Thay đổi liên quan đến các yêu cầu về thanh toán trên Google Play áp dụng cho nhà phát triển phục vụ người dùng ở Ấn Độ

Kể từ ngày 13 tháng 3 năm 2024, nhà phát triển cung cấp hệ thống thanh toán thay thế cho người dùng ở Ấn Độ bắt buộc phải sử dụng API Hệ thống thanh toán thay thế. Để bắt đầu, hãy xem thông tin dưới đây và truy cập hướng dẫn tích hợp API hệ thống thanh toán thay thế.

Để đáp ứng những thay đổi gần đây trong quy định ở Ấn Độ, chúng tôi hiện cho phép tất cả nhà phát triển cung cấp một hệ thống thanh toán thay thế ngoài hệ thống thanh toán của Google Play cho người dùng sử dụng điện thoại di động và máy tính bảng ở Ấn Độ. Trong trường hợp người dùng thanh toán qua một hệ thống thanh toán thay thế, phí dịch vụ của Google Play sẽ giảm 4%. Hãy đọc bài đăng này trên blogChính sách thanh toán mới cập nhật để biết thêm thông tin.

Nếu không định cung cấp một hệ thống thanh toán thay thế trong khi ứng dụng của bạn đã sử dụng hệ thống thanh toán của Google Play, thì bạn không cần làm gì cả.

Tích hợp hệ thống thanh toán thay thế

Để người dùng luôn có được trải nghiệm an toàn và nhất quán, nhà phát triển sẽ phải đáp ứng một số yêu cầu. Giờ đây, nhà phát triển có thể tích hợp các API hệ thống thanh toán thay thế để đơn giản hoá việc triển khai các yêu cầu và báo cáo về trải nghiệm người dùng. Tìm hiểu thêm về những lợi ích của các API này tại đây.

Nhà phát triển chưa sẵn sàng tích hợp các API hệ thống thanh toán thay thế có thể tự triển khai màn hình lựa chọn của người dùng và báo cáo giao dịch theo cách thủ công cho đến ngày 13 tháng 3 năm 2024.

Tích hợp với API hệ thống thanh toán thay thế

Nếu muốn cho phép người dùng ở Ấn Độ lựa chọn một hệ thống thanh toán thay thế (ngoài hệ thống thanh toán của Google Play) và sử dụng API hệ thống thanh toán thay thế kể từ ngày bạn bắt đầu cung cấp, thì bạn phải hoàn tất những bước sau:

 1. Hoàn tất biểu mẫu khai báo phương thức thanh toán, chấp nhận Điều khoản dịch vụ, và hoàn thành mọi bước thiết lập ban đầu cần thiết để đăng ký tham gia chương trình thông qua nhóm hỗ trợ của Google (ví dụ: thiết lập hồ sơ thanh toán theo yêu cầu).
 2. Tuân thủ các yêu cầu về độ tin cậy và sự an toàn bằng cách chứng nhận tình trạng tuân thủ PCI DSS, đồng thời, cung cấp cho người dùng một phương thức báo cáo giao dịch gian lận.
 3. Hoàn tất việc tích hợp các API hệ thống thanh toán thay thế theo mô tả trong Hướng dẫn tích hợp API.
 4. Quản lý chế độ cài đặt hệ thống thanh toán thay thế trên Play Console để chọn sử dụng/không sử dụng cho từng ứng dụng cũng như tải biểu trưng của phương thức thanh toán và URL quản lý gói thuê bao lên hệ thống.
 5. Báo cáo cho Google Play tất cả giao dịch được uỷ quyền của người dùng ở Ấn Độ trong vòng 24 giờ qua API hệ thống thanh toán thay thế.
 6. Đối với mọi gói thuê bao đang hoạt động bắt đầu từ khi bạn cung cấp hệ thống thanh toán thay thế nhưng chưa có tính năng báo cáo tự động, bạn sẽ phải di chuyển các gói thuê bao đó thông qua ExternalTransactions API trước khi báo cáo các giao dịch định kỳ thông qua API. Quy trình di chuyển này chỉ được thực hiện một lần trước ngày 13 tháng 3 năm 2024 (thời hạn di chuyển sang dùng API hệ thống thanh toán thay thế). Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Câu hỏi thường gặp của chúng tôi.
 7. Thanh toán cho Google Play phí dịch vụ đã điều chỉnh đối với các giao dịch được lập hoá đơn bằng một hệ thống thanh toán khác hệ thống thanh toán của Google Play.

Nếu đã tham gia chương trình và đang di chuyển sang API hệ thống thanh toán thay thế, thì bạn có thể bỏ qua bước 1 ở trên. Sau khi hoàn tất các bước nêu trên và bắt đầu báo cáo các giao dịch bằng API, bạn sẽ không cần gửi giao dịch theo cách thủ công nữa.

Tích hợp thủ công

Nếu muốn cung cấp cho người dùng ở Ấn Độ lựa chọn hệ thống thanh toán thay thế ngoài hệ thống của Google Play nhưng chưa sẵn sàng tích hợp với các API hệ thống thanh toán thay thế, bạn phải hoàn tất những bước sau đây để đăng ký theo cách thủ công:

 1. Hoàn tất biểu mẫu khai báo phương thức thanh toán, chấp nhận Điều khoản dịch vụ, và hoàn thành mọi bước thiết lập ban đầu cần thiết để đăng ký tham gia chương trình thông qua nhóm hỗ trợ của Google (ví dụ: thiết lập hồ sơ thanh toán theo yêu cầu).
 2. Chỉ định những ứng dụng mà bạn sẽ cung cấp phương thức thanh toán do người dùng chọn bằng cách điền vào biểu mẫu đăng ký mà chúng tôi sẽ gửi cho bạn qua email sau khi bạn hoàn tất biểu mẫu khai báo.
 3. Tuân thủ các yêu cầu về độ tin cậy và sự an toàn bằng cách chứng nhận tình trạng tuân thủ PCI DSS, đồng thời cung cấp cho người dùng biện pháp để báo cáo giao dịch gian lận.
 4. Tuân thủ các yêu cầu tạm thời của chúng tôi đối với trải nghiệm người dùng để đảm bảo bạn trình bày các lựa chọn về hệ thống thanh toán một cách nhất quán sao cho người dùng nắm rõ được các lựa chọn mà họ đưa ra.
 5. Tính và báo cáo cho Google Play số tiền của tất cả giao dịch đã thanh toán qua hệ thống thanh toán thay thế để phục vụ việc lập hoá đơn. Chúng tôi sẽ đưa ra hướng dẫn báo cáo hằng tháng cho những nhà phát triển đã hoàn tất cả biểu mẫu khai báo và quy trình tham gia chương trình.
 6. Thanh toán phí dịch vụ đã điều chỉnh cho Google Play đối với các giao dịch thực hiện qua hệ thống thanh toán thay thế ngoài hệ thống thanh toán của Google Play.
 7. Trước thời hạn di chuyển, hãy tích hợp với các API hệ thống thanh toán thay thế, di chuyển mọi gói thuê bao đang hoạt động bắt đầu từ khi bạn cung cấp hệ thống thanh toán thay thế nhưng chưa có tính năng báo cáo tự động, đồng thời cập nhật chế độ cài đặt cho hệ thống thanh toán thay thế trong Play Console. Sau khi di chuyển các gói thuê bao đang hoạt động và bắt đầu báo cáo giao dịch bằng các API này, bạn sẽ không cần gửi giao dịch theo cách thủ công nữa. Quy trình di chuyển này chỉ được thực hiện một lần trước ngày 13 tháng 3 năm 2024 (thời hạn di chuyển sang dùng API hệ thống thanh toán thay thế). Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Câu hỏi thường gặp của chúng tôi.

Các bước tiếp theo

Sau khi hoàn tất biểu mẫu khai báo về hệ thống thanh toán thay thế, vui lòng tham khảo hướng dẫn mà chúng tôi sẽ gửi cho bạn qua email. Hướng dẫn đó trình bày những thông tin bạn bắt buộc phải báo cáo cho Google cũng như những khoản thanh toán mà bạn phải chi trả như các khoản thuế và phí dịch vụ.

Nếu còn thắc mắc thì bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi tại đây.

Mở biểu mẫu khai báo

Câu hỏi thường gặp

Vì sao tôi vẫn phải cung cấp hệ thống thanh toán của Google Play khi đã có hệ thống thanh toán của nhà phát triển?

Google Play cho rằng người dùng nên có quyền lựa chọn sử dụng hệ thống thanh toán của Play khi họ mua hàng hoá kỹ thuật số trong các ứng dụng được cài đặt qua Google Play. Chúng tôi xây dựng hệ thống thanh toán của Google Play theo các tiêu chuẩn cao nhất về quyền riêng tư và sự an toàn để người dùng có thể yên tâm khi mua hàng trong ứng dụng. Cũng có thể hệ thống thanh toán thay thế không cung cấp được những biện pháp bảo vệ hoặc lựa chọn thanh toán và tính năng giống như hệ thống thanh toán của Google Play – chẳng hạn như chế độ kiểm soát của cha mẹ, phương thức thanh toán cho gia đình, tính năng quản lý gói thuê bao, thẻ Google Play và Điểm Play.

Tại sao Google Play vẫn yêu cầu trả phí dịch vụ?

Phí dịch vụ của Google Play không chỉ là phí xử lý thanh toán. Phí dịch vụ thể hiện giá trị mà Android và Google Play đem lại cũng như toàn bộ dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho nhà phát triển, chẳng hạn như tính năng phân phối và khám phá ứng dụng, nền tảng thương mại, công cụ cho nhà phát triển, số liệu phân tích, nội dung đào tạo, v.v. Hãy xem bài viết này để biết thêm thông tin về phí dịch vụ.

Tôi có thể cho người dùng ở Ấn Độ sử dụng hệ thống thanh toán thay thế đối với loại sản phẩm nào?

Người dùng sử dụng thiết bị di động và máy tính bảng có thể dùng hệ thống thanh toán thay thế để mua gói thuê bao và sản phẩm trong ứng dụng. Vui lòng tham khảo Chính sách thanh toán để biết thêm thông tin.

Phí dịch vụ là bao nhiêu đối với giao dịch kỹ thuật số sử dụng hệ thống thanh toán thay thế?

Nhà phát triển phải trả cho Google mức phí dịch vụ hiện hành. Khi người tiêu dùng chọn sử dụng hệ thống thanh toán thay thế, phí dịch vụ tiêu chuẩn mà nhà phát triển phải trả sẽ giảm 4%. Đối với người dùng chọn sử dụng hệ thống thanh toán của Google Play, phí dịch vụ sẽ vẫn giữ nguyên như hiện tại. Phí dịch vụ sẽ giữ nguyên đối với những nhà phát triển tiếp tục chỉ sử dụng hệ thống thanh toán của Google Play, theo đó 99% nhà phát triển đủ điều kiện hưởng mức phí dịch vụ 15% hoặc thấp hơn.

Làm thế nào để gửi thông tin về các giao dịch được thực hiện qua hệ thống thanh toán thay thế?

Kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2023, giao dịch thực hiện qua hệ thống thanh toán thay thế có thể được báo cáo bằng API hệ thống thanh toán thay thế và phải được báo cáo trong vòng 24 giờ kể từ khi được uỷ quyền. Những API này làm đơn giản hoá việc báo cáo cho nhà phát triển, đồng thời giúp các giao dịch thông qua hệ thống thanh toán thay thế được phản ánh trong Bảng xếp hạng của Google Play.

Cho đến ngày 13 tháng 3 năm 2024, bạn có thể tiếp tục tự báo cáo theo cách thủ công đối với các giao dịch đó nếu chưa tích hợp với API hệ thống thanh toán thay thế. Nếu báo cáo theo cách thủ công, bạn bắt buộc phải tự báo cáo số tiền giao dịch đã thanh toán mỗi tháng một lần vào ngày làm việc thứ 5 của tháng. Ví dụ: các giao dịch thực hiện vào tháng 10 năm 2023 sẽ đến hạn báo cáo vào ngày 7 tháng 11 năm 2023. Sau khi bạn hoàn tất biểu mẫu khai báo, chúng tôi sẽ xem xét thông tin của bạn rồi gửi cho bạn hướng dẫn về cách báo cáo giao dịch đã được thanh toán cũng như những khoản thanh toán mà bạn phải trả cho phí dịch vụ và thuế hiện hành.

Phí dịch vụ được tính và lập hoá đơn như thế nào đối với giao dịch thực hiện qua hệ thống thanh toán thay thế?

Phí dịch vụ được tính dựa trên những giao dịch mà người dùng sử dụng thiết bị di động và máy tính bảng ở Ấn Độ đã thanh toán. Bạn sẽ nhận được một hoá đơn có ngày đến hạn và hướng dẫn thanh toán.

Mức giá mà tôi đưa ra trên hệ thống thanh toán thay thế có bắt buộc phải giống với mức giá trên hệ thống thanh toán của Google Play không?

Không, nếu muốn thì nhà phát triển có thể đưa ra mức giá riêng cho từng hệ thống thanh toán.

Nếu tôi dự định hoặc đã cung cấp phương thức thanh toán do người dùng chọn, thì khi nào tôi phải đáp ứng các yêu cầu về trải nghiệm người dùng nêu trên trang này?

Nếu bạn cung cấp phương thức thanh toán do người dùng chọn có tích hợp API hệ thống thanh toán thay thế, thì bạn có thể đáp ứng các yêu cầu về trải nghiệm người dùng bằng cách tích hợp và sử dụng API phía máy khách. Kể từ ngày 14 tháng 3 năm 2023, tất cả nhà phát triển tham gia đều phải tích hợp với các API hệ thống thanh toán thay thế để hiện màn hình lựa chọn của người dùng và báo cáo về giao dịch.

Nhà phát triển có thể quảng bá hệ thống thanh toán thay thế trong ứng dụng của họ không?

Có, những nhà phát triển sử dụng hệ thống thanh toán thay thế có thể quảng bá hệ thống đó trong ứng dụng của họ. Tuy nhiên, họ cũng phải tuân theo các nguyên tắc của chúng tôi về trải nghiệm người dùng hoặc cung cấp hệ thống thanh toán thay thế bằng API hệ thống thanh toán thay thế để đảm bảo người dùng hiểu được lựa chọn mà họ đưa ra cũng như có được trải nghiệm nhất quán.

Chương trình này có cho phép người dùng sử dụng đường liên kết để mua nội dung kỹ thuật số không?

Có, chương trình này cho phép nhà phát triển dùng phương thức thanh toán dựa trên nền tảng web làm phương thức thanh toán thay thế trong chế độ xem web được nhúng trong ứng dụng. Giống như những phương thức thanh toán thay thế khác, phương thức này sẽ phải tuân theo các yêu cầu của chương trình (nêu trên trang này), bao gồm cả mọi yêu cầu về việc đảm bảo độ tin cậy và sự an toàn dành cho người dùng cũng như phí dịch vụ.

Tôi đã đăng ký cho ứng dụng của mình tham gia chương trình thí điểm về phương thức thanh toán do người dùng chọn đối với người dùng tại Ấn Độ. Tôi có cần đăng ký lại để tham gia chương trình hệ thống thanh toán thay thế tại Ấn Độ không?

Nếu ứng dụng của bạn đã đăng ký tham gia chương trình thí điểm về phương thức thanh toán do người dùng chọn đối với người dùng tại Ấn Độ trước ngày 22 tháng 2 năm 2023, thì bạn không cần đăng ký lại để tham gia chương trình hệ thống thanh toán thay thế tại Ấn Độ. Tuy nhiên, bạn vẫn bắt buộc phải gửi biểu mẫu đăng ký cho gói ứng dụng mới cập nhật nếu thay đổi phương thức thanh toán thay thế ở một quốc gia cho một gói ứng dụng cụ thể.

Tôi đã gửi biểu mẫu đăng ký gói ứng dụng để xác định những quốc gia nơi tôi sẽ sử dụng phương thức thanh toán do người dùng chọn cho ứng dụng của mình. Làm thế nào để thông báo cho Google về thay đổi nào đó đối với lựa chọn đăng ký gói ứng dụng của tôi?

Nếu đang cung cấp một hệ thống thanh toán thay thế chưa có tính năng báo cáo tự động, thì bạn bắt buộc phải gửi biểu mẫu đăng ký cho gói ứng dụng mới cập nhật nếu thay đổi hệ thống thanh toán thay thế đối với một gói ứng dụng cụ thể tại một thị trường. Xin lưu ý rằng mọi nội dung cập nhật sẽ chỉ có hiệu lực từ ngày đầu tiên của tháng kế tiếp theo Múi giờ phối hợp quốc tế (UTC), bao gồm cả các thay đổi đối với phí dịch vụ hiện hành.

Nếu đang cung cấp hệ thống thanh toán thay thế bằng API hệ thống thanh toán thay thế, thì bạn có thể thay đổi hệ thống thanh toán thay thế đối với một gói ứng dụng cụ thể tại một thị trường thông qua phần Cài đặt hệ thống thanh toán thay thế trên Play Console. Mọi nội dung cập nhật sẽ có hiệu lực ngay lập tức, kể cả những thay đổi về mức phí dịch vụ hiện hành.

API hệ thống thanh toán thay thế mang lại lợi ích gì? Tôi có thể tích hợp với các API hệ thống thanh toán thay thế để hiển thị màn hình lựa chọn của người dùng trước khi sử dụng các API đó để báo cáo giao dịch được không?

Để đơn giản hoá trải nghiệm của nhà phát triển, các API hệ thống thanh toán thay thế được thiết kế để tích hợp và sử dụng cùng nhau. Các API hệ thống thanh toán thay thế mang lại những lợi ích sau:

 • Màn hình hệ thống thanh toán thay thế do Google Play hiển thị, tức là bạn không phải tự tạo và duy trì màn hình thông tin.
 • Tính năng báo cáo giao dịch được đơn giản hoá, giúp loại bỏ các thao tác thủ công và giảm thiểu lỗi tổng hợp/điều chỉnh.
 • Các giao dịch thực hiện qua hệ thống thanh toán thay thế được báo cáo qua API sẽ được phản ánh trong Bảng xếp hạng của Google Play.

Ngoài ra, chúng tôi cũng đã cải tiến những điểm sau đây để giúp bạn sử dụng hệ thống thanh toán thay thế dễ dàng hơn:

 • Tự quản lý các chế độ cài đặt hệ thống thanh toán thay thế thông qua Play Console. Ví dụ: bật hoặc tắt phương thức thanh toán do người dùng chọn đối với từng ứng dụng đủ điều kiện tại từng thị trường đủ điều kiện, quản lý biểu trưng của phương thức thanh toán, cũng như URL quản lý gói thuê bao.
 • Các giao dịch qua hệ thống thanh toán thay thế sẽ được API tổng hợp thành báo cáo mà bạn có thể xuất được. Báo cáo này chứa thêm nhiều thông tin như tỷ giá hối đoái được sử dụng, mã nhận dạng gói ứng dụng liên kết, cũng như mức phí dịch vụ.
Tôi có thể tìm hiểu thêm về cách tích hợp với các API hệ thống thanh toán thay thế ở đâu?

Bạn có thể dễ dàng mở rộng quy trình tích hợp hiện tại với hệ thống thanh toán của Google Play để tận dụng các API hệ thống thanh toán thay thế. Các API hệ thống thanh toán thay thế được xây dựng dựa trên những mẫu và nguyên tắc thiết kế giống như Thư viện Play Billing và các API dành cho Nhà phát triển Play. Tức là API này tương thích với các thiết kế hiện có của bạn và nhìn chung là quen thuộc với đội ngũ của bạn.

Trong hướng dẫn tích hợp, chúng tôi đưa ra các nguyên tắc và tài nguyên chi tiết về cách bắt đầu và xử lý các trường hợp sử dụng hệ thống thanh toán thay thế (bao gồm cả giao dịch một lần và định kỳ), đồng thời có các đoạn mã mẫu giúp bạn dễ dàng triển khai. Chúng tôi hoan nghênh ý kiến phản hồi thiết thực của nhà phát triển về các API này cũng như mọi tài nguyên khác. Nếu bạn có thắc mắc hoặc ý kiến phản hồi về các API hệ thống thanh toán thay thế, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

Tôi đang tham gia áp dụng chương trình phương thức thanh toán do người dùng chọn. Tôi cần làm gì để chuyển sang sử dụng API hệ thống thanh toán thay thế?

Trước thời hạn di chuyển (ngày 13 tháng 3 năm 2024), hãy hoàn tất các bước nêu trong bài viết Tích hợp với API Hệ thống thanh toán thay thế. Sau khi di chuyển tất cả gói thuê bao đang hoạt động ra khỏi quy trình báo cáo theo cách thủ công và bắt đầu báo cáo giao dịch bằng API, bạn sẽ không cần gửi giao dịch theo cách thủ công nữa.

Làm thế nào để báo cáo giao dịch định kỳ thông qua API hệ thống thanh toán thay thế đối với những gói thuê bao bắt đầu hoạt động từ khi hệ thống thanh toán thay thế chưa có tính năng báo cáo tự động?

Đối với mọi gói thuê bao đang hoạt động bắt đầu từ khi bạn cung cấp hệ thống thanh toán thay thế nhưng chưa có tính năng báo cáo tự động, bạn sẽ phải di chuyển các gói thuê bao đó thông qua ExternalTransactions API trước khi báo cáo các giao dịch định kỳ thông qua API. Quy trình di chuyển này chỉ được thực hiện một lần và bạn phải di chuyển trước ngày 13 tháng 3 năm 2024 (thời hạn di chuyển sang API hệ thống thanh toán thay thế). Sau khi di chuyển, bạn chỉ cần báo cáo các giao dịch định kỳ thông qua API và không cần phải báo cáo thông qua chế độ báo cáo thủ công nữa.

Nếu chưa di chuyển gói thuê bao đang hoạt động, bạn vẫn phải tiếp tục báo cáo giao dịch định kỳ đó theo hướng dẫn hiện tại về cách báo cáo thủ công.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính