O napakah pri vzpostavljanju in prekinjanu povezave z upraviteljem

Računi upraviteljev imajo določene omejitve za povezovanje. Če se v postopku vzpostavljanja ali prekinjanja povezave računov prikaže sporočilo o napaki, ste najverjetneje naleteli na eno od omejitev povezovanja, ki so opisane v tem članku.

Vzroki za napake pri povezovanju

  1. Račun je že povezan z upraviteljem v isti hierarhiji
  2. Računi upraviteljev s skupnim računom stranke ne morejo biti del iste hierarhije
  3. Dosegli ste omejitev enega upravitelja, ki neposredno upravlja drugega upravitelja
  4. Dosegli ste omejitev petih ravni upraviteljev
  5. Dosegli ste omejitev petih upraviteljev, ki upravljajo en račun stranke
  6. Dosegli ste največje dovoljeno število računov
  7. Dosegli ste največje dovoljeno število povabil, ki so na čakanju
  8. V računu poleg tega računa upravitelja ni drugih skrbniških uporabnikov ali lastnikov
  9. Za izvedbo tega dejanja morate imeti lastništvo za ta račun
  10. Za izvedbo tega dejanja morate imeti skrbniški dostop

Legenda za grafični prikaz

Račun upravitelja Račun stranke Napaka Sprejemljivo Podprta povezava Nepodprta povezava

1. Račun je že povezan z upraviteljem v isti hierarhiji

*Sporočilo o napaki: »Povabljenca že upravlja drug upravitelj v vaši hierarhiji.«

Račun je v isti hierarhiji upravitelja mogoče povezati samo enkrat. Ta koncept ponazarja spodnji primer. V njem je 1. upravitelj povezan z 2. upraviteljem in računom stranke. 2. upravitelja ni mogoče povezati z računom stranke, ker dva upravitelja v isti hierarhiji (torej dva medsebojno povezana upravitelja) ne moreta biti povezana neposredno z istim računom stranke.

Če v hierarhiji ne vidite drugega računa upravitelja, ki je povezan z računom stranke, je morda drug račun upravitelja nad računom upravitelja, v katerega ste prijavljeni.

Rešitev:

Če imate dostop do 1. upravitelja, se prijavite v račun 1. upravitelja in pojdite na stran »Nastavitve podračuna«. Izberite račun stranke, ki ga želite povezati z 2. upraviteljem in izberite Uredi in nato Spremeni upravitelja. V polju, ki se odpre, izberite 2. upravitelja.

Če nimate dostopa do 1. upravitelja, se boste morali obrniti na skrbnika računa upravitelja, ki je povezan nad vašim.

*Sporočila o napakah se posodabljajo in se lahko sčasoma spremenijo.

2. Računi upraviteljev s skupnim računom stranke ne morejo biti del iste hierarhije

*Sporočilo o napaki: »Stranka bi bila več kot enkrat povezana v hierarhiji.«

Račun je v isti hierarhiji upravitelja mogoče povezati samo enkrat. V spodnjem primeru sta 1. upravitelj in 2. upravitelj povezana z istim računom stranke. V tem primeru 1. upravitelja ni mogoče povezati z 2. upraviteljem, ker bi bil zato račun stranke neposredno povezan z dvema upraviteljema v isti hierarhiji (torej z dvema upraviteljema, ki sta povezana med sabo).

Rešitev:

Če želite povezati 1. in 2. upravitelja, morate najprej prekiniti povezavo med 1. upraviteljem in 2. stranko.

*Sporočila o napakah se posodabljajo in se lahko sčasoma spremenijo.

3. Dosegli ste omejitev enega upravitelja, ki neposredno upravlja drugega upravitelja

*Sporočilo o napaki: »Dosegli ste največje dovoljeno število upraviteljev.«

Račun upravitelja ima lahko samo enega upravitelja, ki je povezan neposredno nad njim.
Upoštevajte, da ta omejitev velja samo za račune upraviteljev. Z računom stranke je lahko neposredno povezanih največ 5 upraviteljev. 

Rešitev:

Če je 2. upravitelj že povezan s 3. upraviteljem in želite povezati 1. upravitelja s 3. upraviteljem, morate 1. upravitelja povezati nad 2. upraviteljem ali prekiniti povezavo med 2. in 3. upraviteljem.

*Sporočila o napakah se posodabljajo in se lahko sčasoma spremenijo.

4. Dosegli ste omejitev petih ravni upraviteljev

*Sporočilo o napaki: »S povezovanjem povabljenca bi bilo preseženo največje dovoljeno število ravni podupraviteljev.«

Strukture upravitelja lahko segajo samo v globino petih ravni, kar pomeni, da imate lahko v strukturi računa upravitelja samo 5 upraviteljev, ki so eden nad drugim.

Če se prikaže to sporočilo o napaki in v hierarhiji vidite manj kot 5 ravni upravitelja, je nad računom upravitelja, ki je na najvišji ravni, verjetno več računov upravitelja, ki jih ne vidite, ker nimate dostopa.

Rešitev: 

Povežite svoj novi račun upravitelja na ravni, ki je v hierarhiji za vsaj eno raven višja od ravni petega računa upravitelja, ali prekinite povezavo z enim ali več obstoječimi upravitelji v hierarhiji.

*Sporočila o napakah se posodabljajo in se lahko sčasoma spremenijo.

5. Dosegli ste omejitev petih upraviteljev, ki upravljajo en račun stranke

*Sporočilo o napaki: »Dosegli ste največje dovoljeno število upraviteljev.«

Z računi strank je lahko neposredno povezanih največ 5 računov upravitelja.

Rešitev:

Preden povežete novi račun upravitelja, ga povežite z enim od obstoječih računov upravitelja ali prekinite povezavo z enim od obstoječih računov upravitelja.

*Sporočila o napakah se posodabljajo in se lahko sčasoma spremenijo.

6. Dosegli ste največje dovoljeno število računov

*Sporočilo o napaki: »Imate največje dovoljeno število računov.«

Za vsak račun upravitelja je določena omejitev največjega števila računov, kar je največje število računov strank, s katerimi je mogoče kadar koli povezati račun upravitelja. Če se prikaže napaka, ki sporoča, da ste dosegli največje dovoljeno število računov, bo v primeru povezave z dodatnim računom presežena omejitev največjega števila računov.

Rešitev:

Da bo vaš račun upravitelja spet skladen z omejitvijo računov, morate preklicati nekatere račune ali prekiniti povezavo med računi in računom upravitelja.

*Sporočila o napakah se posodabljajo in se lahko sčasoma spremenijo.

7. Dosegli ste največje dovoljeno število povabil, ki so na čakanju

*Sporočilo o napaki: »Dosegli ste največje dovoljeno število povabil, ki so na čakanju«.

Največje dovoljeno število povabil na čakanju je 20. Povabila na čakanju si lahko ogledate v računu upravitelja v razdelku Nastavitve > Nastavitve podračuna. Če vaš račun upravitelja že ima 20 povabil na čakanju, ne morete povabiti dodatnih računov strank.

Rešitev:

Če želite zmanjšati število povabil na čakanju, lahko prosite skrbniške uporabnike zadevnih računov, da odobrijo povabila za povezovanje, ali pa povabila prekličete, če jih ne potrebujete več.

*Sporočila o napakah se posodabljajo in se lahko sčasoma spremenijo.

8. Račun poleg tega računa upravitelja nima skrbniških uporabnikov ali lastnikov

*Sporočilo o napaki: »Vsak račun mora imeti uporabnika z dostopom za skrbnike ali račun upravitelja s skrbniškim lastništvom.«

Računi ne morejo ostati brez skrbnikov, saj v nasprotnem primeru računa v prihodnje ne bo nihče upravljal.

Rešitev:

Dodajte uporabnika s skrbniškim dostopom do računa stranke ali prenesite lastništvo v drug račun upravitelja.

*Sporočila o napakah se posodabljajo in se lahko sčasoma spremenijo.

9. Za izvedbo tega dejanja morate imeti lastništvo za ta račun

*Sporočilo o napaki: »Nimate dovoljenja za izvedbo tega dejanja. To spremembo lahko izvedejo samo lastniki s skrbniškim dostopom ali uporabniki, ki imajo skrbniški dostop do tega računa.«

Če želite izvajati pomembnejša dejanja v zvezi z upravljanjem v računih strank, kot je prekinitev povezave z drugimi računi upravitelja in sprejemanje zahtev za povezavo, mora imeti vaš račun upravitelja lastništvo za račun stranke, vi pa morate kot uporabnik imeti skrbniški dostop do računa stranke. Preberite več o tem.

Rešitev:

Če potrebujete lastništvo za račun stranke, mora trenutni upravitelj, ki je tudi lastnik, prenesti lastništvo na vaš račun upravitelja. Če račun stranke trenutno nima upravitelja, ki je tudi lastnik, mora račun stranke odobriti lastništvo za vaš račun.

10. Za izvedbo tega dejanja morate imeti skrbniški dostop

*Sporočilo o napaki: »Za izvedbo tega dejanja morate imeti skrbniški dostop.«

Če želite izvajati pomembnejša opravila v zvezi z upravljanjem računa, kot so pošiljanje zahtev za povezavo, sprejemanje zahtev za povezavo in odstranjevanje uporabnikov, morate imeti skrbniški dostop za svoj račun. Če ste uporabnik računa upravitelja in želite izvesti pomembnejše spremembe v računu stranke, mora vaš račun upravitelja imeti lastništvo za ta račun.

Rešitev:

Prosite uporabnika s skrbniškim dostopom do vašega računa, naj izvede spremembo, ali pa ga prosite, naj zviša vašo raven dostopa na »Skrbniško«, da boste lahko sami izvedli spremembo.

*Sporočila o napakah se posodabljajo in se lahko sčasoma spremenijo.

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave

Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
Iskanje v centru za pomoč
true
73067
false
false