Een abonnement maken

Bekijk ons geüpdatete beleid voor abonnementen in het Beleidscentrum voor ontwikkelaars om ervoor te zorgen dat uw app aan de nieuwste wijzigingen voldoet.

Met Google Play Billing kunt u abonnementen aanbieden: in-app-producten waarbij gebruikers periodiek betalen voor content of services. Abonnementen kunnen items bevatten, zoals een verzameling apps, games of andere content, die voor een terugkerende betaling in uw app op Google Play worden aangeboden.

U kunt meerdere abonnementen in dezelfde app aanbieden. De abonnementsprijzen moeten binnen het geaccepteerde prijsbereik vallen. De publicatie van abonnementen kan niet ongedaan worden gemaakt.

Belangrijk: Op in-app-producten, inclusief beheerde producten en abonnementen, zijn het programmabeleid voor ontwikkelaars en de transactiekosten van Google Play van toepassing.

Beschikbaarheid

Als u zich bevindt op een locatie waar registratie als verkoper wordt ondersteund, kunt u gebruikmaken van Google Play Billing.

Als u zich op een ondersteunde locatie bevindt en de functies van Google Play Billing in uw apps wilt gebruiken, stelt u een betalingsprofiel in en bekijkt u de documentatie van de Google Play Billing API.

Nadat u een abonnement heeft gemaakt, is het beschikbaar voor gebruikers die de nieuwste versie van de Google Play Store gebruiken.

Abonnementsperioden en kosteloze proefperioden

 • Wekelijks: de kosten voor weekabonnementen kunnen niet in rekening worden gebracht met rechtstreekse facturering via de provider.
 • 1 maand
 • 3 maanden
 • 6 maanden
 • Jaarlijks

Een abonnement toevoegen aan uw app

Het toevoegen van een abonnement is vergelijkbaar met het toevoegen van een beheerd product, behalve dat de prijs is ingesteld voor een bepaalde periode.

Voordat u een abonnement maakt, moet u zorgvuldig uw product-ID's plannen. De product-ID's voor uw app moeten uniek zijn en kunnen niet worden gewijzigd of opnieuw worden gebruikt nadat ze zijn gemaakt.

 • Product-ID's moeten beginnen met een kleine letter of een cijfer en mogen alleen kleine letters (a-z), cijfers (0-9), underscores (_) en punten (.) bevatten.
 • Opmerking: De product-ID android.test en alle product-ID's die beginnen met android.test zijn niet beschikbaar.

Voordat u een abonnement toevoegt, bekijkt u ons beleid voor abonnementen.

Een abonnement toevoegen:

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Klik op Alle apps Alle apps.
 3. Selecteer een app.
 4. Klik in het menu aan de linkerkant op Aanwezigheid in Google Play Store > In-app-producten > Abonnementen.
 5. Klik op Abonnement maken.
 6. Geef uw productgegevens op.
  • Titel: Een korte naam voor het item, zoals 'Slaapdrankje' (maximaal 55 tekens, maar voor een goede weergave in elke context adviseren we niet meer dan 25 tekens te gebruiken).
  • Beschrijving: Een lange beschrijving van het item (maximaal 80 tekens), zoals 'Hiermee vallen de wezens meteen in slaap'.
  • Voordelen: Bied maximaal vier voordelen, die elk een functie van het abonnement beschrijven (elk maximaal 40 tekens)
   • De voordelen moeten de functies benadrukken om gebruikers een beter idee te geven van wat uw abonnement te bieden heeft, zoals 'Volledige catalogus met tv-programma's en films'. 
   • Aangezien niet alle gebruikers in aanmerking komen voor een promotieprijs of kosteloze proefperiode, mag het voordeel niet een kosteloze proefperiode of prijs vermelden. Zo is 'Probeer zeven dagen gratis' niet toegestaan.
  • Prijs: Geef een prijs op in uw lokale valuta.
 7. Kies naast 'Status' de optie Actief of Inactief.
  • Als u wilt dat een product beschikbaar is voor aankoop, moet het product actief zijn en moet de app zijn gepubliceerd.
  • Als u een testaccount gebruikt, zijn actieve items beschikbaar in niet-gepubliceerde apps. Ga naar de site voor Android-ontwikkelaars voor meer informatie.
 8. Klik op Opslaan.

Prijsopties voor abonnementen

Abonnementsprijzen

U kunt ervoor kiezen voor een bepaalde periode bepaalde content of services in uw app tegen een vaste prijs beschikbaar te stellen voor gebruikers. Het door u gekozen tarief wordt bij gebruikers in rekening gebracht met de frequentie die u heeft geselecteerd, totdat de gebruiker ervoor kiest het abonnement op te zeggen. 

Als iemand bijvoorbeeld op 1 januari een jaarabonnement koopt voor € 10, heeft die gebruiker tot en met 31 december toegang tot het abonnement en wordt er op de volgende verlengingsdatum weer € 10 in rekening gebracht.

Vereisten

 • Als ontwikkelaar moet u transparant zijn over eventuele abonnementsservices of -content die u aanbiedt in uw app. 
 • U moet in de app of op startschermen duidelijk communiceren over wat u aanbiedt. 
 • U moet duidelijk zijn over de voorwaarden van het aanbod, de kosten van het abonnement, hoe vaak u factureert en of een abonnement nodig is om de app te kunnen gebruiken. Gebruikers moeten deze informatie kunnen bekijken zonder extra handelingen te hoeven verrichten.
 • Abonnementsprijzen moeten binnen het geaccepteerde prijsbereikvallen.
 • De titel van uw abonnement of uw SKU-naam moet een juiste afspiegeling zijn van uw aanbieding. Noem uw abonnement bijvoorbeeld niet 'Kosteloos proefabonnement'.
Introductieprijzen

Met introductieprijzen kunt u een beginprijs instellen die voor een bepaald aantal dagen, weken, maanden of bepaalde factureringsperioden geldt. U kunt een abonnement bijvoorbeeld de eerste drie maanden aanbieden voor € 1 per maand. Of u kunt een introductieprijs van € 1 aanbieden voor 10 dagen, gevolgd door een vaste maandelijkse prijs.

Aan het einde van de introductieperiode wordt bij gebruikers de volledige abonnementsprijs in rekening gebracht.

Vereisten

 • U moeteen duidelijke en nauwkeurige beschrijving geven van de voorwaarden van uw aanbieding, waaronder de duur, de prijzen en een beschrijving van de toegankelijke content of services. 
 • Wees duidelijk over wat er gebeurt als de introductieaanbieding eindigt, bijvoorbeeld hoeveel kosten aan gebruikers in rekening worden gebracht en hoe ze het abonnement kunnen opzeggen.
 • De minimale introductieperiode is drie dagen en de maximale introductieperiode is twaalf maanden.
 • Introductieprijzen moeten binnen het geaccepteerde prijsbereik vallen en lager zijn dan de volledige abonnementsprijs.
 • Als u een kosteloze proefperiode en een introductieprijs aanbiedt, wordt de introductieprijs bij uw gebruikers in rekening gebracht aan het einde van de proefperiode.
 • Een gebruiker kan voor een bepaald abonnementsproduct (SKU) slechts één keer een introductieprijs ontvangen.
 • Als de introductieperiode een andere duur heeft dan de abonnementsperiode, moet de introductieprijs per dag lager zijn dan de oorspronkelijke prijs. Als een abonnement bijvoorbeeld € 15 per maand kost (€ 0,50 per dag), moet de introductieprijs voor een week lager zijn dan € 3,50. Voor deze berekeningen wordt altijd uitgegaan van een maand met dertig dagen. 

Voor meer informatie en voorbeelden gaat u naar Kosteloze proefperioden en introductieaanbiedingen in het beleidscentrum voor ontwikkelaars.

Een introductieprijs toevoegen

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Klik op Alle apps Alle apps.
 3. Selecteer een app.
 4. Klik in het menu aan de linkerkant op Aanwezigheid in Google Play Store > In-app-producten > Abonnementen.
 5. Geef naast 'Introductieprijs' uw introductieprijs (in de standaardvaluta) op, en het aantal toepasselijke dagen, weken, maanden of terugkerende factureringsperioden.
  • Als u factureringsperioden selecteert, wordt de introductieprijs opnieuw weergegeven voor het aantal factureringsperioden dat u invoert. Als u dagen, weken of maanden selecteert, wordt de introductieprijs tijdens de opgegeven periode slechts één keer bij de gebruiker in rekening gebracht. 
  • Wij gebruiken de prijs die u invoert als basis voor het berekenen van marktspecifieke prijzen. Selecteer Prijs bewerken om lokale prijzen handmatig te updaten.
  • Ga naar de configuratieopties voor in-app-producten voor meer informatie over het beheren van marktspecifieke prijzen voor abonnementen.
 6. Sla uw wijzigingen op.
Kosteloze proefperioden
Als u een kosteloze proefperiode instelt, kunnen uw gebruikers een abonnement uitproberen voordat ze het kopen. Kosteloze proefperioden zijn geldig gedurende de periode die u instelt. Aan het eind van de periode wordt het proefabonnement omgezet in een volledig abonnement met de bijbehorende tijdsduur en prijs. U kunt voor elk type abonnement een kosteloze proefperiode instellen.
Opmerking: Sinds 10 januari 2018 kunnen gebruikers standaard maar één kosteloze proefperiode ontvangen voor een van de beschikbare abonnementen in uw app. Als u één kosteloze proefperiode voor elk abonnementsproduct wilt aanbieden, kunt u de instelling wijzigen in Play Console.

Vereisten

 • U moet gebruikers het volgende laten weten: 
  • tot welke content of services ze toegang hebben met een kosteloze proefperiode, 
  • hoe en wanneer een kosteloze proefperiode wordt omgezet in een betaald abonnement, 
  • hoeveel het betaalde abonnement kost, 
  • en hoe ze kunnen opzeggen als ze niet willen overstappen naar een betaald abonnement.
 • U kunt één kosteloze proefperiode per abonnementsproduct maken.
 • Voor elke abonnement-SKU moet een proefperiode worden ingesteld.
 • De prijs voor een proefperiode is altijd $ 0.
 • Proefperioden moeten drie dagen of langer zijn.
  • U kunt een proefperiode op elk gewenst moment wijzigen, maar alleen nieuwe abonnementsaankopen gebruiken de geüpatete proefperiode.
 • Gebruikers komen alleen in aanmerking voor de kosteloze proefperiode als ze het abonnement waarop de proefperiode van toepassing is, niet eerder hebben aangeschaft.

Voor meer informatie en voorbeelden gaat u naar Kosteloze proefperioden en introductieaanbiedingen in het beleidscentrum voor ontwikkelaars.

Een kosteloze proefperiode toevoegen

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Klik op Alle apps Alle apps.
 3. Selecteer een app.
 4. Klik in het menu aan de linkerkant op Aanwezigheid in Google Play Store > In-app-producten > Abonnementen.
 5. Klik op Abonnementsinstellingen.
 6. Vink het selectievakje naast 'Kosteloze proefperiode op abonnementsniveau' aan.

Een kosteloze proefperiode starten

Een gebruiker moet het standaardproces voor de aanschaf van een abonnement via Google Play voltooien om een kosteloze proefperiode te starten. In eerste instantie worden er geen kosten in rekening gebracht, omdat de eerste periode binnen de kosteloze proefperiode valt. Daarnaast ontvangen gebruikers een e-mail met informatie dat het abonnement een kosteloze proefperiode bevat. Google Play registreert een transactie van $ 0,00 en het abonnement is gemarkeerd als gekocht voor de proefperiode of totdat het abonnement wordt geannuleerd.

De dag nadat de proefperiode is afgelopen, wordt via de betaalmethode van de gebruiker het bedrag voor het volledige abonnement in rekening gebracht en wordt dit herhaald op basis van de periode die is ingesteld voor het abonnement. De betalingsstatus kan 24 uur lang worden weergegeven als 'in behandeling', zelfs als er geen respijtperiode is ingesteld.

Opmerking: Als een gebruiker een abonnement tijdens de proefperiode op enig moment opzegt, blijft het abonnement actief tot het einde van de proefperiode en worden er geen kosten in rekening gebracht.

Uitgelichte abonnementen

Naast het verkopen van abonnementen vanuit uw app kunt u een uitgelichte SKU rechtstreeks vanuit de Play Store verkopen via uitgelichte abonnementen. 

Uit ons onderzoek blijkt dat de rechtstreekse verkoop van abonnementen vanuit de Play Store kan leiden tot een toename van het aantal abonnees, maar ook tot een afname van het aantal installaties. We raden u aan goed af te wegen of deze optie geschikt is voor uw app voordat u een uitgelicht abonnement instelt. Uitgelichte abonnementen kunnen bijvoorbeeld een betere optie zijn voor apps waarvoor een aanzienlijk deel van de content zich achter de betaalmuur van een abonnement bevindt.

Opmerking: Vanaf februari 2020 is deze functie alleen beschikbaar in de Verenigde Staten.

Vereisten

 • Uw app moet Billing Library 2.0 of hoger ondersteunen. Bekijk meer informatie over Billing Library op de site voor Android-ontwikkelaars

 • U moet de API voor aankoopbevestiging implementeren in uw app. Bekijk meer informatie over het implementeren van de API voor aankoopbevestiging op de site voor Android-ontwikkelaars

 • De opgegeven naam voor het abonnement moet duidelijk aangeven om wat voor soort abonnement het gaat, omdat deze naam wordt weergegeven op de pagina met uw Play Store-vermelding. Een abonnement mag bijvoorbeeld niet de naam 'Kosteloze proefperiode' hebben. Een betere titel is bijvoorbeeld 'Premium VIP-maandabonnement'.

 • De beschrijving van het abonnement moet duidelijk aangeven om wat voor soort abonnement het gaat. Herhaal niet gewoon de titel in het beschrijvingsveld, zoals 'Premium VIP-maandabonnement'. Een goede beschrijving benadrukt de voordelen van het abonnement en geeft gebruikers een beter idee van wat uw abonnement te bieden heeft, zoals 'Toegang tot onze volledige catalogus met tv-programma's en films zonder advertenties. Kan worden gebruikt op al uw apparaten.'

Een uitgelicht abonnement instellen

Voordat u uw uitgelichte abonnement instelt, zorgt u dat het de juiste titel en beschrijving heeft op de pagina met uw winkelvermelding en dat het is gelokaliseerd in andere talen. Gebruikers zien deze informatie op de pagina met uw winkelvermelding.

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Klik in het menu aan de linkerkant op Aanwezigheid in Google Play Store > In-app-producten > Abonnementen.
 4. Klik onder 'Instellingen voor uitgelicht abonnement' op Instellingen beheren.
 5. Selecteer naast 'Uitgelicht abonnement' het abonnement dat u wilt weergeven op de pagina met uw winkelvermelding.
 6. Kies onder 'Interfaces' de interfaces waar u uw uitgelichte abonnement wilt aanbieden. Er zijn maximaal drie opties beschikbaar voor elke interface:
  • Ingeschakeld voor iedereen: Alle in aanmerking komende gebruikers kunnen uw uitgelichte abonnement kopen.
  • Alleen ingeschakeld voor gelicentieerde testers: Alleen gelicentieerde testers kunnen uw uitgelichte abonnement bekijken en kopen. U kunt deze optie gebruiken om uw abonnement te testen voordat u het vrijgeeft aan productie.
  • Niet ingeschakeld: Het uitgelichte abonnement is niet beschikbaar voor gebruikers.
 7. Sla uw wijzigingen op.

Hoe gebruikers uitgelichte abonnementen kunnen kopen

Nadat u een uitgelicht abonnement heeft ingeschakeld, zien Play Store-gebruikers in landen waar de functie beschikbaar is de titel, beschrijving en prijs van het abonnement op de pagina met uw winkelvermelding. Gebruikers kunnen Installeren selecteren, waarmee de app zonder abonnement wordt gedownload. Ze kunnen ook Kosteloze proefperiode en installeren kiezen. Hiermee wordt een prompt weergegeven om een abonnement te kopen.

Nadat gebruikers Kosteloze proefperiode en installeren hebben geselecteerd, wordt een prompt weergegeven om het abonnement te kopen. Nadat de aankoop is geslaagd, wordt de app automatisch geïnstalleerd op het apparaat van de gebruiker.

Opmerking: Sommige gebruikers zien Abonneren en installeren in plaats van Kosteloze proefperiode en installeren, afhankelijk van of ze in aanmerking komen voor een kosteloze proefperiode.

Wijzigingen in abonnementen beheren

Prijswijzigingen

Gebruikerservaring

Als u de prijs van een bestaand abonnement heeft gewijzigd, heeft dit gevolgen voor nieuwe gebruikers en bestaande abonnees:

 • Nieuwe gebruikers zien meteen de nieuwe prijs van het abonnement en kunnen zich tegen die prijs abonneren via Google Play.
 • Bestaande abonnees die een prijsverhoging krijgen, worden zeven dagen na de prijswijziging per e-mail en via een melding op Google Play geïnformeerd. Abonnees hebben vervolgens dertig dagen de tijd om akkoord te gaan met de prijswijziging, anders wordt hun abonnement op de volgende verlengingsdatum beëindigd.
  • Belangrijk: Prijsverhogingen kunnen leiden tot een toename van het klantverloop als abonnees de prijswijziging niet accepteren. We raden u aan binnen zeven dagen contact op te nemen met de betreffende abonnees om ze te informeren over de prijsverhoging, een uitleg voor de wijziging te geven en ze te herinneren aan de waarde van wat ze ontvangen.
  • Opmerking: Als u de prijs meerdere keren wijzigt vóór de volgende verlengingsdatum, hoeft de gebruiker alleen te reageren op de meest recente prijswijziging.
 • Bestaande abonnees die een prijsverlaging krijgen, ontvangen een melding en krijgen de lagere prijs op de volgende verlengingsdatum.

De prijs van een abonnement wijzigen

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Klik in het menu aan de linkerkant op Aanwezigheid in Google Play Store > In-app-producten > Abonnementen
 4. Selecteer een abonnement.
 5. Wijzig de prijs van het abonnement onder 'Prijzen'.
 6. Klik op Opslaan.

Tips voor het beheren van prijswijzigingen

 • Nadat u de prijs van een abonnement heeft gewijzigd, kan de prijswijziging niet meer ongedaan worden gemaakt.
 • U kunt de prijs van een abonnement meerdere keren wijzigen, maar dit wordt niet aanbevolen. Telkens wanneer u een prijs wijzigt, loopt u het risico abonnees te verliezen. Plan eventuele prijswijzigingen daarom zorgvuldig.
  • Opmerking: Als u de prijs van een abonnement in korte tijd twee keer wijzigt, moeten uw abonnees akkoord gaan met de eerste prijswijziging en vervolgens met de tweede prijswijziging om uw beoogde prijs van kracht te laten worden.
 • Als u één prijs wilt aanbieden aan bestaande abonnees en een andere prijs aan nieuwe gebruikers, kunt u een nieuw abonnement maken met de prijs die u aan nieuwe gebruikers wilt aanbieden. Op deze manier kunnen uw bestaande abonnees hun abonnementen gewoon verlengen zonder dat ze akkoord hoeven te gaan met een prijswijziging.
Upgrades of downgrades

Met in-app-abonnementen kunt u de mogelijkheid toevoegen dat gebruikers hun bestaande abonnement upgraden of downgraden naar een ander abonnement dat wordt aangeboden door de app. U kunt gebruikers bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden hun maandabonnement om te zetten in een jaarabonnement of hun basisabonnement om te zetten in een premiumabonnement.

Gebruikers ontvangen geen terugbetaling voor hun oude abonnement. De eerste betaling voor het nieuwe abonnement wordt uitgesteld totdat het resterende deel van het bestaande abonnement is verbruikt.

Respijtperiode

Met een respijtperiode krijgen uw abonnees de mogelijkheid hun betaalmethode te updaten als een terugkerende betaling wordt geweigerd. Dit kan handig zijn als uw abonnees een verlopen creditcard hebben, zich hebben geabonneerd met een prepaidkaart of als ze een betaalkaart hebben geannuleerd zonder eerst hun betalingsgegevens te updaten.

Geweigerde betalingen en respijtperioden

Aan het begin van de respijtperiode ontvangen uw abonnees per e-mail bericht van een geweigerde betaling. Ze krijgen de tijd om hun betaalmethode te updaten zonder dat hun abonnement wordt onderbroken. Zodra uw abonnees hun betaalmethode hebben geüpdatet naar een geldige betaalmethode, blijft de volgende datum voor abonnementsfacturering gelijk.

Voor nieuwe abonnementsproducten zijn standaard de volgende respijtperioden ingesteld:

 • Weekabonnementen: drie dagen
 • Maandabonnementen: zeven dagen
 • Andere abonnementsperioden: veertien dagen

Een respijtperiode wijzigen

U kunt de respijtperiode (drie, zeven, veertien of dertig dagen) voor afzonderlijke abonnementen wijzigen of respijtperioden uitschakelen.

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer uw app.
 3. Klik in het linkermenu op Aanwezigheid in Google Play StoreIn-app-producten.
 4. Selecteer het tabblad Abonnementen.
 5. Selecteer een abonnement.
 6. Wijzig uw instellingen voor de respijtperiode.

Einde van respijtperiode

Als de betaalmethode van uw abonnees aan het einde van de respijtperiode nog steeds wordt geweigerd, wordt hun abonnement opgezegd en hebben ze geen toegang meer tot de abonnementscontent.

Accountblokkering voor geweigerde betalingen

Als de terugkerende betaling van een abonnee wordt geweigerd, kunt u het abonnement van de gebruiker opschorten en de toegang tot uw content dertig dagen lang blokkeren terwijl we de betaling opnieuw proberen te verwerken. Als deze optie wordt geactiveerd, is de opschorting van het account van toepassing op alle abonnementen in uw app.

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer uw app.
 3. Klik in het menu aan de linkerkant op Aanwezigheid in Google Play Store > In-app-producten > Abonnementen.
 4. Vouw het gedeelte 'Abonnementsinstellingen' uit.
 5. Vink het selectievakje naast 'Accountblokkering activeren' aan. 

Belangrijk: Vanaf 1 november 2020 wordt accountblokkering verplicht.

Als u meer informatie wilt over het implementeren van een accountblokkering, gaat u naar de site voor Android-ontwikkelaars voor meer informatie. 

Onderbrekingen

U kunt gebruikers hun abonnement laten onderbreken om vrijwillig gebruikersverloop te beperken en gebruikers een alternatief te bieden voor het opzeggen van hun abonnement. Als deze optie wordt geactiveerd, is de functie 'Onderbreken' van toepassing op alle abonnementen met uitzondering van jaarlijkse SKU's in uw app. Als u 'Onderbreken' wilt inschakelen, moet 'Accountblokkering' zijn ingeschakeld. Stel als volgt in dat gebruikers hun abonnement kunnen onderbreken:

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer uw app.
 3. Klik in het menu aan de linkerkant op Aanwezigheid in Google Play Store > In-app-producten > Abonnementen
 4. Vouw het gedeelte 'Abonnementsinstellingen' uit.
 5. Vink het selectievakje naast 'Onderbreking activeren' aan.

Belangrijk: Vanaf 1 november 2020 wordt onderbreking standaard geactiveerd.

Opzeggingen

Gebruikerservaring

Als een gebruiker een abonnement opzegt, wordt er geen geld terugbetaald. De gebruiker houdt wel toegang tot het aangeschafte abonnement tot het einde van de vooraf betaalde abonnementsperiode.

Een abonnement in de app herstellen

Voor gebruikers die hun abonnement hebben opgezegd en daarna opnieuw een abonnement willen afsluiten, kunt u de mogelijkheid toevoegen om zich opnieuw te abonneren op uw app zonder tot het einde van de lopende abonnementsperiode te wachten. Als een gebruiker zich vóór het einde van diens huidige abonnementsperiode opnieuw aanmeldt voor een abonnement, wordt er een prijs van $ 0,00 weergegeven.

Een abonnement herstellen via de Play Store-app

Als u gebruikers toestaat om een abonnement te herstellen, kunnen ze via de Play Store-app de toegang herstellen tot een opgezegd abonnement dat nog niet is verlopen. Als een gebruiker de toegang herstelt, wordt de volgende betalingsdatum bevestigd en ontvangt u een melding. 

Tip: Deze functie werkt het beste als u realtime meldingen voor ontwikkelaars heeft ingesteld.

Gebruikers toestaan om een abonnement te herstellen:

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer uw app.
 3. Klik in het menu aan de linkerkant op Aanwezigheid in Google Play Store > In-app-producten > Abonnementen.
 4. Vouw het gedeelte 'Abonnementsinstellingen' uit.
 5. Vink het selectievakje naast 'Gebruikers toestaan abonnementen te herstellen in Google Play' aan.

Verantwoordelijkheden voor ontwikkelaars

 • Umoet ervoor zorgen dat uw app duidelijk kenbaar maakt hoe een gebruiker een abonnement kan beheren of opzeggen.
 • U (als leverancier van de content of toegang) kunt uw gebruikers rechtstreeks een flexibeler teruggavebeleid bieden. Het is uw verantwoordelijkheid om gebruikers te informeren over wijzigingen in uw teruggavebeleid en om ervoor te zorgen dat uw beleid voldoet aan de toepasselijke wetgeving.
 • In sommige gevallen kan de gebruiker rechtstreeks contact met u opnemen om het abonnement op te zeggen. In deze en vergelijkbare gevallen kunt u de server-side API gebruiken om het abonnement van de gebruiker meteen op uw servers te beëindigen.
 • U moet een abonnement blijven ondersteunen zolang er minimaal één actieve gebruiker is. Als een ontwikkelaar de abonnementen van actieve gebruikers niet ondersteunt, wordt het account van de ontwikkelaar opgeschort en wordt het abonnement van de gebruikers terugbetaald via het account van de ontwikkelaar.

Voor meer informatie en voorbeelden gaat u naar Beheren en opzeggen in het beleidscentrum voor ontwikkelaars.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen