Certifikace Google Ads

Certifikace Google Ads je profesionální akreditace nabízená společností Google uživatelům, kteří prokáží znalosti základního i pokročilého používání služby Google Ads. Certifikací Google Ads lze prezentovat, že společnost Google daného uživatele uznává jako odborníka na internetovou inzerci. Certifikaci můžete získat na portálu Skillshop, což je webový výukový program společnosti Google. Další informace o programu Skillshop najdete zde.
V tomto článku se dočtete, jaké výhody certifikace poskytuje, jak ji lze získat a jak je možné certifikaci využít v komunikaci s ostatními.

Než začnete

Nemáte-li účet Skillshop, musíte si ho založit. Bez něj nelze získat přístup k testům Google Ads, které jsou pro certifikaci vyžadovány. Podívejte se, jak si účet Skillshop založit.

Výhody

  • Prokážete svou odbornost. Ukažte současným i potenciálním klientům, že jste certifikovaným specialistou na online inzerci. Poslouží vám k tomu osobní certifikát, který si můžete vytisknout.
  • Pomůžete své společnosti získat odznak Google Partner nebo Premier Google Partner. Pokud chce společnost získat některý z těchto odznaků, je třeba, aby alespoň jeden z jejích přidružených uživatelů vlastnil certifikát Google Ads (kromě jiných požadavků). Další informace o požadavcích na získání odznaku Partner.
  • Informace o tom, jak zajistit, aby se certifikace započítávala do statusu Partnera vaší společnosti

Jak certifikace Google Ads funguje

Když si vytvoříte účet Skillshop, získáte přístup k bezplatným certifikačním testům Google Ads a k souvisejícím výukovým programům, které můžete při přípravě na testy využít.

Certifikaci Google Ads získáte po úspěšném absolvování testu z některé produktové oblasti služby Google Ads, který je k dispozici na portálu Skillshop. K dispozici jsou certifikace pro tyto produktové oblasti Google Ads: Vyhledávací síť Google Ads, Obsahová síť Google Ads, Google Ads pro video a reklamy v Nákupech.

Certifikace Google Ads

Dostupné certifikace

Certifikace Popis
Certifikace Vyhledávací síť Google Ads Prokažte své znalosti vytváření a optimalizace kampaní pro Vyhledávání Google. Certifikovaní uživatelé také prokazatelně umí využívat automatizované systémy, například Chytré nabídky nebo Řešení pro práci s publikem, k podpoře výkonu kampaní u konkrétních marketingových cílů.
Certifikace Obsahová síť Google Ads Prokažte své odborné znalosti používání Obsahové sítě Google a ukažte, že dokážete investice do obsahové reklamy využít na maximum. Certifikovaní uživatelé také prokazatelně umí vytvářet efektivní strategie a kampaně pro Obsahovou síť zaměřené na konkrétní marketingové cíle.
Certifikace Google Ads pro video Ukažte své schopnosti uspět na YouTube a s videoreklamami Google. Certifikovaní uživatelé také prokazatelně vědí, jak na YouTube vyprávět působivé příběhy, které ve velkém osloví potenciální zákazníky během celé jejich nákupní cesty.
Certifikace reklamy v Nákupech Potvrďte svou odbornost v oblasti používání a optimalizace reklam v Nákupech. Certifikovaní uživatelé mají také prokazatelné znalosti vytváření a optimalizace kampaní v Nákupech, které maximalizují zásah a počty konverzí.

Dostupné jazyky

Certifikace Google Ads jsou k dispozici ve 22 jazycích.

Dostupné jazyky: angličtina (britská a americká), čeština, čínština (zjednodušená a tradiční), francouzština, italština, japonština, korejština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, portugalština (brazilská), ruština, slovenština, španělština, španělština (Latinská Amerika), thajština, turečtina a vietnamština.

Příprava na certifikace Google Ads

Doporučujeme počkat do doby, kdy budete mít s programem Google Ads nějaké praktické zkušenosti. Měli byste znát koncepty online reklamy a související doporučované postupy a měli byste mít zkušenosti se správou různých druhů kampaní Google Ads.

Můžete se také připravit pomocí kurzů na portálu Skillshop.

Skóre potřebná pro úspěšné absolvování testu a časové limity

K úspěšnému splnění certifikačního testu musíte získat skóre 80 % nebo vyšší. Na absolvování máte 75 minut. Pokud neuspějete, můžete pokus druhý den zopakovat.

Jakmile zahájíte práci na testu, spustí se časovač. Spuštěný časovač nelze zastavit. Pokud test opustíte (například když zavřete prohlížeč nebo vypnete počítač), časový limit okamžitě vyprší. Budete-li chtít test absolvovat znovu, musíte počkat do druhého dne.

Jak si certifikaci udržet

Certifikace Google Ads platí tak dlouho, dokud nevyprší platnost certifikačního testu dané produktové oblasti. Certifikační test je platný po dobu jednoho roku. Chcete-li certifikaci prodloužit, budete muset certifikační test z dané produktové oblasti znovu úspěšně absolvovat.

Pokyny pro sdělování stavu vaší certifikace

Vaše certifikace Google Ads dokazuje, že jste certifikovaným profesionálem v oboru online reklamy. Současným i potenciálním klientům můžete o této certifikaci sdělit toto:

  • Certifikace Google Ads představuje oficiální uznání, že jste certifikovaným profesionálem v oboru online reklamy.
  • Toto potvrzení jste obdrželi po úspěšném absolvování testu Certifikace Google Ads v rámci programu Skillshop.

Příklad

O stavu vaší certifikace můžete říci například toto:

„Google mě uznal jako certifikovaného profesionála Google Ads, což znamená, že jsem úspěšně absolvoval několik testů, které hodnotí mé odborné znalosti daného produktu. Jsem kvalifikovaný, abych vám pomocí služby Google Ads pomáhal rozvíjet vaše podnikání na internetu.‟

Zde jsou některé další pokyny k informování o certifikaci:

  • Za certifikovaného se můžete označovat, pokud jste certifikační testy úspěšně absolvovali vy osobně. Nestačí, aby byl certifikovaný váš spolupracovník nebo aby získala odznak vaše agentura.
  • Za certifikovaného se můžete označovat, dokud vaše certifikace platí. Po vypršení platnosti certifikace se nemůžete označovat za certifikovaného, dokud test znovu úspěšně neabsolvujete.
  • Certifikaci můžete uvádět ve svém životopise, na vizitkách, v profilu LinkedIn a v dalších profilech sociálních médií. Loga Google Partners se smí používat pouze v souladu s našimi pokyny k používání.

Časté dotazy týkající se certifikací

Rozdíl mezi certifikací Google Ads a odznakem Partner

  • Certifikaci získávají jednotlivci (osoby). Kterýkoli člen programu Partners může získat certifikaci Google Ads. Jako certifikovaný profesionál můžete dosaženou úroveň doložit svým osobním certifikátem vydaným společností Google.
  • Odznak a označení specializace získávají agentury. Společnost, která splňuje požadavky na status certifikovaného partnera, získá odznak Google Partner nebo Premier Google Partner a může se prezentovat jako certifikovaný partner Googlu. Upozorňujeme, že pouhým zapojením do programu se agentura ještě nestává certifikovaným partnerem Googlu.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory