Crear una subscripció

Revisa la nostra política de subscripcions actualitzada al Centre de polítiques per a desenvolupadors per assegurar-te que l'aplicació compleixi els canvis més recents.

Amb la Facturació de Google Play pots oferir productes de compra des de l'aplicació que facin un càrrec recurrent als usuaris per contingut o serveis. Aquest tipus de càrrec es coneix com a "subscripció". Les subscripcions poden incloure elements com ara una col·lecció d'aplicacions, jocs o altres continguts per una tarifa recurrent dins de l'aplicació a Google Play.

Pots oferir diverses subscripcions a la mateixa aplicació. En establir el preu d'una subscripció, cal ajustar-se als intervals de preus acceptats. La publicació de les subscripcions no es pot anul·lar.

Important: les polítiques del Programa per a desenvolupadors de Google Play i les comissions de transacció s'apliquen als productes de compra des de les aplicacions, inclosos els productes gestionats i les subscripcions.

Disponibilitat

Si ets en una ubicació admesa per al registre de comerciants, pots utilitzar la Facturació de Google Play.

Si ets en una ubicació admesa i vols començar a utilitzar a les aplicacions les funcions que ofereix la Facturació de Google Play, configura un perfil de pagaments i consulta la documentació de l'API de Facturació de Google Play.

Una vegada creada una subscripció, estarà disponible per als usuaris que facin servir la versió més recent de Google Play Store.

Períodes de temps de les subscripcions i de les proves gratuïtes

 • Setmanal
 • 1 mes
 • 3 mesos
 • 6 mesos
 • Anual

Afegir una subscripció a l'aplicació

El procediment per afegir una subscripció és semblant al que seguiries per afegir un producte gestionat, amb la diferència que el preu es defineix per a un període de temps.

Abans de crear una subscripció, assegura't que planifiques amb cura els identificadors de producte. Els identificadors de producte han de ser únics per a l'aplicació i no es poden canviar ni tornar a utilitzar després de crear-los.

 • Els identificadors de producte han de començar amb una lletra minúscula o un número, i només poden contenir lletres minúscules (a-z), números (0-9), ratlles baixes (_) o punts (.).
 • Nota: l'identificador de producte android.test no està disponible, i tampoc no ho estan els identificadors de producte que comencen amb android.test.

Abans d'afegir una subscripció, revisa la nostra política de subscripcions.

Per afegir una subscripció:

 1. Obre Play Console i ves a la pàgina Subscripcions (Monetització > Productes > Subscripcions).
 2. Fes clic a Crea una subscripció.
 3. Introdueix els detalls de la subscripció.
  • Nom: nom curt de l'element (pot tenir fins a 55 caràcters, però recomanem no superar-ne els 25 als títols perquè es mostrin correctament en tots els contextos), com ara "Poció per dormir".
  • Descripció: descripció llarga de l'element (pot tenir fins a 80 caràcters), com ara "Adorm les criatures a l'acte".
  • Avantatges: proporciona fins a 4 avantatges. Cadascun ha de descriure una funció de la subscripció sense superar els 40 caràcters.
   • Els avantatges han de destacar les funcions perquè els usuaris entenguin millor què ofereix la subscripció, com ara "Catàleg complet de programes de televisió i pel·lícules". 
   • Com que no tots els usuaris seran aptes per rebre un preu promocional o una prova gratuïta, l'avantatge no ha de mencionar la prova gratuïta ni el preu. Per exemple, no es pot dir "Prova-ho 7 dies de franc".
 4. Introdueix els detalls dels preus a la secció "Preu":
  • Període de facturació: tria l'interval de temps entre extractes de facturació.
  • Preu predeterminat: introdueix un preu predeterminat o importa'l d'una plantilla de preus que tinguis; s'utilitza per generar preus locals en altres països. Per als preus locals, s'utilitza la taxa de canvi actual i els patrons de preus específics de cada país. Als països per als quals no s'admet la moneda local, s'utilitza el preu predeterminat.
 5. Tria i defineix opcions addicionals a la secció "Configuració de subscripcions":
  • Prova gratuïta: pots permetre que els usuaris provin la subscripció abans de pagar. Si selecciones Activat, tria quants dies vols que estigui disponible gratuïtament. Més avall en tens més informació.
  • Preu de llançament: pots oferir als subscriptors nous un preu rebaixat durant un temps específic. Si ho fas, el preu de llançament ha d'estar dins de l'interval de preus acceptat i el cost per dia ha de ser inferior al preu original. Més avall en tens més informació.
  • Període de gràcia: pots donar un temps als usuaris perquè resolguin problemes de pagament alhora que se'ls manté activa la subscripció. Els períodes de gràcia poden ser de 3, 7 o 14 dies. Més avall en tens més informació.
  • Torna't a subscriure: si actives aquesta opció, els usuaris es poden tornar a subscriure des de Play Store després de cancel·lar la subscripció. Més avall en tens més informació.
   • Important: l'opció Torna't a subscriure només està disponible per a les aplicacions que utilitzen la Biblioteca de Facturació 2.0 en tots els APK actius.
 6. Fes clic a Desa.
 7. Fes clic a Activa per activar la subscripció que has creat.
  • Perquè un producte es pugui comprar, ha d'estar actiu i la seva aplicació ha d'estar publicada.
  • Si fas servir un compte de prova, els elements actius estan disponibles a les aplicacions no publicades. Per obtenir més informació, ves al lloc web per a desenvolupadors d'Android.

Opcions de preus de les subscripcions

Preus de les subscripcions

Pots fer que determinats serveis o tipus de contingut de la teva aplicació estiguin disponibles per als usuaris a un preu recurrent per a un període de temps concret. Als usuaris se'ls cobrarà el preu que hagis triat i amb la freqüència seleccionada fins que optin per cancel·lar-los. 

Per exemple, si l'1 de gener un usuari paga 10 € per una subscripció d'un any, tindrà accés a la subscripció fins al 31 de desembre, i se li tornarà a cobrar 10 € el dia corresponent a la pròxima renovació.

Requisits

 • Tu, com a desenvolupador, has de ser transparent respecte al contingut o als serveis de subscripció que ofereixes a l'aplicació. 
 • És molt important que expliquis la teva oferta amb claredat en totes les pantalles inicials o a les promocions a l'aplicació. 
 • Has d'indicar explícitament les condicions de l'oferta, com ara el cost de la subscripció, la freqüència del cicle de facturació i si cal una subscripció per utilitzar l'aplicació. Els usuaris no haurien de dur a terme cap més acció per consultar aquesta informació.
 • El preu de la subscripció ha d'estar dins de l'interval de preus acceptat.
 • El títol de la subscripció o el nom SKU han de reflectir la teva oferta amb precisió. Per exemple, no li posis el nom "Prova gratuïta".
Preus de llançament

Amb els preus de llançament, pots especificar un preu inicial que s'aplicarà a un nombre definit de dies, setmanes, mesos o períodes de facturació. Per exemple, pots oferir una subscripció per 1 € al mes durant els primers tres mesos. O bé un preu de llançament d'1 € durant 10 dies, seguit del preu mensual normal.

En acabar el període de llançament, els usuaris pagaran el preu complet de la subscripció.

Requisits

 • Has de descriure de manera clara i precisa les condicions de l'oferta, com ara la durada, el preu i el contingut o els serveis a què permet accedir. 
 • Deixa clar què passarà quan acabi l'oferta promocional, especifica quant es cobrarà als usuaris i què han de fer per cancel·lar-la.
 • El període promocional mínim és de 3 dies i el màxim és de 12 mesos.
 • El preu de llançament ha d'ajustar-se a l'interval de preus acceptat i ha de ser inferior al preu complet de la subscripció.
 • Si ofereixes una prova gratuïta i un preu de llançament, els usuaris hauran de pagar aquest preu quan finalitzi la prova.
 • Un usuari només pot rebre un preu de llançament per a un producte de subscripció concret (SKU) una vegada.
 • Si la durada del període de llançament és diferent de la del període de subscripció, el preu de llançament ha de tenir un cost diari inferior al preu original. Per exemple, si una subscripció costa 15 € al mes (o 0,50 € al dia), el preu de llançament setmanal ha de ser inferior a 3,50 €. En fer aquests càlculs, sempre considerem que un mes són 30 dies. 

Per obtenir més informació i exemples, consulta la secció Proves gratuïtes i ofertes promocionals al Centre de polítiques per a desenvolupadors.

Afegir un preu de llançament

 1. Obre Play Console i ves a la pàgina Subscripcions (Monetització > Productes > Subscripcions).
 2. Al costat de "Preu de llançament", selecciona una de les opcions següents:
  • Pagament únic: els subscriptors nous paguen un preu de llançament puntual durant un temps específic. Després, passen a pagar el preu habitual.
  • Pagament recurrent: els subscriptors nous paguen un preu de llançament en cada període de facturació durant un nombre de períodes concret. Després, passen a pagar el preu habitual.
 3. Si tries Pagament únic al pas 2, introdueix la durada aplicable i tria dies, setmanes o mesos. Si tries Pagament recurrent al pas 2, introdueix el nombre de períodes de facturació mensuals durant els quals es repetirà el preu de llançament. 
  • Nota: si selecciones els períodes de facturació recurrents, el preu de llançament es repetirà durant els períodes de facturació que introdueixis. Si selecciones el pagament únic, només es cobrarà a l'usuari el preu de llançament un cop durant els dies, les setmanes o els mesos especificats.
 4. Fes clic a Defineix el preu i introdueix el preu de llançament (en la moneda predeterminada).
  • Utilitzem el preu que introdueixes com a base per calcular els preus específics de cada mercat. Per actualitzar els preus locals manualment, selecciona Edita el preu.
  • Per obtenir més informació sobre com pots gestionar els preus específics d'un mercat per a les subscripcions, consulta la secció sobre les opcions de configuració per als productes de compra des de l'aplicació.
 5. Fes clic a Aplica els preus.
 6. Desa els canvis.
Proves gratuïtes
Si configures una prova gratuïta, pots deixar que els usuaris provin la subscripció abans de comprar-la. Les proves gratuïtes duren el període de temps que defineixes i, després, es converteixen automàticament en una subscripció completa per al període de temps de la subscripció i al preu d'aquesta. Pots configurar una prova gratuïta per a qualsevol tipus de subscripció.
Nota: a partir del 10 de gener de 2018, els usuaris només poden rebre, de manera predeterminada, una prova gratuïta d'entre totes les subscripcions disponibles a l'aplicació. Si vols proporcionar una prova gratuïta per producte de subscripció, pots canviar la configuració a Play Console.

Requisits

 • Has d'informar els usuaris del següent: 
  • A quin contingut o serveis podran accedir amb una prova gratuïta. 
  • En quins casos i en quin moment una prova gratuïta es converteix en una subscripció de pagament. 
  • Quant costarà la subscripció de pagament. 
  • Com poden cancel·lar-la si no volen que es converteixi en una subscripció de pagament.
 • Pots crear una prova gratuïta per cada producte de subscripció.
 • Cada SKU de subscripció ha de tenir un període de prova.
 • El preu de les proves gratuïtes sempre és de 0 €.
 • Els períodes de prova han de ser de 3 dies o més.
  • Pots canviar un període de prova en qualsevol moment, però el període de prova actualitzat només s'utilitzarà a les compres de noves subscripcions.
 • Els usuaris només poden obtenir una prova gratuïta si no han comprat prèviament la subscripció a la qual s'aplica.

Per obtenir més informació i exemples, consulta la secció Proves gratuïtes i ofertes promocionals al Centre de polítiques per a desenvolupadors.

Afegir una prova gratuïta

 1. Obre Play Console i ves a la pàgina Subscripcions (Monetització > Productes > Subscripcions).
 2. A "Configuració de subscripcions", fes clic a Gestiona la configuració de les subscripcions.
 3. A "Opcions de subscripció", fes clic a la fletxa avall que hi ha al costat de "Prova gratuïta" i selecciona Activat.
 4. Introdueix el nombre de dies que l'usuari pot provar la subscripció abans de pagar (han de ser almenys tres dies).
 5. Desa els canvis.

Com inicien els usuaris una prova gratuïta

Per iniciar una prova gratuïta, l'usuari completa el procés estàndard per comprar una subscripció a Google Play. Al començament no se li cobra res, perquè el període inicial s'inclou a la prova gratuïta, i se li notifica per correu electrònic que la subscripció inclou un període de prova gratuïta. Google Play registra una transacció de 0,00 €, i la subscripció es marca com a comprada per al període de prova o fins que es cancel·la.

El dia després que acabi el període de prova, es carrega l'import de la subscripció completa en una forma de pagament de l'usuari i la subscripció es renova d'acord amb el període de temps establert. És possible que l'estat del pagament es mostri com a pendent durant 24 hores com a màxim, fins i tot en el cas que no s'hagi establert cap període de gràcia.

Nota: si un usuari cancel·la una subscripció en qualsevol moment durant el període de prova, la subscripció continuarà activa fins al final de la prova i no se li aplicarà cap càrrec.

Subscripcions destacades

A més de vendre subscripcions des de l'aplicació, també pots vendre un SKU destacat directament des de Play Store mitjançant subscripcions destacades. 

Els resultats de la nostra recerca ens indiquen que vendre subscripcions directament des de Play Store pot comportar un augment dels subscriptors, però també una disminució de les instal·lacions. Et recomanem que et plantegis si aquestes condicions són adequades per a la teva aplicació abans de configurar una subscripció destacada. Les subscripcions destacades poden ser una millor opció per a les aplicacions que mantenen una quantitat important del seu contingut darrere d'un mur de pagament de subscripcions, per exemple.

Nota: des del febrer de 2020, aquesta funció només està activada als Estats Units.

Requisits

 • L'aplicació ha de ser compatible amb la versió 2.0 (o posterior) de la Biblioteca de Facturació. Pots obtenir més informació sobre la Biblioteca de Facturacy al lloc web per a desenvolupadors d'Android

 • Has d'implementar l'API de notificacions de compra a l'aplicació. Pots obtenir més informació sobre la implementació de l'API de notificacions de compra al lloc web per a desenvolupadors d'Android

 • El nom de la subscripció introduït ha de transmetre amb precisió la naturalesa de la subscripció, ja que es mostrarà a la pàgina de la fitxa de Play Store. Per exemple, una subscripció no hauria d'anomenar-se "Prova gratuïta". Un títol millor podria ser el de "Subscripció vip mensual prèmium".

 • La descripció de la subscripció ha d'explicar-ne la naturalesa amb precisió. No et limitis a repetir el títol al camp de descripció, com ara "Subscripció vip mensual prèmium". Una bona descripció destaca els avantatges de la subscripció i permet que els usuaris es facin una idea de què ofereix la subscripció, com ara "Permet accedir al nostre catàleg complet de pel·lícules i programes de televisió sense anuncis. Utilitza-la en tots els teus dispositius".

Configurar una subscripció destacada

Abans de configurar la subscripció destacada, assegura't que tingui el títol i la descripció correctes a la pàgina de la fitxa de Play Store i que s'hagi localitzat a altres idiomes. Els usuaris veuran aquesta informació a la pàgina de la fitxa de Play Store.

 1. Obre Play Console i ves a la pàgina Subscripcions (Monetització > Productes > Subscripcions).
 2. A "Subscripcions destacades", fes clic a Crea per configurar una subscripció destacada nova o fes clic a la icona de fletxa dreta que hi ha al costat d'una subscripció destacada existent per fer-hi canvis.
 3. Fes clic a + País o regió i selecciona les ubicacions on vols que estigui disponible.
 4. A "Subscripcions", fes clic a + Afegeix una subscripció. Pots triar entre 1 i 3 subscripcions per destacar-les. Assegura't que tinguis la localització correcta per a les subscripcions que triïs.
 5. A "Superfícies", tria les superfícies en què vols oferir la subscripció destacada. Hi ha fins a tres opcions disponibles per a cada superfície:
  • Utilitza per a tot: tots els usuaris aptes poden veure i comprar la teva subscripció destacada.
  • Utilitza només per a verificadors de llicències: només els verificadors amb llicència poden veure i comprar la teva subscripció destacada. Pots utilitzar aquesta opció per provar la teva subscripció abans de llançar-la al canal de producció.
  • No utilitzis: la subscripció destacada no està disponible per a cap usuari. Aquesta opció està seleccionada de manera predeterminada.
 6. Desa els canvis.

Com poden els usuaris comprar subscripcions destacades

Després d'activar una subscripció destacada, els usuaris de Play Store residents en països on aquesta funció estigui disponible veuran el títol, la descripció i el preu de la subscripció a la pàgina de la fitxa de Play Store. Els usuaris tindran l'opció de seleccionar Instal·la, que baixa l'aplicació sense cap subscripció, o Prova de manera gratuïta i instal·la, que els demana que la comprin.

Després de seleccionar Prova de manera gratuïta i instal·la, es demana als usuaris que comprin la subscripció. Si la compra es fa correctament, l’aplicació s’instal·la automàticament al dispositiu de l’usuari.

Nota: alguns usuaris poden veure Subscriu-me i instal·la en comptes de Prova de manera gratuïta i instal·la, segons si són aptes per obtenir una prova gratuïta.

Gestionar canvis a les subscripcions

Canvis de preu

Experiència d'usuari

Canviar el preu d'una subscripció existent afectarà els usuaris nous i els subscriptors existents de les maneres següents:

 • Els usuaris nous podran veure immediatament el preu nou de la subscripció i s'hi podran subscriure a Google Play.
 • Els subscriptors existents als quals se'ls apliqui un augment de preu rebran una notificació per correu electrònic i a Google Play 7 dies després del canvi de preu. Els subscriptors tindran 30 dies per acceptar el canvi de preu. En cas que no ho facin, la seva subscripció es cancel·larà en la propera data de renovació.
  • Important: els augments de preu poden provocar un increment dels abandonaments si els subscriptors no accepten l'interval de preus. Et recomanem que contactis amb els subscriptors afectats per informar-los de l'augment de preu en un termini de 7 dies a fi de donar-los una explicació del canvi i recordar-los el valor que reben.
  • Nota: si canvies el preu diverses vegades abans de la propera data de renovació de l'usuari, l'usuari només haurà de respondre al canvi de preu més recent.
 • Els subscriptors existents que obtinguin una disminució del preu rebran una notificació i se'ls aplicarà el preu més baix en la propera data de renovació.

Canviar el preu d'una subscripció

 1. Obre Play Console i ves a la pàgina Subscripcions (Monetització > Productes > Subscripcions).
 2. Fes clic a l'opció Mostra la subscripció que hi ha al costat de la subscripció que vols canviar.
 3. A "Preu", fes clic a Edita el preu i introdueix l'import actualitzat.
 4. Fes clic a Aplica els preus.
 5. Desa els canvis.

Consells per gestionar els canvis de preu

 • No es pot desfer el canvi de preu d'una subscripció.
 • Pots canviar el preu d'una subscripció diverses vegades, però no és recomanable. És possible que perdis subscriptors cada cop que canvies un preu, de manera que cal planificar acuradament qualsevol canvi de preu.
  • Nota: si canvies el preu d'una subscripció dos cops en un període curt de temps, els subscriptors hauran d'acceptar el primer canvi de preu i després el segon perquè s'apliqui el preu que has triat.
 • Si vols oferir un preu als subscriptors existents i un preu diferent als usuaris nous, pots crear una subscripció nova amb el preu que vols oferir als usuaris nous. D'aquesta manera, els subscriptors existents podran seguir renovant les seves subscripcions sense haver d'acceptar un canvi de preu.
Canvis a subscripcions superiors o inferiors

Amb les subscripcions des de l'aplicació, pots donar l'opció als usuaris de canviar la subscripció actual per una altra d'inferior o superior que ofereixi l'aplicació. Per exemple, els usuaris poden passar d'una subscripció mensual a una d'anual o d'una subscripció bàsica a una de prèmium.

Els usuaris no rebran cap reembossament pel pla antic. Per compensar el temps no utilitzat que els quedi a la subscripció actual, s'endarrerirà el primer càrrec del pla de subscripció nou.

Períodes de gràcia

Els períodes de gràcia permeten que els subscriptors actualitzin la forma de pagament sense perdre l'accés si es rebutja un pagament recurrent. Això pot anar bé si els subscriptors tenen la targeta de crèdit caducada, si s'han subscrit amb una targeta de prepagament o si han cancel·lat una targeta sense actualitzar la informació de pagament.

Pagaments rebutjats i períodes de gràcia

A l'inici d'un període de gràcia, els subscriptors reben un correu electrònic per avisar-los que un pagament s'ha rebutjat. Tindran temps d'actualitzar la forma de pagament sense interrompre la subscripció. Quan els subscriptors hagin actualitzat la seva forma de pagament i l'hagin canviat per una de vàlida, es mantindrà la propera data de facturació de la subscripció.

En el cas dels productes de subscripció nous, s'estableixen de manera predeterminada els períodes de gràcia següents:

 • Subscripcions setmanals: 3 dies
 • Subscripcions mensuals: 7 dies
 • Altres períodes de subscripció: 14 dies

Canviar un període de gràcia

Pots canviar els períodes de gràcia (3, 7, 14 o 30 dies) de subscripcions concretes o bé desactivar-los.

 1. Obre Play Console i ves a la pàgina Subscripcions (Monetització > Productes > Subscripcions).
 2. Fes clic a l'opció Mostra la subscripció que hi ha al costat de la subscripció que vols canviar.
 3. Canvia la configuració del període de gràcia.
 4. Desa els canvis.

Fi del període de gràcia

Si al final del període de gràcia la forma de pagament dels subscriptors es continua rebutjant, la subscripció entrarà en una suspensió del compte i no podran accedir al seu contingut.

Suspensions de comptes per pagaments rebutjats

En cas que es rebutgi el pagament recurrent d'un subscriptor, la subscripció se suspendrà i es restringirà l'accés al contingut durant 30 dies mentre tornem a provar que es faci el pagament. La funció de suspensió del compte és obligatòria i s'aplica a totes les subscripcions de l'aplicació.

Si vols obtenir més informació sobre com s'implementen les suspensions de comptes, ves al lloc web per a desenvolupadors d'Android.

Pauses

Per reduir els abandonaments voluntaris i proporcionar als usuaris una alternativa a cancel·lar la subscripció, pots permetre que els usuaris posin en pausa la subscripció. La funció de pausa està activada de manera predeterminada. Quan està activada, s'aplica a totes les subscripcions, tret dels SKU anuals de l'aplicació. Per activar la funció de pausa, també ha d'estar activada la funció de suspensió del compte. Per permetre que els usuaris posin en pausa la subscripció:

 1. Obre Play Console i ves a la pàgina Subscripcions (Monetització > Productes > Subscripcions).
 2. Fes clic a Gestiona la configuració de les subscripcions.
 3. Al costat de l'opció "Pausa", selecciona Activat.
 4. Desa els canvis.
Cancel·lacions

Experiència d'usuari

Quan un usuari cancel·la una subscripció, no rep cap reembossament, però pot accedir a la subscripció que ha comprat fins que finalitzi el període de subscripció pagat prèviament.

Tornar-se a subscriure des de l'aplicació

Per ajudar els usuaris que hagin cancel·lat una subscripció i es vulguin tornar a subscriure, pots donar l'opció als usuaris de tornar a subscriure's a l'aplicació sense haver d'esperar que finalitzi el període de subscripció actual. Quan un usuari es torna a subscriure abans que acabi el període de subscripció actual, veu un càrrec de 0,00 €.

Tornar-se a subscriure des de l'aplicació Play Store

Si permets que els usuaris restaurin una subscripció, podran restaurar l'accés a una subscripció cancel·lada que encara no hagi caducat des de l'aplicació Play Store. Quan un usuari restauri l'accés, confirmarà la data de pagament següent i rebràs una notificació.

Consell: aquesta funció ofereix millors resultats si configures les notificacions per a desenvolupadors en temps real.

Per permetre que els usuaris es tornin a subscriure:

 1. Obre Play Console i ves a la pàgina Subscripcions (Monetització > Productes > Subscripcions).
 2. Fes clic a Gestiona la configuració de les subscripcions.
 3. Al costat de "Torna't a subscriure", selecciona Activada per a tots els usuaris.
 4. Desa els canvis.

Responsabilitats del desenvolupador

 • T'has d'assegurar que les teves aplicacions comuniquin clarament què han de fer els usuaris per gestionar o cancel·lar la subscripció.
 • Com que ets el proveïdor de contingut o d'accés, pots implementar una política de reembossaments més flexible directament amb els teus usuaris. Tens la responsabilitat de notificar als usuaris qualsevol canvi que es produeixi en les teves polítiques de reembossament i de garantir que les polítiques compleixin la legislació aplicable.
 • De vegades, l'usuari pot contactar amb tu directament per sol·licitar la cancel·lació d'una subscripció. En aquest cas i en altres de semblants, pots utilitzar l'API del servidor per cancel·lar directament la subscripció de l'usuari dels teus servidors.
 • Has de proporcionar assistència per a una subscripció mentre hi hagi, com a mínim, un usuari actiu. Si un desenvolupador no ofereix assistència per a subscripcions amb usuaris actius, se li suspendrà el compte i s'utilitzaran els fons que hi tingui per reembossar la subscripció a l'usuari.

Per obtenir més informació i exemples, consulta la secció Gestió i cancel·lació al Centre de polítiques per a desenvolupadors.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?

Necessites més ajuda?

Inicia la sessió per obtenir opcions d'assistència addicionals que et permetin resoldre el problema ràpidament