Poziomy dostępu na koncie Google Ads

Za każdym razem, gdy przyznajesz innemu użytkownikowi dostęp do swojego konta Google Ads, możesz wybrać odpowiedni poziom uprawnień, by określić funkcje, na które może on wpływać.

W tym artykule omawiamy poziomy dostępu, które możesz przypisywać użytkownikom, oraz odpowiadające im funkcje.

Opiszemy też, jak możesz przyznawać i anulować dostęp do konta Google Ads.

Poziomy dostępu

Poziom dostępu do konta Tylko e-maile Płatności Tylko do odczytu Standardowy Administracyjny
Może otrzymywać e-maile z powiadomieniami i raporty  
Może wyświetlać kampanie i korzystać z narzędzi do ich planowania    
Może wyświetlać informacje rozliczeniowe  
Może edytować informacje rozliczeniowe    
Może edytować i generować raporty dotyczące płatności  
Może przyznawać dostęp: tylko e-mail    
Może wyświetlać użytkowników, menedżerów i linki do usług    
Może edytować i generować raporty skuteczności kampanii    
Może edytować kampanie    
Może dodawać i usuwać linki do usług        
Może przydzielać dostęp do konta, zmieniać poziomy dostępu oraz anulować zaproszenia od innych użytkowników        
Może akceptować i odrzucać prośby o połączenie z kontem menedżera        
Może odłączać konta menedżera        
Może sprawdzać metodę uwierzytelniania każdego użytkownika i czas ostatniego logowania        

Dostęp dla kont menedżera

Jeśli zaakceptujesz zaproszenie do połączenia z kontem menedżera, osoby mające dostęp administracyjny do tego konta będą mogły otrzymywać e-maile z powiadomieniami i zarządzać Twoimi kampaniami. Jeśli konto menedżera ma prawo własności, użytkownicy z dostępem administracyjnym do konta menedżera też mogą edytować na Twoim koncie uprawnienia dostępu użytkowników, listę menedżerów i linki do usług. Więcej informacji o poziomach dostępu do konta menedżera.

Dostęp do rozliczeń i płatności

O tym, którzy użytkownicy mogą wykonywać takie zadania, jak płatności, zmiana formy płatności czy generowanie faktur, decydujesz poprzez dodanie lub usunięcie tych użytkowników w profilu płatności Google w Centrum płatności Google.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem