Vytváření a správa předplatných

V květnu 2022 jsme změnili způsob definování a správy předplatných ve službě Play Console. Pokud máte předplatná a chcete vědět, jak se jich uvedené změny dotýkají, přečtěte si tento článek.

Tato stránka popisuje, jak ve službě Play Console vytvářet a spravovat předplatná. Doporučujeme, abyste si nejdříve přečetli tento článek a seznámili se s koncepty, objekty a funkcemi předplatného.

Při používání služby Play Console je třeba samostatně konfigurovat a spravovat předplatná, základní tarify a nabídky (v tomto pořadí).

Dostupnost

Pokud působíte v zemi, kde je podporována registrace obchodníků, můžete využívat fakturační systém Google Play.

Pokud působíte na podporovaném místě a chcete ve svých aplikacích začít používat funkce fakturačního systému Google Play, nastavte si platební profilpřečtěte si podklady k rozhraní API fakturačního systému Google Play.

Vytváření a správa předplatných

Kliknutím na sekci níže ji můžete rozbalit nebo sbalit.

Vytvořit nové předplatné

Před vytvořením předplatného nezapomeňte pečlivě naplánovat ID produktů. ID produktů musí být v rámci aplikace unikátní a jakmile je vytvoříte, už je nelze změnit ani použít znovu.

 • ID produktů musí začínat číslem nebo malým písmenem a mohou obsahovat také podtržítka (_) a tečky (.). Maximální počet znaků je 40.
 • Poznámka: Nelze použít ID produktu android.test ani žádná ID produktů začínající řetězcem android.test.

Před vytvořením předplatného si přečtěte naše zásady pro předplatné.

Jak vytvořit předplatné:

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Předplatné (Zpeněžení > Produkty > Předplatné).
 2. Klikněte na Vytvořit předplatné.
 3. Zadejte údaje o předplatném.
  • ID produktu: ID produktu musí začínat číslicí nebo malým písmenem a může obsahovat také podtržítka (_) a tečky (.). Maximální počet znaků je 40.
  • Název: Krátký název předplatného o maximální délce 55 znaků. Tento název se uživatelům bude zobrazovat v e‑mailech a v centru přehledů.
   • Jako vývojář musíte uživatele informovat o předplacených službách nebo obsahu, které ve své aplikaci nabízíte. 
   • Název předplatného musí přesně odpovídat vaší nabídce. Předplatné například nenazývejte „Bezplatná zkušební verze“.
 4. Klikněte na Vytvořit.
 5. Kliknutím na Upravit podrobnosti o předplatném můžete zobrazit a upravit stránku Podrobnosti o předplatném. Zde můžete zadat další informace.
 6. Vedle položky Výhody klikněte na + Přidat výhodu a zadejte popis funkce předplatného. Můžete přidat až 4 výhody (maximálně 40 znaků každá).
  • Výhody mají vyzdvihnout funkce předplatného a přiblížit tak uživatelům, co předplatné nabízí, například „Celý katalog televizních pořadů a filmů.“ 
  • Vzhledem k tomu, že cenu v akci nebo bezplatnou zkušební verzi mohou využít jen někteří uživatelé, ve výhodách nesmíte zmiňovat bezplatnou zkušební verzi nebo její cenu. Například není povoleno uvést „Vyzkoušejte na 7 dní zdarma“.
 7. Vedle položky Popis zadejte volitelný popis předplatného. Tento obsah je určen pro vaše interní použití. Uživatelům se na Google Play nezobrazuje.
 8. Může být nutné uvést informace o produktu, který distribuujete, v souladu se zákony na ochranu spotřebitele nebo pro daňové účely. Pokud je tomu tak, přejděte do sekce Daně a dodržování pravidel a klikněte na Spravovat nastavení. Další informace o nastavení daní a dodržování pravidel
 9. Klikněte na Uložit změny.

Pokud chcete uživatelům na Google Play zpřístupnit předplatné, vytvořte a aktivujte minimálně jeden základní tarif. Jakmile vytvoříte základní tarif, předplatné už nebude možné smazat. Až předplatné přestanete prodávat, bude nutné ho archivovat.

Upravit stávající předplatné
 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Předplatné (Zpeněžení > Produkty > Předplatné).
 2. Vedle předplatného, které chcete upravit, klikněte na šipku doprava a zobrazte si podrobnosti.
 3. Klikněte na Upravit podrobnosti o předplatném a proveďte změny.
 4. Klikněte na Uložit změny.

Vytváření a správa základních tarifů

Kliknutím na sekci níže ji můžete rozbalit nebo sbalit.

Vytvoření a aktivace základního tarifu

Před vytvořením základního tarifu nezapomeňte pečlivě naplánovat ID základních tarifů. ID základních tarifů musí být v rámci aplikace unikátní a jakmile je vytvoříte, už je nelze změnit ani použít znovu.

ID základních tarifů musí začínat číslicí nebo malým písmenem. Můžete použít číslice (0–9), malá písmena (a–z) a spojovníky.

Vytvoření základního tarifu:

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Předplatné (Zpeněžení > Produkty > Předplatné).
 2. Vedle předplatného, ve kterém chcete vytvořit základní tarif, klikněte na šipku vpravo. Zobrazí se o něm podrobnosti.
 3. Klikněte na Přidat základní tarif.
 4. Zadejte ID základního tarifu. ID základního tarifu musí být pro aplikaci jedinečné a po vytvoření ho nelze změnit ani použít znovu.
 5. Vyberte typ obnovování:
  • Automaticky obnovované: Obnovuje se automaticky, dokud ho uživatel nezruší
  • Platba předem: K prodloužení tarifu uživatelé budou muset provést manuální platbu.
 6. Pokud vytváříte základní tarif s automatickým obnovováním, zadejte tyto údaje:
  • Fakturační období: Vyberte dobu trvání předplatného. K dispozici jsou tato fakturační období:
   • 1 týden
   • 4 týdny
   • 1 měsíc
   • 3 měsíce
   • 6 měsíců
   • 1 rok
  • Dodatečná lhůta: Vyberte, jak dlouho uživatelům zůstane přístup k výhodám předplatného, když budou vyzváni k nápravě problému s platbou, pokud se nepodaří naúčtovat poplatek za automatické obnovení. Tuto dodatečnou lhůtu zdědí všechny nabídky, které do tohoto základního tarifu přidáte.
  • Změna fakturačního tarifu a nabídky: Vyberte, jak využít případné zbývající zaplacené dny, když uživatel změní nabídku.
  • Obnovit předplatné: Povolte (nebo zakažte) uživatelům obnovit předplatné z Obchodu Google Play poté, co jim bylo zrušeno nebo co vypršela jeho platnost.
 7. Pokud vytváříte předplacený základní tarif, zadejte tyto údaje:
  • Doba trvání: Vyberte dobu trvání předplatného. K dispozici jsou následující možnosti trvání:
   • 1 den
   • 3 dny
   • 1 týden
   • 4 týdny
   • 1 měsíc
   • 3 měsíce
   • 6 měsíců
   • 1 rok
  • Povolit prodloužení: Povolte uživatelům prodloužit v Obchodu Google Play trvání.
 8. (Volitelné) Přidejte štítky k identifikaci základního tarifu nebo nabídky v rozhraní API. Na základě štítků lze určit, která nabídka se má zobrazit, pokud je jich pro uživatele vhodných několik. Můžete přidat až 20 štítků.
 9. V pravém horním rohu sekce Cena a dostupnost klikněte na Spravovat dostupnost v zemích / oblastech a vyberte místa, kde bude základní tarif dostupný.
  • Uživatelé si mohou vaše předplatná koupit pouze v oblastech, ve kterých je dostupný váš základní tarif. Dostupnost základních tarifů se určuje podle země Google Play uživatele.
  • Můžete zvolit, že základní tarif předplatného chcete zpřístupnit v nových zemích/oblastech. Když Google přidá podporu pro novou měnu kupujících v zemi, kde aplikaci již distribuujete, automaticky pak zpřístupníme i základní tarif. Další informace o nabízení aplikací ve více měnách
 10. Po provedení výběru klikněte na Použít.

Nastavení ceny základního tarifu ve více zemích/oblastech najednou:

 1. Klikněte na Aktualizovat ceny a vyberte země/oblasti, ve kterých chcete hromadně nastavit ceny.
 2. Klikněte na Nastavit cenu.
 3. Zadejte cenu bez daně a měnu.
  • Tato cena bude převedena na příslušnou měnu pro každou zemi/oblast, bude k ní připočtena daň (pokud se v dané jurisdikci platí) a pak bude upravena tak, aby odpovídala místním zvyklostem.
 4. Klikněte na Aktualizovat.
 5. Klikněte na Uložit.

Nastavení ceny základního tarifu v jedné zemi/oblasti

 1. Klikněte na ikonu tužky ve sloupci Cena v tabulce a zadejte cenu pro dané místo.
  • Po zadání ceny se automaticky vypočtou daně.
  • V oblastech, kde služba Google Play nepodporuje místní měnu, můžete zadat dostupnost ceny základního tarifu v amerických dolarech nebo eurech.
 2. Klikněte na Uložit.

Aktivace základního tarifu:

 1. Klikněte na Uložit.
 2. Kliknutím na Aktivovat základní tarif zpřístupníte uživatelům.
Úprava existujícího základního tarifu

Pokud chcete změnit ceny základního tarifu, přečtěte si nejdříve článek o změně cen základního tarifu a nabídek.

Úprava základního tarifu:

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Předplatné (Zpeněžení > Produkty > Předplatné).
 2. Vedle předplatného, které chcete upravit, klikněte na šipku doprava a zobrazte si podrobnosti.
 3. V sekci Základní tarify a nabídky klikněte na šipku vpravo vedle základního tarifu, který chcete upravit.
 4. Až budete hotovi, klikněte na Uložit změny.

Poznámka: Po odstranění oblasti ze základního tarifu už si ho uživatelé v dané oblasti nebudou moci nově zakoupit. Stávajícím předplatitelům automaticky obnovovaného základního tarifu se však bude tarif automaticky obnovovat i poté, co jejich oblast ze základního tarifu odstraníte.

Deaktivace nebo opětovná aktivace základního tarifu

Pokud chcete zabránit novým nákupům, můžete základní tarif deaktivovat. Na existující předplatná to nemá vliv. Deaktivace základního tarifu:

Důležité: Deaktivací základního tarifu deaktivujete také všechny jeho nabídky.

Deaktivace základního tarifu:

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Předplatné (Zpeněžení > Produkty > Předplatné).
 2. U předplatného, které chcete upravit, klikněte na šipku vpravo vedle základního tarifu, který chcete deaktivovat.
 3. V sekci Základní tarify a nabídky kliknutím na šipku vpravo zobrazte podrobnosti o základním tarifu.
 4. V pravém horním rohu stránky klikněte na Deaktivovat.

Pokud chcete základní tarif znovu aktivovat a povolit nové nákupy, postupujte takto:

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Předplatné (Zpeněžení > Produkty > Předplatné).
 2. Vedle předplatného, které chcete upravit, klikněte na šipku doprava a zobrazte si podrobnosti.
 3. V sekci Základní tarify a nabídky klikněte na šipku vpravo vedle základního tarifu, který chcete znovu aktivovat.
 4. V dolní části stránky klikněte na Aktivovat.

Vytváření a správa nabídek

Libovolnou sekci níže můžete rozbalit nebo sbalit kliknutím.

Vytvoření a aktivace nabídky

Před vytvořením nabídky nezapomeňte pečlivě naplánovat ID nabídek. ID nabídek musí být v rámci aplikace unikátní a jakmile je vytvoříte, už je nelze změnit ani použít znovu.

ID nabídek musí začínat číslem nebo malým písmenem. Můžete použít číslice (0–9), malá písmena (a–z) a spojovníky.

Než začnete s vytvářením nabídky, přečtěte si tyto důležité informace:

 • Nabídku je třeba jasně popsat v promo textech v aplikaci nebo na úvodních obrazovkách. 
 • Je třeba explicitně popsat podmínky nabídky, konec nabídky, včetně ceny pro uživatele, frekvence fakturačního cyklu, způsobu zrušení a skutečnosti, zda je používání aplikace podmíněno předplatným. Tyto informace se musí zobrazit automaticky, aniž by uživatel prováděl jakoukoli další akci.
 • Nabídky jsou volitelné. Základní tarif bude k dispozici i bez nabídky.
 • Abyste nabídku mohli vytvořit, musíte mít uložený základní tarif (ve fázi konceptu nebo aktivní). Nabídka je vždy propojena s jedním základním tarifem.
 • Ve výchozím nastavení jsou nabídky dostupné ve stejných oblastech jako přidružený základní tarif. V rámci nabídky můžete volitelně omezit dostupnost na podskupinu oblastí základního tarifu.

Postup vytvoření nabídky:

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Předplatné (Zpeněžení > Produkty > Předplatné).
 2. Vedle předplatného, které chcete upravit, klikněte na šipku doprava a zobrazte si podrobnosti.
 3. V sekci Základní tarify a nabídky klikněte na Přidat nabídku.
 4. V rozbalovacím seznamu vyberte základní tarif, ke kterému chcete nabídku přidat, a klikněte na Přidat nabídku.
  • Upozorňujeme, že nabídky lze přidat pouze k základním tarifům s automatickým obnovením.
 5. Zadejte ID nabídky. ID nabídky musí být pro aplikaci jedinečné a po vytvoření ho nelze změnit ani použít znovu.
 6. Nabídka automaticky převezme dostupnost ze základního tarifu, ke kterému je přidružena. Pokud to chcete změnit, klikněte na Spravovat dostupnost v zemích/oblastech. Můžete vybrat pouze oblasti, na které cílí váš základní tarif.
 7. Výběrem kritérií způsobilosti nabídky určete, pro které zákazníky je nabídka dostupná: Akvizice nových zákazníků, Upgrade nebo Určeno vývojářem. Přečtěte si další informace o způsobilosti nabídky.
 8. V případě nabídky s kritériem akvizice nových zákazníků vyberte jednu z těchto možností: 
  • Nikdy neměli toto předplatné: Tato nabídka bude dostupná pro uživatele, kteří toto předplatné nikdy neměli.
  • Nikdy neměli žádné předplatné: Tato nabídka bude dostupná pro uživatele, kteří ve vaší aplikaci nikdy neměli žádné předplatné.
 9. V případě nabídky s kritériem upgradu vyplňte následující pole:
  • Aktuální předplatné: Nabídka je dostupná pouze pro uživatele, kteří toto předplatné aktuálně mají.
  • Stávající fakturační období: Nabídka je dostupná pouze pro uživatele, kteří mají toto fakturační období. Tato možnost se hodí například k vytvoření roční nabídky upgradu pro uživatele, kteří aktuálně mají měsíční základní tarif nebo nabídku.  
  • Limit uplatnění: Kolikrát si uživatel může tuto nabídku koupit (jednou nebo neomezeně).
 10. V případě nabídky s kritériem určeným vývojářem zvolíte logiku způsobilosti v aplikaci vy. Mezi příklady patří druhá šance na bezplatnou zkušební verzi nebo nabídky určené pro opětovné získání bývalých předplatitelů.
 11. (Volitelné) Přidejte štítky k identifikaci základního tarifu nebo nabídky v rozhraní API. Na základě štítků lze určit, která nabídka se má zobrazit, pokud je jich pro uživatele vhodných několik. Můžete přidat až 20 štítků.

Postup přidání fází do nabídky:

 1. V sekci Fáze klikněte na Přidat fázi a přidejte fáze s bezplatnou zkušební verzí nebo zaváděcí cenou. Nabídka musí obsahovat alespoň jednu cenovou fázi. 
 2. Vyberte typ cenové fáze:
  • Typ: Vyberte typ fáze z následujících možností:
   • Jedna platba: Předplatitelé za zadané období platí předem.
   • Opakovaná platba: Předplatitelé platí každé období po zadaný počet období.
   • Bezplatné zkušební období: Předplatitelé mají bez dalších poplatků k dispozici stanovený počet dnů, týdnů, měsíců nebo let.
    • Bezplatné zkušební období musí trvat od tří dnů do tří let.
  • Doba trvání: U bezplatného zkušebního období a jedné platby zadejte počet dnů, týdnů nebo měsíců.
  • Fakturační období: Pokud se jedná o opakovanou platbu, vyberte počet fakturačních období.
  • Přepsání ceny: U jedné nebo opakované platby vyberte z následujících typů přepsání ceny:
   • Pevná částka: Pevně stanovená částka, například 5 $.
   • Procentní sleva: Procentuální sleva ze základní ceny, například 50 %.
   • Absolutní sleva: Pevně stanovená sleva ze základní ceny, například sleva 1 $.

Postup nastavení ceny nebo slevy ve více zemích/oblastech najednou:

 1. Klikněte na Aktualizovat všechny slevy / Aktualizovat všechny ceny a vyberte země/oblasti, ve kterých chcete hromadně nastavit ceny.
 2. Klikněte na Nastavit cenu / Nastavit slevu.
 3. Zadejte cenu bez daně a měnu.
  • Tato cena bude převedena na příslušnou měnu pro každou zemi/oblast, bude k ní připočtena daň (pokud se v dané jurisdikci platí) a (pouze v případě nabídek s pevnou částkou) bude upravena tak, aby odpovídala místním zvyklostem.
 4. Klikněte na Aktualizovat.
 5. Klikněte na Použít.

Postup nastavení ceny nebo slevy v jedné zemi/oblasti:

 1. Klikněte na ikonu tužky ve sloupci Cena v tabulce a zadejte cenu pro dané místo.
  • Po zadání ceny se automaticky vypočtou daně.
  • V oblastech, kde služba Google Play nepodporuje místní měnu, můžete zadat dostupnost ceny základního tarifu v amerických dolarech nebo eurech.
 2. Klikněte na Použít.

Postup aktivace nabídky: 

 1. Po přidání fází klikněte na Uložit.
 2. Kliknutím na Aktivovat nabídku zpřístupníte způsobilým uživatelům.
Úprava stávající nabídky

Pokud chcete změnit ceny nabídky, přečtěte si nejprve článek o změnách základního tarifu a cen nabídek.

Postup úpravy nabídky:

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Předplatné (Zpeněžení > Produkty > Předplatné).
 2. Vedle předplatného, které chcete upravit, klikněte na šipku doprava a zobrazte si podrobnosti.
 3. V sekci Základní tarify a nabídky klikněte na šipku vpravo vedle nabídky, kterou chcete upravit.
 4. Až budete hotovi, klikněte na Uložit změny.
 5. Klikněte na Uložit změny.
Deaktivace nebo opětovná aktivace nabídky

Pokud chcete zabránit novým nákupům, můžete nabídku deaktivovat. Stávající předplatitelé ale budou moci nabídku využívat i nadále.

Postup deaktivace nabídky:

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Předplatné (Zpeněžení > Produkty > Předplatné).
 2. Vedle předplatného, které chcete upravit, klikněte na šipku doprava a zobrazte si podrobnosti.
 3. V sekci Základní tarify a nabídky klikněte na šipku vpravo vedle nabídky, kterou chcete deaktivovat.
 4. V pravém horním rohu stránky klikněte na Deaktivovat.

Pokud chcete nabídku znovu aktivovat a povolit nové nákupy, postupujte takto:

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Předplatné (Zpeněžení > Produkty > Předplatné).
 2. Vedle předplatného, které chcete upravit, klikněte na šipku doprava a zobrazte si podrobnosti.
 3. V sekci Základní tarify a nabídky klikněte na šipku vpravo vedle nabídky, kterou chcete znovu aktivovat.
 4. V dolní části stránky klikněte na Aktivovat.

Ukončení starších cenových kohort

U automaticky obnovovaných základních tarifů se můžete rozhodnout ukončit starší cenovou kohortu a převést dané uživatele na aktuální cenu základního tarifu. Mějte ovšem na paměti toto:

 • Ukončení starší cenového kohorty má vliv pouze na cenu základního tarifu. Cenu nabídkové fáze po nákupu nelze změnit.
 • Starší kohortu také nelze převést na libovolnou cenu, ale pouze na aktuální cenu základního tarifu.
Ukončení starší cenové kohorty

 Ukončení starší cenové kohorty:

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Předplatné (Zpeněžení > Produkty > Předplatné).
 2. Vedle předplatného, které chcete upravit, klikněte na šipku doprava a zobrazte si podrobnosti.
 3. V sekci Základní tarify a nabídky klikněte na ikonu tří teček  vedle základního tarifu se starší cenovou kohortou, kterou chcete ukončit, a vyberte Migrovat starší stanovené ceny.
 4. Vyberte země/oblasti, ve kterých chcete cenovou kohortu ukončit, a klikněte na Vybrat datum a provést migraci
 5. Vyberte datum starších kohort, které chcete ukončit, a klikněte na Potvrdit migraci.
  • Uživatelé, kteří se přihlásili do tohoto data včetně, budou migrováni na aktuální cenu.

Vybraná předplatná

Kromě prodeje předplatných v aplikaci mohou vybraní vývojáři prodávat vybranou jednotku SKU přímo v Obchodu Play za pomoci vybraných předplatných. 

Náš výzkum ukazuje, že prodej předplatného přímo z Obchodu Play může vést k nárůstu počtu předplatitelů, ale také ke snížení počtu instalací. Doporučujeme, abyste si před nastavením vybraného předplatného důkladně rozmysleli, zda je tento ústupek pro vaši aplikaci vhodný. Vybraná předplatná mohou být vhodnější například pro aplikace, které mají podstatnou část obsahu skrytou za platební zdí předplatného. Tato funkce je k dispozici pouze v USA.

Poznámka: Do aplikace musíte implementovat rozhraní API pro potvrzení. Další informace o implementaci rozhraní API pro potvrzení naleznete na webu Android Developers.

Nastavení vybraného předplatného

Před nastavením vybraného předplatného ověřte, zda má na stránce záznamu v obchodu správný název a popis, a zda bylo lokalizováno do ostatních jazyků. Tyto informace se uživatelům zobrazí na stránce záznamu v obchodu.

Nastavení vybraného předplatného:

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Předplatné (Zpeněžení > Produkty > Předplatné).
 2. V části Vybrané předplatné klikněte na Vytvořit a nastavte nové vybrané předplatné. U existujícího vybraného předplatného můžete provést změny kliknutím na šipku vpravo.
 3. Klikněte na tlačítko + Země/oblast a vyberte lokality, na které chcete cílit.
 4. V části Předplatné klikněte na + Přidat předplatné. Až tři předplatná můžete nastavit jako vybraná. Ujistěte se, že pro vybraná předplatná máte správnou lokalizaci.
 5. V sekci Prostředí vyberte prostředí, ve kterém chcete vybrané předplatné nabízet. U každého prostředí jsou k dispozici až tři možnosti:
  • Použít pro všechny: Vybrané předplatné mohou zobrazit a zakoupit všichni oprávnění uživatelé.
  • Použít pouze pro licencované testery: Vybrané předplatné mohou zobrazit a zakoupit jen licencovaní testeři. Pomocí této možnosti můžete předplatné otestovat, než jej vydáte v produkční verzi.
  • Nepoužívat: Vybrané předplatné není dostupné pro žádné uživatele. Tato možnost je vybrána ve výchozím nastavení.
 6. Změny uložte.

Související obsah

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
92637
false
false