ขณะนี้หน้าที่คุณขอยังไม่พร้อมให้บริการในภาษาของคุณ คุณสามารถเลือกภาษาอื่นได้ที่ด้านล่างของหน้าหรือแปลหน้าเว็บใดๆ ให้อยู่ในภาษาที่คุณต้องการได้ทันที โดยใช้คุณลักษณะการแปลภาษาในตัวของ Google Chrome

Troubleshoot when your thermostat won’t turn on

Nest Thermostat E

Nest Learning Thermostat

   

 

Nest Thermostat

 

Nest Thermostat 3/4ths view

How to tell which thermostat you have

 

Nest Thermostat E and Nest Learning Thermostat

If your Google Nest thermostat won’t turn on and there's a blinking red or green light, or no light at all, there could be a power issue or your thermostat may have frozen during a software update. 

Before you begin

 • Your thermostat should automatically turn on once it’s connected to your system and your system is powered up.
 • During regular use the screen may turn off if it doesn’t sense motion. It will turn back on when it senses someone is nearby or when someone uses the app to control it.
 • Your Nest thermostat uses the voltage from your system’s wires to keep its internal battery charged. If the power to your system is switched off or there’s a blackout, the battery has enough capacity to keep working for a while. Your thermostat will also turn off features like Wi-Fi to preserve battery life before it must turn off completely. 
 • If there's a Wiring Report or other help message on your thermostat or in the app, follow the troubleshooting steps in Troubleshoot Nest thermostat help codes

Use the troubleshooting steps below only if your thermostat is unresponsive when you turn the ring or press the screen.

1. Blinking red light on your thermostat

A blinking red light near the top of your thermostat’s display means that the battery charge is very low but it’s being charged. There are different troubleshooting steps depending on when the red light appears.

Troubleshoot during installation

 1. Your thermostat should automatically turn on. Your thermostat should automatically turn on when the battery is charged enough. Depending on how low the battery is, you may only have to wait several minutes. But an extremely low battery can take up to an hour to charge.
 2. Speed up charging with a USB cable.
 • Pull off the Nest display and use the USB port on the back to charge it with a USB cable and wall charger. Depending on the model you have it will be either mini or micro USB. Note: Do not use a computer USB port or other unpowered USB port for charging.
 • The display should eventually light up with a message asking you to connect it to the base.
 • Reconnect the display to the thermostat base. Make sure you press firmly until you hear it click into place.
 1. If the blinking red light doesn’t go away or keeps coming back. A persistent blinking red light can mean a couple of things. You’ll need to check the power readings on your thermostat.
 • Charge your thermostat with a USB cable if needed.
 • Reconnect the display to the thermostat base and go to Settings Nest settings icon and then Technical Info and then Power.
 • If the Voc, Vin or lin values are not within the specific ranges listed here, there may be a wiring or system issue:
  • You may need to connect a C wire or Nest Power Connector to your thermostat. If there’s a C wire connected to your system’s control board, you can put it in the thermostat’s C connector to check if that helps. Here are instructions on how to check.
  • There’s a problem with your system and it may need maintenance for a variety of reasons. For example, a clogged air filter can cause your system to overheat and automatically shut off. When this happens, your Nest thermostat can't draw power from your system to charge its battery. You may also find a Furnace Heads-Up message on the thermostat screen, in your Nest app messages, or in your monthly Home Report email. Contact a local pro to service your system and check your thermostat wiring.

Troubleshoot after installation

If you’ve successfully installed your Nest thermostat, but a blinking red light appears after you’ve been using it regularly for some time, there may be a problem with the thermostat wiring or another power issue. For instance, the blinking red light may show up then go away on its own repeatedly.

Skip to section 3 below and follow the instructions for checking that the wires are in the right thermostat connectors and are properly seated, and to check that there aren’t issues with your system.

2. Blinking green light on your thermostat 

A blinking green light near the top of your Nest thermostat’s display means that it’s updating the software, starting up or restarting. Typically, this will only last a minute or two. Once your thermostat has finished starting up, it will turn on so you can use it.

If the light blinks green and your thermostat is unresponsive for more than 15 minutes, it may have frozen during the update.

 1. Try to remove and reconnect the display. Pull it straight off the base. Make sure the pin connector is lined up correctly and push it back onto the base. You should hear a click to confirm it is properly seated.
 2. If reconnecting the display doesn't help, press down on the thermostat display for 10 seconds then release it. This will force your thermostat to restart.

Restart or reset Nest thermostats

3. No light on your thermostat 

If there’s no blinking light on your thermostat, and it’s unresponsive and won’t turn on, the battery has drained and there’s not enough power being delivered over your system’s wires.

1. Check that the display is properly connected to the base

If the display isn’t fully seated on the base, your thermostat won’t turn on and can’t charge its battery.

 1. Pull the thermostat display straight off the base.
 2. Make sure that there aren’t any cables sticking out from the wall that might prevent the display from being fully seated. If there are, press them back into the wall.
 3. Line up the display and base connectors and press the display straight onto the base until you hear it click into place.
 4. If your thermostat shows you a blinking red light, the battery is charging and it will eventually turn on. It can take up to an hour if the battery is severely depleted.

2. Check that your system is receiving power

 1. Try to turn the breaker or switch that controls power to your system back off and on again. Make sure the switch is pushed all the way to the On position.
 2. If you have a fuse box, check that the fuse controlling power to your system isn’t blown and is working normally. Replace it if needed.
 3. If your thermostat shows you a blinking red light, the battery is charging and it will eventually turn on. It can take up to an hour if the battery is severely depleted.

3. Double check your system compatibility

Connecting a Nest thermostat to an incompatible system, such as a millivolt, proprietary or high voltage system, won’t deliver the power needed to charge your thermostat’s battery and can damage your Nest thermostat.

4. Check your thermostat’s wiring

Symptoms caused by wiring issues usually occur when you're first installing your thermostat. 

Important: Turn power to your system off at the system switch or fuse box. This helps protect your system and thermostat from possible damage.

Check that each wire is fully inserted into the base and is corrosion free.

 1. Pull the thermostat display off the base. 
 2. Pull out one wire and inspect it.
  • The exposed part of the wire should be clean, straight, and 3/8” (1 cm) long. Cut and re-strip any crooked or corroded wire ends.
 3. Reinsert the wire. The connector button should stay down. If it’s not, the wire isn’t fully inserted. Repeat the above steps with each wire.
 4. Once you've checked all the wires, push the display onto the base until you hear a click.
 5. Turn the system power back on.
  • If your thermostat shows you a blinking red light, the battery is charging and it will eventually turn on. It can take up to an hour if the battery is severely depleted.
  • If there's no blinking red light, it's possible that you’ve put wires into the wrong thermostat connectors. Make sure you have entered your system’s wires correctly into the Nest app and follow the wiring diagram it gives you.

5. Your system may have a blown fuse

A blown fuse on your system’s control board can prevent power from reaching your thermostat.  Contact a local pro to check your system and your thermostat wiring.

6. Check if your Nest thermostat is damaged

In rare cases, a Nest thermostat can be damaged by things such as a power surge from your system, connecting it to an incompatible system, or by touching exposed wires together if power to the system hasn’t been turned off during installation.

You can test for this one of two ways.

Try to reinstall your old thermostat

If your system works as it should with your old thermostat, your Nest thermostat may be damaged and needs to be replaced.

 1. Turn off power to your system at the breaker box or system switch. This will help protect your system and your thermostat from possible damage.
 2. Pull your Nest thermostat off the base and take a picture of the wires for reference. 
  Note: If you still have it, use the picture of the wires in your old thermostat that you were instructed to take during thermostat installation .
 3. Uninstall your Nest thermostat and reinstall your old thermostat. Make sure that the wires are placed in the right connectors.
 4. Turn the power to your system back on and test that it’s working properly.
  • If your system works with your old thermostat, try getting a professional to install your Nest thermostat. To get a professional to help install and set up your Nest products, contact our installation partner, OnTech. If your Nest thermostat is damaged, or if you need a professional to service your system, the installer may let you know.
  • If your heating and cooling system doesn’t work with your old thermostat either, there is probably an issue with your heating and cooling system. It could be a blown fuse on the furnace or a bad circuit breaker, and we’d recommend for you to contact a local pro.

Contact our support team

They can walk you through steps to test your Nest thermostat without reinstalling your old one. Contact Nest support.

Contact a pro for help

If these steps don’t resolve the problem, you should contact a local Pro. The problem may be caused by an issue with your system.

Nest Thermostat

If your Nest Thermostat won’t turn on, the batteries could have drained or there could be a power issue.

If there’s a power issue, your thermostat’s battery will drain and it will turn off Wi-Fi, the display and other features to preserve battery life.

Before you begin

 • Your thermostat should automatically turn on once it’s connected to your system, and your system is powered up or if you put in new batteries. 
 • During regular use, the screen may turn off if it doesn’t sense motion for a time. It will turn back on when it senses someone is nearby or when someone uses the app to control it.
 • When batteries start to get low, the thermostat will turn off features like Wi-Fi and motion sensing to preserve battery life before it must turn off completely. You might need to tap the right side of the thermostat to wake it up. 
 • If there's a help message on your thermostat or in the app, follow the troubleshooting steps in Troubleshooting Nest thermostat error codes
 • Some systems, including heating-only, cooling-only, zone-controlled, and heat pump systems, require a C wire or the Nest Power Connector. Go to g.co/nest/cwire for details.

Use the troubleshooting steps below only if your thermostat is unresponsive when you use the touch bar on the right side of the thermostat.

Remove the batteries and put them back in

 1. Pull your thermostat off its base and remove both batteries. Make sure that nothing is between the battery and the battery terminals.
 2. Put the batteries back in. Be sure to match the positive "+" and negative "-" ends of the batteries with the markings in the battery compartment.
 3. Press your thermostat onto the base until you hear it click. 
 4. Your thermostat will take a few moments to turn on and restart.

Replace your batteries 

Important: Use only high-quality 1.5 V AAA alkaline batteries from a known manufacturer.

 1. Pull the thermostat display off the base.
 2. Remove the old batteries from the back of the thermostat display.
 3. Insert the two new AAA alkaline batteries. Be sure to match the positive "+" and negative "-" ends of the batteries with the markings in the battery compartment. 
 4. Push the thermostat display back onto the base until it clicks into place.

Contact a pro

If these steps don’t resolve the problem, you should contact a local Pro. The problem may be caused by an issue with your system.

Get a C wire installed

Contact a pro to check your system and install a C wire.
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
1633396
false