Σχετικά με σφάλματα κατά τη σύνδεση και αποσύνδεση λογαριασμών υπευθύνου

Οι λογαριασμοί υπευθύνου έχουν ένα σύνολο περιορισμών όσον αφορά τη σύνδεση. Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος κατά την προσπάθεια σύνδεσης ή αποσύνδεσης των λογαριασμών σας, τότε πιθανότατα αντιμετωπίζετε κάποιον από τους περιορισμούς σύνδεσης που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο.

Αίτια σφαλμάτων σύνδεσης

  1. Ο λογαριασμός είναι ήδη συνδεδεμένος με έναν υπεύθυνο στην ίδια ιεραρχία
  2. Οι λογαριασμοί υπευθύνου με κοινόχρηστο λογαριασμό πελάτη δεν μπορούν να βρίσκονται στην ίδια ιεραρχία
  3. Έχετε συμπληρώσει το όριο του ενός υπευθύνου που διαχειρίζεται άμεσα έναν άλλο υπεύθυνο
  4. Έχετε συμπληρώσει το όριο των πέντε επιπέδων υπευθύνου
  5. Έχετε συμπληρώσει το όριο των πέντε υπευθύνων που διαχειρίζονται έναν λογαριασμό πελάτη
  6. Έχετε συμπληρώσει τον μέγιστο αριθμό λογαριασμών
  7. Έχετε συμπληρώσει τον μέγιστο αριθμό προσκλήσεων σε εκκρεμότητα
  8. Ο λογαριασμός δεν έχει χρήστες με δικαιώματα διαχείρισης ή κατόχους διαχείρισης, εκτός από αυτόν τον λογαριασμό υπευθύνου
  9. Χρειάζεστε την ιδιοκτησία αυτού του λογαριασμού, για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια
  10. Χρειάζεστε πρόσβαση διαχειριστή, για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια

Υπόμνημα γραφικών

Λογαριασμός υπευθύνου Λογαριασμός πελάτη Σφάλμα Αποδεκτό Υποστηριζόμενος σύνδεσμος Μη υποστηριζόμενος σύνδεσμος

1. Ο λογαριασμός είναι ήδη συνδεδεμένος με έναν υπεύθυνο στην ίδια ιεραρχία

Μήνυμα σφάλματος: "Η διαχείριση του προσκεκλημένου γίνεται ήδη από άλλον υπεύθυνο στην ιεραρχία σας."

Κάθε λογαριασμός μπορεί να συνδεθεί μόνο μία φορά εντός της ίδιας ιεραρχίας υπευθύνου. Το παρακάτω παράδειγμα εξηγεί τι σημαίνει αυτό. Σε αυτό, ο Υπεύθυνος 1 είναι συνδεδεμένος με τον Υπεύθυνο 2 και έναν λογαριασμό πελάτη. Επίσης, ο Υπεύθυνος 2 δεν μπορεί να συνδεθεί με τον λογαριασμό πελάτη, επειδή δύο υπεύθυνοι της ίδιας ιεραρχίας (με άλλα λόγια, δύο υπεύθυνοι που συνδέονται μεταξύ τους) δεν μπορούν να συνδέονται άμεσα με τον ίδιο λογαριασμό πελάτη.

Αν δεν εμφανίζεται άλλος λογαριασμός υπευθύνου στην ιεραρχία σας που είναι συνδεδεμένος με τον λογαριασμό πελάτη, ενδέχεται ο άλλος λογαριασμός υπευθύνου να βρίσκεται πάνω από τον λογαριασμό υπευθύνου στον οποίο έχετε συνδεθεί.

Λύση:

Εάν έχετε πρόσβαση στον Υπεύθυνο 1, συνδεθείτε στον Υπεύθυνο 1 και μεταβείτε στη σελίδα Ρυθμίσεις δευτερευόντων λογαριασμών. Επιλέξτε τον λογαριασμό πελάτη που θέλετε να συνδέσετε με τον Υπεύθυνο 2, επιλέξτε Επεξεργασία και, στη συνέχεια, Διαχειριστής αλλαγών. Στο πλαίσιο που εμφανίζεται, επιλέξτε Υπεύθυνος 2.

Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο Υπεύθυνο 1, τότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με έναν διαχειριστή του λογαριασμού υπευθύνου ο οποίος είναι συνδεδεμένος πάνω από τον δικό σας.

*Τα μηνύματα σφάλματος υπόκεινται σε ενημερώσεις και ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.

2. Οι λογαριασμοί υπευθύνου με κοινόχρηστο λογαριασμό πελάτη δεν μπορούν να βρίσκονται στην ίδια ιεραρχία

*Μήνυμα σφάλματος: "Ο πελάτης θα συνδεθεί περισσότερες από μίας φορές σε μια ιεραρχία."

Κάθε λογαριασμός μπορεί να συνδεθεί μόνο μία φορά εντός της ίδιας ιεραρχίας υπευθύνου. Στο παρακάτω παράδειγμα, ο Υπεύθυνος 1 και ο Υπεύθυνος 2 συνδέονται και οι δύο με τον ίδιο λογαριασμό πελάτη. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Υπεύθυνος 1 δεν μπορεί να συνδεθεί με τον Υπεύθυνο 2, επειδή αυτό θα προκαλούσε την άμεση σύνδεση του λογαριασμού πελάτη με δύο υπευθύνους στην ίδια ιεραρχία (με άλλα λόγια, δύο υπευθύνους που συνδέονται μεταξύ τους).

Λύση:

Για να συνδέσετε τον Υπεύθυνο 1 και τον Υπεύθυνο 2, πρέπει πρώτα να αποσυνδέσετε τον Υπεύθυνο 1 και τον Πελάτη 1.

*Τα μηνύματα σφάλματος υπόκεινται σε ενημερώσεις και ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.

3. Έχετε συμπληρώσει το όριο του ενός υπευθύνου που διαχειρίζεται άμεσα έναν άλλο υπεύθυνο

*Μήνυμα σφάλματος: "Έχετε συμπληρώσει τον μέγιστο αριθμό υπευθύνων."

Ο λογαριασμός υπευθύνου μπορεί να έχει μόνο έναν υπεύθυνο που να συνδέεται άμεσα μαζί του.
Έχετε υπόψη ότι αυτό το όριο ισχύει μόνο για λογαριασμούς υπευθύνου. Ένας λογαριασμός πελάτη μπορεί να έχει μέχρι πέντε άμεσα συνδεδεμένους υπευθύνους. 

Λύση:

Εάν ο Υπεύθυνος 2 είναι ήδη συνδεδεμένος με τον Υπεύθυνο 3 και θέλετε να συνδέσετε τον Υπεύθυνο 1 με τον Υπεύθυνο 3, πρέπει να συνδέσετε τον Υπεύθυνο 1 σε ανώτερο επίπεδο από τον Υπεύθυνο 2 ή να αποσυνδέσετε τον Υπεύθυνο 2 από τον Υπεύθυνο 3.

*Τα μηνύματα σφάλματος υπόκεινται σε ενημερώσεις και ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.

4. Έχετε συμπληρώσει το όριο των πέντε επιπέδων υπευθύνου

*Μήνυμα σφάλματος: "Εάν συνδεθεί ο προσκεκλημένος, θα γίνει υπέρβαση του μέγιστου αριθμού των επιτρεπόμενων επιπέδων δευτερευόντων διαχειριστών."

Οι δομές υπευθύνου μπορούν να έχουν μόνο πέντε επίπεδα βάθος, κάτι που σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε μόνο πέντε υπευθύνους, έναν σε κάθε επίπεδο, στη δομή του λογαριασμού υπευθύνου.

Αν λάβετε αυτό το μήνυμα σφάλματος και βλέπετε λιγότερα από πέντε επίπεδα υπευθύνου στην ιεραρχία, τότε ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετοι λογαριασμοί υπευθύνου σε ανώτερο επίπεδο από τον λογαριασμό υπευθύνου ανώτατου επιπέδου, τους οποίους δεν μπορείτε να δείτε επειδή δεν έχετε πρόσβαση.

Λύση: 

Συνδέστε τον νέο λογαριασμό υπευθύνου τουλάχιστον ένα επίπεδο πάνω από τον πέμπτο λογαριασμό υπεύθυνου στην ιεραρχία ή αποσυνδέστε έναν ή περισσότερους υπάρχοντες υπευθύνους της ιεραρχίας.

*Τα μηνύματα σφάλματος υπόκεινται σε ενημερώσεις και ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.

5. Έχετε συμπληρώσει το όριο των πέντε υπευθύνων που διαχειρίζονται έναν λογαριασμό πελάτη

*Μήνυμα σφάλματος: "Έχετε συμπληρώσει τον μέγιστο αριθμό υπευθύνων."

Οι λογαριασμοί πελατών μπορούν να περιλαμβάνουν έως και πέντε λογαριασμούς υπευθύνου άμεσα συνδεδεμένους με αυτούς.

Λύση:

Συνδέστε τον νέο λογαριασμό υπευθύνου με έναν από τους υπάρχοντες λογαριασμούς υπευθύνου ή αποσυνδέστε έναν από τους υπάρχοντες λογαριασμούς υπευθύνου πριν συνδέσετε τον νέο λογαριασμό υπευθύνου.

*Τα μηνύματα σφάλματος υπόκεινται σε ενημερώσεις και ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.

6. Έχετε συμπληρώσει τον μέγιστο αριθμό λογαριασμών

*Μήνυμα σφάλματος: "Έχετε τον μέγιστο αριθμό λογαριασμών."

Κάθε λογαριασμός υπευθύνου έχει ένα μέγιστο όριο λογαριασμών, που είναι ο μέγιστος αριθμός λογαριασμών πελάτη με τον οποίο μπορεί να είναι συνδεδεμένος ανά πάσα στιγμή ο λογαριασμός υπευθύνου σας. Αν λάβετε ένα σφάλμα που δηλώνει ότι έχετε συμπληρώσει τον μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων λογαριασμών, τότε η σύνδεση ενός πρόσθετου λογαριασμού θα οδηγήσει σε υπέρβαση του μέγιστου ορίου λογαριασμών σας.

Λύση:

Για να είναι ο λογαριασμός υπευθύνου εντός του ορίου λογαριασμών, πρέπει να ακυρώσετε ορισμένους λογαριασμούς ή να αποσυνδέσετε λογαριασμούς από τον λογαριασμό υπευθύνου.

*Τα μηνύματα σφάλματος υπόκεινται σε ενημερώσεις και ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.

7. Έχετε συμπληρώσει τον μέγιστο αριθμό προσκλήσεων σε εκκρεμότητα

*Μήνυμα σφάλματος: "Έχετε συμπληρώσει τον μέγιστο αριθμό προσκλήσεων σε εκκρεμότητα."

Ο μέγιστος αριθμός προσκλήσεων σε εκκρεμότητα είναι 20. Μπορείτε να δείτε τις προσκλήσεις σε εκκρεμότητα στον λογαριασμό υπευθύνου σας στην ενότητα Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δευτερευόντων λογαριασμών. Εάν ο λογαριασμός υπευθύνου σας έχει ήδη 20 προσκλήσεις σε εκκρεμότητα, δεν μπορείτε να προσκαλέσετε επιπλέον λογαριασμούς πελατών.

Λύση:

Για να μειώσετε τον αριθμό των προσκλήσεων σε εκκρεμότητα, μπορείτε να ζητήσετε από τους χρήστες με πρόσβαση διαχειριστή των εν λόγω λογαριασμών να εγκρίνουν τις προσκλήσεις σύνδεσης ή μπορείτε να ανακαλέσετε τις προσκλήσεις, εάν δεν είναι πλέον απαραίτητες.

*Τα μηνύματα σφάλματος υπόκεινται σε ενημερώσεις και ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.

8. Ο λογαριασμός δεν έχει χρήστες με δικαιώματα διαχείρισης ή κατόχους διαχείρισης, εκτός από αυτόν τον λογαριασμό υπευθύνου

*Μήνυμα σφάλματος: "Κάθε λογαριασμός πρέπει να έχει έναν χρήστη με πρόσβαση διαχειριστή ή έναν λογαριασμό υπευθύνου με ιδιοκτησία διαχείρισης."

Οι λογαριασμοί δεν μπορούν να παραμείνουν χωρίς διαχειριστές, αλλιώς δεν θα υπάρχει κάποιος για τη διαχείριση του λογαριασμού στο μέλλον.

Λύση:

Προσθέστε έναν χρήστη με πρόσβαση διαχειριστή στον λογαριασμό πελάτη ή μεταβιβάσετε την ιδιοκτησία σε έναν άλλο λογαριασμό υπευθύνου.

*Τα μηνύματα σφάλματος υπόκεινται σε ενημερώσεις και ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.

9. Χρειάζεστε την ιδιοκτησία αυτού του λογαριασμού, για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια

*Μήνυμα σφάλματος: "Δεν έχετε δικαίωμα για την εκτέλεση αυτής της ενέργειας. Μόνο οι κάτοχοι διαχείρισης ή οι χρήστες με πρόσβαση διαχειριστή σε αυτόν τον λογαριασμό μπορούν να πραγματοποιήσουν αυτήν την αλλαγή."

Για να εκτελέσετε σημαντικές ενέργειες διαχείρισης λογαριασμού σε λογαριασμούς πελατών, όπως αποσύνδεση άλλων λογαριασμών υπευθύνου και αποδοχή αιτημάτων σύνδεσης, ο λογαριασμός υπευθύνου σας πρέπει να έχει ιδιοκτησία του λογαριασμού πελάτη και εσείς, ως χρήστης, πρέπει να έχετε πρόσβαση διαχειριστή στον λογαριασμό υπευθύνου. Μάθετε περισσότερα.

Λύση:

Αν χρειάζεται να αποκτήσετε την ιδιοκτησία ενός λογαριασμού πελάτη, ο τρέχων υπεύθυνος με ιδιοκτησία θα πρέπει να μεταβιβάσει την ιδιοκτησία στον λογαριασμό υπευθύνου. Εάν ο λογαριασμός πελάτη δεν διαθέτει αυτήν τη στιγμή υπεύθυνο με ιδιοκτησία, ο λογαριασμός πελάτη πρέπει να παραχωρήσει την ιδιοκτησία στον λογαριασμό σας.

10. Χρειάζεστε πρόσβαση διαχειριστή, για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια

*Μήνυμα σφάλματος: "Χρειάζεστε πρόσβαση διαχειριστή, για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια."

Για να εκτελέσετε σημαντικές εργασίες διαχείρισης λογαριασμού, όπως αποστολή αιτημάτων σύνδεσης, αποδοχή αιτημάτων σύνδεσης και κατάργηση χρηστών, θα πρέπει να έχετε πρόσβαση διαχειριστή στον λογαριασμό σας. Επιπλέον, αν είστε χρήστης σε λογαριασμό υπευθύνου, ο οποίος επιχειρεί να πραγματοποιήσει σημαντικές αλλαγές σε έναν λογαριασμό πελάτη, ο λογαριασμός υπευθύνου πρέπει να έχει την ιδιοκτησία του συγκεκριμένου λογαριασμού.

Λύση:

Ζητήστε από έναν χρήστη με πρόσβαση διαχειριστή στον λογαριασμό σας να πραγματοποιήσει την αλλαγή ή να αυξήσει το επίπεδο πρόσβασής σας σε "Πρόσβαση διαχειριστή", για να μπορέσετε να κάνετε την αλλαγή.

*Τα μηνύματα σφάλματος υπόκεινται σε ενημερώσεις και ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού