Om feilmeldinger knyttet til tilknytning og fjerning av tilknytning mellom managerkontoer

Det finnes en rekke begrensninger du må forholde deg til, hvis du skal tilknytte managerkontoer. Hvis det vises en feilmelding når du prøver å tilknytte eller fjerne tilknytningen mellom kontoene dine, har du sannsynligvis støtt på en av tilknytningsbegrensningene vi ser nærmere på i denne artikkelen.

Årsaker til tilknytningsfeilmeldinger

  1. Kontoen er allerede knyttet sammen med en administrator i det samme hierarkiet
  2. Managerkontoer med en delt kundekonto kan ikke inngå i det samme hierarkiet
  3. Du har nådd grensen på én administrator som direkteadministrerer en annen administrator
  4. Du har nådd grensen på fem administratornivåer
  5. Du har nådd grensen på fem administratorer som administrerer én og samme kundekonto
  6. Du har nådd det maksimale antallet kontoer
  7. Du har nådd det maksimale antallet ubesvarte invitasjoner
  8. Kontoen har ingen andre administrative brukere eller eiere enn denne managerkontoen
  9. Du må ha eierskap av denne kontoen for å kunne utføre denne handlingen
  10. Du trenger administratortilgang for å kunne utføre denne handlingen

Grafikkikoner

Managerkonto Kundekonto Feil Godtas Støttet tilknytning Tilknytning som ikke støttes

1. Kontoen er allerede knyttet sammen med en administrator i det samme hierarkiet

*Feilmelding: «Den inviterte kontoen administreres allerede av en annen administrator i dette hierarkiet.»

Innenfor det samme hierarkiet av managerkontoer kan enhver konto utelukkende tilknyttes én gang. Dette illustrerer vi i eksempelet nedenfor. I eksempelet er managerkonto 1 knyttet til managerkonto 2 og en kundekonto. Managerkonto 2 kan ikke knyttes sammen med kundekontoen fordi dette ville ha ført til at to managerkontoer i det samme hierarkiet (f.eks. to managerkontoer knyttet sammen med hverandre) var knyttet direkte sammen med den samme kundekontoen.

Hvis du ikke ser en annen managerkonto i hierarkiet ditt som er knyttet til kundekontoen, kan det hende at den andre managerkontoen er høyere oppe i hierarkiet enn managerkontoen du er pålogget.

Løsning:

Hvis du har tilgang til managerkonto 1, logger du på managerkonto 1 og går til «Innstillinger i underkontoen»-siden. Velg kundekontoen du vil knytte sammen med managerkonto 2, velg Endre og så Endre administratoren. Velg managerkonto 2 i feltet som åpnes.

Hvis du ikke har tilgang til managerkonto 1, må du kontakte administratoren for managerkontoen som er tilknyttet ovenfor managerkontoen din i hierarkiet.

*Feilmeldinger kan oppdateres og endres over tid.

2. Managerkontoer med en delt kundekonto kan ikke inngå i det samme hierarkiet

*Feilmelding: «Kunden blir da tilknyttet flere enn én gang i samme hierarki.»

Innenfor det samme hierarkiet av managerkontoer kan enhver konto utelukkende tilknyttes én gang. I eksemplet nedenfor er både managerkonto 1 og managerkonto 2 knyttet til den samme kundekontoen. I denne situasjonen kan ikke managerkonto 1 knyttes sammen med managerkonto 2. Grunnen til det er at kundekontoen da ville ha blitt knyttet sammen med to managerkontoer i det samme hierarkiet (f.eks. to managerkontoer som er knyttet sammen med hverandre).

Løsning:

Hvis du vil knytte administrator 1 sammen med administrator 2, må du først fjerne tilknytningen mellom administrator 1 og kunde 1.

*Feilmeldinger kan oppdateres og endres over tid.

3. Du har nådd grensen på én managerkonto som direkteadministrerer en annen managerkonto

*Feilmelding: «Du har nådd det maksimale antallet administratorer.»

Managerkontoer kan utelukkende være direkte knyttet sammen med én managerkonto på nivået rett ovenfor.
Denne begrensningen gjelder bare for managerkontoer. Kundekontoer kan være knyttet sammen med opptil fem managerkontoer på nivået rett ovenfor. 

Løsning:

Hvis administrator 2 allerede er knyttet sammen med administrator 3, og du vil knytte administrator 1 sammen med administrator 3, må du tilknytte administrator 1 på et nivå ovenfor administrator 2 eller fjerne tilknytningen mellom administrator 2 og administrator 3.

*Feilmeldinger kan oppdateres og endres over tid.

4. Du har nådd grensen på fem administratornivåer

*Feilmelding: «Du kan ikke opprette en tilknytning til den inviterte personen, ettersom du ville ha overskredet det maksimale antallet nivåer av underkontakter som tillates.»

Administratorstrukturer kan bare gå over fem nivåer. Du kan altså bare ha managerkontoer organisert på fem ulike nivåer i managerkontoer.

Hvis du ser denne feilmeldingen og har færre enn fem administratornivåer i hierarkiet, finnes det trolig overordnede managerkontoer du ikke kan se, fordi du ikke har rett tilgang.

Løsning: 

Tilknytt den nye managerkontoen din på minst ett nivå over den femte managerkontoen i hierarkiet, eller fjern én eller flere av de eksisterende administratorene i hierarkiet.

*Feilmeldinger kan oppdateres og endres over tid.

5. Du har nådd grensen på fem managerkontoer som administrerer én og samme kundekonto

*Feilmelding: «Du har nådd det maksimale antallet administratorer.»

Kundekontoer kan bare være direkte knyttet sammen med opptil fem managerkontoer.

Løsning:

Knytt den nye managerkontoen din sammen med en av de eksisterende managerkontoene dine, eller fjern tilknytningen til en av de eksisterende managerkontoene før du tilknytter den nye managerkontoen.

*Feilmeldinger kan oppdateres og endres over tid.

6. Du har nådd det maksimale antallet kontoer

*Feilmelding: «Du har det maksimale antallet kontoer som tillates».

I hver managerkonto finnes det en maksimal kontogrense. Den angir hvor mange kundekontoer som managerkontoen maksimalt kan være knyttet sammen med til enhver tid. Hvis du får en feilmelding der det oppgis at du har nådd det maksimale antallet kontoer som tillates, kommer du til å overskride den maksimale kontogrensen om du tilknytter enda en konto.

Løsning:

Hvis du vil få managerkontoen din under kontogrensen, må du avslutte enkelte kontoer eller fjerne tilknytningen til kontoer via managerkontoen.

*Feilmeldinger kan oppdateres og endres over tid.

7. Du har nådd det maksimale antallet ubesvarte invitasjoner

*Feilmelding: «Du har nådd det maksimale antallet ubesvarte invitasjoner.»

Det maksimale antallet ubesvarte invitasjoner er 20. Du kan se de ubesvarte invitasjonene i managerkontoen din ved å følge menybanen Innstillinger > Innstillinger i underkontoen. Hvis managerkontoen din allerede har 20 ubesvarte invitasjoner, kan du ikke invitere flere kundekontoer.

Løsning:

Hvis du vil redusere antallet ubesvarte invitasjoner, kan du be administrative brukere i de forespurte kontoene om å godkjenne invitasjonene om tilknytning, eller du kan trekke tilbake invitasjonene hvis de ikke lenger er relevante.

*Feilmeldinger kan oppdateres og endres over tid.

8. Kontoen har ingen andre administrative brukere eller eiere enn denne managerkontoen

*Feilmelding: «Hver konto må ha enten en bruker med administratortilgang eller en managerkonto med administrativt eierskap.»

Kontoer må ha administratorer, ellers er det ingen som kan administrere kontoene i fremtiden.

Løsning:

Legg til en bruker med administratortilgang til kundekontoen, eller overfør eierskapet til en annen managerkonto.

*Feilmeldinger kan oppdateres og endres over tid.

9. Du må ha eierskap av denne kontoen for å kunne utføre denne handlingen

*Feilmelding: «Du har ikke tillatelse til å utføre denne handlingen. Bare administrative eiere eller brukere med administratortilgang til denne kontoen kan gjøre denne endringen.»

For å kunne utføre viktige kontoadministrasjonshandlinger i kundekontoer, for eksempel å fjerne tilknytningen til andre managerkontoer og godta forespørsler om tilknytning, må managerkontoen din ha eierskap av kundekontoen. Du som bruker må dessuten ha administratortilgang til managerkontoen. Finn ut mer.

Løsning:

Hvis du trenger eierskap av en kundekonto, må den nåværende eieren/administratoren overføre eierskapet til managerkontoen din. Hvis kundekontoen ikke har en eier/administrator, må kundekontoen gi kontoen din eierskap.

10. Du trenger administratortilgang for å kunne utføre denne handlingen

*Feilmelding: «Du trenger administratortilgang for å kunne utføre denne handlingen.»

For å kunne utføre viktige kontoadministrasjonshandlinger, for eksempel å sende forespørsler om tilknytning, godta forespørsler om tilknytning og fjerne brukere, må du ha administratortilgang til kontoen din. Hvis du er bruker i en managerkonto og prøver å gjøre viktige endringer i en kundekonto, må managerkontoen din ha eierskap av den aktuelle kundekontoen.

Løsning:

Be en bruker med administratortilgang til kontoen din om å gjøre endringen, eller be vedkommende om å oppgradere tilgangsnivået ditt til «Administrator», slik at du kan gjøre endringen.

*Feilmeldinger kan oppdateres og endres over tid.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false