En forklaring av Google Play-tjenestegebyret

Utviklere må betale et Google Play-tjenestegebyr basert på en prosentandel av kjøpsprisen eller digitale kjøp i appen sin. 

Utviklere får betydelig verdi fra Android og Google Play, og tjenestegebyret vårt gjenspeiler denne verdien. Tjenestegebyret er også måten vi tjener penger på som bedrift, og vi bruker det for å støtte oppunder investeringen vår i Android og Google Play, slik at vi for eksempel kan distribuere Android kostnadsfritt, levere verktøy og tjenester som gjør det enklere for utviklere å bygge opp bedrifter som oppnår gode resultater, og holde plattformene trygge for flere milliarder brukere over hele verden.

Vanlige spørsmål

Hvorfor krever Google Play et tjenestegebyr?

Gjennom tjenestegebyret støtter vi de pågående investeringene våre i Android og Google Play, gebyret gjenspeiler verdien som leveres av Android og Google Play, og det er slik vi tjener penger som bedrift. Det koster penger å utvikle, lansere og markedsføre apper samt å utvikle, lansere og markedsføre et operativsystem og en appbutikk. Dette er en vanlig forretningsmodell for app- og spillbutikker som drives av Microsoft, Apple, Steam, Nintendo, Amazon med flere.

Hvor mye er tjenestegebyret på?

Det finnes ikke ett enkelt tjenestegebyr, siden utviklere opererer i forskjellige situasjoner som krever ulike støttenivåer for å kunne skape bærekraftige bedrifter. For 99 % av utviklere som må betale et tjenestegebyr, er gebyret på 15 % eller mindre. Finn ut mer om tjenestegebyrene våre i denne brukerstøtteartikkelen.

Hvem må betale tjenestegebyret?

Bare de utviklerne (3 %) som tar betalt for appene sine eller tilbyr digitale varer, er underlagt et tjenestegebyr. Det betyr at 97 % av utviklerne kan distribuere appene sine og bruke alle utviklerverktøyene og -tjenestene våre kostnadsfritt.

Hva dekker tjenestegebyret?

Tjenestegebyret støtter investeringene våre på Android og Google Play, gjenspeiler verdien som leveres av Android og Google Play, gir oss muligheten til å levere rimelige og innovative opplevelser, hjelper utviklere med å nå ut til brukere og bygge opp bærekraftige bedrifter, samt holder plattformen trygg og sikker.

Her er noen av de viktigste investeringsområdene:

  • Android og Google Play-butikken: Med det kostnadsfrie Android-operativsystemet kan maskinvareprodusenter bygge en rekke ulike enheter til forskjellige prispunkter, noe som gir brukerne enestående valgmuligheter. Og i Google Play-butikken, som er tilgjengelig i over 190 land, finner du verdens største utvalg av apper og spill, med personlig tilpassede anbefalinger og lett tilgjengelige apper av høy kvalitet.
  • Nye Android-plattformer: Vi utvikler plattformer for nye formfaktorer, for eksempel Auto og TV, slik at utviklere kan nå ut til flere brukere på nye måter.
  • Sikkerhet: Forbrukere stoler på Android og Google Play på grunn av sikkerheten, gjennomgangen av apper for å sikre at de overholder retningslinjene for sikkerhet og personvern, og automatisert sikkerhet med Google Play Protect som skanner over 100 milliarder apper per dag.
  • Appdistribusjon: Utviklere kan nå ut til over 3 milliarder Android-brukere umiddelbart, optimalisere levering etter enhet og funksjonalitet samt tilby pågående oppdateringer.
  • Utviklerverktøy: Med disse verktøyene kan utviklere kjøre eksperimenter og betatester, optimalisere butikkoppføringer, analysere resultater med mer.
  • Faktureringssystem: Brukere kan gjennomføre trygge og pålitelige betalinger, og utviklere kan enkelt gjennomføre transaksjoner med 700 millioner brukere via Google Play-gavekort og lokalt relevante betalingsmåter.
Hvilken verdi får utviklere fra Google Play?

Å hjelpe utviklere med nyskaping og vekst er et av hovedformålene våre, og vi investerer hele tiden i plattformen, verktøyene og tjenestene vi tilbyr. Vi gjør det enkelt for utviklere å distribuere appene sine til milliarder av Android-brukere og tjene penger på brukere over hele verden, via den lokale betalingsmåten de foretrekker.

I tillegg tilbyr vi verktøy og tjenester for å hjelpe utviklere med å administrere apputgavene sine, gi dem muligheter for markedsføring og nytt engasjement i Play-butikken, tilby verktøy som kan kjøre eksperimenter og optimalisere ytelse, tilby dataanalyse, teknisk brukerstøtte, kostnadsfri opplæring i Play-akademiet med mer.

Vil du finne ut mer om noen av tjenestene som er tilgjengelig for utviklere?

Apputvikling

Android-verktøy

Vi tilbyr verktøy og ressurser, slik at utviklere raskere og enklere kan skape opplevelser folk liker, på alle Android-enheter. Et eksempel er Android Studio, det offisielle integrerte utviklingsmiljøet for Android-utvikling. Det inneholder alt du trenger for å bygge Android-apper, inkludert en SDK-indeks for populære avhengigheter, statistikk om appkvalitet fra Firebase Crashlytics og virtuelle enhetsemulatorer.
 

Google Play-akademiet 

Vi tilbyr kostnadsfri opplæring gjennom Google Play-akademiet til utviklere, forretningsfolk og markedsførere av Google Play-apper og -spill. Gjennom Play-akademiet får både nye og kommende appskapere flere muligheter, de kan dele kunnskap, og de kan finne anbefalte fremgangsmåter for å bygge opp en vellykket app- eller spillbedrift – og utviklere kan holde seg oppdatert om endringer i verktøyene våre. Utviklere lærer også om hvordan de designer apper, forbereder seg på lanseringer og gjør appene mer synlige for brukerne. Google Play-akademiet er også tilgjengelig for utviklere som vil utvide til nye markeder med Go Global-kursene våre: Japan, Latin-Amerika, Sørøst-Asia og Vest-Europa.
 

Apptesting

Vi gir utviklere muligheten til å betateste appene sine med et delsett av brukere. Utviklere kan samle inn private tilbakemeldinger eller svare apptestere direkte via Play-konsollen. Dette inkluderer å teste nye versjoner av apper før de lanseres. I tillegg kan utviklere gjøre testversjoner av appene sine tilgjengelige for brukere på Google Play, slik at de kan innhente tidlige tilbakemeldinger eller overvåke beregninger i appen før lanseringen.
 

Rapporter før lansering

Når utviklere har kjørt apptesting for en liten eller stor gruppe, kan utviklerne konfigurere og kjøre rapporter før lansering for å identifisere problemer med appen før lansering. Rapporten før lansering identifiserer potensielle problemer med apper som kan påvirke brukeropplevelsen, for eksempel stabiliteten, ytelsen og sikkerheten.
 

Optimalisering av appytelse 

Vi tilbyr et verktøy for ytelsesstatistikk som er laget for utviklere, slik at de kan måle og optimalisere ytelsen til apper og spill. På den måten kan de sikre video av høyere kvalitet med mindre forsinkelser. Med denne tjenesten kan utviklere analysere data på mange Android-enheter.

Sikkerhet

Personvern og brukersikkerhet 

Vi tilbyr et trygt og sikkert miljø for nedlasting av apper, noe som øker tilliten hos appbrukerne. Alle appene som distribueres via Google Play, inkludert Googles egne, er underlagt retningslinjene for Play. Retningslinjene for Google Play omfatter retningslinjer knyttet til bruk og håndtering av brukerdata. Vi publiserer informasjon for å hjelpe brukerne med å forstå hvilken informasjon som samles inn, hvorfor den samles inn, og hvordan brukerne kan oppdatere, administrere, eksportere eller slette informasjonen sin.
 

Appskanninger for å forhindre installeringer av skadelig programvare

Google Play Protect skanner Android-enheter for å advare brukerne om apper som inneholder kjent skadelig programvare, uavhengig av om de er lastet ned via Play, appbutikken til en tredjepart eller sideinnlasting.

Vi gir også utviklere et API for å hjelpe dem med å sørge for at tjenerne deres kommuniserer med en ekte versjon av utviklerens app på ekte Android-enheter. Dette bidrar til å beskytte utviklere mot svindel og sikkerhetstrusler via SafetyNet.
 

Appdistribusjon 

Global distribusjon 

Gjennom Google Play kan utviklere distribuere apper og appoppdateringer til mer enn 3 milliarder brukere på tusenvis av enheter fra hundrevis av produsenter i over 190 land, og de kan distribuere apper til bestemte land. Utviklere kan for eksempel opprette opptil 50 tilpassede butikkoppføringssider for å skreddersy eller tilpasse appoppføringen sin til bestemte land. Utviklere kan også gi apper et personlig preg ved å tilpasse butikkoppføringer og målrette mot bestemte målgrupper ved å endre utseendet på apper.

Utviklere kan trygt og effektivt distribuere oppdateringer til appene sine med nye funksjoner og ny funksjonalitet. Appoppdateringer gjør det enklere for utviklere å engasjere brukerne, og de støtter også økosystemsikkerheten når nye trusler dukker opp.
 

Appnedlastinger etter land

Utviklere kan få innsikt i hvilke land apper er installert i, og i tillegg kan de se statistikk for språkspesifikke nedlastinger. Utviklere i Play-konsollen kan gå gjennom rapporter om appinstalleringer, avinstalleringer, vurderinger, inntekt og krasj for å bidra til å spore appytelsen. 

Utviklere kan bruke Googles interaktive verktøy for undersøkelser («Think with Google») for å få

  • veiledning om forståelse av forbrukeratferd
  • markedsføringtips
  • utviklerverktøy for å øke antall brukere av appen ved å forstå den demografiske informasjonen til appbrukerne
  • utviklerstatistikk om interessene til brukere i bestemte regioner eller land – med mer
 

Oversettelsestjenester som hjelper til med å lokalisere internasjonale apper

Gjennom Googles oversettertjenester kan apper oversettes til opptil 48 språk. Vi gir også apputviklere anbefalinger om hvor de bør prioritere lokaliserte oversettelser. Vi har opprettet en side med tips om hvordan du kan lykkes i bestemte regioner (Asia og Stillehavet, Europa, Midtøsten og Afrika, Latin-Amerika og Nord-Amerika). I disse artiklene finner du en forklaring av hvordan du kan lokalisere apper, ved å publisere dem på et lokalt språk og kjøre høytidskampanjer.
 

Appvurderinger og -anmeldelser

Vi tilbyr verktøy utviklere kan bruke for å optimalisere appene sine ved hjelp av tilbakemeldinger fra brukere i form av vurderinger og anmeldelser. Vi gir for eksempel utviklere en oversikt over appens vurderinger, individuelle brukeranmeldelser og gruppert informasjon om appanmeldelsene. Vi hjelper også utviklere med å konfigurere automatiske brukerforespørsler som ber dem om å gi tilbakemeldinger i form av vurderinger og anmeldelser i appen. Vi tilbyr også verktøy som utviklere kan bruke til å teste denne funksjonen.

 

Analyse av brukerengasjement

I mars 2021 ble det i Google Play-konsollen lansert nye beregninger for evaluering av apper og spill. Så nå kan utviklere sammenligne trendene sine for engasjement og inntektsgenerering for apper og spill opp mot referansemålinger. Disse beregningene inkluderer statistikk over antallet brukere som åpner en app hver måned, og statistikk om antallet nye brukere hver måned. Dette kommer i tillegg til de andre dataene og rapportene som utviklere har tilgang til i Google Play-konsollen.
 

Appsynlighet 

Vi gir tips om hvordan du gjør apper synlige på Google Play, inkludert hvordan du lager en butikkoppføring, hvordan du får en app til å skille seg ut ved bruk av bilder, og hvordan du kan diversifisere målgruppen. Vi gir også informasjon om hvordan apper kan bli mer synlige, og hvordan de rangeres i søkeresultater.

Vi tilbyr enda mer hjelp med appsynlighet gjennom markedsføring av apper og å hjelpe brukerne med å finne apper og spill de liker, fra det enorme utvalget på Google Play. Vi vurderer flere faktorer når vi organiserer og rangerer apper og spill, inkludert brukerrelevans, brukeropplevelse og redaksjonell verdi.

Vi hjelper også brukerne ved å gi relevante appanbefalinger når de besøker Google Play. Dette bidrar til at utviklere kan nå ut til nye brukere.
 

Den kommersielle Play-plattformen

Verktøy for inntektsgenerering

Med faktureringssystemet for Google Play kan utviklere sømløst selge digitale produkter og digitalt innhold i appene sine, inkludert innhold i apper, for eksempel spillvaluta eller abonnementer. 
 

Tydelig og pålitelig prisinformasjon

Vi gir utviklere verktøyene de trenger for å konfigurere appriser, slik at utviklere enkelt kan angi globale eller landsspesifikke priser for apper og bruke prismaler for å forenkle prissettingen for apper i Play-konsollen.

Utviklere kan for eksempel angi apppriser, endre apppriser og opprette salg og kampanjer for apper. Utviklere kan også konfigurere abonnementer og endre prisen på varer i apper. Dette gir dem fleksibilitet til å skreddersy tilbudene sine og tilpasse seg endringer.

 

Administrering av Play-abonnementer

Vi lar brukerne enkelt si opp abonnementer, sette dem på pause eller endre dem på Google Play. Dette er en av tjenestene som er integrert i faktureringssystemet for Google Play.
 

Google Brukerstøtte for refusjoner av betalinger 

Utviklere kan enkelt administrere appbestillinger og raskt utstede refusjoner til brukere. Ved hjelp av nettstedet eller appen for Play-konsollen kan utviklere se appbestillinger, gi refusjoner og administrere oppsigelser av abonnementer for varer brukerne har kjøpt.
 

Administrasjon 

Oversikt over appoppdateringer

Via Google Play-konsollen kan utviklere se data basert på appversjonene etter distribusjonskanal. Utviklere kan også få en oversikt over oppdateringsloggen for appene sine. Utviklere kan bruke denne informasjonen til å forbedre apptilbudene sine kontinuerlig.
 

Tilpasset oversikt i Play-konsollen

Basert på tilbakemeldinger fra utviklere har vi opprettet en metode de kan bruke for å tilpasse visningen av de tilgjengelige beregningene i Play-konsollen, slik at de kan måle appytelse. Utviklere kan velge hvilke beregninger de vil feste. Dette er en rask og praktisk mekanisme som utviklere kan bruke for å spore og svare på beregningene de er interessert i.
 

Globalt konsekvent grensesnitt for utviklere

Google Play-konsollen har et globalt konsekvent grensesnitt utviklere kan bruke til å laste opp og administrere appene sine. Utviklere drar nytte av funksjoner som bidrar til å heve kvaliteten på apper, engasjere appmålgrupper, generere inntekt med mer.
 

Verktøy for sammenligning av grupper med lignende apper

Utviklere kan enkelt sammenligne appene sine med andre apper de velger selv. De kan angi tilpassede grupper med lignende apper ved å velge en bestemt appgruppe og sammenligne appene sine med appene i den spesifikke gruppen. Utviklere kan endre den tilpassede gruppen med lignende apper for å sammenligne Android-nøkkelstatistikk opptil tre ganger i måneden. Dette gir utviklerne et verdifullt verktøy som hjelper dem med å følge med på lignende apper og gjøre justeringer.

Vi gir også forslag til hvordan du kan bruke resultater fra appsammenligninger til å analysere appytelse.

Må alle utviklere betale et tjenestegebyr?

Vi har som mål å ha en forretningsmodell som gjør at vi kan fortsette å investere i Android og Play, men vi forstår at ikke alle utviklere er like, og at én løsning ikke passer for alle. For hoveddelen av inntektene fra Google Play er den forretningsmodellen tjenestegebyret vårt. Bare de utviklerne som tar betalt for appene sine eller tilbyr digitale varer eller tjenester, er underlagt et tjenestegebyr, og mer enn 99 % av disse utviklerne er kvalifisert for et tjenestegebyr på 15 % eller mindre. Et lite antall utviklere som investerer mer direkte i Android og Play, kan ha ulike tjenestegebyrer som en del av et bredere partnerskap, noe som inkluderer betydelige økonomiske investeringer og produktintegrasjoner for ulike formfaktorer. Disse viktige investeringspartnerskapene gjør oss i stand til å sikre flere Android- og Play-brukere ved å kontinuerlig forbedre opplevelsen for alle brukere og skape nye muligheter for alle utviklere.

Det finnes dessuten enkelte tilfeller der vi ikke krever noe tjenestegebyr for transaksjoner i apper eller krever bruk av faktureringssystemet i Google Play, for eksempel salg av fysiske varer, eller tjenester, peer-to-peer-betalinger, donasjoner med skattefritak eller gamblingtransaksjoner.

Hva er virkningen av nylig lovgivning i Sør-Korea?

Som følge av lovgivningen gir vi alle utviklere muligheten til å tilby et alternativt faktureringssystem, i tillegg til faktureringssystemet for Google Play, til brukere i Sør-Korea som kjøper innhold i Play-distribuerte apper på mobiltelefoner og nettbrett.

Utviklere pålegges fortsatt et tjenestegebyr for transaksjoner som bruker et alternativt faktureringssystem, men tjenestegebyret reduseres med 4 %. Hvis tjenestegebyret for eksempel er 15 % for transaksjoner via faktureringssystemet for Google Play, er det 11 % for transaksjoner som gjøres via et alternativt faktureringssystem. I denne brukerstøtteartikkelen kan du finne ut mer om hvordan du tilbyr et alternativt faktureringssystem til brukere i Sør-Korea.

Hva er virkningen av bestemmelsen fra konkurransetilsynet i India?

Som følge av bestemmelsen fra konkurransetilsynet i India gir vi fra og med februar alle utviklere muligheten til å tilby et alternativt faktureringssystem, i tillegg til faktureringssystemet for Google Play, til brukere i India som kjøper innhold i Play-distribuerte apper på mobiltelefoner og nettbrett.

Utviklere pålegges fortsatt et tjenestegebyr for transaksjoner som bruker et alternativt faktureringssystem, men tjenestegebyret reduseres med 4 %. Hvis tjenestegebyret for eksempel er 15 % for transaksjoner via faktureringssystemet for Google Play, er det 11 % for transaksjoner som gjøres via et alternativt faktureringssystem. Vi kommer snart tilbake med mer informasjon.

Relatert innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
true
false
true
true
92637
false