen hvis en gjentakende betaling avvises. Dette kan være nyttig hvis abonnentene har et utløpt kredittkort, abonnerer med et forhåndsbetalt kort eller har kansellert et kort uten å oppdatere betalingsinformasjonen sin.

Avviste betalinger og utsatte tidsfrister

I begynnelsen av utsatte tidsfrister varsles abonnentene dine om avviste betalinger via e-post. De har tid til å oppdatere betalingsmåten uten at det påvirker abonnementene deres. Når abonnentene oppdaterer betalingsmåten sin til en gyldig betalingsmåte, endres ikke den neste faktureringsdatoen for abonnementene.

For nye abonnementsprodukter er den følgende utsatte tidsfristen angitt som standard:

 • Ukentlige abonnementer: 3 dager
 • Månedlige abonnementer: 7 dager
 • Andre abonnementsperioder: 14 dager

Endre en utsatt tidsfrist

Du kan endre den utsatte tidsfristen (3, 7, 14 eller 30 dager) for enkeltabonnementer eller slå av utsatte tidsfrister.

 1. Åpne Play-konsollen og gå til Abonnementer-siden (Tjen penger > Produkter > Abonnementer).
 2. Klikk på Se abonnementet ved siden av abonnementet du vil endre.
 3. Endre innstillingene for utsatt tidsfrist.
 4. Lagre endringene.

Slutten av den utsatte tidsfristen

Hvis betalingsmåten til en abonnent fortsatt avvises ved slutten av den utsatte tidsfristen, blir abonnementet midlertidig stoppet, og vedkommende mister tilgangen til abonnementsinnholdet.

Midlertidige abonnementsstopp for avviste betalinger

Hvis en gjentakende betaling for en abonnent avvises, blir abonnementet stoppet midlertidig, og tilgangen til innholdet ditt blir begrenset i 30 dager mens vi prøver å gjennomføre betalingen på nytt. Funksjonen for midlertidig abonnementsstopp er obligatorisk, og den gjelder for alle abonnementene i appen din.

Hvis du vil finne ut mer om implementering av midlertidige abonnementsstopp, kan du gå til nettstedet for Android-utviklere for å få mer informasjon.

Pauser

For å redusere tilsiktet frafall og gi brukerne et alternativ til å si opp abonnementene sine kan du la brukerne sette abonnementet på pause. Pause aktiveres som standard. Når pausefunksjonen er aktivert, gjelder den for alle abonnementer utenom årlige vareenheter i appen din. Du må ha aktivert midlertidige abonnementsstopp for å kunne aktivere pausefunksjonen. Slik gir du brukerne mulighet til å sette abonnementet på pause:

 1. Åpne Play-konsollen og gå til Abonnementer-siden (Tjen penger > Produkter > Abonnementer). 
 2. Klikk på Administrer abonnementsinnstillinger.
 3. Ved siden av «Sett på pause» velger du Slått på.
 4. Lagre endringene
Oppsigelser

Brukeropplevelse

Når en bruker sier opp et abonnement, får ikke vedkommende refusjon. I stedet har brukeren tilgang til det kjøpte abonnementet frem til slutten av den forhåndsbetalte abonnementsperioden.

Abonnering på nytt i appen

Hvis du vil hjelpe brukere som sier opp abonnementer og ønsker å abonnere på nytt, kan du gi dem muligheten til å abonnere på nytt i appen uten å måtte vente til slutten av den eksisterende abonnementsperioden. Når en bruker abonnerer på nytt før abonnementet utløper, vises prisen som 0.

Gjenopprett abonnementer via Play Butikk-appen

Hvis du gjør det mulig for brukerne å gjenopprette abonnementer, kan de gjenopprette tilgangen til oppsagte abonnementer som ikke er utløpt ennå, via Play Butikk-appen. Når en bruker gjenoppretter tilgangen sin, bekrefter vedkommende den neste betalingsdatoen, og du mottar et varsel. 

Tips: Denne funksjonen fungerer best hvis du har konfigurert utviklervarsler i sanntid.

Slik gir du brukerne mulighet til å abonnere på nytt:

 1. Åpne Play-konsollen og gå til Abonnementer-siden (Tjen penger > Produkter > Abonnementer). 
 2. Klikk på Administrer abonnementsinnstillinger.
 3. Ved siden av «Abonner på nytt» velger du Aktivert for alle.
 4. Lagre endringene.

Utviklernes ansvar

 • Du må sørge for at appen din opplyser tydelig om hvordan brukerne kan administrere eller avslutte abonnementene sine.
 • Du (som leverandør av innholdet eller tilgangen) kan innføre mer fleksible refusjonsretningslinjer for brukerne. Det er ditt ansvar å varsle brukerne om eventuelle endringer av refusjonsretningslinjene samt sørge for at retningslinjene er i tråd med gjeldende lov og rett.
 • I enkelte tilfeller kan brukere kontakte deg direkte for å si opp abonnementer de har. I slike og lignende tilfeller kan du bruke API-en på tjenersiden for å si opp brukerens abonnement direkte fra tjenerne dine.
 • Du må støtte abonnementer så lenge de har minst én aktiv bruker. Hvis en utvikler ikke støtter abonnementer med aktive brukere, suspenderes utviklerens konto. I tillegg refunderes brukernes abonnementer via utviklerens konto.

Du kan se mer informasjon og eksempler i delen om administrering og kansellering i retningslinjesenteret for utviklere.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
92637
false