Wyświetlanie informacji o koncie dewelopera i zarządzanie nimi (dotyczy kont zweryfikowanych pod kątem wymagań dotyczących Konsoli Play)

Informacje w tym artykule dotyczą tylko kont deweloperów, które przeszły weryfikację zgodności z wymaganiami dotyczącymi Konsoli Play. Jeśli Twoje konto nie zostało jeszcze zweryfikowane, przeczytaj ten artykuł.

Więcej informacji znajdziesz na blogu dla deweloperów aplikacji na Androida.

Informacje o koncie dewelopera możesz zaktualizować w Konsoli Google Play. Tylko właściciel konta może zmieniać podane przez Ciebie informacje o koncie dewelopera. Muszą one być zgodne z zasadami programu dla deweloperów w Google Play.

Ważne: z myślą o bezpieczeństwie użytkowników Google Play musisz zadbać o to, aby informacje o Twoim koncie dewelopera były prawidłowe. Jeśli Twoje dane dewelopera lub informacje kontaktowe się zmienią, zaktualizuj odpowiednie informacje o koncie dewelopera w Konsoli Play, aby uniknąć ograniczenia dostępu do konta i usunięcia aplikacji z Google Play. Dowiedz się więcej na temat dbania o aktualność informacji o koncie dewelopera.

Zarządzanie ogólnymi informacjami o koncie dewelopera (wszystkie konta deweloperów)

Deweloperzy z dowolnym typem konta (osobistym lub organizacyjnym) mogą podawać i wyświetlać wymienione poniżej informacje, a także nimi zarządzać. Aby to zrobić, rozwiń odpowiednie sekcje i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Dane kontaktowe w informacjach o aplikacji

Aby zaktualizować dane kontaktowe na stronie aplikacji:

 1. Otwórz Konsolę Play i wejdź na stronę Ustawienia sklepu.
 2. W sekcji „Dane kontaktowe w informacjach o aplikacji” wpisz swój adres e-mail, numer telefonu i adres strony internetowej. Jeśli nie podasz adresu e-mail, nie będziesz mieć możliwości publikowania ani aktualizowania aplikacji w Google Play.
 3. Zapisz zmiany.

Te informacje pojawią się na stronie aplikacji w Google Play.

Nazwa dewelopera
 1. Otwórz Konsolę Play.
 2. Otwórz stronę dewelopera.
 3. W polu „Nazwa dewelopera” wpisz nazwę dewelopera, która ma być widoczna w Google Play.
 4. Zapisz zmiany.

Aby zaktualizować nazwę dewelopera:

 1. Otwórz Konsolę Play i wejdź na stronę Informacje o Tobie (Konto dewelopera > Informacje o Tobie).
 2. W polu „Nazwa dewelopera” wpisz nazwę dewelopera, która ma być widoczna w Google Play.
 3. Zapisz zmiany. Gdy sprawdzimy i zatwierdzimy zaktualizowaną nazwę dewelopera, pojawi się ona w Google Play.
Adres firmy

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony praw konsumentów sprzedawcy (deweloperzy, którzy zarabiają na płatnych aplikacjach lub zakupach w aplikacji) muszą udostępniać swój pełny adres w Google Play. Ten adres jest pobierany z profilu płatności Google połączonego z Twoim kontem dewelopera w Google Play.

Te informacje możesz wyświetlić na stronie Szczegóły konta (Konto dewelopera > Szczegóły konta).

Aby zmienić te dane, musisz zaktualizować swój profil płatności Google.

Zarządzanie informacjami o osobistym koncie dewelopera

Jeśli Twoje konto dewelopera jest kontem osobistym, możesz przeglądać informacje o tym koncie i zarządzać nimi na stronie Szczegóły konta (Konto dewelopera > Szczegóły konta). Możesz tam podać aktualne informacje i zapisać zmiany.

Na stronie Szczegóły konta są widoczne informacje z 2 kart: Informacje o Tobie i Dane kontaktowe. Rozwiń sekcje poniżej, aby dowiedzieć się więcej o informacjach, którymi możesz zarządzać na poszczególnych kartach.

Informacje o Tobie
 • Typ konta (tylko do odczytu): typ konta dewelopera w Google Play wybrany podczas rejestracji. Dowiedz się więcej o rodzajach kont.
 • Identyfikator konta (tylko do odczytu): unikalny 19-cyfrowy identyfikator konta dewelopera w Google Play. Podaj ten identyfikator, kontaktując się z zespołem pomocy Google Play dla deweloperów.
 • Nazwa dewelopera: widoczna w Google Play, aby umożliwić rozpoznanie Twojego profilu dewelopera i aplikacji.
Dane kontaktowe

Jak Google się z Tobą kontaktuje

Te informacje są używane przez Google tylko do kontaktowania się z Tobą i nie są widoczne w Google Play:

 • Osoba kontaktowa: osoba, z którą w razie potrzeby będziemy mogli porozmawiać o Twoim koncie.
 • Kontaktowy adres e-mail: adres e-mail, którego będziemy używać do kontaktowania się z Tobą. Musisz go potwierdzić, podając hasło jednorazowe.
 • Preferowany język: preferowany język e-maili.
 • Kontaktowy numer telefonu: numer telefonu w formacie międzynarodowym, którego możemy używać do kontaktowania się z Tobą w razie potrzeby. Musisz go potwierdzić, podając hasło jednorazowe.

Numery telefonów w formacie międzynarodowym są zapisywane jako znak plus (+), kod kraju, numer kierunkowy i numer telefonu:

+[kod kraju] [numer kierunkowy] [numer telefonu]

Przykłady: +14155552671, +441234567890

Jak użytkownicy się z Tobą kontaktują

Te informacje są używane przez Google tylko do kontaktowania się z Tobą i nie są widoczne w Google Play:

 • (Tylko deweloperzy w Korei) Numer telefonu dewelopera: numer telefonu w formacie międzynarodowym, którego użytkownicy będą używać do kontaktowania się z Tobą w razie potrzeby. Musisz go potwierdzić, podając hasło jednorazowe. Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących rozpowszechniania aplikacji w Korei.

Numery telefonów w formacie międzynarodowym są zapisywane jako znak plus (+), kod kraju, numer kierunkowy i numer telefonu:

+[kod kraju] [numer kierunkowy] [numer telefonu]

Przykłady: +14155552671, +441234567890

 • Adres e-mail dewelopera: adres e-mail, którego użytkownicy będą używać do kontaktowania się z Tobą w razie potrzeby. Musisz go potwierdzić, podając hasło jednorazowe.

Wskazówka: aby zobaczyć wszystkie informacje, które mogą być widoczne publicznie w Google Play, otwórz stronę Profil dewelopera.

Zarządzanie informacjami o koncie dewelopera dla organizacji

Jeśli Twoje konto dewelopera jest kontem organizacji, możesz przeglądać informacje o nim i zarządzać nimi na stronie Szczegóły konta (Konto dewelopera >  Szczegóły konta). Możesz tam podać aktualne informacje i zapisać zmiany.

Na stronie Szczegóły konta są widoczne informacje z 2 kart: Informacje o Tobie i Dane kontaktowe. Rozwiń sekcje poniżej, aby dowiedzieć się więcej o informacjach, którymi możesz zarządzać na poszczególnych kartach.

Informacje o Tobie
 • Typ konta (tylko do odczytu): typ konta dewelopera w Google Play wybrany podczas rejestracji. Dowiedz się więcej o rodzajach kont.
 • Identyfikator konta (tylko do odczytu): unikalny 19-cyfrowy identyfikator konta dewelopera w Google Play. Podaj ten identyfikator, kontaktując się z zespołem pomocy Google Play dla deweloperów.
 • Nazwa dewelopera: widoczna w Google Play, aby umożliwić rozpoznanie Twojego profilu dewelopera i aplikacji.
 • Dane organizacji (tylko do odczytu): nazwa, adres i numer DUNS organizacji pochodzące z profilu płatności Google. Dowiedz się, jak zaktualizować swój profil płatności Google. 
  • Wskazówka: aby otworzyć swój profil płatności, kliknij Wyświetl profil płatności.
 • Typ organizacji: służy do dostosowania sposobu weryfikacji Twojej organizacji. Ta informacja nie jest widoczna w Google Play. Możesz wybrać najbardziej odpowiedni typ z listy.
 • Rozmiar organizacji: liczba pracowników w organizacji. Ta informacja nie jest widoczna w Google Play. Możesz wybrać liczbę z listy.
 • Numer telefonu organizacji: główny numer telefonu w formacie międzynarodowym powiązany z Twoją organizacją.

Numery telefonów w formacie międzynarodowym są zapisywane jako znak plus (+), kod kraju, numer kierunkowy i numer telefonu:

+[kod kraju] [numer kierunkowy] [numer telefonu]

Przykłady: +14155552671, +441234567890

 • Witryna organizacji: adres URL głównej strony organizacji. Ta informacja nie jest widoczna w Google Play.

Dodatkowe informacje dla deweloperów w Korei

Deweloperzy w Korei muszą podać dodatkowe informacje:

 • numer rejestracyjny firmy,
 • numer licencji e-commerce,
 • agencja wydająca licencję e-commerce. 

Będą one wyświetlane użytkownikom korzystającym z Google Play w języku koreańskim. Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących rozpowszechniania aplikacji w Korei.

Dane kontaktowe

Jak Google się z Tobą kontaktuje

Te informacje są używane przez Google tylko do kontaktowania się z Tobą i nie są widoczne w Google Play:

 • Osoba kontaktowa: osoba, z którą w razie potrzeby będziemy mogli porozmawiać o Twoim koncie.
 • Kontaktowy adres e-mail: adres e-mail, którego będziemy używać do kontaktowania się z Tobą. Ten adres:
  • musi zostać potwierdzony za pomocą hasła jednorazowego,
  • powinien być inny niż adres e-mail powiązany z Twoim kontem Google,
  • powinien pasować do domeny witryny organizacji,
  • musi reprezentować Twoją organizację,
  • może być listą adresową grupy.
 • Preferowany język: preferowany język e-maili w organizacji.
 • Kontaktowy numer telefonu: numer telefonu w formacie międzynarodowym, za pomocą którego użytkownicy mogą kontaktować się z Twoją organizacją w razie potrzeby. Należy go potwierdzić, podając hasło jednorazowe.

Numery telefonów w formacie międzynarodowym są zapisywane jako znak plus (+), kod kraju, numer kierunkowy i numer telefonu:

+[kod kraju] [numer kierunkowy] [numer telefonu]

Przykłady: +14155552671, +441234567890

Jak użytkownicy się z Tobą kontaktują

Te informacje są widoczne w Google Play, aby użytkownicy mogli się z Tobą skontaktować:

 • Numer telefonu dewelopera: numer telefonu w formacie międzynarodowym, którego użytkownicy będą używać do kontaktowania się z Tobą w razie potrzeby. Musisz go potwierdzić, podając hasło jednorazowe.

Numery telefonów w formacie międzynarodowym są zapisywane jako znak plus (+), kod kraju, numer kierunkowy i numer telefonu:

+[kod kraju] [numer kierunkowy] [numer telefonu]

Przykłady: +14155552671, +441234567890

 • Adres e-mail dewelopera: adres e-mail, którego użytkownicy będą używać do kontaktowania się z Twoją organizacją w razie potrzeby. Należy go potwierdzić, podając hasło jednorazowe.

Wskazówka: aby zobaczyć wszystkie informacje, które mogą być widoczne publicznie w Google Play, otwórz stronę Profil dewelopera.

Zarządzanie informacjami na stronie dewelopera

Aby promować swoją markę i aplikacje w Google Play, możesz utworzyć stronę dewelopera, na której użytkownicy będą mogli dowiedzieć się więcej o Twojej marce i poznać Twoje aplikacje. Informacje o tworzeniu i aktualizowaniu strony dewelopera znajdziesz w tym artykule w Centrum pomocy.

Zarządzanie profilem płatności połączonym z kontem dewelopera w Google Play

Po utworzeniu i połączeniu profilu płatności z kontem Konsoli Play dewelopera nie można zmienić połączonych kont ani kraju płatności.

Niektóre informacje na stronie Szczegóły konta, takie jak imię i nazwisko lub nazwa oraz adres, są pobierane z profilu płatności Google, który został wybrany podczas tworzenia konta dewelopera.

Te informacje możesz wyświetlić na stronie Profil płatności (Konto dewelopera > Szczegóły konta > Profil płatności). Aby zmienić te dane, musisz zaktualizować swój profil płatności Google.

Jeśli chcesz zmienić opisany powyżej profil płatności połączony z Twoim kontem dewelopera, możesz utworzyć nowe konto dewelopera i profil płatności, a następnie połączyć nowe konta.

Konta z opublikowanymi lub nieopublikowanymi aplikacjami

Aby przenieść aplikacje na nowe konto, przeczytaj wskazówki dotyczące przenoszenia aplikacji, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami i prześlij swoją prośbę.

Konta bez aplikacji

Jeśli na dotychczasowym koncie Konsoli Play nie masz opublikowanych żadnych aplikacji, możesz utworzyć nowe konto i zrezygnować ze starego.

Zarządzanie ustawieniami roli i e-maili z powiadomieniami

Aby skonfigurować lub zaktualizować ustawienia powiadomień e-mail oraz udostępnić informacje o swojej roli, rozwiń sekcje poniżej i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Konfigurowanie i aktualizowanie ustawień e-maili z powiadomieniami

Konfigurowanie e-maili z powiadomieniami

 1. Otwórz Konsolę Play i wejdź na stronę Powiadomienia (Ustawienia > Powiadomienia).
 2. Rozwiń poszczególne sekcje i w zależności od preferencji wybierz E-maile są włączone lub E-maile są wyłączone.
  • Uwaga: w sekcjach „Zasady” oraz „Płatności i podatki” ustawienie E-maile są włączone jest wybrane automatycznie. Nie można tego zmienić. Jeśli wybierzesz E-maile są wyłączone w przypadku opcjonalnych tematów, takich jak „Wskazówki, wiadomości i możliwości”, na adres e-mail powiązany z Twoim profilem dewelopera będziemy nadal wysyłać wymagane wiadomości, np. obowiązkowe powiadomienia o usłudze.
 3. Zapisz zmiany.

Aby w przyszłości zmienić ustawienia powiadomień, wykonaj czynności opisane powyżej i zmień wybrane opcje.

Zmienianie hasła do konta

 1. Na koncie Google otwórz stronę Bezpieczeństwo.
 2. W sekcji „Sposób logowania się w Google” kliknij Hasło.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie i zapisz zmiany.

Wskazówka: jeśli nie możesz zalogować się na swoje konto, wejdź na stronę Odzyskiwanie konta Google.

Przenoszenie aplikacji na inne konto

Aby przenieść aplikacje na inne konto, przeczytaj wskazówki dotyczące przenoszenia aplikacji, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami i prześlij swoją prośbę.

Usuwanie konta dewelopera

Jeśli nie masz żadnych opublikowanych aplikacji

Jeśli nie masz opublikowanych aplikacji i chcesz usunąć konto dewelopera lub przenieść wszystkie swoje aplikacje na inne konto, możesz skontaktować się z naszym zespołem pomocy. Usuwając konto Google, nie usuniesz automatycznie konta dewelopera.

Jeśli masz opublikowaną aplikację

Aby usunąć konto dewelopera, na którym masz opublikowaną aplikację:

 1. Zanim poprosisz o usunięcie konta, zaloguj się na nie i zrób kopie zapasowe danych lub je pobierz. Jeśli usuniesz konto Konsoli Play, stracisz do niego dostęp.
 2. Skontaktuj się z naszym zespołem pomocy, aby przenieść aplikacje na inne konto.
 3. Zaakceptuj potwierdzenie przeniesienia aplikacji, żeby zamknąć istniejące konto.

Uwaga:

 • Jeśli na nowym koncie chcesz używać tej samej nazwy dewelopera, musisz zmienić ją na istniejącym koncie. Nazwy deweloperów nie mogą się powtarzać.
 • Usuwając konto Google, nie usuniesz automatycznie konta dewelopera.

Najczęstsze pytania

Nie możesz zmienić adresu e-mail ani kraju właściciela konta. Możesz jednak używać innego adresu e-mail (nazwy użytkownika) do identyfikowania konta Google. Możesz także utworzyć nowe konto, używając innego adresu e-mail lub kraju, a następnie przenieść na nie swoje aplikacje.

Konta z opublikowanymi lub nieopublikowanymi aplikacjami

Aby przenieść aplikacje na nowe konto, przeczytaj wskazówki dotyczące przenoszenia aplikacji, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami i prześlij swoją prośbę.

Konta bez aplikacji

Jeśli na dotychczasowym koncie Konsoli Play nie masz opublikowanych żadnych aplikacji, możesz utworzyć nowe konto i zrezygnować ze starego.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne