Tạo và quản lý gói thuê bao

Trong tháng 5 năm 2022, chúng tôi đã áp dụng một số thay đổi về cách xác định và quản lý sản phẩm thuê bao trong Play Console. Nếu bạn hiện có gói thuê bao và muốn tìm hiểu tác động của những thay đổi này đối với gói thuê bao của bạn, hãy xem phần Thay đổi gần đây đối với gói thuê bao trong Play Console.

Trang này giải thích cách tạo và quản lý gói thuê bao trong Play Console. Bạn nên đọc bài viết này để hiểu rõ các khái niệm, đối tượng và chức năng của gói thuê bao trước khi tiếp tục.

Khi sử dụng Play Console, bạn cần thiết lập và quản lý riêng gói thuê bao, gói cơ bản và ưu đãi theo đúng thứ tự này.

Phạm vi cung cấp

Nếu bạn ở một địa điểm cho phép người bán đăng ký, thì bạn có thể sử dụng hệ thống thanh toán của Google Play.

Nếu bạn ở một nơi được hỗ trợ và muốn bắt đầu sử dụng hệ thống thanh toán của Google Play trong ứng dụng, hãy thiết lập một hồ sơ thanh toántham khảo tài liệu về API cho hệ thống thanh toán của Google Play.

Tạo và quản lý gói thuê bao

Nhấp vào một phần dưới đây để mở rộng hoặc thu gọn nội dung tương ứng.

Tạo gói thuê bao mới

Trước khi tạo gói thuê bao, hãy nhớ lên kế hoạch thật cẩn thận cho mã sản phẩm. Mã sản phẩm phải riêng biệt cho ứng dụng của bạn, đồng thời bạn không thể thay đổi hay sử dụng lại những mã này sau khi tạo.

 • Mã sản phẩm phải bắt đầu bằng một chữ số hoặc chữ cái viết thường, có thể chứa dấu gạch dưới (_) và dấu chấm (.), đồng thời có thể dài tối đa 40 ký tự.
 • Lưu ý: Hiện bạn không sử dụng được mã sản phẩm android.test cũng như mọi mã sản phẩm bắt đầu bằng android.test.

Hiểu rõ trách nhiệm của bạn

Trước khi tạo gói thuê bao, hãy tham khảo Chính sách về gói thuê bao. Việc bạn hiểu rõ và tuân thủ chính sách này là vô cùng quan trọng. Bạn phải minh bạch với người dùng về những gì mình cung cấp. Yêu cầu này bao gồm cả việc bạn phải nêu rõ các điều khoản của ưu đãi, chi phí của gói thuê bao, tần suất của chu kỳ thanh toán, cũng như việc liệu người dùng có bắt buộc phải đăng ký thì mới sử dụng được ứng dụng hay không. Hãy đảm bảo rằng người dùng không cần phải làm gì khác để kiểm tra những thông tin này.

Ngoài ra, ứng dụng có nội dung hoặc dịch vụ thuê bao phải có giao diện/trải nghiệm người dùng rõ ràng để đảm bảo người dùng có thể dễ dàng tìm thấy và lựa chọn chế độ đã chọn. Ví dụ: nếu có bán gói thuê bao trong (các) ứng dụng của mình, bạn phải đảm bảo rằng (các) ứng dụng đó công bố rõ ràng cách người dùng quản lý hoặc huỷ gói thuê bao. (Các) ứng dụng của bạn cũng phải cho phép người dùng tiếp cận một phương thức dễ sử dụng trên mạng để huỷ gói thuê bao.

Cách tạo gói thuê bao:

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Gói thuê bao (Kiếm tiền > Sản phẩm > Gói thuê bao).
 2. Nhấp vào Tạo gói thuê bao.
 3. Nhập thông tin chi tiết về gói thuê bao của bạn.
  • Mã sản phẩm: Mã sản phẩm phải bắt đầu bằng một chữ số hoặc chữ cái viết thường, có thể chứa dấu gạch dưới (_) và dấu chấm (.), đồng thời có thể dài tối đa 40 ký tự.
  • Tên: Một tên ngắn dài tối đa 55 ký tự cho gói thuê bao. Người dùng sẽ thấy tên này trong email và trung tâm thuê bao.
   • Là nhà phát triển, bạn phải minh bạch về mọi nội dung hoặc dịch vụ thuê bao trong ứng dụng của mình.
   • Tên gói thuê bao phải thể hiện chính xác những gì mà bạn cung cấp. Ví dụ: đừng đặt tên gói thuê bao là "Bản dùng thử miễn phí".
 4. Nhấp vào Tạo.
 5. Nhấp vào Chỉnh sửa thông tin về gói thuê bao để xem và chỉnh sửa trang "Chi tiết gói thuê bao". Tại đây, bạn có thể bổ sung thông tin.
 6. Bên cạnh phần "Lợi ích", hãy nhấp vào + Thêm lợi ích rồi nhập nội dung mô tả tính năng của gói thuê bao. Bạn có thể thêm tối đa 4 lợi ích (tối đa 40 ký tự cho mỗi lợi ích).
  • Lợi ích phải nêu bật các tính năng nhằm giúp người dùng hiểu rõ hơn về những gì mà gói thuê bao của bạn đem lại, chẳng hạn như "Toàn bộ danh mục phim và chương trình truyền hình".
  • Không phải người dùng nào cũng đủ điều kiện hưởng mức giá khuyến mãi hoặc ưu đãi dùng thử miễn phí. Vì vậy, bạn không nên đề cập đến những lợi ích liên quan đến giá cả hoặc ưu đãi dùng thử miễn phí, chẳng hạn như "Dùng thử 7 ngày miễn phí".
 7. Bên cạnh phần "Mô tả", hãy nhập nội dung mô tả cho gói thuê bao theo ý bạn. Nội dung này chỉ để bạn sử dụng nội bộ và người dùng trên Google Play sẽ không nhìn thấy.
 8. Có thể bạn phải cung cấp thông tin về sản phẩm mà mình phân phối vì các mục đích liên quan đến thuế hoặc luật bảo vệ người tiêu dùng. Nếu có, hãy di chuyển đến phần "Thuế và tuân thủ" rồi nhấp vào Quản lý chế độ cài đặt. Tìm hiểu thêm về các chế độ cài đặt về thuế và tuân thủ.
 9. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Bạn cần tạo và kích hoạt ít nhất một gói cơ bản để có thể cung cấp gói thuê bao này cho người dùng trên Google Play. Xin lưu ý rằng sau khi tạo gói cơ bản, bạn không thể xoá gói thuê bao này. Thay vào đó, bạn phải lưu trữ gói thuê bao này sau khi ngừng bán.

Chỉnh sửa gói thuê bao hiện có
 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Gói thuê bao (Kiếm tiền > Sản phẩm > Gói thuê bao).
 2. Bên cạnh gói thuê bao mà bạn muốn chỉnh sửa, hãy nhấp vào mũi tên phải để xem thông tin chi tiết về gói thuê bao đó.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa thông tin về gói thuê bao rồi thực hiện thay đổi.
 4. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Tạo và quản lý gói cơ bản

Nhấp vào từng mục dưới đây để mở rộng hoặc thu gọn nội dung tương ứng.

Tạo và kích hoạt gói cơ bản

Trước khi tạo gói cơ bản, bạn cần sắp xếp kỹ lưỡng mã gói cơ bản. Mã nhận dạng gói cơ bản phải là mã duy nhất trong một gói thuê bao cho ứng dụng của bạn. Sau khi kích hoạt gói cơ bản, bạn sẽ không thể thay đổi hay sử dụng lại những mã này được nữa.

Mã của gói cơ bản phải bắt đầu bằng một chữ số hoặc chữ cái viết thường. Bạn có thể sử dụng chữ số (0-9), chữ thường (a-z) và dấu gạch nối.

Cách tạo một gói cơ bản:

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Gói thuê bao (Kiếm tiền > Sản phẩm > Gói thuê bao).
 2. Nhấp vào mũi tên phải bên cạnh gói thuê bao mà bạn muốn tạo gói cơ bản để xem chi tiết về gói thuê bao đó.
 3. Nhấp vào Thêm gói cơ bản.
 4. Nhập mã nhận dạng gói cơ bản. Mã nhận dạng gói cơ bản phải là giá trị nhận dạng duy nhất trong một gói thuê bao. Sau khi kích hoạt gói cơ bản, bạn sẽ không thể thay đổi hay sử dụng lại mã này được nữa.
 5. Chọn một loại gói cơ bản:
  • Tự động gia hạn: Tự động gia hạn trừ trường hợp người dùng huỷ gói thuê bao.
  • Trả trước: Người dùng sẽ phải thanh toán theo cách thủ công để gia hạn gói thuê bao.
  • Trả góp (được cung cấp ở một số quốc gia/khu vực): Người dùng thanh toán một khoản tiền cố định hằng tháng trong suốt một kỳ cam kết nhất định để có quyền sử dụng gói thuê bao trong suốt kỳ cam kết này. Hiện tại, gói cơ bản này chỉ được cung cấp ở những quốc gia sau: Brazil, Pháp, Ý và Tây Ban Nha.
 6. (Chỉ dành cho gói cơ bản tự động gia hạn) Nếu đang tạo một gói cơ bản tự động gia hạn, bạn cần xác định những thông tin sau:
  • Kỳ thanh toán: Chọn thời hạn cho quyền sử dụng gói thuê bao. Hiện có các kỳ thanh toán sau đây:
   • Hằng tuần
   • 4 tuần một lần
   • Hằng tháng
   • 2 tháng một lần
   • 3 tháng một lần
   • 4 tháng một lần
   • 6 tháng một lần
   • 8 tháng một lần
   • Hằng năm
  • Thời gian ân hạn: Chọn khoảng thời gian tối đa mà người dùng vẫn được hưởng các quyền thuê bao trong khi giao dịch thanh toán gia hạn bị từ chối vẫn chưa được giải quyết.
  • Tạm ngưng tài khoản: Chọn khoảng thời gian tối đa trước khi vấn đề thanh toán gia hạn chưa được giải quyết dẫn đến hết hạn gói thuê bao. Thời gian tạm ngưng tài khoản này sẽ bắt đầu sau khi kết thúc thời gian ân hạn. Trong thời gian tạm ngưng tài khoản, người dùng sẽ không được hưởng các quyền thuê bao.
  • Thay đổi về ưu đãi và gói thanh toán: Chọn cách áp dụng số ngày còn lại đã thanh toán sau khi người dùng thay đổi ưu đãi.
  • Đăng ký lại: Nếu người dùng đang hoạt động, họ có thể mua lại gói thuê bao tự động gia hạn đã hết hạn trên Cửa hàng Play.
 7. (Chỉ dành cho gói cơ bản trả trước) Nếu đang tạo một gói cơ bản trả trước, bạn cần xác định những thông tin sau:
  • Thời hạn: Chọn thời hạn được quyền sử dụng gói thuê bao. Hiện có các thời hạn sau đây:
   • 1 ngày
   • 3 ngày
   • 1 tuần
   • 4 tuần
   • 1 tháng
   • 2 tháng
   • 3 tháng
   • 4 tháng
   • 6 tháng
   • 8 tháng
   • 1 năm
  • Cho phép gia hạn: Nếu người dùng đang hoạt động thì họ có thể gia hạn gói thuê bao trả trước còn hiệu lực trong Cửa hàng Play.
 8. (Chỉ dành cho gói cơ bản trả góp) Nếu đang tạo một gói cơ bản trả góp, bạn cần xác định những thông tin sau:
  • Thời hạn cam kết: Nhập thời hạn cam kết tính bằng tháng (phải nằm trong khoảng từ 3 đến 24).
  • Loại hình gia hạn: Chọn Tự động gia hạn hằng tháng hoặc Tự động gia hạn trong cùng thời hạn.
  • Thời gian ân hạn: Chọn khoảng thời gian tối đa mà người dùng vẫn được hưởng các quyền thuê bao trong khi giao dịch thanh toán gia hạn bị từ chối vẫn chưa được giải quyết.
  • Tạm ngưng tài khoản: Chọn khoảng thời gian tối đa trước khi vấn đề thanh toán gia hạn chưa được giải quyết dẫn đến hết hạn gói thuê bao. Thời gian tạm ngưng tài khoản này sẽ bắt đầu sau khi kết thúc thời gian ân hạn. Trong thời gian tạm ngưng tài khoản, người dùng sẽ không được hưởng các quyền của gói thuê bao.
  • Thay đổi về ưu đãi và gói thanh toán: Chọn cách xử lý số ngày còn lại đã thanh toán sau khi người dùng thay đổi gói thuê bao. Nếu bạn dự định thiết lập cho một gói cơ bản trả góp, hãy truy cập trang web dành cho nhà phát triển Android để tìm hiểu thêm.
  • Đăng ký lại: Nếu người dùng đang hoạt động, họ có thể mua lại gói thuê bao tự động gia hạn đã hết hạn trên Cửa hàng Play.
 9. (Không bắt buộc) Thêm thẻ để xác định gói cơ bản hoặc ưu đãi trong API. Bạn nên dùng thẻ khi cần xác định ưu đãi nào sẽ xuất hiện khi người dùng đủ điều kiện hưởng nhiều hơn một ưu đãi. Bạn có thể thêm tối đa 20 thẻ.
 10. Ở góc trên cùng bên phải của phần "Giá và phạm vi cung cấp", hãy nhấp vào phần Quản lý phạm vi cung cấp theo quốc gia/khu vực để chọn nơi mà bạn muốn cung cấp gói cơ bản:
  • Người dùng chỉ có thể mua gói thuê bao ở những khu vực có cung cấp gói cơ bản của bạn. Thông tin về quốc gia trên Google Play của người dùng được dùng để xác định xem người dùng có thể sử dụng gói cơ bản nào.
  • Nếu chọn cung cấp gói thuê bao cơ bản trong phần "Quốc gia/khu vực mới", thì khi Google hỗ trợ thêm một đơn vị tiền tệ cho người dùng tại một quốc gia nơi bạn đang phân phối ứng dụng, chúng tôi cũng sẽ tự động cung cấp gói cơ bản của bạn. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về cách cung cấp ứng dụng theo nhiều đơn vị tiền tệ.
  • Nếu chọn một loại gói cơ bản chỉ dành cho người dùng ở một số quốc gia/khu vực nhất định (chẳng hạn như gói cơ bản trả góp), thì bạn chỉ có thể chọn được những quốc gia/khu vực đó.
 11. Sau khi chọn xong, hãy nhấp vào Áp dụng.

Cách cùng lúc đặt giá cho gói cơ bản ở nhiều quốc gia/khu vực:

 1. Nhấp vào Cập nhật giá rồi chọn những quốc gia/khu vực nơi bạn muốn đặt giá hàng loạt.
 2. Nhấp vào Đặt giá.
 3. Nhập mức giá (không bao gồm thuế) và đơn vị tiền tệ mà bạn muốn sử dụng.
  • Mức giá này sẽ được chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ thích hợp của từng quốc gia/khu vực, cộng thêm thuế tại những khu vực tài phán dùng cách tính bao gồm thuế, đồng thời điều chỉnh để phù hợp với quy định của địa phương.
 4. Nhấp vào Cập nhật.
 5. Nhấp vào Lưu.

Cách thiết lập giá cho gói cơ bản ở một quốc gia/khu vực

 1. Nhấp vào biểu tượng bút chì trong cột "Giá" của bảng để nhập giá cho vị trí tương ứng.
  • Mức giá sẽ được tự động áp thuế sau khi nhập.
  • Ở những khu vực nơi Google Play không hỗ trợ nội tệ, bạn có thể đặt giá cho gói cơ bản bằng USD hoặc EUR.
 2. Nhấp vào Lưu.

Cách kích hoạt gói cơ bản:

 1. Nhấp vào Lưu.
 2. Nhấp vào Kích hoạt để bắt đầu cung cấp gói cơ bản cho người dùng đủ điều kiện.
Chỉnh sửa gói cơ bản hiện có

Nếu muốn thay đổi giá của gói cơ bản, trước tiên bạn hãy đọc về cách thay đổi giá của gói cơ bản và giá ưu đãi.

Cách chỉnh sửa gói cơ bản:

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Gói thuê bao (Kiếm tiền > Sản phẩm > Gói thuê bao).
 2. Bên cạnh gói thuê bao mà bạn muốn chỉnh sửa, hãy nhấp vào mũi tên phải để xem thông tin chi tiết về gói thuê bao đó.
 3. Trong phần "Ưu đãi và gói cơ bản", hãy nhấp vào mũi tên phải bên cạnh gói cơ bản mà bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Khi bạn chỉnh sửa xong, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.

Lưu ý: Khi bạn xoá một khu vực khỏi gói cơ bản, người dùng ở khu vực đó sẽ không mua mới gói cơ bản này được nữa. Tuy nhiên, người đăng ký gói cơ bản tự động gia hạn sẽ tiếp tục được tự động gia hạn ngay cả khi khu vực của họ bị xoá khỏi gói cơ bản.

Vô hiệu hoá hoặc kích hoạt lại gói cơ bản

Bạn có thể vô hiệu hoá gói cơ bản để tránh phát sinh giao dịch mua mới. Thao tác này không ảnh hưởng đến bất kỳ gói thuê bao nào hiện có. Cách vô hiệu hoá gói cơ bản:

Lưu ý quan trọng: Thao tác vô hiệu hoá một gói cơ bản cũng sẽ vô hiệu hoá tất cả ưu đãi của gói đó.

Cách vô hiệu hoá gói cơ bản:

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Gói thuê bao (Kiếm tiền > Sản phẩm > Gói thuê bao).
 2. Bên cạnh gói thuê bao mà bạn muốn chỉnh sửa, hãy nhấp vào mũi tên phải bên cạnh gói cơ bản mà bạn muốn vô hiệu hoá.
 3. Trong phần "Ưu đãi và gói cơ bản", hãy nhấp vào mũi tên phải để xem chi tiết về gói cơ bản đó.
 4. Ở góc trên cùng bên phải của trang, hãy nhấp vào Vô hiệu hoá.

Cách kích hoạt lại gói cơ bản và cho phép người dùng tiếp tục mua mới:

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Gói thuê bao (Kiếm tiền > Sản phẩm > Gói thuê bao).
 2. Bên cạnh gói thuê bao mà bạn muốn chỉnh sửa, hãy nhấp vào mũi tên phải để xem thông tin chi tiết về gói thuê bao đó.
 3. Trong phần "Ưu đãi và gói cơ bản", hãy nhấp vào mũi tên phải bên cạnh gói cơ bản mà bạn muốn kích hoạt lại.
 4. Nhấp vào Kích hoạt ở cuối trang.

Tạo và quản lý ưu đãi

Nhấp vào từng mục dưới đây để mở rộng hoặc thu gọn nội dung tương ứng.

Tạo và kích hoạt ưu đãi

Trước khi tạo ưu đãi, hãy tính trước mã ưu đãi một cách cẩn thận. Mã ưu đãi là độc nhất trong một gói cơ bản; sau khi kích hoạt mã này, bạn không thể dùng lại hay thay đổi được nữa.

Mã ưu đãi phải bắt đầu bằng một chữ số hoặc chữ cái viết thường. Bạn có thể sử dụng chữ số (0-9), chữ thường (a-z) và dấu gạch nối.

Trước khi bắt đầu tạo ưu đãi, hãy lưu ý những điều sau:

 • Bạn phải cung cấp thông tin rõ ràng về ưu đãi trên các quảng cáo hoặc màn hình chờ trong ứng dụng.
 • Bạn phải trình bày rõ các điều khoản của ưu đãi, điều khoản áp dụng sau khi thời gian ưu đãi kết thúc, bao gồm cả mức phí mà người dùng sẽ phải trả, tần suất của chu kỳ thanh toán, cách huỷ đăng ký và liệu người dùng có cần đăng ký gói thuê bao để sử dụng ứng dụng hay không. Bạn cần đảm bảo rằng người dùng không cần phải thực hiện thêm thao tác nào khác để kiểm tra những thông tin này.
 • Không bắt buộc phải tạo ưu đãi; bạn không cần phải tạo ưu đãi để áp dụng gói cơ bản.
 • Bạn phải có một gói cơ bản đã lưu (bản nháp hoặc đang hoạt động) để tạo một ưu đãi. Mỗi ưu đãi luôn được liên kết với một gói cơ bản duy nhất.
 • Theo mặc định, ưu đãi chỉ áp dụng cho khu vực có gói cơ bản được liên kết với ưu đãi đó. Bạn có thể hạn chế phạm vi của một ưu đãi, chỉ cung cấp ưu đãi đó trong vài phần thuộc khu vực cung cấp gói cơ bản.

Cách tạo ưu đãi:

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Gói thuê bao (Kiếm tiền > Sản phẩm > Gói thuê bao).
 2. Bên cạnh gói thuê bao mà bạn muốn chỉnh sửa, hãy nhấp vào mũi tên phải để xem thông tin chi tiết về gói thuê bao đó.
 3. Trong phần "Ưu đãi và gói cơ bản", hãy nhấp vào Thêm ưu đãi.
 4. Chọn gói cơ bản mà bạn muốn thêm ưu đãi trong danh sách thả xuống rồi nhấp vào Thêm ưu đãi.
  • Lưu ý: Bạn chỉ có thể thêm ưu đãi vào các gói cơ bản tự động gia hạn
 5. Nhập một mã ưu đãi. Mã ưu đãi phải là độc nhất trong một gói cơ bản; sau khi kích hoạt mã này bạn không thể dùng lại hay thay đổi được nữa.
 6. Ưu đãi của bạn sẽ tự động kế thừa phạm vi cung cấp của gói cơ bản. Để thay đổi chế độ cài đặt này, hãy nhấp vào Quản lý phạm vi cung cấp theo quốc gia/khu vực. Bạn chỉ có thể chọn những khu vực nơi gói cơ bản của bạn nhắm đến.
 7. Chọn điều kiện áp dụng ưu đãi để xác định xem khách hàng nào có thể áp dụng ưu đãi đó; Thu nạp khách hàng mới, Nâng cấp hoặc Do nhà phát triển xác định. Tìm hiểu thêm về điều kiện sử dụng ưu đãi.
 8. Đối với ưu đãi thu nạp khách hàng mới, vui lòng chọn một trong các lựa chọn sau:
  • Chưa từng đăng ký gói thuê bao này: Ưu đãi này dành cho người dùng chưa từng đăng ký gói thuê bao này.
  • Chưa từng đăng ký gói thuê bao nào: Ưu đãi này dành cho những người dùng chưa từng đăng ký bất kỳ gói thuê bao nào trong ứng dụng của bạn.
 9. Đối với ưu đãi nâng cấp, hãy điền vào các trường sau:
  • Gói thuê bao hiện tại: Ưu đãi này chỉ dành cho những người dùng hiện đã đăng ký gói thuê bao.
  • Kỳ thanh toán hiện tại: Ưu đãi này chỉ dành cho những người dùng có thời hạn thanh toán này. Ví dụ: thao tác này có ích khi tạo ưu đãi nâng cấp hằng năm cho người dùng hiện có gói cơ bản hoặc ưu đãi hằng tháng.
  • Giới hạn sử dụng: Số lần người dùng có thể mua ưu đãi này (một lần hoặc không giới hạn)
 10. Đối với ưu đãi do nhà phát triển xác định, bạn là người quyết định điều kiện trong ứng dụng của mình. Ví dụ như dùng thử miễn phí lần thứ hai hoặc những ưu đãi nhằm thu hút người đăng ký cũ.
 11. (Không bắt buộc) Thêm thẻ để xác định gói cơ bản hoặc ưu đãi trong API. Bạn nên dùng thẻ khi cần xác định ưu đãi nào sẽ xuất hiện khi người dùng đủ điều kiện hưởng nhiều hơn một ưu đãi. Bạn có thể thêm tối đa 20 thẻ.

Cách thêm giai đoạn vào ưu đãi:

 1. Trong phần "Giai đoạn", hãy nhấp vào Thêm giai đoạn để thêm các giai đoạn dùng thử miễn phí và/hoặc giai đoạn giá ưu đãi mặt hàng/dịch vụ mới ra mắt. Mỗi ưu đãi phải chứa ít nhất một giai đoạn tính giá.
 2. Chọn loại giai đoạn tính giá:
  • Loại: Chọn loại giai đoạn dưới đây:
   • Thanh toán một lần: Người đăng ký thanh toán trước cho một khoảng thời gian nhất định
   • Thanh toán định kỳ: Người đăng ký thanh toán cho từng kỳ trong tổng số kỳ đã chỉ định
   • Dùng thử miễn phí: Người đăng ký được dùng miễn phí trong số ngày, tuần, tháng hoặc năm đã chỉ định.
    • Thời gian dùng thử miễn phí phải nằm trong khoảng từ 3 ngày đến 3 năm.
  • Thời hạn: Đối với gói dùng thử miễn phí và phương thức thanh toán một lần, hãy nhập số ngày, tuần hoặc tháng.
  • Kỳ thanh toán: Nếu sử dụng loại thanh toán định kỳ, hãy chọn số lượng kỳ thanh toán.
  • Ghi đè giá: Đối với các khoản thanh toán một lần hoặc định kỳ, hãy chọn các loại ghi đè giá sau đây:
   • Số tiền cố định: Số tiền cố định, chẳng hạn như 5 USD
   • Chiết khấu theo phần trăm: Chiết khấu theo phần trăm từ giá gốc, ví dụ: 50%
   • Chiết khấu tuyệt đối: Một khoản chiết khấu cố định từ giá gốc, ví dụ: giảm 1 USD

Cách cùng lúc đặt giá hoặc mức chiết khấu cho nhiều quốc gia/khu vực:

 1. Nhấp vào Cập nhật mọi mức chiết khấu/Cập nhật mọi mức giá rồi chọn các quốc gia/khu vực nơi bạn muốn đặt giá hàng loạt.
 2. Nhấp vào Đặt giá/Đặt mức chiết khấu.
 3. Nhập mức giá (không bao gồm thuế) và đơn vị tiền tệ mà bạn muốn sử dụng.
  • Mức giá này sẽ được chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ thích hợp của từng quốc gia/khu vực, cộng thêm thuế tại những khu vực tài phán dùng cách tính bao gồm thuế, đồng thời điều chỉnh (chỉ áp dụng cho ưu đãi theo mức cố định) để phù hợp với quy định của địa phương.
 4. Nhấp vào Cập nhật.
 5. Nhấp vào Áp dụng.

Cách đặt giá hoặc mức chiết khấu tại một quốc gia/khu vực:

 1. Nhấp vào biểu tượng bút chì trong cột "Giá" của bảng để nhập giá cho vị trí tương ứng.
  • Mức giá sẽ được tự động áp thuế sau khi nhập.
  • Ở những khu vực nơi Google Play không hỗ trợ nội tệ, bạn có thể đặt giá cho gói cơ bản bằng USD hoặc EUR.
 2. Nhấp vào Áp dụng.

Cách kích hoạt ưu đãi:

 1. Sau khi thêm các giai đoạn, hãy nhấp vào Lưu.
 2. Nhấp vào Kích hoạt để bắt đầu cung cấp ưu đãi cho người dùng đủ điều kiện.
Chỉnh sửa ưu đãi hiện có

Nếu bạn muốn thay đổi các mức giá ưu đãi, trước tiên hãy đọc nội dung thay đổi gói cơ bản và giá ưu đãi.

Cách chỉnh sửa ưu đãi:

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Gói thuê bao (Kiếm tiền > Sản phẩm > Gói thuê bao).
 2. Bên cạnh gói thuê bao bạn muốn chỉnh sửa, hãy nhấp vào mũi tên phải để xem thông tin chi tiết về gói thuê bao đó.
 3. Trong phần "Ưu đãi và gói cơ bản", hãy nhấp vào mũi tên phải bên cạnh ưu đãi bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Khi bạn chỉnh sửa xong, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.
 5. Nhấp vào Lưu thay đổi.
Huỷ kích hoạt hoặc kích hoạt lại ưu đãi

Bạn có thể huỷ kích hoạt ưu đãi để ngăn giao dịch mua mới áp dụng ưu đãi đó. Tuy nhiên, tất cả những người đăng ký thuê bao hiện tại vẫn được áp dụng ưu đãi đó.

Cách huỷ kích hoạt ưu đãi:

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Gói thuê bao (Kiếm tiền > Sản phẩm > Gói thuê bao).
 2. Bên cạnh gói thuê bao bạn muốn chỉnh sửa, hãy nhấp vào mũi tên phải để xem thông tin chi tiết về gói thuê bao đó.
 3. Trong phần "Ưu đãi và gói cơ bản", hãy nhấp vào mũi tên phải bên cạnh ưu đãi bạn muốn huỷ kích hoạt.
 4. Ở trên cùng bên phải trang, hãy nhấp vào Huỷ kích hoạt.

Cách kích hoạt lại ưu đãi và cho phép giao dịch mua mới áp dụng ưu đãi đó:

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Gói thuê bao (Kiếm tiền > Sản phẩm > Gói thuê bao).
 2. Bên cạnh gói thuê bao bạn muốn chỉnh sửa, hãy nhấp vào mũi tên phải để xem thông tin chi tiết về gói thuê bao đó.
 3. Trong phần "Ưu đãi và gói cơ bản", hãy nhấp vào mũi tên phải bên cạnh ưu đãi bạn muốn kích hoạt lại.
 4. Ở cuối trang, hãy nhấp vào Kích hoạt.

Chấm dứt nhóm thuần tập theo giá cũ

Đối với các gói cơ bản tự động gia hạn, bạn có thể quyết định chấm dứt một nhóm thuần tập theo giá cũ rồi chuyển những người dùng đó sang giá gói cơ bản hiện tại. Trước khi thực hiện, bạn cần xem xét và hiểu rõ nội dung Thay đổi gói cơ bản và giá ưu đãi.

Chấm dứt một nhóm thuần tập theo giá cũ

Cách chấm dứt một nhóm thuần tập theo giá cũ:

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Gói thuê bao (Kiếm tiền > Sản phẩm > Gói thuê bao).
 2. Bên cạnh gói thuê bao có liên quan, hãy nhấp vào mũi tên phải để xem thông tin chi tiết về gói thuê bao đó.
 3. Trong phần "Ưu đãi và gói cơ bản", hãy nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm bên cạnh gói cơ bản chứa nhóm thuần tập theo giá cũ mà bạn muốn chấm dứt, rồi chọn Xem điểm giá cũ.
 4. Chọn ngày bắt đầu của nhóm thuần tập mà bạn muốn kết thúc.
 • Lưu ý quan trọng: Việc chấm dứt một nhóm thuần tập cũng chấm dứt mọi nhóm thuần tập trước đó đối với cùng một gói cơ bản và quốc gia/khu vực. Vì mỗi nhóm thuần tập có thể có một mức giá riêng, nên có thể là một kiểu thay đổi giá khác (giảm giá, tăng giá không cần có sự đồng ý hoặc tăng giá cần có sự đồng ý).
 1. Chọn quốc gia/khu vực nơi bạn muốn chấm dứt nhóm thuần tập.
 • Lưu ý quan trọng: Nếu bất kỳ nhóm thuần tập nào có mức tăng giá không đáp ứng tiêu chí của khu vực, tần suất hoặc số tiền như mô tả ở trên, thì bạn sẽ thấy các biểu tượng cảnh báo cho biết rằng việc tăng giá sẽ được áp dụng. Bạn có thể xem lý do bằng cách di chuột qua những biểu tượng này. Bạn có thể tiếp tục với việc tăng giá cần có sự đồng ý này hoặc giữ nguyên các nhóm thuần tập này ở mức giá hiện tại bằng cách bỏ chọn quốc gia/khu vực đó hoặc chọn một ngày bắt đầu khác.
 1. Nhấp vào Xem lại lựa chọn di chuyển để tiếp tục.
 2. Xem lại số lượng quốc gia/khu vực và thông tin về việc thay đổi giá. Nếu một hoặc nhiều nhóm thuần tập đủ điều kiện tăng giá không cần có sự đồng ý và bạn muốn chọn không áp dụng tăng giá không cần có sự đồng ý bất cứ khi nào có thể, thì bạn phải xem xét và xác nhận đã đáp ứng các yêu cầu đó bằng cách chọn mục được liên kết. Xin lưu ý rằng ngay cả khi chọn chế độ tăng giá không cần có sự đồng ý, các nhóm thuần tập không đủ điều kiện để tăng giá không cần có sự đồng ý sẽ tự động ở chế độ tăng giá cần có sự đồng ý.
 • Nếu không đáp ứng các yêu cầu này hoặc bạn không muốn tăng giá không cần có sự đồng ý, hãy chọn Luôn sử dụng chế độ tăng giá cần có sự đồng ý. Nếu bạn không muốn sử dụng chế độ tăng giá không cần có sự đồng ý ở một số khu vực cụ thể, hãy tiến hành một quá trình di chuyển giá riêng chỉ cho những khu vực đó.
 1. Nhấp vào Bắt đầu di chuyển.

Bật hoặc tắt tính năng tạm dừng gói thuê bao

Khi bạn bật tính năng tạm dừng trong phần cài đặt của gói thuê bao, người dùng có thể tạm dừng thay vì huỷ gói thuê bao đó. Xin lưu ý những điều sau:

 • Tính năng tạm dừng gói thuê bao không dùng được cho ưu đãi dùng thử miễn phí hoặc gói thuê bao hằng năm.
 • Bạn không thể bật tính năng tạm dừng gói thuê bao cho những gói thuê bao có chu kỳ dài hơn 3 tháng.
 • Các mức giới hạn tạm dừng gói thuê bao 1 tuần và 3 tháng và có thể thay đổi bất cứ khi nào.

Tìm hiểu thêm về việc tạm dừng gói thuê bao và các yêu cầu triển khai tính năng tạm dừng trên trang web dành cho nhà phát triển Android.

Cách bật hoặc tắt tính năng tạm dừng gói thuê bao:

 1. Mở Play Console rồi truy cập trang Thiết lập tính năng kiếm tiền (Kiếm tiền > Thiết lập tính năng kiếm tiền).
 2. Trong phần "Cài đặt gói thuê bao", hãy chọn Tạo hoặc Tắt bên cạnh nút "Tạm dừng".
 3. Nhấp vào Lưu các thay đổi.

Nội dung liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính