Een abonnement maken

Met Google Play Billing kunt u abonnementen aanbieden: in-app-producten waarbij gebruikers periodiek betalen voor content of services. Abonnementen kunnen items bevatten zoals een verzameling apps, games of andere content die voor een terugkerende betaling in uw app op Google Play worden aangeboden.

U kunt meerdere abonnementen in dezelfde app aanbieden. De prijzen voor abonnementen moeten binnen het geaccepteerde prijsbereik vallen. De publicatie van abonnementen kan niet ongedaan worden gemaakt.

Belangrijk: Op in-app-producten, met inbegrip van beheerde producten en abonnementen, zijn het programmabeleid voor ontwikkelaars en de transactiekosten van Google Play van toepassing.

Beschikbaarheid

Als u zich op een ondersteunde locatie voor registratie als verkoper bevindt, kunt u Google Play Billing gebruiken.

Als u zich op een ondersteunde locatie bevindt en de functies van Google Play Billing in uw apps wilt gebruiken, stelt u een betalingsprofiel in en bekijkt u de Google Play Billing API-documentatie.

Nadat u een abonnement heeft gemaakt, is het beschikbaar voor gebruikers die de nieuwste versie van de Google Play Store gebruiken.

Abonnementsperioden en kosteloze proefperioden

 • Wekelijks: de kosten voor weekabonnementen kunnen niet in rekening worden gebracht met rechtstreekse facturering via provider.
 • 1 maand
 • 3 maanden
 • 6 maanden
 • Jaarlijks

Een abonnement toevoegen aan uw app

Het toevoegen van een abonnement is vergelijkbaar met het toevoegen van een beheerd product, behalve dat de prijs is ingesteld voor een bepaalde periode.

Voordat u een abonnement maakt, moet u zorgvuldig uw product-ID's plannen. De product-ID's voor uw app moeten uniek zijn en kunnen niet worden gewijzigd of opnieuw worden gebruikt nadat ze zijn gemaakt.

 • Product-ID's moeten beginnen met een kleine letter of een cijfer en mogen alleen kleine letters (a-z), cijfers (0-9), underscores (_) en punten (.) bevatten.
 • Opmerking: De product-ID android.test en alle product-ID's die beginnen met android.test zijn niet beschikbaar.

Een abonnement toevoegen:

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Klik op Alle apps Alle apps.
 3. Selecteer een app.
 4. Klik in het menu aan de linkerkant op Aanwezigheid in Google Play Store > In-app-producten > Abonnementen.
 5. Klik op Abonnement maken.
 6. Geef uw productgegevens op.
  • Titel: een korte naam voor het item, zoals 'Slaapdrankje' (maximaal 55 tekens, maar om ervoor te zorgen dat de titel in alle contexten correct wordt weergegeven, adviseren we om niet meer dan 25 tekens te gebruiken).
  • Beschrijving: een lange beschrijving van het item (maximaal 80 tekens), zoals 'Hiermee vallen de wezens meteen in slaap'.
  • Prijs: geef een prijs op in uw lokale valuta.
 7. Kies naast 'Status' de optie Actief of Inactief.
  • Als u wilt dat een product beschikbaar is voor aankoop, moet het product actief zijn en moet de app worden gepubliceerd.
  • Als u een testaccount gebruikt, zijn er actieve items beschikbaar in niet-gepubliceerde apps. Ga naar de site voor Android-ontwikkelaars voor meer informatie.
 8. Klik op Opslaan.

Prijsopties voor abonnementen

Introductieprijzen

Met introductieprijzen kunt u een beginprijs instellen die voor een bepaald aantal dagen, weken, maanden of bepaalde factureringsperioden geldt. U kunt een abonnement bijvoorbeeld de eerste drie maanden aanbieden voor $ 1 per maand. Of u kunt een introductieprijs van $ 1 aanbieden voor 10 dagen, gevolgd door een vaste maandelijkse prijs.

Aan het einde van de introductieperiode wordt bij gebruikers de volledige abonnementsprijs in rekening gebracht.

Vereisten

 • De minimale introductieperiode is drie dagen en de maximale introductieperiode is twaalf maanden.
 • Introductieprijzen moeten binnen het geaccepteerde prijsbereik vallen en lager zijn dan de volledige abonnementsprijs.
 • Als u een kosteloze proefperiode en een introductieprijs aanbiedt, wordt de introductieprijs in rekening gebracht bij uw gebruikers aan het einde van de proefperiode.
 • Een gebruiker kan voor een bepaald abonnementsproduct (SKU) slechts één keer een introductieprijs ontvangen.
 • Als de introductieperiode een andere duur heeft dan de abonnementsperiode, moet de introductieprijs per dag lager zijn dan de oorspronkelijke prijs. Als een abonnement bijvoorbeeld $ 15 per maand kost (of $ 0,50 per dag), moet de introductieprijs voor een week lager zijn dan $ 3,50. Voor deze berekeningen wordt altijd beschouwd dat een maand 30 dagen heeft. 

Een introductieprijs toevoegen

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Klik op Alle apps Alle apps.
 3. Selecteer een app.
 4. Klik in het menu aan de linkerkant op Aanwezigheid in Google Play Store > In-app-producten > Abonnementen.
 5. Geef naast 'Introductieprijs' uw introductieprijs (in de standaardvaluta) op, en het aantal toepasselijke dagen, weken, maanden of terugkerende factureringsperioden.
  • Als u factureringsperioden selecteert, wordt de introductieprijs opnieuw weergegeven voor het aantal factureringsperioden dat u invoert. Als u dagen, weken of maanden selecteert, wordt de introductieprijs tijdens de opgegeven periode slechts één keer in rekening gebracht aan de gebruiker. 
  • Wij gebruiken de prijs die u invoert als basis voor het berekenen van marktspecifieke prijzen. Selecteer Prijs bewerken om lokale prijzen handmatig te updaten.
  • Ga naar de configuratieopties voor in-app-producten voor meer informatie over het beheren van marktspecifieke prijzen voor abonnementen.
 6. Sla uw wijzigingen op.
Kosteloze proefperioden
Als u een kosteloze proefperiode instelt, kunnen uw gebruikers een abonnement uitproberen voordat ze het kopen. Kosteloze proefperioden zijn geldig gedurende de periode die u instelt. Aan het eind van de periode wordt het proefabonnement omgezet in een volledig abonnement met de bijbehorende tijdsduur en prijs. U kunt voor elk type abonnement een kosteloze proefperiode instellen.
Opmerking: Vanaf 10 januari 2018 kunnen gebruikers standaard maar één kosteloze proefperiode ontvangen voor alle beschikbare abonnementen in uw app. Als u één kosteloze proefperiode per abonnementsproduct wilt aanbieden, kunt u de instelling wijzigen in Play Console.

Vereisten

 • U kunt één kosteloze proefperiode per abonnementsproduct maken.
 • Voor elke abonnement-SKU moet een proefperiode worden ingesteld.
 • De prijs voor een proefperiode is altijd $ 0.
 • Proefperioden moeten drie dagen of langer zijn.
  • U kunt een proefperiode op elk gewenst moment wijzigen, maar alleen nieuwe abonnementsaankopen gebruiken de geüpatete proefperiode.
 • Gebruikers komen alleen in aanmerking voor de kosteloze proefperiode als ze het abonnement waarop de proefperiode van toepassing is, niet eerder hebben aangeschaft.

Een kosteloze proefperiode toevoegen

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Klik op Alle apps Alle apps.
 3. Selecteer een app.
 4. Klik in het menu aan de linkerkant op Aanwezigheid in Google Play Store > In-app-producten > Abonnementen.
 5. Klik op Abonnementsinstellingen.
 6. Vink het selectievakje naast 'Kosteloze proefperiode op abonnementsniveau' aan.

Een kosteloze proefperiode starten

Een gebruiker moet het standaardproces voor de aanschaf van een abonnement via Google Play voltooien om een kosteloze proefperiode te starten. In eerste instantie worden er geen kosten in rekening gebracht, omdat de eerste periode binnen de kosteloze proefperiode valt. Daarnaast ontvangen gebruikers een e-mail met informatie dat het abonnement een kosteloze proefperiode bevat. Google Play registreert een transactie van $ 0,00 en het abonnement is gemarkeerd als gekocht voor de proefperiode of totdat het abonnement wordt geannuleerd.

De dag nadat de proefperiode is afgelopen, wordt via de betaalmethode van de gebruiker het bedrag voor het volledige abonnement in rekening gebracht en wordt dit herhaald op basis van de periode die is ingesteld voor het abonnement. De betalingsstatus kan 24 uur lang worden weergegeven als 'in behandeling', zelfs als er geen respijtperiode is ingesteld.

Opmerking: Als een gebruiker een abonnement tijdens de proefperiode op enig moment annuleert, blijft het abonnement actief tot het einde van de proefperiode en worden er geen kosten in rekening gebracht.

Wijzigingen in abonnementen beheren

Prijswijzigingen

Gebruikerservaring

Als u de prijs van een bestaand abonnement heeft gewijzigd, heeft dit gevolgen voor nieuwe gebruikers en bestaande abonnees:

 • Nieuwe gebruikers zien meteen de nieuwe prijs van het abonnement en kunnen zich daarop abonneren via Google Play.
 • Dertig dagen voordat de prijswijziging van kracht wordt, worden bestaande abonnees hiervan per e-mail en via een melding op Google Play op de hoogte gesteld. De meldingsdatums zijn gebaseerd op de duur en vervaldatum van een abonnement. Als ze hun abonnement willen behouden, moeten abonnees op Google Play akkoord gaan met de prijswijziging.
  • Prijswijzigingen gaan niet onmiddellijk in voor bestaande abonnees. Nadat u de prijs van een abonnement heeft gewijzigd, heeft u ten minste zeven dagen om contact op te nemen met uw abonnees over de prijswijziging voordat ze hierover op Google Play een melding ontvangen. Abonnees kunnen prijswijzigingen accepteren voordat ze hierover op Google Play een melding ontvangen.
  • Belangrijk: Als abonnees niet akkoord gaan met de prijswijziging, wordt hun abonnement geannuleerd op de verlengingsdatum waarop de prijswijziging van kracht wordt.

De prijs van een abonnement wijzigen

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Klik in het menu aan de linkerkant op Aanwezigheid in Google Play Store > In-app-producten > Abonnementen
 4. Selecteer een abonnement.
 5. Wijzig de prijs van het abonnement onder 'Prijzen'.
 6. Klik op Opslaan.

Tips voor het beheren van prijswijzigingen

 • Nadat u de prijs van een abonnement heeft gewijzigd, kan de prijswijziging niet meer ongedaan worden gemaakt.
 • Nadat u de prijs van een abonnement heeft gewijzigd, raden we u aan om contact op te nemen met de betrokken abonnees om hen te laten weten dat de wijziging eraan komt. Dertig dagen voordat de prijswijziging voor hen van kracht wordt, ontvangen uw abonnees automatisch een melding op Google Play. Toch adviseren we u om binnen zeven dagen nadat u de prijs heeft gewijzigd, contact met hen op te nemen om meer abonnees te behouden.
 • U kunt de prijs van een abonnement meerdere keren wijzigen, maar dit wordt niet aanbevolen. Telkens wanneer u een prijs wijzigt, loopt u het risico abonnees te verliezen. Plan eventuele prijswijzigingen daarom zorgvuldig.
  • Opmerking: Als u de prijs van een abonnement in korte tijd twee keer wijzigt, moeten uw abonnees akkoord gaan met de eerste prijswijziging en vervolgens met de tweede prijswijziging om uw beoogde prijs van kracht te laten worden.
 • Als u één prijs wilt aanbieden aan bestaande abonnees en een andere prijs aan nieuwe gebruikers, kunt u een nieuw abonnement maken met de prijs die u aan nieuwe gebruikers wilt aanbieden. Op deze manier kunnen uw bestaande abonnees hun abonnementen gewoon verlengen zonder dat ze akkoord hoeven te gaan met een prijswijziging.
Upgrades of downgrades

Met in-app-abonnementen kunt u de mogelijkheid toevoegen dat gebruikers hun bestaande abonnement upgraden of downgraden naar een ander abonnement dat wordt aangeboden door de app. U kunt gebruikers bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden hun maandabonnement om te zetten in een jaarabonnement of hun basisabonnement om te zetten in een premiumabonnement.

Gebruikers ontvangen geen terugbetaling voor hun oude abonnement. De eerste betaling voor het nieuwe abonnement wordt uitgesteld totdat het resterende deel van het bestaande abonnement is verbruikt.

Respijtperiode

Met een respijtperiode krijgen uw abonnees de mogelijkheid hun betaalmethode te updaten als een terugkerende betaling wordt geweigerd. Dit kan handig zijn als uw abonnees een verlopen creditcard hebben, zich hebben geabonneerd met een prepaidkaart of als ze een betaalkaart hebben geannuleerd zonder eerst hun betalingsgegevens te updaten.

Geweigerde betalingen en respijtperioden

Aan het begin van de respijtperiode ontvangen uw abonnees per e-mail bericht van een geweigerde betaling. Ze hebben de tijd hun betaalmethode te updaten zonder dat hun abonnement wordt onderbroken. Zodra uw abonnees hun betaalmethode hebben geüpdatet naar een geldige betaalmethode, blijft de volgende datum voor abonnementsfacturering gelijk.

Voor nieuwe abonnementsproducten zijn de volgende respijtperioden standaard ingesteld:

 • Weekabonnementen: drie dagen
 • Andere abonnementsperioden: zeven dagen

Een respijtperiode wijzigen

U kunt de respijtperiode (drie, zeven, veertien of dertig dagen) voor afzonderlijke abonnementen wijzigen of respijtperioden uitschakelen.

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer uw app.
 3. Klik in het linkermenu op Aanwezigheid in Google Play StoreIn-app-producten.
 4. Selecteer het tabblad Abonnementen.
 5. Selecteer een abonnement.
 6. Wijzig uw instellingen voor de respijtperiode.

Einde van respijtperiode

Als de betaalmethode van uw abonnees aan het einde van de respijtperiode nog steeds wordt geweigerd, wordt hun abonnement opgezegd en hebben ze geen toegang meer tot de abonnementscontent.

Accountblokkering voor geweigerde betalingen

Als de terugkerende betaling van een abonnee wordt geweigerd, kunt u het abonnement van de gebruiker opschorten en de toegang tot uw content dertig dagen lang blokkeren terwijl we de betaling opnieuw proberen te verwerken. Indien geactiveerd, is de opschorting van het account van toepassing op alle abonnementen in uw app.

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer uw app.
 3. Klik in het menu aan de linkerkant op Aanwezigheid in Google Play Store > In-app-producten > Abonnementen.
 4. Vouw het gedeelte 'Abonnementsinstellingen' uit.
 5. Vink het selectievakje naast 'Accountblokkering activeren' aan. 

Als u meer informatie wilt over het implementeren van een accountblokkering, gaat u naar de site voor Android-ontwikkelaars voor meer informatie. 

Onderbrekingen

 U kunt gebruikers hun abonnement laten onderbreken om vrijwillig gebruikersverloop te beperken en gebruikers een alternatief te bieden voor het opzeggen van hun abonnement. Indien geactiveerd, is de functie voor onderbreken van toepassing op alle abonnementen in uw app (met uitzondering van jaarlijkse SKU's). Accountblokkering moet zijn ingeschakeld om onderbreken in te schakelen. Ga als volgt te werk om gebruikers hun abonnement te laten onderbreken:

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer uw app.
 3. Klik in het menu aan de linkerkant op Aanwezigheid in Google Play Store > In-app-producten > Abonnementen
 4. Vouw het gedeelte 'Abonnementsinstellingen' uit.
 5. Vink het selectievakje naast 'Onderbreking activeren' aan.
Opzeggingen

Gebruikerservaring

Wanneer een gebruiker een abonnement opzegt, krijgt deze geen terugbetaling. De gebruiker behoudt echter wel toegang tot het aangeschafte abonnement tot het einde van de vooraf betaalde abonnementsperiode.

Een abonnement in de app herstellen

Voor gebruikers die hun abonnement hebben opgezegd en daarna opnieuw een abonnement willen afsluiten, kunt u de mogelijkheid toevoegen om zich opnieuw te abonneren op uw app zonder tot het einde van de lopende abonnementsperiode te wachten. Wanneer een gebruiker zich vóór het einde van diens huidige abonnementsperiode opnieuw aanmeldt voor een abonnement, wordt er een prijs van $ 0,00 weergegeven.

Een abonnement herstellen via de Play Store-app

Als u gebruikers toestaat om een abonnement te herstellen, kunnen ze via de Play Store-app de toegang herstellen tot een opgezegd abonnement dat nog niet is verlopen. Als een gebruiker de toegang herstelt, bevestigt de gebruiker de volgende betaaldatum en ontvangt u een melding. 

Tip: Deze functie werkt het beste als u realtime meldingen voor ontwikkelaars heeft ingesteld.

Gebruikers toestaan om een abonnement te herstellen:

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer uw app.
 3. Klik in het menu aan de linkerkant op Aanwezigheid in Google Play Store > In-app-producten > Abonnementen.
 4. Vouw het gedeelte 'Abonnementsinstellingen' uit.
 5. Vink het selectievakje naast 'Gebruikers toestaan abonnementen te herstellen in Google Play' aan.

Verantwoordelijkheden voor ontwikkelaars

 • U (als leverancier van de content of toegang) kunt uw gebruikers rechtstreeks een flexibeler teruggavebeleid bieden. Het is uw verantwoordelijkheid om gebruikers te informeren over wijzigingen in uw teruggavebeleid en om ervoor te zorgen dat uw beleid voldoet aan de toepasselijke wetgeving.
 • In sommige gevallen kan de gebruiker rechtstreeks contact met u opnemen om het abonnement op te zeggen. In deze en vergelijkbare gevallen kunt u de server-side API gebruiken om het abonnement van de gebruiker meteen op uw servers te annuleren.
 • U moet een abonnement blijven ondersteunen zolang er minimaal één actieve gebruiker is. Als een ontwikkelaar de abonnementen van actieve gebruikers niet ondersteunt, wordt het account van de ontwikkelaar opgeschort en wordt het abonnement van de gebruikers terugbetaald via het account van de ontwikkelaar.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?