Apie valdytojo susiejimo ir atsiejimo klaidas

Valdytojo paskyroms taikomi tam tikri su susiejimu susiję apribojimai. Jei bandydami susieti arba atsieti paskyras matote klaidos pranešimą, tikriausiai susidūrėte su vienu iš šiame straipsnyje aprašytų susiejimo apribojimų.

Susiejimo klaidos priežastys

  1. Paskyra jau susieta su valdytoju, esančiu toje pačioje hierarchijoje
  2. Valdytojo paskyros su bendrai naudojama kliento paskyra negali priklausyti tai pačiai hierarchijai
  3. Pasiekėte 1 valdytojo, tiesiogiai valdančio kitą valdytoją, apribojimą
  4. Pasiekėte 5 valdytojo lygių apribojimą
  5. Pasiekėte 5 valdytojų, valdančių 1 kliento paskyrą, apribojimą
  6. Pasiekėte maksimalų paskyrų skaičių
  7. Pasiekėte maksimalų laukiančių kvietimų skaičių
  8. Paskyroje nėra administravimo teisę turinčių naudotojų ar savininkų, išskyrus šią valdytojo paskyrą
  9. Norint atlikti šį veiksmą, reikalinga šios paskyros nuosavybės teisė
  10. Norint atlikti šį veiksmą, reikalinga administravimo prieiga

Grafinių elementų legenda

Valdytojo paskyra Kliento paskyra Klaida Tinkama Palaikoma nuoroda Nepalaikoma nuoroda

1. Paskyra jau susieta su valdytoju, esančiu toje pačioje hierarchijoje

* Klaidos pranešimas: „Pakviestąjį jau valdo kitas valdytojas jūsų hierarchijoje.“

Toje pačioje valdytojų hierarchijoje paskyrą galima susieti tik vieną kartą. Toliau pateiktas pavyzdys apibūdina šią situaciją. Joje pirmas valdytojas susietas su antru valdytoju ir kliento paskyra. Antro valdytojo negalima taip pat susieti su kliento paskyra, nes du tos pačios hierarchijos valdytojai (kitaip tariant, du valdytojai, susieti vienas su kitu) negali būti tiesiogiai susieti su ta pačia kliento paskyra.

Jei hierarchijoje nematote kitos valdytojo paskyros, susietos su kliento paskyra, gali būti, kad kita valdytojo paskyra yra aukščiau nei valdytojo paskyra, prie kurios esate prisijungę.

Sprendimas

Jei turite prieigą prie pirmo valdytojo paskyros, prisijunkite prie jos ir eikite į puslapį „Antrinės paskyros nustatymai“. Pasirinkite kliento paskyrą, kurią norite susieti su antru valdytoju, tada – Redaguoti ir Keisti valdytoją. Rodomame laukelyje pasirinkite antrą valdytoją.

Jei neturite prieigos prie pirmo valdytojo paskyros, turite susisiekti su susietos valdytojo paskyros, kuri yra aukščiau nei jūsų paskyra, administratoriumi.

* Klaidų pranešimai gali būti atnaujinami ir laikui bėgant keičiami.

2. Valdytojų paskyros su bendrai naudojama kliento paskyra negali priklausyti tai pačiai hierarchijai

* Klaidos pranešimas: „Klientas hierarchijoje būtų susietas kelis kartus.“

Toje pačioje valdytojų hierarchijoje paskyrą galima susieti tik vieną kartą. Toliau pateiktame pavyzdyje pirmas ir antras valdytojai susieti su ta pačia kliento paskyra. Šioje situacijoje pirmo valdytojo negalima susieti su antru valdytoju, nes tokiu atveju kliento paskyra būtų tiesiogiai susieta su dviem tos pačios hierarchijos valdytojais (kitaip tariant, du valdytojai būtų susieti vienas su kitu).

Sprendimas

Jei norite susieti 1-ą valdytoją su 2-u valdytoju, pirmiausia turite atsieti 1-ą valdytoją nuo 1-o kliento.

* Klaidų pranešimai gali būti atnaujinami ir laikui bėgant keičiami.

3. Pasiekėte pirmo valdytojo, tiesiogiai valdančio kitą valdytoją, apribojimą

* Klaidos pranešimas: „Pasiekėte maksimalų valdytojų skaičių.“

Valdytojo paskyra gali būti tiesiogiai susieta tik su vienu hierarchijoje aukščiau esančiu valdytoju.
Atminkite, kad šis apribojimas taikomas tik valdytojų paskyroms. Su kliento paskyra galima tiesiogiai susieti iki penkių valdytojų. 

Sprendimas

Jei 2-as valdytojas jau yra susietas su 3-iu valdytoju, ir norite 1-ą valdytoją susieti su 3-iu valdytoju, 1-ą valdytoją turite susieti virš 2-o valdytojo arba atsieti 2-ą valdytoją nuo 3-io valdytojo.

* Klaidų pranešimai gali būti atnaujinami ir laikui bėgant keičiami.

4. Pasiekėte penkių valdytojo lygių apribojimą

* Klaidos pranešimas: „Susiejus pakviestąjį būtų viršytas maksimalus leidžiamų antrinio valdytojo lygių skaičius.“

Valdytojų struktūros gali būti tik penkių lygių. Tai reiškia, kad valdytojų paskyrų struktūroje gali būti tik penki valdytojai, hierarchijoje esantys vienas virš kito.

Jei rodomas šis klaidos pranešimas, o hierarchijoje matote mažiau nei penkis valdytojų lygius, virš aukščiausio lygio valdytojo paskyros greičiausiai yra papildomų valdytojų paskyrų, kurių negalite matyti, nes neturite prieigos.

Sprendimas 

Naują valdytojo paskyrą susiekite bent vienu lygiu aukščiau nei penktoji valdytojo paskyra hierarchijoje arba atsiekite vieną ar daugiau esamų hierarchijos valdytojų.

*Klaidų pranešimai gali būti atnaujinami ir laikui bėgant keičiami.

5. Pasiekėte penkių valdytojų, valdančių vieną kliento paskyrą, apribojimą

* Klaidos pranešimas: „Pasiekėte maksimalų valdytojų skaičių.“

Su kliento paskyra galima tiesiogiai susieti iki penkių valdytojų paskyrų.

Sprendimas

Naują valdytojo paskyrą susiekite su viena iš esamų valdytojo paskyrų arba prieš susiedami naują valdytojo paskyrą atsiekite vieną iš esamų valdytojo paskyrų.

* Klaidų pranešimai gali būti atnaujinami ir laikui bėgant keičiami.

6. Pasiekėte maksimalų paskyrų skaičių

* Klaidos pranešimas: „Pasiekėte maksimalų paskyrų skaičių.“

Kiekvienai valdytojo paskyrai taikomas maksimalus paskyrų skaičiaus apribojimas. Tai yra maksimalus klientų paskyrų, su kuriomis bet kuriuo metu galima susieti valdytojo paskyrą, skaičius. Jei rodoma klaida, kad pasiekėte maksimalų leistiną paskyrų skaičių, susiejus papildomą paskyrą bus viršytas maksimalaus paskyrų skaičiaus apribojimas.

Sprendimas

Jei norite, kad valdytojo paskyroje nebūtų viršytas paskyrų skaičiaus apribojimas, turite atšaukti kai kurias paskyras arba atsieti paskyras nuo valdytojo paskyros.

* Klaidų pranešimai gali būti atnaujinami ir laikui bėgant keičiami.

7. Pasiekėte maksimalų laukiančių kvietimų skaičių

* Klaidos pranešimas: „Pasiekėte maksimalų laukiančių kvietimų skaičių.“

Maksimalus laukiančių kvietimų skaičius yra dvidešimt. Laukiančius kvietimus galite peržiūrėti valdytojo paskyros skiltyje Nustatymai > Antrinės paskyros nustatymai. Jei valdytojo paskyroje jau yra dvidešimt laukiančių kvietimų, negalite pakviesti papildomų klientų paskyrų.

Sprendimas

Jei norite sumažinti laukiančių kvietimų skaičių, galite paprašyti pakviestų paskyrų administratorių, kad patvirtintų susiejimo kvietimus, arba atšaukti kvietimus, jei jų nebereikia.

* Klaidų pranešimai gali būti atnaujinami ir laikui bėgant keičiami.

8. Paskyroje nėra administravimo teisę turinčių naudotojų ar savininkų, išskyrus šią valdytojo paskyrą

* Klaidos pranešimas: „Kiekvienoje paskyroje turi būti naudotojas, turintis administravimo prieigą, arba valdytojo paskyra su administruojančio savininko funkcija.“

Paskyros negali likti be administratorių, nes kitaip nebus kam jų tvarkyti.

Sprendimas

Pridėkite naudotoją su administravimo prieiga prie kliento paskyros arba perduokite nuosavybės teisę kitai valdytojo paskyrai.

* Klaidų pranešimai gali būti atnaujinami ir laikui bėgant keičiami.

9. Norint atlikti šį veiksmą, reikalinga šios paskyros nuosavybės teisė

* Klaidos pranešimas: „Neturite leidimo atlikti šį veiksmą. Ši pakeitimą gali atlikti tik administruojantys savininkai arba naudotojai, kurie turi administravimo prieigą prie šios paskyros.“

Kad galėtumėte atlikti svarbius paskyros valdymo veiksmus klientų paskyrose, pvz., atsieti kitas valdytojų paskyras ir priimti susiejimo užklausas, valdytojo paskyrai turi priklausyti kliento paskyros nuosavybės teisė, o jūs kaip naudotojas privalote turėti administravimo prieigą prie valdytojo paskyros. Sužinokite daugiau.

Sprendimas

Jei jums reikalinga kliento paskyros nuosavybės teisė, dabartinis savininkas valdytojas turės perduoti šią teisę jūsų valdytojo paskyrai. Jei šiuo metu nėra kliento paskyros savininko valdytojo, kliento paskyroje turi būti suteikta nuosavybės teisė jūsų paskyrai.

10. Norint atlikti šį veiksmą, reikalinga administravimo prieiga

* Klaidos pranešimas: „Norint atlikti šį veiksmą, reikalinga administravimo prieiga.“

Kad galėtumėte atlikti svarbias paskyros valdymo užduotis, pvz., siųsti susiejimo užklausas, priimti susiejimo užklausas ir pašalinti naudotojus, reikalinga paskyros administravimo prieiga. Be to, jei esate valdytojo paskyros naudotojas, bandantis atlikti svarbių kliento paskyros pakeitimų, valdytojo paskyrai turi priklausyti šios paskyros nuosavybės teisė.

Sprendimas

Paprašykite naudotojo, turinčio administravimo prieigą prie paskyros, kad atliktų pakeitimą arba padidintų jūsų prieigos lygį iki „Administravimo“, kad galėtumėte atlikti pakeitimą patys.

* Klaidų pranešimai gali būti atnaujinami ir laikui bėgant keičiami.

Ar tai buvo naudinga?

Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Išbandykite kitus toliau nurodytus veiksmus.

Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
8704548821177766151
true
Paieška pagalbos centre
true
true
true
true
true
73067