ตั้งค่าและจัดการกิจวัตร

Google Assistant ทำสิ่งต่างๆ หลายอย่างให้เสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติได้ด้วยกิจวัตร คุณตั้งเวลากิจวัตรได้ตามต้องการหรือเริ่มกิจวัตรด้วยคำสั่งได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้คุณยังตั้งค่ากิจวัตร "อยู่บ้าน" และ "ไม่อยู่บ้าน" ได้ด้วย ซึ่งจะเริ่มทำงานเมื่อมีคนกลับมาที่บ้านหรือเมื่อไม่มีใครอยู่บ้าน ขณะนี้ฟีเจอร์นี้ยังไม่พร้อมใช้งานในเบลเยี่ยม อินโดนีเซีย หรือไทย

หมายเหตุ: หากเปิดใช้ไลฟ์สไตล์ดิจิทัล ฟีเจอร์นี้อาจถูกจำกัดหรือบล็อกด้วยฟีเจอร์พักการใช้งาน ตัวกรอง หรือห้ามรบกวน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ดิจิทัล

ตั้งค่ากิจวัตร

ตั้งค่ากิจวัตร 

ใช้กิจวัตรแบบสำเร็จรูป

 1. เปิดแอป Google Home แอป Google Home
 2. แตะกิจวัตร จากนั้น เลือกกิจวัตรที่ต้องการแก้ไข จากนั้น แตะช่องข้างการดำเนินการที่ต้องการ
 3. (ไม่บังคับ) เปิดผลการค้นหาเฉพาะบุคคลเพื่อฟังข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กิจกรรมในปฏิทินและข้อมูลการเดินทาง

หมายเหตุ: คุณปรับเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการดำเนินการแต่ละอย่างได้โดยแตะ เฟืองการตั้งค่า ข้างการดำเนินการ 

อรุณสวัสดิ์

พูดว่า "Ok Google อรุณสวัสดิ์"

แล้ว Assistant จะทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • เปิดเสียงโทรศัพท์ (เมื่อเริ่มต้นผ่านอุปกรณ์ Android เท่านั้น)
 • ปรับเปลี่ยนแสงไฟ ปลั๊ก ตัวควบคุมอุณหภูมิ และอื่นๆ
 • บอกข้อมูลประจำวันให้คุณทราบ
  • สภาพอากาศ 
  • การเดินทาง
  • ปฏิทิน
  • การช่วยเตือน
 • ปรับระดับเสียงของสื่อ

แล้วเปิด

 • เพลง 
 • ข่าวสาร 
 • วิทยุ 
 • พอดแคสต์ที่คุณฟังค้างไว้
 • หนังสือเสียงที่คุณอ่านค้างไว้ 
 • ไม่ต้องเปิดอะไรเลย

เวลาเข้านอน

พูดว่า "Ok Google เวลาเข้านอน"

แล้ว Assistant จะทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ปิดเสียงโทรศัพท์ (เมื่อเริ่มต้นผ่านอุปกรณ์ Android เท่านั้น)
 • บอกข้อมูลเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้ให้คุณทราบ
  • สภาพอากาศ
  • กิจกรรมแรกในปฏิทิน
 • ตั้งปลุก
 • ปรับเปลี่ยนแสงไฟ ปลั๊ก ตัวควบคุมอุณหภูมิ และอื่นๆ
 • ปรับระดับเสียงของสื่อ

แล้วเปิด

 • เพลง 
 • เสียงที่ช่วยให้นอนหลับ หมายเหตุ: เสียงที่ช่วยให้นอนหลับจะเปิดต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ชั่วโมงหากไม่ได้ปิด
 • ไม่ต้องเปิดอะไรเลย
ออกจากบ้าน

หมายเหตุ: คุณปรับเปลี่ยนกิจวัตรนี้ให้เหมาะสมตามความต้องการของคุณได้ ซึ่งผู้อื่นจะแก้ไขไม่ได้ หากคุณต้องการกิจวัตรที่คนอื่นๆ ในบ้านแก้ไขได้ และจะเริ่มทํางานเมื่อไม่มีใครอยู่บ้าน ให้ใช้กิจวัตร "ไม่อยู่บ้าน"

พูดว่า "Ok Google ฉันจะออกจากบ้านแล้ว"

แล้ว Assistant จะทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ปรับเปลี่ยนแสงไฟ ปลั๊ก ตัวควบคุมอุณหภูมิ และอื่นๆ 
ถึงบ้านแล้ว

หมายเหตุ: คุณปรับเปลี่ยนกิจวัตรนี้ให้เหมาะสมตามความต้องการของคุณได้ ซึ่งผู้อื่นจะแก้ไขไม่ได้ หากคุณต้องการกิจวัตรที่คนอื่นๆ ในบ้านแก้ไขได้ และจะเริ่มทํางานเมื่อมีคนกลับถึงบ้าน ให้ใช้กิจวัตร "อยู่บ้าน"

พูดว่า "Ok Google ฉันถึงบ้านแล้ว"

แล้ว Assistant จะทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ปรับเปลี่ยนแสงไฟ ปลั๊ก ตัวควบคุมอุณหภูมิ และอื่นๆ 
 • ประกาศไปยังลําโพงและจอแสดงผลที่อยู่ในบ้าน
 • บอกการช่วยเตือนที่บ้าน (ตามสถานที่)
 • ปรับระดับเสียงของสื่อ

แล้วเปิด

 • เพลง 
 • ข่าวสาร 
 • วิทยุ 
 • พอดแคสต์
 • หนังสือเสียง
 • ไม่ต้องเปิดอะไรเลย

เดินทางไปที่ทำงาน

พูดว่า "Ok Google ไปทำงานกันเถอะ"

หมายเหตุ: ต้องเริ่มต้นผ่านอุปกรณ์ Android หรือ iOS ไม่รองรับในอุปกรณ์ Google Nest หรือ Home

แล้ว Assistant จะทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • บอกข้อมูลประจำวันให้คุณทราบ
  • การเดินทาง
  • สภาพอากาศ
  • ปฏิทิน
  • การช่วยเตือน
 • ปรับเปลี่ยนแสงไฟ ปลั๊ก ตัวควบคุมอุณหภูมิ และอื่นๆ 
 • ปรับระดับเสียงของสื่อ

แล้วเปิด

 • เพลง
 • ข่าวสาร
 • วิทยุ 
 • พอดแคสต์ 
 • ไม่ต้องเปิดอะไรเลย

เดินทางกลับบ้าน

พูดว่า "Ok Google กลับบ้านกันเถอะ"

หมายเหตุ: ต้องเริ่มต้นผ่านอุปกรณ์ Android หรือ iOS ไม่รองรับในอุปกรณ์ Google Nest หรือ Home

แล้ว Assistant จะทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • บอกข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางให้คุณทราบ
 • ปรับเปลี่ยนแสงไฟ ปลั๊ก ตัวควบคุมอุณหภูมิ และอื่นๆ 
 • ส่งข้อความ
 • อ่านข้อความที่ยังไม่อ่าน
 • ประกาศไปยังลำโพงหรือจอแสดงผลว่าคุณอยู่ระหว่างทางกลับบ้าน
 • ปรับระดับเสียงของสื่อ

แล้วเปิด

 • เพลง
 • ข่าวสาร
 • วิทยุ 
 • พอดแคสต์ 
 • ไม่ต้องเปิดอะไรเลย

ใช้กิจวัตร "อยู่บ้าน" และ "ไม่อยู่บ้าน"

กิจวัตร "ไม่อยู่บ้าน" จะเริ่มทํางานเมื่อไม่มีใครอยู่บ้าน เมื่อมีคนกลับถึงบ้าน กิจวัตร "อยู่บ้าน" จะเริ่มทำงาน คุณเริ่มกิจวัตรเหล่านี้ได้โดยใช้คำสั่งเสียงหรือแอป Home ได้ด้วย ทุกคนที่ได้เพิ่มไว้ในบ้านของคุณในแอป Home จะแก้ไขกิจวัตร "อยู่บ้าน" และ "ไม่อยู่บ้าน" ได้ 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจวัตร "อยู่บ้าน" และ "ไม่อยู่บ้าน" 

ตั้งค่า กิจวัตร "อยู่บ้าน" และ "ไม่อยู่บ้าน"

 1.  เปิดแอป Google Home Google Home app แตะตั้งค่ากิจวัตร "อยู่บ้าน" และ "ไม่อยู่บ้าน"
 2. แตะอยู่บ้านหรือไม่อยู่บ้าน
 3. เลือกอุปกรณ์และการตั้งค่าที่ต้องการปรับเปลี่ยนกิจวัตร 
  1. เลือกรายการที่ต้องการเปลี่ยนเมื่อมีคนกลับมาที่บ้าน
  2. เลือกรายการที่ต้องการเปลี่ยนเมื่อไม่มีใครอยู่บ้าน
 4. (ไม่บังคับ) เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ระบุว่ามีคนอยู่บ้านหรือไม่ 
 5. (ไม่บังคับ) ตั้งค่าตําแหน่งของโทรศัพท์ที่จะใช้สำหรับการตรวจหาบุคคลในบ้าน 
  1. คุณจะต้องป้อนที่อยู่บ้านและยืนยันโดยการวางหมุดบนแผนที่

สร้างกิจวัตรที่กำหนดเอง

(ไม่บังคับ) เปิดผลการค้นหาเฉพาะบุคคลเพื่อฟังข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กิจกรรมในปฏิทินและข้อมูลการเดินทาง

 1. ตรวจสอบว่าโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันหรือลิงก์กับบัญชีเดียวกันกับลําโพงหรือจอแสดงผล
 2. แตะกิจวัตร จากนั้น เพิ่มกิจวัตร
 3. ในส่วน “เมื่อ…”
  1. แตะเพิ่มคำสั่ง (จำเป็น) จากนั้น เพิ่ม จากนั้น ป้อนวลีที่คุณต้องการพูดเพื่อทริกเกอร์กิจวัตร จากนั้น ตกลง จากนั้น บันทึก 
 4. ในส่วน “Assistant จะ...”
  1. แตะเพิ่มการดำเนินการ จากนั้น ป้อนสิ่งที่ Assistant ควรทำ โดยจะป้อนเป็นคำสั่ง Google Assistant หรือเลือกจากการดำเนินการยอดนิยมก็ได้ จากนั้น เพิ่ม
   หมายเหตุ: คุณกำหนดคำถามด้วยเสียงหลายรายการให้กับการดำเนินการเดียวไม่ได้
 5. [ไม่บังคับ] ในส่วน “แล้วเปิด...”
  1. แตะเพิ่มสื่อ
  2. แตะวงกลมข้างแหล่งที่มาของสื่อ
   หมายเหตุ:
   คุณกำหนดสื่อที่จะเล่นเองได้ โดยแตะ เฟืองการตั้งค่า ข้างแหล่งที่มา
  3. แตะเพิ่ม จากนั้น บันทึก

ตั้งเวลากิจวัตรที่กำหนดเอง

คุณตั้งเวลากิจวัตรที่กำหนดเองให้เริ่มต้นโดยอัตโนมัติในลำโพงอัจฉริยะได้ เพียงตั้งค่าวันและเวลาที่ต้องการ 

 1. เปิดแอป Google Home แอป Google Home
 2. แตะกิจวัตร จากนั้น เพิ่มกิจวัตร
 3. ในส่วน “เมื่อ...”

  1. แตะเพิ่มคำสั่ง (จำเป็น) จากนั้น เพิ่ม จากนั้น ป้อนวลีที่คุณต้องการพูดเพื่อทริกเกอร์กิจวัตร จากนั้น ตกลง จากนั้น บันทึก
   1. หมายเหตุ: คุณจะต้องป้อนคำสั่งเสียง แต่กิจวัตรจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติตามเวลาที่ตั้งไว้ แม้ว่าคุณจะไม่ได้พูดคําสั่ง
  2. แตะตั้งเวลาและวัน (ไม่บังคับ) จากนั้น "เลือกเวลาสำหรับกิจวัตรนี้"
  3. เลือกกำหนดการในส่วน "เลือกว่าจะให้ทำซ้ำวันไหน"
  4. เลือกลำโพงในส่วน "เลือกว่าจะให้ลำโพงไหนเป็นตัวเริ่ม"
  5. คุณเลือกว่าต้องการรับการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์เมื่อถึงเวลาเริ่มได้โดยเลือกช่องทำเครื่องหมาย
  6. แตะตกลง
 4. ในส่วน “Assistant จะ...”

  1. แตะเพิ่มการดำเนินการ จากนั้น ป้อนสิ่งที่ Assistant ควรทำ โดยจะป้อนเป็นคำสั่ง Google Assistant หรือเลือกจากการดำเนินการยอดนิยมก็ได้ จากนั้น เพิ่ม
   หมายเหตุ: คุณกำหนดคำถามด้วยเสียงหลายรายการให้กับการดำเนินการเดียวไม่ได้

 5. [ไม่บังคับ] ในส่วน "แล้วเปิด..."

  1. แตะเพิ่มสื่อ
  2. แตะวงกลมข้างแหล่งที่มาของสื่อ
   หมายเหตุ: คุณปรับแต่งสิ่งที่จะเปิดได้โดยแตะ เฟืองการตั้งค่า ข้างแหล่งที่มา
  3. แตะเพิ่ม
 6. ที่มุมขวาบน ให้แตะบันทึก

แก้ไขกิจวัตร

เปลี่ยนการดำเนินการของกิจวัตร 

 1. เปิดแอป Google Home Google Home app แตะกิจวัตร  
 2. แตะจัดการกิจวัตร กิจวัตรที่ต้องการแก้ไข 
 3. แก้ไขการดำเนินการที่คุณต้องการเปลี่ยน แตะบันทึก 

แก้ไขการตรวจหาบุคคลในบ้าน

เปลี่ยนอุปกรณ์ที่จะเริ่มต้นกิจวัตร "อยู่บ้าน" หรือ "ไม่อยู่บ้าน" 

 1. เปิดแอป Google Home Google Home app แตะการตั้งค่า Settings icon
 2. แตะข้อมูลบ้าน การตรวจหาบุคคลในบ้าน
 3. เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการให้ช่วยระบุว่ามีคนอยู่บ้านหรือไม่  

ดูวิธีใช้ตำแหน่งของโทรศัพท์เพื่อการตรวจหาบุคคลในบ้านที่ดีขึ้น

ตั้งค่าการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณเพื่อฟังข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่บังคับ)

มีผู้ใช้ลำโพงหรือจอแสดงผลเพียงคนเดียว

คุณต้องเปิดผลการค้นหาเฉพาะบุคคลเพื่อฟังข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กิจกรรมในปฏิทินและการช่วยเตือน

 1. ตรวจสอบว่าโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันหรือลิงก์กับบัญชีเดียวกันกับลําโพงหรือจอแสดงผล
 2. เปิดแอป Google Home Google Home app
 3. แตะบัญชีของคุณที่มุมขวาบนของหน้าจอ
 4. ยืนยันว่าบัญชี Google ที่แสดงเป็นบัญชีที่ลิงก์กับลําโพงหรือจอแสดงผล หากต้องการสลับบัญชี ให้แตะบัญชีอื่นหรือเพิ่มบัญชีอื่น

 5. กลับไปที่หน้าจอหลัก Home
 6. แตะอุปกรณ์ของคุณ
 7. ที่มุมขวาบน ให้แตะ "การตั้งค่า"
 8. ในส่วน "เพิ่มเติม" ให้แตะการจดจำและการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ
 9. เปิดอนุญาตผลการค้นหาเฉพาะบุคคล

หมายเหตุ: หากมีผู้ใช้ลำโพงหรือจอแสดงผลเครื่องเดียวกันหลายคน ทุกคนที่ต้องการฟังข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองจะต้องลิงก์บัญชี Google และตั้งค่า Voice Match ในอุปกรณ์ รวมถึงผู้ที่ตั้งค่าด้วย 

มีผู้ใช้ลําโพงหรือจอแสดงผลหลายคน
หากมีผู้ใช้ลำโพงหรือจอแสดงผลเครื่องเดียวกันหลายคน ทุกคนที่ต้องการฟังข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องลิงก์บัญชี Google และเสียงกับอุปกรณ์ รวมถึงผู้ที่ตั้งค่าด้วย หากคุณลิงก์บัญชี Google และเสียงแล้ว ให้ข้ามขั้นตอนเหล่านี้ไป 
 1. เปิดแอป Google Home แอป Google Home
 2. แตะบัญชีของคุณที่ด้านขวาบน
 3. ยืนยันว่าบัญชี Google ที่แสดงเป็นบัญชีที่ลิงก์กับลําโพงหรือจอแสดงผล หากต้องการสลับบัญชี ให้แตะบัญชีอื่นหรือเพิ่มบัญชีอื่น
 4. แตะการตั้งค่า Assistant  Voice Match  เพิ่มอุปกรณ์
 5. ตรวจสอบว่าได้เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการลิงก์กับเสียงของคุณแล้ว
 6. แตะถัดไป  ฉันยอมรับ
 7. ทำตามขั้นตอนในแอป
 8. หากต้องการฟังข้อมูลส่วนบุคคล คุณต้องเปิดผลการค้นหาเฉพาะบุคคล แตะฉันยอมรับและทำการตั้งค่า Voice Match
 9. หากต้องการเชิญคนอื่นให้ตั้งค่า Voice Match เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะกับแต่ละบุคคล ให้แตะเชิญ เลือกวิธีการสื่อสารแล้วส่งคำเชิญ หากต้องการข้ามขั้นตอนนี้ ให้แตะไม่เป็นไร

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้