Crear una subscripció

Amb la facturació de Google Play pots oferir productes de compra des de l'aplicació que facin un càrrec periòdic als usuaris per contingut o serveis. Aquest tipus de càrrec es coneix com a subscripció. Les subscripcions poden incloure elements com una col·lecció d'aplicacions, jocs o altres continguts per una tarifa periòdica dins de l'aplicació a Google Play.

Pots oferir diverses subscripcions dins de la mateixa aplicació. En establir el preu d'una subscripció cal ajustar-se als intervals de preus acceptats. La publicació de les subscripcions no es pot anul·lar.

Important: les polítiques del programa per a desenvolupadors de Google Play i les comissions de transacció s'apliquen als productes de compra des de les aplicacions, inclosos els productes gestionats i les subscripcions.

Disponibilitat

Si ets en una ubicació admesa per al registre de comerciants, pots utilitzar la facturació de Google Play.

Si ets en una ubicació admesa i vols començar a utilitzar a les aplicacions les funcions que ofereix la Facturació de Google Play, configura un perfil de pagaments i consulta la documentació de l'API de Facturació de Google Play.

Després de crear-la, una subscripció està disponible per als usuaris que fan servir la versió més recent de Google Play Store.

Períodes de temps de subscripcions i proves gratuïtes

 • Setmanal: les subscripcions setmanals no es poden cobrar mitjançant la facturació directa de l'operador de telefonia mòbil.
 • 1 mes
 • 3 mesos
 • 6 mesos.
 • Anual.

Afegir una subscripció a l'aplicació

El procediment per afegir una subscripció és semblant al que seguiries en afegir un producte gestionat, amb la diferència que el preu es defineix per un període de temps.

Abans de crear una subscripció, assegura't que planifiques amb cura els identificadors de producte. Els identificadors de producte han de ser únics per a l'aplicació i no es poden canviar ni tornar a utilitzar després de crear-los.

 • Els identificadors de producte han de començar amb una lletra minúscula o un número, i només poden contenir lletres minúscules (a-z), números (0-9), ratlles baixes (_) o punts (.).
 • Nota: l'identificador de producte android.test no està disponible, i tampoc no ho estan els identificadors de producte que comencen amb android.test.

Per afegir una subscripció:

 1. Inicia la sessió a Play Console.
 2. Fes clic a Totes les aplicacions Totes les aplicacions.
 3. Selecciona una aplicació.
 4. Al menú de l'esquerra, fes clic a Presència a Google Play Store > Productes de compra des de l'aplicació > Subscripcions.
 5. Fes clic a Crea una subscripció.
 6. Introdueix els detalls del producte.
  • Títol: un nom curt de l'element (fins a 55 caràcters, però recomanem no superar els 25 caràcters als títols perquè es mostrin correctament en tots els contextos), com ara "Poció per adormir".
  • Descripció: descripció llarga de l'element (fins a 80 caràcters), com ara "Adorm les criatures a l'acte".
  • Preu: introdueix un preu en la moneda local.
 7. Al costat del camp “Estat”, tria Actiu o Inactiu.
  • Perquè un producte es pugui comprar, ha d'estar actiu i la seva aplicació ha d'estar publicada.
  • Si fas servir un compte de prova, els elements actius estan disponibles en les aplicacions no publicades. Per obtenir més informació, consulta el lloc web per a desenvolupadors d'Android.
 8. Fes clic a Desa.

Opcions de preus de les subscripcions

Preus promocionals

Amb els preus promocionals, pots especificar un preu inicial que s'aplicarà a un nombre definit de dies, setmanes, mesos o períodes de facturació. Per exemple, pots oferir una subscripció per 1 € al mes durant els tres primers mesos, o bé un preu promocional d'1 € durant 10 dies, seguit del preu mensual normal.

En acabar el període inicial, els usuaris pagaran el preu de la subscripció complet.

Requisits

 • El període promocional mínim és de 3 dies i el màxim és de 12 mesos.
 • El preu promocional ha de situar-se dins de l'interval de preus acceptat i ha de ser inferior al preu complet de la subscripció.
 • Si ofereixes una prova gratuïta i un preu promocional, els usuaris hauran de pagar aquest preu quan finalitzi la prova.
 • Un usuari només pot rebre un preu promocional per a un producte de subscripció concret (SKU) una vegada.
 • Si la durada del període promocional és diferent de la del període de subscripció, el preu promocional ha de tenir un cost diari inferior al preu original. Per exemple, si una subscripció costa 15 € al mes (o 0,50 € al dia), el preu promocional setmanal ha de ser inferior a 3,50 €. En fer aquests càlculs, sempre considerem que un mes són 30 dies. 

Afegir un preu promocional

 1. Inicia la sessió a Play Console.
 2. Fes clic a Totes les aplicacions Totes les aplicacions.
 3. Selecciona una aplicació.
 4. Al menú de l'esquerra, fes clic a Presència a Google Play Store > Productes de compra des de l'aplicació > Subscripcions.
 5. Al costat del text "Preu promocional", introdueix el preu promocional (en la moneda predeterminada) i el nombre aplicable de dies, setmanes, mesos o períodes de facturació recurrents.
  • Si selecciones períodes de facturació, el preu promocional es repetirà durant el nombre de períodes de facturació que introdueixis. Si selecciones dies, setmanes o mesos, l'usuari només pagarà el preu promocional durant el període de temps que especifiquis. 
  • Utilitzem el preu que introdueixes com a base per calcular els preus específics de cada mercat. Per actualitzar els preus locals manualment, selecciona Edita el preu.
  • Per obtenir més informació sobre com pots gestionar els preus específics d'un mercat per a les subscripcions, consulta la secció sobre les opcions de configuració per als productes de compra des de l'aplicació.
 6. Desa els canvis.
Proves gratuïtes
Si configures una prova gratuïta, pots deixar que els usuaris provin la subscripció abans de comprar-la. Les proves gratuïtes duren el període de temps que defineixes i, després, es converteixen automàticament en una subscripció completa per al període de temps i el preu de la subscripció. Pots configurar una prova gratuïta per a qualsevol tipus de subscripció.
Nota: a partir del 10 de gener de 2018, els usuaris només poden rebre, de manera predeterminada, una prova gratuïta d'entre totes les subscripcions disponibles a l'aplicació. Si vols proporcionar una prova gratuïta per producte de subscripció, pots canviar la configuració a Play Console.

Requisits

 • Pots crear una prova gratuïta per cada producte de subscripció.
 • Cada SKU de subscripció ha de tenir un període de prova.
 • El preu de les proves gratuïtes sempre és de 0 €.
 • Els períodes de prova han de ser de 3 dies o més.
  • Pots canviar un període de prova en qualsevol moment, però el període de prova actualitzat només s'utilitzarà a les compres de noves subscripcions.
 • Els usuaris només poden obtenir una prova gratuïta si no han comprat prèviament la subscripció a la qual s'aplica.

Afegir una prova gratuïta

 1. Inicia la sessió a Play Console.
 2. Fes clic a Totes les aplicacions Totes les aplicacions.
 3. Selecciona una aplicació.
 4. Al menú de l'esquerra, fes clic a Presència a Google Play Store > Productes de compra des de l'aplicació > Subscripcions.
 5. Fes clic a Configuració de subscripcions.
 6. Marca la casella de selecció que hi ha al costat del text "Prova gratuïta de totes les subscripcions".

Com inicien una prova gratuïta els usuaris

Per iniciar una prova gratuïta, l'usuari completa el procés estàndard per comprar una subscripció a Google Play. Al començament no se li cobra res, perquè el període inicial s'inclou a la prova gratuïta, i se li notifica per correu electrònic que la subscripció inclou un període de prova gratuïta. Google Play registra una transacció de 0,00 €, i la subscripció es marca com a comprada per al període de prova o fins que es cancel·la.

El dia després que acabi el període de prova, es carrega l'import de la subscripció completa en una forma de pagament de l'usuari i la subscripció es renova d'acord amb el període de temps establert. És possible que l'estat del pagament es mostri com a pendent durant 24 hores com a màxim, fins i tot en el cas que no s'hagi establert cap període de gràcia.

Nota: si un usuari cancel·la una subscripció en qualsevol moment durant el període de prova, la subscripció continuarà activa fins al final de la prova i no se li aplicarà cap càrrec.

Gestionar canvis a les subscripcions

Canvis de preu

Experiència d'usuari

Canviar el preu d'una subscripció existent afectarà els usuaris nous i els subscriptors existents de les maneres següents:

 • Els usuaris nous podran veure immediatament el preu nou de la subscripció i registrar-s'hi a Google Play.
 • Els subscriptors existents rebran una notificació per correu electrònic i a Google Play sobre el canvi de preu, 30 dies abans que els afecti. Les dates de les notificacions es basaran en la durada i la data de caducitat de la subscripció. Per mantenir la seva subscripció, els subscriptors han d'acceptar el canvi de preu a Google Play.
  • Els canvis de preu no són immediats per als subscriptors existents. Després que canviïs el preu d'una subscripció, tens com a mínim 7 dies per contactar amb els teus subscriptors i informar-los sobre el canvi de preu abans que puguin començar a rebre notificacions a Google Play. Els subscriptors poden acceptar canvis de preu abans de rebre notificacions a Google Play.
  • Important: si els subscriptors no accepten el canvi de preu, la seva subscripció es cancel·larà en la data de renovació en què es dugui a terme el canvi de preu.

Canviar el preu d'una subscripció

 1. Inicia la sessió a Play Console.
 2. Selecciona una aplicació.
 3. Al menú de l'esquerra, fes clic a Presència a Google Play Store > Productes de compra des de l'aplicació > Subscripcions
 4. Selecciona una subscripció.
 5. A "Preus", canvia el preu de la subscripció.
 6. Fes clic a Desa.

Consells per gestionar els canvis de preu

 • No es pot desfer el canvi de preu d'una subscripció.
 • Després de canviar el preu d'una subscripció, és recomanable contactar amb els subscriptors afectats per informar-los que aviat es produirà el canvi. Rebran una notificació automàtica a Google Play sobre el canvi 30 dies abans que els afecti, però t'aconsellem que hi contactis en un termini de 7 dies des del canvi de preu. Aquesta acció t'ajudarà a conservar un nombre superior de subscriptors.
 • Pots canviar el preu d'una subscripció diverses vegades, però no és recomanable. És possible que perdis subscriptors cada cop que canvies un preu, de manera que cal planificar acuradament qualsevol canvi de preu.
  • Nota: si canvies el preu d'una subscripció dos cops en un període curt de temps, els subscriptors hauran d'acceptar el primer canvi de preu i després el segon perquè s'apliqui el preu que has triat.
 • Si vols oferir un preu als subscriptors existents i un preu diferent als usuaris nous, pots crear una subscripció nova amb el preu que vols oferir als usuaris nous. D'aquesta manera, els subscriptors existents podran seguir renovant les seves subscripcions sense haver d'acceptar un canvi de preu.
Canvis a plans superiors o inferiors

Amb subscripcions des de l'aplicació, pots donar l'opció als usuaris de canviar la subscripció actual per un altre pla inferior o superior que ofereixi l'aplicació. Per exemple, els usuaris poden passar d'una subscripció mensual a una d'anual o d'una subscripció bàsica a una de prèmium.

Els usuaris no rebran cap reembossament pel pla antic. Per compensar el temps no utilitzat que els quedi a la subscripció actual, s'endarrerirà el primer càrrec del pla de subscripció nou.

Períodes de gràcia

Els períodes de gràcia permeten als subscriptors actualitzar la forma de pagament en cas que es rebutgi un pagament periòdic. Això pot anar bé si els subscriptors tenen la targeta de crèdit caducada, si s'han subscrit amb una targeta de prepagament o si han cancel·lat una targeta sense modificar la informació de pagament.

Pagaments rebutjats i períodes de gràcia

A l'inici d'un període de gràcia, els subscriptors reben un correu electrònic per avisar-los que un pagament s'ha rebutjat. Tindran temps d'actualitzar la forma de pagament sense interrompre la subscripció. Quan els subscriptors hagin actualitzat la seva forma de pagament i l'hagin canviat per una de vàlida, es mantindrà la propera data de facturació de la subscripció.

En el cas dels productes de subscripció nous, s'estableixen de manera predeterminada els períodes de gràcia següents:

 • Subscripcions setmanals: tres dies.
 • Altres períodes de subscripció: set dies

Canviar un període de gràcia

Pots canviar els períodes de gràcia (3, 7, 14 o 30 dies) de subscripcions concretes o bé desactivar-los.

 1. Inicia la sessió a Play Console.
 2. Selecciona l'aplicació.
 3. Al menú de l'esquerra, fes clic a Presència a Google Play Store > Productes de compra des de l'aplicació.
 4. Selecciona la pestanya Subscripcions.
 5. Selecciona una subscripció.
 6. Canvia la configuració del període de gràcia.

Fi del període de gràcia

En cas que la forma de pagament dels subscriptors continuï rebutjada en acabar el període de gràcia, se'n cancel·larà la subscripció i perdran l'accés al contingut.

Suspensions de comptes per als pagaments rebutjats

En cas que es rebutgi el pagament periòdic d'un subscriptor, en pots suspendre la subscripció i restringir l'accés al contingut durant 30 dies mentre tornem a provar d'aconseguir el pagament. Si s'activa, la funció suspensió del compte s'aplica a totes les subscripcions de l'aplicació.

 1. Inicia la sessió a Play Console.
 2. Selecciona l'aplicació.
 3. Al menú de l'esquerra, fes clic a Presència a Google Play Store > Productes de compra des de l'aplicació > Subscripcions.
 4. Desplega la secció "Configuració de subscripcions".
 5. Marca la casella de selecció que hi ha al costat de l'opció "Activa la suspensió del compte". 

Si vols obtenir més informació sobre la implementació de les suspensions de comptes, ves al lloc web per a desenvolupadors d'Android

Pauses

 Per reduir els abandonaments voluntaris i proporcionar als usuaris una alternativa a cancel·lar la subscripció, pots permetre que els usuaris posin en pausa les subscripcions. Si s'ha activat, la funció de pausa s'aplica a totes les subscripcions, tret dels SKU anuals de l'aplicació. Per activar la funció de pausa, també cal activar la funció de suspensió del compte. Per permetre que els usuaris posin en pausa les subscripcions, fes el següent:

 1. Inicia la sessió a Play Console.
 2. Selecciona l'aplicació.
 3. Al menú de l'esquerra, fes clic a Presència a Google Play Store > Productes de compra des de l'aplicació > Subscripcions
 4. Desplega la secció "Configuració de subscripcions".
 5. Marca la casella de selecció que hi ha al costat de l'opció "Activa la pausa".
Cancel·lacions

Experiència d'usuari

Quan un usuari cancel·la una subscripció, no rep cap reembossament, però pot accedir a la subscripció que ha comprat fins que finalitzi el període de subscripció pagat prèviament.

Restaurar una subscripció a l'aplicació

Per ajudar els usuaris que hagin cancel·lat una subscripció i es vulguin tornar a subscriure, pots incorporar la possibilitat que els usuaris es tornin a subscriure a l'aplicació sense haver d'esperar que finalitzi el període de subscripció actual. Quan un usuari es torna a subscriure abans que acabi el període de subscripció actual, veu un càrrec de 0,00 €.

Restaurar una subscripció des de l'aplicació Play Store

Si permets que els usuaris restaurin una subscripció, podran restaurar l'accés a una subscripció cancel·lada que encara no hagi caducat des de l'aplicació Play Store. Quan un usuari restaura l'accés, confirma la propera data de pagament i tu reps una notificació. 

Consell: aquesta funció ofereix millors resultats si configures les notificacions per a desenvolupadors en temps real.

Per permetre que els usuaris restaurin les subscripcions, segueix els passos següents:

 1. Inicia la sessió a Play Console.
 2. Selecciona l'aplicació.
 3. Al menú de l'esquerra, fes clic a Presència a Google Play Store > Productes de compra des de l'aplicació > Subscripcions.
 4. Desplega la secció "Configuració de subscripcions".
 5. Marca la casella al costat del text "Permet que els usuaris restaurin les subscripcions".

Responsabilitats del desenvolupador

 • Com que ets el proveïdor de contingut o d'accés, pots implementar una política de reembossaments més flexible directament amb els teus usuaris. Tens la responsabilitat de notificar als usuaris qualsevol canvi que es produeixi en les teves polítiques de reembossaments i de garantir que les polítiques compleixin la legislació aplicable.
 • De vegades, l'usuari pot contactar amb tu directament per sol·licitar la cancel·lació d'una subscripció. En aquest cas i en altres de semblants, pots utilitzar l'API del servidor per cancel·lar directament la subscripció de l'usuari dels teus servidors.
 • Has de proporcionar assistència per a una subscripció mentre hi hagi, com a mínim, un usuari actiu. Si un desenvolupador no ofereix assistència per a subscripcions amb usuaris actius, se li suspendrà el compte i s'utilitzaran els fons que hi tingui per reembossar la subscripció a l'usuari.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?