เกี่ยวกับการรับรอง Google Ads

การรับรอง Google Ads เป็นการรับรองผู้เชี่ยวชาญที่ Google มอบให้กับบุคคลที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Google Ads ทั้งในระดับพื้นฐานและระดับสูง โดยการรับรอง Google Ads จะแสดงให้เห็นว่า Google ยอมรับบุคคลนั้นในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านโฆษณาออนไลน์ คุณรับการรับรองได้ทาง Skillshop ซึ่งเป็นโปรแกรมการฝึกอบรมออนไลน์ของ Google ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Skillshop ที่นี่
บทความนี้อธิบายประโยชน์ของการได้รับการรับรอง วิธีรับการรับรอง รวมถึงวิธีแจ้งสถานะการรับรองกับผู้อื่น

ก่อนเริ่มต้น

หากคุณไม่มีบัญชี Skillshop คุณจะต้องสร้างบัญชีก่อนจึงจะทำการประเมิน Google Ads ได้ ซึ่งจำเป็นต่อการผ่านการรับรอง ดูวิธีตั้งค่าบัญชี Skillshop

ข้อดี

  • แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญ แสดงให้ลูกค้าปัจจุบันและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเห็นว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการโฆษณาออนไลน์ที่ผ่านการรับรองพร้อมใบรับรองเฉพาะบุคคลที่พิมพ์ได้
  • ช่วยให้บริษัทของคุณได้รับป้าย Google Partner หรือป้าย Premier Google Partner ในการได้รับป้ายใดป้ายหนึ่งนั้น นอกเหนือจากข้อกำหนดอื่นๆ แล้ว บริษัทจะต้องมีสมาชิกที่เชื่อมโยงซึ่งผ่านการรับรอง Google Ads อย่างน้อย 1 คน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดในการรับป้าย Partner
  • ดูวิธีทำให้การรับรองมีผลต่อสถานะ Partner ของบริษัท

วิธีการทำงานของการรับรอง Google Ads

เมื่อตั้งค่าบัญชี Skillshop คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงการประเมินความรู้สำหรับการรับรอง Google Ads และเส้นทางการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณจะใช้ศึกษาก่อนการประเมินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

คุณต้องผ่านการประเมินความรู้ด้านกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Google Ads ที่มีอยู่ใน Skillshop เพื่อให้ผ่านการรับรอง Google Ads ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นั้น โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการรับรอง Google Ads ได้แก่ โฆษณาในเครือข่ายการค้นหาของ Google Ads, โฆษณาแบบดิสเพลย์ของ Google Ads, โฆษณาวิดีโอของ Google Ads และโฆษณา Shopping

เกี่ยวกับการรับรอง Google Ads

การรับรองที่พร้อมใช้งาน

การรับรองด้าน คำอธิบาย
การรับรองด้านโฆษณาในเครือข่ายการค้นหาของ Google Ads แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญในเครือข่ายการค้นหาของ Google ผู้ใช้ที่ผ่านการรับรองจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ประโยชน์จากโซลูชันอัตโนมัติ เช่น Smart Bidding และโซลูชันกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญสำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่เจาะจง
การรับรองด้านโฆษณาแบบดิสเพลย์ของ Google Ads สาธิตความเชี่ยวชาญของคุณโดยใช้เครือข่ายดิสเพลย์ของ Google เพื่อแสดงผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากับการลงทุนในโฆษณาบนเครือข่ายดิสเพลย์มากที่สุด ผู้ใช้ที่ผ่านการรับรองจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการพัฒนากลยุทธ์และแคมเปญโฆษณาในเครือข่ายดิสเพลย์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งบรรลุเป้าหมายทางการตลาดที่เจาะจง
การรับรองด้านโฆษณาวิดีโอของ Google Ads แสดงความสามารถในการใช้โซลูชันการโฆษณาวิดีโอของ Google และ YouTube ให้ประสบความสำเร็จ ผู้ใช้ที่ผ่านการรับรองจะแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจถึงวิธีบอกเล่าเรื่องราวที่มีประสิทธิภาพบน YouTube เพื่อเข้าถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในวงกว้างตลอดทั้งเส้นทางการซื้อ
การรับรองด้านโฆษณา Shopping สาธิตความเชี่ยวชาญโดยการใช้และเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณา Shopping ผู้ใช้ที่ผ่านการรับรองจะแสดงให้เห็นถึงความรู้เกี่ยวกับวิธีสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ Shopping ซึ่งเพิ่มการเข้าถึงและ Conversion สูงสุด

ภาษาที่ให้บริการ

การรับรอง Google Ads มีให้บริการทั้งหมด 22 ภาษา

ภาษาที่มีให้บริการ: เช็ก, จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, ดัตช์, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อินโดนีเซีย, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, โปแลนด์, โปรตุเกส, โปรตุเกส (บราซิล), รัสเซีย, สโลวัก, สเปน, สเปน (ละตินอเมริกา), ไทย, ตุรกี และเวียดนาม

การเตรียมตัวสำหรับการรับรอง Google Ads

คุณควรมีประสบการณ์ทำงานจริงในการใช้ Google Ads และควรมีความคุ้นเคยกับแนวคิดของการโฆษณาออนไลน์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด รวมถึงมีประสบการณ์ในการจัดการแคมเปญ Google Ads ประเภทต่างๆ

นอกจากนี้คุณยังเตรียมความพร้อมได้ด้วยการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ ใน Skillshop

คะแนนที่ถือว่าผ่านการประเมินและเวลาที่ใช้ในการประเมิน

คุณต้องได้คะแนน 80% ขึ้นไปจึงจะผ่านการประเมินเพื่อรับการรับรอง และคุณจะมีเวลาทำการประเมิน 75 นาที หากไม่ผ่านการประเมิน คุณต้องรอ 1 วันจึงจะทำการประเมินใหม่ได้

ในการประเมินจะมีตัวจับเวลาที่จะเริ่มนับเวลาถอยหลังเมื่อเริ่มการประเมิน โดยคุณจะหยุดตัวจับเวลาชั่วคราวไม่ได้เมื่อเริ่มต้นแล้ว หากออกจากการประเมิน เช่น ในกรณีที่ปิดเบราว์เซอร์หรือปิดคอมพิวเตอร์ ตัวจับเวลาจะสิ้นสุดการจับเวลาทันที คุณจะต้องรอ 1 วันจึงจะทำการประเมินได้อีกครั้ง

วิธีรักษาสถานะการรับรอง

การรับรอง Google Ads จะมีผลจนกว่าการรับรองด้านกลุ่มผลิตภัณฑ์จะหมดอายุ ซึ่งการรับรองด้านกลุ่มผลิตภัณฑ์จะมีอายุ 1 ปี คุณจะต้องทำการประเมินอีกครั้งและผ่านการประเมินสำหรับการรับรองด้านกลุ่มผลิตภัณฑ์นั้นเพื่อต่ออายุการรับรอง

หลักเกณฑ์ในการสื่อสารเกี่ยวกับสถานะการรับรอง

การรับรอง Google Ads เป็นการแสดงว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการโฆษณาออนไลน์ที่ผ่านการรับรอง โดยคุณบอกกับลูกค้าปัจจุบันและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเกี่ยวกับการยอมรับนี้ได้ดังต่อไปนี้

  • การรับรอง Google Ads เป็นการยอมรับว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการโฆษณาออนไลน์ที่ผ่านการรับรอง
  • คุณได้รับการรับรองนี้หลังจากผ่านการประเมินการรับรอง Google Ads ซึ่ง Skillshop เป็นผู้ดำเนินการประเมิน

ตัวอย่าง

สิ่งที่คุณบอกได้เกี่ยวกับสถานะการรับรองมีดังตัวอย่างต่อไปนี้

"Google ยอมรับฉันในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรอง Google Ads ซึ่งหมายความว่าฉันได้ผ่านการประเมินหลายรายการที่ประเมินความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ ฉันจึงมีความสามารถที่จะช่วยให้คุณขยายธุรกิจให้เติบโตบนเว็บโดยใช้ Google Ads ได้"

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการสื่อสารเกี่ยวกับการรับรองมีดังต่อไปนี้

  • คุณอาจกล่าวว่าตนเองผ่านการรับรองก็ต่อเมื่อคุณผ่านการประเมินการรับรองแล้ว การที่เพื่อนร่วมงานได้รับการรับรองหรือเอเจนซีได้รับป้ายนั้นยังไม่เพียงพอ
  • คุณกล่าวว่าตนเอง "ผ่านการรับรอง" ได้ตราบเท่าที่การรับรองยังมีผล หลังจากวันหมดอายุแล้ว คุณจะกล่าวว่าตนเอง "ผ่านการรับรอง" ไม่ได้จนกว่าจะผ่านการประเมินอีกครั้ง
  • คุณกล่าวถึงการรับรองของคุณในประวัติการทำงาน นามบัตร โปรไฟล์ LinkedIn และโปรไฟล์โซเชียลมีเดียอื่นๆ ได้ โปรดทราบว่าคุณต้องใช้โลโก้ Google Partners ตามหลักเกณฑ์การใช้งานของเราเท่านั้น

คำถามทั่วไปเกี่ยวกับการรับรอง

ความแตกต่างระหว่างการรับรอง Google Ads กับป้าย Partner

  • บุคคลจะได้รับการรับรอง สมาชิกทุกคนของ Partners รับการรับรอง Google Ads ได้ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง คุณจะแสดงความสำเร็จได้โดยใช้ใบรับรองเฉพาะบุคคลที่ Google ออกให้
  • เอเจนซีจะได้รับป้ายและความเชี่ยวชาญพิเศษ บริษัทที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสำหรับสถานะ Partner จะได้รับป้าย Google Partner หรือ Premier Google Partner และได้รับอนุญาตให้โปรโมตตัวเองในฐานะ "Google Partner" ทั้งนี้ การเข้าร่วมโปรแกรมเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้เอเจนซีได้เป็น "Google Partner" แต่อย่างใด
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว