Hantera din familj på Google

Som familjeadministratör kan du bjuda in upp till fem personer till familjegruppen. Du kan också ta bort personer från familjegruppen eller ta bort gruppen.

Lägga till familjemedlemmar

Om du är familjeadministratör kan du bjuda in upp till fem personer till familjegruppen.

För att en familjemedlem ska kunna gå med måste han eller hon bo i samma land som du.

Så här lägger du till familjemedlemmar

Du kan bjuda in familjemedlemmar som är över 13 år (eller tillämplig ålder i ditt land) att gå med i familjen. Följ anvisningarna nedan. Du får ett e-postmeddelande när någon går med i din familj.

Mobil eller webbläsare

 1. Besök sidan Din familj på Google
 2. Klicka på Bjud in familjemedlem.
 3. Ange familjemedlemmens e-postadress. 
 4. Klicka på Skicka.

Play Butik-appen

 1. Öppna appen Play Butik Google Play.
 2. Tryck på menyn Meny uppe till vänster följt av Konto följt av Familj följt av Hantera familjemedlemmar följt av Bjud in familjemedlemmar.
 3. Tryck på Skicka.

Family Link-appen

Obs! Tillgängligheten för Family Link kan vara begränsad i vissa länder. Skaffa Family Link-appen på g.co/familylink.

 1. Öppna Family Link-appen Family Link
 2. Tryck på menyn Meny uppe till vänster följt av Familjegrupp följt av Bjud in familjemedlemmar.

Google One-appen

 1. Öppna Google One-appen Google One.
 2. Tryck på Inställningar högst upp.
 3. Tryck på Hantera familj följt av Hantera familjegrupp följt av Bjud in familjemedlemmar.

Ta bort familjemedlemmar

Om du är familjeadministratör kan du ta bort personer från familjegruppen.

Det här händer när du tar bort en person från familjegruppen
 • Personen som du tar bort från familjegruppen behåller sitt Google-konto och innehåll som han eller hon köpte med familjens betalningsmetod.
 • Personen som du tar bort får ett e-postmeddelande om att han eller hon har tagits bort.
 • Personen som du tar bort kan inte köpa något nytt med familjens betalningsmetod eller använda tjänster som delas av familjegruppen.
 • Du debiteras för eventuella väntande köp som personen har gjort med familjens betalningsmetod. Du kan dock begära en återbetalning för oönskade eller oavsiktliga köp.
 • Om du har konfigurerat Familjens bibliotek på Google Play tas allt innehåll som personen har lagt till bort och andra familjemedlemmar har inte längre åtkomst till det innehållet. Personen som du tar bort har inte längre åtkomst till Familjens bibliotek.
 • Om din familj delar ett Google One-medlemskap kommer personen du tar bort att sluta använda ditt delade lagringsutrymme. Om de har slut på lagringsutrymme är deras filer säkra, men de kan inte lagra något nytt. Läs mer om vad som händer när de har slut på lagringsutrymme.
  • Personen som du tar bort förlorar även åtkomst till extra medlemsförmåner och Google-experter.

Ta bort kontrollerade barn

Om du har skapat ett Google-konto för en familjemedlem som är under 13 (eller tillämplig ålder i ditt land) eller om du har gett ditt samtycke till att barnet ska få fortsätta att använda sitt Google-konto måste du radera hans eller hennes Google-konto och ta bort användaren från familjen.

Äldre barn

Om din familjemedlem är 13 år eller äldre (eller tillämplig ålder i ditt land) och du och ditt barn har valt att hantera barnets konto med Family Link, kontrolleras inte längre den användarens Google-konto och/eller enheter när familjegruppen har raderats.

Så tar du bort en person från familjegruppen

Mobil eller webbläsare

 1. Besök sidan Din familj på Google.
 2. Välj den familjemedlem du vill ta bort följt av Ta bort medlem följt av Ta bort.

Play Butik-appen

 1. Öppna appen Play Butik Google Play.
 2. Tryck på menyn Meny uppe till vänster följt av Konto följt av Familj följt av Hantera familjemedlemmar.
 3. Tryck på namnet på familjemedlemmen som du vill ta bort från familjegruppen.
 4. Tryck på Mer Mer uppe till höger följt av Ta bort medlem följt av Ta bort.

Family Link-appen

Obs! Tillgängligheten för Family Link kan vara begränsad i vissa länder. Skaffa Family Link-appen på g.co/familylink.

 1. Öppna Family Link-appen Family Link
 2. Tryck på menyn Meny uppe till vänster följt av Familjegrupp.
 3. Tryck på namnet på den familjemedlem du vill ta bort.
 4. Tryck på Ta bort medlem

Google One-appen

 1. Öppna Google One-appen Google One.
 2. Tryck på Inställningar högst upp.
 3. Tryck på Hantera familj följt av Hantera familjegrupp.
 4. Tryck på namnet på den familjemedlem du vill ta bort.
 5. Tryck på Ta bort medlem.

Ta bort familjegruppen

Om du är familjeadministratör kan du radera familjegruppen på Google Play.

Det här händer när du raderar familjegruppen
 • Alla personer i familjegruppen behåller sina Google-konton och allt som de köpt med familjens betalningsmetod.
 • Om du har ställt in Familjens bibliotek på Google Play förlorar alla i familjegruppen åtkomst till innehåll som andra har lagt till i Familjens bibliotek.
 • Om det finns väntande köp som har gjorts med hjälp av familjens betalningsmetod debiteras du för dem. Du kan dock begära en återbetalning för oönskade eller oavsiktliga köp.
 • Om du har en familjeprenumeration på Google Play Musik förlorar familjen åtkomst till den tjänsten.
 • Om din familj delar ett medlemskap på Google One förlorar ni åtkomst till det delade lagringsutrymmet. Om dina familjemedlemmar får slut på lagringsutrymme är deras filer säkra men de kan inte lagra något nytt. Läs mer om vad som händer när de har slut på lagringsutrymme.
  • Familjen förlorar även åtkomsten till extra medlemsförmåner och Google-experter.
 • Om du tar bort familjegruppen kan du bara skapa eller gå med i en annan familjegrupp en gång till under de följande tolv månaderna.
Så här tar du bort familjegruppen

Familjegrupper med kontrollerade barn

Om du har skapat ett Google-konto för en familjemedlem under 13 år (eller tillämplig ålder i ditt land) eller om du har gett ditt samtycke till att barnet ska få fortsätta att använda sitt Google-konto, måste du radera användarens Google-konto innan du kan radera dina familjegrupp.

Äldre barn

Om din familjegrupp innehåller ett barn över 13 år (eller tillämplig ålder i ditt land ) och du och ditt barn har valt att hantera barnets konto med Family Link, kontrolleras inte längre barnets Google-konto och/eller enheter när familjegruppen har raderats.

Mobil eller webbläsare

 1. Besök sidan Din familj på Google
 2. Klicka eller tryck på menyn Meny följt av Ta bort familjegrupp.

Play Butik-appen

 1. Öppna appen Play Butik Google Play.
 2. Tryck på menyn Meny uppe till vänster följt av Konto följt av Familj följt av Hantera familjemedlemmar.
 3. Tryck på Mer Mer uppe till höger följt av Ta bort familjegrupp följt av Ta bort.

Family Link-appen

Obs! Tillgängligheten för Family Link kan vara begränsad i vissa länder. Skaffa Family Link-appen på g.co/familylink.

 1. Öppna Family Link-appen Family Link
 2. Tryck på menyn Meny uppe till vänster följt av Familjegrupp.
 3. Tryck på Mer Mer uppe till höger följt av Ta bort familjegrupp följt av Ta bort.

Google One-appen

 1. Öppna Google One-appen Google One.
 2. Tryck på Inställningar högst upp.
 3. Tryck på Hantera familj följt av Hantera familjegrupp.
 4. Tryck på Mer uppe till höger följt av Ta bort familjegrupp följt av Ta bort.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?