Par pārziņa saistīšanas kļūdām

Pārziņa kontiem ir vairāki ierobežojumi, kas attiecas uz saistīšanu. Mēģinot saistīt savus kontus, jūs varat saskarties ar vienu vai vairākiem no šiem ierobežojumiem. Ja pēc konta ID ievadīšanas un noklikšķināšanas uz Turpināt konta savienošanas darbplūsmā rodas kļūdas ziņojums, tad, visticamāk, esat saskāries ar kādu no šajā rakstā minētajiem saistīšanas ierobežojumiem.

Saistīšanas kļūdu iemesli

  1. Konts jau ir saistīts ar šajā pašā hierarhijā esošu pārzini
  2. Pārziņa konti ar kopīgotu klienta kontu nevar būt vienas un tās pašas hierarhijas daļa
  3. Jūs esat sasniedzis limitu, kas nosaka, ka 1 pārzinis tieši pārvalda citu pārzini
  4. Jūs esat sasniedzis 5 pārziņu līmeņu ierobežojumu
  5. Jūs esat sasniedzis limitu, kas nosaka, ka 5 pārziņi pārvalda 1 klienta kontu
  6. Ir sasniegts maksimālais kontu skaits
  7. Esat sasniedzis maksimālo neapstiprināto ielūgumu skaitu

Grafikas leģenda

Pārziņa konts Klienta konts Kļūda Pieņemams Atbalstītā saite Neatbalstīta saite

1. Konts jau ir saistīts ar šajā pašā hierarhijā esošu pārzini

Kļūdas ziņojums: “Ielūguma saņēmēju jau pārvalda cits jūsu hierarhijā esošs pārzinis.”*

Vienā pārziņa hierarhijā kontu var saistīt tikai vienu reizi. Tālāk sniegtais piemērs parāda šo koncepciju. Tajā 1. pārzinis ir saistīts ar 2. pārzini un 1. klientu. 2. pārzinis nevar būt saistīts ar 1. klientu, jo tas nozīmētu, ka divi pārziņi vienā hierarhijā (piemēram, divi savstarpēji saistīti pārziņi) tiek tieši saistīti ar vienu un to pašu klienta (ne pārziņa) kontu. Piezīme. Jums var būt ne vairāk kā 5 pārziņi, kas tieši saistīti ar vienu un to pašu klienta kontu, ja vien šie pārziņi neietilpst vienā un tajā pašā hierarhijā. 

Risinājums

Lai saistītu 2. pārzini un 1. klientu, vispirms ir jāatsaista 1. klients no 1. pārziņa.

*Kļūdu ziņojumi tiek atjaunināti, un laika gaitā tie var mainīties.

2. Pārziņa konti ar kopīgotu klienta kontu nevar būt vienas un tās pašas hierarhijas daļa

Kļūdas ziņojums: “Klients hierarhijā būtu saistīts vairāk nekā vienu reizi.”*

Vienā pārziņa hierarhijā kontu var saistīt tikai vienu reizi. Tālāk sniegtajā piemērā gan 1. pārzinis, gan 2. pārzinis ir saistīts ar 1. klientu. Šajā situācijā 1. pārzini nevar saistīt ar 2. pārzini, jo tādā gadījumā 1. klients būtu tieši saistīts ar diviem pārziņiem tajā pašā hierarhijā (piemēram, diviem pārziņiem, kas saistīti viens ar otru). 

 

Risinājums

Lai saistītu 1. pārzini un 2. pārzini, vispirms ir jāatsaista 1. pārzinis un 1. klients.

*Kļūdu ziņojumi tiek atjaunināti, un laika gaitā tie var mainīties.

3. Jūs esat sasniedzis limitu, kas nosaka, ka 1 pārzinis tieši pārvalda citu pārzini

Kļūdas ziņojums: “Ir sasniegts maksimālais pārziņu skaits.”*

Ar pārziņa kontu var būt saistīts tikai viens pārzinis tieši virs tā. 
Ņemiet vērā, ka šis ierobežojums attiecas tikai uz pārziņu kontiem. Klienta kontā var būt līdz 5 pārziņiem, kas tieši saistīti ar to. 

Risinājums

Ja 2. pārzinis jau ir saistīts ar 3. pārzini un jūs vēlaties saistīt 1. pārzini ar 3. pārzini, jums ir jāsaista 1. pārzinis virs 2. pārziņa vai jāatvieno 2. pārzinis no 3. pārziņa.

*Kļūdu ziņojumi tiek atjaunināti, un laika gaitā tie var mainīties.

4. Jūs esat sasniedzis 5 pārziņu līmeņu ierobežojumu

Kļūdas ziņojums: “Ja saistīsiet ielūguma saņēmēju, tiks pārsniegts maksimālā apakšpārziņu līmeņu skaita ierobežojums.”*

Pārziņa struktūrās var būt tikai 5 līmeņi, kas nozīmē, ka jūsu pārziņa konta struktūrā viens otram pakārtoti var būt tikai 5 pārziņi.

Piezīme. Ja saņemat šo kļūdas ziņojumu un hierarhijā redzat mazāk nekā 5 pārziņu līmeņus, visticamāk, virs jūsu augstākā līmeņa pārziņa konta ir papildu pārziņa konti, kurus nevarat redzēt, jo jums nav piekļuves.

Risinājums. 

Saistiet jauno pārziņa kontu vismaz vienu līmeni virs piektā pārziņa konta hierarhijā vai atsaistiet vienu vai vairākus esošos pārziņus hierarhijā.

*Kļūdu ziņojumi tiek atjaunināti, un laika gaitā tie var mainīties.

5. Jūs esat sasniedzis limitu, kas nosaka, ka 5 pārziņi pārvalda 1 klienta kontu

Kļūdas ziņojums: “Ir sasniegts maksimālais pārziņu skaits.”*

Klientu kontiem (t.i., kontiem, kas nav pārziņa konti) var būt ne vairāk kā 5 pārziņu konti, kas tieši saistīti ar tiem.

Risinājums

Saistiet jauno pārziņa kontu ar kādu no esošajiem pārziņa kontiem vai pirms jaunā pārziņa konta saistīšanas atsaistiet kādu no esošajiem pārziņa kontiem.

*Kļūdu ziņojumi tiek atjaunināti, un laika gaitā tie var mainīties.

6. Ir sasniegts maksimālais kontu skaits

Kļūdas ziņojums: “Ir sasniegts maksimālais kontu skaits.”*

Katram pārziņa kontam ir noteikts maksimālā kontu skaita ierobežojums, kas ir maksimālais klientu kontu skaits, ar kuriem jebkurā laikā varat saistīt savu pārziņa kontu. Ja saņemat kļūdas ziņojumu, kas norāda, ka esat sasniedzis maksimālo pieļaujamo kontu skaitu, saistot papildu kontu, jūs pārsniegsiet maksimālā kontu skaita ierobežojumu. 

Risinājums

Lai jūsu pārziņa konts nepārsniegtu konta ierobežojumu, jums ir jāatceļ daži konti vai jāatsaista konti no pārziņa konta.

*Kļūdu ziņojumi tiek atjaunināti, un laika gaitā tie var mainīties.

7. Esat sasniedzis maksimālo neapstiprināto ielūgumu skaitu

Kļūdas ziņojums: “Jūs esat sasniedzis maksimālo neapstiprināto ielūgumu skaitu.”*

Maksimālais neapstiprināto ielūgumu skaits ir 20. Jūs varat skatīt savus neapstiprinātos ielūgumus sava pārziņa konta sadaļā Konti > Pārvaldība. Ja jūsu pārziņa kontā jau ir 20 neapstiprināti ielūgumi, tad jūs vairs nevarat uzaicināt papildu klienta kontus. 

Risinājums

Lai samazinātu neapstiprināto ielūgumu skaitu, varat lūgt administratīvajiem lietotājiem pieprasītajos kontos apstiprināt saistītos ielūgumus vai arī atsaukt ielūgumus, ja tie vairs nav nepieciešami. 

*Kļūdu ziņojumi tiek atjaunināti, un laika gaitā tie var mainīties.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.