Vytvoření předplatného

Chcete-li zajistit, aby vaše aplikace byla kompatibilní s nejnovějšími změnami, v centru zásad pro vývojáře si přečtěte aktualizované zásady pro předplatné.

Pomocí fakturačního systému Google Play můžete nabízet produkty v aplikaci, které budou uživatelům za obsah nebo služby účtovat poplatky v pravidelných intervalech (předplatná). Předplatné může zahrnovat položky, jako je sbírka aplikací, her nebo dalšího obsahu, které budou v rámci aplikace na Google Play dostupné za pravidelný poplatek.

V jedné aplikaci lze nabízet několik typů předplatného. Cena předplatného musí být v přijímaném cenovém rozsahu. Publikování předplatného nelze zrušit.

Důležité: Na produkty v aplikaci a předplatné se vztahují programové zásady služby Google Play pro vývojářepoplatky za službu.

Dostupnost

Pokud působíte v zemi, kde je podporována registrace obchodníků, můžete využívat fakturační systém Google Play.

Pokud působíte na podporovaném místě a chcete ve svých aplikacích začít používat funkce fakturačního systému Google Play, nastavte si platební profilpřečtěte si podklady k rozhraní API fakturačního systému Google Play.

Jakmile předplatné vytvoříte, bude dostupné pro uživatele s nejnovější verzí Obchodu Google Play.

Období předplatného a bezplatného zkušebního období

 • Týden
 • 1 měsíc
 • 3 měsíce
 • 6 měsíců
 • Roční
Poznámka: Týdenní předplatná je nově možné účtovat pomocí přímé fakturace přes operátora. Další informace naleznete v seznamu přijímaných platebních metod na Google Play

Přidání předplatného do aplikace

Přidání předplatného se podobá přidání produktu v aplikaci, až na to, že cena je stanovena na určité období.

Před vytvořením předplatného nezapomeňte pečlivě naplánovat ID produktů. ID produktů musejí být v rámci aplikace unikátní a jakmile je vytvoříte, už je nelze změnit ani použít znovu.

 • ID produktů musí začínat malým písmenem nebo číslicí a mohou obsahovat jen malá písmena (a–z), číslice (0 9), podtržítka (_) a tečky (.).
 • Poznámka: Nelze použít ID produktu android.test ani žádná ID produktů začínající řetězcem android.test.

Před přidáním předplatného si přečtěte naše zásady pro předplatné.

Přidání předplatného:

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Předplatné (Zpeněžení > Produkty > Předplatné).
 2. Klikněte na Vytvořit předplatné.
 3. Zadejte údaje o předplatném.
  • Název: Krátký název položky (maximálně 55 znaků, ale názvy doporučujeme zkrátit na 25 znaků, aby se zobrazovaly správně ve všech situacích), například „Lektvar spánku“.
  • Popis: Dlouhý popis položky (maximálně 80 znaků), například „Okamžitě uspává nestvůry“.
  • Výhody: Zadejte maximálně čtyři výhody s popisem funkce předplatného (každá maximálně 40 znaků).
   • Výhody mají vyzdvihnout funkce předplatného a přiblížit tak uživatelům, co předplatné nabízí, například „Celý katalog televizních pořadů a filmů.“ 
   • Vzhledem k tomu, že cenu v akci nebo bezplatnou zkušební verzi mohou využít jen někteří uživatelé, ve výhodách nesmíte zmiňovat bezplatnou zkušební verzi nebo její cenu. Například není povoleno uvést „Vyzkoušejte na 7 dní zdarma“.
 4. V sekci Cena zadejte podrobnosti o ceně:
 5. Fakturační období: Vyberte časový interval mezi výpisy transakcí.
 6. Výchozí cena: Zadejte výchozí cenu nebo importujte cenu ze stávající šablony cen. Tento údaj slouží ke generování místních cen v jiných zemích. Místní ceny používají aktuální směnné kurzy a řídí se cenovými zvyklostmi příslušných zemí. Země bez podpory místní měny používají výchozí cenu.
 7. V sekci Nastavení předplatného vyberte a definujte další možnosti:
  • Bezplatná zkušební verze: Můžete uživatelům umožnit, aby si předplatné nejprve vyzkoušeli. Pokud zvolíte možnost Aktivní, vyberte počet bezplatných dní. Další informace naleznete níže.
  • Zaváděcí cena: Novým předplatitelům můžete nabízet sníženou cenu za konkrétní období. Pokud tak učiníte, cena musí být ve schváleném cenovém rozsahu a nižší než původní cena. Další informace naleznete níže.
  • Dodatečná lhůta: Uživatelům můžete poskytnout určitou dobu na vyřešení problémů s platbami a po tuto dobu jim předplatné ponechat aktivní. Dodatečná lhůta může být 3, 7 nebo 14 dní. Další informace naleznete níže.
  • Opětovné předplacení: Pokud aktivujete možnost opětovného předplacení, po zrušení předplatného ho uživatelé budou moci obnovit z Obchodu Play. Další informace naleznete níže.
   • Důležité: Opětovné předplacení je k dispozici pouze pro aplikace, které používají knihovnu Billing Library 2.0 ve všech aktivních balíčcích APK.
 8. Klikněte na Uložit.
 9. Kliknutím na Aktivovat vytvořené předplatné aktivujete.
  • Aby produkt bylo možné zakoupit, musí být aktivní a jeho aplikace musí být zveřejněna.
  • Pokud používáte testovací účet, aktivní položky jsou dostupné i v nepublikovaných aplikacích. Další informace naleznete na webu Android Developers.

Možnosti stanovení ceny předplatného

Ceny předplatného

Určitý obsah nebo služby v aplikaci můžete uživatelům zpřístupnit za opakovaně účtovanou sazbu za určité časové období. Uživatelům budou ve zvolené frekvenci strhávány nastavené poplatky, dokud předplatné nezruší. 

Pokud si uživatel například 1. ledna zakoupí roční předplatné za 10 $, bude mít přístup k obsahu až do 31. prosince a k následujícímu datu obnovení mu bude naúčtováno dalších 10 $.

Požadavky

 • Jako vývojář musíte uživatele informovat o předplacených službách nebo obsahu, které ve své aplikaci nabízíte. 
 • Nabídku je třeba jasně popsat v promo textech v aplikaci nebo na úvodních obrazovkách. 
 • Je třeba explicitně popsat podmínky nabídky, včetně ceny předplatného, frekvence fakturačního cyklu a skutečnosti, zda je používání aplikace podmíněno předplatným. Tyto informace se musí zobrazit automaticky, aniž by uživatel prováděl jakoukoli další akci.
 • Ceny předplatného musí být ve schváleném cenovém rozsahu.
 • Název předplatného nebo jednotky SKU musí odpovídat nabídce. Předplatné například nenazývejte „Bezplatná zkušební verze“.
Zaváděcí ceny

Nyní můžete vytvořit zaváděcí cenu, která bude platit po určitý počet dní, týdnů, měsíců nebo fakturačních období. Můžete například nabízet předplatné na první tři měsíce za 1 $ měsíčně. Případně můžete nabízet zaváděcí cenu 1 $ za 10 dní a poté účtovat pravidelný měsíční poplatek.

Po skončení zaváděcího období bude uživatelům účtován poplatek za odběr v plné výši.

Požadavky

 • Musítepřesně a srozumitelně popsat podmínky nabídky, včetně délky, ceny a popisu přístupného obsahu nebo služeb. 
 • Vždy jasně uveďte, co se stane, když zaváděcí nabídka skončí, jakou cenu budou uživatelé platit a jak mohou předplatné zrušit.
 • Minimální délka trvání zaváděcí ceny jsou tři dny, maximální délka je 12 měsíců.
 • Zaváděcí cena musí být ve schváleném cenovém rozsahu a musí být nižší než plná cena předplatného.
 • Pokud nabízíte bezplatné zkušební období a zaváděcí cenu, zaváděcí cena bude účtována po skončení zkušebního období.
 • Uživatel může nabídku zaváděcí ceny každého předplaceného produktu (SKU) využít pouze jednou.
 • Je-li zaváděcí období jinak dlouhé než období předplatného, zaváděcí cena za den musí být nižší než původní cena. Například pokud předplatné stojí měsíčně 15 $ (nebo 0,50 $ denně), týdenní zaváděcí cena musí být nižší než 3,50 $. Pro účely těchto výpočtů se měsíc vždy počítá jako 30 dní. 

Další informace a příklady naleznete v článku Bezplatná zkušební období a zaváděcí nabídky v centru zásad pro vývojáře.

Přidání zaváděcí ceny

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Předplatné (Zpeněžení > Produkty > Předplatné).
 2. Vedle položky Úvodní cena vyberte jednu z následujících možností:
  • Jedna platba: Noví předplatitelé platí jednorázovou zaváděcí cenu za konkrétní dobu. Poté platí běžnou cenu.
  • Opakovaná platba: Noví předplatitelé platí zaváděcí cenu za každé fakturační období po konkrétní počet období. Poté platí běžnou cenu.
 3. Pokud jste v kroku 2 vybrali možnost Jedna platba, zadejte požadovanou dobu trvání a vyberte dny, týdny nebo měsíce. Pokud jste v kroku 2 vybrali možnost Opakovaná platba, zadejte počet měsíčních fakturačních období, kdy se bude zaváděcí cena opakovat. 
  • Poznámka: Pokud vyberete opakovaná fakturační období, zaváděcí cena se bude opakovat po zadaný počet fakturačních období. Pokud vyberete jednu platbu, uživateli bude zaváděcí cena účtována pouze jednou za vybrané dny, týdny nebo měsíce.
 4. Klikněte na Nastavit cenu a zadejte zaváděcí cenu (ve výchozí měně).
  • Zadanou cenu použijeme jako základ k výpočtu cen na konkrétních trzích. Chcete-li místní cenu aktualizovat ručně, vyberte Upravit cenu.
  • Další informace o správě cen za odběry na konkrétních trzích naleznete v článku o možnostech konfigurace produktů v aplikacích.
 5. Klikněte na Použít ceny.
 6. Změny uložte.
Bezplatné zkušební období
Když nastavíte bezplatné zkušební období, uživatelé budou moci předplatné před zakoupením nejdřív vyzkoušet. Bezplatné zkušební období trvá po dobu, kterou nastavíte, a poté automaticky přejde do plného předplatného s příslušnou dobou a cenou. Můžete nastavit bezplatnou zkušební verzi pro jakýkoli typ předplatného.
Poznámka: Od 10. ledna 2018 platí, že uživatel se může ve vaší aplikaci zaregistrovat jen k jednomu zkušebnímu předplatnému ze všech nabízených. Pokud chcete ke každému předplatnému vytvořit jedno bezplatné zkušební období, můžete změnit nastavení ve službě Play Console.

Požadavky

 • Musíte uživatelům sdělit: 
  • jaký obsah či služby budou mít během bezplatného zkušebního období k dispozici, 
  • jak a kdy se bezplatné zkušební období změní na placenou verzi, 
  • kolik bude placená verze stát, 
  • jak odběr budou moci zrušit, pokud nebudou chtít přejít na placenou verzi.
 • Ke každému předplatnému můžete vytvořit pouze jedno bezplatné zkušební období.
 • Zkušební období musí být uvedeno u každé položky SKU předplatného.
 • Cena bezplatného zkušebního období je vždy nulová.
 • Zkušební období musí trvat minimálně tři dny.
  • Zkušební období můžete kdykoli změnit, ale aktualizované zkušební období se projeví jen u nově zakoupených předplatných.
 • Bezplatné zkušební období mohou získat jen uživatelé, kteří si ještě nezakoupili předplatné, k němuž se vztahuje.

Další informace a příklady naleznete v článku Bezplatná zkušební období a zaváděcí nabídky v centru zásad pro vývojáře.

Přidání bezplatného zkušebního období

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Předplatné (Zpeněžení > Produkty > Předplatné).
 2. V části Nastavení předplatného klikněte na Spravovat nastavení předplatného.
 3. V části Možnosti předplatného klikněte na šipku dolů vedle položky Bezplatná zkušební verze a vyberte Aktivní.
 4. Zadejte počet dní, během kterých si může uživatel předplatné vyzkoušet, než bude muset zaplatit (alespoň tři dny).
 5. Změny uložte.

Jak uživatelé spustí bezplatné zkušební období

Uživatel, který chce spustit bezplatné zkušební období, musí na Google Play obvyklým způsobem zakoupit předplatné. Ze začátku mu nebude nic účtováno, protože v bezplatném zkušebním období je zahrnuto úvodní období, a e-mailem dostane oznámení, že předplatné obsahuje bezplatné zkušební období. Google Play zaznamená transakci ve výši 0,00 $ a předplatné bude označeno jako zakoupené po dobu trvání zkušebního období, nebo dokud nebude zrušeno.

Den po skončení zkušebního období bude z platební metody uživatele stržena plná částka předplatného, což se bude opakovat pokaždé, když uplyne stanovené časové období předplatného. Stav platby se může zobrazovat jako nevyřízený až po dobu 24 hodin, a to i v případě, že nenastavíte žádnou dodatečnou lhůtu.

Poznámka: Pokud uživatel předplatné zruší kdykoli v průběhu zkušebního období, předplatné zůstane aktivní až do konce bezplatného zkušebního období a uživateli nebude nic účtováno.

Vybraná předplatná

Kromě prodeje předplatných v aplikaci můžete prodávat vybranou jednotku SKU přímo v Obchodu Play za pomoci vybraných předplatných. 

Náš výzkum ukazuje, že prodej předplatného přímo z Obchodu Play může vést k nárůstu počtu předplatitelů, ale také ke snížení počtu instalací. Doporučujeme, abyste si před nastavením vybraného předplatného důkladně rozmysleli, zda je tento ústupek pro vaši aplikaci vhodný. Vybraná předplatná mohou být vhodnější například pro aplikace, které mají podstatnou část obsahu skrytou za platební zdí předplatného.

Poznámka: Od února 2020 je tato funkce aktivována pouze v USA.

Požadavky

 • Aplikace musí podporovat knihovnu Billing Library 2.0 nebo novější. Informace o knihovně Billing Library naleznete na webu Android Developers.

 • Do aplikace musíte implementovat rozhraní API pro potvrzení. Další informace o implementaci rozhraní API pro potvrzení naleznete na webu Android Developers

 • Zadaný název předplatného musí přesně vystihovat povahu předplatného, protože bude zobrazen na stránce záznamu v Obchodu Play. Předplatné by například nemělo mít název „Bezplatná zkušební verze“. Lepší je název jako „Měsíční prémiové VIP předplatné“.

 • Popis předplatného musí přesně popisovat povahu předplatného. Popis by neměl být pouhým opakováním názvu, například „Měsíční prémiové VIP předplatné“. Dobrý popis vyzdvihuje výhody předplatného a přibližuje uživatelům, co předplatné nabízí, například „Získejte přístup k celému katalogu televizních pořadů a filmů bez reklam. K dispozici ve všech vašich zařízeních.“

Nastavení vybraného předplatného

Před nastavením vybraného předplatného ověřte, zda má na stránce záznamu v obchodu správný název a popis, a zda bylo lokalizováno do ostatních jazyků. Tyto informace se uživatelům zobrazí na stránce záznamu v obchodu.

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Předplatné (Zpeněžení > Produkty > Předplatné).
 2. V části Vybrané předplatné klikněte na Vytvořit a nastavte nové vybrané předplatné. U existujícího vybraného předplatného můžete provést změny kliknutím na šipku vpravo.
 3. Klikněte na tlačítko + Země/oblast a vyberte lokality, na které chcete cílit.
 4. V části Předplatné klikněte na + Přidat předplatné. Až 3 předplatná můžete nastavit jako vybraná. Ujistěte se, že pro vybraná předplatná máte správnou lokalizaci.
 5. V sekci Prostředí vyberte prostředí, ve kterém chcete vybrané předplatné nabízet. U každého prostředí jsou k dispozici až tři možnosti:
  • Použít pro všechny: Vybrané předplatné mohou zobrazit a zakoupit všichni oprávnění uživatelé.
  • Použít pouze pro licencované testery: Vybrané předplatné mohou zobrazit a zakoupit jen licencovaní testeři. Pomocí této možnosti můžete předplatné otestovat, než jej vydáte v produkční verzi.
  • Nepoužívat: Vybrané předplatné není dostupné pro žádné uživatele.Tato možnost je vybrána ve výchozím nastavení.
 6. Změny uložte.

Jak uživatelé nakupují vybraná předplatná

Když vybrané předplatné aktivujete, uživatelé Obchodu Play, kteří se nacházejí v zemích, kde je tato funkce dostupná, uvidí na stránce vašeho záznamu v obchodu název, popis a cenu předplatného. Uživatelé budou moci vybrat možnost Instalovat, pomocí které aplikaci stáhnou bez předplatného, nebo možnost Vyzkoušet zdarma a nainstalovat, která je vyzve k zakoupení předplatného.

Po výběru možnosti Vyzkoušet zdarma a nainstalovat se uživatelům zobrazí výzva k zakoupení předplatného. Pokud nákup proběhne úspěšně, aplikace se automaticky nainstaluje do zařízení uživatele.

Poznámka: Některým uživatelům se v závislosti na jejich způsobilosti k využití bezplatné zkušební verze může namísto možnosti Vyzkoušet zdarma a nainstalovat zobrazit možnost Předplatit a nainstalovat.

Správa změn předplatného

Změny cen

Průběh u uživatele

Když změníte cenu existujícího předplatného, projeví se to u nových uživatelů a existujících odběratelů takto:

 • Noví uživatelé uvidí ihned novou cenu předplatného a budou se na Google Play moci přihlásit k jeho odběru.
 • Stávající předplatitelé, kterým se cena zvýší, budou o změně ceny informováni e-mailem a oznámením na Google Play 7 dní před změnou ceny. Předplatitelé budou mít 30 dnů na vyjádření souhlasu se změnou ceny, jinak bude jejich předplatné k příštímu datu obnovení zrušeno.
  • Důležité:: Zvýšení ceny může způsobit pokles počtu předplatitelů. Doporučujeme předplatitele informovat o změně ceny za 7 dní, poskytnout jim zdůvodnění a uvést, jakou hodnotu získají.
  • Poznámka: Změníte-li cenu vícekrát před datem obnovení předplatného, uživatel musí reagovat na nejnovější změnu ceny.
 • Stávající předplatitelé, kterým se cena sníží, budou o změně informováni v den příštího obnovení, kdy jim také bude cena snížena.

Změna ceny předplatného

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Předplatné (Zpeněžení > Produkty > Předplatné).
 2. Vedle předplatného, které chcete změnit, klikněte na Zobrazit předplatné.
 3. V části Cena klikněte na Upravit cenu a zadejte aktualizovanou cenu.
 4. Klikněte na Použít ceny.
 5. Změny uložte.

Tipy ke změnám cen

 • Změnu ceny předplatného nelze vrátit zpět.
 • Změnu předplatného můžete změnit několikrát. Nedoporučujeme to však. Při každé změně ceny můžete o nějaké odběratele přijít, proto při plánování změn cen buďte opatrní.
  • Poznámka: Pokud cenu předplatného změníte během krátkého období dvakrát, budou odběratelé muset souhlasit s první a poté i s druhou změnou. Teprve pak vámi požadovaná cena začne platit.
 • Chcete-li existujícím odběratelům nabízet jednu cenu a novým uživatelům jinou, můžete vytvořit nové předplatné s cenou, kterou chcete nabízet novým uživatelům. Stávající odběratelé tak předplatné budou moci obnovovat, aniž by museli souhlasit se změnou ceny.
Přechod na vyšší nebo nižší tarif

Pomocí předplatného v aplikacích můžete uživatelům umožnit přechod z existujícího předplatného na vyšší nebo nižší tarif, který vaše aplikace nabízí. Uživatelé tak například mohou přejít z měsíčního předplatného na roční nebo ze základního na prémiové.

Platbu za původní tarif uživatelé neobdrží zpět. Nevyužitý čas zbývající ve stávajícím období předplatného bude zohledněn tím, že první platba za nové předplatné bude odložena.

Dodatečné lhůty

Dodatečná lhůta předplatitelům umožňuje aktualizovat platební metodu při zachování přístupu k předplatnému, pokud by došlo k zamítnutí opakované platby. To se může hodit, pokud zákazníkovi vyprší platnost platební karty, zakoupil předplatné pomocí předplacené karty nebo kartu zruší, aniž by aktualizoval platební údaje.

Zamítnuté platby a dodatečná lhůta

Na začátku dodatečné lhůty zákazník dostane e-mailové oznámení o zamítnuté platbě. Bude mít čas na aktualizaci platební metody, aniž by došlo k přerušení předplatného. Jakmile zákazník platební metodu aktualizuje na platný typ, datum příští fakturace předplatného se nezmění.

U nových produktů s předplatným jsou automaticky nastaveny následující dodatečné lhůty:

 • týdenní předplatná: tři dny,
 • měsíční předplatná: sedm dní,
 • ostatní předplatná: 14 dní.

Změna dodatečné lhůty

Dodatečnou lhůtu (3, 7, 14 nebo 30 dní) u jednotlivých předplatných můžete změnit nebo ji zcela vypnout.

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Předplatné (Zpeněžení > Produkty > Předplatné).
 2. Vedle předplatného, které chcete změnit, klikněte na Zobrazit předplatné.
 3. Změňte nastavení dodatečné lhůty.
 4. Změny uložte.

Konec dodatečné lhůty

Pokud bude na konci dodatečné lhůty platební metoda zákazníka stále zamítnuta, předplatné bude pozastaveno a zákazník ztratí přístup k předplacenému obsahu.

Pozastavení účtu v případě zamítnutých plateb

Pokud dojde k zamítnutí opakované platby předplatitele, předplatné bude pozastaveno a na 30 dní bude omezen přístup k obsahu, zatímco budeme platbu zkoušet realizovat. Funkce pozastavení je povinná a platí pro všechna předplatná ve vaší aplikaci.

Další informace o implementaci pozastavení účtu naleznete na webu Android Developers.

Přerušení (pozastavení předplatného)

Chcete-li omezit dobrovolný odchod uživatelů a poskytnout jim alternativu ke zrušení předplatného, můžete povolit přerušení předplatného.Pozastavení se aktivuje ve výchozím nastavení. Když bude funkce přerušení předplatného aktivována, bude platit pro všechna předplatná ve vaší aplikaci kromě ročních jednotek SKU. Aby bylo možné přerušení aktivovat, musí být aktivováno pozastavení účtů. Přerušení aktivujete takto:

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Předplatné (Zpeněžení > Produkty > Předplatné).
 2. Klikněte na Spravovat nastavení předplatného.
 3. Vedle položky Pozastavit vyberte možnost Aktivní.
 4. Změny uložte.
Zrušení

Průběh u uživatele

V případě zrušení předplatného uživatel nemá nárok na vrácení platby. Namísto toho bude mít k zakoupenému předplatnému přístup až do konce předplaceného období.

Obnovení předplatného v aplikaci

Chcete-li pomoci uživatelům, kteří předplatné zruší a poté se k němu chtějí znovu přihlásit, můžete přidat možnost, aby se uživatelé mohli znovu přihlásit k předplatnému, aniž by museli čekat na konec období stávajícího předplatného. Když se uživatel znovu přihlásí k předplatnému před koncem období stávajícího předplatného, zobrazí se poplatek 0,00 $.

Obnovení předplatného v Obchodu Play

Pokud uživatelům povolíte obnovení předplatného, budou moci v aplikaci Obchod Play získat přístup ke zrušenému předplatnému (kterému ale nevypršela platnost). Když uživatel obnoví přístup, potvrdí další datum platby a vy obdržíte oznámení. 

Tip: Funkci nejlépe využijete, pokud nastavíte oznámení pro vývojáře v reálném čase.

Pokud chcete uživatelům umožnit obnovení předplatného, postupujte takto:

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Předplatné (Zpeněžení > Produkty > Předplatné).
 2. Klikněte na Spravovat nastavení předplatného.
 3. Vedle možnosti Obnovit předplatné vyberte Zapnuto pro všechny.
 4. Změny uložte.

Povinnosti vývojáře

 • YMusíte zajistit, aby v aplikaci bylo srozumitelně uvedeno, jak může uživatel předplatné spravovat či zrušit.
 • Poskytovatel obsahu nebo přístupu může uživatelům poskytnout flexibilnější pravidla pro vracení peněz. V takovém případě je vaší odpovědností informovat uživatele a zajistit, aby vaše pravidla byla v souladu s příslušnými zákony.
 • V některých případech vás uživatel může kontaktovat přímo a vyžadovat zrušení předplatného. V podobných případech můžete předplatné uživatele zrušit přímo na serveru pomocí rozhraní API na straně serveru.
 • Pokud má předplatné alespoň jednoho aktivního uživatele, musí být i nadále podporováno. Pokud vývojář přestane podporovat předplatné s aktivními uživateli, bude jeho účet vývojáře pozastaven a uživatelům z něho bude vrácena platba.

Další informace a příklady naleznete v článku Správa a zrušení v centru zásad pro vývojáře.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
92637
false