ควบคุมจอแสดงผล Google Nest

หน้าจอแสดงผล Google Nest แสดงข้อมูลมากมาย เช่น การแจ้งเตือน การพยากรณ์อากาศ กิจกรรม และการตั้งปลุก คุณใช้มือหรือเสียงควบคุมหน้าจอได้สำหรับการดำเนินการส่วนใหญ่

ใช้งานหน้าจอ

 • ปลุกหน้าจอ: แตะหรือพูดว่า "Ok Google"
 • กลับไปที่หน้าจอก่อนหน้า: ปัดจากขอบซ้ายของหน้าจอไปทางขวา หรือพูดว่า "ย้อนกลับ"
 • ไปที่ระบบควบคุมอุปกรณ์ในบ้าน: ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ
 • เริ่มกรอบรูป: ปัดไปทางขวาในหน้าจอหลัก
 • ปิดหน้าจอ: พูดว่า "ปิด" หรือ "ปิดหน้าจอ" เพื่อให้หน้าจอมืด

ใช้หน้าต่างๆ

หน้าจอสามารถแสดงหน้าต่างๆ ที่มีใช้การควบคุมด้วยการสัมผัส และจะแสดงข้อมูลสําคัญสำหรับวันของคุณ อุปกรณ์ที่ลิงก์ และอื่นๆ

หากต้องการเปิดเมนูการนำทางของหน้า ให้แตะหน้าจอแสดงผลเมื่ออยู่ในโหมดแอมเบียนท์

 • แตะชื่อหน้าที่ต้องการเปิด
 • หรือปัดจากขอบด้านขวาของหน้าจอไปทางซ้าย

หน้าที่ใช้ได้

 1. ช่วงเช้า ช่วงบ่าย หรือช่วงเย็น

  • หน้านี้จะแสดงกําหนดการ สภาพอากาศ และอื่นๆ ชื่อและเนื้อหาของหน้าจะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาของวัน
 2. ระบบควบคุมอุปกรณ์ในบ้าน

  • ใช้หน้านี้เพื่อควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะที่ลิงก์ไว้ในแอป Google Home
 3. สื่อ

  • หน้านี้แสดงเพลง วิดีโอ พอดแคสต์ ข่าวแนะนำ และกิจกรรมสื่อที่คุณทำอยู่ คุณเริ่มและหยุดเล่นสื่อได้จากหน้านี้
 4. สื่อสาร

  • คุณสามารถโทรด้วยเสียงและโทรวิดีโอคอล ประกาศข้อความในลําโพงและจอแสดงผลเครื่องอื่นในบ้าน ตลอดจนตรวจสอบรายชื่อติดต่อในครอบครัวได้จากหน้านี้
 5. สำรวจ

  • สำรวจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและฟีเจอร์ใหม่ๆ ในหน้านี้

นำการ์ดออก

นําการ์ดออกจากหน้าจอ หากต้องการปิดการ์ด ให้กดค้างไว้ หมายเหตุ: คุณปิดได้เฉพาะบางการ์ดเท่านั้น

การปิดการ์ดการตั้งปลุก ตัวจับเวลา และเซสชันการเล่นสื่อในเครื่องจากจอแสดงผล Nest จะทำให้กิจกรรมดังกล่าวสิ้นสุด การปิดการ์ดของเซสชันการเล่นระยะไกลในลำโพงหรือ Smart Display เครื่องอื่นจะไม่ทำให้เซสชันการเล่นสิ้นสุด เมื่อต้องการ คุณสามารถจบเซสชันการเล่นในอุปกรณ์ระยะไกลหรือเรียกดูตัวควบคุมสื่อได้ผ่านหน้า "สื่อ" หรือจะแตะการ์ด “ลําโพงและทีวี” ในหน้าระบบควบคุมอุปกรณ์ในบ้านเพื่อควบคุมสื่อที่กําลังเล่นในอุปกรณ์ในบ้านคุณก็ได้เช่นกัน

เปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอ

ความสว่าง

ปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอเพื่อเปิดเมนูการตั้งค่าด่วน แล้วแตะ "ความสว่าง"  หากต้องการปรับระดับความสว่าง ให้ปัดแถบเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา หากต้องการเปิดหรือปิดการปรับแสงสีอัตโนมัติ ให้แตะ  อีกครั้ง

ระดับเสียง

ปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอเพื่อเปิดเมนูการตั้งค่าด่วน แล้วแตะ "ระดับเสียง"  หากต้องการปรับระดับเสียงของสื่อ ให้ปัดแถบเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา หากต้องการเปลี่ยนระดับเสียงการตั้งปลุก ให้แตะ "ขยาย"  จากนั้นเลื่อนแถบเลื่อนของการตั้งปลุกไปทางซ้ายหรือขวา นอกจากนี้ คุณยังปรับระดับเสียงของสื่อด้วยคำสั่งเสียง เช่น "Ok Google เพิ่มเสียง" หรือ "Ok Google ลดเสียง" นอกจากนี้คุณยังใช้ปุ่มที่ด้านหลังของหน้าจอแสดงผล Nest ได้ด้วย

ปิดเสียงสายเรียกเข้าและการแจ้งเตือน

ปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอเพื่อเปิดเมนูการตั้งค่าด่วน แล้วแตะ "ห้ามรบกวน"  คุณจะเห็นการแจ้งเตือนที่ไม่ได้รับในหน้าจอหลัก

หมายเหตุ: นาฬิกาปลุกและตัวจับเวลายังคงทำงานอยู่เมื่อเปิดโหมดห้ามรบกวน

การตั้งปลุก

ตั้งปลุก

ปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอเพื่อเปิดเมนูการตั้งค่าด่วน แล้วแตะการปลุก  จากนั้น ตั้งปลุก จากนั้นเลือกเวลา จากนั้น แตะตั้งค่า คุณปรับแต่งการปลุกให้ปลุกซ้ำ เปลี่ยนเสียงปลุก เพิ่มการปลุกแบบพระอาทิตย์ขึ้น หรือเล่นกิจวัตรยามเช้าได้ เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะเสร็จ

ตั้งค่าเริ่มต้นของการปลุก

ปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอเพื่อเปิดเมนูการตั้งค่าด่วน แล้วแตะการปลุก  จากนั้น การตั้งค่า 

ปรับระดับเสียงปลุก

ปัดขึ้นแล้วแตะระดับเสียง  จากนั้น ขยาย  จากนั้น ปรับระดับเสียงปลุก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าและจัดการการปลุก

เปลี่ยนสิ่งที่แสดงในกรอบรูป

หน้าจอแสดงรูปถ่ายส่วนตัว นาฬิกา หรือพื้นหลังอื่นๆ ได้เมื่อคุณไม่ใช้งาน

 1. เปิดแอป Google Home แอป Google Home
 2. แตะจอแสดงผล Nest จากนั้น การตั้งค่า 
 3. แตะกรอบรูป
 4. เลือกสิ่งที่จะแสดงในกรอบรูป
ซ่อนผลการค้นหาเฉพาะบุคคลจากหน้าจอหลักและการแจ้งเตือน

หากเปิดผลการค้นหาเฉพาะบุคคลสำหรับจอแสดงผล Nest ไว้ คุณจะเห็นผลการค้นหาเฉพาะบุคคลในหน้าจอหลักในรูปแบบการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ เช่น กิจกรรมในปฏิทิน ข้อมูลการเดินทาง รวมถึงวิดีโอแนะนำใน YouTube ที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ ทุกคนที่อยู่ใกล้อุปกรณ์นั้นจะดูได้ ดังนั้น ให้แตะแล้วดําเนินการกับผลการค้นหาเหล่านั้น

หากไม่ต้องการให้ผลการค้นหาเหล่านั้นแสดงเป็นการแจ้งเตือนในหน้าจอหลัก ให้ปฏิบัติดังนี้

 1. เปิดแอป Google Home แอป Google Home
 2. แตะจอแสดงผล Nest จากนั้น การตั้งค่า  จากนั้น การจดจําและการแชร์ จากนั้น การจดจำและการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ
 3. ปิดอนุญาตผลการค้นหาเฉพาะบุคคล

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการค้นหาเฉพาะบุคคล

เปิดหรือปิดไมโครโฟนและกล้อง

ในอุปกรณ์ส่วนใหญ่ คุณจะใช้สวิตช์ด้านหลังจอแสดงผล Nest เพื่อเปิดและปิดไมโครโฟน (และกล้อง) ได้

หยุดสื่อชั่วคราวและเล่นต่อด้วยการใช้ท่าทางควบคุม

การใช้ท่าทางสัมผัสด้วยมือเพื่อโต้ตอบกับกล้องที่อยู่ในอุปกรณ์ Nest Hub Max ช่วยให้คุณควบคุมสื่อได้โดยไม่ต้องใช้คำสั่งเสียงหรือแตะหน้าจอ ซึ่งมีประโยชน์มากเมื่อมือคุณไม่สะอาด เช่น ขณะที่คุณกำลังทำอาหารตามวิดีโอสอนทำอาหาร และคุณยังใช้ท่าทางเดียวกันนี้เพื่อปิดตัวจับเวลาและการตั้งปลุกหรือหยุดไม่ให้ Google Assistant พูดได้ด้วย

หมายเหตุ: คุณต้องเปิดเซ็นเซอร์ตรวจจับผ่านกล้องในแอป Google Home เพื่อใช้ท่าทางควบคุม

ขณะดูอุปกรณ์ ให้ยกมือขึ้นโดยหันฝ่ามือเข้าหากล้องเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

 • หยุดสื่อชั่วคราวและเล่นต่อ
 • ปิดตัวจับเวลาและการตั้งปลุก
 • หยุดไม่ให้ Google Assistant พูด

Nest Hub Max gesture image

ปิดหรือเปิดการใช้ท่าทางควบคุม

 1. ตรวจสอบว่าโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตเชื่อมต่อ Wi-Fi เดียวกันหรือลิงก์กับบัญชีเดียวกันกับจอแสดงผล Google Nest
 2. เปิดแอป Google Home แอป Google Home
 3. แตะ Nest Hub Max จากนั้น การตั้งค่า  จากนั้น การจดจําและการแชร์ จากนั้น การจดจำและการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ
 4. เปิดหรือปิดการใช้ท่าทางควบคุม
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
1633396
false