To get the most out of Google Home, choose your Help Center: U.S. Help Center, U.K Help Center, Canada Help Center, Australia Help Center

När behöver Nest Protect bytas ut?

Uttjänt enhet

Varför har Nest Protect ett sista giltighetsdatum?

 • Alla kolmonoxidlarm har ett sista giltighetsdatum eftersom sensorerna inte håller hur länge som helst. Enligt certifieringsstandarderna måste andra generationens Nest Protect bytas ut efter tio år, medan första generationens Nest Protect måste bytas ut efter sju år.
 • Kolmonoxidsensorer har begränsad hållbarhet. Därför kräver certifieringsstandarderna att Protect-enheten piper när sensorerna är uttjänta eller har slutat fungera. Du får påminnelser långt före sista giltighetsdatum så att du inte ska glömma bort att byta ut Protect-enheten.
 • Om du inte byter ut Nest Protect-enheten när den har blivit för gammal ger den inte längre något skydd mot rök och kolmonoxid.

Obs! Aviseringar och e-post om Protect-enhetens sista giltighetsdatum skickas bara till dig om Protect-enheten har konfigurerats i Nest-appen och är ansluten till wifi. Protect-enheten piper när den är uttjänt även om den inte är ansluten till appen.

Så här signalerar Nest Protect att giltighetstiden snart löper ut

Eftersom din säkerhet är av största vikt signalerar Protect-enheten att den snart behöver bytas ut på flera sätt.

Du aviseras i förväg i Nest-appen

Du får pushmeddelanden på telefonen tre månader, en månad och sju dagar före Protect-enhetens sista giltighetsdatum. Samtidigt får du även ett meddelande i Nest-appen. Du öppnar meddelandet genom att trycka på aviseringen eller göra så här: Öppna Nest-appen And then tryck på menyn And then Messages.

Vid vart och ett av dessa tillfällen får du en påminnelse om att Protect-enheten snart slutar att fungera och en uppgift om när den måste bytas ut. 

I appen får Protect-enheten en gul ring i stället för en grön. Dessutom anges att giltighetstiden snart är slut med meddelandet Expiring soon. Tryck på Protect-enheten i Nest-appen om du vill läsa mer.

Så här signalerar Nest Protect att den fungerar

Tre månader före Protect-enhetens sista giltighetsdatum börjar dagarna i Protect History att gulmarkeras, så att du ser att giltighetstiden håller på att löpa ut. Färgmarkeringen finns kvar fram till Protect-enhetens sista giltighetsdatum eller tills den tas bort från appen.

Du får meddelanden till kontots e-postadress

Du får påminnelser från Nest via e-post tre månader och en månad före Protect-enhetens sista giltighetsdatum.

Dessutom står det att sista giltighetsdatum närmar sig och att Protect-enheten behöver bytas i den Home Report du får varje månad.

Protect-enheten signalerar det

Ljusringen på Protect blir gul när du släcker för natten (Nightly Promise). Om du trycker på knappen på Protect-enheten får du ett Heads-up om att Nest Protect i [rummets namn] snart löper ut och att du bör byta ut enheten snart.

Nest Protects lampor och ljud

När Nest Protect-enhetens giltighetstid har löpt ut

Du får en avisering i Nest-appen

När giltighetstiden för Protect-enheternas sensorer har löpt ut får du en avisering på telefonen och ett meddelande i appen. Du öppnar meddelandet genom att trycka på aviseringen eller göra så här: Öppna Nest-appen And then tryck på menyn And then Messages.

Ljusringen på Protect-enheten lyser med gult sken och den får en gul ring i appen. Dessutom anges att Protect-enheten är uttjänt med meddelandet Expired. Tryck på Protect-enheten i appen om du vill läsa mer.

Så här signalerar Nest Protect att den fungerar

Sista giltighetsdatum är gråmarkerat i Protect History. Färgmarkeringen finns kvar tills Protect-enheten tas bort från appen.

Du får meddelanden till kontots e-postadress

Du får ett e-postmeddelande från Nest den dag då Protect-enheten har tjänat ut.

Dessutom står det att enheten har tjänat ut i den Home Report du får varje månad.

Protect-enheten signalerar det

När Protect-enheten är uttjänt piper den oavbrutet.

Ljusringen på Protect lyser med gult sken när du släcker för natten (Nightly Promise). Om du trycker på knappen på Protect-enheten får du ett Heads-up om att Nest Protect i [rummets namn] har löpt ut och att du bör byta ut enheten nu.

Nest Protects lampor och ljud

Hitta Nest Protect-enhetens sista giltighetsdatum

Du kan alltid kontrollera Nest Protect-enhetens status och sista giltighetsdatum i Nest-appen.

 1. Tryck på Protect-enheten på appens startskärm.
 2. Välj Inställningar ikon för Nest-inställningar.
 3. Tryck på Technical info. Sista giltighetsdatum står efter Replace by.

Dessutom står det på baksidan av Protect-enheten vilket datum den måste bytas ut. Om du vill kolla detta måste du ta bort Protect-enheten från monteringsplattan.

 • Du tar bort en Protect-enhet med batteridrift genom att vrida den moturs tills den lossnar från monteringsplattan.
 • Om du vill ta bort en Protect-enhet med ledning ska du först bryta strömmen till den i elcentralen. Vrid sedan Protect-enheten moturs tills den lossnar från monteringsplattan.

Replace by date

Skador på sensorerna

Saker som Nest Protects sensorer kan ta skada av

Som andra elektroniska enheter kan Protect-enhetens sensorer ta skada av följande:

 • En allvarlig olycka, som en eldsvåda eller översvämning i hemmet
 • Rengöringsmedel eller lösningsmedel (till exempel fönsterputs)
 • Andra kemikalier, som färg, luktförbättrare, hårsprej och andra sprejer eller avgaser från fordon
 • Eldslågor

Så här signalerar Nest Protect att sensorn inte fungerar

Du får en avisering i Nest-appen

Om Protect-enhetens sensor har skadats får du en appavisering om att rök- eller kolmonoxidsensorn har slutat att fungera och att du måste byta ut Nest Protect-enheten. Tryck på Protect-enheten i appen om du vill läsa mer.

Så här signalerar Nest Protect att den fungerar

Dagar då rök- eller kolmonoxidsensorn inte fungerar visas som gulmarkerade i Protect History.

Det syns på Protect-enheten

Ljusringen på Protect lyser med gult sken när du släcker för natten (Nightly Promise). Om du trycker på knappen på Protect-enheten får du ett meddelande om att sensorerna har slutat fungera i [rummets namn] och att du bör byta ut enheten nu.

Så här gör du om sensorerna på Nest Protect slutar fungera

Om inget allvarligt har hänt, som att det brunnit, kanske det helt enkelt har blivit för mycket damm i Protect-enhetens rökkammare. Testa att rengöra den. Om du inte får fler aviseringar efter det kan du fortsätta att använda Protect-enheten som vanligt.

Om aviseringarna fortsätter att komma måste du byta ut Protect-enheten.

Återvinna och byta ut Nest Protect

Tips! Du kan undvika onödiga risker genom att ha det nya rök- eller kolmonoxidlarmet till hands så att du kan sätta upp det direkt efter att ha tagit bort det gamla. Du kan köpa en ny Nest Protect i GStore.

Avinstallera Nest Protect

Med ledning

 1. Bryt strömmen i elcentralen.
 2. Ta bort Protect-enheten från monteringsplattan genom att vrida den moturs.
 3. Dra ur 120 V-kontakten på baksidan av Protect-enheten.
 4. Skruva loss monteringsplattan.

Med batteridrift

 1. Ta bort Protect-enheten från monteringsplattan genom att vrida den moturs.
 2. Skruva loss monteringsplattan.

När du har avinstallerat Protect monterar du det nya rök- eller kolmonoxidlarmet enligt dess bruksanvisning. Anvisningar om hur du installerar Nest Protect finns i vårt hjälpcenter.

Du kan även läsa mer om hur du ska kassera Nest Protect och hur du tar bort Nest Protect från kontot i Nest-appen i hjälpcentret.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
1633396
false