Een abonnement maken

Bekijk ons geüpdatete beleid voor abonnementen in het Beleidscentrum voor ontwikkelaars om ervoor te zorgen dat uw app aan de nieuwste wijzigingen voldoet.

Met het factureringssysteem van Google Play kun je abonnementen aanbieden: in-app-producten waarbij gebruikers periodiek betalen voor content of services. Abonnementen kunnen items bevatten, zoals een verzameling apps, games of andere content, die voor een terugkerende betaling in je app op Google Play worden aangeboden.

Je kunt meerdere abonnementen in dezelfde app aanbieden. De abonnementsprijzen moeten binnen het geaccepteerde prijsbereik vallen. De publicatie van abonnementen kan niet ongedaan worden gemaakt.

Belangrijk: Op in-app-producten en abonnementen zijn het Programmabeleid voor ontwikkelaars en de servicekosten van Google Play van toepassing.

Beschikbaarheid

Als je je bevindt op een locatie waar registratie als verkoper wordt ondersteund, kun je gebruikmaken van het factureringssysteem van Google Play.

Als je je op een ondersteunde locatie bevindt en de functies van het factureringssysteem van Google Play in je apps wilt gebruiken, stel je een betalingsprofiel in en bekijk je de documentatie van de API voor het factureringssysteem van Google Play.

Nadat je een abonnement hebt gemaakt, is het beschikbaar voor gebruikers die de nieuwste versie van de Google Play Store gebruiken.

Abonnementsperioden en kosteloze proefperioden

 • Wekelijks
 • 1 maand
 • 3 maanden
 • 6 maanden
 • Jaarlijks
Opmerking: Wekelijkse abonnementen kunnen nu in rekening worden gebracht met rechtstreekse facturering via provider. Bekijk de geaccepteerde betaalmethoden op Google Play voor meer informatie.

Een abonnement toevoegen aan je app

Een abonnement toevoegen is vergelijkbaar met een in-app-product toevoegen, behalve dat de prijs is ingesteld voor een bepaalde periode.

Voordat je een abonnement maakt, moet je zorgvuldig je product-ID's plannen. De product-ID's voor je app moeten uniek zijn en kunnen niet worden gewijzigd of opnieuw worden gebruikt nadat ze zijn gemaakt.

 • Product-ID's moeten beginnen met een kleine letter of een cijfer en mogen alleen kleine letters (a-z), cijfers (0-9), underscores (_) en punten (.) bevatten.
 • Opmerking: De product-ID android.test en alle product-ID's die beginnen met android.test zijn niet beschikbaar.

Voordat je een abonnement toevoegt, bekijk je ons Beleid voor abonnementen.

Zo voeg je een abonnement toe:

 1. Open de Play Console en ga naar de pagina Abonnementen (Inkomsten genereren > Producten > Abonnementen).
 2. Klik op Abonnement maken.
 3. Geef je abonnementsgegevens op.
  • Naam: Een korte naam voor het item, zoals 'Slaapdrankje' (maximaal 55 tekens, maar voor een goede weergave in elke context adviseren we niet meer dan 25 tekens te gebruiken).
  • Beschrijving: Een lange beschrijving van het item (maximaal 80 tekens), zoals 'Hiermee vallen de wezens meteen in slaap'.
  • Voordelen: Bied maximaal 4 voordelen, die elk een functie van het abonnement beschrijven (elk maximaal 40 tekens)
   • De voordelen moeten de functies benadrukken om gebruikers een beter idee te geven van wat je abonnement te bieden heeft, zoals 'Volledige catalogus met tv-programma's en films'.
   • Omdat niet alle gebruikers in aanmerking komen voor een promotieprijs of kosteloze proefperiode, mag het voordeel geen kosteloze proefperiode of prijs vermelden. 'Probeer 7 dagen kosteloos' is bijvoorbeeld niet toegestaan.
 4. Geef prijsinformatie op in het gedeelte Prijs:
  • Factureringsperiode: Kies de periode tussen rekeningoverzichten.
  • Standaardprijs: Geef een standaardprijs op of importeer deze via een bestaande prijstemplate. Dit wordt gebruikt om lokale prijzen in andere landen te genereren. Voor lokale prijzen worden de huidige wisselkoers en landspecifieke prijspatronen gebruikt. Voor landen waarvoor de lokale valuta niet wordt ondersteund, wordt je standaardprijs gebruikt.
 5. Kies en bepaal extra opties in het gedeelte Abonnementsinstellingen:
  • Kosteloze proefperiode: Je kunt gebruikers je abonnement laten uitproberen voordat ze ervoor moeten betalen. Als je Ingeschakeld selecteert, kies je hoeveel dagen je het kosteloos beschikbaar wilt maken. Hieronder vind je meer informatie.
  • Introductieprijs: Je kunt nieuwe abonnees een kortingsprijs aanbieden voor een specifieke periode. Als je dit doet, moet de introductieprijs binnen het geaccepteerde prijsbereik vallen en moeten de kosten per dag lager zijn dan de oorspronkelijke prijs. Hieronder vind je meer informatie.
  • Respijtperiode: Je kunt gebruikers tijd geven om problemen met de betaling op te lossen terwijl het abonnement actief blijft. Respijtperioden kunnen 3, 7 of 14 dagen zijn. Hieronder vind je meer informatie.
  • Opnieuw abonneren: Als je Opnieuw abonneren aanzet, kunnen gebruikers zich na opzegging opnieuw abonneren via de Play Store. Hieronder vind je meer informatie.
   • Belangrijk: Opnieuw abonneren is alleen beschikbaar voor apps die gebruikmaken van Billing Library 2.0 in alle actieve APK's van je app.
 6. Klik op Opslaan.
 7. Klik op Activeren om het abonnement te activeren dat je hebt gemaakt.
  • Als je wilt dat een product beschikbaar is voor aankoop, moet het product actief zijn en moet de app zijn gepubliceerd.
  • Als je een testaccount gebruikt, zijn actieve items beschikbaar in niet-gepubliceerde apps. Ga voor meer informatie naar de site voor Android-ontwikkelaars.

Prijsopties voor abonnementen

Abonnementsprijzen

Je kunt ervoor kiezen voor een bepaalde periode bepaalde content of services in je app tegen een vaste prijs beschikbaar te stellen voor gebruikers. Het door jou gekozen tarief wordt bij gebruikers in rekening gebracht met de frequentie die je hebt geselecteerd, totdat de gebruiker ervoor kiest het abonnement op te zeggen.

Als iemand bijvoorbeeld op 1 januari een jaarabonnement koopt voor € 10, heeft die gebruiker tot en met 31 december toegang tot het abonnement en wordt er op de volgende verlengingsdatum weer € 10 in rekening gebracht.

Vereisten

 • Als ontwikkelaar moet je transparant zijn over eventuele abonnementsservices of -content die je aanbiedt in je app.
 • Je moet in de app of op startschermen duidelijk communiceren over wat je aanbiedt.
 • Je moet duidelijk zijn over de voorwaarden van het aanbod, de kosten van het abonnement, hoe vaak je factureert en of een abonnement nodig is om de app te kunnen gebruiken. Gebruikers moeten deze informatie zonder extra handelingen kunnen bekijken.
 • Abonnementsprijzen moeten binnen het geaccepteerde prijsbereikvallen.
 • De titel van je abonnement of je SKU-naam moet een juiste afspiegeling zijn van je aanbieding. Noem je abonnement bijvoorbeeld niet 'Kosteloos proefabonnement'.
Introductieprijzen

Met introductieprijzen kun je een beginprijs instellen die voor een bepaald aantal dagen, weken, maanden of bepaalde factureringsperioden geldt. Je kunt een abonnement bijvoorbeeld de eerste 3 maanden aanbieden voor € 1 per maand. Of je kunt een introductieprijs van € 1 aanbieden voor 10 dagen, gevolgd door een vaste maandelijkse prijs.

Aan het einde van de introductieperiode wordt bij gebruikers de volledige abonnementsprijs in rekening gebracht.

Vereisten

 • Je moeteen duidelijke en nauwkeurige beschrijving geven van de voorwaarden van je aanbieding, waaronder de duur, de prijzen en een beschrijving van de toegankelijke content of services. 
 • Wees duidelijk over wat er gebeurt als de introductieaanbieding eindigt, bijvoorbeeld hoeveel kosten aan gebruikers in rekening worden gebracht en hoe ze het abonnement kunnen opzeggen.
 • De minimale introductieperiode is 3 dagen en de maximale introductieperiode is 12 maanden.
 • Introductieprijzen moeten binnen het geaccepteerde prijsbereik vallen en lager zijn dan de volledige abonnementsprijs.
 • Als je een kosteloze proefperiode en een introductieprijs aanbiedt, wordt de introductieprijs bij je gebruikers in rekening gebracht aan het einde van de proefperiode.
 • Een gebruiker kan voor een bepaald abonnementsproduct (SKU) slechts één keer een introductieprijs krijgen.
 • Als de introductieperiode een andere duur heeft dan de abonnementsperiode, moet de introductieprijs per dag lager zijn dan de oorspronkelijke prijs. Als een abonnement bijvoorbeeld € 15 per maand kost (€ 0,50 per dag), moet de introductieprijs voor een week lager zijn dan € 3,50. Voor deze berekeningen wordt altijd uitgegaan van een maand met 30 dagen.

Voor meer informatie en voorbeelden ga je naar Kosteloze proefperioden en introductieaanbiedingen in het beleidscentrum voor ontwikkelaars.

Een introductieprijs toevoegen

 1. Open de Play Console en ga naar de pagina Abonnementen (Inkomsten genereren > Producten > Abonnementen).
 2. Selecteer naast Introductieprijs een van de volgende opties:
  • Eenmalige betaling: Nieuwe abonnees betalen een eenmalige introductieprijs voor een bepaalde periode. Daarna betalen ze de reguliere prijs.
  • Terugkerende betaling: Nieuwe abonnees betalen elke factureringsperiode een introductieprijs voor een bepaald aantal perioden. Daarna betalen ze de reguliere prijs.
 3. Als je in stap 2 Eenmalige betaling hebt gekozen, geef je de betreffende duur op en kies je Dagen, Weken of Maanden. Als je in stap 2 Terugkerende betaling hebt gekozen, geef je het aantal maandelijkse factureringsperioden op waarin je introductieprijs wordt herhaald. 
  • Opmerking: Als je terugkerende factureringsperioden selecteert, wordt de introductieprijs herhaald voor het aantal factureringsperioden dat je opgeeft. Als je eenmalige betaling selecteert, wordt de introductieprijs slechts één keer in rekening gebracht tijdens de opgegeven dagen, weken of maanden.
 4. Klik op Prijs instellen en geef de introductieprijs (in de standaardvaluta) op.
  • Wij gebruiken de prijs die je invoert als basis om marktspecifieke prijzen te berekenen. Selecteer Prijs bewerken om lokale prijzen handmatig te updaten.
  • Ga naar de configuratieopties voor in-app-producten voor meer informatie over het beheer van marktspecifieke prijzen voor abonnementen.
 5. Klik op Prijzen toepassen.
 6. Sla de wijzigingen op.
Kosteloze proefperioden
Als je een kosteloze proefperiode instelt, kunnen je gebruikers een abonnement uitproberen voordat ze het kopen. Kosteloze proefperioden zijn geldig gedurende de periode die je instelt. Aan het eind van de periode wordt het proefabonnement omgezet in een volledig abonnement met de bijbehorende tijdsduur en prijs. Je kunt voor elk type abonnement een kosteloze proefperiode instellen.
Opmerking: Sinds 10 januari 2018 kunnen gebruikers standaard maar één kosteloze proefperiode krijgen voor een van de beschikbare abonnementen in je app. Als je één kosteloze proefperiode voor elk abonnementsproduct wilt aanbieden, kun je de instelling wijzigen in Play Console.

Vereisten

 • Je moet gebruikers het volgende laten weten:
  • tot welke content of services ze toegang hebben met een kosteloze proefperiode,
  • hoe en wanneer een kosteloze proefperiode wordt omgezet in een betaald abonnement,
  • hoeveel het betaalde abonnement kost,
  • en hoe ze kunnen opzeggen als ze niet willen overstappen naar een betaald abonnement.
 • Je kunt één kosteloze proefperiode per abonnementsproduct maken.
 • Voor elke abonnement-SKU moet een proefperiode worden ingesteld.
 • De prijs voor een proefperiode is altijd € 0.
 • Proefperioden moeten drie dagen of langer zijn.
  • Je kunt een proefperiode op elk gewenst moment wijzigen, maar alleen nieuwe abonnementsaankopen gebruiken de geüpdatete proefperiode.
 • Gebruikers komen alleen in aanmerking voor de kosteloze proefperiode als ze het abonnement waarop de proefperiode van toepassing is, niet eerder hebben aangeschaft.

Voor meer informatie en voorbeelden ga je naar Kosteloze proefperioden en introductieaanbiedingen in het beleidscentrum voor ontwikkelaars.

Een kosteloze proefperiode toevoegen

 1. Open de Play Console en ga naar de pagina Abonnementen (Inkomsten genereren > Producten > Abonnementen).
 2. Klik onder Abonnementsinstellingen op Abonnementsinstellingen beheren.
 3. Klik onder Abonnementsopties op de pijl-omlaag naast Kosteloze proefperiode en selecteer Ingeschakeld.
 4. Geef het aantal dagen op dat gebruikers je abonnement kunnen uitproberen voordat ze moeten betalen (dit moet 3 of meer dagen zijn).
 5. Sla de wijzigingen op.

Hoe gebruikers een kosteloze proefperiode starten

Een gebruiker moet het standaardproces voor de aanschaf van een abonnement via Google Play afronden om een kosteloze proefperiode te starten. In eerste instantie worden er geen kosten in rekening gebracht, omdat de eerste periode binnen de kosteloze proefperiode valt. Daarnaast krijgen gebruikers een e-mail met informatie dat het abonnement een kosteloze proefperiode bevat. Google Play registreert een transactie van € 0,00 en het abonnement is gemarkeerd als gekocht voor de proefperiode of totdat het abonnement wordt opgezegd.

De dag nadat de proefperiode is afgelopen, wordt via de betaalmethode van de gebruiker het bedrag voor het volledige abonnement in rekening gebracht en wordt dit herhaald op basis van de periode die is ingesteld voor het abonnement. De betalingsstatus kan 24 uur lang zichtbaar zijn als In behandeling, zelfs als er geen respijtperiode is ingesteld.

Opmerking: Als een gebruiker een abonnement tijdens de proefperiode op enig moment opzegt, blijft het abonnement actief tot het einde van de proefperiode en worden er geen kosten in rekening gebracht.

Buiten de app afgesloten abonnementen

Naast het verkopen van abonnementen vanuit je app kun je een uitgelichte SKU rechtstreeks vanuit de Play Store verkopen via buiten de app afgesloten abonnementen.

Uit ons onderzoek blijkt dat de rechtstreekse verkoop van abonnementen vanuit de Play Store kan leiden tot een toename van het aantal abonnees, maar ook tot een afname van het aantal installaties. We raden je aan goed af te wegen of deze optie geschikt is voor je app voordat je een buiten de app afgesloten abonnement instelt. Buiten de app afgesloten abonnementen kunnen bijvoorbeeld een betere optie zijn voor apps waarvoor een aanzienlijk deel van de content zich achter de betaalmuur van een abonnement bevindt.

Opmerking: Sinds februari 2020 is deze functie alleen beschikbaar in de Verenigde Staten.

Vereisten

 • Je app moet Billing Library 2.0 of hoger ondersteunen. Bekijk meer informatie over Billing Library op de site voor Android-ontwikkelaars.

 • Je moet de API voor aankoopbevestiging implementeren in je app. Bekijk meer informatie over implementatie van de API voor aankoopbevestiging op de site voor Android-ontwikkelaars.

 • De opgegeven naam voor het abonnement moet duidelijk aangeven om wat voor soort abonnement het gaat, omdat deze naam zichtbaar is op de pagina met je Play Store-vermelding. Een abonnement mag bijvoorbeeld niet de naam 'Kosteloze proefperiode' hebben. Een betere titel is bijvoorbeeld 'Premium VIP-maandabonnement'.

 • De beschrijving van het abonnement moet duidelijk aangeven om wat voor soort abonnement het gaat. Herhaal niet gewoon de titel in het beschrijvingsveld, zoals 'Premium VIP-maandabonnement'. Een goede beschrijving benadrukt de voordelen van het abonnement en geeft gebruikers een beter idee van wat je abonnement te bieden heeft, zoals 'Toegang tot onze volledige catalogus met tv-programma's en films zonder advertenties. Kan worden gebruikt op al je apparaten.'

Een buiten de app afgesloten abonnement instellen

Voordat je je buiten de app afgesloten abonnement instelt, zorg je dat het de juiste titel en beschrijving heeft op de pagina met je winkelvermelding en dat het is gelokaliseerd in andere talen. Gebruikers zien deze informatie op de pagina met je winkelvermelding.

 1. Open de Play Console en ga naar de pagina Abonnementen (Inkomsten genereren > Producten > Abonnementen).
 2. Klik onder Buiten de app afgesloten abonnementen op Maken om een nieuw buiten de app afgesloten abonnement in te stellen, of klik op de pijl-rechts naast een bestaand buiten de app afgesloten abonnement om wijzigingen door te voeren.
 3. Klik op + Land/regio en selecteer de locaties die je wilt targeten.
 4. Klik onder Abonnementen op + Een abonnement toevoegen. Je kunt 1 tot 3 abonnementen kiezen die buiten de app kunnen worden afgesloten. Zorg dat je de juiste lokalisatie hebt voor de abonnementen die je kiest.
 5. Kies onder Interfaces de interfaces waar gebruikers het abonnement buiten je app kunnen afsluiten. Er zijn maximaal 3 opties beschikbaar voor elke interface:
  • Gebruiken voor iedereen: Alle in aanmerking komende gebruikers kunnen je buiten de app afgesloten abonnement bekijken en kopen.
  • Alleen gebruiken voor gelicentieerde testers: Alleen gelicentieerde testers kunnen je buiten de app afgesloten abonnement bekijken en kopen. Je kunt deze optie gebruiken om je abonnement te testen voordat je het vrijgeeft aan productie.
  • Niet gebruiken: Het buiten de app afgesloten abonnement is niet beschikbaar voor gebruikers. Deze optie staat standaard aan.
 6. Sla de wijzigingen op.

Hoe gebruikers buiten de app afgesloten abonnementen kunnen kopen

Nadat je een buiten de app afgesloten abonnement hebt aangezet, zien Play Store-gebruikers in landen waar de functie beschikbaar is de titel, beschrijving en prijs van het abonnement op de pagina met je winkelvermelding. Gebruikers kunnen Installeren selecteren, waarmee de app zonder abonnement wordt gedownload. Ze kunnen ook Kosteloze proefperiode en installeren kiezen. Hiermee wordt een prompt getoond om een abonnement te kopen.

Nadat gebruikers Kosteloze proefperiode en installeren hebben geselecteerd, zien ze een prompt om het abonnement te kopen. Nadat de aankoop is geslaagd, wordt de app automatisch geïnstalleerd op het apparaat van de gebruiker.

Opmerking: Sommige gebruikers zien Abonneren en installeren in plaats van Kosteloze proefperiode en installeren, afhankelijk van of ze in aanmerking komen voor een kosteloze proefperiode.

Wijzigingen in abonnementen beheren

Prijswijzigingen

Gebruikerservaring

Als je de prijs van een bestaand abonnement hebt gewijzigd, heeft dit gevolgen voor nieuwe gebruikers en bestaande abonnees:

 • Nieuwe gebruikers zien meteen de nieuwe prijs van het abonnement en kunnen zich tegen die prijs abonneren via Google Play.
 • Bestaande abonnees die een prijsverhoging krijgen, worden 7 dagen na de prijswijziging per e-mail en via een melding op Google Play geïnformeerd. Abonnees hebben vervolgens 30 dagen de tijd om akkoord te gaan met de prijswijziging, anders wordt hun abonnement op de volgende verlengingsdatum beëindigd.
  • Belangrijk: Prijsverhogingen kunnen leiden tot een toename van het klantverloop als abonnees de prijswijziging niet accepteren. We raden je aan binnen 7 dagen contact op te nemen met de betreffende abonnees om ze te informeren over de prijsverhoging, een uitleg voor de wijziging te geven en ze te herinneren aan de waarde van wat ze krijgen.
  • Opmerking: Als je de prijs meerdere keren wijzigt vóór de volgende verlengingsdatum, hoeft de gebruiker alleen te reageren op de meest recente prijswijziging.
 • Bestaande abonnees die een prijsverlaging krijgen, ontvangen een melding en krijgen de lagere prijs op de volgende verlengingsdatum.

De prijs van een abonnement wijzigen

 1. Open de Play Console en ga naar de pagina Abonnementen (Inkomsten genereren > Producten > Abonnementen).
 2. Klik naast het abonnement dat je wilt wijzigen op Abonnement bekijken.
 3. Klik onder Prijs op Prijs bewerken en geef de geüpdatete prijs op.
 4. Klik op Prijzen toepassen.
 5. Sla de wijzigingen op.

Tips voor het beheren van prijswijzigingen

 • Nadat je de prijs van een abonnement hebt gewijzigd, kan de prijswijziging niet meer ongedaan worden gemaakt.
 • Je kunt de prijs van een abonnement meerdere keren wijzigen, maar dit wordt niet aanbevolen. Telkens wanneer je een prijs wijzigt, loop je het risico abonnees te verliezen. Plan eventuele prijswijzigingen daarom zorgvuldig.
  • Opmerking: Als je de prijs van een abonnement in korte tijd 2 keer wijzigt, moeten je abonnees akkoord gaan met de 1e prijswijziging en vervolgens met de 2e prijswijziging om je beoogde prijs van kracht te laten worden.
 • Als je één prijs wilt aanbieden aan bestaande abonnees en een andere prijs aan nieuwe gebruikers, kun je een nieuw abonnement maken met de prijs die je aan nieuwe gebruikers wilt aanbieden. Op deze manier kunnen je bestaande abonnees hun abonnementen gewoon verlengen zonder dat ze akkoord hoeven te gaan met een prijswijziging.
Upgrades of downgrades

Met in-app-abonnementen kun je de mogelijkheid toevoegen dat gebruikers hun bestaande abonnement upgraden of downgraden naar een ander abonnement dat wordt aangeboden door de app. Je kunt gebruikers bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden hun maandabonnement om te zetten in een jaarabonnement of hun basisabonnement om te zetten in een premiumabonnement.

Gebruikers ontvangen geen terugbetaling voor hun oude abonnement. De eerste betaling voor het nieuwe abonnement wordt uitgesteld totdat het resterende deel van het bestaande abonnement is verbruikt.

Respijtperiode

Met een respijtperiode krijgen je abonnees de mogelijkheid hun betaalmethode te updaten terwijl ze toegang blijven houden als een terugkerende betaling wordt geweigerd. Dit kan handig zijn als je abonnees een verlopen creditcard hebben, zich hebben geabonneerd met een prepaidkaart of als ze een betaalkaart hebben geannuleerd zonder eerst hun betalingsgegevens te updaten.

Geweigerde betalingen en respijtperioden

Aan het begin van de respijtperiode krijgen je abonnees per e-mail bericht van een geweigerde betaling. Ze krijgen de tijd om hun betaalmethode te updaten zonder dat hun abonnement wordt onderbroken. Zodra je abonnees hun betaalmethode hebben geüpdatet naar een geldige betaalmethode, blijft de volgende datum voor abonnementsfacturering gelijk.

Voor nieuwe abonnementsproducten zijn standaard de volgende respijtperioden ingesteld:

 • Weekabonnementen: 3 dagen
 • Maandabonnementen: 7 dagen
 • Andere abonnementsperioden: 14 dagen

Een respijtperiode wijzigen

Je kunt de respijtperiode (3, 7, 14 of 30 dagen) voor afzonderlijke abonnementen wijzigen of respijtperioden uitzetten.

 1. Open de Play Console en ga naar de pagina Abonnementen (Inkomsten genereren > Producten > Abonnementen).
 2. Klik naast het abonnement dat je wilt wijzigen op Abonnement bekijken.
 3. Wijzig je instellingen voor de respijtperiode.
 4. Sla de wijzigingen op.

Einde van respijtperiode

Als de betaalmethode van je abonnees aan het einde van de respijtperiode nog steeds wordt geweigerd, wordt hun abonnement geblokkeerd en hebben ze geen toegang meer tot de abonnementscontent.

Accountblokkering voor geweigerde betalingen

Als de terugkerende betaling van een abonnee wordt geweigerd, wordt het abonnement geblokkeerd en wordt de toegang tot de content 30 dagen beperkt terwijl we de betaling opnieuw proberen te verwerken. De functie voor accountblokkering is verplicht en is van toepassing op alle abonnementen in je app.

Als je meer wilt weten over implementatie van een accountblokkering, ga je naar de site voor Android-ontwikkelaars voor meer informatie.

Onderbrekingen

Je kunt gebruikers hun abonnement laten onderbreken om vrijwillig gebruikersverloop te beperken en gebruikers een alternatief te bieden voor opzegging van hun abonnement. Onderbreken is standaard geactiveerd. Als deze optie actief is, is de functie Onderbreken van toepassing op alle abonnementen met uitzondering van jaarlijkse SKU's in je app. Als je Onderbreken wilt aanzetten, moet Accountblokkering aan staan. Zo stel je in dat gebruikers hun abonnement kunnen onderbreken:

 1. Open de Play Console en ga naar de pagina Abonnementen (Inkomsten genereren > Producten > Abonnementen).
 2. Klik op Abonnementsinstellingen beheren.
 3. Selecteer naast Onderbreken de optie Ingeschakeld.
 4. Sla de wijzigingen op.
Opzeggingen

Gebruikerservaring

Als een gebruiker een abonnement opzegt, wordt er geen geld terugbetaald. Wel houdt de gebruiker toegang tot het abonnement tot het einde van de vooraf betaalde abonnementsperiode.

Opnieuw abonneren in de app

Voor gebruikers die hun abonnement hebben opgezegd en daarna opnieuw een abonnement willen afsluiten, kun je de mogelijkheid toevoegen om zich opnieuw te abonneren op je app zonder tot het einde van de lopende abonnementsperiode te wachten. Als een gebruiker zich vóór het einde van de huidige abonnementsperiode opnieuw aanmeldt voor een abonnement, wordt er een prijs van € 0,00 getoond.

Opnieuw abonneren vanuit de Play Store-app

Als je gebruikers toestaat om een abonnement te herstellen, kunnen ze via de Play Store-app de toegang herstellen tot een opgezegd abonnement dat nog niet is verlopen. Als een gebruiker de toegang herstelt, wordt de volgende betalingsdatum bevestigd en krijg je een melding.

Tip: Deze functie werkt het beste als je realtime meldingen voor ontwikkelaars hebt ingesteld.

Zo sta je toe dat gebruikers zich opnieuw abonneren:

 1. Open de Play Console en ga naar de pagina Abonnementen (Inkomsten genereren > Producten > Abonnementen).
 2. Klik op Abonnementsinstellingen beheren.
 3. Selecteer naast Opnieuw abonneren de optie Ingeschakeld voor iedereen.
 4. Sla de wijzigingen op.

Verantwoordelijkheden voor ontwikkelaars

 • Je moet ervoor zorgen dat je app duidelijk kenbaar maakt hoe een gebruiker een abonnement kan beheren of opzeggen.
 • Jij (als leverancier van de content of toegang) kun je gebruikers rechtstreeks een flexibeler teruggavebeleid bieden. Het is jouw verantwoordelijkheid om gebruikers te informeren over wijzigingen in je teruggavebeleid en om ervoor te zorgen dat je beleid voldoet aan de toepasselijke wetgeving.
 • In sommige gevallen kan de gebruiker rechtstreeks contact met je opnemen om het abonnement op te zeggen. In deze en vergelijkbare gevallen kun je de server-side API gebruiken om het abonnement van de gebruiker meteen op je servers te beëindigen.
 • Je moet een abonnement blijven ondersteunen zolang er minimaal één actieve gebruiker is. Als een ontwikkelaar de abonnementen van actieve gebruikers niet ondersteunt, wordt het account van de ontwikkelaar opgeschort en wordt het abonnement van de gebruikers terugbetaald via het account van de ontwikkelaar.

Voor meer informatie en voorbeelden ga je naar Beheren en opzeggen in het beleidscentrum voor ontwikkelaars.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
92637
false