Populacja: definicja

Łączna liczba osób w Twoich docelowych grupach demograficznych i w docelowej lokalizacji. W przypadku media planów w narzędziu Planer zasięgu dane o populacji powstają na podstawie tych wskaźników:

  • Cała populacja kraju: łączna liczba osób w Twoich docelowych grupach demograficznych i w docelowej lokalizacji na podstawie danych statystycznych.
  • Populacja z dostępem do internetu: łączna liczba osób w Twoich docelowych grupach demograficznych i w docelowej lokalizacji, które korzystały z internetu w ciągu ostatnich 30 dni.
  • Użytkownicy telewizji: łączna liczba osób w docelowych grupach demograficznych i w docelowej lokalizacji, które oglądały telewizję w ciągu ostatnich 30 dni.
  • Użytkownicy YouTube: łączna liczba osób wśród odbiorców docelowych, do których mogą dotrzeć Twoje reklamy w YouTube w ciągu typowego 30-dniowego okresu. Ta populacja nie jest wyświetlana w przypadku lokalizacji podrzędnych ani odbiorców.

Zmiana populacji w narzędziu Planer zasięgu powoduje aktualizację:

  • odsetka zasięgu,
  • wielkości populacji,
  • danych „Wskaźnik wyświetleń w grupie docelowej" (TRP) i „Koszt wskaźnika wyświetleń w grupie docelowej” (CPP).

Wielkość populacji nie ma wpływu na liczbę osób będących w zasięgu media planu. Całkowity zasięg Twojego planu może być większy niż rozmiar wybranej populacji.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
3938235515972518335
true