Om automatisk genererte videoer i responsive bannerannonser

Når du oppretter responsive bannerannonser, blir automatisk genererte videoer tilgjengelig som et avansert formatalternativ. Hvis du ikke allerede har lastet opp videoinnhold, kan Google automatisk opprette videoer for deg ved å sette sammen ulike kombinasjoner av logoene, bildene og tekstelementene dine.

Visual representation of how auto-generated videos for responsive display ads work

Hvis du vil ha opprettet en automatisk generert video, må du legge til minst én logo og enten tre bilder i liggende format eller fire kvadratiske bilder i den responsive bannerannonsen din. Det er viktig at bildene overholder retningslinjene for kvalitet. Problemer med bildekvalitet kan avgjøre hvorvidt det i det hele tatt kan opprettes videoer automatisk.

Det kan dessuten oppstå problemer med automatisk genererte videoer dersom du ikke har lastet opp tilstrekkelig mange bilder Google kan velge mellom. For at du skal kunne unngå problemer med videoer som genereres automatisk, må du påse at elementene du laster opp, overholder alle retningslinjene.

Nedenfor kan du se noen vanlige årsaker til at det ikke genereres videoer automatisk.

  • Lav bildekvalitet: Styr unna uskarpe bilder og bilder med for mye tekst.
  • Uakseptabelt innhold: Rasistiske eller uanstendige bilder tolereres ikke.
  • Tekst og logo plassert på kantlinjen: Generelt sett anbefaler vi at du ikke tar med noen logo i bilder. Bilder med tekst eller logoer plassert helt i ytterkanten kan ikke kombineres med andre elementer i automatisk genererte videoer.
  • Dupliserte bilder eller flere bilder som er for like.
  • Svært lange ord som fordrer tekstbryting.

Du kan finne mer informasjon om potensielle kvalitetsproblemer i artikkelen Bannerannonser: en veiledning for gode fremgangsmåter når du skal lage annonser.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt