Apie valdytojo susiejimo klaidas

Valdytojo paskyroms taikomi tam tikri su susiejimu susiję apribojimai. Bandydami susieti paskyras galite susidurti su vienu ar daugiau šių apribojimų. Jei bandote susieti paskyrą ir įvedus paskyros ID ir spustelėjus Tęsti rodomas klaidos pranešimas, greičiausiai taikomas vienas iš šiame straipsnyje aprašytų susiejimo apribojimų.

Susiejimo klaidos priežastys

  1. Paskyra jau susieta su valdytoju, esančiu toje pačioje hierarchijoje
  2. Valdytojo paskyros su bendrai naudojama kliento paskyra negali priklausyti tai pačiai hierarchijai
  3. Pasiekėte 1 valdytojo, tiesiogiai valdančio kitą valdytoją, apribojimą
  4. Pasiekėte 5 valdytojo lygių apribojimą
  5. Pasiekėte 5 valdytojų, valdančių 1 kliento paskyrą, apribojimą
  6. Pasiekėte maksimalų paskyrų skaičių
  7. Pasiekėte maksimalų laukiančių kvietimų skaičių

Grafinių elementų legenda

Valdytojo paskyra Kliento paskyra >Klaida Tinkama Palaikoma nuoroda Nepalaikoma nuoroda

1. Paskyra jau susieta su valdytoju, esančiu toje pačioje hierarchijoje

Klaidos pranešimas: „Pakviestąjį jau valdo kitas valdytojas jūsų hierarchijoje.“*

Toje pačioje valdytojo hierarchijoje paskyrą galima susieti tik vieną kartą. Toliau pateiktas pavyzdys apibūdina šią situaciją. 1-as valdytojas susietas su 2-u valdytoju ir 1-u klientu. 2-o valdytojo negalima susieti su 1-u klientu, nes tai reikštų, kad du valdytojai toje pačioje hierarchijoje (pvz., du tarpusavyje susieti valdytojai) buvo tiesiogiai susieti su ta pačia kliento (ne valdytojo) paskyra. Pastaba: su ta pačia kliento paskyra galite tiesiogiai susieti iki 5 valdytojų, jei valdytojai nepriklauso tai pačiai hierarchijai. 

Sprendimas

Jei norite susieti 2-ą valdytoją su 1-u klientu, pirmiausia turite atsieti 1-ą klientą nuo 1-o valdytojo.

*Klaidų pranešimai gali būti atnaujinami ir laikui bėgant keičiami.

2. Valdytojo paskyros su bendrai naudojama kliento paskyra negali priklausyti tai pačiai hierarchijai

Klaidos pranešimas: „Klientas hierarchijoje būtų susietas kelis kartus.“*

Toje pačioje valdytojo hierarchijoje paskyrą galima susieti tik vieną kartą. Toliau pateiktame pavyzdyje 1-as ir 2-as valdytojai yra susieti su 1-u klientu. Esant tokiai situacijai, 1-o valdytojo negalima susieti su 2-u valdytoju, nes tokiu atveju 1-as klientas būtų tiesiogiai susietas su dviem tos pačios hierarchijos valdytojais (pvz., dviem tarpusavyje susietais valdytojais). 

 

Sprendimas

Jei norite susieti 1-ą valdytoją su 2-u valdytoju, pirmiausia turite atsieti 1-ą valdytoją nuo 1-o kliento.

*Klaidų pranešimai gali būti atnaujinami ir laikui bėgant keičiami.

3. Pasiekėte 1 valdytojo, tiesiogiai valdančio kitą valdytoją, apribojimą

Klaidos pranešimas: „Pasiekėte maksimalų valdytojų skaičių.“*

Valdytojo paskyroje tik vienas valdytojas gali būti susietas tiesiogiai virš kito valdytojo. 
Atminkite, kad šis apribojimas taikomas tik valdytojo paskyroms. Su kliento paskyra galima tiesiogiai susieti iki 5 valdytojų. 

Sprendimas

Jei 2-as valdytojas jau yra susietas su 3-iu valdytoju, ir norite 1-ą valdytoją susieti su 3-iu valdytoju, 1-ą valdytoją turite susieti virš 2-o valdytojo arba atsieti 2-ą valdytoją nuo 3-io valdytojo.

*Klaidų pranešimai gali būti atnaujinami ir laikui bėgant keičiami.

4. Pasiekėte 5 valdytojo lygių apribojimą

Klaidos pranešimas: „Susiejus pakviestąjį būtų viršytas maksimalus leidžiamų antrinio valdytojo lygių skaičius.“*

Valdytojo struktūros gali būti tik 5 lygių. Tai reiškia, kad valdytojo paskyros struktūroje galite turėti tik 5 valdytojus, hierarchijoje esančius vienas virš kito.

Pastaba: jei rodomas šis klaidos pranešimas, o hierarchijoje matote mažiau nei 5 valdytojo lygius, virš aukščiausio lygio valdytojo paskyros greičiausiai yra papildomų valdytojo paskyrų, kurių negalite matyti, nes neturite prieigos.

Sprendimas 

Naują valdytojo paskyrą susiekite bent vienu lygiu aukščiau nei penktoji valdytojo paskyra hierarchijoje arba atsiekite vieną ar daugiau esamų hierarchijos valdytojų.

*Klaidų pranešimai gali būti atnaujinami ir laikui bėgant keičiami.

5. Pasiekėte 5 valdytojų, valdančių 1 kliento paskyrą, apribojimą

Klaidos pranešimas: „Pasiekėte maksimalų valdytojų skaičių.“*

Kliento paskyrose (t. y. ne valdytojo paskyrose) gali būti iki 5 tiesiogiai su jomis susietų valdytojo paskyrų.

Sprendimas

Naują valdytojo paskyrą susiekite su viena iš esamų valdytojo paskyrų arba prieš susiedami naują valdytojo paskyrą atsiekite vieną iš esamų valdytojo paskyrų.

*Klaidų pranešimai gali būti atnaujinami ir laikui bėgant keičiami.

6. Pasiekėte maksimalų paskyrų skaičių

Klaidos pranešimas: „Pasiekėte maksimalų paskyrų skaičių.“*

Kiekvienai valdytojo paskyrai taikomas maksimalus paskyrų skaičiaus apribojimas. Tai yra maksimalus klientų paskyrų, su kuriomis bet kuriuo metu galima susieti valdytojo paskyrą, skaičius. Jei rodoma klaida, kad pasiekėte maksimalų leistiną paskyrų skaičių, susiejus papildomą paskyrą bus viršytas maksimalus paskyrų skaičiaus apribojimas. 

Sprendimas

Jei norite, kad valdytojo paskyroje nebūtų viršytas paskyrų skaičiaus apribojimas, turite atšaukti kai kurias paskyras arba atsieti paskyras nuo valdytojo paskyros.

*Klaidų pranešimai gali būti atnaujinami ir laikui bėgant keičiami.

7. Pasiekėte maksimalų laukiančių kvietimų skaičių

Klaidos pranešimas: „Pasiekėte maksimalų laukiančių kvietimų skaičių.“*

Maksimalus laukiančių kvietimų skaičius yra 20. Laukiančius kvietimus galite peržiūrėti valdytojo paskyros skiltyje Paskyros > Valdymas. Jei valdytojo paskyroje jau yra 20 laukiančių kvietimų, negalite pakviesti papildomų klientų paskyrų. 

Sprendimas

Jei norite sumažinti laukiančių kvietimų skaičių, galite paprašyti administruojančiųjų naudotojų paskyrose, dėl kurių pateikta užklausų, patvirtinti susiejimo kvietimus arba galite atšaukti kvietimus, jei jų nebereikia. 

*Klaidų pranešimai gali būti atnaujinami ir laikui bėgant keičiami.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta