Vytvoření předplatného

Pomocí fakturace Google Play můžete nabízet produkty v aplikaci, které budou uživatelům za obsah nebo služby účtovat poplatky v pravidelných intervalech. tzv. předplatných. Předplatné může zahrnovat položky, jako je sbírka aplikací, her nebo dalšího obsahu, které budou v rámci aplikace na Google Play dostupné za pravidelný poplatek.

V jedné aplikaci lze nabízet několik typů předplatného. Cena předplatného musí být v přijímaném cenovém rozsahu. Publikování předplatného nelze zrušit.

Důležité: Na produkty v aplikaci, včetně spravovaných produktů a předplatného, se vztahují programové zásady služby Google Play pro vývojářetransakční poplatky.

Dostupnost

Fakturaci Google Play můžete využívat, pokud působíte v zemi, kde je podporována registrace obchodníků.

Pokud působíte na podporovaném místě a chcete ve svých aplikacích začít používat funkce Fakturace Google Play, nastavte si platební profilpřečtěte si podklady k rozhraní Google Play Billing API.

Jakmile předplatné vytvoříte, bude dostupné pro uživatele s nejnovější verzí Obchodu Google Play.

Časová období předplatného a bezplatného zkušebního období

 • Týdenní: Tato předplatná nelze platit pomocí přímé fakturace operátora.
 • Jeden měsíc
 • Tři měsíce
 • 6 měsíců
 • Roční

Přidání předplatného do aplikace

Přidání předplatného se podobá přidání spravovaného produktu, až na to, že cena je stanovena na určité období.

Před vytvořením předplatného nezapomeňte pečlivě naplánovat ID produktů. ID produktů musejí být v rámci aplikace unikátní a jakmile je vytvoříte, už je nelze změnit ani použít znovu.

 • ID produktů musí začínat malým písmenem nebo číslicí a mohou obsahovat jen malá písmena (a–z), číslice (0 9), podtržítka (_) a tečky (.).
 • Poznámka: Použít nelze ID produktu android.test ani žádná ID produktů začínající řetězcem android.test.

Přidání předplatného:

 1. Přihlaste se do Play Console.
 2. Klikněte na Všechny aplikace Všechny aplikace.
 3. Vyberte aplikaci.
 4. V nabídce vlevo klikněte na Přítomnost v Obchodě > Produkty v aplikaci > Předplatné.
 5. Klikněte na Vytvořit předplatné.
 6. Zadejte podrobnosti o produktu.
  • Název: Krátký název položky (maximálně 55 znaků, ale názvy doporučujeme zkrátit na 25 znaků, aby se zobrazovaly správně ve všech situacích), například „Lektvar na spaní“.
  • Popis: Dlouhý popis položky (maximálně 80 znaků), například „Okamžitě uspává nestvůry“.
  • Cena: Zadejte cenu v místní měně.
 7. Vedle položky Stav vyberte Aktivní nebo Neaktivní.
  • Aby produkt bylo možné zakoupit, musí být aktivní a jeho aplikace musí být zveřejněna.
  • Pokud používáte testovací účet, aktivní položky jsou dostupné i v nepublikovaných aplikacích. Další informace naleznete na webu Android Developers.
 8. Klikněte na Uložit.

Možnosti stanovení ceny předplatného

Zaváděcí ceny

Nyní můžete vytvořit počáteční cenu, která bude platit po určitý počet dní, týdnů, měsíců nebo fakturačních období. Například můžete první tři měsíce nabízet předplatné za 1 $ měsíčně. Případně můžete nabízet 10denní zaváděcí cenu 1 $ a poté pravidelný měsíční poplatek.

Po skončení zaváděcího období bude uživatelům účtována cena předplatného v plné výši.

Požadavky

 • Minimální délka trvání zaváděcí ceny jsou tři dny, maximální délka je 12 měsíců.
 • Zaváděcí cena musí být ve schváleném cenovém rozsahu a musí být nižší než plná cena předplatného.
 • Pokud nabízíte bezplatné zkušební období a zaváděcí cenu, zaváděcí cena bude účtována po skončení zkušebního období.
 • Uživatel může nabídku zaváděcí ceny každého předplaceného produktu (SKU) využít pouze jednou.
 • Je-li zaváděcí období jinak dlouhé než období předplatného, zaváděcí cena za den musí být nižší než původní cena. Například pokud předplatné stojí měsíčně 15 $ (nebo 0,50 $ denně), týdenní zaváděcí cena musí být nižší než 3,50 $. Pro účely těchto výpočtů je měsíc vždy počítán jako 30 dní. 

Přidání počáteční ceny

 1. Přihlaste se do Play Console.
 2. Klikněte na Všechny aplikace Všechny aplikace.
 3. Vyberte aplikaci.
 4. V nabídce vlevo klikněte na Přítomnost v Obchodě > Produkty v aplikaci > Předplatné.
 5. Do pole Úvodní cena zadejte počáteční cenu (ve výchozí měně) a počet dní, týdnů, měsíců nebo opakovaných fakturačních období, po která bude platit.
  • Pokud vyberete fakturační období, počáteční cena se bude opakovat po zadaný počet fakturačních období. Pokud vyberete dny, týdny nebo měsíce, uživateli bude počáteční cena účtována jednou za uvedené období. 
  • Zadanou cenu použijeme jako základ k výpočtu cen na konkrétních trzích. Chcete-li místní cenu aktualizovat ručně, vyberte Upravit cenu.
  • Další informace o správě cen za odběry na konkrétních trzích naleznete v článku o možnostech konfigurace produktů v aplikacích.
 6. Změny uložte.
Bezplatné zkušební období
Když nastavíte bezplatné zkušební období, uživatelé budou moci předplatné před zakoupením nejdřív vyzkoušet. Bezplatné zkušební období trvá po dobu, kterou nastavíte, a poté automaticky přejde do plného předplatného s příslušnou dobou a cenou. Můžete nastavit bezplatnou zkušební verzi pro jakýkoli typ předplatného.
Poznámka: Od 10. ledna 2018 platí, že uživatel se může ve vaší aplikaci zaregistrovat jen k jednomu zkušebního předplatnému ze všech nabízených. Chcete-li ke každému předplatnému vytvořit jedno bezplatné zkušební období, můžete změnit nastavení ve službě Play Console.

Požadavky

 • Ke každému předplatnému můžete vytvořit pouze jedno bezplatné zkušební období.
 • Bezplatné zkušební období musí být uvedeno u každé položky SKU předplatného.
 • Cena bezplatného zkušebního období je vždy nulová.
 • Bezplatné zkušební období musí trvat minimálně tři dny.
  • Bezplatné zkušební období můžete kdykoli změnit, ale aktualizované bezplatné zkušební období se projeví jen u nově zakoupených předplatných.
 • Bezplatné zkušební období mohou získat jen uživatelé, kteří si ještě nezakoupili předplatné, k němuž se vztahuje.

Přidání bezplatného zkušebního období

 1. Přihlaste se do Play Console.
 2. Klikněte na Všechny aplikace Všechny aplikace.
 3. Vyberte aplikaci.
 4. V nabídce vlevo klikněte na Přítomnost v Obchodě > Produkty v aplikaci > Předplatné.
 5. Klikněte na Nastavení předplatných.
 6. Zaškrtněte políčko u možnosti Bezplatné zkušební období na úrovni předplatných.

Jak uživatelé spustí bezplatné zkušební období

Uživatel, který chce spustit bezplatné zkušební období, musí na Google Play obvyklým způsobem zakoupit předplatné. Ze začátku mu nebude nic účtováno, protože v bezplatném zkušebním období je zahrnuto úvodní období, a e-mailem dostane oznámení, že předplatné obsahuje bezplatné zkušební období. Google Play zaznamená transakci ve výši 0,00 $ a předplatné bude označeno jako zakoupené po dobu trvání bezplatného zkušebního období, nebo dokud nebude zrušeno.

Den po skončení bezplatného zkušebního období bude z platební metody uživatele stržena plná částka předplatného, což se bude opakovat pokaždé, když uplyne stanovené časové období předplatného. Stav platby se může zobrazovat jako nevyřízený až po dobu 24 hodin, a to i v případě, že nenastavíte žádnou dodatečnou lhůtu.

Poznámka: Pokud uživatel předplatné zruší kdykoli v průběhu bezplatného zkušebního období, předplatné zůstane aktivní až do konce bezplatného zkušebního období a uživateli nebude nic účtováno.

Správa změn předplatného

Změny cen

Průběh u uživatele

Když změníte cenu existujícího předplatného, projeví se to u nových uživatelů a existujících odběratelů takto:

 • Noví uživatelé uvidí ihned novou cenu předplatného a budou se na Google Play moci přihlásit k jeho odběru.
 • Stávající odběratelé budou o změně ceny informování e‑mailem a prostřednictvím oznámení na Google Play 30 dní předtím, než pro ně začne platit. Data oznámení se určují na základě délky předplatného a data vypršení platnosti. Aby odběratelé předplatné mohli odebírat i nadále, musejí se změnou ceny na Google Play souhlasit.
  • Změny cen se u existujících odběratelů neprojeví ihned. Po změně ceny předplatného máte 7 dní na to, abyste své odběratele o změně ceny informovali. Poté se jim mohou začít zobrazovat oznámení na Google Play. Odběratelé mohou se změnou ceny souhlasit ještě předtím, než se jim zobrazí oznámení na Google Play.
  • Důležité: Pokud odběratelé se změnou ceny nebudou souhlasit, bude jim odběr zrušen v den obnovení, kdy změna ceny začne platit.

Změna ceny předplatného

 1. Přihlaste se do Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo klikněte na Přítomnost v Obchodě > Produkty v aplikaci > Předplatné
 4. Vyberte předplatné.
 5. V sekci Stanovení cen změňte cenu předplatného.
 6. Klikněte na Uložit.

Tipy ke změnám cen

 • Změnu ceny předplatného nelze vrátit zpět.
 • Po změně ceny předplatného je vhodné kontaktovat dotčené odběratele a informovat je, že se cena změní. O změně ceny budou automaticky informováni na Google Play 30 dnů předtím, než pro ně začne platit. Je však vhodné informovat je do 7 dní od změny, pomůže vám to udržet si více odběratelů.
 • Změnu předplatného můžete změnit několikrát. Nedoporučujeme to však. Při každé změně ceny můžete o nějaké odběratele přijít, proto při plánování změn cen buďte opatrní.
  • Poznámka: Pokud cenu předplatného změníte během krátkého období dvakrát, budou odběratelé muset souhlasit s první a poté i s druhou změnou. Teprve pak vámi požadovaná cena začne platit.
 • Chcete-li existujícím odběratelům nabízet jednu cenu a novým uživatelům jinou, můžete vytvořit nové předplatné s cenou, kterou chcete nabízet novým uživatelům. Stávající odběratelé tak předplatné budou moci obnovovat, aniž by museli souhlasit se změnou ceny.
Přechod na vyšší nebo nižší tarif

Pomocí předplatného v aplikacích můžete uživatelům umožnit přechod z existujícího předplatného na vyšší nebo nižší tarif, který vaše aplikace nabízí. Uživatelé tak například mohou přejít z měsíčního předplatného na roční nebo ze základního na prémiové.

Platbu za původní tarif uživatelé neobdrží zpět. Nevyužitý čas zbývající ve stávajícím období předplatného bude zohledněn tím, že první platba za nové předplatné bude odložena.

Dodatečné lhůty

Dodatečná lhůta předplatitelům umožňuje aktualizovat platební metodu, pokud by došlo k zamítnutí opakované platby. To se může hodit, pokud zákazníkovi vyprší platnost platební karty, zakoupil předplatné pomocí předplacené karty nebo kartu zruší, aniž by aktualizoval platební údaje.

Zamítnuté platby a dodatečná lhůta

Na začátku dodatečné lhůty zákazník dostane e-mailové oznámení o zamítnuté platbě. Bude mít čas na aktualizaci platební metody, aniž by došlo k přerušení předplatného. Jakmile zákazník platební metodu aktualizuje na platný typ, datum příští fakturace předplatného se nezmění.

U nových produktů s předplatným jsou automaticky nastaveny následující dodatečné lhůty:

 • týdenní předplatná: tři dny,
 • ostatní předplatná: sedm dní.

Změna dodatečné lhůty

Dodatečnou lhůtu (3, 7, 14 nebo 30 dní) u jednotlivých předplatných můžete změnit nebo ji zcela vypnout.

 1. Přihlaste se do Play Console.
 2. Vyberte svou aplikaci.
 3. V nabídce vlevo klikněte na Přítomnost v Obchodě > Produkty v aplikacích.
 4. Vyberte kartu Předplatné.
 5. Vyberte předplatné.
 6. Změňte nastavení dodatečné lhůty.

Konec dodatečné lhůty

Bude-li na konci dodatečné lhůty platební metoda zákazníka stále zamítnuta, předplatné bude zrušeno a zákazník ztratí přístup k předplacenému obsahu.

Pozastavení účtu v případě zamítnutých plateb

Pokud dojde k zamítnutí pravidelné platby zákazníka, můžete předplatné pozastavit a omezit mu na 30 dnů přístup, zatímco budeme platbu zkoušet realizovat. Pokud bude funkce pozastavení účtů aktivována, bude platit pro všechny odběry ve vaší aplikaci.

 1. Přihlaste se do Play Console.
 2. Vyberte svou aplikaci.
 3. V nabídce vlevo klikněte na Přítomnost v Obchodě > Produkty v aplikaci > Předplatné.
 4. Rozbalte sekci Nastavení předplatných.
 5. Zaškrtněte políčko Aktivovat pozastavení účtu. 

Další informace o implementaci pozastavení účtu naleznete na webu Android Developers

Přerušení (pozastavení předplatného)

 Chcete-li omezit dobrovolný odchod uživatelů a poskytnout jim alternativu ke zrušení předplatného, můžete povolit přerušení předplatného. Pokud bude funkce přerušení předplatného aktivována, bude platit pro všechna předplatná ve vaší aplikaci kromě ročních jednotek SKU. Aby bylo možné aktivovat přerušení, musí být aktivováno pozastavení účtů. Přerušení aktivujete takto:

 1. Přihlaste se do Play Console.
 2. Vyberte svou aplikaci.
 3. V nabídce vlevo klikněte na Přítomnost v Obchodě > Produkty v aplikaci > Předplatné
 4. Rozbalte sekci Nastavení předplatných.
 5. Zaškrtněte políčko Aktivovat přerušení.
Zrušení

Průběh u uživatele

V případě zrušení předplatného uživatel nemá nárok na vrácení platby. Namísto toho bude mít k zakoupenému předplatnému přístup až do konce předplaceného období.

Obnovení předplatného v aplikaci

Chcete-li pomoci uživatelům, kteří předplatné zruší a poté se k němu chtějí znovu přihlásit, můžete přidat možnost, aby se uživatelé mohli znovu přihlásit k předplatnému, aniž by museli čekat na konec období stávajícího předplatného. Když se uživatel znovu přihlásí k předplatnému před koncem období stávajícího předplatného, zobrazí se poplatek 0,00 $.

Obnovení předplatného v aplikaci Obchod Play

Pokud uživatelům povolíte obnovení předplatného, budou moci v aplikaci Obchod Play získat přístup ke zrušenému předplatnému (kterému ale nevypršela platnost). Když uživatel obnoví přístup, potvrdí další datum platby a vy obdržíte oznámení. 

Tip: Funkci nejlépe využijete, pokud nastavíte oznámení pro vývojáře v reálném čase.

Obnovení předplatného můžete uživatelům povolit takto:

 1. Přihlaste se do Play Console.
 2. Vyberte svou aplikaci.
 3. V nabídce vlevo klikněte na Přítomnost v Obchodě > Produkty v aplikaci > Předplatné.
 4. Rozbalte sekci Nastavení předplatných.
 5. Zaškrtněte políčko Povolit uživatelům obnovení předplatného.

Povinnosti vývojáře

 • Poskytovatel obsahu nebo přístupu může uživatelům poskytnout flexibilnější pravidla pro vracení peněz. V takovém případě je vaší odpovědností informovat uživatele a zajistit, aby vaše pravidla byla v souladu s příslušnými zákony.
 • V některých případech vás uživatel může kontaktovat přímo a vyžadovat zrušení předplatného. V podobných případech můžete předplatné uživatele zrušit přímo na serveru pomocí rozhraní API na straně serveru.
 • Pokud má předplatné alespoň jednoho aktivního uživatele, musí být i nadále podporováno. Pokud vývojář přestane podporovat předplatné s aktivními uživateli, bude jeho účet vývojáře pozastaven a uživatelům z něho bude vrácena platba.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?