Điểm tối ưu hóa giờ đây có tính đến Chiến dịch hiển thị

Ngày 4 tháng 12 năm 2019

Điểm tối ưu hóacác mục đề xuất giúp bạn ưu tiên các hành động có tác động mạnh mẽ nhất để cải thiện hiệu quả hoạt động trong tài khoản của mình. Trên thực tế, những nhà quảng cáo tăng 10 điểm tối ưu hóa ở cấp tài khoản đã có số lượt chuyển đổi tăng trung bình 10%.1 Trong tháng 8, chúng tôi đã mở rộng điểm số để giúp bạn ưu tiên các mục đề xuất cho Chiến dịch mua sắm của mình. Kể từ hôm nay, điểm tối ưu hóa cũng sẽ tính đến chiến dịch Hiển thị – điều này có nghĩa là bạn có thể thấy và sử dụng điểm tối ưu hóa cho chiến dịch Tìm kiếm, Mua sắm và Hiển thị. 

Giống như đối với chiến dịch Tìm kiếm và Mua sắm, điểm tối ưu hóa cho chiến dịch Hiển thị dao động từ 0% đến 100%. Nếu điểm tối ưu hóa của bạn đạt 100% thì điều này có nghĩa là cách thiết lập hiện tại sẽ giúp chiến dịch của bạn hoạt động hết tiềm năng. Bạn sẽ thấy các điểm số riêng cho chiến dịch Tìm kiếm, Mua sắm và Hiển thị ở cấp chiến dịch và điểm số kết hợp ở cấp tài khoản.

Điểm tối ưu hóa

Chúng tôi cũng đã thêm các mục đề xuất dành riêng cho chiến dịch Hiển thị, như tạo Chiến dịch hiển thị thông minh, sử dụng tính năng mở rộng tiêu chí nhắm mục tiêu và thêm quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng. Tìm hiểu thêm về cách nâng cao tối đa điểm tối ưu hóa bằng cách xem hướng dẫn về các phương pháp hay nhất của chúng tôi.

Người đăng: Ryan Beauchamp, Giám đốc sản phẩm chuyên trách về Google Ads

 

Dữ liệu nội bộ của Google. Chỉ dành cho Chiến dịch tìm kiếm.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false