Opret og administrer abonnementer

I maj 2022 ændrede vi den måde, som abonnementsprodukter defineres og administreres på i Play Console. Hvis du har eksisterende abonnementer og vil vide, hvordan disse ændringer påvirker dem, kan du læse denne artikel.

Denne side forklarer, hvordan du opretter og administrerer abonnementer i Play Console. Vi anbefaler, at du læser denne artikel for at blive fortrolig med abonnementskoncepter, -objekter og -funktioner, inden du fortsætter.

Når du bruger Play Console, skal du konfigurere og administrere abonnementer, basisabonnementer og tilbud separat i denne rækkefølge.

Tilgængelighed

Hvis du befinder dig et sted, hvor sælgerregistrering understøttes, kan du bruge Google Plays faktureringssystem.

Hvis du befinder dig ved et understøttet sted og gerne vil begynde at bruge funktionerne i Google Plays faktureringssystem i dine apps, skal du oprette en betalingsprofil og læse dokumentationen for API'en til Google Plays faktureringssystem.

Opret og administrer abonnementer

Klik på en sektion nedenfor for at udvide eller skjule den.

Opret et nyt abonnement

Før du opretter et abonnement, skal du sørge for omhyggeligt at planlægge dine produkt-id'er. Produkt-id'er skal være unikke for din app, og de kan ikke ændres eller genbruges, efter de er oprettet.

 • Produkt-id'er skal starte med et tal eller et lille bogstav og kan også indeholde understregning (_) og punktummer (.) og må højst have 40 tegn.
 • Bemærk! Produkt-id'et android.test kan ikke bruges, og det samme gælder alle produkt-id'er, der starter med android.test.

Før du opretter et abonnement, skal du gennemgå vores politik for abonnementer.

Sådan opretter du et abonnement:

 1. Åbn Play Console, og gå til siden Abonnementer (Tjen penge > Produkter > Abonnementer).
 2. Klik på Opret abonnement.
 3. Angiv dine abonnementsoplysninger.
  • Produkt-id: Produkt-id'et skal starte med et tal eller et lille bogstav og kan også indeholde understregning (_) og punktummer (.) og må have op til 40 tegn.
  • Navn: Et kort navn på dit abonnement bestående af maks. 55 tegn. Brugerne ser dette i mails og i abonnementscenteret.
   • Som udvikler skal det være gennemskueligt, hvilke abonnementstjenester eller abonnementsindhold du tilbyder i din app. 
   • Dit abonnementsnavn skal på nøjagtig vis afspejle dit tilbud. Du må f.eks. ikke kalde dit abonnement "Gratis prøveperiode".
 4. Klik på Opret.
 5. Klik på Rediger abonnementsoplysninger for at se og redigere siden "Abonnementsoplysninger". Du har mulighed for at tilføje flere oplysninger her
 6. Ud for "Fordele" skal du klikke på + Tilføj fordel og angive en beskrivelse af en funktion i dit abonnement. Du kan tilføje op til fire fordele (op til 40 tegn hver).
  • Fordele bør fremhæve funktionerne, så brugerne får en bedre idé om, hvad dit abonnement tilbyder, f.eks. "Hele kataloget over tv-serier og film". 
  • Da det ikke er alle brugere, der er kvalificerede til en kampagnepris eller en gratis prøveperiode, må fordelen ikke omhandle gratis prøveperiode eller pris. Det er f.eks. ikke tilladt at angive "Prøv 7 dage gratis".
 7. Angiv en valgfri beskrivelse af dit abonnement ud for "Beskrivelse". Dette er til egen brug. Beskrivelsen ikke er synlig for brugere i Google Play.
 8. Du skal muligvis angive oplysninger om det produkt, du distribuerer, i henhold til forbrugerlovgivningen eller afgiftsmæssige forhold. Hvis det er tilfældet, skal du rulle ned til sektionen "Afgifter og overholdelse" og klikke på Administrer indstillinger.  Få flere oplysninger om indstillinger for afgifter og overholdelse.
 9. Klik på Gem ændringer.

Hvis abonnementet skal være tilgængeligt for Google Play-brugere, skal du oprette og aktivere mindst ét basisabonnement. Vær opmærksom på, at du ikke kan slette abonnementet, når du har oprettet et basisabonnement. Arkivér i stedet abonnementet, når du ikke længere sælger det.

Rediger et eksisterende abonnement
 1. Åbn Play Console, og gå til siden Abonnementer (Tjen penge > Produkter > Abonnementer).
 2. Ud for det abonnement, du vil redigere, skal du klikke på højrepilen for at se oplysningerne om abonnementet.
 3. Klik på Rediger abonnementsoplysninger, og foretag dine ændringer.
 4. Klik på Gem ændringer.

Opret og administrer basisabonnementer

Klik på en sektion nedenfor for at udvide eller skjule den.

Opret og aktivér et basisabonnement

Før du opretter et basisabonnement, skal du sørge for omhyggeligt at planlægge dine basisabonnements-id'er. Basisabonnements-id'er skal være unikke for din app, og de kan ikke ændres eller genbruges, efter de er blevet oprettet.

Basisabonnements-id'er skal starte med et tal eller et lille bogstav. Du kan bruge tal (0-9), små bogstaver (a-z) og bindestreger.

Sådan opretter du et basisabonnement:

 1. Åbn Play Console, og gå til siden Abonnementer (Tjen penge > Produkter > Abonnementer).
 2. Ud for det abonnement, du vil oprette et basisabonnement for, skal du klikke på højrepilen for at se oplysningerne om abonnementet.
 3. Klik på Tilføj basisabonnement.
 4. Angiv et basisabonnements-id. Basisabonnements-id'et skal være unikt for din app, og det kan ikke ændres eller genbruges, efter det er blevet oprettet.
 5. Vælg fornyelsestypen:
  • Automatisk fornyelse: Abonnementet fornyes automatisk, medmindre brugeren opsiger det.
  • Forudbetalt: Brugere skal foretage en manuel betaling for at forlænge deres abonnement.
 6. Hvis du opretter et forudbetalt basisabonnement, skal du definere følgende:
  • Faktureringsperiode: Vælg varigheden af berettigelsen til abonnement. De tilgængelige faktureringsperioder er:
   • 1 uge
   • 4 uger
   • 1 måned
   • 3 måneder
   • 6 måneder
   • 1 år
  • Udvidet periode: Vælg den periode, brugerne fortsat skal have adgang til abonnementsfordelene i, hvis de bliver bedt om at løse deres betalingsproblemer, fordi debiteringerne ved automatisk fornyelse mislykkes. Tilbud, som du føjer til dette basisabonnement, arver altid denne indstilling for den udvidede periode.
  • Ændringer af faktureringsplan og tilbud: Vælg, hvordan eventuelle resterende dage, der er betalt, skal anvendes, når brugeren skifter til et andet tilbud.
  • Abonner igen: Tillad (eller tillad ikke), at brugere kan aktivere et abonnement igen via Google Play Butik, efter deres abonnement er blevet opsagt eller er udløbet.
 7. Hvis du opretter et basisabonnement, der fornyes automatisk, skal du definere følgende:
  • Varighed: Vælg varigheden af berettigelsen til abonnement. De tilgængelige muligheder for varigheden er:
   • 1 dag
   • 3 dage
   • 1 uge
   • 4 uger
   • 1 måned
   • 3 måneder
   • 6 måneder
   • 1 år
  • Tillad forlængelse: Tillad, at brugere kan forlænge varigheden i Google Play Butik
 8. (Valgfrit) Tilføj tags for at identificere basisabonnementet eller tilbuddet i API'en. Tags kan bruges til at fastslå, hvilket tilbud der skal vises, når brugeren er kvalificeret til mere end ét tilbud. Du kan tilføje op til 20 tags.
 9. Klik på Administrer tilgængelighed i lande/område øverst til højre i sektionen "Pris og tilgængelighed" for at vælge de steder, hvor dit basisabonnement skal være tilgængeligt.
  • Brugere kan kun købe dine abonnementer i de områder, hvor dit basisabonnement er tilgængeligt. Brugerens angivne land i Google Play bruges til at afgøre, hvilke basisabonnementer der er tilgængelige for brugeren.
  • Hvis du vælger at gøre dit basisabonnement tilgængeligt i "Nye lande/områder", gør vi automatisk dit basisabonnement tilgængeligt, når Google tilføjer understøttelse af en ny købervaluta i et land, hvor du allerede distribuerer din app. Få flere oplysninger om, hvordan du tilbyder apps i flere valutaer.
 10. Klik på Anvend, når du har foretaget dine valg.

Sådan angiver du prisen for et basisabonnement i flere lande/områder på én gang:

 1. Klik på Opdater priser, og vælg de lande/områder, du vil angive prisen for på én gang.
 2. Klik på Angiv pris
 3. Angiv den pris (ekskl. afgifter) og den valuta, du vil anvende.
  • Denne pris omregnes til den relevante valuta for hvert land/område, der pålægges afgifter for jurisdiktioner, hvor prisen skal angives inklusive afgifter, og prisen justeres, så den er i overensstemmelse med lokal praksis.
 4. Klik på Opdater
 5. Klik på Gem

Sådan angiver du prisen for et basisabonnement i et enkelt land/område

 1. Klik på blyantikonet i kolonnen "Pris" i tabellen for at angive en pris det pågældende sted.
  • Afgifter pålægges automatisk, når du har angivet en pris.
  • I områder, hvor Google Play ikke understøtter lokal valuta, kan du angive, at dit basisabonnement er tilgængeligt med en pris i USD eller EUR.
 2. Klik på Gem

Sådan aktiverer du basisabonnementet:

 1. Klik på Gem
 2. Klik på Aktivér for at gøre basisabonnementet tilgængeligt for brugere.
Rediger et eksisterende basisabonnement

Hvis du vil ændre priserne på dit basisabonnement, skal du først læse om, hvordan man ændrer priser på basisabonnementer og tilbud.

Sådan redigerer du et basisabonnement:

 1. Åbn Play Console, og gå til siden Abonnementer (Tjen penge > Produkter > Abonnementer).
 2. Ud for det abonnement, du vil redigere, skal du klikke på højrepilen for at se oplysningerne om abonnementet.
 3. Under "Basisabonnementer og tilbud" skal du klikke på højrepilen ud for det basisabonnement, du vil redigere.
 4. Når du er færdig med at redigere, skal du klikke på Gem ændringer.

Bemærk! Når du fjerner et område, hvor basisabonnementet er tilgængeligt, er det pågældende basisabonnement ikke længere tilgængeligt for brugere i det pågældende område i forbindelse med nye køb. Eksisterende brugere, der har et basisabonnement med automatisk fornyelse, fortsætter dog automatisk med at få deres abonnement fornyet, også selvom deres område fjernes.

Deaktiver eller genaktiver et basisabonnement

Du kan deaktivere et basisabonnement for at forhindre nye køb. Det påvirker ikke nogen eksisterende abonnementer. Sådan deaktiverer du et basisabonnement:

Vigtigt! Hvis du deaktiverer et basisabonnement, deaktiveres alle dets tilbud også.

Sådan deaktiverer du et basisabonnement:

 1. Åbn Play Console, og gå til siden Abonnementer (Tjen penge > Produkter > Abonnementer).
 2. Ud for det abonnement, du vil redigere, skal du klikke på højrepilen ud for det basisabonnement, du vil deaktivere.
 3. Klik på højrepilen under "Basisabonnementer og tilbud" for at se oplysninger om basisabonnementet.
 4. Klik på Deaktiver øverst til højre på siden.

Sådan genaktiverer du basisabonnementet og tillader nye køb igen:

 1. Åbn Play Console, og gå til siden Abonnementer (Tjen penge > Produkter > Abonnementer).
 2. Ud for det abonnement, du vil redigere, skal du klikke på højrepilen for at se oplysningerne om abonnementet.
 3. Under "Basisabonnementer og tilbud" skal du klikke på højrepilen ud for det basisabonnement, du vil genaktivere.
 4. Klik på Aktivér nederst på siden.

Create and manage offers

Click on a section below to expand or collapse it.

Create and activate an offer

Before creating an offer, make sure to plan your offer IDs carefully. Offer IDs must be unique for your app, and they can’t be changed or reused after they’ve been created.

Offer IDs must start with a number or lowercase letter. You can use numbers (0-9), lowercase letters (a-z), and hyphens.

Before you start creating an offer, note the following:

 • You must communicate your offer clearly in any in-app promotions or splash screens. 
 • You must be explicit about your offer terms, offer ends, including how much users will be charged, the frequency of your billing cycle, how they can cancel, and whether a subscription is required to use the app. Users should not have to perform any additional action to review the information.
 • Offers are optional; you don't need to create an offer for your base plan to be available.
 • You must have a saved base plan (draft or active) to create an offer. An offer is always linked to a single base plan.
 • By default, offers are available to the same regions as their associated base plan. Within an offer, you can optionally restrict availability to a subset of base plan regions.

To create an offer:

 1. Open Play Console and go to the Subscriptions page (Monetize > Products > Subscriptions).
 2. Next to the subscription you want to edit, click the right arrow to view the subscription details.
 3. In the "Base plans and offers" section, click Add offer.
 4. Select the base plan you want to add the offer to from the drop-down list and click Add offer.
  • Note that offers can only be added to auto-renewing base plans
 5. Enter an offer ID. The offer ID must be unique for your app, and it can’t be changed or reused after it's been created.
 6. Your offer automatically inherits the availability of the base plan it's associated with. To change this, click Manage country / region availability. You can only select regions targeted by your base plan.
 7. Select the offer's eligibility criteria to determine which customers the offer is available to; New customer acquisition, Upgrade, or Developer determined. Learn more about offer eligibility.
 8. For a new customer acquisition offer, select one of these options: 
  • Never had this subscription: This offer will be available to users who never had this subscription.
  • Never had any subscription: This offer will be available to users who never had any subscription in your app.
 9. For an upgrade offer, complete the following fields:
  • Current subscription: The offer is only available to users who currently have this subscription.
  • Existing billing period: The offer is only available to users who have this billing period. This is useful, for instance, to create an annual upgrade offer for users who currently have any monthly base plan or offer.  
  • Redemption gap: How many times a user may purchase this offer (once or unlimited)
 10. For a developer-determined offer, you decide the eligibility logic in your app. Examples include second-chance free trials, or win-back offers for lapsed subscribers.
 11. (Optional) Add tags to identify the base plan or the offer in the API. Tags can be used to determine which offer to show when the user is eligible for more than one. You can add up to 20 tags.

To add phases to an offer:

 1. Under "Phases," click Add phase to add a free trial and/or introductory pricing phases. An offer must contain at least one pricing phase. 
 2. Select the type of pricing phase:
  • Type: Choose the phase type from the following:
   • Single payment: Subscribers pay up front for a specified period
   • Recurring payment: Subscribers pay each period for a specified number of periods
   • Free trial: Subscribers received a specified number of days, weeks, months or years at no charge.
    • Free trials must be between 3 days and 3 years.
  • Duration: For free trial and single payment types, enter the number of days, weeks, or months.
  • Billing periods: If type is a recurring payment, select the number of billing periods.
  • Price overrides: For single or recurring payments, choose the price override type from the following:
   • Fixed amount: A set amount, such as $5
   • Percentage discount: A percentage discount from the base price, for example, 50%
   • Absolute discount: A fixed discount from the base price, for example, $1 off

To set the price or discount in multiple countries/regions at once:

 1. Click Update all discounts/Update all prices and select the countries/regions you want to set the prices in bulk.
 2. Click Set price/Set discount.
 3. Enter the tax-exclusive price and currency you want to use.
  • This price will be converted into the appropriate currency for each country/region, and tax will be added for tax-inclusive jurisdictions, and (for fixed amount offers only) the price is charmed to comply with local customs.
 4. Click Update.
 5. Click Apply.

To set the price or discount in a single country/region:

 1. Click on the pencil icon in the "Price" column of the table to enter a price in that location.
  • Taxes are applied automatically after entering a price.
  • In regions where Google Play does not support local currency, you can specify the availability of your base plan price in USD or EUR.
 2. Click Apply.

To activate the offer: 

 1. After you've added your phases, click Save.
 2. Click Activate to make the offer available to eligible users.
Rediger et eksisterende tilbud

Hvis du vil ændre priserne på dit tilbud, skal du først læse om ændring af priser på basisabonnementer og tilbud.

Sådan redigerer du et tilbud:

 1. Åbn Play Console, og gå til siden Abonnementer (Tjen penge > Produkter > Abonnementer).
 2. Ud for det abonnement, du vil redigere, skal du klikke på højrepilen for at se oplysningerne om abonnementet.
 3. Under "Basisabonnementer og tilbud" skal du klikke på højrepilen ud for det tilbud, du vil redigere.
 4. Når du er færdig med at redigere, skal du klikke på Gem ændringer.
 5. Klik på Gem ændringer.
Deaktiver eller genaktiver et tilbud

Du kan deaktivere et tilbud for at forhindre nye køb. Tilbuddet gælder dog fortsat for eksisterende abonnenter.

Sådan deaktiverer du et tilbud:

 1. Åbn Play Console, og gå til siden Abonnementer (Tjen penge > Produkter > Abonnementer).
 2. Ud for det abonnement, du vil redigere, skal du klikke på højrepilen for at se oplysningerne om abonnementet.
 3. Under "Basisabonnementer og tilbud" skal du klikke på højrepilen ud for det tilbud, du vil deaktivere.
 4. Klik på Deaktiver øverst til højre på siden.

Sådan genaktiverer du tilbuddet og tillader nye køb igen:

 1. Åbn Play Console, og gå til siden Abonnementer (Tjen penge > Produkter > Abonnementer).
 2. Ud for det abonnement, du vil redigere, skal du klikke på højrepilen for at se oplysningerne om abonnementet.
 3. Under "Basisabonnementer og tilbud" skal du klikke på højrepilen ud for det tilbud, du vil genaktivere.
 4. Klik på Aktivér nederst på siden.

Afslutning af forældede priskohorter

I forbindelse med basisabonnementer med automatisk fornyelse kan du vælge at afslutte en forældet priskohorte og anvende den aktuelle pris på basisabonnementet for de pågældende brugere. Vær dog opmærksom på følgende:

 • Afslutning af en forældet priskohorte påvirker kun prisen på basisabonnementet. Det er ikke muligt at ændre prisen på tilbudsfaser efter køb.
 • Det er heller ikke muligt at flytte den forældede kohorte til en valgfri pris – kun den aktuelle pris på basisabonnementet.
Afslut en forældet priskohorte

 Sådan afslutter du en forældet priskohorte:

 1. Åbn Play Console, og gå til siden Abonnementer (Tjen penge > Produkter > Abonnementer).
 2. Ud for det abonnement, du vil redigere, skal du klikke på højrepilen for at se oplysningerne om abonnementet.
 3. Ud for det basisabonnement, der indeholder den forældede priskohorte, skal du klikke på ikonet med tre prikker under "Basisabonnementer og tilbud" og vælge Migrer forældede prispunkter.
 4. Vælg de lande/områder, hvor du vil afslutte priskohorten, og klik på Vælg dato, og migrer
 5. Vælg datoen for de forældede priskohorter, du vil afslutte, og klik på Bekræft migrering.
  • Brugere, der oprettede et abonnement på eller før denne dato, migreres til den nuværende pris.

Udvalgte abonnementer

Ud over at sælge abonnementer i din app kan udvalgte udviklere sælge et bestemt varenummer direkte i Play Butik ved hjælp af udvalgte abonnementer. 

Ifølge vores undersøgelser kan salg af abonnementer direkte i Play Butik medføre en stigning i antallet af abonnenter, men det kan også medføre et fald i antallet af installationer. Vi anbefaler, at du overvejer, om dette kompromis vil gavne din app, før du opretter et udvalgt abonnement. Udvalgte abonnementer kan f.eks. være en bedre mulighed for apps, hvor en betydelig mængde af indholdet er gemt bag en betalingsmur. Denne funktion er kun aktiveret i USA.

Bemærk! Du skal implementere API'en til godkendelse af køb i din app. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du implementerer API'en til godkendelse af køb, på websitet for Android-udviklere.

Konfigurer et udvalgt abonnement

Inden du konfigurerer dit udvalgte abonnement, skal du sikre dig, at det har den korrekte titel og beskrivelse på din profilside, og at det er blevet lokaliseret til andre sprog. Brugerne kan se disse oplysninger på din profilside.

Sådan konfigurerer du et udvalgt abonnement:

 1. Åbn Play Console, og gå til siden Abonnementer (Tjen penge > Produkter > Abonnementer).
 2. Klik på Opret under "Udvalgte abonnementer" for at oprette et nyt udvalgt abonnement, eller klik på højrepilen ud for et eksisterende udvalgt abonnement for at foretage ændringer.
 3. Klik på Land/område, og vælg de steder, du vil målrette mod.
 4. Klik på Tilføj et abonnement under "Abonnementer". Du kan vælge at fremhæve 1-3 abonnementer. Tjek, at du har den korrekte lokalisering for de abonnementer, du vælger.
 5. Under "Flader" skal du vælge de platforme, du vil tilbyde dit udvalgte abonnement på. Hver platform har op til tre valgmuligheder :
  • Anvend for alle: Alle kvalificerede brugere kan se og købe dit udvalgte abonnement.
  • Anvend kun til testere med licens: Kun testere med licens kan se og købe dit udvalgte abonnement. Du kan bruge denne valgmulighed til at teste dit abonnement, før du udgiver produktionsversionen.
  • Anvend ikke: Det udvalgte abonnement er ikke tilgængeligt for nogen brugere. Denne mulighed er valgt som standard.
 6. Gem dine ændringer.

Relateret indhold

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
92637
false