Prenumeratos kūrimas

Peržiūrėkite atnaujintą prenumeratų politiką Kūrėjų politikos centre, norėdami įsitikinti, kad programa atitinka naujausius pakeitimus.

Naudodami „Google Play“ atsiskaitymo paslaugą galite teikti produktus programoje, už kurių turinį arba paslaugas naudotojai būtų periodiškai apmokestinami. Tai vadinama prenumeratomis. Prenumeratos gali apimti, pvz., programų kolekciją, žaidimus ar kitą turinį, teikiamą programoje už pasikartojantį mokestį sistemoje „Google Play“.

Toje pačioje programoje galite teikti kelias prenumeratas. Prenumeratų kainų diapazonai turi būti priimtini. Negalima atšaukti prenumeratų paskelbimo.

Svarbu: produktams programoje, įskaitant tvarkomus produktus ir prenumeratas, taikomi „Google Play“ kūrėjų programų politika ir operacijų mokesčiai.

Pasiekiamumas

Jei esate palaikomoje prekybininko registracijos vietovėje, galite naudoti „Google Play“ atsiskaitymo paslaugą.

Jei esate palaikomoje vietovėje ir programose norite pradėti naudoti „Google Play“ atsiskaitymo funkcijas, nustatykite mokėjimų profilį ir peržiūrėkite „Google Play“ atsiskaitymo API dokumentus.

Sukurta prenumerata pasiekiama naujausios versijos „Google Play“ parduotuvę naudojantiems naudotojams.

Prenumeratos ir nemokamos bandomosios versijos laikotarpiai

 • Savaitinė: savaitinių prenumeratų negalima apmokestinti naudojant tiesioginį atsiskaitymą per mobiliojo ryšio operatorių.
 • 1 mėnesio
 • 3 mėnesių
 • 6 mėnesių
 • Metinė

Prenumeratos pridėjimas prie programos

Prenumerata pridedama panašiai kaip tvarkomas produktas, išskyrus tai, kad kaina nustatoma už tam tikrą laikotarpį.

Prieš sukurdami prenumeratą būtinai atidžiai suplanuokite produktų ID. Programos produktų ID turi būti unikalūs ir sukūrus jų negalima pakeisti ar pakartotinai naudoti.

 • Produktų ID turi prasidėti mažąja raide arba skaičiumi; jie turi būti sudaryti tik iš mažųjų raidžių (a–z), skaičių (0–9), apatinių brūkšnių (_) ir taškų (.).
 • Pastaba: produkto ID android.test, kaip ir visų produktų ID, kurie prasideda android.test, naudoti negalima.

Prieš pridėdami prenumeratą, peržiūrėkite prenumeratų politiką.

Jei norite pridėti prenumeratą, atlikite nurodytus veiksmus.

 1. Prisijunkite prie „Play Console“.
 2. Spustelėkite Visos programos Visos programos.
 3. Pasirinkite programą.
 4. Kairiajame meniu spustelėkite Pateikimas parduotuvėje > Produktai programoje > Prenumeratos.
 5. Spustelėkite Sukurti prenumeratą.
 6. Įveskite išsamią produkto informaciją.
  • Pavadinimas: trumpas elemento pavadinimas (iki 55 simbolių, tačiau rekomenduojame naudoti iki 25 simbolių, kad pavadinimas būtų tinkamai pateikiamas bet kokiame kontekste), pvz., „Miego gėrimas“.
  • Aprašas: ilgas elemento aprašas (iki 80 simbolių), pvz., „Akimirksniu padeda užmigti“.
  • Pranašumai: nurodykite iki 4 pranašumų kiekviename prenumeratos funkcijos apraše (kiekvieną gali sudaryti iki 40 simbolių)
   • Pranašumai turi pabrėžti funkcijas, kad naudotojai galėtų geriau suprasti prenumeratos galimybes, pvz., „Visas TV laidų ir filmų katalogas“. 
   • Kadangi ne visi naudotojai galės pasinaudoti akcijine kaina ar nemokamu bandomuoju laikotarpiu, nurodant pranašumą nereikėtų minėti nemokamo bandomojo laikotarpio ar kainos, pvz., neleidžiama teikti „Išbandykite 7 dienas nemokamai“.
  • Kaina: įveskite kainą vietine valiuta.
 7. Šalia skilties „Būsena“ pasirinkite Aktyvus arba Neaktyvus.
  • Kad produktą būtų galima įsigyti, jis turi būti aktyvus, o jo programa paskelbta.
  • Jei naudojate bandomąją paskyrą, aktyvūs elementai pasiekiami nepaskelbtose programose. Kad sužinotumėte daugiau, apsilankykite „Android“ kūrėjų svetainėje.
 8. Spustelėkite Išsaugoti.

Prenumeratos kainodaros parinktys

Prenumeratos kainos

Galite pasirinkti, kad tam tikras programos turinys ar paslaugos būtų pasiekiami naudotojams už pasikartojantį įkainį tam tikrą laikotarpį. Naudotojai bus apmokestinami taikant jūsų pasirinktą įkainį kas pasirinktą laikotarpį, kol pasirinks prenumeratą atšaukti. 

Pavyzdžiui, naudotojas, sausio 1 d. įsigijęs vienų metų prenumeratą už 10 EUR, galės prenumerata naudotis iki gruodžio 31 d. ir kito atnaujinimo dieną bus apmokestintas 10 EUR suma.

Reikalavimai

 • Jūs, kaip kūrėjas, turite pateikti aiškią informaciją, susijusią su prenumeratos paslaugomis ar turiniu, siūlomais programoje. 
 • Svarbu aiškiai išdėstyti pasiūlymo informaciją programos reklamose ar prisistatymo languose. 
 • Turite aiškiai nurodyti pasiūlymo sąlygas, įskaitant prenumeratos kainą, atsiskaitymo ciklo dažnį ir apie tai, ar norint naudoti programą būtina prenumerata. Naudotojams neturėtų reikėti atlikti jokių papildomų veiksmų, kad galėtų peržiūrėti šią informaciją.
 • Prenumeratos kainų diapazonas turi būti priimtinas.
 • Prenumeratos pavadinimas arba SKU pavadinimas turi tiksliai atspindėti pasiūlymą. Pavyzdžiui, nepavadinkite prenumeratos „Nemokama bandomoji versija“.
Pradinės kainos

Naudodami pradinę kainodarą, galite nurodyti pradinę kainą, kuri taikoma nustatytą skaičių dienų, savaičių, mėnesių ar atsiskaitymo laikotarpių. Pavyzdžiui, galite siūlyti prenumeratą už 1 EUR per mėnesį pirmuosius tris mėnesius. Arba galite siūlyti pradinę 1 EUR kainą 10 dienų, o po to nurodyti įprastą mėnesio kainą.

Pasibaigus pradiniam laikotarpiui naudotojai bus apmokestinti visa prenumeratos kaina.

Reikalavimai

 • Turite aiškiai ir tiksliai apibūdinti pasiūlymo sąlygas, įskaitant trukmę, kainą ir pasiekiamo turinio ar paslaugų aprašą. 
 • Aiškiai nurodykite, kas nutiks pasibaigus pradiniam pasiūlymui, įskaitant informaciją apie tai, kokia suma naudotojai bus apmokestinti ir kaip galima atšaukti prenumeratą.
 • Minimalus pradinis laikotarpis yra trys dienos, o maksimalus – 12 mėnesių.
 • Pradinės kainos diapazonas turi būti priimtinas ir ji turi būti mažesnė nei visa prenumeratos kaina.
 • Jei siūlote nemokamą bandomąją versiją ir pradinę kainą, naudotojai pradine kaina bus apmokestinti bandomosios versijos laikotarpio pabaigoje.
 • Vienu metu naudotojas gali gauti tik vieną konkretaus prenumeruojamo produkto (SKU) pradinės kainos pasiūlymą.
 • Jei pradinio laikotarpio trukmė yra kitokia nei prenumeratos laikotarpio trukmė, pradinė kaina už dieną turi būti mažesnė nei originali kaina. Pavyzdžiui, jei prenumeratos kaina yra 15 EUR per mėnesį (arba 0,50 EUR per dieną), pradinė kaina už savaitę turi būti mažesnė nei 3,50 EUR. Atliekant šiuos skaičiavimus visada laikoma, kad mėnesį sudaro 30 dienų. 

Jei reikia daugiau informacijos ir pavyzdžių, žr. straipsnį „Nemokami bandomieji laikotarpiai ir pradiniai pasiūlymai“ Kūrėjų politikos centre.

Pradinės kainos pridėjimas

 1. Prisijunkite prie „Play Console“.
 2. Spustelėkite Visos programos Visos programos.
 3. Pasirinkite programą.
 4. Kairiajame meniu spustelėkite Pateikimas parduotuvėje > Produktai programoje > Prenumeratos.
 5. Šalia parinkties „Pradinė kaina“ įveskite pradinę kainą (numatytąja valiuta) ir taikomų dienų, savaičių, mėnesių ar pasikartojančių atsiskaitymo laikotarpių skaičių.
  • Jei pasirenkate atsiskaitymo laikotarpius, pradinė kaina pakartotinai taikoma įvestą atsiskaitymo laikotarpių skaičių. Jei pasirenkate dienas, savaites arba mėnesius, naudotojas pradine kaina apmokestinamas tik vieną kartą per nurodytą laikotarpį. 
  • Įvestą kainą naudosime kaip pagrindą apskaičiuodami konkrečios rinkos kainas. Jei norite patys atnaujinti vietines kainas, pasirinkite Redaguoti kainą.
  • Jei reikia daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkyti konkrečios rinkos prenumeratų kainas, eikite į skiltį apie produkto programoje konfigūravimo parinktis.
 6. Išsaugokite pakeitimus.
Nemokamos bandomosios versijos
Nustatydami nemokamą bandomąją versiją galite leisti naudotojams išbandyti prenumeratą prieš ją įsigyjant. Nemokamos bandomosios versijos vykdomos nustatytą laikotarpį, kuriam pasibaigus jos automatiškai pakeičiamos į visa kaina apmokestinamas prenumeratas, naudojant prenumeratos laikotarpį ir kainą. Galite nustatyti bet kokio tipo prenumeratos nemokamą bandomąją versiją.
Pastaba: nuo 2018 m. sausio 10 d. pagal numatytuosius nustatymus naudotojai gali pasinaudoti tik vienu nemokamo bandomojo laikotarpio pasiūlymu iš visų pasiekiamų programos prenumeratų. Jei norite pateikti vieną nemokamą bandomąją prenumeratos produkto versiją, nustatymą galite pakeisti sistemoje „Play Console“.

Reikalavimai

 • Turite pranešti naudotojams: 
  • kokį turinį ar paslaugas jie galės pasiekti naudodami nemokamą bandomąją versiją, 
  • kaip ir kada nemokama bandomoji versija bus pakeista į mokamą prenumeratą, 
  • kiek kainuos mokama prenumerata 
  • ir kaip atšaukti, jei nenori keisti į mokamą prenumeratą.
 • Galite sukurti vieną nemokamą bandomąją prenumeratos produkto versiją.
 • Kiekvienam prenumeratos SKU reikalingas bandomasis laikotarpis.
 • Nemokamų bandomųjų versijų kaina visada yra 0 EUR.
 • Bandomųjų versijų laikotarpis turi būti ne ilgesnis nei 3 dienos.
  • Bandomąjį laikotarpį galite pakeisti bet kuriuo metu, bet tik naujoms įsigytoms prenumeratoms bus naudojamas atnaujintas bandomasis laikotarpis.
 • Naudotojai gali gauti nemokamą bandomąją versiją, tik jei anksčiau nebuvo įsigiję prenumeratos, kuriai ji taikoma.

Jei reikia daugiau informacijos ir pavyzdžių, žr. straipsnį „Nemokami bandomieji laikotarpiai ir pradiniai pasiūlymai“ Kūrėjų politikos centre.

Nemokamos bandomosios versijos pridėjimas

 1. Prisijunkite prie „Play Console“.
 2. Spustelėkite Visos programos Visos programos.
 3. Pasirinkite programą.
 4. Kairiajame meniu spustelėkite Pateikimas parduotuvėje > Produktai programoje > Prenumeratos.
 5. Spustelėkite Prenumeratų nustatymai.
 6. Pažymėkite laukelį šalia „Prenumeratos lygio nemokamas bandomasis laikotarpis“.

Kaip naudotojai pradeda naudoti nemokamą bandomąją versiją

Kad pradėtų naudoti nemokamą bandomąją versiją, naudotojai įvykdo įprastą prenumeratos įsigijimo procesą sistemoje „Google Play“. Iš pradžių jie neapmokestinami, nes įtraukiamas pradinis nemokamos bandomosios versijos laikotarpis ir jiems el. paštu pranešama, kad taikomas nemokamas bandomasis prenumeratos laikotarpis. „Google Play“ įrašo 0,00 EUR vertės operaciją ir prenumerata pažymima kaip įsigyta bandomajam laikotarpiui arba kol bus atšaukta.

Pasibaigus bandomajam laikotarpiui naudotojo mokėjimo metodas apmokestinamas taikant visą prenumeratos sumą, kuri bus taikoma pakartotinai pagal nustatytą prenumeratos laikotarpį. Mokėjimo būsena gali būti „Laukiama“ iki 24 valandų, net jei atidėjimo laikotarpis nenustatytas.

Pastaba: jei naudotojas atšauks prenumeratą bet kuriuo bandomojo laikotarpio metu, prenumerata liks aktyvi, kol pasibaigs bandomasis laikotarpis, ir naudotojas nebus apmokestintas.

Siūlomos prenumeratos

Galite ne tik parduoti prenumeratas iš savo programos, bet ir parduoti siūlomą SKU tiesiai iš „Play“ parduotuvės naudodami siūlomas prenumeratas. 

Mūsų atlikti tyrimai rodo, kad parduodant prenumeratas tiesiai iš „Play“ parduotuvės gali ne tik padidėti prenumeratorių skaičius, bet ir sumažėti diegimų skaičius. Rekomenduojame prieš nustatant siūlomą prenumeratą atidžiai apsvarstyti, ar šis metodas tinka jūsų programai. Pavyzdžiui, siūlomos prenumeratos gali būti geresnis variantas programoms, kurių didžioji turinio dalis pasiekiama tik įsigijus mokamą prenumeratą.

Pastaba: nuo 2020 m. vasario mėn. ši funkcija pasiekiama tik JAV.

Reikalavimai

 • Programa turi palaikyti 2.0 ar naujesnės versijos atsiskaitymų biblioteką. Apie atsiskaitymų biblioteką galite sužinoti „Android“ kūrėjų svetainėje

 • Programoje turite įdiegti pirkimo patvirtinimo API. Apie pirkimo patvirtinimo API diegimą galite sužinoti „Android“ kūrėjų svetainėje

 • Įvestas prenumeratos pavadinimas turi tiksliai nurodyti prenumeratos pobūdį, nes jis bus rodomas „Play“ parduotuvės įrašo puslapyje. Pavyzdžiui, prenumerata neturėtų būti pavadinta „Nemokama bandomoji versija“. Geresnis pavadinimas gali būti, pvz., „Aukščiausio lygio mėnesio VIP prenumerata“.

 • Prenumeratos apraše turi būti tiksliai aprašytas prenumeratos pobūdis. Aprašo lauke nekartokite pavadinimo, pvz., „Aukščiausio lygio mėnesio VIP prenumerata“. Gerame apraše pabrėžiami prenumeratos privalumai ir naudotojams suteikiama informacijos apie tai, ką siūlo prenumerata, pvz., „Gaukite prieigą prie viso TV serialų ir filmų katalogo be skelbimų. Naudokite visuose savo įrenginiuose.“

Siūlomos prenumeratos nustatymas

Prieš nustatydami siūlomą prenumeratą įsitikinkite, kad parduotuvės įrašo puslapyje nurodyti tinkami pavadinimas ir aprašas, ir kad prenumerata buvo lokalizuota kitomis kalbomis. Šią informaciją naudotojai matys jūsų parduotuvės įrašo puslapyje.

 1. Prisijunkite prie „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Kairiajame meniu spustelėkite Pateikimas parduotuvėje > Produktai programoje > Prenumeratos.
 4. Skiltyje „Siūlomos prenumeratos nustatymai“ spustelėkite Tvarkyti nustatymus.
 5. Šalia „Siūloma prenumerata“ pasirinkite prenumeratą, kurią norite siūlyti parduotuvės prenumeratos puslapyje.
 6. Skiltyje „Platformos“ pasirinkite platformas, kuriose norite teikti siūlomą prenumeratą. Kiekvienoje platformoje galima rinktis iš trijų parinkčių.
  • Įgalinta visiems: visi tinkami naudotojai gali peržiūrėti ir įsigyti siūlomą prenumeratą.
  • Įgalinta tik licencijuotiems bandytojams: tik licencijuoti bandytojai gali peržiūrėti ir įsigyti siūlomą prenumeratą. Galite naudoti šią parinktį, kad išbandytumėte prenumeratą prieš išleisdami jos gamybinę versiją.
  • Neįgalinta: siūloma prenumerata nepasiekiama jokiems naudotojams.
 7. Išsaugokite pakeitimus.

Kaip naudotojai įsigyja siūlomas prenumeratas

Įgalinus siūlomą prenumeratą, „Play“ parduotuvės naudotojai, esantys šalyse, kuriose ši funkcija pasiekiama, parduotuvės įrašo puslapyje matys prenumeratos pavadinimą, aprašą ir kainą. Naudotojai galės pasirinkti parinktį Įdiegti ir atsisiųsti programą be prenumeratos arba parinktį Naudoti nemokamą bandomąją versiją ir įdiegti (tada jie bus paraginti įsigyti prenumeratą).

Pasirinkę Naudoti nemokamą bandomąją versiją ir įdiegti naudotojai bus paraginti įsigyti prenumeratą. Jei pirkimas įvykdomas sėkmingai, programa automatiškai įdiegiama naudotojo įrenginyje.

Pastaba: kai kuriems naudotojams gali būti rodoma parinktis Prenumeruoti ir įdiegti, o ne Naudoti nemokamą bandomąją versiją ir įdiegti, atsižvelgiant į jų tinkamumą naudoti nemokamą bandomąją versiją.

Prenumeratų pakeitimų tvarkymas

Kainų pakeitimai

Naudotojo patirtis

Toliau nurodoma, kokios įtakos esamos prenumeratos kainos pakeitimas turi naujiems naudotojams ir esamiems prenumeratoriams.

 • Naujiems naudotojams iš karto rodoma nauja prenumeratos kaina ir jie gali prenumeruoti už šią kainą sistemoje „Google Play“.
 • Esamiems prenumeratoriams, padidėjus kainai, apie kainos pakeitimą bus pranešta el. paštu ir „Google Play“ pranešimu per 7 dienas nuo kainos pakeitimo. Tada prenumeratoriai turės per 30 dienų sutikti su kainos pakeitimu, kitu atveju prenumerata bus atšaukta kito atnaujinimo dieną.
  • Svarbu: jei prenumeratoriai nesutiks su kainos pakeitimu, padidėjus kainai gali sumažėti prenumeratorių skaičius. Rekomenduojame per 7 dienas susisiekti su paveiktais prenumeratoriais ir informuoti apie padidėjusią kainą, kad galėtumėte nurodyti pakeitimų priežastį ir priminti apie jiems suteikiamą vertę.
  • Pastaba: jei kainą pakeisite kelis kartus iki kito naudotojo atnaujinimo datos, naudotojas turės atsakyti tik į naujausią kainos pokytį.
 • Jei esamiems prenumeratoriams bus sumažinta kaina, jiems bus pranešta ir taikoma mažesnė kaina kito atnaujinimo dieną.

Prenumeratos kainos keitimas

 1. Prisijunkite prie „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Kairiajame meniu spustelėkite Pateikimas parduotuvėje > Produktai programoje > Prenumeratos
 4. Pasirinkite prenumeratą.
 5. Skiltyje „Kainodara“ pakeiskite prenumeratos kainą.
 6. Spustelėkite Išsaugoti.

Kainų pakeitimų tvarkymo patarimai

 • Negalima grąžinti pakeistos prenumeratos kainos.
 • Prenumeratos kainą galite keisti kelis kartus, bet tai nerekomenduojama. Kaskart pakeitę kainą galite prarasti prenumeratorių, todėl atidžiai planuokite visus kainų pakeitimus.
  • Pastaba: jei prenumeratos kainą pakeičiate du kartus per trumpą laikotarpį, prenumeratoriai turi sutikti su pirmu kainos pakeitimu, tada su antru, kad numatyta kaina įsigaliotų.
 • Jei norite taikyti vieną kainą esamiems prenumeratoriams ir kitą naujiems naudotojams, galite sukurti naują prenumeratą naudodami kainą, kurią norite taikyti naujiems naudotojams. Tada esami prenumeratoriai galės toliau atnaujinti prenumeratas ir jiems nereikės sutikti su kainos pakeitimu.
Naujovinimas arba ankstesnės versijos grąžinimas

Naudodami prenumeratas programoje galite leisti naudotojams naujovinti esamą prenumeratą į kitą programoje siūlomą planą arba grąžinti ankstesnę versiją. Pavyzdžiui, naudotojai gali pakeisti iš mėnesinės į metinę arba iš pagrindinės į papildomų funkcijų prenumeratą.

Naudotojams lėšos už seną planą nebus grąžintos. Kad būtų atsižvelgta į neišnaudotą esamos prenumeratos laikotarpį, pirmas naujos prenumeratos plano mokestis bus atidėtas.

Atidėjimo laikotarpiai

Atidėjimo laikotarpiu prenumeratoriai gali atnaujinti mokėjimo metodą, jei pasikartojantis mokėjimas atmetamas. Tai gali būti naudinga, jei pasibaigė prenumeratoriaus kredito kortelės galiojimo laikas, prenumeratorius įsigijo prenumeratą naudodamas išankstinio mokėjimo kortelę arba atšaukė kortelę neatnaujinęs mokėjimo informacijos.

Atmesti mokėjimai ir atidėjimo laikotarpiai

Atidėjimo laikotarpio pradžioje prenumeratoriai gaus el. laišką, informuojantį apie atmestą mokėjimą. Jie turės laiko mokėjimo metodui atnaujinti nepertraukiant prenumeratos. Prenumeratoriams atnaujinus mokėjimo metodą į galiojančią mokėjimo formą, kito atsiskaitymo už prenumeratą data išliks ta pati.

Naujiems prenumeratų produktams pagal numatytuosius nustatymus nustatomi šie atidėjimo laikotarpiai:

 • savaitinės prenumeratos: 3 dienos;
 • mėnesinės prenumeratos: 7 dienos;
 • kitos trukmės prenumeratos: 14 dienų.

Atidėjimo laikotarpio keitimas

Galite pakeisti atskirų prenumeratų atidėjimo laikotarpį (3, 7, 14 arba 30 dienų) arba jį išjungti.

 1. Prisijunkite prie „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Kairiajame meniu spustelėkite Pateikimas parduotuvėje > Produktai programoje.
 4. Pasirinkite skirtuką Prenumeratos.
 5. Pasirinkite prenumeratą.
 6. Pakeiskite atidėjimo laikotarpio nustatymus.

Atidėjimo laikotarpio pabaiga

Jei pasibaigus atidėjimo laikotarpiui prenumeratoriaus mokėjimo metodas vis tiek atmetamas, prenumerata bus atšaukta ir panaikinta galimybė pasiekti prenumeratos turinį.

Paskyrų sulaikymas dėl atmestų mokėjimų

Jei prenumeratoriaus pasikartojantis mokėjimas atmetamas, galite sulaikyti naudotojo prenumeratą ir 30 d. apriboti galimybę pasiekti turinį, kol mokėjimas bus atliktas pakartotinai. Kai parinktis bus suaktyvinta, paskyros sulaikymo funkcija bus pritaikyta visoms prenumeratoms programoje.

 1. Prisijunkite prie „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Kairiajame meniu spustelėkite Pateikimas parduotuvėje > Produktai programoje > Prenumeratos.
 4. Išskleiskite skiltį „Prenumeratos nustatymai“.
 5. Pažymėkite žymimąjį laukelį šalia parinkties „Suaktyvinti paskyros sulaikymą“. 

Svarbu: nuo 2020 m. lapkričio 1 d. paskyros sulaikymas taps privalomas.

Jei norite sužinoti daugiau apie paskyrų sulaikymus, eikite į „Android“ kūrėjų svetainę, kad gautumėte daugiau informacijos. 

Pristabdymai

Jei norite sumažinti savanoriškai prenumeratos atsisakančių naudotojų skaičių ir suteikti jiems alternatyvą, galite suteikti galimybę pristabdyti prenumeratą. Jei pristabdymo funkcija įjungta, ji taikoma visoms prenumeratoms programoje, išskyrus metinius SKU. Kad būtų galima pristabdyti prenumeratą, turi būti įjungtas paskyros sulaikymas. Jei norite naudotojams suteikti galimybę pristabdyti paskyrą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Prisijunkite prie „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Kairiajame meniu spustelėkite Pateikimas parduotuvėje > Produktai programoje > Prenumeratos. 
 4. Išskleiskite skiltį „Prenumeratos nustatymai“.
 5. Pažymėkite žymimąjį laukelį šalia parinkties „Suaktyvinti pristabdymą“.

Svarbu: nuo 2020 m. lapkričio 1 d. pristabdymas bus suaktyvintas pagal numatytuosius nustatymus.

Atšaukimai

Naudotojo patirtis

Naudotojui atšaukus prenumeratą lėšos negrąžinamos. Bet įsigytą prenumeratą naudotojas galės pasiekti iki apmokėto prenumeratos laikotarpio pabaigos.

Programos prenumeratos atkūrimas

Kad padėtumėte naudotojams, kurie atšaukia prenumeratą, bet nori iš naujo prenumeruoti, programoje galite pridėti galimybę iš naujo prenumeruoti nelaukiant esamos prenumeratos laikotarpio pabaigos. Kai naudotojas iš naujo prenumeruos prieš esamos prenumeratos laikotarpio pabaigą, bus rodomas 0,00 Eur mokestis.

Prenumeratos atkūrimas naudojant „Play“ parduotuvės programą

Jei leisite naudotojams atkurti prenumeratą, jie galės atkurti galimybę pasiekti atšauktą prenumeratą, kurios galiojimas dar nesibaigė, naudodami „Play“ parduotuvės programą. Atkurdamas galimybę pasiekti duomenis naudotojas patvirtins kito mokėjimo datą, o jūs gausite pranešimą. 

Patarimas: ši funkcija geriausiai veikia nustačius realiuoju laiku teikiamus kūrėjo pranešimus.

Kad leistumėte naudotojams atkurti prenumeratą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Prisijunkite prie „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Kairiajame meniu spustelėkite Pateikimas parduotuvėje > Produktai programoje > Prenumeratos.
 4. Išskleiskite skiltį „Prenumeratos nustatymai“.
 5. Pažymėkite laukelį šalia parinkties „Leisti naudotojams atkurti prenumeratas“.

Kūrėjo atsakomybė

 • Privalote užtikrinti, kad programoje būtų aiškiai nurodyta, kaip naudotojas gali tvarkyti ar atšaukti prenumeratą.
 • Jūs (kaip turinio ar prieigos teisės teikėjas) galite tiesiogiai su naudotojais nustatyti lankstesnę lėšų grąžinimo politiką. Privalote pranešti naudotojams apie bet kokius lėšų grąžinimo politikos pakeitimus ir užtikrinti, kad politikos nuostatos atitinka taikomus įstatymus.
 • Tam tikrais atvejais naudotojas gali su jumis susisiekti tiesiogiai ir pateikti prenumeratos atšaukimo užklausą. Tokiais ir panašiais atvejais galite naudoti serverio API, kad tiesiogiai atšauktumėte naudotojo prenumeratą serveriuose.
 • Prenumerata turi būti palaikoma, jei yra bent vienas aktyvus naudotojas. Jei kūrėjas nepalaiko prenumeratų su aktyviais naudotojais, kūrėjo paskyra laikinai sustabdoma ir už naudotojo prenumeratą grąžinamos lėšos naudojant kūrėjo paskyrą.

Jei reikia daugiau informacijos ir pavyzdžių, žr. straipsnį „Tvarkymas ir atšaukimas“ Kūrėjų politikos centre.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?