Par pārziņa kontu saistīšanas un atsaistīšanas kļūdām

Pārziņa kontiem ir vairāki ierobežojumi, kas attiecas uz saistīšanu. Ja, mēģinot saistīt vai atsaistīt savus kontus, tiek parādīts kļūdas ziņojums, tad, visticamāk, esat saskāries ar kādu no šajā rakstā aprakstītajiem saistīšanas ierobežojumiem.

Saistīšanas kļūdu iemesli

  1. Konts jau ir saistīts ar šajā pašā hierarhijā esošu pārzini
  2. Pārziņa konti ar kopīgotu klienta kontu nevar būt vienas un tās pašas hierarhijas daļa
  3. Jūs esat sasniedzis limitu, kas nosaka, ka 1 pārzinis tieši pārvalda citu pārzini
  4. Jūs esat sasniedzis 5 pārziņu līmeņu ierobežojumu
  5. Jūs esat sasniedzis limitu, kas nosaka, ka 5 pārziņi pārvalda 1 klienta kontu
  6. Ir sasniegts maksimālais kontu skaits
  7. Esat sasniedzis maksimālo neapstiprināto ielūgumu skaitu
  8. Kontā nav neviena lietotāja ar administratīvo piekļuvi vai īpašnieka, izņemot šo pārziņa kontu
  9. Šīs darbības veikšanai jums nepieciešamas šī konta īpašumtiesības
  10. Šīs darbības veikšanai jums nepieciešama administratīvā piekļuve

Grafiku apzīmējumi

Pārziņa konts Klienta konts Kļūda Pieņemams Atbalstītā saite Neatbalstīta saite

1. Konts jau ir saistīts ar šajā pašā hierarhijā esošu pārzini

* Kļūdas ziņojums: “Ielūgto jau pārvalda cits jūsu hierarhijā esošs pārzinis.”

Vienā pārziņa hierarhijā kontu var saistīt tikai vienu reizi. Tālāk sniegtais piemērs parāda šo koncepciju. Tajā 1. pārzinis ir saistīts ar 2. pārzini un klienta kontu. 2. pārzini nevar saistīt arī ar klienta kontu, jo divus pārziņus vienā un tajā pašā hierarhijas līmenī (citiem vārdiem sakot, divus pārziņus, kas saistīti viens ar otru) nevar tieši saistīt ar vienu un to pašu klienta kontu.

Ja hierarhijā neredzat citu pārziņa kontu, kurš ir saistīts ar klienta kontu, iespējams, ka cits pārziņa konts ir virs pārziņa konta, kurā esat pieteicies.

Risinājums

Ja jums ir piekļuve 1. pārziņa kontam, piesakieties 1. pārziņa kontā un pārejiet uz lapu “Apakškonta iestatījumi”. Atlasiet klienta kontu, kuru vēlaties saistīt ar 2. pārzini, atlasiet Rediģēt un pēc tam — Mainīt pārzini. Atvērtajā lodziņā atlasiet 2. pārzini.

Ja jums nav piekļuves 1. pārziņa kontam, sazinieties ar virs jūsu konta saistītā pārziņa konta administratoru.

* Kļūdu ziņojumi tiek atjaunināti, un laika gaitā tie var mainīties.

2. Pārziņa konti ar kopīgotu klienta kontu nevar būt vienas un tās pašas hierarhijas daļa

* Kļūdas ziņojums: “Klients hierarhijā būtu saistīts vairāk nekā vienu reizi.”

Vienā pārziņa hierarhijā kontu var saistīt tikai vienu reizi. Tālāk sniegtajā piemērā gan 1. pārzinis, gan 2. pārzinis ir saistīts ar vienu un to pašu klienta kontu. Šajā situācijā 1. pārzini nevar saistīt ar 2. pārzini, jo tādā gadījumā klienta konts būtu tieši saistīts ar diviem pārziņiem vienā un tajā pašā hierarhijā (citiem vārdiem sakot, diviem pārziņiem, kas saistīti viens ar otru).

Risinājums

Lai saistītu 1. pārzini un 2. pārzini, vispirms ir jāatsaista 1. pārzinis un 1. klients.

*Kļūdu ziņojumi tiek atjaunināti, un laika gaitā tie var mainīties.

3. Jūs esat sasniedzis limitu, kas nosaka, ka 1 pārzinis tieši pārvalda citu pārzini

* Kļūdas ziņojums: “Ir sasniegts maksimālais pārziņu skaits.”

Ar pārziņa kontu var būt saistīts tikai viens pārzinis tieši virs tā.
Ņemiet vērā, ka šis ierobežojums attiecas tikai uz pārziņu kontiem. Klienta kontā var būt līdz 5 pārziņiem, kas tieši saistīti ar to. 

Risinājums

Ja 2. pārzinis jau ir saistīts ar 3. pārzini un jūs vēlaties saistīt 1. pārzini ar 3. pārzini, jums ir jāsaista 1. pārzinis virs 2. pārziņa vai jāatvieno 2. pārzinis no 3. pārziņa.

*Kļūdu ziņojumi tiek atjaunināti, un laika gaitā tie var mainīties.

4. Jūs esat sasniedzis 5 pārziņu līmeņu ierobežojumu

* Kļūdas ziņojums: “Ja saistīsiet ielūgto, tiks pārsniegts maksimālā apakšpārziņu līmeņu skaita ierobežojums.”

Pārziņa struktūrās var būt tikai 5 līmeņi, kas nozīmē, ka jūsu pārziņa konta struktūrā cits citam pakārtoti var būt tikai 5 pārziņi.

Ja saņemat šo kļūdas ziņojumu un hierarhijā redzat mazāk nekā 5 pārziņu līmeņus, visticamāk, virs jūsu augstākā līmeņa pārziņa konta ir papildu pārziņu konti, kurus nevarat redzēt, jo jums nav piekļuves.

Risinājums 

Saistiet jauno pārziņa kontu vismaz vienu līmeni virs piektā pārziņa konta hierarhijā vai atsaistiet vienu vai vairākus esošos pārziņus hierarhijā.

*Kļūdu ziņojumi tiek atjaunināti, un laika gaitā tie var mainīties.

5. Jūs esat sasniedzis limitu, kas nosaka, ka 5 pārziņi pārvalda 1 klienta kontu

* Kļūdas ziņojums: “Ir sasniegts maksimālais pārziņu skaits.”

Klientu kontiem var būt ne vairāk kā 5 pārziņu konti, kas tieši saistīti ar tiem.

Risinājums

Saistiet jauno pārziņa kontu ar kādu no esošajiem pārziņa kontiem vai pirms jaunā pārziņa konta saistīšanas atsaistiet kādu no esošajiem pārziņa kontiem.

*Kļūdu ziņojumi tiek atjaunināti, un laika gaitā tie var mainīties.

6. Ir sasniegts maksimālais kontu skaits

* Kļūdas ziņojums: “Ir sasniegts maksimālais kontu skaits.”

Katram pārziņa kontam ir noteikts maksimālā kontu skaita ierobežojums, kas ir maksimālais klientu kontu skaits, ar kuriem jebkurā laikā varat saistīt savu pārziņa kontu. Ja saņemat kļūdas ziņojumu, kas norāda, ka esat sasniedzis maksimālo pieļaujamo kontu skaitu, saistot papildu kontu, jūs pārsniegsiet maksimālā kontu skaita ierobežojumu.

Risinājums

Lai jūsu pārziņa konts nepārsniegtu konta ierobežojumu, jums ir jāatceļ daži konti vai jāatsaista konti no pārziņa konta.

*Kļūdu ziņojumi tiek atjaunināti, un laika gaitā tie var mainīties.

7. Esat sasniedzis maksimālo neapstiprināto ielūgumu skaitu

* Kļūdas ziņojums: “Jūs esat sasniedzis maksimālo neapstiprināto ielūgumu skaitu.”

Maksimālais neapstiprināto ielūgumu skaits ir 20. Varat skatīt neapstiprinātos ielūgumus sava pārziņa konta sadaļā Iestatījumi > Apakškonta iestatījumi. Ja jūsu pārziņa kontā jau ir 20 neapstiprināti ielūgumi, jūs vairs nevarat ielūgt citus klientu kontus.

Risinājums

Lai samazinātu neapstiprināto ielūgumu skaitu, varat lūgt lietotājiem ar administratīvo piekļuvi pieprasītajos kontos apstiprināt saistītos ielūgumus vai arī atsaukt ielūgumus, ja tie vairs nav nepieciešami.

Kļūdu ziņojumi tiek atjaunināti, un laika gaitā tie var mainīties.

8. Kontā nav neviena lietotāja ar administratīvo piekļuvi vai īpašnieka, izņemot šo pārziņa kontu

* Kļūdas ziņojums: “Katram kontam ir nepieciešams lietotājs ar administratīvo piekļuvi vai pārziņa konts ar administratīvajām īpašumtiesībām.”

Kontus nevar atstāt bez administratoriem, citādi vairs nebūs neviena, kas kontu pārvaldītu.

Risinājums

Pievienojiet klienta kontam lietotāju ar administratīvo piekļuvi vai nododiet īpašumtiesības citam pārziņa kontam.

* Kļūdu ziņojumi tiek atjaunināti, un laika gaitā tie var mainīties.

9. Šīs darbības veikšanai jums nepieciešamas šī konta īpašumtiesības

* Kļūdas ziņojums: “Jums nav atļaujas šīs darbības veikšanai. Tikai īpašnieki ar administratora tiesībām vai lietotāji ar administratīvo piekļuvi šim kontam var veikt šo izmaiņu.”

Lai klientu kontos veiktu būtiskas konta pārvaldības darbības, piemēram, atsaistītu citus pārziņu kontus un pieņemtu saistīšanas pieprasījumus, jūsu pārziņa kontam ir jābūt īpašumtiesībām uz klienta kontu un jums kā lietotājam ir jābūt administratīvajai piekļuvei pārziņa kontam. Uzziniet vairāk.

Risinājums

Ja jums nepieciešamas īpašumtiesības uz klienta kontu, pašreizējam īpašnieka pārzinim jānodod īpašumtiesības jūsu pārziņa kontam. Ja klienta kontam pašlaik nav īpašnieka pārziņa, klienta kontam jāpiešķir īpašumtiesības jūsu kontam.

10. Šīs darbības veikšanai jums nepieciešama administratīvā piekļuve

* Kļūdas ziņojums: “Šīs darbības veikšanai jums nepieciešama administratīvā piekļuve.”

Lai veiktu būtiskus konta pārvaldības uzdevumus, piemēram, saistīšanas pieprasījumu nosūtīšanu, saistīšanas pieprasījumu pieņemšanu un lietotāju noņemšanu, jums ir jābūt administratīvajai piekļuvei savam kontam. Turklāt, ja esat pārziņa konta lietotājs, kurš mēģina veikt būtiskas izmaiņas klienta kontā, jūsu pārziņa kontam ir jābūt šī konta īpašumtiesībām.

Risinājums

Lūdziet lietotājam ar administratīvo piekļuvi jūsu kontam veikt izmaiņas vai paaugstināt jūsu piekļuves līmeni uz “Administratīvā”, lai jūs varētu veikt izmaiņas.

* Kļūdu ziņojumi tiek atjaunināti, un laika gaitā tie var mainīties.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.