Всичко за грешките при свързване на мениджър

Когато става въпрос за свързване, профилите на мениджър имат редица ограничения. Може да срещнете едно или повече от тези ограничения, когато се опитвате да свържете профилите си. Ако видите съобщение за грешка, след като въведете идентификационен номер на профила и кликнете върху Напред в работния процес за свързване на профила, най-вероятно сте срещнали някое от ограниченията при свързване, описани в тази статия.

Причини за грешки при свързване

  1. Профилът вече е свързан с мениджър в същата йерархия
  2. Профилите на мениджър със споделен клиентски профил не могат да бъдат част от една и съща йерархия
  3. Достигнахте ограничението за 1 мениджър, който управлява директно друг мениджър
  4. Достигнахте ограничението за 5 нива на мениджър
  5. Достигнахте ограничението за 5 мениджъра, управляващи 1 клиентски профил
  6. Достигнахте максималния брой профили
  7. Достигнахте максималния брой изчакващи покани

Легенда за графиките

Профил на мениджър Клиентски профил Грешка Допуска се Поддържана връзка Неподдържана връзка

1. Профилът вече е свързан с мениджър в същата йерархия

Съобщение за грешка: „Поканеният вече се управлява от друг мениджър в йерархията Ви.“*

Даден профил може да бъде свързан само веднъж в рамките на една и съща йерархия на мениджър. Примерът по-долу илюстрира тази концепция. В него мениджър 1 е свързан с мениджър 2 и клиент 1. Мениджър 2 не може да бъде свързан с клиент 1, защото това би означавало, че двама мениджъри в една и съща йерархия (например двама мениджъри, свързани един с друг) са свързани директно с един и същ клиентски профил (който не е профил на мениджър). Забележка: Можете да имате до 5 мениджъра, директно свързани с един и същ клиентски профил, стига мениджърите да не са част от една и съща йерархия. 

Решение:

За да свържете мениджър 2 и клиент 1, трябва първо да прекратите връзката между клиент 1 и мениджър 1.

*Съобщенията за грешка подлежат на актуализиране и с времето може да се променят.

2. Профилите на мениджър със споделен клиентски профил не могат да бъдат част от една и съща йерархия

Съобщение за грешка: „Клиентът ще бъде свързан повече от веднъж в дадена йерархия.“*

Даден профил може да бъде свързан само веднъж в рамките на една и съща йерархия на мениджър. В примера по-долу мениджър 1 и мениджър 2 са свързани с клиент 1. В този случай мениджър 1 не може да бъде свързан с мениджър 2, тъй като така клиент 1 ще бъде свързан директно с двама мениджъри в една и съща йерархия (например двама мениджъри, свързани един с друг). 

 

Решение:

За да свържете мениджър 1 и мениджър 2, първо трябва да прекратите връзката между мениджър 1 и клиент 1.

*Съобщенията за грешка подлежат на актуализиране и с времето може да се променят.

3. Достигнахте ограничението за 1 мениджър, който управлява директно друг мениджър

Съобщение за грешка: „Достигнахте максималния брой мениджъри.”*

Даден профил на мениджър може да има само 1 мениджър, свързан директно над него. 
Имайте предвид, че този ограничение важи само за профили на мениджър. Даден клиентски профил може да има до 5 мениджъра, свързани директно към него. 

Решение:

Ако мениджър 2 вече е свързан с мениджър 3 и искате да свържете мениджър 1 с мениджър 3, трябва да свържете мениджър 1 над мениджър 2 или да прекратите връзката между мениджър 2 и мениджър 3.

*Съобщенията за грешка подлежат на актуализиране и с времето може да се променят.

4. Достигнахте ограничението за 5 нива на мениджър

Съобщение за грешка: „Свързването на поканените ще надвиши максималния брой допустими нива на подмениджър.“*

Структурите на мениджър могат да обхващат само 5 нива, което означава, че можете да имате само 5 мениджъра един над друг в структурата на профила на мениджър.

Забележка: Ако получите това съобщение за грешка и виждате по-малко от 5 нива на мениджър в йерархията, вероятно има допълнителни профили на мениджър над профила на мениджър от първо ниво, които не можете да видите, тъй като нямате достъп.

Решение: 

Свържете новия профил на мениджър поне на едно ниво над петия профил на мениджър в йерархията или прекратете връзката с един или повече съществуващи мениджъри в йерархията.

*Съобщенията за грешка подлежат на актуализиране и с времето може да се променят.

5. Достигнахте ограничението за 5 мениджъра, управляващи 1 клиентски профил

Съобщение за грешка: „Достигнахте максималния брой мениджъри.”*

Клиентските профили (т.е. тези, които не са профили на мениджър) могат да имат само до 5 профила на мениджър, свързани директно с тях.

Решение:

Свържете новия профил на мениджър с един от съществуващите профили на мениджър или прекъснете връзката с един от съществуващите профили на мениджър, преди да свържете новия профил на мениджър.

*Съобщенията за грешка подлежат на актуализиране и с времето може да се променят.

6. Достигнахте максималния брой профили

Съобщение за грешка: „Имате максималния брой профили.“*

Всеки профил на мениджър има ограничение за максимален брой профили, който е максималният брой клиентски профили, към които можете да свържете профила си на мениджър в даден момент. Ако видите грешка, че сте достигнали максималния брой допустими профили, свързването на допълнителен профил ще доведе до надвишаване на ограничението за максимален брой профили. 

Решение:

За да може профилът Ви на мениджър да спазва ограничението за максимален брой профили, трябва да закриете някои от профилите или да прекратите връзката между някои от тях и профила си на мениджър.

*Съобщенията за грешка подлежат на актуализиране и с времето може да се променят.

7. Достигнахте максималния брой изчакващи покани

Съобщение за грешка: „Достигнахте максималния брой изчакващи покани.“*

Максималният брой изчакващи покани е 20. Можете да видите изчакващите покани в профила си на мениджър под Профили > Управление. Ако профилът на мениджър вече има 20 изчакващи покани, не можете да каните допълнителни клиентски профили. 

Решение:

За да намалите броя на изчакващите покани, можете да помолите потребители с администраторски права за заявените профили да одобрят поканите за свързване или да отмените поканите, ако вече не са необходими. 

*Съобщенията за грешка подлежат на актуализиране и с времето може да се променят.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си