Automatyczne miejsca docelowe

W Google Ads ten termin oznacza strony, filmy i aplikacje w sieci reklamowej, w przypadku których Twoje reklamy mogą wyświetlać się automatycznie na podstawie wybranego przez Ciebie kierowania. Wybrane miejsca docelowe to określone przez Ciebie strony, filmy i aplikacje, w których chcesz wyświetlać reklamy, a automatyczne miejsca docelowe to miejsca wyświetlania reklam wybrane na podstawie Twoich innych metod kierowania, np. na słowa kluczowe lub tematy.

Jak działają automatyczne miejsca docelowe

  • Jeśli masz kampanie typu „Tylko sieć reklamowa” lub „Sieć wyszukiwania z rozszerzeniem na sieć reklamową”, a w nich metody kierowania inne niż wybrane miejsca docelowe, Twoje reklamy będą mogły wyświetlać się w witrynach sieci reklamowej automatycznie. W tabeli statystyk na karcie Miejsca docelowe te wyświetlenia będą oznaczone jako automatyczne miejsca docelowe.
  • Jeśli nie chcesz, by Twoje reklamy wyświetlały się w automatycznych miejscach docelowych, możesz kierować je tylko na wybrane miejsca docelowe. Dodaj wybrane miejsca docelowe do grupy reklam i zostaw domyślne ustawienie kierowania „Kierowanie i stawka”, aby reklamy wyświetlały się tylko w wybranych przez Ciebie witrynach.

Przykład

Jeśli do kierowania w grupie reklam używasz słów kluczowych, spróbujemy dopasować reklamy do odpowiednich miejsc docelowych na podstawie m.in. listy słów kluczowych. Jeśli na przykład masz grupę reklam ze słowami kluczowymi związanymi z męskimi butami, reklamy z tej grupy reklam mogą wyświetlać się na stronach o butach. Te witryny będą widoczne jako automatyczne miejsca docelowe w tabeli statystyk na karcie Miejsca docelowe.

Jak działa kierowanie kontekstowe
Informacje o ustawieniach kierowania w sieci reklamowej
Jak wybrać typ kampanii

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem