Zarządzanie grupą rodzinną w Google

Jeśli jesteś administratorem grupy rodzinnej, możesz zaprosić do niej maksymalnie 5 osób. Możesz też usunąć osoby z grupy rodzinnej, a nawet całą grupę.

Dodawanie członków grupy rodzinnej

Do grupy rodzinnej możesz dodać osoby, które:

Wskazówka: gdy ktoś dołączy do Twojej grupy rodzinnej, otrzymasz e-maila z powiadomieniem.
Aplikacja Sklep Play
 1. Otwórz aplikację Google Play Google Play.
 2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę profilu.
 3. Kliknij Ustawienia a potem Grupa rodzinna a potem Zarządzaj członkami grupy rodzinnej.
 4. Kliknij Zaproś osoby do grupy rodzinnej a potem Wyślij.
W aplikacji Family Link
Uwaga: w niektórych krajach dostęp do Family Link może być ograniczony. Pobierz aplikację Family Link
 1. Otwórz Family Link Family Link na telefonie lub tablecie z Androidem.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Menu Menu a potem Zarządzaj grupą rodzinną a potem Wyślij zaproszenia.
W aplikacji Google One

Każda osoba w grupie rodzinnej może wykupić subskrypcję Google One i udostępnić ją bez dodatkowych opłat pozostałym członkom grupy (czyli maksymalnie 6 innym osobom) bez dodatkowych opłat.

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Google One Google One.
 2. U góry kliknij Menu a potem Ustawienia.
 3. Wybierz Zarządzaj ustawieniami grupy rodzinnej.
 4. Włącz Udostępnianie Google One grupie rodzinnej. Aby potwierdzić, na następnym ekranie kliknij Udostępnij.
 5. Kliknij Zarządzaj grupą rodzinną a potem Zaproś członków grupy rodzinnej.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokończyć konfigurację.
W aplikacji Asystent Google
 1. Używając telefonu lub tabletu z Androidem, powiedz „OK Google, otwórz ustawienia Asystenta” lub samodzielnie przejdź do ustawień Asystenta.
 2. Kliknij Ty a potem Osoby, które znasz a potem Dodaj osobę.
 3. Wybierz kontakt, który chcesz dodać.
 4. Włącz opcję Grupa rodzinna.
 5. Potwierdź adres e-mail i kliknij Używaj tego adresu e-mail a potem Zapisz.

Usuwanie osób z grupy rodzinnej

Jeśli jesteś administratorem grupy rodzinnej, możesz usuwać inne osoby z grupy rodzinnej na kilka sposobów.
Co się stanie, gdy usuniesz kogoś z grupy rodzinnej
 • Osoba usunięta przez Ciebie z grupy rodzinnej:
  • zachowa swoje konto Google i wszelkie treści, które ma na urządzeniu, a które kupiła przy użyciu rodzinnej formy płatności;
  • nie będzie mogła dokonywać nowych zakupów przy użyciu rodzinnej formy płatności ani korzystać z usług udostępnionych w grupie rodzinnej;
  • otrzyma alert e-mail o usunięciu z grupy rodzinnej;
  • utraci dostęp do całej zawartości Biblioteki rodzinnej;
  • utraci dostęp do współdzielonego miejsca na dane, jeśli grupa rodzinna ma wspólną subskrypcję Google One; 
  • utraci dostęp do dodatkowych korzyści dla użytkowników i do pomocy ekspertów Google.
 • Jeśli usunięta osoba:
  • dokonała zakupu przy użyciu rodzinnej formy płatności i zakup jest już w trakcie realizacji: opłata zostanie Ci naliczona, ale możesz poprosić o zwrot środków za niechciane lub przypadkowe zakupy;
  • dodała treści do Biblioteki rodzinnej: jeśli masz skonfigurowaną Bibliotekę rodzinną Google Play, wszelkie dodane przez tę osobę treści zostaną usunięte, a pozostali członkowie grupy rodzinnej utracą do nich dostęp;
  • ma co najmniej 13 lat (lub tyle lat, ile wynosi inny wiek obowiązujący w Twoim kraju) i wspólnie z dzieckiem wybierasz zarządzanie jego kontem za pomocą Family Link: konto Google i jego urządzenia przestaną być nadzorowane, gdy usuniesz dziecko z grupy rodzinnej.
Usuwanie nadzorowanego dziecka z grupy rodzinnej

Aby usunąć nadzorowane konto dziecka z grupy rodzinnej:

Przeglądarka na urządzeniu mobilnym lub na komputerze

Usuwanie nadzorowanego dziecka

 1. Otwórz stronę g.co/YourFamily.
 2. Wybierz dziecko, które chcesz usunąć.
 3. Wybierz Informacje o koncie a potem Usuń osobę.
  • Może być wymagane podanie hasła.
 4. Wybierz Usuń.

Usuwanie innych członków grupy rodzinnej

 1. Otwórz stronę g.co/YourFamily.
 2. Wybierz osobę, którą chcesz usunąć z grupy rodzinnej.
 3. Wybierz Usuń osobę a potem Usuń.
Aplikacja Sklep Play
 1. Otwórz aplikację Google Play Google Play.
 2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę profilu.
 3. Kliknij Ustawienia a potem Rodzina a potem Zarządzaj członkami grupy rodzinnej.
 4. Kliknij imię i nazwisko członka grupy rodzinnej.
 5. W prawym górnym rogu kliknij Więcej  Więcej a potem Usuń osobę a potem Usuń.
W aplikacji Family Link
Uwaga: w niektórych krajach dostęp do Family Link może być ograniczony. Pobierz aplikację Family Link
 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Family Link Family Link.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Menu Menu a potem Zarządzaj grupą rodzinną.
 3. Kliknij członka grupy rodzinnej, którego chcesz usunąć a potem Usuń użytkownika.
W aplikacji Google One
 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz Google One Google One.
 2. U góry kliknij Menu a potem Ustawienia.
 3. Kliknij Zarządzaj grupą rodzinną a potem Zarządzaj grupą rodzinną.
 4. Kliknij członka grupy rodzinnej, którego chcesz usunąć a potem Usuń użytkownika.
W aplikacji Asystent Google
 1. Używając telefonu lub tabletu z Androidem, powiedz „OK Google, otwórz ustawienia Asystenta” lub przejdź do ustawień Asystenta samodzielnie.
 2. Kliknij Ty a potem Osoby, które znasz.
 3. Kliknij osobę, którą chcesz usunąć z grupy rodzinnej.
 4. Wyłącz opcję Grupa rodzinna.
 5. W prawym dolnym rogu kliknij Zapisz.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Usuwanie grupy rodzinnej

Jeśli jesteś administratorem grupy rodzinnej, możesz ją usunąć na kilka sposobów.
Co się stanie, gdy usuniesz grupę rodzinną
Ważne: usuniętej grupy rodzinnej nie można przywrócić.
 • Wszyscy członkowie grupy rodzinnej zachowają swoje konta Google i wszystkie treści na swoich urządzeniach zakupione przy użyciu rodzinnej formy płatności.
 • Jeśli członkowie grupy rodzinnej dokonali zakupu przy użyciu rodzinnej formy płatności i zakup jest już w trakcie realizacji, opłata zostanie Ci naliczona, ale możesz poprosić o zwrot środków za niechciane lub przypadkowe zakupy.
 • Jeśli masz Bibliotekę rodzinną Google Play, wszyscy członkowie grupy rodzinnej stracą dostęp do treści, które zostały do niej dodane przez inne osoby.
 • Jeśli masz wykupioną subskrypcję rodzinną, na przykład YouTube Music lub Google One, grupa rodzinna utraci dostęp do tej usługi.
 • Jeśli Twoja grupa rodzinna ma wspólną subskrypcję Google One, jej członkowie utracą dostęp do współdzielonego miejsca na dane. 
  • Jeśli członkom grupy rodzinnej skończy się miejsce na dane, ich pliki pozostaną bezpieczne, ale nie będą mogli zapisywać nowych. Dowiedz się więcej o tym, co się dzieje, gdy komuś zabraknie miejsca.
  • Wszyscy członkowie grupy rodzinnej utracą dostęp do dodatkowych korzyści dla subskrybentów i do pomocy ekspertów Google.
 • Jeśli do Twojej grupy rodzinnej należy dziecko w wieku co najmniej 13 lat (lub ma tyle lat, ile wynosi inny wiek obowiązujący w Twoim kraju) i zdecydujesz się zarządzać jego kontem za pomocą Family Link, usunięcie dziecka z grupy rodzinnej spowoduje, że jego konto Google i urządzenia, których używa, przestaną być nadzorowane.
 • Jeśli usuniesz swoją grupę rodzinną, możesz utworzyć nową grupę lub dołączyć do innej tylko raz w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
Usuwanie grupy rodzinnej, która obejmuje nadzorowane dzieci
Aby usunąć grupę rodzinną, która obejmuje nadzorowane konto dziecka, musisz usunąć jego konto Google, jeśli dziecko ma mniej niż 13 lat (lub mniej niż wynosi inny wiek obowiązujący w Twoim kraju) i miało utworzone konto Google.
Przeglądarka na urządzeniu mobilnym lub na komputerze
 1. Otwórz stronę g.co/YourFamily.
 2. Kliknij Menu Menu a potem Usuń grupę rodzinną.
Aplikacja Sklep Play
 1. Otwórz aplikację Google Play Google Play.
 2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę profilu.
 3. Kliknij Ustawienia a potem Rodzina a potem Zarządzaj członkami grupy rodzinnej.
 4. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Usuń grupę rodzinną a potem Usuń.
W aplikacji Family Link
Uwaga: w niektórych krajach dostęp do Family Link może być ograniczony. Pobierz aplikację Family Link
 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Family Link Family Link.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Menu Menu a potem Zarządzaj grupą rodzinną.
 3. W sekcji „Usuń grupę rodzinną” kliknij Usuń grupę rodzinną.
 4. Wpisz hasło.
 5. Kliknij Usuń.
W aplikacji Google One
 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz Google One Google One.
 2. U góry kliknij Menu a potem Ustawienia.
 3. Kliknij Zarządzaj ustawieniami grupy rodzinnej a potem Zarządzaj grupą rodzinną.
 4. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Usuń grupę rodzinną a potem Usuń.

Przydatne materiały

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne