Giới thiệu về quảng cáo HTML5/quảng cáo có thể chơi cho Chiến dịch ứng dụng

Thành phần có thể chơi/HTML5 thu hút sự chú ý của người dùng ứng dụng theo cách riêng nhờ khả năng tương tác và giải trí. Bài viết này mô tả vị trí mà thành phần có thể chơi/HTML5 có thể xuất hiện, những kích thước và định dạng mà bạn có thể tải lên cho Chiến dịch quảng cáo ứng dụng, cũng như cách chúng tôi đo lường lượt tương tác và lượt chuyển đổi.

Lưu ý: Tài sản AMPHTML không được hỗ trợ trong Chiến dịch ứng dụng.

Vị trí và cách quảng cáo có thể xuất hiện

Khi hiển thị trên Mạng Hiển thị của Google, tài sản HTML5/quảng cáo có thể chơi của bạn có thể kết hợp với những tài sản khác, như biểu tượng ứng dụng, nội dung mô tả về ứng dụng hoặc văn bản mô tả. Chiến dịch quảng cáo ứng dụng sẽ áp dụng những chế độ cài đặt loại trừ trong tài khoản mà bạn đã đặt cho trang web và ứng dụng. Tìm hiểu thêm về cách loại trừ trang web và ứng dụng mà bạn có thể thực hiện

Kích thước và định dạng của thành phần có thể chơi/HTML5

Trước khi bạn tạo Chiến dịch quảng cáo ứng dụng, hãy cân nhắc các bí quyết tạo thành phần HTML5 sau đây:

 • Những thuộc tính hiện có thể sử dụng cho HTML5:
  • Thẻ hướng (thành phần sẽ xuất hiện dưới dạng quảng cáo toàn màn hình trên hầu hết các thiết bị)
   Hướng Hướng được chỉ định trong HTML
   Dọc

   Nên dùng: <meta name="ad.orientation" content="portrait">

   Cũng có thể sử dụng: <meta name="ad.size" content="width=320,height=480">

   Ngang

   Nên dùng: <meta name="ad.orientation" content="landscape">

   Cũng có thể sử dụng: <meta name="ad.size" content="width=480,height=320">

   Dọc và ngang <meta name="ad.orientation" content="portrait,landscape">
 • Để xác thực tài sản HTML5 của bạn trước khi tải lên, hãy chạy tệp .ZIP thông qua công cụ Trình xác thực HTML5 của Google Ads.
 • Tải tài sản của bạn lên dưới dạng tệp .ZIP có kích thước tối đa là 5MB và chứa không quá 512 tệp.
 • Bạn có thể tải tối đa 20 tệp .ZIP lên cho mỗi nhóm quảng cáo.
 • Tệp .ZIP có thể chứa các định dạng sau: HTML, CSS, JS, GIF, PNG, JPG, JPEG, SVG.
 • Tệp .ZIP không được chứa các tệp .ZIP khác
 • Bạn phải sử dụng UTF-8 cho ký tự không phải ASCII.
 • Âm thanh và video không được hỗ trợ đối với quảng cáo HTML5 cho Chiến dịch ứng dụng.

Cách đo lường quảng cáo của bạn

Quảng cáo HTML5/quảng cáo có thể chơi trong Chiến dịch ứng dụng cung cấp trải nghiệm phong phú cho những người dùng hiện tại và tiềm năng của ứng dụng, cho phép tương tác với ứng dụng trước khi tải ứng dụng xuống. Do người dùng có thể tương tác với Quảng cáo HTML5/quảng cáo có thể chơi nhưng thực hiện hành động ở một thời điểm sau đó, nên điều quan trọng là phải đo lường chính xác các lượt tương tác và mức tác động đến các lượt chuyển đổi.

Lượt tương tác

 • Định nghĩa về lượt tương tác: Lượt tương tác được tính khi người dùng tương tác lần đầu tiên hoặc nhấp vào Quảng cáo HTML5/quảng cáo có thể chơi.
 • Cách tính phí cho Quảng cáo ứng dụng: Quảng cáo HTML5/quảng cáo có thể chơi được tính trên cơ sở chi phí mỗi lượt tương tác (CPE). Bạn sẽ bị tính phí cho một Lượt tương tác được ghi lại khi người dùng tương tác lần đầu tiên hoặc nhấp vào quảng cáo HTML5/quảng cáo có thể chơi.
 • Cách đo lường lượt chuyển đổi: Đối với quảng cáo HTML5/quảng cáo có thể chơi, lượt chuyển đổi được tính khi người dùng cài đặt ứng dụng của bạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày xảy ra Lượt tương tác. Tìm hiểu thêm về thời lượng chuyển đổi đối với ứng dụng dành cho thiết bị di động

Lợi ích

 • Mức độ chính xác cao hơn khi đo lường hiệu suất của quảng cáo HTML5/quảng cáo cài đặt ứng dụng có thể chơi.
 • Dữ liệu chuyển đổi cải thiện và chính xác hơn để tối ưu hóa lượt chuyển đổi.

Nếu bạn sử dụng Google Web Designer

Môi trường quảng cáo Khi tạo tài sản trong Google Web Designer, bạn phải chỉ định môi trường “Google Ads”.
Thành phần được hỗ trợ
 • Thư viện có thể vuốt
 • Thư viện băng chuyền
 • Thư viện 360°
 • Thành phần điều hướng trong thư viện
 • Nút hình ảnh
 • Chuỗi hình ảnh
Cách xuất bản trên Google Ads Trong Google Web Designer:
 1. Nhấp vào Xuất bản.
 2. Chọn Xuất bản nội bộ.
 3. Tải tệp .ZIP đã tạo lên Google Ads.
Các điểm hạn chế
 • Quảng cáo có thể mở rộng không được hỗ trợ.
 • Tất cả hình ảnh dùng trong quảng cáo HTML5 phải là hình ảnh cục bộ, không phải hình ảnh được tham chiếu và phải là một phần của nội dung trong tệp ZIP.
 • Chỉ phông chữ web của Google mới được hỗ trợ. Hệ thống không hỗ trợ các phông chữ web khác.
 • Đối với các hành động mục tiêu trong môi trường, hệ thống không hỗ trợ bộ tính giờ và nhiều điểm thoát.
 • Không thể sử dụng phương pháp lưu trữ cục bộ trong quảng cáo HTML5.

Nếu bạn không sử dụng Google Web Designer

Yêu cầu về HTML

Nội dung HTML5 phải bao gồm:

 • Khai báo <!DOCTYPE html>
 • Thẻ <html>
 • Thẻ <body>
 • Thẻ meta về hướng của định dạng quảng cáo trong thẻ <head>. Ví dụ: <meta name="ad.orientation" content="portrait">

Thẻ kết thúc rõ ràng (không được dùng thẻ kết thúc cùng dòng):

 • Ví dụ về thẻ có điểm kết thúc hợp lệ: <path></path>
 • Ví dụ về thẻ không hợp lệ: <path> hoặc <path />

Ngoài ra, bạn có thể trích xuất svg cùng dòng vào một tệp riêng.

Yêu cầu để tải lên

Tất cả các mã và tài sản phải được tham chiếu bằng cách sử dụng đường dẫn tương đối đến các tài nguyên có trong tệp .ZIP.

Không cho phép tham chiếu bên ngoài ngoại trừ tham chiếu tới:

Nút có thể nhấp

Nếu bạn muốn đảm bảo rằng người dùng chỉ có thể nhấp vào nút kêu gọi hành động (ví dụ: “Tải xuống”), hãy làm theo các hướng dẫn sau để bao gồm tập lệnh exitapi.js. Nếu bạn không bao gồm tập lệnh exitapi.js, thì Google Ads sẽ thêm nút gọi hành động (“Cài đặt”) cho bạn.

Hướng dẫn

 1. Chèn tập lệnh sau trong thẻ <head> HTML của bạn: <script type="text/javascript"src="https://tpc.googlesyndication.com/pagead/gadgets/html5/api/exitapi.js"> </script>
 2. Sau đó, thực hiện lệnh gọi JavaScript dưới đây để kích hoạt URL cuối cùng của bạn: ExitApi.exit()
  • Ví dụ: đưa người dùng đến URL cuối cùng bằng cách sử dụng văn bản liên kết chuẩn:
   • <a onclick="ExitApi.exit()">Tìm hiểu thêm</a>
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false