Populacja: definicja

Łączna liczba osób w Twoich docelowych grupach demograficznych i w docelowej lokalizacji. W przypadku media planów w narzędziu Planer zasięgu dane o populacji powstają na podstawie tych wskaźników:

  • Cała populacja kraju: łączna liczba osób w Twoich docelowych grupach demograficznych i w docelowej lokalizacji na podstawie danych statystycznych.
  • Populacja z dostępem do internetu: łączna liczba osób w Twoich docelowych grupach demograficznych i w docelowej lokalizacji, które korzystały z internetu w ciągu ostatnich 30 dni.
  • Populacja z dostępem do telewizji: łączna liczba osób w docelowych grupach demograficznych i w docelowej lokalizacji, które oglądały telewizję w ciągu ostatnich 30 dni.
  • Populacja z dostępem do YouTube: łączna liczba osób wśród odbiorców docelowych, do których mogą dotrzeć Twoje reklamy w YouTube w ciągu typowego 28-dniowego okresu.

Zmiana populacji w narzędziu Planer zasięgu powoduje aktualizację:

  • odsetka zasięgu,
  • wielkości populacji,
  • danych „Wskaźnik wyświetleń w grupie docelowej" (TRP) i „Koszt wskaźnika wyświetleń w grupie docelowej” (CPP).

Wielkość populacji nie ma wpływu na liczbę osób będących w zasięgu media planu.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem