Poziomy dostępu na koncie Google Ads

Za każdym razem, gdy przyznajesz innemu użytkownikowi dostęp do swojego konta Google Ads, możesz wybrać odpowiedni poziom uprawnień, aby określić funkcje, na które może on wpływać.

W tym artykule omawiamy poziomy dostępu, które możesz przypisywać użytkownikom, oraz odpowiadające im funkcje.

Opiszemy też, jak możesz przyznawać i anulować dostęp do konta Google Ads.

Poziomy dostępu

Poziom dostępu do konta Tylko e-maile Płatności Tylko do odczytu Standardowy Administracyjny
Może otrzymywać e-maile z powiadomieniami i raporty  
Może wyświetlać kampanie i korzystać z narzędzi do ich planowania    
Może wyświetlać informacje rozliczeniowe  
Może edytować informacje rozliczeniowe    
Może edytować i generować raporty dotyczące płatności  
Może przyznawać dostęp tylko do e-maili    
Może wyświetlać użytkowników, menedżerów i linki do usług    
Może edytować i generować raporty skuteczności kampanii    
Może edytować kampanie      
Może dodawać i usuwać linki do usług        
Może przydzielać dostęp do konta, zmieniać poziomy dostępu oraz anulować zaproszenia od innych użytkowników        
Może akceptować i odrzucać prośby o połączenie z kontem menedżera        
Może odłączać konta menedżera        
Może sprawdzać metodę uwierzytelniania każdego użytkownika i czas ostatniego logowania        
Może dodawać i edytować formy płatności na poziomie profilu płatności      
Może dokonywać płatności i dodawać środki    
(Tylko konta z ustawionymi płatnościami automatycznymi)
Może edytować informacje w profilu płatności (adres, dane podatnika i ustawienia języka)      
Może przełączać konto z płatności automatycznych na ręczne i odwrotnie (w krajach, gdzie jest to dozwolone)    
(Tylko przełączanie z płatności automatycznych na ręczne)
Może zwiększać i zmniejszać próg płatności  
(Tylko konta z ustawionymi płatnościami automatycznymi)
 
(Tylko konta z ustawionymi płatnościami automatycznymi)

(Tylko konta z ustawionymi płatnościami automatycznymi)
Może rozpoczynać i przeprowadzać na koncie proces weryfikacji reklamodawcy        

Dostęp dla kont menedżera

Jeśli zaakceptujesz zaproszenie do połączenia z kontem menedżera, osoby mające dostęp administracyjny do tego konta będą mogły otrzymywać e-maile z powiadomieniami i zarządzać Twoimi kampaniami. Jeśli konto menedżera ma prawo własności, użytkownicy z dostępem administracyjnym do konta menedżera też mogą edytować na Twoim koncie uprawnienia dostępu użytkowników, listę menedżerów i linki do usług. Więcej informacji o poziomach dostępu do konta menedżera.

Dostęp do rozliczeń i płatności

W Google Ads użytkownicy z dostępem administracyjnym lub dostępem do płatności mogą aktualizować informacje w profilu płatności organizacji, takie jak:

  • nazwa (lub imię i nazwisko) i adres,
  • identyfikator podatkowy,
  • ustawienia języka,
  • formy płatności (dodawanie i edytowanie).

Użytkownicy z dostępem administracyjnym lub dostępem do płatności mogą wprowadzić te zmiany, nawet jeśli nie są użytkownikami profilu płatności. Administratorzy Google Ads mogą wykonać wszystkie kroki procesu weryfikacji reklamodawcy. Wcześniej te czynności mogli wykonać tylko użytkownicy profilu płatności.

Gdy użytkownicy Google Ads wprowadzą zmiany w profilu płatności, administratorzy płatności otrzymają e-maila z powiadomieniem. Użytkownicy Google Ads nie mogą dodawać użytkowników do profilu płatności, usuwać ich ani zmieniać dotychczasowych uprawnień. Więcej informacji o uprawnieniach użytkowników Centrum płatności.

Jeśli chcesz wyłączyć tę funkcję, skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
10920949864124957686
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
73067