Ändringar av Google Plays faktureringskrav för utvecklare med användare i Sydkorea

Till följd av en ny lagändring erbjuder vi nu alla utvecklare möjligheten att använda ett alternativt faktureringssystem för köp i appar tillsammans med Google Plays befintliga system för användare med mobila enheter i Sydkorea. När användaren betalar via det alternativa faktureringssystemet sänks Google Plays serviceavgift med 4 %. Mer information finns i det här blogginlägget och den uppdaterade betalningspolicyn.

Om du inte vill använda det alternativa betalningssystemet för köp i appen behöver du inte vidta några åtgärder.

Integrera ett faktureringssystem för köp i appar

Utvecklarna måste uppfylla flera krav så att användarupplevelsen förblir säker och konsekvent. Utvecklare som vill lägga till det alternativa faktureringssystemet på kort sikt måste följa ett antal provisoriska steg medan vi utvecklar API:er för att göra integrationen smidigare. Dessa kommer 2023.

Om du vill att användare i Sydkorea ska kunna välja ett annat betalningssystem för köp i appar utöver Google Plays system måste du följa dessa provisoriska steg:

  1. Meddela Google genom att fylla i deklarationsformuläret om ytterligare faktureringssystem för köp i appar.
  2. Följ kraven för tillförlitlighet och säkerhet genom att bekräfta att du efterlever PCI DSS och tillhandahåller ett sätt för användarna att rapportera bedrägliga transaktioner på.
  3. Följ våra tillfälliga krav för användarupplevelsen för att säkerställa att valet mellan faktureringssystem visas på ett konsekvent sätt och att användarna förstår vad de väljer.
  4. Rapportera beloppet för alla betalda transaktioner från användare i Sydkorea till Google Play varje månad tills våra API:er blir tillgängliga. Vi skickar anvisningar via e-post när du har meddelat oss om att du vill delta. 
  5. Betala en justerad serviceavgift till Google Play för fakturerade transaktioner via ett alternativt faktureringssystem för köp i appar utanför Google Plays faktureringssystem.

När du har fyllt i deklarationsformuläret om ytterligare faktureringssystem för köp i appar läser du anvisningarna som skickas till dig via e-post. Här finns information om vilka uppgifter du måste rapportera till Google och vilka betalningar du måste överföra för serviceavgifter och skatter. 

Utvecklare kan även vänta till 2023 då de kan implementera våra API:er som underlättar implementering, fakturering, rapportering och att upprätthålla användarnas val av skärmar. Utvecklare som implementerar innan API:erna blir tillgängliga måste övergå till våra automatiska API:er när de blir tillgängliga under 2023.

Om du har fler frågor kan du kontakta vårt supportteam här.

Öppna deklarationsformuläret

Vanliga frågor

Varför kräver ni att utvecklarna fortsätter att använda Google Plays faktureringssystem tillsammans med det alternativa systemet?

Konsumenterna i Sydkorea värdesätter säkerheten och funktionerna i Google Plays ekosystem för betalningar och vi anser att det är viktigt att de kan fortsätta att använda Google Plays faktureringssystem om de vill.

Alternativa betalningssystem kanske inte har samma säkerhet, funktioner eller betalningsfunktioner som Google Plays faktureringssystem, till exempel föräldrakontroller, familjens betalningsmetod, prenumerationshantering, presentkort till Google Play och Play Points.

Bara i år har över 1,5 miljoner användare i Sydkorea använt presentkort till Google Play. Dessutom har över 12 miljoner användare i Sydkorea registrerat sig för Play Points och tillsammans samlat ihop över 20 miljarder poäng i sina konton som inte går att använda i alternativa betalningssystem.

Varför tar ni fortfarande ut en serviceavgift?
Google Plays serviceavgift är inte bara en avgift för betalningshantering. Den motsvarar det värde som Android och Play ger och går till fortsatta investeringar i Android och Google Play, så att vi kan tillhandahålla funktioner som användarna räknar med. Serviceavgifterna för distribution av appar via Android och Google Play fortsätter att baseras på digital försäljning på plattformen, men vi är medvetna om att utvecklarnas faktureringssystem leder till ökade kostnader. Därför sänker vi serviceavgiften för utvecklarna med 4 % när användarna väljer alternativ fakturering.
För vilka typer av produkter kan jag erbjuda sydkoreanska användare att välja ett alternativt faktureringssystem för köp i appar?

Alternativa faktureringssystem för köp i appar kan användas för köp i appar och prenumerationer som säljs till användare med mobila enheter. Mer information finns i den uppdaterade betalningspolicyn.

Vad blir serviceavgiften för digitala transaktioner via alternativa faktureringssystem för köp i appar?

För användare som har valt ett alternativt faktureringssystem för köp i appar blir serviceavgiften 4 % lägre än den nuvarande serviceavgiften. För användare som har valt Google Plays faktureringssystem blir serviceavgiften oförändrad. Serviceavgiften för utvecklare som fortsätter att använda endast Google Plays faktureringssystem förblir densamma. 99 % av utvecklarna uppfyller kraven för en serviceavgift på högst 15 %.

Hur rapporterar jag transaktioner som gjorts via ett alternativt faktureringssystem för köp i appar?

När du har fyllt i deklarationsformuläret om ytterligare faktureringssystem för köp i appar granskar vi dina uppgifter och skickar detaljerade anvisningar om hur du rapporterar beloppet för betalda transaktioner.

Hur beräknas och faktureras serviceavgiften för transaktioner som görs via ett alternativt faktureringssystem för köp i appar?

Serviceavgiften beräknas utifrån betalda transaktioner från användare med mobila enheter i Sydkorea. Du får en faktura med förfallodatum och betalningsanvisningar.

När ska transaktioner som gjorts via ett alternativt faktureringssystem för köp i appar rapporteras?

Just nu måste utvecklare rapportera beloppet för betalda transaktioner manuellt en gång i månaden före den femte arbetsdagen i månaden. Till exempel måste transaktionerna som görs i december 2021 rapporteras senast den 7 januari 2022. Under 2023 blir API:er som gör det smidigare att hantera och rapportera transaktioner via alternativa faktureringssystem tillgängliga.

Måste jag visa samma priser i alternativa faktureringssystem för köp i appar som i Google Plays faktureringssystem?

 Nej, utvecklarna kan visa olika priser i de olika faktureringssystemen om de vill.

När måste jag uppfylla kraven som beskrivs på den här sidan om jag planerar att erbjuda ett alternativt faktureringssystem för köp i appar?

Denna uppdaterade betalningspolicy träder i kraft den 18 december 2021. Om du vill erbjuda ett alternativt faktureringssystem för köp i appar för användare i Sydkorea tidigast den 18 december 2021 måste du alltså följa alla krav i betalningspolicyn från och med datumet du väljer att erbjuda detta. Men för att ge utvecklarna tillräckligt med tid för att uppfylla de tillfälliga riktlinjerna för användarupplevelser får de tills den 18 januari 2022 på sig att säkerställa att användargränssnittet för det alternativa faktureringssystemet uppfyller kraven som beskrivs här

Kan utvecklare marknadsföra ett alternativt faktureringssystem i sina appar?

Ja. Utvecklare som använder ett alternativt faktureringssystem kan marknadsföra detta i sina appar, men de måste också följa riktlinjerna för användarupplevelser så att det blir tydligt för användare vad alternativet innebär och användarupplevelsen blir konsekvent.

Tillåter Google Play länkar som leder till andra webbplatser för köp av digitalt innehåll i Sydkorea?

Ja. Google Play tillåter att utvecklarna länkar till någon annanstans i sina appar för att göra webbaserade betalningar möjliga för telefon- och surfplatteanvändare i Sydkorea. Precis som med andra alternativa betalningsmetoder omfattas dessa av kraven för integrering som ett alternativt faktureringssystem för köp i appar på den här sidan.

Observera att betalningar via länkar utanför Google Play bara är webbaserade betalningar som hanteras i ett webbgränssnitt. Vi kräver att det länkade alternativet visas i utvecklarens app i en inbäddad WebView för en säkrare, tydligare och konsekvent användarupplevelse.

Vi kräver även att utvecklarna följer våra krav för tillförlitlighet och säkerhet samt användarupplevelser. Dessa förklaras mer ingående i våra riktlinjer för användarupplevelser. Som vi redan har meddelat minskas serviceavgiften för utvecklarna med 4 % för transaktioner som användare i Sydkorea väljer att betala via dessa alternativa länkar.

Läs vår artikel i hjälpcentret om du vill veta mer om hur du informerar användarna i Sydkorea om alternativa betalningssätt.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
false
true
true
92637
false